Projekty prowadzone przez FundacjęŚwięty Mikołaj odwiedził naszych seniorówFundacja Biedronki sfinansowała produkty potrzebne do przygotowania świątecznych prezentów dla naszych podopiecznych. Dzięki udziałowi w programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” Święty Mikołaj odwiedził w tym roku 100 osób starszych, które pod choinką znalazły słodycze i kosmetyki.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” edycja 2023 skierowany jest do placówek sprawujących opiekę nad seniorami. W tym roku zakwalifikowano do niego 387 organizacji, w tym nasza! Otrzymaliśmy produkty, z których samodzielnie mogliśmy przygotować świąteczne prezenty dla osób starszych. W skład paczek weszły: śliwki w czekoladzie, ptasie mleczko, miód, żel pod prysznic, herbata, kawa i ciastka. W całym kraju paczki dostało 32 427 seniorów. – Fundacja Biedronki działa na rzecz seniorów i chce zwracać uwagę na problem samotności w tej grupie wiekowej. Wiemy, że wiele osób wstydzi się przyznać, że podczas świąt czuje się opuszczona, dlatego mamy nadzieję, że dzięki symbolicznym podarkom poczują, że są ludzie dla których ich los nie jest obojętny – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki. Wartość tegorocznej edycji programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” wynosi ponad 1,3 miliona złotych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na grudzień 2023).Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta zakończyła realizację projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych” adresowanego dla osób niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2019 r. do 30.04.2023 r. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych i minimalizacja barier uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 50 osób niesamodzielnych (35K i 15M) w tym 20 osób niepełnosprawnych do 30.04.2023 r. na terenie powiatu buskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez zastosowanie alternatywnych form opieki będących kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania osób niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne oraz zdrowotne w tym zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne. Realizacja założonego celu przyczyniła się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz zwiększenia liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, które mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem poprzez wsparcie specjalistyczne tj. pedagogów i pracownika socjalnego. Dzięki realizacji w/w projektu konkursowego powstała również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która jest prowadzona przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta, mieszcząca się w Busku – Zdroju w hospicjum stacjonarnym. Pomimo zakończenia projektu konkursowego pn „Wsparcie osób niesamodzielnych” Fundacja św. Brata Alberta nie kończy działalności. Wsparcie jest nadal kontynuowane. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu to 26 miejsc (w tym 20 opiekunek, 2 wolontariuszy – pedagogów, Doradca ds. ON/opiekun wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pracownik socjalny 2 pielęgniarki). Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 20 miejsc – 20 opiekunek; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu to 1 miejsce - lekarz. Zapraszamy osoby zainteresowane do korzystania z oferowanych świadczeń usług opiekuńczych i zdrowotnych, a także korzystania z wypożyczalni, która czynna jest w każdy wtorek od 7.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny: 41 370-62-51 lub 601 913 045.

24 000 zł od Fundacji Biedronki!Nasza Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 12 000 zł. Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację Biedronki do 80 uczestniczących w programie organizacji, przekracza 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej. Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza . Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną . –W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać– mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki. Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – w listopadzie i w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych przez Fundację Biedronki w ramach programu sięga 5,2 mln zł. O Fundacji Biedronki Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki: media@fundacjabiedronki.plProgram „Żywnościowy SOS” O programie: Program „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych – polega na ich finansowym wsparciu (w formie e-Kodów na zakupy w Biedronce) i ma za zadanie zwiększyćzdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności potrzebującym. Na czym polega program? Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych – przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. W ramach programu „Żywnościowy SOS” Fundacja Biedronki wspiera je, by mogły zwiększyć skalę świadczonych działań. Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali prowadzonej działalności przez organizację, która zgłosiła się po wsparcie.Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80instytucji z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one pomoc o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł. Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Organizator programu: Fundacja Biedronki Liczba uczestników programu: 80 organizacji pomocowych Budżet programu: 5,2 mln zł

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w okresie 1.02.2023 -31.12.2023 realizuje zadanie pn. "Poprawa jakości świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w Gminie Busko- Zdrój”.

Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Busko-Zdrój w kwocie 125 000,00 złOd 01.05.2022 do 31.12.2022 r Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta realizuje zadanie pn. Wolontariusze dla seniorów, seniorzy dla wolontariuszy współfinansowane ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w okresie 1.02.2022 -31.12.2022 realizuje zadanie pn.

"Poprawa jakości świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w Gminie Busko- Zdrój”.Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Busko-Zdrój w kwocie 125 000,00 złW roku 2021 Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta realizuje zadanie publiczne z dotacji Gminy Busko-Zdrój pn.

"Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie gminy Busko-Zdrój."Kwota dofinansowania: 125.00,00 zł
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w linkach poniżej: