Szanowni Państwo!

    Matka Teresa z Kalkuty to dla wszystkich ludzi na świecie symbol dobroci i miłosierdzia. Jej właśnie imię wybrał Ksiądz Mariusz    Koza dla Hospicjum,którego budowy w imieniu Fundacji Świętego Alberta z Kielc podjął się przed wieloma laty na terenie podarowanym przez Samorząd Gminy Busko –Zdrój. Jako Kapelan szpitalny postanowił nie tylko modlitwą i dobrym słowem wspomóc ludzi najbardziej cierpiących.Rozpoczęto dzieło wznoszenia tak potrzebnego obiektu tylko w oparciu o składki i darowizny ludzi wrażliwych na potrzeby innych.Niestety mimo wielu wysiłków grupy osób skupionych wokół inicjatywy Księdza, zebrane fundusze okazały się niewystarczające na ukończenie budowy.
Po odejściu Księdza Kozy z Buska do Imielna na samodzielną parafię Zarząd Fundacji postanowił kontynuować inwestycję w oparciu o  unijne środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jednak warunkiem koniecznym do pozyskania tych funduszy jest zebranie finansowego wkładu własnego.
Fundacja uzyskała  zgodę Biskupa Kieleckiego-Jana Piotrowskiego, Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, do przeprowadzenia zbiórki publicznej na ten cel w 84 parafiach południowej części Diecezji Kieleckiej,a więc na obszarze planowanej działalności przyszłego Hospicjum.
    Zwracam się do Was wszystkich z prośbą o przekazanie datku pieniężnego jako daru serca na to wspólne dzieło. Opieka hospicyjna bowiem to aktywna i wszechstronna pomoc osobom cierpiącym na postępujące, terminalne choroby, głównie nowotworowe o niekorzystnych rokowaniach. Jest ona ukierowana na utrzymanie najwyższej możliwej jakości życia pacjenta.
W roku obchodzonym przez Kościół w Polsce pod patronatem Świętego Brata Alberta, człowieka będącego przykładem wrażliwości na ludzką niedolę, Wasze wsparcie to współbrzmiąca odpowiedź na słowa Matki Teresy:
„NAJWIĘKSZE DOBRO CZYNISZ, GDY POMAGASZ POTRZEBUJĄCYM”Marian Jaworski
Prezes Fundacji

		
		
	

W czerwcu 2017 roku minęło 25 lat od uruchomienia przez grupę katolików świeckich — pod patronatem ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej —Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach.

Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza swojej działalności, Fundacja niosła pomoc wielkiej rzeszy ludzi dotkniętych różnoraką ludzką biedą.

W Kielcach przy ul. Siennej 5 wybudowaliśmy Przytulisko im. Jana Pawła II, które całodobowo służy około 100 bezdomnym mężczyznom. Kolejnym wyzwaniem stała się dla nas budowa Hospicjum.

W dniu 2 października 2017 roku ks. Biskup Jan Piotrowski Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, dokonał uroczystego poświęcenia naszego Hospicjum Stacjonarnego w Busku-Zdroju. Mieściło się ono w pomieszczeniach zastępczych, użyczonych od szpitala powiatowego.

Uroczystość oddania do użytku nowego budynku hospicjum przy ulicy Solankowej 6, nastąpiło 2.10.2020r.. Nowy budynek posiada 94 miejsca dla chorych w oddziale hospicyjnym i zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Obszarem działania Hospicjum są powiaty: kazimierski, pińczowski, buski oraz gminy sąsiadujące z nimi.

Jest to dzieło Ludzi Wielkiego Serca, zrealizowane dzięki uporowi Pomysłodawców i ofiarności Szczodrych Darczyńców. Koordynatorem całego przedsięwzięcia, z upoważnienia Fundacji, jest Pan Jarosław Zatorski.