Aktualne informacje

Dobre tempo prac na budowie Hospicjum

Zgodnie z założeniami postępują prace budowlane przy wznoszeniu siedziby buskiego Hospicjum.Ekipa Firmy Andrzeja Króla z Kajetanowa zdążyła wykonać przed zimą wszystkie prace ziemne związane z izolacją i dociepleniem fundamentów,rozprowadzeniem instalacji w części piwnicznej,budową schodów i szybów windowych piwnic,a także wykonała stropy nad pierwszą kondygnacją. Jeśli pozwoli pogoda,to teraz nastąpi wykonanie ścian I piętra budynku,a w przypadku trudnych warunków pogodowych,będą kontynuowane prace w podpiwniczeniu. W tym roku przewidziane są płatności za realizację wyżej wymienionego zakresu prac w wysokości ponad 1 miliona złotych.

Kandydat na Burmistrza daje przykład innym

Pan Waldemar Sikora przekazał 5000 zł na funkcjonowanie Hospicjum w Busku-Zdroju. Ograniczając wydatki na kampanię wyborczą postanowił zachęcić innych, aby wspomogli finansowo naszą placówkę. Jest to kolejny gest Pana Sikory, jako osoby prywatnej, wspierający bieżącą działalność Hospicjum. Kilkakrotnie już Pan Waldemar zasilał w przeszłości nasz skromny budżet.

Dziękujemy za życzliwość i wymierną pomoc.

Rocznica

Minął rok od uruchomienia Hospicjum w Busku. Przeżyliśmy bardzo trudny, początkowy okres naszej działalności. Brakowało nam pieniędzy i lekarzy do pracy. Dzięki życzliwości wielu szlachetnych ludzi i sprzyjających nam instytucji przetrzymaliśmy najtrudniejszy czas i osiągnęliśmy małą stabilizację. Co prawda nadal musimy zabiegać w prośbach i zbiórkach o finansowe wsparcie, ale panujemy nad sytuacją. Uzyskaliśmy pomoc niektórych samorządów, co publikujemy poniżej,ale najbardziej zaangażowani w niesienie jej byli: Pan Mieczysław Sas,Burmistrz Waldemar Sikora, starosta Jerzy Kolarz, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, a także Szkoła Podstawowa w Pacanowie. Dziękujemy raz jeszcze za zbiórki w Parafiach i organizowane festyny na naszą rzecz..Dziękujemy wszystkim anonimowym ofiarodawcom.Z 1% odpisu podatkowego otrzymaliśmy w sumie za 2017 rok ok 38.000zł, z czego połowę tej kwoty z Urzędu skarbowego w Busku-Zdroju. Jest to dużo mniej, aniżeli w latach minionych.
Przez rok działalności objęliśmy opieką 118 osób w Hospicjum stacjonarnym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,a także 70 osób w Hospicjum Domowym. Staliśmy się sporym zakładem pracy,zatrudniającym w różnym wymiarze czasu pracy ponad 40 osób.

Oprócz zadań bieżących realizujemy budowę nowego obiektu Hospicjum.Korzystając z szerokiego strumienia pieniędzy unijnych mamy plany oddania do użytku nowoczesnego obiektu 1 września 2020 roku.

Na uroczystej mszy św.w dniu 5 października Prezes Fundacji św.Brata Alberta-pan Marian Jaworski podsumował roczny okres działalności Hospicjum w Busku i podziękował wszystkim za życzliwość i wsparcie.Szczególne podziękowania złożył na ręce obecnego na mszy Pana Waldemara Sikory- Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.Ten ostatni w krótkiej formie wyraził zadowolenie z naszej pracy i złożył obietnicę niesienia dalszego wsparcia Hospicjum.

Kolejna inicjatywa Krystyny Musiał

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pani Radna Krystyna Musiał zorganizowała koncert charytatywny,z którego dochód w wysokości 2777,77zł przeznaczono na Hospicjum w Busku-Zdroju.Panią Krystynę wspomogli w organizacji pracownicy sanatorium Marconi na czele z Panią Dorotą Bracichowicz. Znakomici artyści z Jackiem Szyłkowskim w roli głównej dali popis swoich umiejętności wokalnych i muzycznych. Zachwyciła grą na gitarze Zosia Nurek Rozbawiona publiczność mimo nie najlepszej pogody nie chciała się rozstać z artystami,którzy tego dnia zawładnęli muszlą koncertową buskiego parku zdrojowego. Szczególne podziękowania przesyłamy na ręce Pani Teresy Leszczyńskiej,która przy pomocy Anny Pawełczyk zorganizowała wraz z harcerzami zbiórkę pieniędzy do puszek.Oto nazwiska harcerzy biorący udział w kweście:Lena Francuz,Ola Podgórska, Hania Ficek,Zuzia Lasia, Patrycja Kuza, Emilia Gunia, Angelika Bąk, Weronika Bańka, Kacper Gembala, Bartłomiej Grzywa, Szczepan Milewicz i Kamil Skotnicki.

Roboty budowlane na Hospicjum w pełni

Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac wykonano znaczny ich zakres, aczkolwiek niewidoczny na zewnątrz. Zgodnie ze zmienioną dokumentacją dokonano wyburzeń niektórych ścianek i schodów, odkopano i docieplono ściany fundamentowe, odwodniono cały budynek włączając instalację do kanalizacji burzowej, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne na całym budynku, wzniesiono część nowych ścianek działowych, wykopano szyb pod główną windę.Prace nadzoruje inspektor nadzoru - Andrzej Woźniak, a całości dogląda dyrektor oddziału Fundacji-Jarosław Zatorski. Tempo prac jest zgodne z harmonogramem robót. Przypominamy,że termin zakończenia prac budowlanych to 30 czerwca 2020 roku.

Odpustowa zbiórka

Z inicjatywy Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Pacanowie, dzieci i młodzież z tejże szkoły jak również miejscowi gimnazjaliści przeprowadzili kolejną akcję na rzecz pomocy dla naszego Hospicjum.Okazją do tego działania stał się odpust parafialny w dniu 14 września.Rodzice uczniów przy pomocy swych pociech przygotowali ciasta,które uczniowie sprzedali podczas odpustu(były tak smaczne,że nie dla wszystkich wystarczyło) targując ponad 5000 zł.Forma pomocy jaką zrealizowali pacanowscy uczniowie jest imponująca. Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności Pacanowa i odpustowych Gości,a w szczególności Organizatorom przedsięwzięcia na czele z Panią Małgorzatą Stańczyk-dyrektorem szkoły wraz z gronem pedagogicznym.Dziękujemy także Proboszczowi parafii Pacanów za pomoc organizacyjną i wielką życzliwość.

"Serce Pacanowa"

W dniu 14 września 2018 roku, w świąteczny odpustowy dzień, społeczność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zorganizowała zbiórkę funduszy na rzecz Hospicjum w Busku – Zdroju. Akcja ta odbyła się już po raz drugi. Podbudowani pozytywnym odzewem mieszkańców parafii podczas poprzedniej zbiórki, postanowiliśmy kolejny raz włączyć się w pomoc potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, którzy upiekli pyszne ciasta, uczniów oraz ofiarności parafian i gości ostateczny efekt przeszedł nasze oczekiwania. Zebraliśmy kwotę 5140 zł i 10 euro. Oprócz ciast dużą popularnością cieszyły się również słodkie bułki i pączki, które przekazał pan Henryk Wawrzyniec, za co serdecznie dziękujemy.

Ofiarodawcom, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne dzieło, składamy najszczersze podziękowania.

Małgorzata Stańczyk- dyrektor szkoły i członkowie koła wolontariatu

Na "Dniach Seniora" pamiętano o Hospicjum.

W ostatnią niedzielę 2 września podczas trwających obchodów święta buskich Seniorów harcerze pod kierunkiem Teresy Leszczyńskiej przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum. Zebrano kwotę 1329 złotych,dając kolejny raz dowód solidarności z naszym ośrodkiem.Seniorzy stanowią jedną z najaktywniejszych grup społecznych naszego powiatu w kwestii niesienia pomocy dla Hospicjum.Dziękujemy.

Skarbona w Marconim opróżniona.

Ze względu na mechaniczne uszkodzenie dokonaliśmy przedterminowego opróżnienia skarbony w sanatorium Marconi.Pozyskana kwota zbiórki od Kuracjuszy to 246 zł i70 groszy. Za każdy grosik serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy!

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju od początku naszej działalności na tym terenie wspomaga nas w różny sposób. Dzięki życzliwości kierownictwa na czele z Panią Anną Karwat-Prezesem oraz Panią Dorotą Kumor vice-Prezesem wszystkie organizowane zbiórki pieniężne są bezpłatnie obsługiwane przez bank. Zebrane pieniądze po wstępnym policzeniu przez wolontariuszy są drobiazgowo liczone w banku(są to głównie monety) ,a następnie deponowane na koncie Fundacji. Technicznie czynią to pracownicy,a ich pracą do tej pory kierował Pan Stanisław Rawski. Ze względu na wiek emerytalny, Pan Stanisław odszedł już z pracy po ponad 40 latach nienagannie wykonywanych obowiązkach. Pragniemy przekazać na jego ręce serdeczne podziękowania za okazaną nam pomoc i życzyć dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.STANISŁAW RAWSKI

Informacja o wynikach

Świadczenie usłu w postaci opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe

 • Skan informacyjny .pdf
 • Wznowienie prac budowlanych.

  Po kilku latach przerwy i w 18 lat od rozpoczęcia budowy wreszcie zostały wznowione prace budowlane. 12 lipca doszło do poświęcenia nowego etapu prac przez Księdza Dziekana dekanatu buskiego-Marka Podymę. Na uroczystości byli obecni : Adam Jarubas-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Waldemar Sikora-Burmistrz Miasta i Gminy Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz-Starosta Buski, Mieczysław Sas Radny Sejmiku naszego województwa oraz przedstawiciele wykonawcy robót-Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego z Kajetanowa i przedstawiciele działającego obecnie w użyczonych przez szpital pomieszczeniach Hospicjum.

  Przekazanie placu budowy.

  W dniu 4 lipca 2018 roku w obecności Pana Waldemara Sikory- Burmistrza Miasta i Gminy Buska-Zdroju oraz Pana Mariana Jaworskiego- Prezesa Fundacji św.Brata Alberta w Kielcach nastąpiło przekazanie placu budowy Hospicjum Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu z Kajetanowa,gm.Zagnańsk.

  Zamawiającego reprezentowali: Jarosław Zatorski-Koordynator Budowy Hospicjum i Andrzej Woźniak-Inspektor Nadzoru,a Wykonawcę Andrzej Król-Właściciel Firmy oraz Tomasz Biskup-Kierownik Budowy.

  Zgodnie z przyjętą ofertą przetargową Wykonawca zobowiązuje się wybudować obiekt Hospicjum za 10 000 000 zł w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  Całkowity koszt realizacji inwestycji z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem planowany jest na 12 087 187,82 zł z czego pozyskano unijne wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 175 718,82 zł.Termin oddania obiektu do użytkowania zaplanowano na 31 sierpnia 2020 roku.  Świadczenie usług w postaci opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci opieki w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe. 2. Zakres rzeczowy usługi wraz z wymogami i warunkami usługi został określony w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Zaproszenia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:  ZADANIE 1 – świadczenie usługi w postaci opieki lekarskiej w ramach realizacji projek-tu konkursowego pn. Hospicjum domowe.  ZADANIE 2 –świadczenie usługi w postaci opieki pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe. UWAGA Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane przez siebie zadanie i na jedno zadanie może zostać udzielone zamówienie. W przypadku złożenie oferty na większą ilość zadań zostanie przyjęte pierwsze zadanie w hierarchii liczb od najmniejszej do naj-większej, oferta na pozostałe zadania zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ

 • Opis całość na bazie konkurencyjności
 • UMOWA PODPISANA

  Dnia 26 czerwca 2018 roku podpisana została umowa na dokończenie budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Ze strony Fundacji św.Brata Alberta podpisy na umowie złożyli: Marian Jaworski-Prezes Fundacji i Piotr Jaworski- vice-Prezes Fundacji,a ze strony wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usługowo- Budowlanego z Kajetanowa, gmina Zagnańsk, jego właściciel-Andrzej Król. Całkowity koszt budowy obiektu bez wyposażenia to 10 000 000 zł. Termin zakończenia prac budowlanych "pod klucz" zaplanowany jest na 30 czerwca 2020 roku. Nadzór budowlany i prawny nad inwestycją będzie sprawowała Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba z Kielc. Wykona ona tę pracę za kwotę 280 000 zł. Koordynatorem budowy Hospicjum z ramienia Fundacji jest Jarosław Zatorski.  Zbiorcze zestawienie ofert na budowę budynku Hospicjum w Busku-Zdroju

 • Plik .pdf do pobrania z zestawieniem ofert

 • Jacek Szyłkowski z koncertem dla Hospicjum

  Z inicjatywy Pani Krystyny Musiał-Radnej Rady Miejskiej Buska-Zdroju, 10 czerwca w parku zdrojowym odbył się koncert znanego i niezwykle lubianego przez publiczność warszawskiego artysty-Jacka Szyłkowskiego. Utrzymany w sentymentalno-patriotycznym duchu występ poprzedził recital z gitarą Bartłomieja Rożka ,wsparty przez pianistę,Pawła Koreptę. Wspaniała atmosfera sprzyjała zbiórce pieniężnej przeprowadzonej przez buskich harcerzy pod opieką pani Teresy Leszczyńskiej. Zebrano kwotę 1968,91 zł na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju. Dziękujemy panu Marcinowi Nurkowi, pani Dorocie Bracichowicz,a szczególnie pani Krystynie Musiał za wspaniałą i tak nam potrzebną inicjatywę.

  Relacja i zdjęcia ze zbiórki na hospicjum podczas "Rajdu Żonkila"

  35 Jubileuszowa Wędrówka Zuchowa „Bartek” zorganizowana w dniach 25-26.05.2018r. przez Komendę Hufca ZHP Busko-Zdrój otrzymała nazwę „Rajd Żonkila”, która miała na celu propagowanie budowy hospicjum w Busku-Zdroju i zgromadziła ponad 300 zuchów i harcerzy wraz z opiekunami. Przybyły patrole rajdowe z 1 BDW (phm. Mirosława Gajda, Iwona Kąkol) Zbludowic ( phm. Marta Kiełb), Solca-Zdroju (phm. Beata Kupiec), Zborowa (hm. Teresa Pater i pwd. Janina Bąk), Stopnicy ( hm. Grażyna Żyglicka-Paradziej), Opatowca (dh. Alicja Witkoś-Kłos i dh. Anna Kaczmarczyk), Siesławic (phm. Barbara Skrzypek), Gnojna (pwd. Elżbieta Ciechanowska), z Zespołu Szkół Specjalnych „Górka” (pwd. Elżbieta Gubała i pwd. Marzena Kilijanek), SOSW Bronina (hm. Adam Gadawski i pwd. Janusz Paterek), 2 BRDW im. Leszka Marcińca (phm. Szymon Wójcik) oraz najliczniejsza drużyna Hufca 117 BDWp im. Juliana Dytkowskiego i 3 BWDW „Amicus” (hm. Teresa Leszczyńska).

  W rajdzie gościnnie wystąpiły dzieci i młodzież z Klubu Młodzieżowego „Wolna Strefa w Busku-Zdroju, Szczaworyżu i Janinie wraz ze swoimi kierownikami i wychowawcami – Dominiką Mrożek, Iwoną Słomińską, Mariuszem Kapustą i Barbarą Gracą, które również zapragnęły wspierać budowę naszego hospicjum.

  Rajd wyruszył spod Domu Harcerza w okazałych żółtych koszulkach, skąd z przystanku „Słonecznego Expresu” pod przewodnictwem pana Jerzego Libudy uczestnicy rajdu przejechali melexami do Wełcza pod pomnik przyrody – słynną Sosnę. Tam czekała na nich kolejna atrakcja : spotkanie z funkcjonariuszami Buskiej Policji mł. aspirant Justyna Konopka i mł. aspirant Zdzisław Patalita, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. Kolejny etap rajdu prowadził „ścieżką rowerową” do Buska-Zdroju pod fontannę w rynku. Tutaj uformował się szyk prowadzący do Parku Zdrojowego, na czele którego jechali na motocyklach policjanci – aspirant sztabowy Artur Ciba i aspirant sztabowy Grzegorz Mysior , a za nim szli komendanci Hufca hm. Teresa Leszczyńska i hm. Adam Gadawski, dalej mażoretki ze Skalbmierza i pozostali rajdowicze. Wszyscy uczestnicy dotarli na Festyn „Nie ma jak Rodzina”, gdzie oglądali występy artystyczne przedszkolaków oraz układy taneczne zaproszonego przez Hufiec zespołu „Rytm” ze Skalbmierza a następnie zbierali do puszek datki na rzecz buskiego Hospicjum.

  Wieczorem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 gościł uczestników wędrówki na tradycyjnym corocznym „Białym Balu” były okazję do podziękowania drużynom, które organizowały zbiórkę pieniężną w swoich środowiskach . Po tym pełnym emocji i wrażeń dniu uczestnicy wędrówki przenocowali w bardzo gościnnym „Ekonomiku” w warunkach turystycznych. Przed snem każda drużyna na znak solidarności z osobami cierpiącymi wypuściła do nieba żółty balonik napełniony helem z napisem hospicjum Busko-Zdrój.

  Łączna kwota zebranej gotówki na Festynie „Nie ma jak rodzina” to 2228,78 zł

  Ponadto zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca z własnej inicjatywy zbierali pieniądze w swoich szkołach i uzbierali 4056,59. • Wykaz drużyn Hufca ZHP Busko-Zdrój zbiórka dla hospicjum
 • Podziękowania

  Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Smulczyńskiemu za umożliwienie nam przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na festynie "Nie ma to jak Rodzina" zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 25 maja b.r. Wolontariusze zebrali od uczestników festynu kwotę 2228,59zł.

  Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju

  Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1 Formularz_oferty
 • Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach
 • Załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji
 • załącznik nr 2 istotne_postanowienia
 • Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu
 • Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia
 • Załącznik nr 5 oświadczenie o powiazaniach kapitałowych
 • Załącznik nr 6 Wykaz_osob
 • Załącznik nr 7 Wzór_umowy
 • Załącznik nr 8 Wykaz_robót

 • ARCHITEKTURA
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM. Architektera -Przedmiar
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM Konstrukcja-Przedmiar Robót
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM.- Roboty zewnętrzne- Przedmiar Robót

 • ARCHITEKTURA
 • Opis całość
 • RZUT_PIWNIC
 • RZUT_PARTERU
 • RZUT_PIETRA
 • RZUT_POLACI
 • a-a przekroje
 • b-b przekroje
 • c-c przekroje
 • d-d przekroje
 • e-e przekroje
 • SCHEMAT CHODNIKOW
 • ELEWACJE
 • ZESTAWIENIE
 • A13-SUFITY
 • A14-SUFITY
 • A15-SUFITY
 • A16-SUFITY
 • D1-BALUSTRADY
 • D2-BALUSTRADY
 • D3-BALUSTRADY

 • KONSTRUKCJA
 • opis
 • Rzut-fundamentów
 • Strop-nad-parterem-deskowanie
 • Strop-nad-I-piętrem-deskowanie
 • Fundamenty-zbrojenie
 • Strop-nad-parterem-zbrojenie
 • Strop-nad-I-piętrem-zbrojenie
 • Słupy-żelbetowe-S1-S3
 • K8-Podciągi-żelbetowe-P1-P5
 • Podciągi-żelbetowe-P6-P7,wieniec-W
 • Klatka-schodowa-poz. 6.1
 • Klatki-schodowe-poz.-6.2-i-poz.-6.3
 • Obudowa-klatek-schodowych-poz. 6.1-i-6.3
 • Dozbrojenie-otworów

 • KONSTRUKCJA_dach
 • PW-_84._zest.Hospicjum
 • PW_str tytulowa+opis _84._Hospicjum
 • PW-K_1_rev.0
 • PW-K_2_rev.0
 • PW-K_3_rev.0
 • PW-K_4_rev.0
 • PW-K_5_rev.0
 • PW-K_6_rev.0
 • PW-K_7_rev.0

 • CZĘŚĆ SANITARNA
  Przedmiar robót-instalacje sanitarne
 • Strona-tytułowa-przedmiar
 • Przedmiar
 • Centralne ogrzewanie.
 • OPIS
 • CO-strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • Instalacje gazowe.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • Kotłownia.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • Wentylacja Mechaniczna.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • Urządzenia
 • 2286_KR_2015_1
 • 2286_KR_2015_2
 • 2286_KR_2015_3
 • 2286_KR_2015_4
 • okap_Hospicjum_Busko
 • Kształtki.
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • rys.16
 • rys.17
 • rys.18
 • rys.19
 • rys.20
 • rys.21
 • rys.22
 • rys.23
 • rys.24
 • rys.25
 • rys.26
 • rys.27
 • rys.28
 • rys.29
 • rys.30
 • rys.31
 • rys.32
 • rys.33
 • rys.34
 • rys.35
 • rys.36
 • rys.37
 • rys.38
 • rys.39
 • rys.40
 • rys.41
 • rys.42
 • Instalacja Wodno-Kanalizacyjna
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12

 • TECHNOLOGIA
 • Technologia_tytulowa
 • Technologia
 • ST1-TECH-PIWNICA
 • T2-TECH-PARTER
 • T3-TECH-PIETRO

 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 • Hospicjum_instalacje_elektryczne_i_slabopradowe_przedmiar
 • Hospicjum-strona_tytulowa_przedmiar_robot
 • Pismo PGE
 • Hospicjum-opis
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • rys.16
 • rys.17
 • rys.18
 • rys.19
 • rys.20
 • rys.21
 • rys.22
 • rys.23
 • rys.24
 • rys.25
 • rys.26
 • rys.27
 • rys.28
 • rys.29
 • rys.30
 • rys.31
 • rys.32
 • rys.33
 • rys.34
 • rys.35
 • rys.36
 • rys.37
 • rys.38
 • rys.39
 • rys.40

 • Wizualizacje
 • widok_1
 • widok_2
 • widok_3


 • Szczodre "Pola Nadziei"

  13 maja przy wielkim wsparciu Księży Proboszczów parafii dekanatu buskiego oraz parafii Sędziejowice z dekanatu chmielnickiego wraz z filią w Szarbkowie , wolontariusze pod wodzą Pani Teresy Leszczyńskiej- Komendanta Hufca ZHP w Busku-Zdroju,przy wsparciu klubów "Wolna Strefa" z Buska,Szczaworyża i Janiny oraz Sędziejowic przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum w Busku Zdroju. Zebrano następujące kwoty:

  1.Parafia Oleszki-836,60 zł,zbiórkę przeprowadzili ministranci.

  2.Parafia Szczaworyż-746,00 zł,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze: Patrycja Manierak, Zuzanna Manierak,Paulina Durnaś,Nikola Durnaś, Aleksandra Blaut, Wiktor Durnaś, Hubert Durnaś pod opieką wychowawcy-Barbary Gracy.

  3.Parafia Janina- 1091,52 zł, zbiórkę przeprowadzili wolontariusze: Iwona Słomińska (opiekunka), Wiktoria Siemińska, Dominik Siemiński,Mateusz Gozdek, Patrycja Gozdek, Patrycja Mrozicka,Kasia Kopeć,Lucyna Skwark,Karolina Olszowa,Bartosz Trela,Wiktoria Maj, Kornelia Kowalczyk,Julia Ryczek,Konrad Rusiecki,Patrycja Boroń,nikola Sztuk Opiekun-Stanisława Kocjan.

  4.Parafia Szaniec- 1881,20 zł,zbiórkę przeprowadzili: Julia Dypko,Patrycja Kopacz, Wiktoria Sternak,Oliwia Kisiel,Karolina Mrożek.Opiekun-Dominika Mrożek oraz wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu:Wiktoria Włusek,Julia Przyłudzka,Oliwia Kasza, Agata Mrożek,Patrycja Majcher, Aleksandra Gręda, Karol Koruba i Kacper Kochański. Opiekunami byli: Aicja Kryczka, Justyna Maj i ks. Stanisław Lodziński.

  5.Parafia Dobrowoda- 657,79 zł, zbiórkę przeprowadzili :Dorota Olszowa,Natalia Orzeł, Natalia Kolarz,Aleksandra Milewska,Aleksandra Kubasik. Filia w Kikowie oraz Szkoła Podstawowa w Zborowie-528,30 zł,zbiórkę przeprowadzili: Druhny Teresa Pater i Janina Bąk wraz z harcerzami,oraz druh Sebastian Nowak. Opiekun-Joanna Czapla.

  6.Balice- 722,00zł i 20 euro,zbiórkę przeprowadzili:Oliwia Frankiewicz,Tatiana Parada, Zuzanna Hynek,Maciej Hynek,Elżbieta Ciechanowska,Małgorzata Samburska,Wanda Hynek i Jadwiga Bezdral.

  7.Parafia Zagość- 348,60 zł,zbiórkę przeprowadzili ministranci tamtejszej parafii.

  8.Parafia NP NMP w Busku-Zdroju-6888,11 zł,zbiórkę przeprowadzili:Halina Wielogórska, Iwona Kąkol,Sabina Andruszko,Irena Legutko,Wiesław Kasza,Anna Krzyżanowska, Wanda Wawrzyk,Angelika Bąk,Emilia Gunia,Patrycja Kuza,Celina Kasza, 117 BDW im.Juliana Dytkowskiego "Zielone Berety",I BDW im.Zdzisława Zemły, 3 Buska Wolontariacka Drużyna Wędrowna pod opieką Teresy Leszczyńskiej.

  9.Parafia Bożego Ciała w Busku-Zdroju-3350,88 zł,zbiórkę przeprowadzili harcerze pod kierunkiem Teresy Leszczyńskiej.

  10.Parafia Św.Brata Alberta W Busku-Zdroju -4049,35,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze pod kierunkiem Marty Kiełb. Kaplica Św Anny w Zdroju-1309,58 zł,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Busku ,pod kierunkiem Marty Kiełb.

  11.Parafia Sędziejowice wraz z filią w Szarbkowie-405,30 zł,zbiórkę przeprowadzili: Julia Dybko,Wiktor Sternak,Karolina Mrożek,Wiktor Mentel,Szymon Nowak,Lena Matuszczyk, Lena Kwiecień,Kamila Nowak pod opieką Eweliny Rysiak i Dominiki Mrożek.

  Łącznie zebrano kwotę 22 815,23 zł.

  Dziękujemy z całego serca Wolontariuszom i ich Opiekunom,Ministrantom,Księżom Proboszczom, a najbardziej Pani Teresie Leszczyńskiej za ogromny wkład pracy w organizację zbiórki.


  Marszałek potwierdził dobre wieści z Kielc.

  9 maja stał się niezwykle ważnym dniem w historii buskiego Hospicjum. Została bowiem podpisana pre-umowa na dofinansowanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego budowy nowego budynku ze środków unijnych w kwocie ponad 10 mln zł. We wczorajszym wydarzeniu uczestniczyli: Adam Jarubas-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z osobami towarzyszącymi, Marian Jaworski-Prezes Fundacji Gospodarczej św.Brata Alberta i jego zastępca -Piotr Jaworski, Waldemar Sikora-Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Jerzy Kolarz-Starosta Buski,Grzegorz Lasak-Dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku, Grzegorz Gałuszka-Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kierownictwo Hospicjum, w imieniu chorych i pracowników obsługi serdecznie podziękowało Panu Marszałkowi za finansowe wsparcie i życzliwość. Niezwykle wzruszające było wystąpienie Pani Danuty Podrazy, która w imieniu chorych i ich rodzin wyraziła wdzięczność Panu Marszałkowi za troskę o ludzi potrzebujących pomocy.
  Pola Nadziei

  W najbliższą niedzielę, 13 maja przed buskimi kościołami zażółci się od żonkili i balonów, które harcerze będą rozdawać osobom uczestniczącym w dekanalnej zbiórce pieniężnej na rzecz budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Akcja przeprowadzona przez wolontariuszy ma za zadanie oprócz zebrania pieniędzy na ten szczytny cel, uświadomić potrzebę naszej solidarności z nieuleczalnie chorymi, dania im nadziei i otuchy. Przed niedzielną zbiórką opróżniono skarbony stacjonarne, do których można wrzucać pieniądze przez cały rok. Oto zebrane kwoty:


  1 Sanatorium Wojskowe - 859,26 zł

  2.Sanatorium "Marconi" - 332,26 zł

  3.B.S.Centrum Kultury - 298,29 zł

  4.Hospicjum - 592,20 zł

  5.Z.M. "SAS" - 0,95 zł

  W sumie zebrano 2077,99 zł

  Oprócz tego w miesiącu kwietniu dokonano następujących wpłat:

  1.Leokadia Dziekan, Busko-Zdrój - 100 zł

  2.Renata Królikowska, Zborówek, gm.Pacanów - 200 zł

  3.Natalia Szcześniak, Busko-Zdrój - 100 zł

  4.Danuta Podraza, Owczary,gm. Busko-Zdrój - 500 zł  WNIOSEK NR 1/2018 Z DNIA 23.04.2018 roku

  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO REALIZACJI ZADANIA - 1) ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. HOSPICJUM DOMOWE

  2) SPORZĄDZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. HOSPICJUM DOMOWE

  Pobierz plik

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Oferta na świadczenie opieki lekarskiej w ramach projektu konkursowego pn. "Hospicjum Domowe"


 • Plik .pdf do pobrania 18.04.2018r.

 • Są pieniądze unijne na Hospicjum w Busku.

  Dnia 5 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał kwotę 10 175 718,82 zł dla Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta z Kielc na dokończenie budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem wyniesie 12 137 187,92 zł. Wkładem własnym Fundacji jest częściowy stan surowy obiektu oraz sprzęt już zakupiony do istniejącego Hospicjum. Należy natomiast po zakończeniu robót budowlanych pozyskać środki finansowe na zagospodarowanie terenu wokół budynku(ok 300 000 zł) oraz zakupić brakujące wyposażenie (ok 500 000 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2020 roku. Aktualnie są przygotowywane procedury przetargowe. W imieniu Fundacji koordynatorem całości zadania jest Jarosław Zatorski-dyrektor oddziału Fundacji w Busku-Zdroju, prowadzącej już od 2 października 2017r Hospicjum Stacjonarne,Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz od 1 marca 2018 r. Hospicjum Domowe.

  Święcenie pokarmu w buskim Hospicjum

  Zgodnie z tradycją, w Wielką Sobotę odbyło się poświęcenie koszyków z pokarmami na terenie buskiego Hospicjum.


  Dar serca dla buskiego hospicjum

  Społeczność Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie, czyli dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, a także rodzice zorganizowała w Niedzielę Palmową kiermasz pysznych ciast. Zostały one przygotowane przez mamy uczniów uczęszczających do szkoły. Po Mszach Świętych młodzież chętnie zbierała do puszek datki na buskie hospicjum, a każdy darczyńca otrzymał pudełeczko z pysznościami. Uczniom udało się zebrać 1932,05 zł. Cała kwota została przekazana na potrzeby w/w placówki. Wszyscy zaangażowani stwierdzili zgodnie, że akcja udała się, cel jest szczytny i na pewno nastąpi jej kontynuacja. Wolontariusze, którzy zbierali datki to następujące osoby: Robert Pluta, Oliwia Sekuła, Dawid Wadowiec, Amelia Chłosta i Ola Wójtowicz.
  Koncert charytatywny

  W niedzielne popołudnie 18 marca w sali koncertowej sanatorium "Marconi" z inicjatywy Pani Krystyny Musiał-Radnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju odbył się niezwykle udany koncert na rzecz Hospicjum J acek Szyłkowski, wybitny artysta z Warszawy pięknie zaprezentował popularne melodie porywając licznie zebraną publiczność do wspólnego śpiewania. Ten gorąco przyjęty przez kuracjuszy recital był darem artysty dla ludzi potrzebującej pomocy hospicyjnej. Zaproszeni na spotkanie buscy harcerze: Kamil Skotnicki, Michał Sieradzki, Bartłomiej Grzywa, Kacper Gembala, Patrycja Kuza, Paulina Lachowicz, Alicja Grzywa, Julia Foryś, Angelika Bąk, Emilia Gunia, Anna Cieślak wraz z Komendantką Hufca-Teresą Leszczyńską zebrali wśród publiczności do puszek kwotę w wysokości 1545,57 zł. Dziękujemy serdecznie Pani Krystynie za inicjatywę,a Panu Marcinowi Nurkowi-Dyrektorowi "Marconiego" za życzliwe wsparcie tego szczytnego działania.
  Ruszył nowy projekt

  Od marca do grudnia br. będzie realizowane przez naszą Fundację zadanie publiczne pt.Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. W ramach tego przedsięwzięcia wolontariusze wspomogą opiekę nad chorymi, a Gmina Busko-Zdrój będzie współfinansować zakupy środków sanitarnych. Kwota współfinansowania zadania przez Gminę to 120 000 zł.

  Rusza Hospicjum Domowe
  Kolejne wpłaty na działalność Hospicjum.

  Nasze Hospicjum weszło już w piąty miesiąc działalności. Bazujemy obecnie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 14 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 8 w Hospicjum,a posiadamy 15 łóżek na ZOL-u i 12 w Hospicjum.Nasze nadwykonania nie są w pełni płatne i ciągle borykamy się z brakiem wystarczającego finansowania usług.

  Będziemy się starać o zwiększenie kontraktu, ale też ciągle apelujemy o wsparcie pieniężne. Okazją jest wpłata przez osoby rozliczające się w Urzędzie Skarbowym 1 procentu na naszą Fundację. Przez okres stycznia wpłynęły wpłaty indywidualne od następujących osób: Szcześniak Natalia, Baranów-100zł. Podraza Elżbieta, Owczary-500zł. Banasik Helena, Grabki Duże-500zł. Kumor Dorota, Mikułowice-1000zł. Plewa Tadeusz, Falęcin Nowy-600zł.

  Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

  Szachiści wspomogli Hospicjum

  Z inicjatywy grupy Wolontariuszy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju 3 lutego odbył się turniej szachowy pod nazwą "Szachy-fitness dla umysłu". Jego współorganizatorem był Katolicki Klub Sportowy LUKKS z Kielc. W turnieju startowało 85 uczestników z Buska-Zdroju i innych miejscowości, również z poza granic naszego województwa, w przedziale wiekowym od 6 do 81 lat.


  Od prawej strony Dyrektor Lucyna Wojnowska, Kierownik Maria Jendrzejczyk, Agnieszka Partyka - nauczyciel, opiekun wolontariatu, z-ca Kierownika- Jadwiga Kalita

  Wydarzenie było znakomicie przygotowane nie tylko od strony sportowej, ale wzbogaconej ciekawą ofertą rozrywkową w postaci gier i zabaw dla najmłodszych,konkursem plastycznym,kiermaszem ciast domowej roboty i występem Bernadetty Pietrzyk i Piotra Biesagi. Podczas turnieju zebrano 1800 zł na nasze Hospicjum. Składamy wielkie podziękowania na ręce Pani Lucyny Wojnowskiej-Dyrektora ZSTiO dla wszystkich organizatorów przedsięwzięcia i zapraszamy do dalszej współpracy w obszarze wolontariatu.

  OSP w Zbludowicach wspiera Hospicjum

  27 stycznia, podczas zabawy karnawałowej dla dzieci zebrano kwotę 417,64zł na wsparcie działalności Hospicjum w Busku-Zdroju. Imprezę jak co roku zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach, przy wielkim zaangażowaniu Radnego tej miejscowości- pana Roberta Burchana i pani Sołtys-Anny Gluzickiej. Ponad 130 dzieci bawiło się wspólnie z wolontariuszami Hospicjum: Alicją Grzywa, Pauliną Lachowicz, Julią Foryś i Patrycją Kuza. W animacji zabawy brała udział pani Teresa Leszczyńska-Komendant Hufca ZHP w Busku. Dziękujemy Organizatorom zabawy i wszystkim Darczyńcom.

  Umowa na Hospicjum Domowe podpisana.

  Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach i Fundacją Gospodarczą Św. Brata Alberta pozwala na rozpoczęcie działalności w zakresie Hospicjum Domowego, które działać będzie na obszarze powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Fundacja otrzymała na ten cel 1.200 tysięcy zł. Projekt obejmie otoczenie bezpłatną opieką 45 chorych z terenu działania i udzieli wsparcia ich rodzinom przez okres 18 miesięcy. Projektem będą kierować: Jarosław Zatorski i Bożena Zoch, a wspomagać ich będą: Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku (szkolenia) i Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych(wypożyczalnia sprzętu). Początek realizacji zamierzenia to 1 marca 2018 rok.

  To oni wsparli buskie Hospicjum

  Hospicjum w Busku-Zdroju działa już ponad 3 miesiące. Był to dla naszej Fundacji bardzo trudny okres. Staraliśmy się w jak najlepszy sposób świadczyć opiekę nad cierpiącymi osobami, które do nas trafiły, ale także borykaliśmy się z brakiem wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie działalności. Środki finansowe uzyskane na bazie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia były i są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania. Fundacja Św. Brata Alberta dopłacała do funkcjonowania pieniądze z własnych, skromnych zasobów, ale także otrzymała pomoc od szeregu instytucji i osób prywatnych. Przedstawiamy listę Darczyńców,którzy wsparli finansowo Hospicjum w okresie jego dotychczasowej działalności:

  1. Mieczysław Sas, Busko-Zdrój- kwota 22.000 zł

  2. Danuta Prędka, Oleszki 500 zł

  3. Dariusz Musiał, Widuchowa 1000 zł

  4. Leszek Skórski, Zbludowice 1000 zł

  5. Tadeusz Krzemiński Motozbyt, Busko 1000 zł

  6. Justyna,Anna i Henryk Nurek, Busko 500 zł

  7. Andrzej Zwierz, Busko 50 zł

  8. PSS Społem, Busko 2000 zł

  9. Robert Burchan, Zbludowice 500 zł

  10. Anonimowi Darczyńcy, Busko 500 zł

  11. Anonimowy Darczyńca, Busko 300 zł

  12. Fundacja RR, Pierzchnica 2000 zł

  13. Dom Seniora im.Sue Ryder, Pierzchnica 1000 zł

  14. Zakład Przet.Spożywczego, Pierzchnica 1000 zł

  15. Kryspin Gruszka, Kielce 3000 zł

  16. Ryszard Skowron,Pacanów 1000 zł

  17. Anna i Waldemar Sikora, Widuchowa 2000 zł

  18. Fundacja Ekorozwój Ponidzia, Pińczów 1000 zł

  19. Anonimowy Darczyńca, Chmielnik 700 zł

  20. Goście na imieninach Pana M.Sasa 12 500 zł

  Rada Miejska z pomocą dla Hospicjum

  Rada Miejska Buska-Zdroju podjęła uchwałę o poręczeniu gwarancji udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju dla Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta z Kielc, która prowadzi nasze Hospicjum. Dzięki tej uchwale Fundacja mogła uwolnić środki pieniężne do tej pory zamrożone, jako zabezpieczenie gotówkowe dla Powiatowego Biura Pracy z tytułu umów dotacyjnych na wyposażenie 18 miejsc pracy w Hospicjum( 364 000 zł). Jak już informowaliśmy poprzednio wpływy środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające na bieżącą działalność Hospicjum. Fundacja jest zmuszona dopłacać do niej pieniądze z zasobów własnych i pozyskanych od sponsorów. Obecny kontrakt z NFZ dotyczył finansowania jedynie 5 łóżek hospicyjnych i 10 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Od nowego roku udało nam się zwiększyć kontrakt odpowiednio do 8 i 14 łóżek. Ten poziom finansowanie również nie zabezpieczy w pełni potrzeb, ale zdecydowanie poprawi sytuację. Będzie nam brakowało miesięcznie ok 35 000 zł, a może wpłyną jeszcze pieniądze z nadwykonania, bowiem prowadzimy opiekę mając do dyspozycji 12 łóżek hospicyjnych i 15 w ZOL-u. Aby móc się samofinansować należy podwoić liczbę miejsc, co ma uzasadnienie względem potrzeb, ale nie ma pomieszczeń na rozszerzoną działalność. Istnieją dwa rozwiązania: albo użyczyć od Powiatu parter budynku oddziału zakaźnego, gdzie można by umieścić dodatkowo 25 łóżek, albo czekać na dokończenie budowy nowego budynku, gdzie powstanie docelowo 51 miejsc i pozwoli to na zbilansowanie dochodów z wydatkami.

  Na dzisiaj dzięki pomocy Rady Miejskiej i Pana Burmistrza, a także pomocy sponsorów (ujawnimy ich wpłaty w styczniu) udało nam się ustabilizować sytuację i zakończyć rok 2017 bez zobowiązań wymagalnych. Nadal apelujemy do Ludzi Dobrej Woli o finansowe wsparcia funkcjonowania Hospicjum. Zapraszamy wszystkich nieprzekonanych do złożenia wizyty w Hospicjum i zapoznania się z jego działalnością.

  Jeszcze raz składamy podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej - Pani Justyny Nurek za zrozumienie problemu i udzieloną pomoc.

  Pierwsza wigilia w buskim Hospicjum

  Niezwykle wzruszający charakter miała wigilia Bożego Narodzenia w buskim Hospicjum. W sobotę 23 grudnia od mszy świętej w intencji Pana Mieczysława Sasa - Dobrodzieja tego dzieła rozpoczęło się uroczyste spotkanie chorych, opiekunów, kierownictwa oraz przybyłych gości, aby wspólnie przeżyć opłatek i złożyć sobie nawzajem życzenia. Obecni byli : Marian Jaworski-Prezes Fundacji Św. Brata Alberta z Kielc, która prowadzi hospicjum, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Justyna Nurek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Marek Zatorski-Vice Burmistrz Pińczowa, Anna Kania - Dyrektor MGOPS, Pan Mieczysław Sas - Radny Wojewódzki, Przedsiębiorca. Oprawę mszy przygotowali buscy Harcerze pod kierunkiem Pani Teresy Leszczyńskiej. Po mszy i podzieleniu się opłatkiem wszyscy skosztowali potraw wigilijnych zasponsorowanych przez Pana Pawła Piątka - buskiego restauratora.  Trudny okres działalności Hospicjum

  Pierwsze miesiące działalności Hospicjum potwierdziły nasze obawy o jego możliwości funkcjonowania. Koszty za październik i listopad nawet w połowie nie zostały pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika to głównie z niewielkiego kontraktu, bowiem tylko 5 łóżek hospicyjnych i 10 w ZOL-u jest w jego ramach finansowanych. Co prawda udało nam się od nowego roku zwiększyć kontrakt do 9 miejsc w Hospicjum i 14 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, ale problemem dla nas jest znalezienie pieniędzy na wydatki bieżące grudnia. Nie da się obniżyć kosztów działalności, co wynika ze specyfiki naszych usług. Przypadki chorobowe są tak ciężkie, że wielu pacjentów potrzebuje ciągłego dyżuru opiekuńczego, a skala wydatków na leki uśmierzające ból i środki czystości jest ogromna.

