Aktualne informacje

Akt notarialny podpisany.

Dzisiaj,17 lipca 2024 roku podpisaniem aktu notarialnego zakończył się proces pozyskania działki budowlanej przez Fundację Świętego Brata Alberta w Kielcach ,celem rozbudowy istniejącego Hospicjum w Busku-Zdroju. Doszło do tego w Kancelarii Notarialnej Pani Barbary Miziołek,która pobrała za sporządzenie aktu jedynie symboliczne jeden złotych, za co serdecznie dziękujemy. Opisywaliśmy obszernie w jaki sposób udało się tę sprawę doprowadzić do końca. Brało w tym udział wiele życzliwych nam osób, ale największe zasługi położył w tym zakresie Waldemar Sikora,były już Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój . To dzięki jego życzliwości i determinacji przy wsparciu większości poprzedniej Rady Miejskiej nasza Fundacja mogła pozyskać od Gminy potrzebny teren za symboliczną kwotę. Na dzisiejsze wydarzenie podpisania aktu notarialnego, Pan Marian Jaworski,Prezes Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta zaprosił Pana Waldemara Sikorę,który ze względów proceduralnych nie zdążył już w czasie swojej kadencji dopełnić tej formalności. Akt ze strony Gminy podpisał obecny Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pan Jerzy Szydłowski.

Żywimy nadzieję,że podobnie jak Pan Waldemar Sikora, tak samo obecny Włodarz Buska-Zdroju będzie życzliwie odnosił się do działań naszej Fundacji w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w chorobie i osamotnieniu. Dziękując za pomoc dla Fundacji,życzymy Panu Jerzemu Szydłowskiemu i Radnym Rady Miejskiej owocnej pracy na rzecz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Szkoda,że Pan Jerzy Szydłowski nie życzył sobie robienia zdjęć przy podpisywaniu aktu, bo nasza kronika działalności nie będzie pełna.Szanujemy oczywiście skromność i niechęć do afiszowania się Pana Burmistrza.Na lipcowe upały, dobra woda z Sawy.

Tegoroczny ,wyjątkowo gorący i parny lipiec sprzyja spotęgowaniu pragnienia również u naszych pacjentów. Dzienne zużycie napojów wzrosło kilkukrotnie.Dostawy wody mineralnej muszą być częstsze, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ugaszenie pragnienia. Z pomocą dla naszego Hospicjum ruszyła jak zawsze niezawodna hurtownia Sawa z Buska-Zdroju. Już kolejny raz współwłaściciele tej znanej i cenionej firmy nie tylko na terenie naszego powiatu Pani Anna Sikora i Pan Włodzimierz Wróbel wykazali się wielką wrażliwością na potrzebę pomocy ludziom chorym i bezradnym.

Pani Anna i Pan Włodzimierz od początku budowy Hospicjum wspierali to dzieło w różny,możliwy sposób : finansowo,rzeczowo i poprzez systematyczny odpis podatkowy na jego działalność. Dzisiaj,16 lipca z hurtowni Sawa otrzymaliśmy ponad 1000 butelek wody mineralnej wysokiej jakości, za którą serdecznie dziękujemy,życząc Darczyńcom wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym.

Goście z Czarnocina z piosenką i darami.

Mimo lipcowych upałów Pani Beata Buła,Wójt Czarnocina postanowiła złożyć wizytę w buskim Hospicjum. Pani Beata dopiero od kilku miesięcy sprawuje zaszczytny urząd włodarza tej pięknie położonej w powiecie kazimierskim gminy, ale systematycznie poznając problemy swoich mieszkańców podtrzymuje kontakty z instytucjami współpracującymi z samorządem Czarnocina. Nasza współpraca zapoczątkowana przez poprzedniczkę Pani Wójt, Marię Kasperek przyniosła wiele pozytywnych działań w pomocy ludziom jej potrzebującym. Pani Beacie dzisiaj,16 lipca towarzyszyła Pani Małgorzata Pieron,Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczennice Szkoły Podstawowej, w której do niedawna pracowała Pani Wójt jako nauczycielka.

Na spotkaniu z pacjentami w hospicyjnej altanie Klara Przeniosło,której towarzyszyła babcia Anna,Dominika Mysiakowska z mamą Renatą oraz Alicja Fortuna z mamą Dorotą zaprezentowały mini recital wybranych przez siebie piosenek pięknie zinterpretowanych głosowo.Ich występ poprzedził i zakończył Pan Andrzej Walejnis wraz z Marią Mazur. W spotkaniu przy grilowanych kiełbaskach i ciastach zasponsorowanych przez pana Włodzimierza Marchewkę i jego przyjaciół z ostatniej wycieczki ,uczestniczyła także Pani Lidia Kowal,skarbnik Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Hospicjum i spotkanie z chorymi w pracowniach terapeutycznych. Pani Wójt podarowała od siebie prezent w postaci środków higienicznych,a Pani Małgorzata Pieron przekazała środki czystości i pielęgnacyjne zebrane w powszechnej zbiórce od mieszkańców gminy Czarnocin wartości ponad 5 000 złotych.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i przekazaną nam pomoc. Życzymy Pani Wójt dużo zdrowia , pomyślnego prowadzenia spraw gminy oraz powodzenia w życiu osobistym.

Przed nami kolejne trudne wyzwanie.

Zbyt mała liczba miejsc dla chorych wyznacza naszej Fundacji trudny do osiągnięcia cel rozbudowy budynku Hospicjum w Busku-Zdroju.Kolejki do przyjęcia pacjentów wydłużają się, a prognozy mówią,że będzie tylko gorzej. Na dzień 2 lipca przebywa u nas na oddziale hospicyjnym 26 osób, a w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym 87 chorych. Jest to maksymalna liczba wynikająca z posiadanych w ośrodku miejsc. Kolejka stale oscyluje wokół 30 osób. Informowaliśmy na łamach tej strony internetowej o długim,ale pozytywnym dla nas procesie pozyskiwania działki na rozbudowę Hospicjum.Czekamy z niecierpliwością na podpisanie aktu notarialnego z nowym Burmistrzem Buska-Zdroju.Mamy nadzieję,że już wkrótce Pan Jerzy Szydłowski dopełni formalności. Opracowaliśmy wstępne założenia inwestycyjne, a po podpisaniu aktu rozpoczynamy formalnie prace projektowe. Pierwszym etapem tych prac będzie wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i poddanie jej gruntownej analizie funkcjonalno-ekonomicznej.Następnie przystąpimy do wykonania projektu technicznego , a na jego bazie wystąpimy o pozwolenie budowlane. Ponadto musimy uzyskać wiele uzgodnień w instytucjach nadzorujących służbę zdrowia i dostosować się do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i innych.

Równolegle na podstawie wykonanego kosztorysu będziemy ubiegać się o pieniądze na realizację zadania. Bardzo liczymy na otrzymanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Od dzisiaj jednak wszystkie zbiórki i kiermasze organizowane będą pod kątem pozyskania pieniędzy na prace projektowe.Czekamy na wyniki udziałów z tytułu 1,5 % odpisu podatkowego od osób fizycznych.To bardzo ważne dla nas wpływy.Optymizmu w tym zakresie dodał nam ostatnio właściciel biura rachunkowego "Teofil Walasek" z Buska- Zdroju,który wraz z siostrą Barbarą Pawlik,właścicielką biura rachunkowego "Perfektus" odprowadzili z rozliczeń do Urzędu Skarbowego ponad 40 000 złotych na rzecz naszej Fundacji.Oby kolejne informacje były dla nas równie optymistyczne.

Wnioski zaakceptowane.

Każdego roku staramy się pozyskiwać środki finansowe z różnych instytucji pomocowych.Tym razem w konkursach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uzyskaliśmy wsparcie w ramach programów społecznych . W pierwszym projekcie o nazwie " Poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego" otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 000 złotych.Koszt całości zadania wynosi 10 000 złotych i zgodnie z zasadami dla jego zbilansowania nasza Fundacja dołoży 2 000 z środków własnych. W drugim wniosku o nazwie "Wolontariat przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i izolacji osób niepełnosprawnych" aplikowaliśmy o kwotę 8.500 złotych i taką też kwotę decyzją Zarządu Województwa otrzymaliśmy. Całkowita wartość zadania wynosi 10 000 złotych, a więc 1500 złotych dołożymy z środków własnych. W trzecim projekcie finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski przyznał nam dotację w wysokości 28 000 złotych. W tym przypadku wartość całkowita projektu wynosi 33 000 złotych, a więc nasz udział będzie wynosił 5 000 złotych. To zadanie nosi tytuł "Wzrost samodzielności fizycznej i sprawności intelektualnej podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wszystkie wymienione powyżej projekty przygotowała pod względem merytorycznym i technicznym Pani Ewa Sierlecka,z-ca dyrektora oddziału Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego podpisali: Pan Marian Jaworski, Prezes Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Kielcach oraz jego zastępca, Pan Piotr Jaworski.

Serdeczne podziękowania za przyznane dotacje przesyłamy na ręce Pani Renaty Janik, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Teraz już wakacje.

Na ostatnim spotkaniu muzycznym uczniów Pana Tadeusza Kwiatkowskiego z pacjentami naszego ośrodka padło zapewnienie ze strony wykonawców ,że ponownie wystąpią w nieco innym składzie. Tak też się stało i znów zabrzmiały muzyka i śpiew w hospicyjnej altanie. Gościem specjalnym koncertu był Pan Andrzej Król, którego firma wybudowała Hospicjum, a jej właściciel często nas odwiedza jako przyjaciel i sponsor. Podczas dzisiejszej biesiady, Pan Andrzej otrzymał w podzięce album o nurcie secesyjnym w architekturze budowlanej dla swojej żony Haliny, entuzjastki historii sztuki, a dla siebie piękny recital piosenek z przed lat. Zespół "Legato" dwoił się i troił, aby zadowolić gusta wszystkich obecnych na koncercie. Pan Tadeusz Kwiatkowski pełnił tym razem rolę wokalisty ,wspomagając brzmienie zespołu gitarą akustyczną, a towarzyszyli mu : na akordeonie Janusz Ciesielski i Martyna Kolarz, na gitarze elektrycznej Bartosz Puszyński, a na gitarze basowej Wiktoria Podsiedlik. Bardzo się podobali w partiach solowych saksofoniści Marcin Dufaj i Patryk Wrześniak, któremu podczas koncertu kibicowali dziadkowie Henryka i Andrzej Wrześniakowie.

Bardzo dziękujemy Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu za muzyczne spotkania w naszym Hospicjum, które umilają codzienność pacjentów.

27 czerwca 2024r.Kolejny rok nauki dobiegł końca.

Pan Tadeusz Kwiatkowski ,emerytowany nauczyciel i były organista w kościele p.w. Bożego Ciała w Busku-Zdroju prowadzi zajęcia nauki muzyki z dziećmi i młodzieżą w zespole "Legato", z którym przemierza Ponidzie,dając muzyczne koncerty głównie w Domach Pomocy Społecznej. Ta dobroczynna akcja trwa już wiele lat, przynosząc bardzo wymierne efekty i dla członków zespołu jak i dla spragnionych rozrywki pensjonariuszy. Młodzi artyści występując przed widownią nabywają doświadczenia scenicznego i przedstawiają swoje muzyczne umiejętności. Na zakończenie tegorocznego okresu nauki ,Pan Tadeusz zaprezentował swój zespół w buskim Hospicjum. W naszej pięknej altanie dla liczne zgromadzonych pacjentów, wychowankowie Pana Kwiatkowskiego zaprezentowali swoje opracowania znanych przebojów muzyki lekkiej i biesiadnej ,która bardzo przypadła do gustu publiczności. Kolejny rok nauki nie poszedł na marne. W utworach na skrzypce, akordeon i saksofon efekty żmudnych ćwiczeń przyniosły dobry skutek. To był bardzo udany koncert Antoniny Świąder, Alicji Kozłowskiej, Marii Mendzik, Leny Walkiewicz, Aleksandry Radosz na skrzypce, Marcina Dufaja na saksofon i Janusza Ciesielskiego oraz Martyny Kolarz na akordeon .Partie wokalne zaprezentował równie udanie Kamil Babiarz.

Spotkanie muzyczne zakończyło się wspólnym grillem. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu dzieciom , młodzieży i ich rodzicom.

24 czerwca 2024r.

Skarbony opróżnione.

Co kilka miesięcy skarbony rozstawione przez Fundację Świętego Brata Alberta w Kielcach,na terenie Buska-Zdroju są otwierane, a złożone w nich pieniądze są liczone i przekazywane na potrzeby Hospicjum Dzisiaj ,21 czerwca otwarto i zliczono pieniądze w skarbonach ustawionych w Sanatorium Marconi,w Sanatorium Wojskowym oraz w holu budynku Hospicjum. Ze względu na awarię zamka nie udało się otworzyć skarbony zlokalizowanej w buskim Domu Kultury. Po przeliczeniu pieniędzy okazało się,że w skarbonie w Marconim było 1670,65 złotych,w skarbonie w Wojskowym była kwota 647,20 złotych, a w dwóch skarbonach w budynku Hospicjum naliczono 950,00 złotych. Pieniądze te przeznaczono na bieżącą działalność Hospicjum.

Dziękujemy bardzo anonimowym Darczyńcom za pomoc niesioną Fundacji Świętego Brata Alberta w Kielcach w prowadzeniu buskiego Hospicjum.Dar z Opatowca.

Ze względu na brak miejsc dla chorych,którzy oczekują przyjęcia do naszego ośrodka, staramy się wygospodarowywać przestrzeń dotąd przeznaczoną na inne cele.Przykładem jest chociażby zajęcie pokoju administracyjnego na pokój dla pacjentów. Jest to związane z zakupem wyposażenia dla planowanych do przyjęcia chorych. Podczas odwiedzin przez rodzinę Pani Henryki Borzymowskiej pochodzącej z Opatowca, jej córka Wioletta Czyżyk zaproponowała zakup dla buskiego Hospicjum dwóch szafek przyłóżkowych dla pacjentów. Dzisiaj,21 czerwca Pan Stanisław Wieczorek,brat Pani Wioletty dostarczył nam zaoferowany sprzęt. Dwie szafki wartości ponad 2000 złotych znalazły się na stanie Hospicjum i od razu służą chorym umieszczonym w nowym pomieszczeniu.

Serdecznie dziękujemy za otrzymany,jakże nam potrzebny dar. Życzymy Darczyńcom wszystkiego najlepszego.Odpocząć przy muzyce i humorze.

Dla osób pracujących w Hospicjum, spotykających się w codziennej pracy z cierpieniem i śmiercią wyjście po służbie na koncert rozrywkowy ma znaczenie dla utrzymania równowagi zdrowia psychicznego. Opiekunowie chorych i pielęgniarki nie korzystając z funduszu socjalnego,bo go u nas nie ma, przyjęli z radością podarunek jaki otrzymały od współwłaściciela Agencji Pop-Art z Kielc w postaci biletów na koncerty muzyki disco-polo i przeglądu kabaretowego zaplanowanych na kadzielni. Blisko 70 osób załogi w dniach 21 i 22 czerwca w podziale na grupy,które nie mają wtedy dyżurów przy chorych, pojedzie odpocząć przy muzyce i humorze. Ponadto Pan Jerzy Chrobot, bo o nim mowa przekazał ponad 100 biletów dla wolontariuszy naszego Hospicjum z Buska-Zdroju,Skalbmierza i Nizin.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu Darczyńcy i serdecznie go pozdrawiamy!

Czereśnie od Starosty.

Pan Jerzy Kolarz to nie tylko wybitny samorządowiec, ale też znakomity ogrodnik i sadownik. Każdą wolną chwilę poza pełnieniem funkcji Starosty Buskiego spędza na łonie przyrody w swoim gospodarstwie w Broninie koło Buska. Potrafi też w rozmowach z pasją opowiadać o obcowaniu z drzewami i krzewami. Zawodowo wspiera działalność naszej Fundacji, a prywatnie podwozi dla poczęstunku pacjentów i personelu Hospicjum swoje dorodne jabłka, śliwy i inne owoce. Tegoroczne zbiory są bardzo skąpe ze względu na wiosenne przymrozki,które zniszczyły kwiaty i zawiązki owoców, ale Pan Jurek będąc "Rannym Ptaszkiem" dzisiaj 20 czerwca już o świcie powspinał się po rosłych drzewach czereśni,aby zerwać i dostarczyć naszym podopiecznym śniadaniowy deser.

Bardzo dziękujemy Panu Staroście i życzymy mu pomyślnego zarządzania Powiatem Buskim oraz urodzajem promieniujących urodą owoców z jego sadu,wypielęgnowanych pracowitymi rękami.W dniu Patrona Fundacji.

Rodziny Bijaków i Dobrzańskich z Działoszyc z wdzięczności za opiekę nad ich mamą Mirosławą Dobrzańską zamówili Mszę Świętą w hospicyjnej kaplicy, zapraszając do jej odprawienia Księdza Mariana Fatygę,wieloletniego Proboszcza ze Skalbmierza,a obecnie Proboszcza w parafii czarnowskiej w Kielcach.Postanowiliśmy,że z racji wspomnienia naszego Patrona, Świętego Brata Alberta, połączymy te wydarzenia. Ksiądz Marian Fatyga wraz z Radosławem Sobalkowskim,kapelanem Hospicjum celebrowali Mszę w dniu 18 czerwca z udziałem licznie przybyłych gości w osobach :Pana Waldemara Sikory,byłego Burmistrza Buska-Zdroju,Pana Jerzego Wątroby,Prezesa ZDZ w Kielcach wraz z małżonką Haliną,Pani Marty Kozłowskiej wraz z mężem Romanem Woźniakiem,Pani Lidii Arendarskiej ,Aleksandra Bracisiewicza oraz stałych Przyjaciół naszego ośrodka.Były obecne Panie Dominika Marońska i Elżbieta Cierpiała, sprawujące funkcje dyrektorów oddziału ZDZ odpowiednio w Busku-Zdroju i Chmielniku. Na zakończenie wspólnej modlitwy Pani Katarzyna Paradziej,fizjoterapeutka w imieniu pacjentów i personelu podziękowała Księdzu Marianowi Fatydze przekazując mu anioła,rękodzieło naszych podopiecznych. Po Mszy Świętej na integracyjnym spotkaniu w altanie wysłuchaliśmy wspólnie koncertu Pana Jerzego Wątroby, który przypomniał znane utwory muzyki popularnej .Otrzymał za to gromkie brawa i maskotkę przedstawiającą czarnego kota wykonanego na warsztatach terapii zajęciowej.

W czasie koncertu wszyscy obecni mogli skosztować kiełbasek z grilla i wspaniałych ciast przywiezionych przez gości. Sponsorami spotkania integracyjnego byli Państwo Dorota i Marek Bijakowie oraz Renata i Tadeusz Dobrzańscy z Działoszyc.

Podczas tego wydarzenia delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju w składzie Małgorzata Chrzanowska z-ca dyrektora ,Anna Wilk,nauczycielka,Agnieszka Lechowska Brych,opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z wolontariuszkami Wiktorią Kaleta i Justyną Kozieł przekazały najlepsze życzenia naszym pacjentom oraz dar dla Fundacji prowadzącej Hospicjum w postaci zebranych na kiermaszu szkolnym pieniędzy w kwocie 1000 złotych. Serdecznie dziękujemy.Przedwakacyjna wizyta.

Zespół Placówek Oświatowych w Bogucicach,gmina Pińczów od niedawna nawiązał kontakty z buskim Hospicjum, ale już dał się poznać z aktywności charytatywnej na jego rzecz. Pani Sylwia Puchała,dyrektor placówki wraz z gronem nauczycielskim i Szkolnym Kołem Wolontariatu przeprowadziła przed ostatnimi świętami wielkanocnymi szeroką akcję propagującą rękodzieła naszych pacjentów i w czasie kiermaszu zebrano pieniądze oraz dary rzeczowe,o czym była już wzmianka na tej stronie informacyjnej. Podsumowując tę akcję na spotkaniu w szkole,zaprosiliśmy najaktywniejszych wolontariuszy do buskiego Hospicjum.

W poniedziałek,17 czerwca w dzień patronalny Świętego Brata Alberta, uczniowie z Bogucic pod opieką Pań nauczycielek :Doroty Staworzyńskiej,Ewy Robaszyńskiej, Doroty Sołtysik oraz Pani Sylwi Puchały odwiedzili Hospicjum i z zaciekawieniem zapoznali się z jego działalnością. Wysłuchali pogadanek na temat wrażliwości na sprawy chorych i osamotnionych osób,właściwych relacji wielopokoleniowych w rodzinach oraz roli wolontariuszy w opiece nad pacjentami. Spotkanie z chorymi w salach rehabilitacji ruchowej i terapii zajęciowej było dla nich bardzo pouczające.

Ostatnią przedwakacyjną wizytę szkolną w naszym ośrodku zakończył grillowy poczęstunek, na który kiełbaski zakupił Pan Zbigniew Baran, przedsiębiorca z miejscowości Tur Duży,gmina Pińczów, za co mu serdecznie dziękujemy. Składamy na ręce Pani Dyrektor Sylwii Puchały podziękowania za życzliwość okazaną naszym podopiecznym i życzymy całej społeczności szkoły w Bogucicach miłego, wakacyjnego wypoczynku.Pińczowianie z "Siedmiu Źródeł" z odwiedzinami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie za sprawą jej Dyrektora Mirosława Madeja już od kilku lat wspomaga buskie Hospicjum, głównie przez akcje na terenie szkoły, bądź Pińczowa. Ty razem,14 czerwca przybyła do nas grupa młodzieży klas IV-VII pod opieką Pań,Urszuli Dziabały,nauczycielki przedmiotów artystycznych,Wioletty Pasternak, pedagoga szkolnego i Wioletta Michalska,przedstawicielka Rady Rodziców, niezwykle aktywna osoba w działaniach charytatywnych i społecznych. Naszych gości oprowadziła po Hospicjum Pani Ewa Sierlecka,z-ca dyrektora ,przedstawiając młodzieży proces opieki nad chorymi oraz omówiła rolę wolontariuszy , jako niezwykle ważny aspekt w codziennym życiu pacjentów. Z kolei Panie Monika Szymańska i Beata Kwiatkowska przygotowały dla pińczowian grillowy poczęstunek. Następnym punktem programu pobytu dzieci była wizyta na tężni. Pani Małgorzata Donoch, kierownik tego ośrodka nie tylko udostępniła go do zwiedzania, ale także wraz z pracownikami przygotowała animacje związane z leczeniem uzdrowiskowym, za co serdecznie dziękujemy.

Życzymy całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie miłych i bezpiecznych wakacji.Dziękujemy za przekazane dary dla chorych.Spacery powróciły.

Dzięki Siostrze Christianie,katechetki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,popularnie zwanym "ekonomikiem" powróciły organizacje spacerów dla chorych naszego ośrodka. W środę,12 czerwca 26 wolontariuszy z wspomnianej powyżej szkoły pod kierunkiem Pana Marka,nauczyciela wychowania fizycznego poprowadziło wózki z stęsknionymi ujrzenia świata poza murami chorymi do buskiego Parku Zdrojowego. Niestety ,tylko kilkunastu pacjentów mogło skorzystać z tej okazji, bowiem większość ze 111 osób przebywających w naszym zakładzie, ze względu na zły stan zdrowia pozostało w swoich łóżkach. Młodzież, głównie klas trzecich błyskawicznie nawiązała kontakt spacerowy z pacjentami,którzy podkreślali później kulturę osobistą i zaangażowanie młodych w przeprowadzoną akcję wolontariacką.

Składamy serdeczne podziękowania dla uczniów,opiekunów ,a w szczególności Panu Andrzejowi Bilewskiemu, Dyrektorowi tej przyjaznej nam placówki oświatowej.

Nawiązanie współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego.

Już ponad 70 lat działalności ma za sobą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach . Jego oddziały znajdują się we wszystkich większych miastach naszego województwa oraz w kilku miastach powiatowych należących do województw sąsiednich. Jego działalność dotyczy głównie dokształcania zawodowego,ale idąc z duchem czasu ta instytucja dostosowuje się do zapotrzebowania na inne usługi. Oddziałem w Busku -Zdroju kieruje Pani Dominika Marońska.Pani Dyrektor złożyła nam ofertę w zakresie kursów podnoszących kompetencje personelu Hospicjum w opiece nad chorymi, a także bieżącego dokształcania naszych pracowników.

Z kolei Pani Elżbieta Cierpiała,Dyrektor oddziału ZDZ w Chmielniku zaproponowała świadczenie usług pralniczych dla Hospicjum w Busku-Zdroju,towarzyszyła jej Pani Agnieszka Tomaszewska ,Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Chmielniku. Robocze spotkanie obydwu Pań z Jarosławem Zatorskim,dyrektorem naszego ośrodka odbyło się 5 czerwca, a następnego dnia wypracowane propozycje współpracy przedstawiono wspólnie do akceptacji Panu Jerzemu Wątrobie,Prezesowi ZDZ w Kielcach. Pan Prezes pozytywnie odniósł się do zamierzeń współpracy i obiecał osobiste zaangażowanie w jej powodzenie.Przykładna rodzina z Działoszyc.

Poprzez obecność w naszym ośrodku Pani Mirosławy Dobrzańskiej,jako pacjentki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego mogliśmy obcować z niezwykłą jej rodziną .Nasza podopieczna dzielnie znosiła cierpienie wynikłe z ciężkiej choroby, a my mimowolnie obserwowaliśmy z jaką troską jej bliscy starają się odwdzięczyć ukochanej żonie, matce i babci. Córka Dorota z mężem Markiem oraz syn Tadeusz z żoną Renatą mimo licznych obowiązków zawodowych włożyli wiele wysiłku,aby ostatnie miesiące życia Pani Mirosławy były wypełnione miłością i wdzięcznością dla ukochanej mamy. Podczas wizyt rodzinnych w naszym Hospicjum bliscy pacjentki z wielką życzliwością odnosili się do innych pacjentów i personelu.Wspaniałych ,własnoręcznie wykonanych ciast zawsze spróbowali wszyscy chętni.

Rodzina zmarłej Mirosławy Dobrzańskiej zorganizowała na pogrzebie zbiórkę pieniędzy do puszek , która spotkała się z hojnością uczestników uroczystości wyrażoną w dużej zebranej kwocie, bo aż 2261,50 złotych. Pieniądze te wraz z podziękowaniem za opiekę przekazała na rzecz Hospicjum córka Dorota i jej mąż Marek Bijak. Przesyłamy wyrazy współczucia bliskim Pani Mirosławy i dziękujemy za wsparcie naszego Hospicjum.

Nasz Przyjaciel Andrzej.

Jest częstym bywalcem naszego ośrodka. Kiedykolwiek odwiedza z koncertami muzycznymi buskie sanatoria, zawsze nas odwiedza z muzyką i humorem. Emerytowany Burmistrz Kazimierza Dolnego,którego od najmłodszych lat wiodła przez życie muzyka i śpiew, umila spotkania pacjentów buskiego Hospicjum.Podobnie było 31 maja,kiedy to nas gość znalazł czas pomiędzy sanatoryjnymi występami i przypomniał zebranym w altanie chorym melodie z młodych, zdrowych lat.Pan Andrzej Pisula, bo o nim mowa jest nie tylko multiinstrumentalistą, ale także mistrzem słowa,jego anegdotki i dykteryjki wywołały uśmiech radości u widzów. Grillowe spotkanie na podsumowanie majówek przy ciastach przygotowanych przez Panie Monikę Szymańską i Beatę Kwiatkowską,oraz wsparciu innych Pań z naszego personelu było udane i pełne wrażeń.Dziękujemy Panu Andrzejowi i zapraszamy,czekając na kolejną wizytę.Kolejne bliskie spotkanie z Biechowem.

Podczas ostatniej wizyty Księdza Kajetana Burzyńskiego,Proboszcza Parafii Biechów w buskim Hospicjum , postanowiliśmy spotkać się w poszerzonym gronie przedstawicieli parafialnej wspólnoty. Naszym celem stało się poznanie osób,które w wyjątkowy sposób zaangażowały się w pomoc dla Hospicjum. Ksiądz Kajetan oraz Pan Artur Tokarz przybyli do nas dzisiaj,28 maja wraz z Panią Renatą Domańską ,Sołtysem Piestrzca oraz grupą społeczników: Janiną i Wiesławem Kasperkami,Dorotą Przybyłą,Elżbietą Mazur,Aleksandrą Kaczor,Bogumiłą Kargulewicz,Dorotą Dziekan oraz Beatą Sierakowską.

Po wspólnej modlitwie w hospicyjnej kaplicy, Pani Wanda Drozdowska,nasza pacjentka wręczyła w podziękowaniu Księdzu Kajetanowi kosz pełen Aniołów Dobroci,wykonanych własnoręcznie przez nią wraz z koleżankami podczas ćwiczeń na warsztatach terapii zajęciowej. Wełniane anioły symbolizują wdzięczność dla biechowskich parafian za ich starania niesienia bezinteresownej pomocy chorym. Z kolei nasi goście przekazali pacjentom pudełka pełne świeżuteńkich mufinek, które umiliły wspólne biesiadowanie w naszej altanie. W cudownej atmosferze w wymieszanym gronie pacjentów i gości z Biechowa poczęstunek zakończył te wyjątkowe odwiedziny. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy parafianom z Biechowa .

Na Dzień Matki ,życzenia z Kołaczkowic.

Zanim w naszej altanie zrobiło się gwarno i wesoło, dzisiejsi goście z Kołaczkowic zwiedzili ośrodek i zapoznali się z jego działalnością.Liczne grono dzieci ze Szkoły Podstawowej podzielone na grupy spotkało się z pacjentami i kierownictwem zakładu. Zaciekawiło ich jak przebiega opieka nad chorymi oraz jaka jest rola wolontariuszy w procesie dbałości o chorych. Zarówno dyrektor Jarosław Zatorski jak i jego zastępczyni Ewa Sierlecka oprowadzając uczniów po salach chorych zwracali uwagę na potrzebę odwiedzin i bieżących kontaktów z często zapomnianymi przez rodzinę pacjentami.

W drugiej części spotkania przy kiełbaskach z rożna (zafundowanych przez Pana Henryka Szafrańca) i domowej szarlotce uczniowie z Kołaczkowic dali popis swoich artystycznych umiejętności. W dynamicznym programie usłyszeliśmy znane szlagiery polskiej piosenki, oraz obejrzeliśmy udane pokazy taneczne , z których jeden szczególnie przypadł widzom do gustu, a mianowicie najmłodsi uczniowie zaprosili do tańca w stylu country panie opiekunki i pielęgniarki, aby w ognistym rytmie dać zapomnieć o bólu i starości.Najstarsza z pacjentek,Pani Helena Jagielnik na swoje 102 -lecie urodzin otrzymała piękną dedykację muzyczną od jednego z solistów. Po zakończeniu programu artystycznego,dzieci z Kołaczkowic udały się na zwiedzanie tężni, gdzie podjęła ich Pani Małgorzata Donoch, a grupa naszych pacjentów pozostała długo w altanie,aby powspominać dzisiejszy ,uroczy Dzień Matki, za który dziękujemy dzieciom z Kołaczkowic i ich nauczycielkom : Monice Rzepie,Barbarze Gwóźdź i Jolancie Sagan,które tak pięknie występ przygotowały.Osobne,wielkie podziękowania przesyłamy na ręce głównej sprawczyni wizyty,Pani Alicji Lalewicz,Dyrektora Szkoły Podstawowej.Przemiłe zaproszenie.

Już kilkakrotnie w ostatnich latach docierało do nas zaproszenie na cykliczne obchody urodzin patrona Szkoły Podstawowej w Drugni,gmina Pierzchnica,którym jest Święty Jan Paweł II. Pani Elżbieta Stemplewska,pełniąca funkcję Dyrektora tej społecznej placówki oświatowej, do której uczęszcza ponad 100 dzieci ponowiła je w tym roku. Szkoła w Drugni od początku istnienia buskiego Hospicjum organizuje zbiórki pomocowe na naszą rzecz, a także odwiedza naszych pacjentów ,prezentując szkolne przedstawienia muzyczne i teatralne. Wczoraj,23 maja na kolejnych uroczystych obchodach urodzin Wielkiego Polaka i Świętego nasz zakład reprezentował jego dyrektor,Jarosław Zatorski. Po wysłuchaniu wzruszającego koncertu w wykonaniu dzieci , w części oficjalnej dyrektor wręczył laureatom konkursu ortograficznego ,który tego dnia rozstrzygnięto, nagrody w postaci albumów o Busku-Zdroju, a w podziękowaniu za zaproszenie przekazał dzieciom życzenia od pacjentów i personelu Hospicjum wraz ze słodyczami.

Dziękujemy za zaproszenie do gościnnej Drugni i odwzajemniamy się podobnym na przyjazd do nas.Odwiedziny Księdza Kajetana.

W czwartek,23 maja przybył do naszego Hospicjum Ksiądz Kajetan Burzyński,Proboszcz parafii Biechów. Informowaliśmy wcześniej o jego wyjątkowym zaangażowaniu w przeprowadzane corocznie tulipanowe akcje pomocowe dla naszego Hospicjum.W wyniku ostatniego kiermaszu kwiatów i ciast zebrano przez wolontariuszy kwotę 7200 złotych. Właśnie dzisiaj, Ksiądz Kajetan przywiózł zebrane pieniądze do naszego Hospicjum.Towarzyszyła mu jedna z inicjatorek kiermaszu,Pani Beata Sierakowska oraz Pan Artur Tokarz,Skarbnik Miasta i Gminy Busko-Zdrój,wspomagający przedsięwzięcie,przykładny parafianin z należącego do Parafii Biechów Chrzanowa.Pan Artur jest od początku działalności buskiego Hospicjum,aktywnym na jego rzecz Darczyńcą , oraz naszym oddanym Przyjacielem .

Dzisiejsi Goście zapoznali się z aktualną działalnością Hospicjum i zapowiedzieli wizytę delegacji parafialnej z Biechowa w najbliższy wtorek. Czekamy na wizytę z nadzieją na miłe spotkanie pacjentów z ich Dobrodziejami.

Dzień Matki tuż,tuż.

Ze względów organizacyjnych , już dzisiaj 22 maja zapoczątkowaliśmy obchody Dnia Matki, wydarzenia jakże miłego w naszym zakładzie. Matka, niezależnie ile się ma lat i w jakim stanie zdrowia się znajdujemy jest dla każdego wartością najwyższą.Kierownictwo Hospicjum corocznie dokłada wyjątkowych starań, aby w tym dniu zapanował u nas świąteczny nastrój.

Zaproszeni artyści dali z siebie wszystko,aby umilić pacjentom grillowe spotkanie w altanie. Pani Elżbieta Borek zwana "Słowikiem Chmielnika" rozpoczęła koncert nieprzemijającym szlagierem Wioletty Villas "Mamo", po której to piosence wzruszeni pacjenci wysłuchali kolejnych utworów opiewających matki i ognisko domowe przez nie podtrzymywane. Wspomniana już Pani Elżbieta wraz ze swoim kolegą, znakomitym akordeonistą Waldemarem Kwiatkowskim zaprosili zebranych na przekrój muzycznych przebojów z przed lat.Oklaski wdzięczności kończyły każdą piosenkę.

