Dokumenty kwalifikujące przyjęcie do hospicjum

  • Dokumentacja, potwierdzająca, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej kwalifikującej do przyjęcia do hospicjum zostało zakończone.
  • Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego
  • Oświadczenie wyrażające zgodę na objęcie opieką hospicyjną pacjenta poświadczone przez samego pacjenta lub osobę sprawującą opiekę prawną nad pacjentem
  • Obowiązkowo badanie w kierunku zakażenia Covid-19 (koronawirus)
  • Opieka w hospicjum nad pacjentem jest bezpłatna

    Komplet wymaganych do przyjęcia dokumentów - do pobrania w dormacie .pdf: