Projekt: „Wsparcie osób niesamodzielnych” - informacje

 • Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach realizuje projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych”, współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO Ś 2014 – 2020. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt skierowany jest do osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 • Projekt skierowany jest tylko do osób zamieszkujących teren:


 • - powiatu buskiego: miasto i gmina Busko-Zdrój, miasto Stopnica, miast Pacanów, miasto Nowy Korczyn, miasto Wiślica
  - powiatu pińczowskiego: miasto Pińczów, miasto Działoszyce,
  - powiatu kazimierskiego: miasto Opatowiec, miasto Kazimierza Wielka, miasto Skalbmierz.
 • Uczestnikom projektu zapewniamy ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

 • - świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych;
  - świadczenie usług pielęgniarskich opieki środowiskowej;
  - świadczenie usług usprawniająco – rehabilitacyjnych;
  - świadczenie usług lekarskich;
  - konsultacje specjalistyczne (pedagog, doradca ds. osób niepełnosprawnych);
  - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

  Pliki do pobrania:


  Formularze rekrutacyjne dostępne są stronie internetowej http://hospicjum.busko.pl/, które można składać osobiście lub na adres e-mail: hospicjumbusko@o2.pl

  Biuro Projektu: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 62 51