Następnie swój występ przedstawił zespół SENIOR-AN, zapoczątkowany porywającą deklamacją wiersza o Matce własnej twórczości przez panią Marię Mazur. Potem były wesołe piosenki, w wykonaniu których wyróżnił się w partiach solowych ,Pan Marek Bucki. Lider zespołu, Pan Andrzej Walejnis dwoił się i troił w partiach na gitarę i skrzypce. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Pan Piotr Jaworski,vice-Prezes Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Kielcach. Grillowane kiełbaski i własnego wyrobu szarlotka konsumowane przy kawie i herbacie dopełniły dobre samopoczucie naszych podopiecznych.

Mała szkoła wielkich serc.

Zagość, to pięknie położona na ziemi pińczowskiej, historyczna miejscowość związana na co dzień z buskim Hospicjum poprzez osobę naszego Księdza Kapelana Radosława Sobalkowskiego, będącego jednocześnie Proboszczem tamtejszej Parafii.

Już na etapie budowy Hospicjum społeczność tej miejscowości wspomagała przedsięwzięcie poprzez organizowane dzięki życzliwości Pani Teresy Zawartki,Dyrektora Szkoły festyny i zbiórki na rzecz pomocy. Obecnie szkołą kieruje Pani Małgorzata Krzak i to ona wraz z gronem pedagogicznym i Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizowała wycieczkę do Buska-Zdroju, której głównym celem było odwiedzenie pacjentów naszego Hospicjum. W dniu 20 maja grupa uczniów z Zagości wraz z nauczycielami :Pauliną Sobieszczańską,Wandą Osiecką,Martą Gajos, Wandą Wójcik,Teresą Zawartką i Małgorzatą Krzak spotkała się w budynku Hospicjum z chorymi i personelem . Uczniowie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z działalnością ośrodka wysłuchując uważnie informacji przekazanej przez dyrektora Jarosława Zatorskiego i odwiedzili chorych w ich pokojach,oraz na salach rehabilitacyjnych. Delegacja uczniów i nauczycieli przekazała kierownictwu Hospicjum dar w postaci zebranych w szkolnej zbiórce pieniędzy w kwocie 910 złotych z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Następnie odbył się poczęstunek grillowy w altanie i młodzież udała się na zwiedzanie tężni ,gdzie podjęła gości Pani Kierownik Małgorzata Donoch wraz ze swoimi współpracownicami.W kolejnej części wizyty w Busku-Zdroju uczniowie zwiedzili park zdrojowy i jego atrakcje. Dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy ponownie.

Mistrz i artyści z Chrobrza.

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu dzięki wyjątkowemu staraniu nauczycieli ,Pani Ewy Rzepy i Pana Jerzego Wojtasika utrzymuje systematyczne kontakty z naszym Hospicjum. Opisywaliśmy już wielokrotnie inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu z tej placówki Szkolnej.

Dzisiaj ,16 maja Pani Ewa wraz z Panem Jerzym zorganizowali występ uzdolnionej pary młodzieży w kaplicy hospicyjnej. Na wstępie wystąpił z trzema pieśniami maryjnymi Pan Tadeusz Kwiatkowski ,były organista z kościoła p.w. Bożego Ciała w Busku-Zdroju i nadal aktywny nauczyciel muzyki. To on swoim imponującym głosem porzedził występ Blanki Łabęckiej i Wiktora Kulczyckiego,uczniów klasy pierwszej chroberskiej szkoły.Po wzruszającym wstępie w wykonaniu Tadeusza Kwiatkowskiego , młodzi artyści z Chrobrza przedstawili program poetycko- muzyczny, w którym nie zabrakło majowych akcentów patriotycznych i religijnych. Każdy prezentowany utwór gości był sowicie nagradzany brawami przez zebraną publiczność. Widać było na twarzach chorych wzruszenie i radość z muzycznego spotkania z młodymi artystami.

Dzisiejsze spotkanie zakończył Tadeusz Kwiatkowski wiązanką pieśni maryjnych wspomagany śpiewem naszych pacjentów. Wiktor rozdał wszystkim obecnym starannie przygotowane życzenia na ozdobnych karteczkach, a Blanka poczęstowała obecnych cukierkami. Składamy na ręce Pani Anny Lach,Dyrektora Zespołu Szkół w Chrobrzu serdeczne podziękowania i gratulacje z powodu pięknej prezentacji szkoły w buskim Hospicjum. Dziękujemy także Panu Zbigniewowi Dorosowi,kierowcy za dowiezienie delegacji do naszego ośrodka.

Przykładny człowiek i dobry przedsiębiorca.

Pan Jacek Gil zżył się z nami podczas niestety krótkiego pobytu jego cioci w naszym Hospicjum. Na codzień mieszka wraz ze swoją żoną Agnieszką w Działoszycach i prowadzi owocnie własną działalność gospodarczą. Pani Agnieszka i Jacek są osobami wrażliwymi na ludzkie nieszczęścia i bardzo hojnymi w pomocy dla nich. Doświadczyliśmy tego , otrzymując w okresie pobytu ich cioci wiele pomocy finansowej i rzeczowej przeznaczonej dla pacjentów Hospicjum.

Mimo upływu czasu od tamtych zdarzeń Pan Jacek Gil zaskoczył nas wizytą w dniu 15 maja, kiedy to przybył do naszej siedziby z darami w postaci środków czystości wartości około 500 złotych. Rzadko się zdarza, aby nie będąc bezpośrednio zainteresowanym, wspomagać dalej naszych podopiecznych. Dziękujemy Państwu Agnieszce i Jackowi, życząc wiele pomyślności w dalszym ich życiu.Zamiast tulipanów ,słodkości.

Głośnym echem rozniosły się informacje o corocznych akcjach organizowanych przez Parafię w Biechowie p.t. "Tulipany dla Hospicjum". Podczas tych wydarzeń Ksiądz Kajetan Burzyński, Proboszcz, przeznaczał ścięte w jego ogrodzie kwiaty do nabycia przez parafian w zamian za datek na działalność buskiego Hospicjum. Piękny, duży ogród stawał się pusty, ale zabrane do domów tulipany rozpalały serca nabywców kolorami wiosny.

W dniu 12 maja tego roku, ze względu na wcześniejsze przymrozki zabrakło kwiatów, więc liczna grupa parafianek,członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Wójczy przygotowały rozmaite ciasta i ciasteczka,które były oferowane po mszach świętych uczestnikom nabożeństw. W zamian za wybrane słodkości wrzucano datki na Hospicjum. To wręcz nie do uwierzenia,że puszki zapełniły się po brzegi,a po policzeniu okazało się, że mieszkańcy Biechowa i okolic są wyjątkowo szczodrzy, gdyż było tam 7 200 złotych. Kwota wyjątkowo duża jak na tak niewielką parafialną społeczność. Składamy serdeczne podziękowania Księdzu Kajetanowi i wszystkim Darczyńcom, zapraszając w odwiedziny do nas biechowskich wolontariuszy.

Tężnia wzmacnia także nasze Hospicjum.

Wdrożony w życie pomysł byłego już Burmistrza Waldemara Sikory wybudowania w Busku-Zdroju tężni solankowej przyniósł dla miasta znakomite efekty.Ten piękny obiekt stał się marką turystyki uzdrowiskowej ,uatrakcyjniając pobyt kuracjuszy i gości Buska-Zdroju.

Wolontariusze z różnych stron Ponidzia odwiedzając chorych i pomagając nam w prowadzeniu Hospicjum bardzo chętnie przy okazji pobytu odwiedzają tężnię.Jest to dla nich atrakcja, a ponadto nie płacą za bilety wstępu, bowiem w ten sposób Pani Małgorzata Donoch ,kierownik tężni wspiera buskie Hospicjum. W okresach przedświątecznych rękodzieła naszych pacjentów są rozprowadzane przez pracowników tężni wśród odwiedzających Dom Zdrojowy. W okresie wielkanocnym do wystawionych puszek goście złożyli 825 złotych na potrzeby Hospicjum.

Ślemy serdeczne podziękowania dla grona przemiłych pracowników tężni na czele z Panią Małgorzatą Donoch za okazywaną nam życzliwość i wymierną pomoc.

Zgodnie z życzeniem rodziny.

Na pogrzebie Św.p. Mariana Kolanowskiego ,znanego mieszkańca Buska-Zdroju, jego rodzina postanowiła zaapelować do uczestników uroczystości żałobnych, aby złożyć do puszek datki pieniężne na rzecz Hospicjum. Pa Marian był za życia lubianym i cenionym listonoszem, przykładnym mężem i ojcem. Zmarł niespodziewanie we własnym domu, a msza Święta pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Żałobnicy złożyli do puszek kwotę 802 złote, którą to kwotę rodzina dostarczyła do Hospicjum. Składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Mariana Kolanowskiego jego żonie Teresie,synowi Grzegorzowi , innym członkom rodziny,przyjaciołom i znajomym. Dziękujemy ofiarodawcom za przekazane nam wsparcie finansowe.

Pani Torpeda nie zwalnia.

Tak przez pacjentów w dobrym tego słowa znaczeniu jest nazywana mistrzyni nożyc i grzebienia, pani Agnieszka Klinicka, uznana fryzjerka prowadząca swój zakład przy ulicy Kopernika w Busku-Zdroju. Pani Agnieszka w poniedziałki nie prowadzi działalności, więc 6 maja znów odwiedziła nasze Hospicjum.Przepracowała solidnie cały dzień przynosząc zadowolenie, a nawet radość pacjentom ,którzy mieli szczęście znaleźć się w zasięgu jej zręcznych rąk. Zadbała tego dnia o fryzury kilkunastu podopiecznych, strzygąc, podcinając i układając ich włosy. Pani Agnieszka w czasie pracy ma znakomity kontakt słowny z pacjentami, więc radość z podstrzyżyn jest podwójna.

Bardzo dziękujemy naszej wytrwałej wolontariuszce nie tylko za wykonaną pracę ,ale także za uśmiech przyniesiony chorym.

Podziękowania dla Waldemara Sikory.

Jeszcze tylko kilka dni Pan Waldemar Sikora będzie sprawował funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 7-ego maja przekaże pałeczkę Włodarza Buska w ręce Pana Jerzego Szydłowskiego, który zwyciężył w ostatnich wyborach samorządowych.

Dzisiaj, 2 maja, w hospicyjnej kaplicy odbyła się uroczysta Msza Święta w podzięce dla Pana Waldemara Sikory za pomoc w budowie i prowadzeniu naszego ośrodka. Mszę celebrowali Księża : Marian Janik z Parafii Bożego Ciała w Busku, Tadeusz Szlachta Proboszcz Parafii N.M P. w Busku,Radosław Sobalkowski,Kapelan Hospicjum, Prałat Marek Podyma i Proboszcz Andrzej Jankoski z Parafii Św. Brata Alberta z Buska-Zdroju. Homilię wygłosił Ksiądz Tadeusz Szlachta,w której myślą przewodnią było motto " Z czym wybieram się do Nieba", nawiązującą do zasług życia doczesnego każdego z nas. Po błogosławieństwie podziękowania dla Pana Waldemara Sikory kolejno przekazali: delegacja chorych w osobach Stanisławy Mazur i Józefa Murzyńskiego z koszem własnoręcznie wykonanych sztucznych kwiatów, Pan Marian Jaworski,Prezes naszej Fundacji wraz z Panem Tadeuszem Sakowiczem ,Członkiem Zarządu Fundacji. Wiersz na cześć Pana Sikory wygłosiła Pani Maria Mazur, która przybyła do nas wraz z zespołem teatralnym Arkadiusza Szostaka z oprawą muzyczną mszy.

Część oficjalną zakończył podziękowaniami Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum ,przekazując życzenia wszystkiego najlepszego Panu Waldemarowi Sikorze. Podziękował także Panu Bogdanowi Błaszczykowi,byłemu już Radnemu Rady Miejskiej Buska za pomoc dla Hospicjum. Wspólna kawa wraz z tortem i gromkim "STO LAT" uświetniła całość wydarzenia.Majowe spotkania z Maryją.

Już od kilku lat, Pan Arkadiusz Szostak,scenarzysta,reżyser i animator kultury wraz z zespołem z Klubu Seniora z Buska-Zdroju realizuje projekt Spotkań z Maryją pod przydrożnymi figurkami. W maju tego roku zespół zaprosi mieszkańców do ośmiu przydrożnych figur Matki Bożej znajdujących się w różnych miejscach Buska i okolic, aby wspólnie zaprezentować prastare tradycje spotkań majowych,jakie przez wieki towarzyszyły mieszkańcom Polski.

W wigilię tych wydarzeń, 30 kwietnia na wirydarzu budynku buskiego Hospicjum odbył się pierwszy pokaz widowiska sławiącego Maryję.To nie była tylko prezentacja pięknych pieśni o Matce Bożej, ale także spektakl teatralny z refleksjami o zaniku naszych pięknych,polskich tradycji i potrzebie ich odświeżenia i kultywowania.

Przy pięknej pogodzie i przy uruchomionej po raz pierwszy tej wiosny fontannie spotkanie zespołu senioralnego w składzie: Arkadiusz Szostak,scenarzysta i reżyser oraz Bożentyna Pałka-Koruba,Marek Bucki, Zdzisław Skoczylas, Ryszard Jopkiewicz,Andrzej Walejnis, Elżbieta Durnaś, Aleksandra Kostyra,Marian Bannert, Maria Mazur,Maria Pacyga, Teresa Brzyska,Romana Wrzoskiewicz, Alicja Kłonicka i Jerzy Palusiński z naszymi pacjentami było bardzo pięknym i wzruszającym wydarzeniem zakończonym wspólnym grillowym poczęstunkiem w altanie naszego ośrodka.
Goście z Nizin.

Przedszkolacy z Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach, Gmina Tuczępy podczas wycieczkowego pobytu w Busku-Zdroju odwiedzili nasze Hospicjum. Dzieci pod opieką Pań Katarzyny Haczyk,Eweliny Łukawskiej,Wioletty Czekaj i Małgorzaty Stępień po odwiedzinach u chorych spotkały się na grilowanych kiełbaskach z dyrektorem Jarosławem Zatorskim,któremu przekazały piękne życzenia z racji jego imienin. W zamian od solenizanta otrzymały słodycze i poczęstowały się imieninowym tortem.

Po wizycie w Hospicjum przedszkolacy z Nizin zwiedzili tężnię i buski park zdrojowy. Zostali bardzo gościnnie podjęte przez Panią Małgorzatę Donoch,Kierownika Tężni, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Pani Bożenie Tałaj,Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach za zorganizowanie miłych odwiedzin. Życzymy pomyślności dla całej społeczności szkolno-przedszkolnej.
Mamy działkę !!!

Wspaniała wiadomość nadeszła dzisiaj z obrad Rady Miejskiej Buska-Zdroju. Po wielu latach starań sąsiadujące z naszą siedzibą działki o łącznej powierzchni 0,1953 ha staną się własnością Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta prowadzącej Hospicjum. Rada Miejska w dniu 24 kwietnia 2024 roku postanowiła odsprzedać Fundacji wspomniane działki z bonifikatą 99%, czyli za wartość około 10 000 złotych.

Jarosław Zatorski,obecny dyrektor Hospicjum już na etapie budowy w roku 2015 zabiegał o kupno tego terenu. Niestety bezskutecznie, ze względu na bardzo wysoką cenę jaką przedstawili właściciele gruntu. W związku z tym należało przeprojektować obiekt,gdyż niemożliwy okazał się wyjazd z garażu Hospicjum.Były to spore koszty. W ubiegłym roku Pan Jarosław Chrobot,były Dyrektor Techniczny Uzdrowiska poznał Jarosława Zatorskiego z Panem Ryszardem Binkowskim,inwestorem z Kielc, który zainwestował olbrzymie pieniądze w wykup okolicznych terenów pod planowaną budowę kompleksu uzdrowiskowo-wypoczynkowego. Jego własnością stały się także wspomniane powyżej działki. Pan Binkowski wyraził zgodę na zamianę części zakupionego terenu,którym była zainteresowana Fundacja na działkę własności Gminy Busko-Zdrój. Negocjacji w tym temacie podjął się Pan Mieczysław Sas, sponsor i przyjaciel Hospicjum, a także wielki orędownik jego rozbudowy. Pan Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój poparł wniosek Fundacji i skierował projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej o zamianie gruntów zgodnie z wyceną dokonaną przez biegłych w tym zakresie. Rada większością głosów poparła projekt Burmistrza ,co pozwoliło po podpisaniu aktu notarialnego pozyskać działki na rozbudowę Hospicjum.

Dzisiejsza decyzja Rady Miejskiej otwiera drogę do realizacji planów rozbudowy obecnego budynku Hospicjum. Wielokrotnie już pisaliśmy o takiej potrzebie ze względu na brak wolnych miejsc dla chorych,długą kolejkę oczekujących na przyjęcie oraz prognozy zdrowotne dla starzejącego się społeczeństwa. Przypominamy,że pacjenci Hospicjum przebywają bezpłatnie w naszym ośrodku, a w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym pobieramy od chorego kwotę 70% jego świadczenia. Ceny w prywatnych zakładach podobnego typu są kilkakrotnie nieraz wyższe. Zgodnie z przepisami za około dwa miesiące będzie podpisany akt notarialny,stanowiący pokłosie dzisiejszej decyzji Rady Miejskiej. Zarząd Fundacji poczyni w najbliższym czasie przygotowania koncepcyjne rozbudowy budynku Hospicjum. Liczy na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

Dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili się do pozyskania działek pod przyszłą inwestycję, ale największe podziękowania przesyłamy Panu Waldemarowi Sikorze,odchodzącemu Burmistrzowi i całej Radzie Miejskiej ustępującej kadencji. Kolejny raz dziękujemy też za wsparcie Panu Mieczysławowi Sasowi.


Owocna współpraca.

Od początku istnienia buskiego Hospicjum, partnerem w jego działalności jest Centrum Integracji Społecznej obecnie z siedzibą w Podgajach. CIS to jednostka organizacyjna Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" z Kielc,której Prezesem jest Ksiądz Andrzej Drapała. Od 2016 roku oferuje ona wsparcie mieszkańcom Miasta i Gminy Busko-Zdrój zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osobom długotrwale bezrobotnym,uzależnionym od alkoholu, bezdomnym, niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych. Przedmiotem działalności CIS jest organizowanej reintegracji zawodowej i społecznej oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Reintegracja zawodowa ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy,przekwalifikowanie lub podwyższanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W ramach działalności statutowej, Centrum Integracji Społecznej prowadzi działalność usługową, współpracując nie tylko z jednostkami publicznymi,samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ale także z firmami sektora prywatnego.

W dniu 23 kwietnia nastąpiło podsumowanie zeszłorocznej współpracy Fundacji Świętego Alberta prowadzącej Hospicjum w Busku-Zdroju, a Centrum Integracji Społecznej w Podgajach. Kierownictwo Hospicjum, jak również Pani Anna Miśkiewicz, Kierownik CIS-u bardzo pozytywnie podsumowali kolejny rok współpracy. Nasze Hospicjum korzystało z pomocy transportowej, usług remontowych i porządkowych oraz opieki nad terenami zielonymi wokół budynku.W okresie zimowym pracownicy CIS-u odśnieżali teren i dbali o jego utrzymanie. Obecnie dzięki nim trwa systematyczny przegląd sal chorych,polegający na zaprawkach malarskich i odświeżeniu glazur i posadzek.

Mimo fluktuacji pracowników( nie wszyscy wytrzymują wymóg trzeźwości) ,Pani Monika Szymańska,Kierownik d/s gospodarczych jest zadowolona z postępu prac oraz bieżących kontaktów z CIS-em. Podczas podsumowującego spotkania oprócz Dyrekcji Hospicjum był także obecny vice-Prezes naszej Fundacji, Pan Piotr Jaworski.


Poświąteczny zakup.

Wielkanocne ozdoby wykonane przez naszych pacjentów, a następnie nabyte przez uczestników kiermaszów organizowanych przez wolontariuszy Hospicjum przyniosły konkretny efekt dla naszego ośrodka. Zebrane pieniądze w znaczny sposób przyczyniły się do zakupu kolejnego tak bardzo potrzebnego nam w codziennej pracy wózka kąpielowego SENTA niemieckiej firmy HOSPITEC. Przy obecnej liczbie 111 pacjentów nastąpiła konieczność zakupu tego urządzenia za kwotę 32 000 złotych.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i wszystkim,którzy wzięli udział w wielkanocnych kiermaszach wrzucając do puszek datki na rzecz Hospicjum.Na pogrzebie Pani Ewy pamiętano o Hospicjum.

Pani Ewa Turek po ciężkiej chorobie zmarła w buskim Hospicjum. Jej syn Artur wraz z żoną Aldoną z wielką troską odnosili się do swojej matki. Opiekowali się nią w domu, a kiedy nie mogli sobie już poradzić w opiece,umieścili Panią Ewę w Hospicjum . Wraz z czworgiem dziećmi tęsknili za ukochaną osobą odwiedzając ją w naszym ośrodku. Zmarła pochodziła z miejscowości Kościelec,gmina Proszowice i podczas pogrzebu w kościele parafialnym z woli rodziny odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz chorych , pacjentów buskiego Hospicjum. Zebrano od uczestników pogrzebu kwotę 1590 złotych.

Przesyłamy Państwu Aldonie i Arturowi wraz z dziećmi wyrazy współczucia po śmierci mamy i babci oraz dziękujemy za zorganizowanie zbiórki na rzecz naszego Hospicjum.

Życzenia WielkanocneWielki Piątek w Hospicjum.

W tym wyjątkowym dniu, podczas liturgii wielkopiątkowej i Drodze Krzyżowej w kaplicy zebrali się wszyscy, którzy mogli opuścić swoje łóżka i oddać się modlitwie wspólnie z Księdzem Radosławem Sobalkowskim, naszym kapelanem. Piękną oprawę uroczystości nadały Panie Grażyna Kurpisz i Danuta Czapla,które nie tylko zadbały o wystrój ołtarza, ale także przewodziły w śpiewach i liturgicznych sekwencjach. Ksiądz Radosław odwiedził chorych, nieobecnych w kaplicy w ich pokojach łącząc się z nimi w modlitwie.W jedności z cierpieniem Jezusa Chrystusa wszyscy czekamy na cud Zmartwychwstania.

Pani Małgorzata i jej uczennice.

Wyróżniona podczas lutowego Dnia Chorego, zasłużona dla naszego Hospicjum wolontariuszka, Pani Małgorzata Milka,nauczycielka i opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,gmina Kazimierza Wielka pamiętała o pacjentach również teraz. Wielkanocne wypieki przygotowali uczniowie Klasy 2TI, które ozdobią i smakowo upiększą śniadanie wielkanocne w naszym ośrodku. Oprócz tego wolontariusze z Cudzynowic na czele z Pauliną Leśniewską i Weroniką Drewno przygotowali każdemu z naszych pacjentów ręcznie zdobioną kartkę z życzeniami świątecznymi.

Dziękujemy Pani Małgorzacie i jej uczniom, a gronu pedagogicznemu i młodzieży szkolnej życzymy zdrowych i wesołych Świąt. Udanego Śmigusa-Dyngusa.

Życzenia od partnerów w działaniu.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej to nasi naturalni partnerzy w opiece nad chorymi.Często sobie nawzajem pomagamy w rozwiązywaniu szczególnie trudnych przypadków indywidualnych osób lub rodzin doświadczonych chorobą i niepełnosprawnością.Wspólnie tez organizujemy akcje pomocy Hospicjum. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Czarnocinie i Bejscach przygotowały kiermasze ozdób wielkanocnych wykonanych przez pacjentów buskiego Hospicjum. W Czarnocinie rękodzieła nabyli pracownicy GOPS-u ,a za nabyte prace złożyli do puszki 300 złotych. Niewielki zespół pracowniczy pod kierunkiem Pani Kierownik Małgorzaty Pieron bardzo aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia wykraczające poza zakres obowiązków ośrodka. Bardzo to doceniamy i dziękujemy. Podobny zespół pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach też postanowił rozprowadzić ozdoby świąteczne naszych pacjentów wśród tamtejszych pracowników samorządowych. Panie Justyna Pasisz,Aleksandra Grudzień i Katarzyna Kurek zebrały do puszki pieniądze od nabywców w kwocie 815 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie Hospicjum.

Serdecznie dziękując ,życzymy organizatorom zbiórek oraz mieszkańcom Czarnocina i Bejsc zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.Wesołego Alleluja!

Życzenia świąteczne z Kołaczkowic na bogato.

Uczniowie i nauczyciele z tej podbuskiej szkoły dołożyli wszelkich starań, aby wspólnie wspomóc świątecznie pacjentów w Hospicjum. Kiermasz ciast przygotowany przez rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych był wydarzeniem prawdziwie wielkanocnym. Mazurki, serniki i inne wymyślne cukiernicze smakołyki urzekały nabywców urokiem i smakiem. Rozeszły się błyskawiczne przynosząc autorom wiele satysfakcji. Również zadowolenia z wysokości datków,jakie nabywcy wrzucali do puszek w zamian za nabycie słodkości. W organizacji kiermaszu ciast szczególnie wyróżniły się dzieci z klasy VI, a także młodzież z klas VII i VIII. Z kolei dzieci z młodszych klas zajęły się w tej przedświątecznej akcji oferowaniem uczestnikom kiermaszu rękodzieł ozdób wielkanocnych wykonanych przez pacjentów buskiego Hospicjum.Pieczę nad całością przedsięwzięcia sprawowały Panie Małgorzata Lech i Wioletta Przybylska-Kajtek,nauczycielki tej szkoły. Zbiórkę pieniędzy do puszek zorganizowały Lena Brożyna,Zuzanna Rusiecka Emilia Marchewka, uczennice klas starszych. Wynikiem tej zbiórki okazała się kwota 2733 złote, co jest nie lada osiągnięciem w tak niewielkiej szkole.

Dziękujemy wszystkim realizatorom pomocy dla Hospicjum, a Pani Dyrektor Alicji Lalewicz gratulujemy atmosfery panującej w jej placówce i składamy dla całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych i radosnego Alleluja.

Brzostków też po raz pierwszy.

Niewielka Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Brzostkowie,gmina Nowy Korczyn dołączyła do grona naszych Darczyńców. Szkolne Koło Wolontariatu, którego opiekunem są nauczycielki, Panie Małgorzata Jasiak i Marida Wypych zorganizowało szkolną zbiórkę środków czystości i pielęgnacyjnych. Zbiórka odbiła się szerokim echem wśród ponad 100-osobowej społeczności uczniowskiej,grona nauczycielskiego i środowiska rodzicielskiego. Wspólnie zebrano produkty higieniczne wartości ponad 1000 złotych. Dary te zostały przywiezione do buskiego Hospicjum na potrzeby jego pacjentów przez Panie Małgorzatę Jasiak i Maridę Wypych.Podczas spotkania przybyłych z Panią Ewą Sierlecką, z-cą Dyrektora Hospicjum ustalono termin wycieczki szkolnej z odwiedzinami u chorych.

Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności brzostkowskiej szkoły i przesyłamy Pani Joannie Chaczyk, dyrektującej tej placówce oświatowej nallepsze życzenia świąteczne dla uczniów,nauczycieli i mieszkańców Brzostkowa i okolic.Wesołego Alleluja.Zapoznanie z Bogucicami.

Po raz pierwszy od czasu powstania Hospicjum w Busku-Zdroju nawiązaliśmy kontakt ze Szkołą Podstawową w Bogucicach,gmina Pińczów. Stało się to za sprawą pracującej od niedawna na stanowisku dyrektora Pani Sylwi Puchały. To dzięki jej prośbie Samorząd Szkolny pod opieką Pani Agnieszki Musiał zorganizował zbiórkę wśród uczniów słodyczy oraz środków higieny osobistej, a także na kiermaszu szkolnym w zamian za rękodzieła pacjentów Hospicjum zebrał do puszki pieniądze w kwocie 240 złotych.Wartość produktów w zbiórce rzeczowej przekroczyła kwotę 700 złotych. Pieniądze i dary zostały przekazane na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju.

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom biorącym udział w akcji, a szczególnie przedstawicielom samorządu uczniowskiego Oliwii Kruk,Natalii Burek i Maji Majcher. Na ręce Pani Dyrektor,Sylwi Puchały przesyłamy życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych dla całej społeczności szkolnej i mieszkańców Bogucic.

Szczodry Skalbmierz

Atmosfery panującej w tym mieście może pozazdrościć każdy. Ponad 800-letnia tamtejsza kolegiata jest świadkiem historii tego uroczego miejsca na mapie kazimierskiego powiatu. Przez wiele ostatnich lat Proboszcz Marian Fatyga ściśle współpracując z miejscowym samorządem potrafił skupić mieszkańców wokół społecznych działań, które widać na każdym kroku. Inicjatywy działających tu Stowarzyszeń połączone z odważną i skuteczną działalnością Burmistrza i Radnych przyniosły oszałamiające efekty w wielu obszarach życia Skalbmierza i przynależnych do gminy wiosek. Statystyki mówią ,że ta Gmina pod względem zrealizowanych inwestycji ostatnich lat zajmuje pierwsze miejsce w Powiecie Kazimierskim i dziewiąte w Województwie Świętokrzyskim. Mieszkańcy Skalbmierza nie tylko myślą o sobie. Pomagają innym.Jesteśmy tego przykładem. Buskie Hospicjum, podobnie jak miechowskie jest systematycznie wspomagane przez całą społeczność.Na przestrzeni ostatnich lat odbyło się na tym terenie kilkanaście zbiórek z przeznaczeniem na pomoc nieuleczalnie chorym. OSP,KGW,Klub Seniora, Szkoły w Skalbmierzu i Topoli, osoby prywatne , no i Parafia przodują w tym zakresie na obszarze Ponidzia.

Dzisiaj,26 marca gościliśmy kolejnych naszych Dobrodziei z Ziemi Skalbmierskiej.Przybyła delegacja z Klubu Seniora, aby przekazać dla Hospicjum zebraną podczas parafialnej zbiórki w dniu 17 marca kwotę 4121,01 złotych. W tej sumie znalazła się kwota 300 złotych od Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów ze Skalbmierza. Klub Seniora liczy 20 osób, a więc był to wielki wysiłek organizacyjny wszystkich Seniorów, za który serdecznie dziękujemy. Wraz z delegacją Seniorów przyjechał do nas Pan Marek Juszczyk,Burmistrz Skalbmierza oraz Pani Katarzyna Wiejacha, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Katarzyna przywiozła puszkę z kiermaszu szkolnego, jaki miał miejsce w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Miejscowe Koło Wolontariatu rozprowadziło rękodzieła pacjentów buskiego Hospicjum i zebrało od nabywców pieniądze w kwocie 636 złotych. Dziękujemy opiekunom Koła , Paniom Ewie Binkowskiej,Beacie Juszczyk i Annie Surówce za przeprowadzoną akcję. Przesyłamy Panu Piotrowi Binkowskiemu,Dyrektorowi ZPO oprócz podziękowań serdeczne życzenia świąteczne dla całej społeczności szkolnej.

Na ręce Pana Marka Juszczyka,Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz przekazujemy życzenia dobrego zdrowia i miłego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy dla skalbmierskiej społeczności.

Zosia i Jakub z życzeniami z Młodzaw.

Szkoła Podstawowa w Młodzawach,gmina Pińczów należy do grona naszych wiernych przyjaciół. Prowadzona przez Stowarzyszenie jest szkołą społeczną , a więc sama potrzebuje wsparcia. Zawsze tak bywa,że ten komu nie jest lekko stara się być solidarny z innymi. Świetnie zarządzana placówka oświatowa w tej historycznej miejscowości kładzie szczególny nacisk na sprawy wrażliwości uczniów na potrzebę pomocy jej potrzebującym. Nasze wzajemne kontakty są bardzo częste i owocne. W dniu 26 marca delegacja z tejże szkoły złożona z dzieci i nauczycieli przybyła z życzeniami świątecznymi do pacjentów buskiego Hospicjum. Pierwszoklasiści , Zosia Swat i Jakub Kowalski w imieniu wszystkich uczniów złożyli piękne życzenia i przekazali nam niezwykłej urody stroik wielkanocny. Odwiedzili też pacjentów i pracownię terapii zajęciowej. Porozmawiali z najstarszą z naszych pacjentek,mającą 101 lat Heleną Jagielnik. Z kolei towarzyszące im Panie nauczycielki Renata Basąg i Ilona Modrzewiecka (Dyrektor) wręczyły Panu Piotrowi Jaworskiemu, vice-Prezesowi naszej Fundacji puszkę z pieniędzmi zebranymi podczas kiermaszu ozdób wielkanocnych wykonanych rękami chorych. Ozdoby rozeszły się szybko, a ich nabywcy wrzucili do puszki kwotę 501 złotych na potrzeby Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej w Młodzawach i życzymy im zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych i wesołego Śmigusa-Dyngusa.

Pacanów znów zaskoczył.

Wspaniała mobilizacja wolontariacka i świąteczna życzliwość mieszkańców Pacanowa oraz jego okolic przyniosły znakomity efekt promocyjny temu serdecznemu miastu , ale także znaczną kwotą wsparły buskie Hospicjum. Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej organizuje systematycznie wszelakie akcje pomocowe, w tym wielkanocne i odpustowe dla naszego ośrodka. Są to wydarzenia o charakterze zbiorowym, w które angażuje się nie tylko społeczność szkolna,ale także ogół mieszkańców. Pacanowski kiermasz przedświąteczny oferuje przede wszystkim całą gamę ciast przygotowanych przez dzieci i ich rodziców. Są także słodkości piekarni "U Wawrzyńca" i z delikatesów "Orion". Na straganach można nabyć piękne palmy wielkanocne i stroiki świąteczne. Tradycją stało się , że każdy darczyńca ciasta na kiermasz, nabywa mix ciast innych osób, co czyni wspaniałą atmosferę poznania umiejętności cukierniczych sąsiadów ,a puszki wypełniają się datkami na buskie Hospicjum. W niedzielę 23 marca puszki jak zawsze w Pacanowie zapełniły się błyskawicznie. Wolontariusze zebrali kwotę 4140 złotych z przeznaczeniem na pomoc dla Hospicjum.

Bardzo serdecznie dziękujemy gronu nauczycielskiemu,dzieciom i ich rodzicom Szkoły Podstawowej na czele z Panią Małgorzatą Stańczyk,Dyrektorem. Przesyłamy podziękowania Państwu Katarzynie i Piotrowi Wojtysiom (Delikatesy "Orion") , Panu Konradowi Wawrzyńcowi (Piekarnia "U Wawrzyńca" oraz Panu Ryszardowi Zabagło (Europejskie Centrum Bajki). Na ręce Pana Wiesława Skopa,Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przekazujemy najlepsze życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich mieszkańców . Wesołego Alleluja!Przedświąteczny kiermasz na buskim rynku.

Dawno nie widziano tak wielu stoisk handlowych na rynku w Busku-Zdroju. Na straganach sprzedający oferowali wszystko, co kojarzy się ze Świętami Wielkanocnymi. Wśród barwnych straganów znalazło się także stoisko z rękodziełami pacjentów Hospicjum. Ich prace oferowali do nabycia pracownicy naszego ośrodka : Panie Wioletta Drechnowicz, Teresa Południkiewicz oraz Pan Łukasz Koźmiński. Mimo dużej konkurencji klienci chętnie odwiedzali hospicyjne stoisko i nabywali wykonane rękami chorych kaczuszki,kurczaczki,palmy, zajączki i inne kolorowe dzieła. W zamian wrzucili do puszek pieniądze w kwocie 1680 złotych ,co jest rekordem buskich przedświątecznych jarmarków. Pacjenci,którzy wykonywali rękodzieła bardzo przeżywali wyniki kiermaszu, a najbardziej nasza była pacjentka,o której już wielokroć wspominaliśmy, Pani Stanisława Pierścińska, autorka największej ilości prac.

Tuż po niedzielnym wydarzeniu terapeuci : Wioletta Drechnowicz i Łukasz Koźmiński odwiedzili Panią Stanisławę z informacją, że wszystkie jej prace znalazły nabywców. W imieniu kierownictwa Hospicjum przekazali także życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych i smacznego jajka. Do życzeń załączyli kosz pełen świątecznych smakołyków.

Gmina Kije z życzeniami i wsparciem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach zorganizował akcję pomocy dla buskiego Hospicjum poprzez aukcję rękodzieł naszych pacjentów wśród pracowników samorządowych Gminy Kije oraz na kiermaszu świątecznym przy kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Gartatowicach. Inicjatorami akcji w Kijach były pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : Agnieszka Szynal,Anna Rachwał,Klaudia Nowacka na czele z Anetą Woźniczko, Kierownikiem Ośrodka. W jej wyniku zebrano w Kijach do puszki kwotę 444,01 złotych. W Gartatowicach z kolei Gromada Zuchowa "Leśne Ludki" pod opieką Drużynowej Dagmary Pytel przy życzliwym wsparciu Proboszcza tamtejszej Parafii Księdza Tadeusza Pluty zebrali kwotę 386,70 złotych.

W sumie przekazano na działalność Hospicjum 830,71 złotych. Dziękując w imieniu pacjentów, przesyłamy życzenia Wesołego Alleluja dla mieszkańców Gminy Kije na ręce Pana Wójta Tomasza Sochy,Pani Anny Janas ,Sekretarza oraz Pana Pawła Fiuka, Prezesa OSP.Koncert wielkopostny.

Z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych , w piątek 22 marca odbył się w hospicyjnej kaplicy mini przegląd pieśni wielkopostnych. W atmosferze skupienia i zadumy pacjenci,personel i goście naszego ośrodka zasłuchali się w podniosłych pieśniach pasyjnych i kościelnych ,które zaprezentowali zaproszeni wykonawcy. Na początek wystąpił zespół SENIOR-AN pod kierunkiem Pana Andrzeja Walejnisa. Zaprezentował on kilka znanych pieśni kościelnych, towarzyszących nam w okresie wielkiego postu. Bardzo pięknie w partii solowej wystąpiła Pani Maria Mazur w ściskającej serce pieśni "Syn marnotrawny" . Następnie usłyszeliśmy partię pieśni pasyjnych wykonanych przez zespół "Bez nazwy" z Klubu Seniora w Busku-Zdroju. Był to bardzo udany debiut sceniczny grupy emerytów na czele z panem Januszem Szczepańskim pod muzycznym kierunkiem Pana Krzysztofa Korbana. Pan Korban, muzyk pochodzący ze znanej rodziny artystycznej z Morawicy wywarł wielkie wrażenie na uczestnikach koncertu swym pięknym akompaniamentem akordeonowym do prezentowanych przez zespół pieśni.

Muzyczne spotkanie z pieśniami wielkopostnymi zakończył wieloletni organista w kościele p.w. Bożego Ciała w Busku- Zdroju, Pan Tadeusz Kwiatkowski ,wprowadzając swym niezwykłym,mocnym głosem wszystkich słuchaczy w wyjątkowy zachwyt. Trwał on do końca koncertu,kiedy to Jarosław Zatorski, dyrektor Hospicjum podziękował artystom za występ i wszystkim obecnym przekazał najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. Okolicznościowy poczęstunek zasponsorowały Panie Martyna i Agnieszka,córki byłej naszej pacjentki, Krystyny Kuliś z Gorysławic. Serdecznie dziękujemy.

Wielkanocna akcja w Chrobrzu.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu przeprowadziło wielkanocną akcję pomocy dla buskiego Hospicjum. Podczas dwutygodniowej zbiórki w szkole oraz podczas biegu "Tropem Wilczym" uczniowie rozprowadzali rękodzieła świąteczne naszych pacjentów, zbierając do puszek dobrowolne datki . Zebrano w sumie 576 złotych i 97 groszy,przekazując tę kwotę na działalność Hospicjum.

Dziękujemy wolontariuszom: Katarzynie Liberek i Wiktorii Rzepie z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kacprowi Dudzikowi z klasy III za aktywny udział podczas przeprowadzenia akcji. Serdecznie dziękujemy każdemu ofiarodawcy.

Dotacja od Starosty.

W dniu 15 marca Pan Jerzy Kolarz,Starosta Buski zaprosił przedstawicieli organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu, które wzięły udział w konkursie grantowym, aby uroczyście podpisać umowy na dofinansowanie działań stowarzyszeń i fundacji. Wszystkie organizacje,które aplikowały o pomoc finansową otrzymały wsparcie. Wśród beneficjentów znalazła się także Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta prowadząca Hospicjum w Busku-Zdroju. Zarząd Powiatu przyznał nam dotację w wysokości 40 000 złotych na zakup sprzętu medycznego, który posłuży do opieki nad naszymi pensjonariuszami.

W obecności Panów Wiesława Marca i Jerzego Kordosa,radnych powiatowych i jednocześnie członków Zarządu Powiatu, Pan Starosta Jerzy Kolarz podpisał umowę o dotację i przekazał życzenia pomyślnej realizacji zadania. Ze strony Fundacji umowę podpisał Vice-Prezes Piotr Jaworski, składając podziękowania za tę istotną pomoc dla naszego Hospicjum również pracownikom Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Panu Sławomirowi Dalachowi, Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i jego współpracownikom Anecie Piaseckiej i przede wszystkim Adrianowi Lasakowi.

Pomoc finansowa od Powiatu Buskiego nie jest jedyną, którą otrzymaliśmy już w tym roku. Samorząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój wspomógł nas kwotą 150 000 złotych, a Samorząd Miasta i Gminy Stopnica przeznaczył na wsparcie Hospicjum 35 000 złotych. W imieniu pacjentów ślemy dla wspomnianych powyżej Samorządów serdeczne podziękowania.Życzenia od Seniorów z Solca-Zdroju.

Święta tuż,tuż,więc nadchodzą pierwsze życzenia dla pacjentów buskiego Hospicjum. Dzisiaj, 14 marca delegacja Klubu Seniora z Solca-Zdroju w składzie : Grażyna Świetlik, Danuta Pasek (Przewodnicząca) i Anna Wiśniewska odwiedziły nasz ośrodek z życzeniami i świątecznym podarunkiem. Członkinie soleckiego Klubu Seniora w liczbie 35 osób postanowiły wesprzeć świątecznie nie tylko Hospicjum, ale także bardzo chorą młodą osobę z Piestrzca we własnej gminie.

Bardzo dziękujemy seniorom z Solca za życzenia i dar w postaci zakupionych środków czystości wartości ponad 500 złotych i też przesyłamy najlepsze życzenia świąteczne dla ich rodzin.Krótka znajomość.

Opisany przypadek nie jest odosobniony. Często się zdarza w naszym ośrodku,że pacjent mimo naszych najlepszych starań odchodzi do wieczności po bardzo krótkim pobycie. Takie przypadki zdarzają się nie tylko na oddziale hospicyjnym, ale także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Kochające córki Martyna i Agnieszka umieściły u nas bardzo ciężko chorą mamę.Agnieszka przyjechała z USA, gdzie mieszka na stałe , aby wspólnie z siostrą Martyną opiekować się mamą, Krystyną Kuliś z Gorysławic,gmina Wiślica. Kiedy jednak nastąpiło załamanie wątłego zdrowia i chora znalazła się w szpitalu, jej stan zdrowia nie pozwalał wrócić do domu. Pani Krystyna znalazła się pod naszą opieką, a córki dodatkowo dyżurowały przy mamie. Imponująca była troskliwość Agnieszki i Martyny, jednak chora po kilku dniach zakończyła życie.

Mimo smutku po stracie najbliższej osoby, Panie Martyna Nowocień i Agnieszka Jędras przekazały na ręce kierownictwa Hospicjum podziękowania i dar pieniężny w wysokości 2 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanego koncertu pieśni wielkopostnych w Hospicjum oraz zakup świątecznych smakołyków dla chorych. Przesyłamy Paniom wyrazy współczucia po śmierci mamy i dziękujemy za dar dla naszego ośrodka.

Obietnica dotrzymana.

Podczas walentynkowych odwiedzin ,Panie Marta Karpowicz i Anna Frączkiewicz,nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych, działających przy Szpitalu "Górka" składając życzenia naszym chorym obiecały zorganizować kiermasz przedświąteczny rękodzieł pacjentów Hospicjum w swojej placówce. Nie przewidziały jednak tego,że na organizację przedsięwzięcia należy posiadać zgodę Zarządu Uzdrowiska. Ponieważ stało się to bardzo kłopotliwe, Pani Justyna Kwiatkowska ,Dyrektor zdecydowała zorganizować mini kiermasz wśród grona nauczycielskiego. Nauczyciele bardzo chętnie nabyli ozdoby wielkanocne wrzucając do puszki pieniądze w kwocie 340 złotych z przeznaczeniem na działalność buskiego Hospicjum.

Składamy całemu gronu pedagogicznemu podziękowania za przeprowadzoną akcję i pozyskane w jej wyniku pieniądze dla naszego ośrodka.

Życzenia dla mężczyzn.

Zgodnie z kalendarzem tuż po Święcie Kobiet obchodzimy Dzień Mężczyzn. Tym razem Panowie,nasi pacjenci zajęli miejsca na przodzie widowni.Stanowią oni jedynie kilka procent stanu osobowego oddziałów hospicyjnego i opiekuńczo-leczniczego. To do nich przede wszystkim popłynęły dedykacje muzyczne i poetyckie ze strony naszych gości. Koncert rozpoczął Pan Tadeusz Kwiatkowski ze swoim" Kwintetem Egzotycznym" ,aby w popularnych szlagierach rozkołysać widzów. Pięknymi wstawkami słownymi, Pan Tadeusz opowiadał o swoich muzycznych przygodach i zdarzeniach artystycznych.Jego uczniowie w partiach solowych prezentowali talent i już spore umiejętności pozyskane dzięki pracy pod kierunkiem mistrza. Następnie ze świątecznym programem zaprezentował się zespół SENIOR-AN pod wodzą Pana Andrzeja Walejnisa. Muzyczne dedykacje okraszała wesołymi dykteryjkami na temat mężczyzn Pani Marylka Mazur.

Okolicznościowe spotkanie z okazji "Dnia Mężczyzny" zakończyły melodie i piosenki z repertuaru Elżbiety Borek i Waldemara Kwiatkowskiego z Chmielnika, którzy jak zawsze oczarowali swoim kunsztem publiczność. Gośćmi honorowymi spotkania i sponsorkami słodkiego poczęstunku i kwiatów dla jego uczestników były Barbara Porębska i Wiesława Serafin,emerytowane pracownice Urzędu Miejskiego w Busku-Zdroju.

Na dzień Kobiet z żołnierską piosenką.

Na Panów w mundurach nasze pacjentki i damski personel czekali z niecierpliwością. Zespół KONSENANS z Pacanowa pojawił się znowu w buskim Hospicjum, aby swoim występem uświetnić "Międzynarodowy Dzień Kobiet". Tym razem w 3-osobowym składzie ,każdy z artystów ubrany w mundur innych rodzajów polskiego wojska zaprezentował się wspaniale. Mimo upływu lat Jarosław Banasik kierownik zespołu oraz jego koledzy Sylweriusz i Mariusz porwali widownię żołnierskimi piosenkami demonstrując świetne przygotowanie sceniczne, humor i młodzieńczą werwę. A przecież dwóch z występujących pasjonatów żołnierskiej muzyki to już emeryci, więc tym bardziej ich prezentacje zadziwiły zebranych. Wśród publiczności oprócz naszych podopiecznych były obecne Panie z Ośrodków Pomocy Społecznej z Buska- Zdroju ,Kazimierzy Wielkiej, Czarnocina, Bejsc i Skalbmierza.

Ponadto gościliśmy na koncercie wielu naszych Przyjaciół i Sponsorów. Życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał Pan Waldemar Sikora, Burmistrz Buska-Zdroju, a bukiet kwiatów dla wszystkich Pań wręczył pani Danucie Bobowiec, solistce zespołu "Buskowianie", od niedawna będącej pacjentką Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego. Życzenia i kwiaty przekazał także Pan Michał Maroński, Zastępca Burmistrza Buska-Zdroju.

Świąteczne spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Odrobina "Binkowskiego" trafiła do buskiego Hospicjum.

BINKOWSKI RESORT to jeden z najbardziej ekskluzywnych kompleksów hotelowo-wypoczynkowych nie tylko w województwie świętokrzyskim. To marka Kielc,stolicy regionu. Najbardziej znana z eleganckiego hotelu i basenów tropikalnych, ale też z pozostałej działalności usługowo-produkcyjno-handlowej jak chociażby piekarnictwo i cukiernictwo pod nazwą "Złoty Kłos". Rodzinna firma zaczynała od przysłowiowego "zera", ale pomysłowość, pracowitość i trafne decyzje pozwoliły braciom Ryszardowi i Jarosławowi Binkowskim oraz ich małżonkom Wiesławie i Dorocie odnieść olbrzymi sukces biznesowy.Mimo ciągłego doskonalenia swojej działalności Kielce stają się dla tych przedsiębiorczych ludzi powoli za ciasne.Stąd nowy pomysł na dalszy rozwój w Busku-Zdroju.Państwo Binkowscy nabyli już działki budowlane w atrakcyjnej części buskiego uzdrowiska i zamierzają wkrótce rozpocząć budowę nowoczesnego kompleksu uzdrowiskowo-wypoczynkowego.To znakomita wiadomość dla naszego miasta i całego Ponidzia.

Binkowscy poznając Busko i okolice , bardzo pozytywnie oceniają dokonania miejscowego samorządu.Dzięki rozbudowanej infrastrukturze określili nasze miasto jako "przyjazne inwestorom". Państwo Wiesława i Ryszard odwiedzili także buskie Hospicjum i będąc pod wrażeniem naszej pracy obiecali wsparcie odpisem podatkowym . Ponadto przekazali nam 20 sztuk telewizorów 32 calowych,które do tej pory były na wyposażeniu hotelu i zostały wymienione na większe. Prezent na" Dzień Kobiet" bardzo przyda nam się na uzupełnienie braków i wymianę zepsutego sprzętu.

Serdecznie dziękujemy Państwu Binkowskim i życzymy im dobrego zdrowia oraz dalszych biznesowych sukcesów.

Zamiast kwiatów, wsparcie dla Hospicjum.

Z takim apelem wystąpiła rodzina Św.P. Kazimierza Grędy do uczestników uroczystości pogrzebowych byłego pacjenta naszego Hospicjum. Pan Kazimierz, mieszkaniec Buska-Zdroju, wieloletni pracownik Zakładu Gipsowego "Dolina Nidy" w Gackach zmarł w naszym ośrodku po ciężkiej chorobie. Jego bliscy, wdzięczni za opiekę postanowili zebrać na pogrzebie datki pieniężne na działalność Hospicjum. Uczestnicy tej uroczystości wrzucili do puszki kwotę 1077 złotych.

Składamy rodzinie Grędów wyrazy współczucia z racji śmierci Pana Kazimierza i dziękujemy żonie Danucie, córce Agnieszce i synowi Pawłowi z wnukami za pamięć również o innych pacjentach buskiego Hospicjum.

Montaż zakończony,odbiór dokonany.

Garażo-magazyn,który został zbudowany na tyłach budynku Hospicjum to też dzieło" Ludzi Dobrego Serca" Dzisiaj 4 marca dokonaliśmy odbioru potrzebnego nam magazynu składowego, o którym jeszcze pół roku temu mogliśmy tylko pomarzyć. Dzięki wielu osobom mamy tę inwestycję ukończoną. Plac pod magazyn wybrukowała firma pana Henryka Szafrańca,kostkę brukową na to zadanie przekazał nam Pan Mieczysław Sas, wykonania blaszanego budynku i jego montażu podjęła się firma KAR STAL ze Skarżyska-Kamiennej,która bierze udział w konkursie krajowym p.t. "Rzetelna Firma". Możemy z całą odpowiedzialnością wydać jej referencje znakomitej,solidnej i terminowej roboty. Z takimi wykonawcami jest miło współpracować.

Na odbiorze prac byli obecni:Pani Monika Burczyn,przedstawicielka Pana Sebastiana Karpety,Właściciela KAR-STAL-u, Pan Damian Banaszczyk ,przedstawiciel handlowy, a ze strony zamawiającego kierownictwo Hospicjum: Jarosław Zatorski,dyrektor, Ewa Sierlecka,z-ca dyrektora i Monika Szymańska,kierownik d/s gospodarczych. Gośćmi specjalnymi spotkania byli : Pan Mieczysław Sas i Pan Henryk Szafraniec. W miłej atmosferze, przy herbacie i pasztecikach upieczonych na tę okoliczność przez Koło Gospodyń Wiejskich w Młodzawach , dyrektor Hospicjum jeszcze raz podziękował wszystkim Darczyńcom, dzięki którym powstały garażo-magazyn i wiata śmietnikowa, tak nam potrzebne i pięknie się wizualnie prezentujące.

Ostatnie przygotowania do kiermaszy wielkanocnych.

Święta Wielkanocne tuż,tuż, a w naszej pracowni Terapii Zajęciowej praca wre. Co prawda niewielu pacjentów czuje się na tyle dobrze,aby wykonywać wielkanocne stroiki, ale chętnych do wspólnej pracy i zabawy znajduje Pani Wiola Drechnowicz ,kierująca pracownią . Pomagają jej w tych zajęciach rehabilitacyjnych Panie :Marzena Zatorska,Katarzyna Paradziej, Wiesława Kozłowska i inne osoby współpracujące z Panią Wiolą. Dzięki wspólnym działaniom codziennie powstają pomysłowe rękodzieła kojarzące się z nadchodzącymi świętami. Zajączki,kaczuszki, kurczaczki i inne piękne dzieła tworzone są z resztek kolorowych materiałów,wełny i różnych naturalnych elementów.

Rękodzieła naszych pacjentów będą wystawione na kiermaszach przez naszych wolontariuszy w szkołach i ryneczkach miasteczek i wiosek całego Ponidzia. Prosimy o uczestnictwo w wielkanocnej akcji tych, którzy nie brali udziału w akcji kiermaszy bożonarodzeniowych. Nie chcemy znużyć ciągłymi akcjami naszych Przyjaciół. Ciekawostką tegorocznych ,wiosennych przygotowań jest kolejne zaangażowanie w przedsięwzięcie byłej pacjentki naszego ośrodka, Pani Stanisławy Pierścińskiej z Buska-Zdroju, która po rehabilitacji wróciła do swojego domu, aby tam wykonywać na drutach elementy ozdób i przekazywać je do pracowni. To niesamowita postawa i systematyczna praca Pani Stanisławy, za którą szczególnie dziękujemy.Montaż rozpoczęty.

Zgodnie z umową z października ubiegłego roku,pracownicy z firmy KAR STAL ze Skarżyska Kamiennej rozpoczęli montaż garażo-magazynu na zapleczu budynku Hospicjum w Busku-Zdroju. Do końca lutego prace zostaną zakończone, a wykonany budynek będzie służył celom magazynowo-składowym.Pomieszczenia piwniczne budynku Hospicjum zostaną częściowo opróżnione z rzadko używanego sprzętu gospodarczego,co pozwoli na swobodniejsze prowadzenie wypożyczalni łóżek i innego sprzętu medycznego dla chorych przebywających w swoich domach.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom,które w ostatnim półroczu wsparły naszą inwestycję finansowo. Należało zebrać kwotę ponad 80 000 złotych i to się udało zrobić. Ponad połowa tej sumy pochodzi z bożonarodzeniowych kiermaszy świątecznych, podczas których wolontariusze w ponad 30 szkołach na terenie powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego rozprowadzili rękodzieła naszych pacjentów zbierając do puszek 43.000 złotych.Pozostałą kwotę zebraliśmy z darowizn,zbiórek pogrzebowych i innych akcji wspierających Hospicjum opisanych na naszej internetowej stronie.

Dziękujemy za pomoc.

Kiermasz walentynkowy w Cudzynowicach.

Pani Małgorzata Milka, nauczycielka z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,gmina Kazimierza Wielka jest jedną z najwierniejszych wolontariuszek. W dowód naszej wdzięczności za kilkuletnią już współpracę z Hospicjum w Busku, podczas ostatnich obchodów Międzynarodowego Dnia Chorego,które odbyły się u nas z udziałem Księdza Biskupa Andrzeja Kalety planowaliśmy przekazać jej okolicznościowy dyplom i nagrodę w postaci albumu z malarstwem Jacka Malczewskiego. Ponieważ tego dnia Pani Małgorzata nie mogła być u nas obecna, więc zaprosiliśmy ją dzisiaj,22 lutego do siedziby Hospicjum.

Pani Milka przybyła do nas ze swoją najaktywniejszą wolontariuszką z jej Szkolnego Koła Wolontariatu,Amelią Wrzesień która przywiozła puszkę pełną pieniążków zebranych wśród młodzieży szkolnej podczas walentynkowego świętowania. Kiermasz upieczonych przez uczniów ciast przyniósł wiele dobrej zabawy podczas ich smakowania . Wielkim powodzeniem cieszyła się szczególnie wata cukrowa przyrządzana na pożyczonej,profesjonalnej maszynce. W czasie tego słodkiego spotkania zebrano na rzecz Hospicjum kwotę 796,43 złotych. W całą akcję było zaangażowane wiele osób, z Amelią Wrzesień i Katarzyną Dębowską na czele. Dzisiaj Amelia wraz z Panią Małgorzatą przekazały zebrane pieniądze na ręce Pani Ewy Sierleckiej,Z-cy Dyrektora Hospicjum, a z kolei z rąk Dyrektora Jarosława Zatorskiego, Pani Milka przyjęła wspomnianą na wstępie nagrodę.

Serdecznie dziękujemy młodzieży z Cudzynowic, składając jednocześnie gratulacje za ich postawę Dyrektorowi ZSR,Jackowi Nowakowi i jego Zastępcy Pawłowi Krawczykowi."Górka" dołącza do grona naszych Przyjaciół.

Zespół Szkół Specjalnych działający przy szpitalu uzdrowiskowym "Górka" w Busku-Zdroju prowadzi zajęcia szkolne z dziećmi i młodzieżą przebywającą na leczeniu i rehabilitacji w Busku, pochodzącą z różnych stron Polski. Placówka ta ma na swoim koncie wiele osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Bardzo nam miło,że w ramach tegorocznych "Walentynek" uczniowie tej szkoły na zajęciach plastycznych wykonali piękne prace z przesłaniem miłości i przyjaźni dla pacjentów naszego Hospicjum. Panie Marta Karpowicz i Anna Frączkiewicz,pełniące funkcje nauczycieli-wychowawców przybyły do nas i przekazały chorym prace swoich podopiecznych. Bardzo tym ucieszyły obdarowanych pacjentów, bo któż w "Walentynki" nie chciałby otrzymać taki wyraz pamięci i sympatii.

Dyrektor Hospicjum dziękując Gościom za niespodziewaną wizytę, zaprosił dzieci ze Szkoły Specjalnej na wiosenne spotkanie integracyjne z chorymi w altanie przy grilowanych kiełbaskach. Z kolei Panie nauczycielki zobowiązały się do przeprowadzenia przedwielkanocnego kiermaszu rękodzieł pacjentów Hospicjum dla przebywających w "Górce". Pozdrawiamy wszystkich pracowników szkoły na czele z Panią Dyrektor Justyną Kwiatkowską.Popiół symbolem pojednania z Bogiem.

Nastał czas Wielkiego Postu. W Środę Popielcową ,podczas okolicznościowego nabożeństwa ,Ksiądz Radosław Sobalkowski, kapelan buskiego Hospicjum zanim posypał uczestnikom głowy popiołem powstałym ze spalenia ubiegłorocznych palm wielkanocnych ze słowami "nawracajcie się i wierzcie w ewangelię", w swojej homilii nawiązał do potrzeby odbudowy i wzmocnienia relacji z Panem Bogiem.Jest ku temu czas 40-dniowego postu, modlitwy i jałmużny. Przypominając skąd jesteśmy, zmierzajmy do spotkania z Bogiem nie tylko mając na uwadze słowa "z prochu powstałeś i w proch się przemienisz", ale przez dobre uczynki i pojednanie w miłości do bliźniego i do swoich nieprzyjaciół.

Słowa Księdza miały swoją wymowę skierowane do licznie zebranych chorych i cierpiących osób.Apelował o wzajemną wyrozumiałość i życzliwość w codziennych kontaktach.Żyjąc wspólnie i zmagając się z bólem, niedołęstwem , a również z urazami psychicznymi potrzeba cierpliwości i szacunku dla sąsiada.

Pogrzebowa solidarność.

Wiele rodzin po stracie bliskich stara się w modlitwie podziękować im za ziemski trud i wyrazić miłość i wdzięczność organizując okazałą uroczystość pogrzebową upiększoną licznymi wieńcami i wiązankami kwiatów. Coraz częściej jednak niektóre rodziny postanawiają przy okazji organizacji pogrzebu pozostawić ślad po ukochanej osobie solidaryzując się z ciężko chorymi w Hospicjum. Proszą więc uczestników "ostatniej drogi bliskiego" o datek pieniężny do puszki zamiast kwiatów na potrzeby wsparcia pacjentów Hospicjum.

Tak uczyniła rodzina śp.Mariana Błacha, emerytowanego nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Busku-Zdroju, popularnego "Mechanika". Pan Marian zmarł po krótkim pobycie w szpitalu, a na jego pogrzebie z inicjatywy bliskich zebrano kwotę 1242 złote,które zostały przekazane na działalność buskiego Hospicjum.

Przesyłając wyrazy współczucia Rodzinie po śmierci Pana Mariana , serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów naszego ośrodka za ten gest solidarności z nimi .Jesteśmy wdzięczni Pani Krystynie,żonie zmarłego, synowi Sebastianowi z żoną Karoliną oraz córce Katarzynie za taką postawę.

Dzień Chorych z Ks.Biskupem Andrzejem.

Międzynarodowy Dzień Chorego to jeden z najważniejszych dni w życiu naszego Hospicjum.Zawsze wszyscy starannie przygotowujemy się do jego obchodów. Pragniemy ,aby nasi pacjenci poczuli tego dnia smak swojego święta. W tej podniosłej atmosferze Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta rozpoczął Mszę Świętą w intencji chorych, którą współcelebrowali :Ksiądz Marek Podyma, Ksiądz Adam Dziadek i Ksiądz Radosław Sobalkowski,kapelan Hospicjum. W swojej homilii,Ksiądz Biskup nawiązał do tajemnicy cierpienia i osamotnienia chorych i opuszczonych , a także skupił uwagę uczestników nabożeństwa nad obowiązkiem pomocy osobom tego wymagających i modlitwą za nich. Po zakończeniu Mszy Świętej, Biskup Andrzej odwiedził ciężko chorych, nieobecnych na wspólnej modlitwie, a przebywających w swoich łóżkach ze słowami pocieszenia i modlitewnego wsparcia. W dalszej części spotkania wyrazy podziękowania otrzymali wyróżniający się wolontariusze naszego Hospicjum. Od pacjentów każdy wyróżniony otrzymał pięknie wykonany dyplom, a od Pana Mariana Jaworskiego,Prezesa Fundacji Świętego Brata Alberta ,prowadzącego Hospicjum album z reprodukcjami obrazów Jana Matejki i Jacka Malczewskiego. Podziękowania za działalność wolontarystyczną otrzymali: Teresa Leszczyńska i Adam Gadawski, komendanci Hufca ZHP w Busku- Zdroju,Natalia Zając,podolożka z Buska-Zdroju, Małgorzata Milka,nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Cudzynowicach,gmina Kazimierza Wielka, dr Bernard Solecki,lekarz z Buska-Zdroju, Agnieszka Klinicka,fryzjerka z Buska-Zdroju,,Siostra Christiana z buskiego Ekonomika (nagrodę odebrał Andrzej Bilewski,dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych) oraz Andrzej Walejnis z zespołem SENIOR-AN. Gratulacje wyróżnionym przekazał Pan Marian Jaworski w asyście Pana Tadeusza Sakowicza,Członka Zarządu Fundacji i jej wice- Prezesa Piotra Jaworskiego.

Na zakończenie spotkania życzenia dla chorych przekazali: Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju i Jerzy Kolarz, Starosta Buski. Wśród gości byli jeszcze obecni: Bogdan Błaszczyk,Radny Miejski, Wiesław Marzec i Jerzy Służalski, Radni Powiatowi, Marek Zatorski,Prezes Fundacji SUE RYDER z Pierzchnicy, Marianna Wira,Prezes GS-u z Chmielnika, Jadwiga i Kazimierz Jędrzejscy oraz Stanisława i Bolesław Pawłowscy, , Aneta i Zbigniew Widomscy ,, Marian Zeliaś i Janusz Rozborski, Przyjaciele Hospicjum, a także Henryk Szafraniec, fundator urządzenia wielofunkcyjnego(xero, skanera i drukarki) dla buskiego Hufca ZHP. Ponadto były obecne reprezentantki Szkoły Podstawowej w Młodzawach, Panie Ilona Modrzewiecka,dyrektorka i Edyta Sopel,nauczycielka,które przywiozły w darze dla chorych miód pszczeli w słoiczkach oznaczonych serduszkiem.

Uroczystości z okazji "Dnia Chorego" zakończył wspólny obiad przygotowany przez Państwo Joannę i Czesława Biskupów z Buska-Zdroju i częściowo zasponsorowany przez Radnych: Bogdana Błaszczyka,Wiesława Marca i Jerzego Służalskiego.Obecna na obiedzie Pani doktor Nina Zacharska-Karcz oceniła dania z dziczyzny jako znakomite,której opinię potwierdzili wszyscy bez wyjątku, a artyści z Chmielnika, Elżbieta Borek i Waldemar Kwiatkowski podsumowali świętowanie piękną muzyką i stosownymi piosenkami.Sztuką jest pomagać innym, samym będąc w potrzebie.

Hospicjum w Busku nie wybudowali najbogatsi, ale skromni,zwykli ludzie borykający się z codziennymi życiowymi problemami. To ich tysiące datek pomogły w zakończeniu budowy, a obecnie pomagają utrzymać Hospicjum. Takim przykładem jest społeczność z małej, bo liczącej zaledwie 51 uczniów Szkoły Podstawowej w Zagości,gmina Pińczów. Placówka ta ma problem z przetrwaniem i czyni to wielkim wysiłkiem Stowarzyszenia prowadzącego szkołę, jej dyrekcji i mieszkańców tej pięknej, historycznej miejscowości. Mimo bieżących potrzeb,Szkolne Koło Wolontariatu chętnie organizuje akcje pomocowe dla potrzebujących wsparcia. Jedna z nich została przeprowadzona z myślą o dołożeniu swojej cegiełki dla potrzeb buskiego Hospicjum. Podczas przeprowadzonej w dniach od 29 stycznia do 9 lutego zbiórki nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagości zebrali do puszek kwotę 276 złotych.

Delegacja szkoły w składzie : Małgorzata Krzak,dyrektor, Beata Majka,nauczyciel sprawujący opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz uczennice :Anna Dusza,przewodnicząca samorządu szkolnego i Karolina Łyko,jej zastępczyni odwiedziła nasz ośrodek i przekazała zebraną kwotę na ręce Ewy Sierleckiej, z-cy dyrektora Hospicjum. Podczas wizyty goście zwiedzili nasz obiekt oraz zaplanowaliśmy edukacyjne kontakty na nadchodzące miesiące. Dziękujemy całej społeczności Zagości i okolicznych miejscowości za zainteresowanie działalnością Hospicjum i wymierną pomocą dla jego pacjentów.Walentynkowy "Tłusty Czwartek"

Młodzież starszych klas Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach(gm. Busko-Zdrój) zaprezentowała w naszym Hospicjum przedstawienie z okazji nadchodzących "Walentynek". Czerpiąc wzory z telewizyjnego programu "Randka w Ciemno", prowadzący Oliwia Borowiec i Igor Wilgocki dokonali wyboru randkowiczów najpierw z trojga przebranych za chłopców dziewcząt, a potem dokonując odwrotnego wyboru z trzech przebranych za dziewczęta chłopców. Każdorazowy zwycięzca otrzymał nagrodę. Pierwszą stanowiła przejażdżka traktorem z Kołaczkowic do Janiny, a drugą podróż furmanką z Kołaczkowic do Ruczynowa. Rozbawieni humorem sytuacyjnym widzowie nagradzali występujących: Macieja Tutaka,Lenę Brożynę,Natalię Boroń, Ewelinę Yuschyschenę,Amelię Piasecką Mateusza Kopcia, Szymona Buckiego i Piotra Raka gromkimi brawami. Z kolei świetnie śpiewająca para Lena Kwiecień i Antoni Skwark zachęcili zebranych do rytmicznego wspomagania oklaskami wielkiego włoskiego przeboju "Felicita" Dynamiczny taniec w kapeluszach w wykonaniu Maksymiliana Tabiszewskiego,Mateusza Kopcia,Szymona Buckiego i Jakuba Maskiery również bardzo się wszystkim podobał.Występ zakończyły życzenia dla chorych od Pani Alicji Lalewicz,Dyrektora Szkoły,a młodzież rozdała każdemu widzowi pięknie własnoręcznie wykonane walentynkowe serduszko.Dyrektor Hospicjum dziękując za przedstawienie, pogratulował jego przygotowania opiekunce grupy, nauczycielce, Pani Barbarze Gwóźdź.

Spotkanie, jak przystało na "Tłusty Czwartek zakończył poczęstunek pączkami ze znanej cukierni buskiej, Państwa Koziarów .Młodzież także zwiedziła nasz ośrodek, rozdając serduszka chorym "przykutym" do łóżek,a także zapoznając się z procesem powstawania ozdób wielkanocnych w warsztatach terapii zajęciowej. Wszak kiermasze przedświąteczne tuż. tuż.

Ostatnie kolędowanie i karnawałowe rytmy.

W ostatnim dniu okresu bożonarodzeniowego gościli u nas uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.Grupie uzdolnionej muzycznie młodzieży towarzyszył osobiście Pan Grzegorz Owsiński,Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne,Pan Zbigniew Hrywniak, będący również organistą w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju.

Podczas prezentacji kolęd i pastorałek wszyscy słuchacze dostrzegli " fachową rękę" Pana Zbigniewa. To był bardzo udany koncert dobrze przygotowanych,utalentowanych muzycznie uczniów. Opracowania śpiewane i instrumentalne przypadły do gustu naszym podopiecznym, co można było stwierdzić po rzęsistych brawach. W przerwie i po koncercie wystąpili nasi goście z Chmielnika, Pani Elżbieta Borek i Pan Waldemar Kwiatkowski. Zaprezentowali oni szlagiery muzyki popularnej,a to z okazji kończącego się karnawału. Koncert zakończyły życzenia od młodych artystów :Wiktorii Nowosielskiej,Kamila Kałandyka, Justyny Łosin, Angeliki Mrowińskiej, Karoliny Jamioł, Magdaleny Wytrwał, Patryka Janickiego,Klary Woś,Gabrieli Sarny , Konrada Kaczmarczyka i słodki poczęstunek dla pacjentów. Z kolei Jarosław Zatorski w imieniu chorych i personelu podziękował za występ, jak również za wszystkie inicjatywy wolontarystyczne uczniów i nauczycieli "Kazimierza Wielkiego" na rzecz podopiecznych Hospicjum w Busku.Rogów pożegnał swoją parafiankę.

Pani Barbara Salamon ostatnie tygodnie życia spędziła w naszym ośrodku. Jej sytuacja rodzinna nie pozwoliła, aby ten trudny czas przewlekłych chorób spędzić w swoim domu. Bliscy mieszkający daleko nie byli w stanie zaopiekować się Panią Barbarą. Choroby,które ją zaatakowały postępowały gwałtownie i doprowadziły do jej śmierci. Na życzenie rodziny,Ksiądz Adam Dziadek, Proboszcz Parafii Rogów (gmina Opatowiec) ogłosił na uroczystości pogrzebowej zbiórkę na rzecz buskiego Hospicjum.W bardzo chłodnym i wietrznym dniu pogrzebu obecni w kościele uczestnicy ostatniego pożegnania Pani Barbary Salamon złożyli do puszek składkę w wysokości 1400 złotych z przeznaczeniem na działalność Hospicjum.

Składamy wyrazy współczucia synowi Pani Barbary,Pawłowi oraz jej siostrom Zofii i Czesławie po stracie bliskiej osoby i dziękujemy im oraz Księdzu Adamowi za zorganizowanie zbiórki na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju.

Urocza "Przystań" z odwiedzinami.

Jeden z najbardziej popularnych zespołów śpiewaczych Ponidzia zawitał w sobotę,27 stycznia do buskiego Hospicjum.Koncert zespołu "Przystań" z Chrobrza w kolędowym repertuarze był dla naszych pacjentów kolejnym miłym spotkaniem pozwalającym chociaż na krótko zapomnieć o chorobie i starości. Zasłuchani widzowie z wdzięcznością dziękowali brawami za pięknie prezentowane kolędy i pastorałki.Panie: Małgorzata Marciszewska, Olga Głombińska,Katarzyna Fortuna,Monika Sarna,Katarzyna Bednarska,Gabriela Kłap,Katarzyna Domagała, Małgorzata Karpińska,Magdalena Piątek i Monika Morton z uśmiechem i swadą zauroczyły słuchaczy. Widać i słychać było w koncertowych prezentacjach artystyczne doświadczenie Pań z chroberskiej "Przystani'. Wszak zespół działa już od 2012 roku i co prawda w zmieniającym się składzie swoimi występami ozdabia wydarzenia regionalne ,takie jak dożynki,święta strażackie i wiele innych imprez rozsławiając swój piękny Chroberz i nasze nadnidziańskie tradycje. Ich motto brzmi "PRZYSTAŃ,POSŁUCHAJ,A MOŻE CI SIĘ SPODOBA". Nam się podobało bardzo. Dziękujemy.

Na podsumowanie wizyty Chroberzanki poczęstowały zebranych czekoladkami,a w rewanżu Pani Marta Koźmińska zaprosiła gości na wspólną herbatkę.

Przychodzą,aby pomóc chorym.

Kolejnych dwunastu hospicyjnych pacjentów doznało bezinteresownej pomocy ze strony wolontariuszek. Panie Iwona Andruchów i Monika Grochala-Poros, podolożki z Buska-Zdroju w dniu 24 stycznia poświęciły swój czas, aby w sposób fachowy usunąć cierpiącym pacjentom wrastające paznokcie i modzele. Ciężko chorzy nasi podopieczni z wdzięcznością przyjęli tę akcję ,a personel z uznaniem odniósł się do wykonanej pracy Pań Moniki i Iwony. Młode adeptki trudnej sztuki podologicznych zabiegów już kilkakrotnie odwiedziły nasz ośrodek z zaangażowaniem współpracując w opiece nad chorymi.Robią to z uśmiechem i życzliwością. Miło nam słuchać pozytywnych komentarzy ich pacjentów na temat umiejętności i przyjazności wolontariuszek.

Serdecznie dziękujemy podolożkom za owocną wizytę w naszym Hospicjum i życzymy im jak najlepszych osiągnięć w życiu prywatnym i zawodowym.

Kolędowania ciąg dalszy.

Styczeń ,w tym roku nawet śnieżny i mroźny sprzyja kolędowaniu. Jeszcze ciągle rozbrzmiewają nam w uszach świąteczne wspólne śpiewania i biesiadowania.W polskiej tradycji ten okres trwa do 2 lutego,czyli święta popularnie zwanego "Matki Boskiej Gromnicznej" .Do tego też czasu stoją w naszych domach i instytucjach choinki ,przy których kolędy jakże pięknie się niosą. Mieliśmy wczoraj tego kolejny przykład.W naszej hospicyjnej kaplicy wystąpiła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Buska-Zdroju. Już nie pierwszy raz Siostra Christiana,ucząca katechezy w tej placówce zawitała do nas z pięknie dobranym występem artystycznym. Kolędy opracowane przez Pana Dariusza Wilczyńskiego z młodzieńczą werwą wykonali :Maja Sikora,Oliwia Poros,Bartosz Wach, Filip Gunia, Ola Borzęcka,Dominika Łocha, Kacper Ździebko,Martyna Nalepa, Magdalena Lech i Michalina Sarna. Uroku występowi nadał własny akompaniament na instrumentach muzycznych. Poszczególne utwory bardzo profesjonalnie zapowiadał Mateusz Maj,przybliżając genezę powstania pieśni.

Popularny "Ekonomik",bo tak zwana jest potocznie ta szkoła słynie z osiągnięć muzycznych, a to za sprawą niezwykle zaangażowanych nauczycieli muzyki, wspomnianego już Dariusza Wilczyńskiego i znanego w nadnidziańskim środowisku kompozytora i animatora muzycznego, Pana Andrzeja Żądło. Gratulujemy nie tylko artystycznych osiągnięć szkoły Panu Andrzejowi Bilewskiemu, jej Dyrektorowi. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze Christianie za zorganizowanie występu młodzieży i za wyjątkową życzliwość dla naszych podopiecznych.To było kolejne, bardzo miłe spotkanie zakończone słodkim poczęstunkiem.

Jasełka szkolne z Dobrowody.

Pani Renata Bugdalska,Dyrektor zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrowodzie dotrzymała słowa danego podczas przedświątecznej wizyty podsumowującej kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez Panią Joannę Zych,katechetkę szkolną. Otóż dzisiaj 12 stycznia spełniła złożoną obietnicę przedstawienia jasełkowego dzieci z jej szkoły.Wraz z grupą osób reprezentujących Radę Rodziców,Panią Grażyną,Panią Justyną,Panem Łukaszem oraz Panią Justyną przyjechał do naszego Hospicjum zespół uczniów z pięknie opracowanym przedstawieniem jasełkowym. W dopracowanym "w każdym calu" programie zaprezentowali się niezwykle uzdolnieni ośmioklasiści w partiach śpiewanych solo i wspólnie przy akompaniamencie saksofonów i gitar wiele już umiejących na tych instrumentach koleżanek i kolegów.

Pełna widownia złożona z pacjentów i personelu oraz stałych bywalców wszelakich spotkań,Panów Mariana Zeliasia i Janusza Rozborskiego nagradzała sowicie brawami poszczególne odsłony prezentacji artystycznej. Na ich zakończenie Pani Renata Bugdalska przekazała wraz z uczniami najlepsze życzenia noworoczne dla pacjentów ośrodka, a na ręce dyrektora Hospicjum oryginalny bukiet kwiatów w szklanej osłonie.Ponadto uczniowie podarowali każdemu z obecnych na sali chorych wykonane własnoręcznie z masy solnej piękne ozdoby. Dyrektor Jarosław Zatorski pogratulował Pani Joannie Zych przygotowania młodzieży do występu i w podzięce zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek,na którym królowała własnej receptury dyżurna szarlotka,przygotowana przez Panie Monikę Szymańską i Beatę Kwiatkowską.Pierwszy wolontariusz w nowym roku.

Po świąteczno-noworocznym wypoczynku, Pani Natalia Zając wznowiła odwiedziny chorych w Hospicjum. Mimo obowiązków macierzyńskich,dzięki swojemu wyrozumiałemu mężowi Damianowi, pozostawiając na kilka godzin pod jego opieką ich kilkumiesięczną córeczkę Liliankę, Pani Natalia wykonała przegląd stanu stóp i paznokci u ponad 20-u pacjentów. Jak zawsze od kilku lat jej starania przynoszą ulgę szczególnie osobom z wrastającymi paznokciami. Pani Natalia wykonuje swoją pracę z pasją ,stale się dokształcając, a przez to korzystając z nowinek w leczeniu podologicznym.

Dziękujemy, jak zwykle z całego serca za bezinteresowne zaangażowanie w opiekę nad naszymi podopiecznymi. Życzymy ,aby ten rok przyniósł jak najwięcej satysfakcji pani Natalii z jej wolontarystycznej pracy. Dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.Imieniny Pana Mieczysława.

Jak corocznie, już od wielu lat imieniny Pana Mieczysława Sasa są okazją do noworocznego spotkania buskich przedsiębiorców i przyjaciół Solenizanta. Pan Mieczysław jest bardzo lubianą osobą, znaną z wielkiej życzliwości dla innych, wspierający przeróżne inicjatywy społeczne i kulturalne. Wszystkie wydarzenia tego rodzaju są zawsze sponsorowane przez Pana Mieczysława. Nasze Hospicjum otrzymało najwięcej. Pan Sas od chwili rozpoczęcia budowy jest stałym Darczyńcą i Przyjacielem naszego ośrodka. Wielka jego szczodrość zaowocowała oddaniem do użytkowania Hospicjum i na bieżąco przyczynia się do jego płynnego finansowania. Jego systematyczne wsparcie finansowe i rzeczowe jest istotną częścią pozyskanego ponad kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia budżetu. Imieniny Naszego Dobrodzieja są też okazją do pomocy dla Hospicjum. Goście Pana Mieczysława obecni na imieninowym przyjęciu mają okazję zamiast kwiatów przy składaniu życzeń wrzucić do puszki datek na działalność Hospicjum w Busku-Zdroju. W tym roku, 5 stycznia uczestnicy spotkania w "Szanieckim Dworze" złożyli datek w wysokości 5 950 złotych, którą to kwotę Solenizant przywiózł do naszej placówki,przekazując ją do rąk jej kierownictwa.

Dziękujemy Panie Mieczysławie za otrzymane dobro i dołączamy się do życzeń jakie Pan otrzymał z okazji imienin. Dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności od pacjentów i personelu Hospicjum w Busku-Zdroju.

Życzenia noworocznePodsumowanie świątecznej akcji pomocowej dla Hospicjum.

Mija kolejny rok i dla każdego jest to okres podsumowań. Dla Hospicjum w Busku-Zdroju to kolejny rok trudnej działalności w obcowaniu z ciężko chorymi osobami i niestety ze śmiercią. Na oddziale hospicyjnym przebywało w ciągu 2023 roku 214 pacjentów, a w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 151 osób. Po okresie rehabilitacji opuściło nasz środek 47 pacjentów, którzy powrócili do domowego życia, bądż przeszli do specjalistycznych zakładów. Ogółem odeszło do wieczności 169 osób. W trakcie trwania 2023 roku wykonaliśmy wiele niezbędnych robót remontowo-adaptacyjnych zwiększając ilość miejsc dla chorych do liczby 109 łóżek. Ponadto powiększyliśmy zasoby miejsc parkingowych i dokonaliśmy zakupów nowego sprzętu medycznego i socjalnego. Przypominamy,że pobyt na oddziale hospicyjnym jest dla naszych pacjentów bezpłatny, a w Zakładzie Opiekuńczo- leczniczym pobieramy odpłatność 70% świadczenia, jakie posiada pacjent. Nasze podstawowe dochody stanowią wpływy z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla płynnej działalności niezbędne są dodatkowe środki finansowe pozyskane w wyniku odpisu 1,5% podatku, dotacje od gmin i wszelakie zbiórki na naszą rzecz.Bardzo istotna jest pomoc wolontariuszy.

W wyniku wielkiej przedświątecznej akcji kiermaszowo-zbiórkowej przeprowadzonej na całym Ponidziu wzięło udział 36 szkół i stowarzyszeń. W jej wyniku pozyskano dla nas kwotę 43.880,14 złotych. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą wolontariacką akcję.Z pozytywnym zaskoczeniem przyjęliśmy wyniki tej akcji szczególnie w Pacanowie,Działoszycach, Skalbmierzu, Nowym Korczynie, Nizinach,Stopnicy Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju i Złotej. Dotacjami wspomogły nas następujące samorządy:
1.Gmina Busko-Zdrój-125.000 zł.
2 Gmina Stopnica - 30.000 zł.
3.Powiat Buski -25.500 zł.
4. Gmina Skalbmierz-10.000 zł.
5.Gmina Kazimierza Wielka-10.000zł.
6.Gmina Solec-Zdrój- 5.000 zł.
7.Gmina Nowy Korczyn-6.000 zł.
8.Gmina Czarnocin-5.000 zł.
9.Wojewoda Świętokrzyski-5.800 zł.
10. Urząd Marszałkowski- 8.500 zł.
11. PFRON U.M Kielce- 20.000 zł.

Ponadto w ostatnim kwartale wpłynęły wpłaty od osób fizycznych:
1.Pan Marek Wieczorek,Włosnowice-5.000 zł
2 Pani Maria Szczygieł,Kraków- 350 zł
3.Pan Konrad Adamiec,Busko-Zdrój-1000 zł
4 Pani Lucyna Kasza ,Bronina-200 zł.
5.Pan Pietrzyk Roman Kazimierza Wielka-200 zł.
6.Łabędź Józef,Rzyczki-500 zł.
7.Andrzej Filosek,Busko-Zdrój-3050 zł.
8.Pani Bożena Stępień,Chmielnik-200 zł.
9.Eugenia Foryś - 1 500 zł
10.Danuta Oszywa- 3 000zł
11.Helena Lewandowska- 900 zł
12.Krystyna Bednarczyk- 500 zł
13.Zdzisław Binkowski -400 zł
14.Leokadia Wójcik - 792 zł
15. Daniela Grochowska- -400 zł
16. Irena Sambór - 400 zł

Na zakończenie bardzo dziękujemy za kolejną rzeczową pomoc Panu Andrzejowi Chrząszczowi,Współwłaścicielowi Firmy KiM z Buska-Zdroju. Pan Andrzej przekazał do paczek świątecznych dla personelu Hospicjum ponad 150 kilogramów wysokiej jakości szynek i kiełbas. Przy braku w naszym zakładzie funduszu socjalnego,takie dary to wspaniały prezent dla pracowników na święta. Dziękujemy.

Opuszcza Hospicjum o własnych siłach.

W ponad sześcioletniej działalności naszego Hospicjum to bardzo rzadki przypadek,aby chory z oddziału hospicyjnego pokonał chorobę i opuścił nasz ośrodek. To nie tylko szczęście Pana Adama Jezierskiego z Buska-Zdroju, ale także satysfakcja dla naszego personelu .Ciężko chory pacjent przy starannej opiece,właściwym odżywianiu, trafnych decyzji lekarzy i codziennej aktywności rehabilitacyjnej poczuł się na tyle dobrze,że wraca do samodzielnego życia. Ponieważ Pan Jezierski nie ma własnego lokum,Pan Burmistrz przydzielił mu mieszkanie socjalne. Od dzisiaj pomocy bieżącej będzie mu udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.Wsparcie od rodzin naszych pacjentów.

Informowaliśmy ,że w Skalbmierzu staje się już tradycją ,aby na pogrzebie zmarłej w naszym ośrodku osoby organizować zbiórkę pieniędzy do puszek i przekazywać je na działalność buskiego Hospicjum. Na pogrzebie Śp. Pamięci Janiny Mikiny,rodzina zmarłej podjęła taką decyzję i w wyniku zbiórki do puszek wpłynęły datki w wysokości 1520,26 złotych. Pan Marek Juszczyk,Burmistrz Skalbmierza, dla którego zmarła była Ciocią przekazał nam zebrane pieniądze wraz z podziękowaniami za kilkumiesięczną opiekę nad Panią Janiną. My z kolei przekazujemy Rodzinie Pani Mikiny wyrazy współczucia po stracie bliskiej osoby.

Innym przykładem podziękowań za opiekę nad ciężko chorą osobą przebywającą w naszym Hospicjum są dary przekazane nam przez bliskich Pani Marii Banaś. Państwo Agnieszka i Jacek Gilowie już kilkakrotnie wspomogli nas zakupem środków higienicznych i środków czystości. Wartość dostarczonych nam darów oceniamy na ponad 2500 złotych. Dziękujemy serdecznie.Dary świąteczne z Działoszyc dalej napływają.

Pani Monika Wzorek,pełniąca funkcję Dyrektora Żłobka w Działoszycach dołączyła do szkolnej akcji świątecznej pomocy buskiemu Hospicjum i przekazała nam dar dla chorych w postaci środków pielęgnacyjnych i słodyczy zebranych przez rodziców dzieci uczęszczających do tej samorządowej jednostki. W pierwszym dniu po świętach Pan Marcin Szumbra,Dyrektor Szkoły w Działoszycach, a jednocześnie sąsiad Pani Moniki przekazał drugą transzę pieniędzy z przedświątecznej zbiórki opisywanej na naszej stronie w wysokości 460 złotych.Tak więc w sumie w całej akcji zebrano kwotę 4280 złotych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Działoszyczanom z Panem Stanisławem Poradą,Burmistrzem na czele za tak wielkie wsparcie naszego Hospicjum.Życzenia świąteczneStrażacy z Mikułowic zdążyli przed pasterką.

Ostatnim akordem przedświątecznym tegorocznego Bożego Narodzenia była wizyta u naszych pacjentów grupy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej.Odwiedzili nas najmłodsi członkowie tej jednostki,druhny i druhowie młodzieżowej sekcji strażackiej pod opieką Bartosza Lasi, Daniela Zabielskiego i Sandry Podolskiej. Nasi goście przywieźli dla naszych chorych najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne od wszystkich strażaków z Mikułowic oraz od ich rodzin. Odwiedzając w poszczególnych salach pacjentów oprócz życzeń przekazywali im zestawy różnorakich,pięknie zdobionych pierniczków. Miła wizyta mikułowickich druhów bardzo ucieszyła naszych podopiecznych,często na paczuszki z pierniczkami skapnęły łzy radości. Serdecznie dziękujemy młodzieży z tej podbuskiej miejscowości i życzymy jej wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku.Czołem Druhowie !!!

Następnie w kaplicy naszego ośrodka odbyła się pasterka z udziałem chorych i personelu Hospicjum. Mszę celebrował nasz kapelan, Ksiądz Radosław Sobalkowski. W nastrojowych słowach homilii wprowadził on obecnych w klimat Bożego Narodzenia. Po mszy długo jeszcze rozbrzmiewały kolędy,których głos dochodził do tych,którzy ze względu na stan zdrowia tę pasterkę spędzili w swoich łóżkach z modlitwą na ustach,przerwaną jedynie wizytą Księdza Kapelana.Spotkanie wigilijne.

Światło betlejemskie przyniesione przez zuchów z Hufca ZHP w Busku-Zdroju było sygnałem do rozpoczęcia spotkania wigilijnego o charakterze międzypokoleniowym.Marysia i Zosia w asyście Komendanta Hufca Adama Gadawskiego oraz jego zastępczyni Teresy Leszczyńskiej przekazując ogień betlejemski złożyły życzenia naszym pacjentom i personelowi Hospicjum. Następnie Pani Barbara Szostak,Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju zapowiedziała występ jasełkowy dzieci z tej placówki. Już na wstępie mali artyści złożyli życzenia świąteczne pacjentom i gościom spotkania. Stroiki świąteczne otrzymali: Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz,Starosta Buski,Marian Jaworski,Prezes Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta w Kielcach, jego zastępca Piotr Jaworski,Dobrodzieje Hospicjum: Mieczysław Sas, Henryk Szafraniec,Andrzej Król,Aneta Widomska,Cezary Janowski,Przyjaciele naszego ośrodka: Marianna Wira, Jadwiga i Kazimierz Jędrzejscy,Alicja Kłonicka,Jerzy Grusiecki, Jan Klamczyński, Marek Zatorski,Czesław Maj,Zbigniew Pająk ,Janusz Rozborski,Marian Zeliaś ,a także Roman Wróblewski,Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce.

W imieniu pacjentów podziękowania za przekazane życzenia złożyli : Pani Stanisława Mazur i Pan Edward Krzak. Po życzeniach dzieci z przedszkola zaprezentowały dopracowane w każdym calu, barwne i porywające przedstawienie jasełkowe. Poszczególne sekwencje występu były nagradzane rzęsistymi oklaskami.Widać było na twarzach naszych podopiecznych uśmiechy radości.Dla wszystkich obecnych przedstawienie wywarło ogromne wrażenie.Gratulacje dla maluchów i ich nauczycieli oraz słodycze przekazała Pani Jadwiga Jędrzejska. W przerwie, Jan Klamczyński i jego koleżanki ze stowarzyszenia "Przyjaciele Szydłowa"przekazali na dla personelu Hospicjum na ręce Oddziałowej,Pani Danuty Kmiecik piękny obraz, nagrodzony w konkursie poplenerowym w Szydłowie. Kolejnym punktem programu było znakomite przedstawienie Teatru Senioralnego S60+ pod kierunkiem Pana Arkadiusza Szostaka.Widowisko pod nazwą "Moje Betlejem" przypomniało naszą,polską tradycję przygotowań do wigilii i oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. Po tym wspaniałym występie Ksiądz Andrzej Jankoski odczytał Ewangelię o narodzinach Jezusa i poczęstował wszystkich obecnych opłatkiem. Po jego życzeniach głos zabrali kolejno: Marian Jaworski i Waldemar Sikora,którzy także przekazali świąteczne pozdrowienia dla chorych, personelu i gości spotkania.Przy zaśpiewanych przez Elżbietę Borek Kolędach,której akompaniował na akordeonie Waldemar Kwiatkowski Panie Monika Szymańska i Katarzyna Paradziej poczęstowały obecnych na sali pacjentów pięknie zdobionymi piernikami upieczonymi prze młodzież z Cudzynowic.

Na zakończenie tego wzruszającego spotkania Dyrektor Hospicjum zaprosił wszystkich na poczęstunek tradycyjnymi,wigilijnymi potrawami zasponsorowanymi przez Mieczysława Sasa,Henryka Szafrańca i Zbigniewa Widomskiego.

Dziękujemy Siostrze Christianie, za pomoc w organizacji występów dzieci z Przedszkola nr 3, w naszym Hospicjum.Rataje Słupskie kończą świąteczną akcję pomocy Hospicjum.

Cała społeczność Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy aktywnie włączyła się w przedsięwzięcie polegające na organizacji szkolnego kiermaszu rękodzieł pacjentów Hospicjum.Nad całością akcji czuwała nauczycielka, Pani Ewa Jamińska. To pod jej wodzą uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu w zamian za ozdoby świąteczne wykonane przez chorych pozyskali do puszek kwotę 726 złotych.

Serdecznie dziękujemy uczniom,nauczycielom i pracownikom tej nadwiślańskiej placówki oświatowej , a na ręce jej Dyrektora,Krzysztofa Eliasza przesyłamy życzenia miłego i zdrowego wypoczynku i wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku dla mieszkańców Rataj Słupskich i okolicznych miejscowości.

Pierniki z Cudzynowic.

Pani Małgorzata Milka,nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych z Cudzynowic dała nam się poznać jako stała wolontariuszka naszego Hospicjum.Na łamach tej strony internetowej od sześciu lat opisujemy jej działania wraz z gronem nauczycieli i uczniów na rzecz chorych. Najbardziej znane przedsięwzięcia to cykliczne wizyty uczniów klasy fryzjerskiej w celu zadbania o włosy pacjentów naszego ośrodka.Są to zawsze bardzo mile widziane praktyki kandydatek na fryzjerki kierowane i nadzorowane przez mistrzynię w tym fachu,Panią Sylwię Psuj. W przeddzień hospicyjnej wigilii Pani Małgorzata Milka wraz z grupą wolontariuszek przywiozła wraz z życzeniami świątecznymi kosze urokliwych,upieczonych własnoręcznie pierników. Niektórzy pacjenci otrzymali te piękne i smaczne podarunki od naszych gości,ale ze względu na późną porę przybycia Darczyńców, reszta pierniczków zostanie rozdana jutro, podczas spotkania wigilijnego.

Dziękując ,przesyłamy do Cudzynowic życzenia pięknych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego przyszłego 2024 Roku.

Serdeczna,rekordowa zbiórka w Działoszycach.

Wiekowy budynek Szkoły Podstawowej w Działoszycach znajduje się w kapitalnym remoncie i zastanawiałem się czy wypada prosić Pana Marcina Szumbrę o organizację szkolnego kiermaszu rękodzieł pacjentów Hospicjum. Moje obawy były zupełnie nieuzasadnione. Pan Dyrektor wraz z towarzyszącą mu kierowniczką sekretariatu szkolnego,Panią Anną Sobecką zorganizowali przedsięwzięcie rekordowe pod każdym względem.Poruszyli nie tylko szkołę,przedszkole ale także parafian pod kościołem i Pana Burmistrza ,Stanisława Poradę . Kiermasz stał się okazją solidarności całej gminy z pacjentami buskiego Hospicjum. Zebrano do puszek kwotę 3820,00 złotych, co stało się nie lada wyczynem. Po przekazaniu nam zebranych pieniędzy, zbiórki nie zaprzestano przewidując jej koniec dopiero w wigilię Bożego Narodzenia.

Dziękujemy całej społeczności Działoszyc, a w szczególności wolontariuszom za kiermaszowe pierniczki i ciasteczka, które rozeszły się błyskawicznie. Życzymy wszystkim Działoszyczanom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku.Po dobrej wodzie, dobre serca mają.

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie postanowili również wziąć udział w świątecznej akcji pomocowej dla Hospicjum w Busku-Zdroju. Pani Joanna Zych, katechetka kierująca również Szkolnym Kołem PCK zorganizowała wraz z dziećmi kiermasz szkolny, na którym można było nabyć rękodzieła bożonarodzeniowe pacjentów Hospicjum z Buska oraz posmakować babeczek świątecznych wykonanych własnoręcznie przez organizatorów. W wyniku zbiórki do puszek zebrano podczas kiermaszu kwotę 648,50 złotych. Puszkę z pieniędzmi przywiozła do Hospicjum wraz z życzeniami świątecznymi dla chorych Pani Renata Bugdalska, pełniąca funkcję Dyrektora ZPO w Dobrowodzie. Pani Renata , plastyk z wykształcenia chętnie odwiedziła naszą pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej i z wielkim zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną "Stare Busko". Wdała się w rozmowę z pacjentami wykonywującymi ozdoby bożonarodzeniowe, wymieniając uwagi na temat techniki prac. Była zachwycona poziomem i jakością ozdób, co bardzo ucieszyło pacjentki.

Na zakończenie wizyty Pani Dyrektor Renata Bugdalska wymieniła życzenia świąteczne z dyrektorem Jarosławem Zatorskim i zapowiedziała się z wizytą roboczą i występem artystycznym dzieci z jej szkoły po Nowym Roku.

Często u nas obecni,tym razem z Dyrektorem.

Informowaliśmy już wielokrotnie o częstych wizytach w naszym Hospicjum wolontariuszy z Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Opiekunki działającego tam bardzo aktywnie Szkolnego Koła Wolontariatu,Panie Agnieszka Partyka i Urszula Okońska przez szereg tygodni z wieloma grupami młodzieży sekundowała pacjentom wykonującym ozdoby świąteczne , ucząc się tej trudnej sztuki i pomagając .

W dniu 20 grudnia Panie Agnieszka i Urszula wraz z Panem Grzegorzem Owsińskim,Dyrektorem Szkoły oraz uczennicami Anną Zielińską,Niną Sztefko, Wiktorią Szach i Majką Juniewicz odwiedziły nas przynosząc życzenia oraz zebrane podczas kiermaszu szkolnego 1235,78 złotych. Uczennice przekazały piękny stroik i puszkę z pieniędzmi Pani Beacie Kogut,Oddziałowej oraz dyżurnej pielęgniarce Pani Beacie Smak i złożyły życzenia świąteczne pacjentom i personelowi Hospicjum. Dyrektor Zatorski zaprosił przybyłych na przedświąteczną herbatę w towarzystwie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Wełecza. Po wymianie życzeń gospodarz obiektu podziękował Panu Dyrektorowi Owsińskiemu za kolejne wsparcie naszej działalności.

Szkoła ze Zbludowic z prezentami dla chorych.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej w Zbludowicach postanowiło przeprowadzić zbiórkę środków czystości i materiałów pielęgnacyjnych dla pacjentów Hospicjum. Uczniowie i nauczyciele tej szkoły przekazali do wspólnego kosza zakupione przez siebie potrzebne na co dzień naszym pacjentom pampersy,mydełka, szampony, kremy itp. wartości ponad 500 złotych. Zebrane dary dostarczyła do naszego ośrodka Pani Aldona Kawalec, która od społeczności szkolnej przekazała na ręce dyrektora Hospicjum życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku. Jarosław Zatorski odwzajemnił się podobnymi życzeniami z prośbą o przekazanie ich wraz z podziękowaniami Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zbludowicach,Panu Przemysławowi Nowakowi.Buska "Jedynka" też ze stoiskiem na kiermaszu.

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju również postanowiła uczestniczyć w kiermaszu świątecznym na buskim rynku. Ich stoisko bardzo ładnie się prezentowało i przechodzący zatrzymywali się, aby nabyć prace świąteczne uczniów. Zebrane do puszki 1500 zł. zostały przekazane nam przez delegację uczniów i nauczycieli, która odwiedziła nasz ośrodek z życzeniami świątecznymi. Panie Anna Masłowska i Jadwiga Lewicka ,nauczycielki nadające ton życiu kulturalnemu i społecznemu tej zasłużonej dla Buska szkoły oraz wyróżniające się uczennice Maja Skarubowicz,Oliwia Milewska i Magdalena Galus zostały z wdzięcznością przyjęte przez dyrektora Hospicjum i wspólnie z innymi delegacjami odwiedzającymi tego dnia Hospicjum wymieniły życzenia świąteczne i noworoczne.

W imieniu pacjentów i personelu Jarosław Zatorski przekazał na ręce Pani Katarzyny Siemieńskiej-Woźniak,Dyrektora Szkoły życzenia miłego,świątecznego wypoczynku i pomyślności w Nowym 2024 Roku dla całej społeczności szkolnej.Kiermasz na buskim rynku.

Przy chłodnej,wietrznej pogodzie na rynku naszego miasta w ostatnią ,przedświąteczną sobotę odbył się kiermasz bożonarodzeniowy.Pogoda nie zachęcała mieszkańców do zakupów,ale mimo to stoisko naszego Hospicjum cieszyło się zainteresowaniem klientów. Panie Wioletta Drechnowicz i Teresa Południkiewicz przedstawiły ofertę Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci stroików i ozdób świątecznych.Wszystkie oferowane prace wykonali nasi pacjenci ,więc nabywcy tych rękodzieł mieli świadomość,że pieniądze zebrane do puszek będą przeznaczone na działalność Hospicjum w Busku-Zdroju. Swój wielki udział w przygotowaniu ozdób miała Pani Stanisława Pierścińska z Buska-Zdroju,która przebywała jako pacjentka w naszym ośrodku,a obecnie we własnym mieszkaniu nadal "robi" na drutach i szydełku, a wykonane prace przekazuje dla Hospicjum.

Po kiermaszu przedstawiciele personelu w osobach Pani Wioletty Drechnowicz i Pana Łukasza Koźmińskiego odwiedzili Panią Pierścińską przekazując jej podziękowania i życzenia zdrowych , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku. Podczas kiermaszu, zebrano kwotę 1360 złotych.Wełecz Kołem Gospodyń stoi.

Czosnek,popularne i zdrowe warzywo najlepiej się "udaje" w Wełczu ,koło Buska-Zdroju. Przyniosło ono tej miejscowości sławę i pieniądze. Nie wszyscy oczywiście uprawiają tam czosnek,ale wszyscy szanują i podziwiają miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,które zawsze pięknie reprezentuje tą wieś. Dzisiaj,20 grudnia reprezentantki wspomnianej powyżej społecznej organizacji odwiedziły chorych w naszym Hospicjum. Panie:Genowefa Lechowska, Teresa Czerw,Danuta Lechowska,Wiesława Bułaj i Krystyna Kula przywiozły na wigilijne spotkanie pacjentów i personelu Hospicjum niezwykłej urody i wybornego smaku kruche ciasteczka,paszteciki ,rogaliki i ciasta ze wspaniałym okrągłym makowcem,symbolem umiejętności kulinarnych członkiń KGW w Wełczu.

Panie odwiedziły chorych,zwiedziły budynek Hospicjum i porozmawiały przy wspólnej kawie z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju i z Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Gościem honorowym tego miłego spotkania była najstarsza nasza pacjentka licząca 101 lat, Pani Helena Jagielnik. Wszyscy nawzajem złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.Złota cała ze złota.

Ta niewielka gmina w powiecie pińczowskim poprzez dzieci i nauczycieli miejscowej szkoły dokonała wielkiego wyczynu. Trzeba mieć rzeczywiście serce ze złota, aby tak mała społeczność szkolna potrafiła tak skutecznie zorganizować kiermasz świąteczny z przeznaczeniem zebranych pieniędzy na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju. Pod kierunkiem Pań Barbary Kasperkowskiej i Ewy Kozłowskiej uczniowie znaleźli nabywców ozdób świątecznych autorstwa naszych pacjentów i zebrali do puszek imponującą kwotę 2395,44 złotych. Gratulujemy i dziękujemy organizatorom,członkom Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu za ten złoty gest dobroci skierowany do naszych podopiecznych.

Dyrektor Hospicjum odbierając pieniądze z kiermaszu podziękował reprezentantom uczniów i obecnych z nimi Pani Renacie Wojas zastępcy dyrektora,Barbarze Kasperkowskiej i towarzyszącej im Grażynie Zachariasz oraz przekazał pozdrowienia dla Pani Marioli Warzechy,Dyrektora Szkoły,obecnie przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Złożył też serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne dla całej społeczności gminy Złota i jej Wójta Tadeusza Sułka.

Michałów ma serce i do ludzi i do koni.

Ta znana w Polsce miejscowość słynna uznaną w świecie stadniną koni jest również aktywna w życiu społecznym. Przekonaliśmy się o tym podczas naszej świątecznej akcji na rzecz pomocy Hospicjum. Po rozmowie z Panem Bogusławem Kowalczykiem ,Wójtem Gminy oraz Panią Agnieszką Bochen z Wydziału Oświaty Urzędu Gminy organizacji kiermaszu szkolnego podjął się Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie. W tej liczącej 220 uczniów placówce działa Klub Wolontariusza "Pomocna Dłoń" ,prowadzony przez Panie ; Annę Stępień-Buczak oraz Sylwię Dumin. To właśnie pod ich kierunkiem szkolni wolontariusze rozprowadzili na kiermaszu rękodzieła wykonane przez pacjentów Hospicjum zbierając w zamian do puszek kwotę 691,00 złotych z przeznaczeniem na działalność Hospicjum w Busku.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Pani Edyty Zych,Dyrektora ZPO i przesyłamy całej społeczności Michałowa najlepsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego,2024 Roku.

Nie wszystkim się podobały rękodzieła z Hospicjum

Powoli zbliżamy się do zakończenia świątecznej akcji organizowania kiermaszy z rękodziełem pacjentów Hospicjum. Spotykamy się wszędzie z wielką życzliwością i zaangażowaniem wolontariuszy z poszczególnych szkół Ponidzia. Do tej pory tylko w dwóch placówkach szkolnych ozdoby świąteczne pacjentów Hospicjum nie znalazły uznania w oczach uczestników kiermaszy szkolnych. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Wiślicy po kiermaszu szkolnym oddał nam większość prac.Na kilka tylko znaleźli się nabywcy ,za które do puszki wrzucili 120 złotych.Każda złotówka dla nas się liczy,więc dziękujemy ofiarodawcom i przesyłamy na ręce Dyrektora Artura Haruzy oprócz podziękowań serdeczne życzenia miłych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym,2024 Roku.

Dziesięć sztuk rękodzieł też oddano nam w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie. Tam również te prace nie znalazły uznania w oczach uczestników kiermaszu szkolnego. Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Pawłowi Rutkowskiemu za życzliwe przyjęcie prac naszych pacjentów na kiermasz i zebranie z ich zbycia kwoty 270 złotych z przeznaczeniem na Hospicjum . Składamy życzenia uczniom,nauczycielom i innym pracownikom szkoły udanych Świąt Bożonarodzeniowych i szczęśliwego Nowego Roku.

Kiermasz na Grodzisku.

Szkoła Podstawowa nr 2 w dzielnicy Pińczowa zwanej Grodzisko włączyła się do naszej szkolnej akcji świątecznej pomocy dla Hospicjum w Busku-Zdroju. Przeprowadzono tam kiermasz rękodzieł pacjentów z naszego ośrodka.Ozdoby choinkowe i stroiki misternie wykonane z wełny i innych materiałów znalazły nabywców wśród nauczycieli i uczniów tej szkoły. W zamian za nabyte ozdoby wrzucono do puszek kwotę 467,51 złotych. Delegacja ze Szkoły w Pińczowie w składzie: Wioletta Pasternak,pedagog szkolny i Paweł Szwajcowski jako opiekunowie oraz uczniowie :Kacper Jędras, Natalia Burek, Maja Jaworska,Maja Niedziela i Kinga Skrzypek przyjechali do siedziby Hospicjum, aby odwiedzić pacjentów i przekazać im piękne własnoręcznie wykonane bombki oraz równie pięknie zapakowane wysokiej jakości słodycze.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Dyrektora Mirosława Madeja i jego zastępczyni Izabelli Piątek za udział w naszej akcji, a całej społeczności szkolnej życzymy udanych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2024 Roku.Młodzawy świątecznie.

Życzenia od stowarzyszenia prowadzącego społeczną szkołę, są nam szczególnie bliskie,wszak Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw "Nasza Przyszłość" działa podobnie jak Hospicjum w Busku-Zdroju. Ciągle zabiega o środki finansowe i gospodaruje nimi wyjątkowo ostrożnie.Musi po prostu wystarczyć. Stąd wielka nasza wdzięczność za zaangażowanie w świąteczną akcję na rzecz Hospicjum, mimo własnych potrzeb.W tej niewielkiej szkole wolontariusze przeprowadzili kiermasz ozdób świątecznych wykonanych w Hospicjum i zebrali do puszek kwotę 635,00 złotych. Delegacja szkolna w składzie : Eliza Sroka i Kamil Kowalski,uczniowie klasy ósmej oraz Pani Edyta Sopel,nauczycielka i Pani Ilona Modrzewiecka,dyrektorka odwiedzili nas przywożąc dla pacjentów i personelu życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2024 Roku.Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli nasz ośrodek zaznajamiając się z jego działalnością. Zadeklarowali dalszą współpracę wolontarystyczną z Hospicjum.

Pani Ewa Sierlecka i Jarosław Zatorski zaprosili młodzież szkolną na wycieczkę do Buska-Zdroju i złożyli gościom i nieobecnej Pani Monice Cugowskiej,Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.Wszystkie szkoły w Gminie Czarnocin wspomogły Hospicjum.

Gmina Czarnocin w powiecie kazimierskim , kojarzy się z piękną historią i niezwykłym krajobrazem przyrodniczym. Uroczy ,pofałdowany teren z fascynującymi wąwozami,krętymi dróżkami i zabytkowymi kościołami, a także pozostałościami po zborze ariańskim w Cieszkowach oraz grodziskiem w Stradowie zachwyca każdego przybysza. Zamieszkują te tereny bardzo serdeczni ludzie, a z tamtejszym samorządem i Ośrodkiem Pomocy Społecznej łączy nas znakomita współpraca. Również w tegorocznej akcji świątecznej pomocy naszemu Hospicjum wszystkie trzy Szkoły Podstawowe zorganizowały kiermasze ozdób świątecznych wykonanych przez pacjentów naszego ośrodka. Ta powszechna mobilizacja przyniosła efekty w postaci zbiórek do puszek na rzecz Hospicjum. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Cieszkowach wśród uczniów i nauczycieli zebrała kwotę 462,50 złotych. Opiekunem wolontariuszy był osobiście Dyrektor tej placówki, Pan Robert Lalewicz. Szkoła liczy 71 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Leona Wójcickiego w Sokolinie, licząca 113 uczniów podczas kiermaszu przeprowadzonego przez nauczycieli wraz z Panią Elżbietą Bielecką,Dyrektorem zebrała kwotę 302,00 złotych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie na podobnym kiermaszu zebrano kwotę 440,00 złotych.Organizacji tegoż kiermaszu podjęła się osobiście Pani Agata Lalewicz wraz z gronem pedagogicznym.Szkoła w Czarnocinie liczy 116 uczniów.

Kolejny kiermasz rękodzieł pacjentów Hospicjum z Buska przeprowadził Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pieron .Pracownicy Ośrodka i Urzędu Gminy wrzucili do puszek 430,00 złotych. Podsumowanie tej bardzo udanej akcji świątecznej odbyło się w gabinecie Pani Marii Kasperek, Wójta Gminy Czarnocin, gdzie Jarosław Zatorski, Dyrektor Hospicjum podziękował za wsparcie i złożył na ręce Włodarza Gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dla wszystkich mieszkańców Gminy Czarnocin życzenia pomyślności w Nowym,2024 Roku.

Dzieci z Nowego Korczyna z jasełkami w Hospicjum.

Kiedy podopieczni naszego ośrodka dowiedzieli się o planowanej wizycie uczniów Szkoły Podstawowej z Nowego Korczyna z radością zajęli miejsca na widowni,bowiem poprzednie występy nowokorczyńskich dzieci zapadły im głęboko w pamięci. Zawodu nie było. W cudownej atmosferze pierwszo i drugoklasiści Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie przedstawili jasełka bożonarodzeniowe wspólnie z działającym w szkole Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca "Wianeczek", w skład którego wchodzą uczniowie z klas I"a" i I"b",II"a" i II"b" oraz III "a" pod kierunkiem Pań Marii Błach, Anny Górak i Bogusławy Woźniak. Było to znakomite widowisko, wdzięcznie przyjęte przez pacjentów i gości wydarzenia, wśród których byli obecni :Barbara Liberek z Firmy LIB-MED,delegacja Klubu Seniora ze Skalbmierza, Pani Katarzyna Wiejacha,Kierownik MOPS-u w Skalbmierzu, delegacja MOPS-u z Buska-Zdroju z Panią Anną Kania , dyrektorem na czele,przyjaciele Hospicjum w osobach Mariana Zeliasia i Janusza Rozborskiego z Buska-Zdroju. Środowisko nowokorczyńskich przedsiębiorców reprezentował współwłaściciel firmy EKO-KANWOD, Pan Krzyszfof Półtorak.

Na zakończenie pięknych jasełek dzieci i Dyrektor Szkoły, Pani Barbara Karnawalska przekazali pacjentom i personelowi Hospicjum życzenia świąteczne i noworoczne. Wraz z nimi Pani Dyrektor przekazała nam dary w postaci zebranych podczas akcji charytatywnej środków czystości i pielęgnacyjnych wartości ponad 3500 złotych oraz pieniądze z kiermaszu szkolnego rękodzieł wykonanych przez podopiecznych naszego ośrodka w kwocie 2020 złotych. W tej kwocie znalazły się darowizny od nowokorczyńskich przedsiębiorców: Henryka Pabijańczyka,Marty Liry, Jolanty Motyl,Roberta Misiaszka,Leszka Chrobota,Piotra Czyszczonia i Krzysztofa Półtoraka oraz Katarzyny Stefańskiej i Edyty Leśniak.Swoją cegiełkę dołożyli także rodzice uczniów i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie.

Dyrektor Hospicjum dziękując za przedstawienie,dary i życzenia wraz z przedstawicielami chorych przekazał Gościom stroiki świąteczne oraz najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym, 2024 Roku.Gmina Skalbmierz aktywna jak zawsze.

Świąteczna akcja charytatywna na rzecz wsparcia Hospicjum w Busku-Zdroju przeprowadzona w Gminie Skalbmierz przyniosła dobre efekty przeprowadzonych kiermaszy szkolnych i zbiórek Koła Senioralnego. W Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu rękodzieła pacjentów Hospicjum rozeszły się bardzo szybko, a nabywcy złożyli do puszek datki w wysokości 540,00 złotych.Kiermasz szkolny o podobnym charakterze przeprowadzono też w Szkole Podstawowej w Topoli, gdzie nauczyciele i uczniowie nabywając ozdoby świąteczne złożyli w zamian do puszek kwotę 301,00 złotych. Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom obydwu szkół Pani Anecie Blicharz z Topoli i Panu Piotrowi Bińkowskiemu ze Skalbmierza za przeprowadzone akcje pomocowe dla Hospicjum i życzymy Społecznościom tych placówek oświatowych zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w Nowym 2024 Roku.

Seniorzy ze Skalbmierza również włączyli się do świątecznej zbiórki i zebrali w swoim środowisku 1575,00 złotych. W tym znakomicie funkcjonującym Klubie Seniora organizatorami oraz realizatorami zbiórki byli : Cecylia Zielińska, Henryka Kaczmarczyk, Andrzej Świerkosz,Janina Ochęduszko i Krystyna Chrobot.Delegacja w powyżej wymienionym składzie odwiedziła naszą siedzibę, spotykając się z pacjentami na pięknym występie dzieci z Nowego Korczyna, o którym piszemy w oddzielnej informacji.

Kazimierza sercem Wielka.

Informowaliśmy już o przedświątecznej akcji charytatywnej zorganizowanej na naszą rzecz w Kazimierzy Wielkiej przez Stowarzyszenie "Widzieć Dobro".Zbiórka pieniędzy do puszek w zamian za otrzymane rękodzieła wykonane w naszym ośrodku zrealizowane przez Dorotę Gruszkę przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich z Cudzynowic wypadła bardzo okazale. W ich ślady poszli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego W Kazimierzy Wielkiej. W wyniku zorganizowanych kiermaszy szkolnych z ozdobami świątecznymi w Szkole Podstawowej zebrano do puszek 960 złotych.Dziękujemy Pani Monice Szaleniec,dyrektorce szkoły oraz Paniom nauczycielkom, które zadbały o zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu :Dorocie Rusieckiej,Dorocie Stokłosie oraz Kindze Zawadzie-Korczak. W liceum z powodu choroby opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu, zbiórka miała krótki przebieg i nie udało się rozprowadzić wszystkich ozdób świątecznych. Mimo wszystko do puszek zebrano 237,16 złotych. Dziękujemy pani Joannie Wrzesień za uczestnictwo kierowanej przez nią szkoły w świątecznej akcji pomocowej dla buskiego Hospicjum.

Życzymy wszystkim Darczyńcom z Kazimierzy Wielkiej zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2024 Roku.

Jak przystało na królewskie miasto...

Stopnica nigdy nie zawodzi w pomocy na naszą rzecz.Samorząd tej bardzo zadbanej Gminy przekazuje naszej Fundacji drugą po Busku co do wysokości dotację finansową na działalność Hospicjum. Współpraca układa się harmonijnie i owocnie dla obydwu stron. Również wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych corocznie bardzo się starają przeprowadzać wszelakie akcje pomocowe dla pokrzywdzonych przez los ludzi i nieść pomoc instytucjom, zajmującym się organizacją dla nich opieki. Hospicjum w Busku-Zdroju należy do tego grona. Po udanym kiermaszu szkolnym otrzymaliśmy kolejną pomoc finansową w postaci zebranej przez wolontariuszy do puszek kwoty 2676,18 złotych. Rękodzieła naszych pacjentów rozeszły się jak świeże bułeczki, a ich nabywcy jak widać nie żałowali pieniędzy. Zbiórkę przeprowadzili uczniowie Zuzanna Syrkiewicz i Nikola Doroz.Opiekę nad wolontariuszami sprawowali nauczyciele : Anna Szot,Agnieszka Kwiecień,Mariusz Sztorc i Beata Opałka.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Leokadii Ziętarskiej,Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Stopnicy za przeprowadzoną zbiórkę i życzymy całej społeczności szkolnej zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku.Uczą się i pomagają.

Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących w Busku-Zdroju pod kierunkiem Pani Agnieszki Partyki już cztery razy odwiedziły nas w tym gorącym ,przedświątecznym czasie,aby podglądać umiejętności naszych pacjentek i instruktorek w procesie tworzenia ozdób bożonarodzeniowych. Natalia Stanek,Oliwia Farmas,Magdalena Kielian,Zuzanna Mazur,Julia Kordel, Maja Bień,Klara Woś,Wiktoria Szach, Majka Juniewicz,Nina Sztefko,Klaudia Kapusta, Magdalena Nadolska, Nadia Gozdek, Julia Słupska, Nikola Chałupka, Weronika Dziura i Marta Pietrzyk z zapałem próbowały naśladować trudne sztuki kompozycji ozdób i ich wykonywania.

Jest dla nas budujące,że tak liczna grupa wolontariuszek che przybywać systematyczne do naszego ośrodka i ucząc się pomagać w zajęciach rehabilitacyjnych na warsztatach terapii zajęciowej. Dziękujemy.

Gofry dla Hospicjum w Nizinach i zbiórka w Tuczępach.

Takie hasło przyświecało społeczności szkolnej w Nizinach podczas kiermaszu świątecznego zorganizowanego przez Radę Rodziców reprezentowaną przez Monikę Kasperek,Barbarę Gozdek i Magdalenę Zdziebko ,które wespół z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Nizinach przygotowali własnoręcznie smakowite gofry, a ich smakosze chcąc się rozkoszować tym smakołykiem, musieli wrzucić do puszki datek na rzecz Hospicjum. Gofry doskonale smakując rozeszły się błyskawicznie, jak również ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez pacjentów naszego ośrodka.Wolontariusze zebrali do puszek rekordową kwotę pieniędzy,bo aż 3003,00 złotych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pomysłowe i owocne przedsięwzięcie.
W Szkole podstawowej w Tuczępach,biorąc wzór od sąsiadów z Nizin także zorganizowano świąteczną akcję pomocy Hospicjum. Kiermasz rękodzieł naszych pacjentów oraz ozdób choinkowych szkolnych artystów przyniósł efekt w postaci zebrania do puszek kwoty 789,00 złotych.

W dniu 13 grudnia w gabinecie Pana Jacka Wilka,Wójta Tucząp doszło do podsumowania szkolnych kiermaszy,gdzie dyrektor Hospicjum podziękował Pani Grażynie Patrzałek dyrektorce Szkoły w Tuczępach i Pani Bożenie Tałaj,dyrektorce Szkoły w Nizinach za pomoc Hospicjum w Busku-Zdroju. Na ręce Pana Jacka Wilka złożył z kolei życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym,2024 Roku.

Z Bejscami trudno się rozstać.

Doświadczył tego dyrektor naszego Hospicjum, który odwiedził tę uroczą gminę z ofertą zorganizowania kiermaszu rękodzieł pacjentów Hospicjum.Paczka z ozdobami świątecznymi zachwyciła osoby zebrane w sekretariacie Pana Edwarda Krupy,Wójta, który jako pierwszy porwał dwa urokliwe,wełniane bałwanki dla swoich wnuków i dał dobry przykład do zbiórki na rzecz Hospicjum. Dalej akcja poprowadzona przez Panie : Aleksandrę Grudzień,Justynę Pasisz, Paulinę Wrzesień i Katarzynę Kurek ,pracownic Ośrodka Pomocy Społecznej potoczyła się bardzo sprawnie.Pracownicy samorządowi i goście Urzędu Miasta nabyli ozdoby świąteczne wrzucając w zamian do puszek pieniądze w kwocie 660,00 złotych.

Dziękujemy za otrzymaną pomoc i życzliwe przyjęcie. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na ręce Pana Wójta dla wszystkich mieszkańców Gminy Bejsce.Opatowskie pierniczki.

Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu pod kierunkiem Pani Alicji Witkoś-Kłos zorganizowalo we współpracy z Parafiami w Opatowcu i Rogowie kiermasz świąteczny z którego dochody postanowiono przekazać na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju. Opatowscy wolontariusze przygotowali własnego wypieku pierniczki i inne smakołyki,które były na kiermaszu rozdawane w zamian za datki pieniężne do puszek. Wśród wolontariuszy aktywnością wyróżnili się:Magdalena Cugowska,Julia Kaczmarczyk,Maja Markuszewska,Nikola Kłos,Kacper Gobiga, Liliana Bawiec,Zuzanna Porada,Weronika Pudo,Patrycja Kaleta,Anna Kaczmarczyk(opiekunka). Zebrano do puszek w Rogowie 843,00 złotych, a w Opatowcu 992,60 złotych. W sumie 1835,60 złotych.

Gratulujemy udanych pierniczków i efektów z ich sprzedaży.Dziękujemy Proboszczom i wszystkim,którzy przyczynili się do tak udanej akcji świątecznej.Rękodzieła naszych pacjentów też znalazły uznanie u gości kiermaszów. Przesyłamy na ręce Pana Tomasza Palucha,Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu najpiękniejsze podziękowania i życzenia świąteczno-noworoczne od naszych pacjentów.Harcerze z Solca-Zdroju jak zawsze z nami.

Pani Justyna Pałys ma powody do dumy,bowiem mimo upływu lat i wymiany pokoleń, jej Zuchy i Harcerze z jednakowym zaangażowaniem działają na rzecz szkoły i całego środowiska Gminy Solec-Zdrój. Tak jak od wielu już lat,jej grupa podjęła się organizacji kiermaszu rękodzieł pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju. Mimo natłoku wszelakich akcji dobroczynnych,jak chociażby "Szlachetna Paczka" Pani Justyna ze swoimi zuchami i harcerzami skutecznie zachęciła uczestników kiermaszu do nabycia ozdób świątecznych wykonanych rękami chorych ,a do puszek wrzucono 950 złotych na rzecz naszego ośrodka.

We wtorek,12 grudnia Jarosław Zatorski,dyrektor Hospicjum odwiedził szkołę w Solcu-Zdroju spotykając się z delegacją zuchów,którą stanowili: Iga Tomaszewska,Patrycja Gądek,Zuzanna Cieślak, Aleksandra Cezary, Kacper Reperowicz i Kacper Kaczor. Dziękując za przeprowadzoną zbiórkę, Jarosław Zatorski przekazał na ręce Pani Beaty Bonar,dyrektora szkoły najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla całej społeczności tej placówki oświatowej.Kiermasz w Kołaczkowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach liczy obecnie ponad 160 uczniów i przedszkolaków. Nowo wyremontowana placówka pełni bardzo ważną rolę na mapie oświatowej Gminy Busko-Zdrój. Szkoła osiąga dobre wyniki w nauce oraz odgrywa istotną rolę w życiu społecznym sąsiadujących miejscowości ,a także Parafii Janina, do której Kołaczkowice należą. Od niedawna Dyrektorem tej placówki jest Pani Alicja Lalewicz, która podobnie jak jej poprzedniczka, Pani Stanisława Kocjan angażuje się w działania uczniów na rzecz pomocy potrzebującym. Jedną z ostatnich tego typu akcji był przeprowadzony przez szkołę kiermasz rękodzieł wykonanych przez pacjentów buskiego Hospicjum. Kiermasz przyniósł konkretne efekty,bowiem uczestnicy wrzucili do puszki 540,50 złotych nabywając świąteczne ozdoby.

W dniu 12 grudnia Pani Alicja Lalewicz odwiedziła nasz ośrodek przywożąc zebrane pieniądze oraz serdeczne życzenia świąteczne dla pacjentów i personelu Hospicjum .Dziękujemy.Chłopcy w mundurach zrobili wrażenie.

Kontakty z Zakładem Doskonalenia Zawodowego mają już dla nas długą historię.W okresie tworzenia Hospicjum w Busku-Zdroju,Prezes Zarządu tej instytucji,Pan Jerzy Wątroba wspomagał nas w przeróżny sposób.Między innymi kandydaci do pracy opiekunów medycznych przygotowywali się w ZDZ od strony teoretycznej do swych hospicyjnych obowiązków.Bywało też wsparcie finansowe. Każdorazowy dyrektor oddziału buskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego ściśle współpracował z naszym ośrodkiem. Miło wspominamy poprzednich dyrektorów : Roberta Misztala,Krzysztofa Ćwieka czy też Krystiana Jarubasa. Obecnie funkcję Dyrektora Oddziału w Busku-Zdroju przejęła Pani Dominika Marońska i wszystko zapowiada,że będzie dalej tak jak za jej poprzedników. Dzisiaj, 7-go grudnia Pani Dominika w asyście trzech zgrabnych chłopców z klasy mundurowej (Igora Stachowicza,Jana Styrcza i Huberta Wadowca), odwiedziła nas zapoznając się z organizacją opieki nad pacjentami i oferując współpracę w obszarze szkoleń dla personelu Hospicjum. Delegacja zwiedzając budynek doznała entuzjastycznego powitania przez nasze pacjentki.Sprawdziło się jeszcze raz słynne powiedzenie "za mundurem Panie sznurem". Pięknie wystrojeni w mundury młodzieńcy wywarli olbrzymie wrażenie na damskiej części naszego ośrodka.Aż miło było popatrzeć...

Pani Dyrektor Dominika Marońska i jej podopieczni złożyli życzenia świąteczne i przekazali naszym pacjentom w podarunku pięknie opakowane środki higieniczne i pielęgnacyjne. Nasi pacjenci zrewanżowali się Gościom równie miłymi życzeniami i przekazali uroczy stroik świąteczny ,własnoręcznie wykonany.Taki jubileusz u nas po raz pierwszy.

Po sześciu latach działalności po raz pierwszy byliśmy świadkami uroczystości zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju z okazji 100-lecia urodzin naszej pacjentki. Tego wspaniałego wieku dożyła mieszkanka Buska-zdroju, Pani Wanda Gunia, od kilku miesięcy przebywająca na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Na uroczystość przybył Pan Waldemar Sikora,Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój w asyście Pani Agnieszki Wilk, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Pani Agnieszki Milc,Pracownika Wydziału Promocji Urzędu Miasta. Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu przekazał Jubilatce podziękowania za pięknie przeżyte 100 lat i złożył jej życzenia dobrego zdrowia i miłości licznej Rodziny. W imieniu pacjentów naszego ośrodka życzenia Pani Wandzie przekazała Pani Helena Jagielnik z Sokoliny w Gminie Czarnocin,będącej pacjentką ZOL-u. Pani Helena, licząca 101 lat, podarowała jubilatce wspaniały stroik świąteczny wykonany rękami koleżanek z oddziału. Pani Kierownik USC przekazała prezenty urodzinowe od buskiego samorządu ,którym towarzyszył stosowny list gratulacyjny od Pana Burmistrza.

Po oficjalnościach rozległy się wystrzały korków od szampana,a syn Pani Wandy, Janusz z żoną Teresą zaprosili obecnych za wykwintny poczęstunek.Licznie przybyła rodzina otoczyła Panią Wandę, ciesząc się z tak niezwykłych okoliczności spotkania.
Pani Wanda Gunia doczekała trojga dzieci,pięcioro wnuków i siedmioro prawnuków.Gratulujemy.


Pasmo nieszczęść i siła charakteru.

Pisaliśmy kilka miesięcy temu o dzielnej Pani Joli z Kobylnik koło Skalbmierza,która podjęła się samodzielnie heroicznego wyzwania jednoczesnej opieki nad ciężko chorą teściową Marianną i nieuleczalnie chorym mężem Stanisławem. Pani Marianna odeszła z tego świata wcześniej, ,a mąż Pani Joli,Stanisław po długim cierpieniu zmarł w swoim domu w ubiegłym tygodniu.Odszedł znany i lubiany mieszkaniec gminy Skalbmierz,pracownik samorządowy i społecznik. Pani Jola Janik podobnie jak na pogrzebie teściowej ,poprosiła uczestników pogrzebu męża o datki na Hospicjum w Busku-Zdroju zamiast zakupu kwiatów. Licznie przybyli żałobnicy złożyli do puszek pieniądze w kwocie 2867 złotych. Dzisiaj,7 grudnia Pani Jola wraz z Synem Marcinem przywieźli do naszego ośrodka zebrane pieniądze i po dołożeniu od rodziny kwoty 800 złotych przekazali je na wsparcie naszej działalności.

Łącząc się w smutku po stracie męża dziękujemy Pani Jolancie Janik ,jej synowi Marcinowi z Sosnowca oraz córce Annie Janik-Podkopał z Książnic Wielkich za dar serca wspierający pacjentów Hospicjum.Życzenia z Londynu.

Wielu naszych pacjentów ma swoich bliskich poza granicami Polski.W okresach świątecznych trwają odwiedziny dzieci i wnuków,którzy w pogoni "za chlebem" ułożyli sobie życie za granicą. Różne są to przypadki,łączy je miłość do bliskich wymagających opieki i potrzeba niesienia im pomocy. Wczoraj odwiedził nas Jarosław Pietrzyk,kucharz z Londynu, którego ojciec przebywał w naszym ośrodku. Dziękując za opiekę nad jego ciężko chorym ojcem przekazał nam życzenia świąteczne wraz ze słodkim upominkiem dla chorych. Dzisiaj z kolei przybyła do nas Pani Ewa Wójcik, która odwiedzając w Busku naszą wolontariuszkę,a swoją matkę,Marię Mazur, poetkę i członkinię zespołu SENIOR-AN wraz ze swoim profesorem z Liceum,Zdzisławem Skoczylasem zapoznali się z działalnością naszej placówki . Pani Ewa interesuje się w dalekiej Anglii życiem rodzinnego Buska-Zdroju i nie tylko dobrym słowem wspiera funkcjonowanie Hospicjum.

Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o nas i przyjmujemy z wdzięcznością przekazane nam życzenia i świąteczne prezenty.

"Radosne Święta z Fundacją Biedronki"

Program "Radosne Święta z Fundacją Biedronki" skierowany jest do podmiotów sprawujących całodobową opiekę nad osobami starszymi. Program polega na dostarczaniu produktów do świątecznych paczek dla seniorów. Idea przesyłania paczek świątecznych do placówek opieki całodobowej narodziła się podczas pandemii koronawirusa. W tym czasie we wszystkich jednostkach stacjonarnej opieki nad seniorami, ze względu na obostrzenia sanitarne, zabroniono odwiedzin. nie można było organizować też wspólnych Wigilii. Większość środków finansowych pochłaniały zakupy produktów ochronnych,czystości,dezynfekujących, a na świąteczne prezenty brakowało już funduszy. Fundacja Biedronki włączyła się w pomoc przekazując tym ośrodkom produkty dezynfekujące i higieniczne. W bieżącym roku Hospicjum w Busku aplikowało do Fundacji Biedronki aby wzorem lat ubiegłych otrzymać dla dla naszych pacjentów produkty do świątecznych paczek. Wczoraj 5 grudnia otrzymaliśmy paletę darów i już dzisiaj w Mikołaja trafiły one do 103 chorych przebywających w naszym ośrodku. Podarunki pakowane w osobnych, firmowych torbach Biedronki zostały rozdane przez Mikołaja Włodzimierza w asyście Śnieżynek Kasi i Wiesi oraz Rudolfa Łukasza.

Obserwując radość pacjentów po otrzymaniu biedronkowych łakoci ( bombonierek,miodu,ciasteczek,środków do pielęgnacji ciała i innych słodkich rarytasów) można stwierdzić,że chyba nawet dzieci tak nie ucieszył Mikołaj jak naszych podopiecznych.Dziękujemy Biedronce.

Dwójka znów na szóstkę.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju nie zapomnieli o nadchodzących świętach i pod opieką nauczycielek w osobach Anny Wilk i Magdaleny Lechowskiej-Brych w przeddzień Mikołaja odwiedzili nasze Hospicjum. Z koszem pełnym owoców i sernikiem własnego wypieku zawitali do pracowni terapii zajęciowej,aby wspólnie z pacjentami wykonywać ozdoby choinkowe z przyniesionych materiałów. To już kolejna inicjatywa Szkolnego Koła Wolontariatu aktywizująca dzieci i młodzież do działań pomocowych na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Nie bez powodu Panie Anna i Magdalena wybrały dzisiejszą datę na wizytę w buskim Hospicjum. Właśnie 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza..Ośmioklasistki : Joanna Kumor, Karolina Grochowska, Izabella Boschini,Nikola Ciślak i Wiktoria Kaleta miło i pożytecznie spędziły dzisiejsze popołudnie pracując i rozmawiając z grupą bardzo z tego powodu zadowolonych pacjentów.

Serdecznie dziękujemy za wizytę i przesyłamy świąteczne pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej "dwójki" na czele z dyrektorem Dariuszem Kumorem.Dotacja od Marszałka.

Nasza Fundacja złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o środki finansowe z przeznaczeniem na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć,które mają na celu nabywanie,rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Projekt konkursowy zakładał poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej pacjentów w podeszłym wieku.Nasz wniosek dotyczył podopiecznych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pochodzących z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymaliśmy z środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotację w kwocie 20 000 złotych,za które to pieniądze zakupiliśmy dla potrzeb fizjoterapii aparat do ultradźwięków, a dla terapii zajęciowej przyrządy i materiały do wykonawstwa rękodzieł świątecznych, w tym włóczkę do robienia na drutach i szydełku,farby,papier ozdobny itp.

Serdecznie dziękujemy za otrzymane pieniądze, które na pewno przyczynią się do osiągnięcia założonych celów konkursu.

"Petarda" w akcji

Mianem petardy określa się w gronie naszego personelu osobę,której w rękach dosłownie "pali się robota". Zdaniem wszystkich,którzy obserwowali pracę naszej wolontariuszki,Agnieszki Klinickiej z Buska-Zdroju,to ona na takie określenie w pełni zasłużyła. Pani Agnieszka,prowadząca zakład fryzjerski przy ulicy Kopernika w Busku-Zdroju w wolne od pracy w zakładzie poniedziałki pełni często rolę wolontariuszki w buskim Hospicjum. Ta miła, bardzo sympatyczna w stosunku do chorych osoba, każdorazowo podcina i układa włosy z zapałem pobijając poprzednie rekordy ilości fryzjerskich zabiegów. W poniedziałek,4 grudnia padł kolejny rekord. Nasza mistrzyni nożyczek i grzebienia sprawiła radość aż 22 pacjentom,poprawiając im samopoczucie no i nie ma co ukrywać, urodę.

Dziękujemy Pani Agnieszko, jesteśmy pełni wdzięczności i podziwu.

Mikołaj rozpoczął bożonarodzeniowe świętowanie.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika ,o których wspominaliśmy dość często z racji aktywności wolontariackiej w naszym Hospicjum, tym razem pięknym spektaklem o życiu Świętego Mikołaja, Biskupa znanego w historii Kościoła z działalności dobroczynnej, rozpoczęli oczekiwany nie tylko przez pacjentów okres świętowania. Po udanym występie muzyczno wokalnym,przeplatanym wspomnieniem tradycji Świętego Mikołaja, Emilia Banaś,Oliwia Mazur, Wiktoria Nowak, Julia Stępień, Zuzanna Krzysztofik,Zuzanna Sikora, Zuzanna Mrozik, Roksana Służalska, Marta Kapciak i Mikołaj Davis złożyli świąteczne życzenia naszym podopiecznym oraz przekazali im mikołajkowe prezenty w postaci domowych ciasteczek oraz smacznych cukierków. Opiekunka grupy,Siostra Christiana składając życzenia także personelowi, zapewniła Jarosława Zatorskiego,dyrektora Hospicjum o dalszej wolontarystycznej współpracy uczniów "Ekonomika" w opiece nad chorymi.

Jarosław Zatorski podziękował za wizytę i przesłał najlepsze świąteczne życzenia dla całej społeczności Zespołu Szkół na ręce Andrzeja Bilewskiego,Dyrektora tej placówki, a na koniec zaprosił gości na firmową szarlotkę.Prezent pod choinkę.

Wzorem minionego roku otrzymaliśmy świąteczne wsparcie od Nadleśnictwa w Chmielniku. Pan Zbigniew Mleczko,Nadleśniczy przyznał naszemu Hospicjum pomoc finansową w formie darowizny w wysokości 2950 złotych. Pieniądze te zgodnie z życzeniem Darczyńcy posłużą do sfinansowania wieczerzy wigilijnej dla pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju. Lasy Państwowe od wielu już lat wspomagają realizację celów społecznie użytecznych. Fundacja Św. Brata Alberta prowadząca Hospicjum w Busku-Zdroju zwróciła się do Nadleśnictwa w Chmielniku z prośbą o wsparcie. W dniu 4 grudnia Pan Nadleśniczy zaprosił Dyrektora Hospicjum do podpisania umowy darowizny.Umowa została podpisana w obecności Pani Agnieszki Dziurdy, Głównej Księgowej Nadleśnictwa.

Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum podziękował Kierownictwu Nadleśnictwa w Chmielniku za przyznaną darowiznę i w imieniu pacjentów i personelu Hospicjum przekazał najlepsze życzenia świąteczne wraz ze stroikami wykonanymi przez chorych.

W Skalbmierzu to już tradycja.

Już kolejny raz rodzina zmarłej osoby w buskim Hospicjum pochodząca ze Skalbmierza zdecydowała,aby na pogrzebie bliskiej osoby zebrać do puszek pieniądze na działalność Hospicjum. Podczas ostatniego pożegnania Pani Teresy Krusiec, zmarłej u nas pacjentki zebrano do puszek pieniądze w kwocie 1316 złotych. Córka zmarłej, Pani Krystyna Włudarska przekazała zebraną sumę na potrzeby chorych,przebywających w Hospicjum w Busku-Zdroju. Przesyłamy całej Rodzinie Św.p. Teresy Krusiec wyrazy współczucia i wiary na spotkanie z ukochaną Osobą w przyszłym,lepszym świecie.

Na Andrzejki muzyka i słodkości.

Andrzej to jedno z najpopularniejszych i najpiękniejszych polskich imion.Tym bardziej jest to dla nas miłe imię, bo noszą je ważni dla Hospicjum Panowie. Tegoroczne spotkanie andrzejkowe zorganizowane dla pacjentów naszego ośrodka przebiegło pod znakiem imienin Panów Andrzeja Króla, budowniczego Hospicjum, Andrzeja Walejnisa,lidera zespołu SENIOR-AN oraz Andrzeja Wawryluka,wolontariusza i przyjaciela Hospicjum. Wszyscy oni otrzymali muzyczne upominki imieninowe od chmielnickiego duetu , Elżbiety Borek i Waldemara Kwiatkowskiego. Artyści z Chmielnika kierowali jeszcze swoje muzyczne dedykacje nie tylko do licznie zgromadzonych pacjentów, ale także do Gości andrzejkowego spotkania, delegacji z Kazimierzy Wielkiej i Pacanowa.Z Kazimierzy Wielkiej przybyły Panie Dorota Gruszka ze Stowarzyszenia "Widzieć Dobro" oraz reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich w Cudzynowicach "Nidziczanki" ,Panie Jolanta Siudal, Agnieszka Jurkowska i Iwona Latos. Goście z Gminy Kazimierza Wielka przeprowadziły na swoim terenie kiermasz rękodzieł naszych pacjentów połączony ze zbiórką pieniężną.Po tej akcji przywiozły dla Hospicjum kwotę 1520 złotych oraz 100 dolarów. Ponadto dostarczyły na dzisiejsze spotkanie wspaniałe ciasta własnego wypieku.

Z kolei z Pacanowa przyjechała do nas delegacja Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pacanowie w osobach Pań :Agnieszki Iwan,Przewodniczącej Rady Rodziców, Moniki Garstki,Z-cy Przewodniczącej i Anny Bednarskiej, Członka Rady Rodziców. Towarzyszyła im Pani Małgorzata Stańczyk, Dyrektor Szkoły w Pacanowie. Goście z Pacanowa otrzymali podziękowania z rąk Jarosława Zatorskiego,dyrektora Hospicjum za najbardziej efektywne akcje dobroczynne realizowane na rzecz buskiego Hospicjum na obszarze całego Ponidzia. Wszystkie Panie zostały obdarowane ozdobami świątecznymi wykonanymi rękami naszych pacjentów. Andrzejkowe spotkanie zakończyło się poczęstunkiem słodkościami zasponsorowanymi przez Pana Andrzeja Króla.Rzeczy,które posłużą innym.

Po śmierci bliskich osób,często rodziny zmarłych przekazują zapasy zakupionych środków higienicznych,bądż sprzęt pomocny w chorobie, naszemu Hospicjum.Nie wszyscy życzą sobie,aby informacje o tych darach były zamieszczane na stronie internetowej.Są też takie osoby,które na to zezwalają. Jest więc okazja, aby na ręce Pani Małgorzaty Kubickiej z Buska-Zdroju złożyć podziękowania również dla anonimowych Darczyńców.

Mąż Pani Małgorzaty, Marian zmarł niedawno po długiej i ciężkiej chorobie.Żona wraz z dziećmi postanowili przekazać nam zakupione rzeczy na zapas . Niech posłużą innym,powiedziała Pani Małgorzata. My w imieniu pacjentów Hospicjum bardzo dziękujemy za ten dar, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinom po stracie bliskich.

Błogosławieństwo prosto z Rzymu.

Tadeusz Praśkiewicz pochodzący z Grabowca w gminie Chmielnik wyrastał w bliskości Sanktuarium Maryjnego i Klasztoru Karmelitów Bosych w Piotrkowicach i to zapewne miało wpływ na jego powołanie do życia w kapłaństwie. Już po zakończeniu nauki w szkole podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium w Wadowicach. Potem były studia w Krakowie i Rzymie. Po święceniach przyjął imię zakonne Szczepan. Jego wielkie oddanie Bogu, wybitne zdolności i wrodzona pracowitość sprawiły, że osiągnąwszy tytuł naukowy Doktora został Sekretarzem do spraw Misji przy Papieżu Janie Pawle II. Po 20 latach powrócił do Polski, aby jako Prowincjał przez dwie kadencje przewodzić Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Od trzech lat ponownie pracuje w Rzymie w Kongregacji do spraw beatyfikacyjnych, badając świętość życia kandydatów na ołtarze.

W ostatnią sobotę, 25 listopada Ojciec Szczepan przybył z odwiedzinami do buskiego Hospicjum. Po zapoznaniu się z jego działalnością, odprawił Mszę Świętą, której uczestnikami byli pacjenci i personel naszego ośrodka oraz grupa przyjaciół wyjątkowego Gościa. Ojciec Szczepan w swojej homilii nawiązał do historii życia Jezusa Chrystusa i zwracając się do chorych porównał ich życie do Jego życia. Droga każdego z nas to sinusoida, są chwile radosne i chwile smutne, choroby, samotności i cierpienia. W życiu Chrystusa też były różne momenty, była Góra Tabor, Góra Oliwna i na koniec Góra Kalwaria. Od młodości i radości poprzez cierpienie i śmierć, kontynuował kapłan. Jego zmartwychwstanie daje nadzieję nam wszystkim.

Na zakończenie Ojciec Szczepan złożył życzenia chorym, lepszego zdrowia, wytrwałości w cierpieniu i nadziei opartej na wierze w Jezusa Chrystusa. Wszystkim uczestnikom nabożeństwa ofiarował medaliki zalaminowane z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.

Społecznik,jakich mało.

Nieczęsto się zdarza,aby osoba niepełnosprawna potrafiła w życiu tyle dokonać , co Pan Andrzej Wawrylak pochodzący z Rytwian, a obecnie mieszkaniec Staszowa. Pan Andrzej utraciwszy w wypadku nogę nie załamał się, tylko uparcie realizował i realizuje swoje życiowe plany, oddając się bez reszty swojej rodzinie i swoim pasjom. Tych ostatnich ma bardzo wiele.Przede wszystkim jest pasjonatem naszego regionu.Jego współpraca z Adamem Bieniem, pozwoliła na zachowanie pamięci o tym wybitnym Polaku,więzionym po słynnym procesie moskiewskim, wielkim patriocie. Pomnik w Staszowie i zebrane pamiątki są przykładem zaangażowania Pana Wawrylaka w utrwalenie pamięci o Adamie Bieniu. Pan Andrzej kocha muzykę,sam gra na harmonijce ustnej i gitarze, ale także jest pasjonatem kolarstwa. Jego wielki wyczyn podróży rowerowej z Rytwian do Watykanu i z powrotem zadziwił wszystkich,którzy o tym wyjątkowym wydarzeniu się dowiedzieli.Dokonał tego w spartańskich warunkach postoju,w przypadkowych miejscach noclegowania. Nasz bohater opiekuje się żydowskim cmentarzem w Staszowie,systematycznie go odbudowując przy pomocy ludzi z różnych stron świata.

W momencie ciężkiej choroby żony Jadwigi, oddał się całkowicie pomocy dla niej. Choroba jednak tak postępowała,że musiał Pan Andrzej skorzystać z pomocy naszego ośrodka. Aby jej i innym pacjentom pomóc, przekazał do naszego Hospicjum specjalistyczny wózek inwalidzki,jakiego w naszych zasobach jeszcze nie posiadaliśmy. Dziękujemy Panu Andrzejowi, życząc mu wiele sił i wytrwałości w dalszym życiu.

Planowana inwestycja rozpoczęta.

Informowaliśmy o naszych planach umiejscowienia na tyłach budynku Hospicjum blaszanych magazynów z przeznaczeniem na składowanie wszelakiego sprzętu gospodarczego, a także sprzętu do wypożyczeń dla chorych znajdujących się w swoich domach (łóżek,chodzików i wózków inwalidzkich).To zadanie jest dla nas bardzo ważne, gdyż magazynki w budynku "pękają w szwach".

Firma Kar Stal ze Skarżyska usadowi obiekt , nietrwale związany z gruntem na wybrukowanym placu. Firma Pana Henryka Szafrańca z Kołaczkowic podjęła się wykonania podbudowy i ułożenia kostki brukowej,którą w znacznej części otrzymaliśmy w formie darowizny od Pana Mieczysława Sasa, któremu wspomniana kostka pozostała z prac przy utwardzaniu placu manewrowego w Zakładzie Produkcji Kotłów "SAS"'. Mimo kiepskiej pogody prace przebiegają sprawnie i mamy nadzieję na ich terminowe zakończenie.Świąteczne cacka z Kazimierzy Wielkiej.

Kazimierza Wielka, to miasto bardzo zaangażowane w pomoc dla buskiego Hospicjum. Statystycznie ujmując, z tego rejonu pochodzi znaczny odsetek pacjentów naszego Hospicjum. Być może to sprawia,że władze samorządowe, wolontariusze ,Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje zawsze pamiętają o wsparciu naszej działalności. Dzieje się to w różnoraki sposób. Burmistrz w drodze konkursu pożytku publicznego przekazuje nam dotacje, Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują pacjentom smaczne ciasta własnego wypieku, Zespół Szkół w Cudzynowicach od wielu już lat poprzez uczniów z klasy fryzjerskiej dba o fryzury chorych, a świetlice ze Szkół Podstawowych numer 1 i numer 3 organizują akcję wyrobu ozdób choinkowych, celem ich zbycia z przeznaczeniem zebranych pieniędzy dla potrzeb Hospicjum Tegoroczne dziecięce prace, podobnie jak w roku poprzednim są wyjątkowej urody i pomysłowości. Zostały wykonane pod kierunkiem Pani Ewy Gołdyn ze Szkoły nr 1 oraz Pani Anny Luty-Michno ze Szkoły nr 3. Do przesyłki najpiękniejszych prac dla Hospicjum dołączyły rękodzieła ze świetlicy Zespołu Szkół w Cudzynowicach.

Dziękujemy Dyrekcji wspomnianych powyżej Szkół za ten piękny gest, a otrzymane prace będą wystawione na kiermasz w buskiej tężni.

Tuczępy dołączyły do świątecznej akcji.

Informowaliśmy już wielokrotnie o świątecznej akcji przeprowadzanej na obszarze Ponidzia mającej na celu organizację przez wolontariuszy kiermaszy z rękodziełem pacjentów naszego ośrodka. Chcemy dotrzeć z ozdobami bożonarodzeniowymi do wszystkich gmin powiatów buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego.Pomagają nam w tym przedsięwzięciu zaprzyjaźnione szkoły. Do grona stałych partnerów dołączyły Tuczępy, a stało się to za sprawą Pana Jacka Wilka, Wójta tej gminy, który wczoraj odwiedził naszą siedzibę. Pan Wójt zaznajomił się z działalnością opiekuńczo-rehabilitacyjną oraz sposobem zarządzania zakładem.

Na zakończenie wizyty zabrał ze sobą paczkę rękodzieł pacjentów na kiermasz w szkole w Tuczępach. Liczymy na to,że nasza współpraca z tą szkołą będzie równie owocna i przyjacielska jak ze znajdującą się w tej gminie szkołą w Nizinach.Dzień Seniora z Marianem Kopałą w roli głównej.

Dzień Seniora w buskim Hospicjum stał się wyjątkową uroczystością , o której uczestnicy spotkania będą długo pamiętać. W jego pierwszej części wystąpiły sześciolatki z Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju w programie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości. W pięknych, biało -czerwonych strojach dzieci pod kierunkiem Pań Lidii i Marty,nauczycielek, zaprezentowały dynamiczny program wokalno-taneczny pełen odniesień do umiłowanej ojczyzny,jaką jest Polska, do jej historii i tradycji.Skoczne piosenki wojenne i wojskowe wprowadziły widzów w podniosły nastrój. Na zakończenie przedstawienia dzieci złożyły najlepsze życzenia naszym Seniorom, otrzymując w zamian kosz cukierków od naszych Sponsorów z Chmielnika : Pań Bożenki,Jadzi i Marysi. Serdeczne podziękowania za wizytę przedszkolaków złożył na ręce Pani Marzeny Kornaś,Dyrektora Przedszkola, Dyrektor Hospicjum Jarosław Zatorski.

Kolejnym punktem programu były podziękowania dla Dobrodziejów Hospicjum,którzy w rozliczeniach podatkowych za 2022 rok przekazali swoje 1,5 % odpisu podatkowego na naszą rzecz. W szczególny sposób uhonorowany został Pan Marian Kopała, którego odpis podatkowy był największy. Pacjentki Stanisława Mazur i Eugenia Foryś przy wsparciu terapeutek Wioletty Drechnowicz,Marzeny Zatorskiej i Katarzyny Paradziej wykonały postać naszego Darczyńcy w stroju narciarza. Rękodzieło wręczone przez autorki wywołało wielki podziw i zadowolenie u Pana Mariana , który w krótkich słowach ,bardzo wzruszony podziękował za ten niezwykły prezent. Zespół SENIOR-AN słowa podziękowań ze strony dyrektora Hospicjum upiększył odśpiewaniem tradycyjnego "100 lat".

Z kolei Pan Andrzej Walejnis w imieniu całego zespołu przekazał zakupioną ze składek członków głowicę do urządzenia służącego do terapii ultradźwiękowej wartości 1700 złotych. Za ten upominek dla naszych pacjentów podziękowała Pani Marta Koźmińska,Kierownik Hospicjum.

Uroczystości z okazji Dnia Seniora zakończyła Msza Święta, celebrowana przez naszego kapelana Radosława Sobalkowskiego i wzbogacona śpiewem zespołu SENIOR-AN. Po wspólnej modlitwie pacjenci udali się do swych pokoi na świąteczny obiad, a Goście zostali zaproszeni na poczęstunek zamówiony przez Sponsorów : Panią Marię Głowacz, Panią Dorotę Gruszkę i Pana Adama Zębalę. Dziękujemy.

Lista dzieci biorących udział w występie, podczas Dnia Seniora w buskim Hospicjum:

Balak Michał, Domagała Nikodem, Durnaś Michalina, Florczyk Nikodem, Klepacz Karolina, Kołton Miłosz, Kudła Zofia, Kuźnik Lena, Matuszewski Miłosz, Pyrz Adam, Pyrz Ksawery, Rulski Miłosz, Sito Michał, Stachurek Elena, Stawarz Jakub, Styrna Amelia, Styrna Julia, Tokarz Adam, Urban Itan, Waga Adrianna, Walas Klara, Wiek Marcel, Wilk Lilianna, Zawierucha Oliwia.

Nauczyciele: Lidia Kumór, Marta Trelińska

Obsługa: Marta Cedzyńska

Przedświąteczna niespodzianka.

Niby jeszcze szmat czasu do Świąt Bożego Narodzenia, a tu już nasze Hospicjum otrzymało niespodziewany podarunek.Stało się to za sprawą nauczycielek z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Gackach,gmina Pińczów. Odwiedziły nas Panie Katarzyna Jagiełła i Agnieszka Salwierak-Gębka,które przywiozły owoc Ogólnopolskiego Konkursu na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną. Po otwarciu pokaźnej wielkości paczki naszym oczom ukazało się po policzeniu ponad 300 konkursowych kartek wyjątkowej piękności i pomysłowości. Od naszych gości dowiedzieliśmy się,że konkurs zainicjowała ponad 15 lat temu Pani Bogusława Łukasiewicz, pedagog Ośrodka w Gackach i co roku napływają kartki świąteczne z całego kraju, a komisja konkursowa ma nie lada problem, które uznać za najpiękniejsze z pięknych. Życzeniem Darczyńców jest ,aby podarowane kartki trafiły do tężni i ewentualne datki za ich nabycie były zbierane do puszki z przeznaczeniem na potrzeby Hospicjum. Jesteśmy przekonani,że kuracjusze odwiedzający kompleks wypoczynkowy spełnią nadzieję Darczyńców, o czym przekonamy się już za 5 tygodni.

Dziękujemy Dyrekcji,nauczycielom i wychowankom Ośrodka w Gackach za przemiłą niespodziankę.W zdrowym ciele,zdrowy duch.

Przedszkolacy z Nizin reprezentowali gminę Tuczępy w III OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA powiatu buskiego. Dzieci zaprezentowały się w hali Buskiego Ośrodka Sportu znakomicie zajmując 2 miejsce na 8 startujących drużyn. Do tego sukcesu przyczynili się nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach,Pani Katarzyna Haczyk i Pan Michał Kwiatek,trenując uparcie zwinność małych sportowców. Gratulujemy.

Po sportowych emocjach ekipa z Nizin przybyła do nas,aby odwiedzić chorych i zabrać puszki na planowaną w drugiej połowie listopada zbiórkę świąteczną dla Hospicjum w Busku-Zdroju na terenie swojej miejscowości. Pani Wioletta Drechnowicz z hospicyjnej Terapii Zajęciowej przekazała paczkę z rękodziełami naszych podopiecznych na planowany kiermasz. Pani Bożena Tałaj,Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach może być dumna ze swoich przedszkolaków, których rozwój fizyczny idzie w parze z wrażliwością na potrzeby osób potrzebujących pomocy.

W Hospicjum na biało-czerwono.

Już dzisiaj 7 listopada odbyły się w naszym Hospicjum obchody Święta Niepodległości. Stało się to za sprawą uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Siesławicach,naszego sąsiada przez miedzę. Kilka tygodni temu zuchy i harcerze z tej placówki oświatowej kwestowali pod kościołem p.w.Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju zbierając do puszek pieniądze z przeznaczeniem dla Hospicjum. Z wdzięczności dyrektor Jarosław Zatorski zaprosił wolontariuszy na spotkanie z chorymi w niepodległościowej scenerii. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli Barbary Skrzypek i Romy Ciszek przygotowały okolicznościowe przedstawienie,pełne świątecznych odniesień w piosenkach i wierszach o patriotycznym charakterze.Było to piękne,poruszające widzów widowisko, które przyniosło wiele miłych wrażeń naszym pacjentom i gościom : Bogdanowi Błaszczykowi i Wiesławowi Marcowi, radnym z Siesławic,Adamowi Gadawskiemu,komendantowi Hufca ZHP w Busku-Zdroju, Marianowi Zeliasiowi i Januszowi Rozborskiemu,wiernym przyjaciołom naszego ośrodka.

Po występie, Panie Monika Szymańska i Krystyna Strzelecka zaprosiły artystów z siesławickiej szkoły na grilowane kiełbaski i słodycze. Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Beaty Durnaś,dyrektora ,a dziękując dzieciom : Miłoszowi Adamczykowi, Alicji Zając, Kamili Jendo, Nikoli Szybalskiej,Weronice Szybalskiej, Ksaweremu Zającowi, Krzysztofowi Świątkowi, Katarzynie Ćwiek, Jagodzie Kępińskiej, Agnieszce Nowak, Kindze Ambroży, Lenie Rajch, Marii Pankiewicz, Zuzannie Ślusarczyk, Kacprowi Gajdzie, Lenie Zelek, Stanisławowi Handzlikowi,Sebastianowi Wiśnioszowi, Xaweremu Wojciechowskiemu,Jakubowi Świątkowi i Miłoszowi Skublikowskiemu, życzymy im znakomitych wyników w nauce.Szczególne wyrazy uznania przesyłamy liderce szkolnego zespołu, Zuzannie Mrożek za wspaniałe przygotowanie i prezentację swojej roli w przedstawieniu.Dzień Zaduszny w modlitwie i pamięci.

Zgodnie z ponad tysiącletnią tradycją Kościoła tuż po Wszystkich Świętych obchodzimy Dzień Zaduszny, w którym to dniu w sposób szczególny modlimy się za Dusze będące w Czyśćcu, oczekujące na zbawienie.

W buskim Hospicjum, na Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Radosława Sobalkowskiego wspomnieliśmy zmarłych z naszego ośrodka i zmarłych z naszych rodzin. W bieżącym roku w ciągu 10 miesięcy od stycznia do listopada odeszło do wieczności na oddziale hospicyjnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 150 osób. Po indywidualnych wypominkach zgromadzeni na mszy pomodlili się w ich intencji oraz w intencji zmarłych ze swoich rodzin i przyjaciół.Kolejne przedsięwzięcie rozpoczęte.

Po zakończeniu płatności związanych z montażem fotowoltaiki przystępujmy do kolejnego zadania,tym razem powiększającego powierzchnię bazy naszego Hospicjum. Borykając się z ciasnotą zaplecza bieżącej działalności, postanowiliśmy utwardzić fragment terenu podwórza i zamontować na nim pomieszczenia garażowo-magazynowe. Po rozpoznaniu ofert wybraliśmy do współpracy w tym zakresie firmę KAR STAL ze Skarżyska-Kamiennej. W dniu 30 października dyrektor Jarosław Zatorski podpisał stosowną umowę na wykonanie i montaż blaszanego budynku,który firma KAR STAL zrealizuje do końca lutego 2024 roku za kwotę 64 600 złotych brutto. Ponadto wykonawca dostarczy i zamontuje w tym terminie wiatę śmietnikową za cenę 16 000 brutto.

Zanim to jednak nastąpi, już w nadchodzących tygodniach wykonamy utwardzenie terenu pod budowlę kostką brukową.

Rozpoczęliśmy już akcję zbiórki pieniędzy na wyżej wymieniony cel.Między innymi dochody z planowanych kiermaszy świątecznych posłużą do opłacenia omawianej usługi. Na zajęciach terapii zajęciowej nasi pacjenci już od sierpnia wykonują ozdoby na bożonarodzeniowe stoiska,które wolontariusze zorganizują w wielu miejscowościach Ponidzia. Oby tylko znaleźli się szczodrzy nabywcy ponad kilkuset prac wykonanych rękami naszych podopiecznych.Pierwsza wizyta po wakacjach.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego wznowiło po wakacyjnej przerwie współpracę z naszym Hospicjum. Opiekunowie Koła ,Panie Agnieszka Partyka i Urszula Okońska wraz z 30-osobową grupą uczniów z klas pierwszych Technikum Hotelarstwa, Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Logistyki przybyli do nas, aby zaznajomić chętnych do pracy wolontarystycznej uczniów ze specyfiką działalności buskiego Hospicjum. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili ośrodek, aby następnie w podgrupach obserwować poszczególne etapy opieki nad chorymi.Pani psycholog oraz fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi zapoznali przybyłych z metodami pracy z pacjentami nad poprawą ich sprawności psychicznej i fizycznej. Opiekunowie medyczni zademonstrowali sposoby karmienia chorych i opowiedzieli o znaczeniu utrzymania przy pacjencie porządku i higieny.

Pani Ewa Sierlecka z-ca dyrektora Hospicjum zaprosiła młodzież do włączenia się w aktywną współpracę na rzecz pomocy naszym podopiecznym.

Rosną zastępy naszych wolontariuszy.

Z okazji Dnia Papieskiego, Pani Joanna Wrzesień,Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej zaprosiła na uroczystą akademię szkolną Jarosława Zatorskiego,Dyrektora Hospicjum w Busku-Zdroju, aby ten wręczył legitymacje Szkolnego Koła Wolontariatu grupie uczniów rozpoczynających naukę w tej zasłużonej dla regionu szkole.

W pięknej scenerii udekorowanej sali gimnastycznej młodzież licealna zaprezentowała wspaniały spektakl słowno- muzyczny o życiu Karola Wojtyły,późniejszego Papieża. W każdej jego odsłonie widać było znakomite przygotowanie uczniów do występu.Czuć było wielką satysfakcję nauczycieli i wychowawców będących świadkami wzorowej postawy młodzieży, a Ksiądz Sylwester Piwowar,uczący religii wprost promieniał z dumy i radości. Gratulacje należą się autorce scenariusza przedstawienia,uczennicy Natalii Jałocha. Wszyscy byli pod wrażeniem muzycznych prezentacji Gabrieli Prokop i Sebastiana Szpaka na skrzypcach oraz Wiktora Świecy na saksofonie. W kulminacyjnym momencie spotkania wręczono ponad 30 legitymacji przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Joanny Wrzesień,Dyrektora L.O oraz jej Z-cy Pani Edycie Kwiecień za zaproszenie naszego przedstawiciela na to piękne,szkolne wydarzenie.

Dzielna Pani Jola.

Obcujemy na co dzień z cierpieniem ludzi,ale także obserwujemy zmagania ich bliskich będących w roli opiekunów,pocieszycieli i powierników długotrwale i nieuleczalnie chorych osób. Różnie to znoszą żony mężowie,dzieci i przyjaciele . Jednemu wystarcza zdrowia i sił, aby miesiącami, a niekiedy latami poświęcić swoje życie opiece nad bliskim, inni nie dają rady.

Jednym z ostatnich przykładów całkowitego oddania się pomocy bliskim jest postawa Pani Jolanty Janik z Kobylnik w gminie Skalbmierz.Ta skromna osoba,była urzędniczka, opiekowała się ciężko chorą teściową Marianną i niepełnosprawnym mężem,Stanisławem. Stany chorobowe podopiecznych pogarszały się z dnia na dzień i mimo heroicznej postawy,Pani Jola postanowiła umieścić swoją teściową w Hospicjum.W przeddzień jej przyjęcia do naszego ośrodka, Pani Marianna,zasłużona nauczycielka i dyrektorka szkoły w Kobylnikach zmarła. Pani Jola wraz z mężem poprosili Księdza Krzysztofa Balcera,Proboszcza ze Skalbmierza,aby na pogrzebie ukochanej osoby zebrać pieniądze do puszek dla potrzeb pacjentów buskiego Hospicjum.

W dniu pogrzebu,21 października uczestnicy uroczystości żałobnej wrzucili do puszek pieniądze w kwocie 2 070,20 złotych, które w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu przekazano dyrektorowi Hospicjum. Wyrażając współczucie Rodzinie zmarłej , dziękujemy Pani Jolancie Janik za tę niezwykłą postawę.Wizyta Pana Wójta.

Bejsce,gmina w powiecie kazimierskim należy do grona naszych partnerów w prowadzeniu opieki hospicyjnej. Otrzymaliśmy w przeszłości wiele wsparcia od tamtejszego samorządu,szkół i osób prywatnych. Z kolei pacjentami buskiego Hospicjum było wiele osób nieuleczalnie chorych z terenu tej gminy. W środę,18 października przybył do nas Pan Edward Krupa,Wójt Gminy Bejsce,któremu towarzyszyła Pani Justyna Pasisz, z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w zastępstwie Pani Kierownik Eweliny Czyżewskiej,która aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. Pan Wójt po raz pierwszy odwiedził nasz ośrodek, zapoznając się z jego działalnością.W rozmowie z kierownictwem Hospicjum zadeklarował chęć dalszej współpracy w opiece nad najciężej chorymi ,potrzebującymi specjalistycznej pomocy. Goście z Bejsc przekazali dla naszych pacjentów słodycze i środki czystości. Zobowiązali się także do przeprowadzenia gminnej zbiórki pieniężnej przed świętami Bożego Narodzenia z przeznaczeniem na budowę obiektów garażowo-magazynowych przy budynku Hospicjum w Busku-Zdroju.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i wsparcie naszej działalności.

Wybitna artystka z muzycznym prezentem.

Podczas tegorocznej "Jesieni Organowej", jedną z gwiazd wydarzenia muzycznego była uznana w Polsce i za granicą wiolonczelistka, Pani Justyna Rekść-Raubo. Pani Justyna bardzo polubiła nasze miasto, często tu wypoczywa,ale także odwiedza Hospicjum. Korzystając z obecności na piątkowym koncercie w kościele p.w. Św.Brata Alberta pozostała do niedzieli u nas ,aby uświetnić muzycznie mszę świętą dla chorych. Msza celebrowana przez kapelana Radosława Sobalkowskiego i ozdobiona pięknymi utworami muzyki religijnej miała wyjątkowy charakter. Artystka otrzymała od naszych podopiecznych gorące oklaski.

Dziękujemy Pani Justynie za ten muzyczny dar dla chorych i życzymy jej wiele pomyślności w życiu osobistym i artystycznym.

Sześć lat minęło jak jeden dzień...

W dniu 2 października 2017 roku w użyczonych pomieszczeniach buskiego szpitala rozpoczęło działalność Hospicjum stacjonarne o charakterze tymczasowym,bowiem Fundacja Św. Brata Alberta,która go prowadziła równolegle kontynuowała budowę nowego budynku przy ulicy Solankowej.W obiekcie tymczasowym dysponowaliśmy 12 miejscami na oddziale hospicyjnym i 15 łóżkami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Funkcjonowaliśmy w tych warunkach do 2 października 2020 roku, kiedy to przeprowadziliśmy się do nowego obiektu. W poniedziałek,2 października 2023 roku minęło kolejne trzy lata działalności już w bardzo dobrych warunkach lokalowych ze starannie dobraną załogą,która zapewnia właściwą opiekę nad chorymi. Dzięki pomocy Darczyńców doposażyliśmy obiekt w sprzęt medyczny i socjalny.Wybudowana została funkcjonalna altana, a także przeprowadziliśmy duże jak na nasze możliwości inwestycje związane z powiększeniem liczby miejsc parkingowych przy budynku i instalacji fotowoltaiki. To ostatnie zadanie właśnie zakończyliśmy spłacać. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu posiadamy płynność finansową nie mając jakichkolwiek zobowiązań finansowych czy też kredytów.

Przez 6 lat naszej działalności objęliśmy opieką 1084 osoby. Na oddziale hospicyjnym przebywało 688 osób, a w ZOL-u 396 osób. Obecnie posiadamy na oddziale hospicyjnym 24 miejsca,a w ZOL-u 80 miejsc. Ciągle jest to za mało.Kolejka oczekujących opieki jest długa. Zatrudniamy 104 osoby ,w tym pracowników medycznych 89,sprzątających 10 i administracyjnych 5 osób. Najbliższe nasze plany to budowa wiaty garażowo-magazynowej ,bowiem nie mieścimy się ze sprzętem w budynku, a prowadzimy jeszcze wypożyczalnię sprzętu medycznego. Aby zrealizować to zadanie chcemy przeprowadzić jesienne zbiórki pieniężne oraz kiermasze przed świętami Bożego Narodzenia.

Z okazji kolejnej rocznicy działalności, w poniedziałek,2 października w naszej altanie odbyło się spotkanie pacjentów z gronem przyjaciół.Przy wspólnym poczęstunku wspomnieliśmy wydarzenia z ostatnich 6 lat, a dyrektor Jarosław Zatorski wspominając naszych podopiecznych podziękował za pomoc w opiece nad nimi. Spotkanie umilił występem muzycznym Pan Andrzej Pisula z Kazimierza Dolnego,który będąc z koncertami w buskich sanatoriach odwiedził także nas. Dziękujemy za ten rocznicowy prezent.

Śpiewają razem już 5 lat !

Zespół SENIOR-AN w sobotę ,30 września obchodził jubileusz 5-lecia swojej działalności. Założycielem i kierownikiem zespołu muzyczno-wokalnego jest Pan Andrzej Walejnis, emerytowany inżynier o specjalności wodno-kanalizacyjnej. Ten uzdolniony i bardzo pracowity mieszkaniec Buska-Zdroju potrafił zachęcić do wspólnej artystycznej przygody równie utalentowaną grupę miłośników muzyki z buskiego Klubu Seniora. Historia zespołu jest ściśle związana z naszym Hospicjum.SENIOR-AN towarzyszy pacjentom podczas wszelakich uroczystości, a również bez okazji, po to aby rozweselić chorych piosenką,anegdotką i miłym wierszykiem. Członkowie zespołu :Maria Mazur,Sabina Andruszko,Teresa Brzyska,Elżbieta Durnaś, Barbara Jędryczkowska-Jarosz, Aleksandra Kostyra,Maria Pacyga,Marian Banner, Marek Bucki i Ryszard Farmas pod wodzą Andrzeja Walejnisa są zawsze mile widzianymi gośćmi w naszym ośrodku.

Z okazji jubileuszu, podczas spotkania w buskim Domu Kultury dyrektor Jarosław Zatorski wraz ze współpracownicami Ewą Sierlecką i Moniką Szymańską złożyli członkom zespołu serdeczne gratulacje i podziękowania za współpracę i przekazali na pamiątkę tego wydarzenia każdemu z zespołu książkę autorstwa Jana Chruślińskiego p.t. "Od zmierzchu do świtu".

Podczas tego miłego ,jubileuszowego wieczoru członkowie zespołu otrzymali również gratulacje od Pana Burmistrza Waldemara Sikory, Radnego Bogdana Błaszczyka,który przekazał artystom piękny bukiet kwiatów w imieniu Pana Czesława Siekierskiego oraz od wielu swoich sympatyków i przyjaciół . Muzycznym prezentem dla zespołu SENIOR-AN był występ znanych ,kieleckich artystów Aleksandry i Wojciecha Lipińskich,którzy tego dnia prezentowali swoje utwory muzyczne najpierw w Hospicjum,a potem na jubileuszowym wieczorze w Domu kultury. Ponadto członkowie zespołu zostali uhonorowani medalami zasługi dla kombatantów Wojska Polskiego.Aktu dekoracji dokonał Pułkownik Stanisław Kozioł w asyście Burmistrza Waldemara Sikory.Serdeczne gratulacje zebranych uświetnił znakomity występ Jubilatów,którzy swoimi piosenkami porwali obecnych do wspólnego śpiewu.