  Nasze zabiegi pozyskania dodatkowych pieniędzy są mało skuteczne. Owszem otrzymujemy wsparcie, ale ono jest niekiedy tylko symboliczne. Jedyna istotna pomoc od przedsiębiorców płynie jak zwykle od Pana Mieczysława Sasa, który przekazał na naszą rzecz kolejne 10 000 zł oraz zakupił partię pieluch. Ponadto z przedsiębiorców Powiatu Buskiego pomógł nam Dariusz Musiał z Widuchowej. Również na nasz apel o pomoc odpowiedzieli pojedynczy przedsiębiorcy z Pińczowa, Chmielnika, Pierzchnicy i Kielc. Szczegółowe informacje w tym zakresie opublikujemy w styczniu. Martwi nas obojętność na nasze prośby władz różnych szczebli. Jedynie Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko prywatnie i służbowo niesie nam pomoc w tym trudnym okresie. Zdarzają się sporadyczne darowizny od osób fizycznych. Podajemy jeden przykład jako godny najwyższego uznania. Otóż tydzień po śmierci w naszym Hospicjum osoby, zjawiła się u nas bliska mu skromna kobieta z podziękowaniem za opiekę w czasie trwania cierpienia chorego i wychwalając poziom świadczonych usług przekazała na działalność Hospicjum 300 złotych ze swojej renty, która wynosi 900 złotych. Ten znamienny przykład wzmocnił w nas chęć dalszych starań, aby utrzymać funkcjonowanie Hospicjum.

  Prosimy, aby w obliczu zbliżających się świąt spróbować wspomóc finansowo Hospicjum w Busku.

  Mikołajkowe dary "Mrówki" dla Hospicjum

  W odpowiedzi na nasz wniosek Członek Zarządu Polskich Składów Budowlanych w Busku-Zdroju Pan Mirosław Lubarski zaakceptował naszą prośbę i sklep "Mrówka" przekazał na rzecz Hospicjum narzędzia i przedmioty (wiertarki, szlifierki, wszelakie klucze, zegary ścienne, tablice korkowe i inne) niezbędne w bieżącej konserwacji i doposażeniu naszego budynku. Dary przekazali w imieniu Darczyńcy w bardzo oryginalny sposób (patrz zdjęcia): Pan Piotr Olszewski-zastępca kierownika sprzedaży sklepu oraz Pan Michał Janiec-sprzedawca. Wartość handlowa podarunku to 1365 zł i 87 gr.
  Dziękujemy.  Dwa miesiące funkcjonowania Hospicjum.

  Minęło dwa miesiące od przyjęcia pierwszego pacjenta do buskiego Hospicjum.Nowo otwarta placówka prowadzona przez Fundację Św.Brata Alberta świadczy usługi stacjonarne w zakresie hospicyjnym i opiekuńczo-leczniczym.Mamy do dyspozycji 15 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 9 w Hospicjum,przy zamiarze zwiększenia ilości tych ostatnich do 12.Przyjmujemy chore osoby z całego rejonu powiatów:buskiego,pińczowskiego i kazimierskiego.Mamy głównie przypadki o zaawansowanym stanie chorobowym,a więc wymagających wyjątkowo troskliwej opieki.Musi więc być zatrudniowych dodatkowo więcej osób do opieki nad cierpiącymi.Cenna staje się pomoc wolontariuszy wywodzących się z grona senioralnego i przygotowywanych do takiej roli przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku.Mimo naszych starań nie udało nam się to tej pory zbilansować finansowo naszej działalności. Wynika to głównie ze skromnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.Brakujące środki na bieżącą działalność pochodzą z zasobów Fundacji i od Darczyńców.Zabiegamy o wsparcie nie tylko finansowe,ale i rzeczowe.Przykładem potrzeb jest zużycie miesięczne pieluch i środków czystości na kwotę 10.000 zł.Cenna jest wszelaka pomoc choćby w niewielkim wymiarze.Dlatego składamy najserdeczniejsze podziękowania dla osób pomagających nam w prowadzeniu Hospicjum i zachęcamy innych do niesienia pomocy,wszak Hospicjum w Busku to dzieło nas wszystkich.

  Hospicjum Domowe bliskie uruchomienia.

  Wniosek dla projektu Hospicjum Domowe w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 przeszedł ocenę merytoryczną i ma szansę na realizację.Zgodnie z założeniami będzie on realizowany od marca 2018 roku na obszarze powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego. Opieką hospicyjną będzie objęte 45 osób przez 18 miesięcy.Partnerami Fundacji Brata Alberta będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku oraz Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. Wartość projektu po korektach to blisko 1.200.000 zł.

  Duże zapotrzebowanie na pobyt w ZOL-u.

  Po drobnych pracach adaptacyjnych udało nam się zwiększyć ilość miejsc w Hospicjum z 9 do 12. Aktualnie mamy przyjętych na tym oddziale 5 osób,natomiast nie posiadamy na dzisiaj już wolnych łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Przebywa u nas 14 pacjentów,a kolejnych 25 czeka na wolne miejsce.Wiele pytań zainteresowanych jest kierowane pod adresem Hospicjum Domowego, które zamierzamy uruchomić za kilka miesięcy.Już w tej chwili można ocenić,że istnieje duże zapotrzebowanie tą formą pomocy.

  Aktualne informacje teleadresowe.

  Hospicjum w Busku prowadzi Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta w Kielcach. Adres: 25-725 Kielce ul.Sienna 5 telefon-

  Prezes Marian Jaworski 41 366 07 34

  Oddział Fundacji w Busku-Zdroju sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Hospicjum.

  -Dyrektor Oddziału Fundacji Jarosław Zatorski 601 913 045


  Hospicjum kierują:

  -Maria Jendrzejczyk

  Z-ca Kierownika Jadwiga Kalita

  Telefony stacjonarne:

  Administracja- 41 370 62 51

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 41 370 62 52

  Hospicjum- 41 370 62 53