Aktualne informacje

Mikołajkowe dary "Mrówki" dla Hospicjum

W odpowiedzi na nasz wniosek Członek Zarządu Polskich Składów Budowlanych w Busku-Zdroju Pan Mirosław Lubarski zaakceptował naszą prośbę i sklep "Mrówka" przekazał na rzecz Hospicjum narzędzia i przedmioty (wiertarki, szlifierki, wszelakie klucze, zegary ścienne, tablice korkowe i inne) niezbędne w bieżącej konserwacji i doposażeniu naszego budynku. Dary przekazali w imieniu Darczyńcy w bardzo oryginalny sposób (patrz zdjęcia): Pan Piotr Olszewski-zastępca kierownika sprzedaży sklepu oraz Pan Michał Janiec-sprzedawca. Wartość handlowa podarunku to 1365 zł i 87 gr.
Dziękujemy.Dwa miesiące funkcjonowania Hospicjum.

Minęło dwa miesiące od przyjęcia pierwszego pacjenta do buskiego Hospicjum.Nowo otwarta placówka prowadzona przez Fundację Św.Brata Alberta świadczy usługi stacjonarne w zakresie hospicyjnym i opiekuńczo-leczniczym.Mamy do dyspozycji 15 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 9 w Hospicjum,przy zamiarze zwiększenia ilości tych ostatnich do 12.Przyjmujemy chore osoby z całego rejonu powiatów:buskiego,pińczowskiego i kazimierskiego.Mamy głównie przypadki o zaawansowanym stanie chorobowym,a więc wymagających wyjątkowo troskliwej opieki.Musi więc być zatrudniowych dodatkowo więcej osób do opieki nad cierpiącymi.Cenna staje się pomoc wolontariuszy wywodzących się z grona senioralnego i przygotowywanych do takiej roli przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku.Mimo naszych starań nie udało nam się to tej pory zbilansować finansowo naszej działalności. Wynika to głównie ze skromnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.Brakujące środki na bieżącą działalność pochodzą z zasobów Fundacji i od Darczyńców.Zabiegamy o wsparcie nie tylko finansowe,ale i rzeczowe.Przykładem potrzeb jest zużycie miesięczne pieluch i środków czystości na kwotę 10.000 zł.Cenna jest wszelaka pomoc choćby w niewielkim wymiarze.Dlatego składamy najserdeczniejsze podziękowania dla osób pomagających nam w prowadzeniu Hospicjum i zachęcamy innych do niesienia pomocy,wszak Hospicjum w Busku to dzieło nas wszystkich.

Hospicjum Domowe bliskie uruchomienia.

Wniosek dla projektu Hospicjum Domowe w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 przeszedł ocenę merytoryczną i ma szansę na realizację.Zgodnie z założeniami będzie on realizowany od marca 2018 roku na obszarze powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego. Opieką hospicyjną będzie objęte 45 osób przez 18 miesięcy.Partnerami Fundacji Brata Alberta będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku oraz Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. Wartość projektu po korektach to blisko 1.200.000 zł.

Duże zapotrzebowanie na pobyt w ZOL-u.

Po drobnych pracach adaptacyjnych udało nam się zwiększyć ilość miejsc w Hospicjum z 9 do 12. Aktualnie mamy przyjętych na tym oddziale 5 osób,natomiast nie posiadamy na dzisiaj już wolnych łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Przebywa u nas 14 pacjentów,a kolejnych 25 czeka na wolne miejsce.Wiele pytań zainteresowanych jest kierowane pod adresem Hospicjum Domowego, które zamierzamy uruchomić za kilka miesięcy.Już w tej chwili można ocenić,że istnieje duże zapotrzebowanie tą formą pomocy.

Aktualne informacje teleadresowe.

Hospicjum w Busku prowadzi Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta w Kielcach. Adres: 25-725 Kielce ul.Sienna 5 telefon-

Prezes Marian Jaworski 41 366 07 34

Oddział Fundacji w Busku-Zdroju sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Hospicjum.

-Dyrektor Oddziału Fundacji Jarosław Zatorski 601 913 045


Hospicjum kierują:

-Maria Jendrzejczyk

Z-ca Kierownika Jadwiga Kalita

Telefony stacjonarne:

Administracja- 41 370 62 51

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 41 370 62 52

Hospicjum- 41 370 62 53