Odrobina przyjemności.

Dla pacjentów, a szczególnie pacjentek przebywających już od wielu miesięcy w czterech ścianach swojego pokoju, zadbanie o swoją fryzurę jest często przedmiotem marzeń.Któraż to kobieta niezależnie od wieku nie traktuje zabiegów pielęgnacyjnych jako życiową przyjemność. Informowaliśmy wielokrotnie o euforii naszych podopiecznych na widok wolontariuszy,którzy pojawiają się u nas , aby zadbać o ich fryzury.

Wczoraj,28 września kolejny już raz przybyły do nas uczennice i absolwentki Technikum Fryzjerskiego działającego w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Cudzynowicach i z wielkim zapałem czesały i układały włosy naszych pacjentek. Zadowolenia nie było końca i tylko szkoda że w 3-osobowym składzie wolontariuszki mogły zaspokoić tylko część chętnych do uczesania Pań.

Dziękujemy serdecznie Amelii Wrzesień,Weronice Kaszy i Karolinie Marzec za wykonaną bezinteresownie pracę,a opiekunce Szkolnego Koła Wolontariatu,Pani Małgorzacie Milce za zorganizowanie przedsięwzięcia. Pozdrawiamy całą społeczność Szkoły w Cudzynowicach.Cieszy każdy promyk letniego słoneczka.

Trwająca od początku września akcja wolontarystyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.Mikałaja Kopernika w Busku-Zdroju przyniosła dla pacjentów Hospicjum wiele pozytywnych odczuć.Sprawna organizacja spacerów dla chorych wyzwoliła wśród młodzieży satysfakcję z niesienia pomocy ciężko chorym osobom,dla których wyprawa poza miejsce codziennego,monotonnego pobytu stała się wielką radością przynoszącą lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne.Piękna wrześniowa pogoda spotęgowała dobre nastroje często na co dzień przygnębionych chorobą i niepełnosprawnością ludzi.

W środę 27 września kolejna grupa 31 uczniów "Ekonomika" zabrała naszych podopiecznych na długi spacer po nieodkrytych jeszcze obszarach naszego pięknego uzdrowiska. Po udanej wycieczce pacjenci wrócili na smaczny obiad,a wolontariuszy poczęstowaliśmy kiełbaskami z grilla.Wszyscy mieli wilczy apetyt.

Dziękujemy uczniom,Dyrekcji Szkoły i opiekunom młodzieży z Siostrą Christianą na czele.

Udana zbiórka w "Albercie"

Nasze Hospicjum przynależy terytorialnie do Parafii Św.Brata Alberta w Busku-Zdroju,a więc w rodzimej parafii w dniu 24 września odbyła się zbiórka pieniężna do puszek z przeznaczeniem na pomoc w jego działalności. Zbiórkę przeprowadzili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Siesławicach pod kierunkiem nauczycieli : Barbary Skrzypek,Karoliny Prażuch i Pawła Dyląga. Mimo niepogody uczniowie tej placówki szkolnej zebrali pod kościołem przy ulicy Lipowej oraz pod kaplicą Św.Anny w Zdroju bardzo pokaźną kwotę 7895,97 złotych oraz 3 dolary amerykańskie. Liczna grupa harcerzy chętnie zrealizowała to zadanie spotykając się z wielką życzliwością Parafian przybyłych tego dnia na Msze Święte.

Następnego dnia ,w poniedziałek do siedziby Hospicjum przybył Ksiądz Andrzej Jankoski,Proboszcz Parafii Św.Brata Alberta wraz z Panią Barbarą Skrzypek, główną organizatorką zbiórki przekazując nam zebrane pieniądze wraz z protokołem zbiórki. W imieniu pacjentów Hospicjum podziękowania za Dar Serca Parafian z buskiego "Alberta" przekazał Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum.

Przesyłamy także serdeczne podziękowania całej społeczności Szkoły Podstawowej w Siesławicach na ręce Pani Beaty Durnaś,Dyrektora Szkoły za okazaną pomoc w przeprowadzeniu tej jakże udanej zbiórki.Spotkanie pod pomnikiem Królowej Jadwigi.

Dzisiejszy spacer pacjentów Hospicjum zorganizowany po raz kolejny przez Siostrę Christianę miał na celu pokazanie chorym zrewitalizowanej ulicy 1-maja,którą wieńczy pięknie urządzony plac z fontanną i pomnikiem Królowej Jadwigi Andegaweńskiej,która przed wiekami również przybyła do Buska, aby skosztować leczniczych wód.Nasi podopieczni po drodze podziwiali piękny budynek sanatorium "Oblęgorek",napili się leczniczej wody i pospacerowali po uroczym deptaku. Stało się to dzięki 37 uczniom klasy maturalnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju. Dla młodzieży celem wycieczki z chorymi na inwalidzkich wózkach było uwrażliwienie na problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych.Każdy z uczniów-wolontariuszy miał pod opieką pacjenta, dbając o jego bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.Młodzieży i pacjentom podczas wycieczki towarzyszyli nauczyciele :Piotr Zawadziński,Adrian Szumilas,Paweł Karolczak oraz praktykantka Patrycja Banaś. Pomagali im fizjoterapeuci z Hospicjum: Katarzyna Paradziej,Wiesława Kozłowska,Alicja Wacławik,Łukasz Koźmiński,psycholog Krzysztofa Nowak oraz terapeutka zajęciowa Wioletta Drechnowicz.

Nad przebiegiem spaceru czuwała Siostra Helena Christiana Budzyńska,która jak zwykle zorganizowała wszystko na medal. Po powrocie ze spaceru młodzież została poczęstowana napojami i kiełbaskami z rożna. Dziękujemy Panu Andrzejowi Bilewskiemu,Dyrektorowi Zespołu Szkół za wyrażenie zgody na wyprawę wycieczkową młodzieży z pacjentami Hospicjum.Wyjątkowy wolontariusz.

Na przestrzeni kilku lat działalności współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma wolontariuszami. Pochodzą z różnych środowisk i miejscowości.Każdy na własną miarę pomagał i pomaga nam w prowadzeniu buskiego Hospicjum. Staramy się nie oceniać i porównywać poszczególnych osób w bezinteresownym działaniu na rzecz chorych. Niezależnie od zaangażowania i wielkości pomocy dziękujemy jednakowo wszystkim. Przypadek, jaki jednak miał ostatnio miejsce należy odnotować. Michał Kumor pochodzący z Buska-Zdroju początkujący student medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w okresie wakacyjnym pracował u nas jako wolontariusz.Jego kontakty z pacjentami były nacechowane niezwykłą wrażliwością i zaangażowaniem. Pokochali go wszyscy bez wyjątku,a personel naszego ośrodka jednogłośnie stwierdził,że Michał będzie wspaniałym lekarzem. Jego postawa na długo pozostanie nam w pamięci. Ponadto ,skorzystaliśmy z jego rady,aby złożyć wniosek do firmy "Nextera" i dzięki temu pozyskaliśmy dotację o której poinformowaliśmy wcześniej na naszej internetowej stronie.

Dzisiaj 21 września Michał zakończył z przytupem pracę u nas i zaprosił obecną w tym dniu grupę pracowników na pizzę i wspaniały tort.Sponsorami tego poczęstunku byli Krystyna i Marek Zgrzebniccy,dziadkowie Michała, którzy mu również towarzyszyli na pożegnalnym spotkaniu. Dziękujemy Michałowi i życzymy mu pomyślności na dalszej drodze życia.Wierzymy,że lekarzem będzie wspaniałym.

Grillowe pożegnanie lata.

W słonecznej scenerii pięknego wrześniowego dnia, w naszej hospicyjnej altanie znów zabrzmiała muzyka i śpiew w wykonaniu zaprzyjaźnionych z naszym ośrodkiem artystów.Dla spragnionych kontaktów z ludźmi pacjentów artyści zaprezentowali znane i lubiane przez wszystkich piosenki zapraszając do wspólnej biesiady. Elżbieta Borek i Waldemar Kwiatkowski z Chmielnika ,Tadeusz Kwiatkowski z Buska i Andrzej Wawrylak ze Staszowa swoimi piosenkami wprowadzili zebranych we wspaniały nastrój,a Monika Szymańska,Krystyna Strzelecka i Zofia Majka ugościły pacjentów i gości z zewnątrz ciastami własnego wypieku i kiełbaskami z rożna kolejny raz zafundowanymi przez posła Czesława Siekierskiego.Otrzymaliśmy od niego w darze na ten cel kwotę 2500 złotych za co serdecznie dziękujemy.

Wśród naszych dzisiejszych gości oprócz stałych bywalców spotkań, pomagających nam na co dzień buskich Seniorów był obecny Pan Stanisław Porada, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce,który przekazał dla chorych specjalistyczne łóżko wartości około 5 000 złotych. Pan Burmistrz odwiedził także pacjentów zatrzymując się na chwilę rozmowy przy łóżku działoszyczanki,Pani Zofii Grzyb. Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi za odwiedziny i przekazany dar,a występującym artystom za umilenie czasu pięknem muzyki,oraz dowcipnymi wierszami w wykonaniu Pani Marii Mazur,buskiej poetce i animatorce kultury.W Pacanowie, jak w szwajcarskim zegarku.

W tym uroczym, spopularyzowanym przez Kornela Makuszyńskiego miasteczku życie upływa zgodnie z kalendarzowym rytmem, a kiedy nadchodzi 14 września, wydarzeniem staje się odpust parafialny. Jest to wydarzenie nie tylko religijne,ale także społeczne. To właśnie wtedy nauczyciele,uczniowie i ich rodzice przeprowadzają akcję charytatywną na rzecz potrzebujących wsparcia.Organizatorom pomagają mieszkańcy miasta i okolic. Od kilku już lat cykliczna akcja skierowana jest na pomoc naszemu Hospicjum.Rodzice wraz z uczniami przygotowują wyjątkowo okazałe i apetyczne ciasta,aby wraz z nauczycielami po sporcjowaniu zapakować je i wystawić na odpustowe stragany. Przybyli na uroczystości parafianie nabywając smakowite wypieki wrzucają w zamian do puszek pieniądze na Hospicjum. W tym roku społeczność szkolną wsparli w tym wyjątkowym działaniu Państwo Wojtyś prowadzący "Delikatesy Orion" oraz Państwo Wawrzyniec właściciele piekarni "U Wawrzyńca",którzy pomogli w transporcie ciast.

Dziękujemy wszystkim Organizatorom na czele z Paniami Edytą Świąder,Małgorzatą Król ,Teresą Kseń i całemu Gronu Pedagogicznemu ,Rodzicom i Dzieciom oraz całej społeczności Gminy Pacanów. Pani Małgorzata Stańczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nie uczestniczyła w organizacji kiermaszu ze względu na stan zdrowia,ale w poniedziałek,18 września przywiozła do buskiego Hospicjum puszkę z zebranymi pieniędzmi w kwocie 5.800 złotych przekazując dar na zapłatę ostatniej raty z tytułu instalacji fotowoltaiki na naszym budynku. Dyrektor Jarosław Zatorski zaprosił organizatorów pacanowskiego kiermaszu na spotkanie dziękczynne do hospicjum na dzień 20 października b.r.

"Gruba" niespodzianka wspierająca Hospicjum.

Firma z Warszawy budująca sieć światłowodową w całej Polsce, aktualnie realizuje inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach promocji swojej działalności realizuje program o nazwie "Wyzwanie kwartalne,krokowe" wspierające instytucje działające charytatywnie.Ponieważ nasza Fundacja prowadząca Hospicjum w Busku-Zdroju spełnia kryteria programu "Nexery" otrzymała pomoc finansową na swoją działalność w wysokości 12.500 złotych.

Dziękujemy bardzo Zarządowi wymienionej powyżej Firmy za jakże potrzebne nam wsparcie,które posłuży do zakupienia sprzętu medycznego i środków higienicznych dla naszej placówki.

Pani Elżbieta dopięła swego.

Prowadzimy już Hospicjum blisko 6 lat i podobne przypadki jak ten są jednostkowe. Blisko rok temu na oddział hospicyjny została przyjęta ciężko chora Pani Elżbieta Konik z Witowa w gminie Koszyce.Schorzeń ,które zaatakowały organizm pacjentki było wiele i rokowania siłą rzeczy niezbyt optymistyczne.Opieka medyczna i starania fizjoterapeutów w połączeniu z hartem ducha Pani Elżbiety przyniosły nadspodziewane efekty. Zdaniem pielęgniarek i opiekunek medycznych, zaangażowanie pacjentki w proces leczenia i rehabilitacji był wzorowy, a chęć życia jeszcze większa.Również aktywność umysłowa była godna podziwu.Chora brała udział we wszystkich zajęciach aktywizujących kulturalnie i społecznie.Była na bieżąco ze światem.Nawiązywała kontakty ze wszystkimi,których ujrzała i marzyła o pójściu do domu. Codzienna gorąca modlitwa pomagała jej przetrwać duchowo, a poprawa zdrowia spowodowała,że w świetnym nastroju pani Elżbieta opuściła nasz ośrodek udając się do rodzinnego domu w towarzystwie szczęśliwego męża Henryka i syna Dariusza.Roczne przeliczenie skarbon.

Umiejscowione na stałe w różnych punktach Buska-Zdroju skarbony na pieniądze ofiarowane na działalność Hospicjum zostały 14 września opróżnione,pieniądze przeliczone i wpłacone na konto naszej Fundacji. Okazało się że zebrano następujące kwoty:
- w skarbonie zlokalizowanej w sanatorium Marconi znajdowało się 2170,20 złotych
-- w skarbonie zlokalizowanej w sanatorium wojskowym było 667,60 złotych
--w skarbonie zlokalizowanej w Domu Kultury zliczono kwotę 1222,60 złotych
--w skarbonach znajdujących się w holu Hospicjum było 760,00 złotych

Razem Darczyńcy wrzucili do skarbon pieniądze w kwocie 4820,40 złotych. Przesyłamy serdeczne podziękowania dla anonimowych osób,które w ten sposób wsparli działalność Hospicjum w Busku-Zdroju.

Obrzędy ludowe z darciem pierza w tle.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drugni, gmina Pierzchnica przybyły do naszego Hospicjum,aby zaprezentować naszym pacjentom inscenizację "Darcie pierza w chałupie polskiej". Pomysł nauczycieli z tej szkoły był trafiony w dziesiątkę.Przecież dla większości pacjentów obecnych na widowisku ,samych pochodzących z wiosek naszego rejonu, był to sentymentalny powrót do życia wsi w jakiej się wychowali.

Mali artyści w pięknych ludowych strojach przedstawili uroki wiejskich obyczajów,spotkań sąsiedzkich i wesołe dialogi kobiet zajętych darciem pierza. To wszystko było okraszone ludowymi przyśpiewkami i opowieściami. Widzowie reagowali z entuzjazmem włączając się się z oklaskami w poszczególne partie przedstawienia, a niektóre pacjentki wspomniały swoje przeżycia z czasów młodości. Należy podkreślić znakomite przygotowanie dzieci do występu przez przybyłych z nimi nauczycieli i opiekunów: Katarzyny Kawińskiej,Jolanty Borek,Karoliny Zaród pod wodzą Pani Elżbiety Stemplewskiej,Dyrektora Szkoły. Dzieci : Zofia Kawińska,Kalina Pietrusik,Nikola Sikora,Marianna Sołtysiak,Alicja Słopiecka,Magdalena Szlaupek, Nadia Urban, Paulina Zamojska,Liliana Zaród,Julia Bielawska,Oliwia Smuga,Amelia Stępień,Dagmara Kowalik, Olaf Sobecki,Natalia Szlaupek,Karol Wiewióra,Maja Kawińska, Bartosz Słopiecki i Tomasz Stępień otrzymali mnóstwo gratulacji za występ, a Pan Janusz Rozborski,Skarbnik Towarzystwa Miłosników Buska-Zdroju przekazał artystom nagrodę w postaci pięknych kubków,smyczy do pendreiva i długopisów. Dyrektor Hospicjum wraz z współpracownikami zaprosił gości z Drugni na poczęstunek.Kiełbaski z grilla i słodycze zasponsorował Pan Poseł Czesław Siekierski. Towarzyszyła nam też grupa zespołu Senior-An oraz Prezes Stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Drugni ,Pan Stanisław Kwapisz.

Po zakończeniu wizyty w Hospicjum,dzieci udały się na zwiedzanie tężni na zaproszenie jej Kierownika Pani Małgorzaty Donoch.Dziękujemy.Wypoczęci po wakacjach znów nam pomagają.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.Mikołaja Kopernika po kilku dniach od powrotu do szkoły znów zawitali do nas jako wolontariusze. Chcąc wykorzystać piękną wrześniową pogodę aż 40 uczniów pod opieką nauczycieli Panów Piotra Zawadzińskiego i Pawła Karolczaka i kierownictwem Siostry Christiany,Heleny Budzyńskiej poprowadził wózki z naszymi pacjentami na wycieczkę do Parku Zdrojowego i Tężni. Sprawili wiele radości pacjentom na co dzień zamkniętych w czterech ścianach swoich pokoi chorych.Grupie towarzyszyli nasi fizjoterapeuci .Wszyscy bez wyjątku powrócili do Hospicjum, aby w altanie poczęstować się kiełbaskami z grilla zafundowanymi przez Pana Posła Czesława Siekierskiego.Zadowolonym z wycieczki pacjentom wyjątkowo smakował tego dnia obiad. Serdeczne podziękowania i pozdrowienia przekazujemy na ręce Andrzeja Bilewskiego,Dyrektora Szkoły.

Kolejny wózek w darze dla chorych.

Pani Anna Karamara z Wójczy w gminie Pacanów sama nie mając najlepszego zdrowia, korzysta z pomocy wózka inwalidzkiego, postanowiła po śmierci swojego męża Stefana nowy wózek zakupiony kilka miesięcy temu dla niego oddać w darze dla Hospicjum. Jej córka, Pani Joanna Zuchara,pracująca w Szkole Podstawowej w Pacanowie jako księgowa osobiście przekazała dar na ręce Jarosława Zatorskiego,Dyrektora hospicjum. Poniżej zamieszczamy zdjęcie Pani Anny wraz z ukochanymi wnuczkami Wiktorią,Krzysiem i Kamilkiem. Dziękujemy całej rodzinie Karamarów i Zucharów za przekazany dar,który będzie służył osobom niepełnosprawnym z naszej placówki.Przyjaciele zawsze poprawią nastroje.

Piękna pogoda za oknem sprzyja marzeniom o spotkaniach na zewnątrz budynku. Dla takich wydarzeń wybudowaliśmy altanę i pełni ona znakomicie rolę miejsca na spotkania integracyjne.W poniedziałek,4 września odwiedzili nasz ośrodek wypróbowani Przyjaciele,aby rozweselić przebywających u nas pacjentów. Zespół SENIOR-AN zaprezentował się po wakacyjnej przerwie znakomicie w biesiadnej piosence i wesołych dykteryjkach.Kierownik zespołu,Pan Andrzej Walejnis dwoił się i troił ,aby dotrzymać kroku przybyłemu z Kazimierza Dolnego ,Andrzejowi Pisuli. Ten ostatni przyjechał do naszego miasta z koncertami do tężni i Parku Zdrojowego,a przy okazji zawitał do nas z występem charytatywnym.Jego niezwykłe umiejętności muzyczne na saksofonie,gitarze i akordeonie zostały z aplauzem przyjęte przez zgromadzoną publiczność ,wśród której znaleźli się oprócz pacjentów i personelu goście w osobach Pani Chany Lewkowicz z Izraela i Posła Czesława Siekierskiego,wspierających od lat nasze Hospicjum.

Im zawdzięczamy zakup produktów na biesiadny poczęstunek,który przygotowały Monika Szymańska,Krystyna Strzelecka i Zofia Majka. Smaczne, grilowane kiełbaski znikały ze stołów,podobnie jak szarlotka z jabłkami i śliwami. Ciepła pogoda sprawiła,że nasi podopieczni niechętnie wracali do swoich pokoi. Uśmiechnięte buzie stanowiły podziękowanie za mile spędzony czas.

Rekordowe udziały.

Odpisy podatkowe to jeden z ważniejszych dochodów Hospicjum w Busku-Zdroju. W minionych latach przy jednoprocentowym odpisie podatkowym, na sumę przekazywanych darowizn składały się tysiące drobnych kwot.Po zmianie przepisów, jak wiadomo ludzie o najniższych dochodach nie są opodatkowani,stąd nasze obawy czy ta zmiana nie wpłynie negatywnie na wysokość darowizny dla Fundacji Świętego Brata Alberta prowadzącej Hospicjum w Busku-Zdroju. Okazało się ,że podniesienie wysokości odpisu do1,5% przyniosło wymierne efekty,bowiem wpłynęła do nas o 1/3 większa kwota darowizn, aniżeli w ubiegłym roku.

Ogółem Urzędy Skarbowe przekazały nam kwotę 185.769 złotych i 80 groszy.Nie dotarły do nas jeszcze imienne wykazy Darczyńców,co następuje zawsze w okolicy października, ale już wiemy,że jednej z największych wpłat liczącej ponad 53.000 złotych dokonał Przedsiębiorca z Gminy Busko-Zdrój. Odnotować należy także wyjątkowe zaangażowanie jednego z biur rachunkowych w Busku-Zdroju,gdzie dokonano odpisów na około 30 000 złotych.

Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich Darczyńców, życząc im wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Pozdrawiamy serdecznie.

Wspomnienie dożynek w Działoszycach.

Dnia 20 sierpnia w Działoszycach odbyły się niezwykle udane Dożynki Gminne,na których rolnicy tej gospodarnej gminy przekazali na ręce Pana Stanisława Porady,Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce chleb upieczony z tegorocznych zbóż i wspólnie podziękowali Bogu za obfite zbiory. Podczas prezentacji święta plonów nie zabrakło akcentów związanych z naszym Hospicjum. Otóż Klub Senior Plus z Niewiatrowic,rodzinnej miejscowości byłego Burmistrza Buska-Zdroju,nieżyjącego już Stefana Komendy wystawił stoisko z rękodziełem ludowym,a członkinie klubu sprzedając wytwory własnej pracy zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju. Podobnie działająca przy Centrum Kultury w Działoszycach,Akademia Seniora prezentowała na swoim stoisku wypieki cukiernicze własnego wyrobu i zbierała pieniądze za sprzedane pierniczki i inne smakołyki na rzecz Hospicjum.

Wczoraj,28 sierpnia liczna delegacja Klubu Seniora Plus z Niewiatrowic na czele z Panią Martą Szczepką,Kierownikiem Klubu oraz Akademii Seniora z Panią Anną Bączek,Dyrektorem Domu Kultury przybyła do nas ,aby przekazać zebrane pieniądze na potrzeby pacjentów Hospicjum. Goście z Działoszyc już przy wejściu do budynku spotkali się z Księdzem Andrzejem Jankoskim,byłym ich Proboszczem , a obecnie pełniącym posługę kapłańską w buskiej Parafii p.w.Św.Brata Alberta. Po wspólnym różańcu w kaplicy, Dyrektor Hospicjum zaprosił przybyłych na integracyjne spotkanie z grupą pacjentów naszego ośrodka przy grilowanej kiełbasce i szarlotce.Spotkaniu towarzyszyli nasi przyjaciele Panowie Janusz Rozborski i Marian Zeliaś,którzy zawsze nas wspomagają nawiązywaniem kontaktów ze sponsorami wszelakich wydarzeń. Dyrektor Jarosław Zatorski przedstawił Gościom działalność Hospicjum,a Pani Marta Koźmińska przyjęła z rąk Seniorów z Działoszyc darowiznę z Dożynek w wysokości 2520 złotych.Za otrzymaną kwotę będą zakupione materace przeciwodleżynowe.

Grilową biesiadę uświetnili artyści z Chmielnika. Elżbieta Borek z towarzyszeniem akordeonisty Waldemara Kwiatkowskiego zaśpiewała kilkanaście piosenek, wśród których znalazły się popularne pieśni biesiadne oraz zawsze aktualne porywające słuchaczy szlagiery z przed lat. W urozmaiconym repertuarze Pana Waldemara nie zabrakło jak zwykle muzyki ludowej,a także sentymentalnych tang,utworów muzyki klasycznej oraz niezapomnianych walców. Po poczęstunku,w znakomitej atmosferze Goście z Działoszyc pod przewodnictwem Pana Włodzimierza Marchewki udali się zwiedzić buską tężnię i inne atrakcje naszego pięknego miasta. Dziękujemy Pani Małgorzacie Donoch za organizacyjną pomoc przy zwiedzaniu tężni i Domu Zdrojowego. Dziękujemy Seniorom z Działoszyc za inicjatywę pomocy naszym pacjentom i życzymy im dobrego zdrowia.

Ksiądz Marian opuścił Skalbmierz.

W niedzielę 20 sierpnia skalbmierska kolegiata wypełniła się po brzegi parafianami i osobami z zewnątrz parafii, aby uczestniczyć w pożegnalnej mszy świętej celebrowanej przez Księdza Mariana Fatygę,który tego dnia zakończył misję Proboszcza w Parafii Skalbmierz.Po 16 latach wytężonej i owocnej pracy duszpasterskiej decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza został on przeniesiony do jednej z parafii kieleckich.

Księdza Mariana żegnały tłumy wiernych jako wybitnego kapłana,mądrego i pracowitego człowieka oraz oddanego Bogu i Ludziom Przyjaciela. Słuchając słów podziękowań i życzeń składanych mu przez delegacje szkół,stażaków OSP,Kół Gospodyń Wiejskich,przedstawicieli skalbmierskich instytucji ,stowarzyszeń kościelnych i świeckich i wielu osób na czele z Panem Markiem Juszczykiem,Burmistrzem Skalbmierza można było odnieść słuszne wrażenie ile dobrego w Parafii stało się dzięki posłudze kapłańskiej Księdza Mariana.

Skalbmierz opuścił Człowiek Renesansu o wielkich horyzontach życiowych,bez reszty oddany kapłaństwu i lokalnej społeczności.Zostawia tu wiele żywych śladów swojej pracy i pasji. W imieniu pacjentów i personelu Hospicjum w Busku-Zdroju podziękowania za wielką pomoc i życzliwość dla naszego ośrodka przekazał Księdzu Marianowi Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum w Busku-Zdroju wraz z życzeniami wszystkiego dobrego na przyszłość.Wolontariat w upale.

Od kilku już lat Pani Natalia Opiatowska,obecnie Zając każdego miesiąca wspomagała zabiegami podologicznymi pacjentów Hospicjum w Busku.Obecnie za sprawą macierzyństwa (urodziła córeczkę Liliannę) zaprzestała wizyt wolontarystycznych,do których już przez te lata nas przyzwyczaiła.

Życie jednak nie zna próżni i 18 sierpnia pojawiły się w naszym ośrodku dwie Panie podolożki Monika Grochala Poros i Iwona Andruchów, które już wcześniej pomagały leczyć obolałe stopy naszym podopiecznym.Ich wizyta została entuzjastycznie przyjęta szczególnie przez osoby mające problem z wrastającymi paznokciami. Panie Monika i Iwona przepracowały cały dzień w ukropie ze względu na awarię klimatyzacji.Tym większe słowa podziękowań ze strony pacjentów pod ich adresem. Bezinteresowna pomoc tych niezwykłych kobiet jest dla wszystkich świadectwem wielkiego serca i miłości do bliźniego.Gratulujemy postawy i przesyłamy oprócz podziękowań serdeczne życzenia udanego życia rodzinnego i sukcesów zawodowych.Wsparcie w dobrym momencie.

Ze względu na ogrom potrzeb,postanowiliśmy wykorzystać każdy wolny kąt w naszym budynku, aby dostawić kolejne łóżka dla potrzebujących pomocy opiekuńczej.To na pewno nie pomoże znacznie zmniejszyć kolejki chorych do przyjęcia ,ale nieco złagodzi sytuację. W chwili zakupu nowych łóżek pojawili się ludzie chcący wesprzeć nas w zapłacie za nie. Okazało się,że na Skalbmierz zawsze można liczyć.Z inicjatywy Księdza Mariana Fatygi,Proboszcza tamtejszej Parafii Klub Seniora w Skalbmierzu,Ogród u Haliny i Zbyszka,Pani Sylwia Jakubowicz i ogół Parafian przeprowadzili zbiórki i ich delegacja przywiozła do Hospicjum w dniu 17 sierpnia darowiznę w wysokości 4 000 złotych.Ta zebrana kwota pozwoli na zapłatę jednego łóżka z materacem odleżynowym.

Delegacja pod kierunkiem Pani Katarzyny Wiejachy,Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu przywiozła do nas nie tylko zebrane pieniądze,ale także piękne bukiety kwiatów i życzenia lepszego zdrowia dla pacjentów. Dyrektor Hospicjum poczęstował przybyłych kawą i słodyczami dziękując wszystkim za okazaną życzliwość.Ponadto przekazał skalbmierzanom 40 biletów na występ zespołu "Śląsk" na kieleckiej kadzielni,które w darze otrzymał od organizatora przedstawienia Pana Jerzego Chrobota,Prezesa Agencji POP-ART.

Matki Boskiej Zielnej z wieńcami od chorych.

To piękne święto zakorzenione w naszej tradycji jest dla pacjentów przebywających na oddziałach hospicyjnym i opiekuńczo-leczniczym okazją do zaprezentowania swoich umiejętności w trudnej sztuce układania bukietów i robienia wieńców.Mimo podeszłego już wieku,bo Pani Wanda Drozdowska liczy sobie 95 lat,a jej koleżanki ze zdjęcia Genowefa Janicka,Stanisława Mazur i Maria Czekaj niewiele mniej nie zapomniały umiejętności nabytych przez lata praktyki podczas uroczystości religijnych i dożynkowych.

W kaplicy, podczas świątecznej mszy dzieła naszych podopiecznych będą ozdabiać ołtarz i przypominać o polskiej tradycji przynoszenia przed oblicze Matki Bożej plonów zbóż i ziół wspartym gorącą modlitwą za jej pośrednictwem do Pana Boga o zdrowie i pomyślność. Podziwiamy wykonane prace i gratulujemy efektów trudu pacjentek.Muzyka dobra na wszystko.

Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do muzycznych spotkań, celem urozmaicenia pobytu chorych w naszym ośrodku.Trafiła się ku temu okazja,bowiem z ofertą występu przed naszą publicznością zgłosił się Pan Krystian Makston,artysta z Warszawy,który już od wielu lat odwiedza sanatoria i domy opieki w naszym rejonie prezentując swoje umiejętności artystyczne.Pan Krystian to wykształcony multiinstrumentalista,z dorobkiem wielu lat pracy w teatrze i operetce.Jego dynamiczny występ został ciepło przyjęty przez pacjentów i gości z Szydłowa,którym przewodził były Wójt tego pięknego miasteczka,Pan Jan Klamczyński. Artysta wspaniale nawiązał kontakt z publicznością we wspólnym wykonaniu szlagierów muzyki popularnej.Szczególnie piosenki cygańskie przypadły uczestnikom spotkania do gustu.

Dziękujemy Panu Krystianowi za rozbawienie naszych podopiecznych pięknymi piosenkami i tanecznymi rytmami.

Aby dalej służył chorym.

Po śmierci Pani Wandy Gzyl z Suchowoli koło Stopnicy jej córka Agnieszka Banach zamieszkała obecnie w Owczarach przekazała naszemu Hospicjum sprzęt pomocniczy niezbędny osobom niepełnosprawnym. Wraz ze swoim synem Tymoteuszem dostarczyła do nas chodzik oraz trójnóg,które na pewno posłużą pacjentom w ich codziennych czynnościach.

Przekazujemy Pani Agnieszce i jej rodzinie wyrazy współczucia po śmierci Pani Wandy oraz dziękujemy za przekazany sprzęt.Dar bardzo nam przydatny.

Ze względu na skromność budżetu ,każde wsparcie poprawiające stan wyposażenia naszego ośrodka jest niezwykle cenne.Pomaga nam to świadczyć usługi na lepszym poziomie i w szerszej skali.Opisywaliśmy w poprzednich artykułach akcję zakupu wózków spacerowych dla chorych,którą wsparło kilka osób i kilka instytucji. Powiększyliśmy znacznie nasz stan posiadania,co umożliwiło organizowanie spacerów dla większej ilości pacjentów jednorazowo,co było możliwe w roku szkolnym,kiedy mieliśmy bardzo wielu wolontariuszy do pomocy. Od września zamierzamy kontynuować dobre praktyki w tym zakresie, więc kolejny podarowany wózek inwalidzki będzie nam potrzebny.

Wózek oraz chodzik podarowała dla chorych w buskim Hospicjum rodzina Pani Felicji Rubachy z Działoszyc. Synowie naszej pacjentki: Jarosław z Sosnowca,Robert z Gdańska oraz Grzegorz z Elbląga przekazując dar dołączyli do licznej grupy naszych Dobrodziejów. Dziękujemy.W wakacje też włosy rosną.

Z racji trwających wakacji młodzież z Cudzynowic zaprzestała wizyt w naszym Hospicjum , a pacjenci nie mogą się doczekać ich powrotu.Klasa fryzjerska tamtejszego Zespołu Szkół systematycznie odwiedza pacjentów Hospicjum dbając o ich fryzury. Na szczęście dla chorych na terenie Buska prowadzą swoje salony fryzjerskie Panie Agnieszka Klinicka i Lucyna Bator,które jako wolontariuszki kolejny raz poświęciły cały poniedziałek 30 lipca,aby nieść pomoc naszym podopiecznym,sprawiając im radość z obcowania z mistrzyniami tego jakże pięknego zawodu.

Serdecznie dziękujemy Paniom Agnieszce i Lucynie za okazane serce i poświęcony ciężko chorym osobom czas. Uśmiech zadowolenia na twarzach pacjentów jest wielkim wyrazem wdzięczności dla tych niezwykłych kobiet.Goście z Miechowa.

Od wielu już lat nasza placówka współpracuje z podobnym ośrodkiem w Miechowie.Tam właśnie pobieraliśmy lekcje w chwili budowy i organizacji buskiego Hospicjum. Kilka miesięcy temu odwiedziła Busko grupa radnych i pracowników samorządowych z Panem Dariuszem Marczewskim,Burmistrzem Miechowa. zapoznając się z dokonaniami samorządu Buska-Zdroju na spotkaniu z władzami naszego miasta. Pokłosiem tej wizyty była wycieczka podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie, która gościła 24 lipca w Busku-Zdroju. Grupa licząca 55 osób po przyjeździe do nas odwiedziła Imosową Pecynę w Nowym Folwarku,gdzie Pani Ola Imosa zapoznała uczestników wycieczki z twórczością jej ojca Michała. Szczególną uwagę zwróciła na determinację wyjątkowego artysty ,tworzącego swoje dzieła będąc niepełnosprawną fizycznie osobą.

Kolejnym punktem programu było Hospicjum,gdzie Gości podjęła Pani Ewa Sierlecka, Zastępca Dyrektora oprowadzając po obiekcie i przy wsparciu Pani Katarzyny Paradziej opowiadziała o działalności placówki. Po części oficjalnej Pani Dyrektor zaprosiła Gości na poczęstunek wspaniałymi sezonowymi ciastami przygotowanymi przez Panie Monikę Szymańską i Beatę Wesołowską. Po poczęstunku Pan Włodzimierz Marchewka, Kierownik Techniczny Hospicjum,będącym jednocześnie przewodnikiem świętokrzyskim oprowadził wycieczkowiczów pokazując im atrakcje Buska-Zdroju. Goście byli zachwyceni pięknem naszego miasta, a dosłownie zabrakło im słów pochwały pod adresem Pana Marchewki za jego profesjonalizm i serdeczność.

Ze strony Miechowian wycieczkę przygotowały Małgorzata Lewińska-Szostak i Mariola Kowalczyk,a sfinansowała Małgorzata Kobińska,Kierownik Domu Pomocy Społecznej i Domu Kombatanta w Miechowie.Festyn w Bodzentynie.

W upalny dzień 9 lipca na pięknie zrewitalizowanym placu targowym w Bodzentynie odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Pana Dariusza Skibę,Burmistrza Bodzentyna.Towarzyszyła temu wydarzeniu wspaniała atmosfera ukazująca jedność mieszkańców gminy i wzajemny szacunek. Na scenie prezentowały się poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich,Zespoły Ludowe,Młodzieżowa Orkiestra Dęta, laureatka nagrody Ministra Kultury za wybitne zasługi dla kultury oraz Goście wydarzenia.Za organizację festynu i jego prowadzenie odpowiadała Pani Dagmara Zagórska czyniąc to ze swadą i elegancką swobodą. Z kolei kilkanaście stoisk KGW oferowało smaczne regionalne potrawy wszystkim uczestnikom festynu bez odpłatności, a to z racji dofinansowania wydarzenia przez Fundusz Sprawiedliwości. Smakosze wiejskiego jadła byli proszeni ,aby w zamian za poczęstunek przekazać do puszek datek na Hospicjum w Busku-Zdroju. Wolontariusze pod opieką Marty Dudek-Sokół, Jerzego Wójcickiego, Elżbiety Stefańczyk i Anny Góreckiej ze Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi Karolina Biskup, Hubert Biskup, Gabriela Mendak,Grzegorz Nawrot,Patryk Wójcik,Kacper Warszawa,Nikola Mrozik i Aleksandra Lodzińska , ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Szymon Milanowski i Gabriela Milanowska oraz z Zespołu Szkół w Bodzentynie Dominika Sokół i Maria Stefańczyk uzbierali do puszek kwotę 1861 złote i 53 grosze jako darowiznę na Hospicjum w Busku-Zdroju.

Dyrektor Jarosław Zatorski odbierając pieniądze od wolontariuszy podziękował na scenie Panu Dariuszowi Skibie, Burmistrzowi Bodzentyna za zaproszenie i otrzymaną darowiznę. W podziękowaniu zaprosił wszystkich uczestników na prezentację tańca nowoczesnego w wykonaniu swojej wnuczki Hani Szumańskiej i piosenek towarzyszących tańcowi w wykonaniu swojej córki Agatki Zatorskiej. Ofiarował także Panu Burmistrzowi na pamiątkę spotkania album o Busku-Zdroju.Wymiana doświadczeń.

Bardzo ważna w prowadzeniu działalności jest umiejętność korzystania z doświadczeń innych w myśl zasady "po co wyważać otwarte drzwi" .Nauka ,wspólna dyskusja jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziły. Ponadto warto odwiedzać innych ,bowiem podróże kształcą. Kierownictwo buskiego Hospicjum wzorując się na dobrych przykładach ,chętnie także dzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi już w ponad 5-letniej opiece nad ciężko chorymi.

W środę,28 czerwca gościliśmy w naszym Hospicjum delegacje przybyłe do Pierzchnicy, z racji 20-lecia tamtejszego Domu Seniora im.Sue Ryder. Przybyli z różnych stron Polski, a więc z Psar koło Kalisza, Helenowa koło Warszawy, Górna koło Rzeszowa, Radzymina koło Warszawy, Solca Kujawskiego, Kałkowa, Popkowic koło Kraśnika, Psarskich koło Poznania i z Góry Kalwarii koło Warszawy Goście prowadzący Domy Opieki nad osobami starszymi zwiedzili nasz obiekt zaznajamiając się z jego działalnością i perspektywami rozwoju, o czym przybyłych poinformował Jarosław Zatorski, Dyrektor Hospicjum. Goście byli pod dużym wrażeniem jakości opieki nad pacjentami ,czystości, a przede wszystkim przyjaznej atmosfery jaka u nas panuje.

Te spostrzeżenia przekazali gospodarzom przy wspólnej kawie i puszystym serniku. Na zakończenie wizyty wszyscy otrzymali pachnące świeżością nowe albumy o Busku-Zdroju podarowane przez Pana Waldemara Sikorę, Burmistrza Buska w celu zachowania w pamięci piękna, które widzieli zwiedzając także nasze urocze miasto.Przyjacielskie spotkanie.

Współpraca z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej to jeden z filarów działalności naszego Hospicjum. To właśnie te instytucje w poszczególnych gminach pomagają rodzinom w umieszczeniu chorych osób w naszym ośrodku.Ponadto pracownicy socjalni wspomagają rodziny naszych pacjentów monitorując ich pobyt w buskim Hospicjum.Szczególnie dla osób osamotnionych ma to wielkie znaczenie. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej współpracują także w organizowaniu wszelkich akcji charytatywnych adresowanych do Hospicjum w Busku,o czym wielokrotnie na tej stronie wspominaliśmy.

Wczoraj,26 czerwca zaprosiliśmy do nas pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatów Kazimierskiego i Pińczowskiego,z którymi współpracuje nam się najefektywniej.Przybyły na spotkanie delegacje z Bejsc,Czarnocina,Kazimierzy Wielkiej,Kij oraz Skalbmierza. W imieniu Fundacji Św. Brata Alberta prowadzącej Hospicjum na ręce przybyłych gości podziękowanie za dotychczasową współpracę przekazał Dyrektor Jarosław Zatorski.Życzył też Dyrektorom poszczególnych Ośrodków :Pani Ewelinie Czyżewskiej, Małgorzacie Pieron,Edycie Molo,Anecie Woźniczko i Katarzynie Wiejasze wiele zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej. Na zakończenie spotkania odbył się poczęstunek grilowy,a na deser wszyscy obecni spróbowali ciasta przywiezione przez gości,którymi także poczęstowano naszych podopiecznych.

Kolejne spotkanie z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin Powiatu Buskiego zaplanowano po wakacjach.

Życzenie żony.

Pani Bogusława Wach z Kameduł,to znana osoba w gminie Busko-Zdrój głównie z działalności społecznej w swojej miejscowości,ale także z zaangażowania w życie parafii Szaniec,do której Kameduły przynależą. Panią Bogusię bardzo doceniliśmy szczególnie podczas gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,kiedy to właśnie w Kamedułach w 2018 roku odbyło się wspaniałe patriotyczne widowisko historyczne z udziałem mieszkańców gminy ,jej władz samorządowych oraz przybyłych gości. Pani sołtys w osobie Bogusławy Wach wraz z mieszkańcami wsi dali pokaz prawdziwej,polskiej gościnności.

Niestety ,Panią Bogusię dopadł cios utraty męża Stanisława,swojego wiernego towarzysza życia i pracy. Jego cierpienie spowodowane nieuleczalną chorobą dobiegło kresu w buskim Hospicjum. Pani Bogusława postanowiła i poprosiła o to uczestników pogrzebu,aby zamiast kwiatów,uczestnicy uroczystości żałobnej przekazali datek na rzecz Hospicjum. W realizacji tego postanowienia pomogli jej harcerze z buskiego Hufca pod opieką Pani Teresy Leszczyńskiej i Pana Adama Gadawskiego.Do puszek datki zbierali: Bartosz Drozdowski,Kamil Skotnicki,Sara Żwirek,Przemysław Nowak,Weronika Łapa,Konrad Misztal i Klaudia Jędrzejowska. Zebrano kwotę 4381 złotych, 100 dolarów kanadyjskich i 7 euro. W dniu 22 czerwca Pani Bogusława Wach wraz z córką Barbarą i kuzynką Agnieszką Jaworowską oraz Teresą Leszczyńską przekazały zebrane pieniądze w ręce Ewy Sierleckiej, z-cy Dyrektora,z przeznaczeniem na działalność Hospicjum w Busku-Zdroju.

Przekazujemy wyrazy współczucia Pani Bogusławie,jej córkom Małgorzacie i Barbarze oraz synowi Bartłomiejowi z powodu straty ukochanego męża i ojca Stanisława oraz dziękujemy za wsparcie Hospicjum.Wreszcie do nas dotarli

Pomimo ponawianych zaproszeń, miesiącami czekaliśmy na wizytę wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej. Współpracujemy z tą szkołą od lat i bardzo chcieliśmy gościć uczniów i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu , bowiem ich praca na rzecz Hospicjum w Busku jest zawsze zaangażowana i efektywna. Wczoraj,19 czerwca grupa młodzieży rozpoczęła swoją wizytę w Busku od "Imosowej Pecyny",gdzie Pani Ola Imosa oprowadziła gości po galerii stworzonej przez jej ojca Michała.Młodzież z zaciekawieniem obejrzała wystawy,a następnie przybyła do Hospicjum.Po zwiedzeniu obiektu i zaznajomieniu się z metodami opieki nad ciężko i nieuleczalnie chorymi pacjentami, 23 osobowa grupa uczniów wraz z Panią Joanną Wrzesień, Dyrektorem L.O. oraz towarzyszących jej nauczycieli,Ks.Sylwestra Piwowara i Marii Kabat odbyła w podgrupach spotkanie z kierownictwem Hospicjum. Pani Ewa Sierlecka i Jarosław Zatorski omówili z gośćmi rolę wolontariuszy w procesie opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy.Dyrektor Zatorski podkreślił rolę rodziny i przyjaciół podczas zmagań z chorobą ludzi cierpiących i zrozpaczonych.Podał wiele przykładów negatywnych zjawisk ,które obserwuje na codzień.Zaapelował do młodzieży o właściwą postawę nie tylko w stosunku do chorych,ale tak w codziennym życiu, dokonując właściwych wyborów,ucząc się cierpliwości i mając szacunek dla otaczającego świata.

Następnie pod altaną odbył się grilowy poczęstunek z deserem w postaci rabarbarowego ciasta,a kolejnym punktem programu wycieczkowiczów była Tężnia i Park Zdrojowy z jego atrakcjami. Serdecznie dziękujemy za wizytę i życzymy nauczycielom oraz uczniom z Kazimierzy Wielkiej udanych wakacji.Śladami Siostry Christiany.

Siostra Christiana,o której często na naszej stronie internetowej wspominamy zapoczątkowała niezwykle piękną i pożyteczną akcję "Spacery z wolontariuszami". Dzięki temu pomysłowi wielu z naszych podopiecznych ma możliwość ujrzeć świat poza murami Hospicjum. Wczoraj,19 czerwca dołączyli do akcji swoich kolegów z "Ekonomika" uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Gronu 14 uczniów,członków Szkolnego Koła Wolontariatu pod kierunkiem Pań Agnieszki Partyki i Urszuli Okońskiej przypadła rola opiekunów i prowadzących wózeczki z chorymi na długi spacer po buskim parku i jego atrakcjach. Wraz z naszymi fizjoterapeutami Wiesławą Kozłowską,Urszulą Wacławik,Katarzyną Paradziej i Łukaszem Koźmińskim grupa wycieczkowiczów odwiedziła te miejsca,rozkoszując się piękną pogodą i urokami przyrody. Spacer zakończył grilowy poczęstunek dla wolontariuszy przygotowany przez Panie Monikę Szymańską i Krystynę Strzelecką.

Wolontariuszom,ich opiekunom oraz Panu Grzegorzowi Owsińskiemu,Dyrektorowi Zespołu Szkół pięknie dziękujemy i zapraszamy przemiłą młodzież do ponownych odwiedzin.

Siostra Christiana i kolejni wolontariusze.

Działania pomocowe Siostry Christiany na rzecz pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju znów nas zaskakują swoim rozmiarem i wspaniałą organizacją.Dzięki jej staraniu,za przyzwoleniem Pana Andrzeja Bilewskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju kolejna grupa uczniów tym razem klas 4Ep,3Gp,2Ep i 1Cp pod opieką nauczycieli Katarzyny Dytkowskiej i Piotra Zawadzińskiego licząca 32 osoby zaopiekowała się naszymi podopiecznymi na długiej wycieczce po pięknych miejscach parku uzdrowiskowego. Pacjenci w liczbie 26 osób odwiedzili plac przy pomniku kolarza,instalację przy hotelu Bristol,wstąpili do kościoła p.w.Świętego Brata Alberta,aby wspólnie z Siostrą Christianą odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego , a także towarzyszyć wolontariuszom w zbiorze szyszek spod parkowych drzew potrzebnych na zajęcia terapeutyczne.

W imieniu wycieczkowiczów dziękujemy Siostrze Christianie za piękną i pożyteczną inicjatywę wolontarystyczną, a nauczycielom i uczniom "Ekonomika" dziękując, życzymy miłych wakacji.

Wycieczek ciąg dalszy.

Tym razem,12 czerwca gościliśmy w Busku grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stopnicy i Szkoły Podstawowej w Wójczy,gmina Pacanów. Ośmioklasiści ze Stopnicy,podzieleni na grupy dokładnie zapoznali się z działalnością Hospicjum i z zaciekawieniem wysłuchali pogadanek przedstawicieli kierownictwa jednostki na temat roli wolontariatu w procesie niesienia pomocy potrzebującym.Młodzież miała okazję wysłuchać przykładów dobrych i złych zachowań najbliższej rodziny w stosunku do chorego.Ten wątek dominował w rozmowie z uczniami.Życzliwość ,wyrozumiałość,cierpliwość to cechy, które należy szczególnie kształtować w pracy wolontariusza.Młodzież ochoczo i dojrzale odpowiadała na pytania zadane przez prowadzących spotkanie. W grupie uczniów z Wójczy dominowały młodsze dzieci, na których wielkie wrażenie wywarł wystrój kaplicy, rzeźbione stacje drogi krzyżowej,a także pracownie rehabilitacyjne.Pani Viola Drechnowicz,prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej zwróciła uwagę uczniom, jak bardzo pomocne dla chorych są umiejętności plastyczne (malowanie,robienie na drutach czy szydełku) i znajomość ćwiczeń swego ciała w procesie rehabilitacyjnym.

Następnie nasi goście odpoczęli przy kiełbaskach z grila i szarlotce naszego wypieku.Na pożegnamie otrzymaliśmy od wycieczkowiczów piękne kwiaty w doniczkach,które przyozdobią hospicyjną kaplicę. Podczas pobytu w Busku dzieci z Wójczy i Stopnicy odwiedziły także "Imosową Pecynę" i Tężnię.

Dziękujemy Dyrektorom wspomnianych szkół i gronu nauczycielskiemu tych placówek oświatowych za zorganizowanie wyjazdu do Buska-Zdroju.

Zamiast kwiatów,datki na Hospicjum.

Tak postanowiła Anna Pawełczak,matka zmarłej u nas swej córki Marty Pawełczak-Gierczak,której pogrzeb odbył się w minioną środę na buskim cmentarzu. Pani Anna od początku budowy Hospicjum,interesowała się jego losami. Bardzo często brała udział w akcjach pomocowych na jego rzecz i sama była stałą ofiarodawczynią własnych pieniędzy dla jego potrzeb.Podobnie zachowała się w obliczu śmierci córki.Mimo bólu i cierpienia po stracie ukochanej osoby nie zapomniała o potrzebach innych , nieuleczalnie chorych pacjentów Hospicjum.

Zbiórkę na pogrzebie przeprowadzili harcerze buskiego Hufca pod kierunkiem Pani Teresy Leszczyńskiej, Z-cy Komendanta Hufca. Licznie przybyli uczestnicy pogrzebu okazali wielką hojność,bowiem do puszek zebrano kwotę 3445 złotych ,90 groszy oraz 20 euro.

Przesyłając Pani Annie Pawełczak wyrazy współczucia po stracie córki, łączymy się w żalu z całą Rodziną Zmarłej .Składamy podziękowania dla harcerzy za przeprowadzoną zbiórkę.Młodzież z "Ekonomika" nie ustaje w pomocy.

Po zeszłotygodniowym spacerze z chorymi uczniów klas 3Ep i3Hp z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ich koleżanki i koledzy z klas 3Ap i 3Bp pod kierunkiem nauczycieli Piotra Zawadzińskiego,Adriana Szumilasa i Pawła Karolczaka w środę 7 czerwca przybyli do Hospicjum, aby odbyć długi spacer po buskim parku z naszymi pacjentami. Aż 25 osób wyjechało na wózkach inwalidzkich prowadzonych przez młodzież zobaczyć piękno natury i spotkać innych ludzi, aniżeli tych z którymi obcują codziennie.Grupę 25 wolontariuszy zorganizowała za zgodą Dyrektora Andrzeja Bilewskiego Siostra Helena Christiana Budzyńska,która osobiście pomagała chorym i kierowała grupie młodzieży. Niestety tylko tylu z prawie 100 pacjentów mogło skorzystać z propozycji wyjścia poza teren ośrodka, bowiem stan zdrowia pozostałych na to nie pozwolił.

Bardzo dziękujemy uczniom, ich opiekunom a w szczególności Siostrze Christianie za kolejną jakże piękną i pożyteczną inicjatywę pomocy naszym podopiecznym.Pierwszaki z Nowego Korczyna na wycieczce w Busku-Zdroju

W podziękowaniu za zorganizowanie udanej szkolnej zbiórki pieniężnej na rzecz Hospicjum i wspaniałego występu artystycznego dla chorych naszego ośrodka, Dyrektor Jarosław Zatorski zaprosił dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie na wycieczkę do Buska-Zdroju.Pierwszaki pod opieką Pań : Bogusi,Anny, Anity i Barbary zaznajomiły się z działalnością opiekuńczą naszej placówki,wysłuchały pogadanki o zdrowiu i o potrzebie niesienia pomocy jej potrzebującym.Szczególny nacisk w rozmowie z dziećmi Dyrektor zwrócił na prawidłowe relacje rodzinne oparte na szacunku,miłości i wdzięczności.

Następnie goście zwiedzili pracownie rehabilitacyjne i terapii zajęciowej, aby nieco zmęczeni odpocząć przy kiełbaskach z grila i gorącej rabarbarowej szarlotce. Po odpoczynku w altanie dzieci odwiedziły "Imosową Pecynę", podjęte gościnnie lemoniadą i ciasteczkami przez Olę Imosę,która przybliżyła im dorobek artystyczny jej ojca Michała Imosy oraz wspólnie z nimi przeczytała drugą część "Koziołka Matołka" napisaną przez niego. Ostatnim punktem wycieczki szkolnej była wizyta na Tężni i przylegającym do niej placu zabaw. Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Donoch,Kierownikowi Tężni za miłe przyjęcie wycieczki,Pani Oli Imosie za udostępnienie do zwiedzenia galerii w Nowym Folwarku oraz Panu Andrzejowi Chrząszczowi z hurtowni KiM za podarowane dla dzieci kiełbaski.Otwarcie stadionu i zbiórka na Hospicjum.

Po kilku latach zabiegów Pana Waldemara Sikory,Burmistrza Buska-Zdroju o pieniądze i wielu perypetiach z wykonawcami robót,w sobotę 3 czerwca doszło do uroczystego otwarcia tego nowoczesnego obiektu sportowego. Na to wydarzenie przybyło wielu znamienitych gości ze świata polityki i administracji rządowej. Obecni byli mieszkańcy naszego miasta i okolic Buska-Zdroju.Smaku wydarzeniu dodał mecz piłki nożnej pomiędzy Buskiem i Staszowem. Wśród uczestników tego sportowego popołudnia byli także harcerze z buskiego Hufca,którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum.

Uczestnicy uroczystości wrzucili do puszek kwotę 1260 złotych, za które to pieniądze bardzo dziękujemy. Serdecznie jak zwykle dziękujemy harcerzom i ich opiekunom Teresie Leszczyńskiej i Adamowi Gadawskiemu.Panie Agnieszka i Lucyna znów z wizytą.

Kilka dni temu pisałem o uczniach szkoły fryzjerskiej z Cudzynowic,skąd tamtejsze wolontariuszki stale pamiętające o naszych pacjentach, przyjeżdżają aby zadbać o ich fryzury podcinając je i układając. W poniedziałek 5 czerwca przybyły do nas z kolei mistrzynie tego zawodu z Buska -Zdroju Panie Agnieszka Klinicka i Lucyna Bator.Obydwie prowadzą znane salony przy ulicy Kopernika i ulicy Parkowej,a ponieważ w poniedziałki ich zakłady są nieczynne,wykorzystują wolną chwilę,aby jako wolontariuszki popracować w Hospicjum. Ich wielka serdeczność w stosunku do pacjentów i pracowitość wywołuje wdzięczność naszych podopiecznych i uznanie zarządzających ośrodkiem.Ogrom wykonanej pracy mówi sam za siebie.Serdecznie dziękujemy Paniom Agnieszce i Lucynie, życząc im satysfakcji z tej bezinteresownej pomocy niesionej często zupełnie bezradnym osobom.Fotowoltaika już działa.

Po wielu miesiącach przygotowań ,31 maja Firma ELEKTRON zakończyła instalację fotowoltaiki w budynku Hospicjum i oddała ją do użytku. Prace odebrał Pan Ireneusz Rokita,Inspektor nadzoru,a protokół odbioru inwestycji podpisali : ze strony wykonawcy Właściciel Firmy ELEKTRON,Pan Rafał Stradomski,a ze strony Hospicjum,Dyrektor Jarosław Zatorski i Z-ca Dyrektora , Ewa Sierlecka. Płatności za zrealizowane zadanie nastąpią zgodnie z umową w trzech ratach do końca września 2023 roku. Pieniądze na pierwszą płatność zebrano w wyniku zbiórek, o których na bieżąco informowaliśmy,a dalsze płatności zrealizujemy z 1,5 % odpisu podatkowego i jesiennej akcji zbiórkowej.

Dziękujemy wszystkim ,którzy wsparli nas i nadal wspierają w tym dziele,które przyniesie określone korzyści w postaci ograniczenia wydatków za energię elektryczną.Na nich zawsze można liczyć.

Wolontariuszki z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach z klasy fryzjerskiej znów zawitały do pacjentów Hospicjum. Od ostatnich podstrzyżyn minęło już trochę czasu i nastąpiła potrzeba uporządkowania fryzur naszych podopiecznych. We wtorkowe popołudnie uczennice kierunku fryzjerstwa Katarzyna Dębowska i Amelia Wrzesień oraz absolwentki szkoły Weronika Kasza i Aleksandra Czajka przyjechały do nas i pod kierunkiem instruktorki Pani Sylwii Psuj zadbały o włosy pacjentów Hospicjum. Dla Kasi i Amelki był to debiut samodzielnej praktyki i zdaniem nauczycielki bardzo udany.

Dla nas praca wolontariuszy z Cudzynowic jest bardzo pomocna i serdecznie dziękujemy uczennicom i organizatorce Pani Małgorzacie Milce za kolejną,bardzo owocną wizytę.

Przedszkolacy z Mikułowic z piosenką i uśmiechem.

Maluchy z Niepublicznego Przedszkola w Mikułowicach przyjechali do Hospicjum, aby dla jego pacjentów zaprezentować przedstawienie z okazji Dnia Matki.Barwne stroje,roześmiane buzie wprawiły naszych podopiecznych w doskonały humor. Zabawne teksty piosenek i figlarne wierszyki przygotowane przez nauczycieli i opiekunów : Annę Struzik,Agatę Poros,Sylwię Lenartowicz i Emilię Budzyńską wywołały żywą reakcję u pacjentów oraz zostały nagrodzone mnóstwem braw. Pani Renata Janicka,Dyrektor Przedszkola przekazała dla Hospicjum piękny,wykonany przez dzieci obraz wyklejankowy wraz z życzeniami lepszego zdrowia dla chorych. Po występie maluchy zostały zaproszone na poczęstunek w altanie,gdzie Dyrektor Hospicjum przekazał im podziękowania i gratulacje za udany występ.Widać było, że Adaś Bąk,Antoś Walkiewicz, Kornelka Dziadek, Klarcia Głogowska,Roksanka Sierlecka,Marysia Wężowicz,Patryk Wach, Kubuś Podsiedlik, Kubuś Pisarczyk, Alanek Szewczyk, Ala Kępa, Kingusia Hanszke,Amelka Wesołowska, Oluś Syska, Tomek Zwolski, Lilianka Kaczmarczyk, Antosia Kaczmarczyk, Mateuszek Wesołowski,Filipek Gajos i Krzysiu Kruk byli z pobytu w Hospicjum zadowoleni.Wielkie przedsięwzięcie Siostry Christiany.

Aż 45 wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju pod kierunkiem Siostry Heleny Chrystiany Budzyńskiej oraz nauczycieli Katarzyny Dytkowskiej,Piotra Zawadzińskiego i Adriana Szumilasa uczestniczyło w zbiorowym spacerze 25 pacjentów naszego Hospicjum. Młodzież prowadziła wózki inwalidzkie i dbała o bezpieczeństwo uczestników.Odwiedzono Park Zdrojowy,Tężnię i Sanatorium Marconi. Wolontariusze spisali się na medal ukazując swoją wyrozumiałość,cierpliwość i serdeczność dla chorych. Nawet z ich pomocą kilka osób weszło na Tężnię,co było nie lada wyczynem.Pacjenci powrócili zmęczeni,ale szczęśliwi na obiad,a my serdecznie dziękujemy Siostrze Christianie za zorganizowanie tak licznego spaceru. To był olbrzymi wysiłek ,ale trud przyniósł wiele radości pacjentom i mnóstwo satysfakcji wolontariuszom.

Dziękujemy również Panu Andrzejowi Bilewskiemu,Dyrektorowi szkoły za wyrażenie zgody na realizację tego pomysłu Siostrze Christianie i jego wykonaniu przez uczniów klas 3E p,3 H p.

Prezent prosto z Wiednia.

Dzięki staraniom Pana Piotra Zeliasia, Hospicjum w Busku-Zdroju pozyskało 120 poduszek łóżkowych dla naszych pacjentów. Bliskie kontakty Pana Piotra z Panem Łukaszem Zasobniakiem z Wiednia sprawiły,że podczas wymiany wyposażenia w tamtejszym Marriottcie,dyrekcja tego ekskluzywnego hotelu zgodziła się na bezpłatne przekazanie nam mało używanych,starannie upranych poduszek.Przesyłka dotarła do nas w minioną sobotę i bardzo nas ucieszyła, bowiem przy tak dużej liczbie pacjentów zużycie pościeli następuje bardzo szybko.

Przesyłamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Piotra Zeliasia,który pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Winiarach,gmina Nowy Korczyn,za jego tak nam potrzebną pomoc.Odwiedziny wolontariuszy z Bodzentyna i Solca-Zdroju.

W ramach naszych podziękowań dla uczniów wspomagających działalność naszego Hospicjum, zaprosiliśmy do nas kolejne grupy wolontariuszy tym razem z Solca-Zdroju i Bodzentyna.Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju odwiedzili naszych pacjentów przywożąc z sobą zebrane dzień wcześniej na Święcie Ludowym pieniądze ze zbiórki.Zaznajomili się oni z działalnością Hospicjum,zwiedzając jego kaplicę,pracownie rehabilitacyjne i spotykając się na wspólnym grilowym poczęstunku.Dzieci z Solca po posiłku odwiedziły Imosową Pecynę,gdzie podjęła ich córka Pana Michała Imosy,Aleksandra. Po zwiedzeniu tego niezwykłego obiektu resztę wycieczkowego dnia spędziły w Tężni i Parku Zdrojowym.

Kolejną wycieczką do buskiego Hospicjum byli uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Bodzentynie. Pierwszym punktem ich pobytu było spotkanie z Jarosławem Zatorskim,Dyrektorem,który przedstawił młodzieży działalność Hospicjum i omówił rolę wolontariatu w jego prowadzeniu.Po zwiedzeniu obiektu naszego ośrodka uczniowie z Bodzentyna odpoczęli w altanie posilając się kiełbaskami z grila ,napojami i słodyczami. Następnym punktem programu było bardzo udane spotkanie w galerii "Imosowa Pecyna", gdzie Aleksandra Imosa przy lemoniadzie i ciasteczkach opowiedziała gościom o niezwykłej twórczości artystycznej jej Ojca, oprowadzając młodzież po galeriach. Wizytę wycieczkowiczów z Bodzentyna zakończyło zwiedzanie Tężni, Parku Zdrojowego i skosztowanie wód leczniczych w Marconim.Święto Ludowe i zbiórka na Hospicjum.

W słoneczną i ciepłą niedzielę 28 maja, na stadionie sportowym w Solcu-Zdroju odbył się festyn z okazji Święta Ludowego.Gospodarzami i organizatorami tego wydarzenia byli Andrzej Gądek.Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego oraz Jerzy Kolarz,Starosta Buski przy wsparciu gospodarza Solca-Zdroju, Pana Adama Pałysa,Wójta tej uzdrowiskowej i pięknie zadbanej miejscowości. Z inicjatywy organizatorów podczas świętowania przeprowadzono zbiórkę pieniężną do puszek z przeznaczeniem na działalność Hospicjum w Busku-Zdroju.Harcerze i Zuchy ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju zebrali od uczestników festynu do puszek kwotę 1740 złotych i 10 groszy.

Składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów wydarzenia,Przewodniczącego,Starosty i Wójta oraz dla Pani Beaty Bonar,Dyrektora Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. Szczególne dzięki przesyłamy dla soleckich wolontariuszy.Dzień Matki w hospicyjnej altanie.

Przy pięknej pogodzie i w znakomitej atmosferze świętowaliśmy Dzień Matki.Pachniało grilem i świeżutkim rabarbarowym ciastem.Okazała altana pomieściła tych pacjentów,którym zdrowie pozwoliło na biesiadę przy stole wraz z rodzinami i gośćmi wydarzenia.Zadbaliśmy starannie o oprawę muzyczną naszego spotkania zapraszając zaprzyjaźnionych z nami artystów.Koncert muzyczny rozpoczęła Pani Elżbieta Borek z Chmielnika piosenką Wioletty Villas "Mamo",która w dalszej części wraz z Waldemarem Kwiatkowskim zaprezentowała wiązanki ludowej muzyki regionu świętokrzyskiego. Z kolei Tadeusz Kwiatkowski rozczulił wszystkich balladami Okudżawy i nostalgicznymi pieśniami rosyjskimi. Po jego występie zebranych wyrwał z zadumy Andrzej Pisula, nasz Gość z Kazimierza Dolnego ,który porwał publiczność znanymi szlagierami światowymi grając je na saksofonie,akordeonie i na zerwanym z krzewu liściu.Długie brawa po występie Andrzeja Pisuli wprowadziły na scenę zespół SENIOR-AN pod wodzą Andrzeja Walejnisa,który zaprezentował przygotowane na ten uroczysty dzień utwory o miłości do mamy.

Przez całe spotkanie trwał poczęstunek smacznymi kiełbaskami zasponsorowanymi przez Pana Andrzeja Chrząszcza z hurtowni KiM ,upieczonym własnoręcznie ciastem i innymi słodyczami i napojami z hurtowni SAWA. Ogrom pracy w przygotowanie spotkania włożyli pracownicy Hospicjum: Monika Szymańska,Beata Wesołowska, Krystyna Strzelecka przy wsparciu swoich koleżanek i kolegów. Zadowolone twarze obecnych na świętowaniu pacjentów i ich rodzin oraz słowa podzięki ze strony honorowych Gości w osobach Panów Mariana Zeliasia i Janusza Rozborskiego sprawiły radość organizatorom tegorocznego Święta Matki.

Sezon spacerowy rozpoczęty.

Majowa,piękna pogoda zachęciła nas do zorganizowania wycieczki po parku zdrojowym i tężni.Przygotowywaliśmy się do sezonu od dawna pozyskując nowe ,jakościowo lepsze wózki inwalidzkie oraz organizując grupy wolontariuszy,celem opieki nad naszymi pacjentami.Wczorajszy spacer odbył się dzięki młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Mikołaja Kopernika z Buska-Zdroju. Siostra Helena Chrystiana Budzyńska wraz z grupą wolontariuszy ,którą stanowili :Emilia Banaś,Roksana Służalska,Gabriela Figiel, Zuzanna Sikora ,Zuzanna Krzysztofik, Wiktoria Nowak, Julia Stępień, Zuzanna Mrozik, Martyna Cieśla, Patrycja Kunat i Klaudia Robak towarzyszyły naszym podopiecznym prowadząc wózki i dbając o ich bezpieczeństwo.Nadzór nad wyprawą spacerową sprawowali fizjoterapeuci . Oni też po konsultacji z lekarzami dobrali na wycieczkę nie tylko tych,którzy bardzo chcieli zobaczyć świat poza murami Hospicjum, ale tych których stan zdrowia pozwalał na taką wyprawę.

Wspaniała pogoda i znakomita atmosfera stworzona przez młodzież przyniosły wiele radości chorym wywołując u nich uśmiech wdzięczności . W imieniu pacjentów i personelu naszego ośrodka składam najserdeczniejsze podziękowania na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Bilewskiego,Siostry Chrystiany i przesympatycznych wolontariuszy.Żałoba i pamięć.

W naszym Hospicjum zakończył swoje ziemskie życie jeden z najwybitniejszych synów Ziemi Buskiej, artysta,dziennikarz i regionalista,Michał Imosa. Stworzona przez niego galeria portretów osadzonych w końskich chomątach stała się atrakcją turystyczną Ponidzia. Michała już nie ma pośród nas,ale jego jedyna córka Aleksandra pragnie nadal udostępniać zwiedzającym "Imosową Pecynę" w Nowym Folwarku.

W poniedziałek,22 maja odwiedziła ona buskie Hospicjum,aby przekazać dla niego dary.Oprócz wsparcia materialnego przekazała dyrektorowi Jarosławowi Zatorskiemu niedokończone dzieło Michała Imosy przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem Jezus.Zaprosiła także kierownictwo Hospicjum na spotkanie wspomnieniowe do domu w Nowym Folwarku,gdzie zamierza podjąć na ognisku zuchów i harcerzy buskiego Hufca,którzy byli ulubieńcami jej ojca.Dyrektor Zatorski przyjął zaproszenie i zobowiązał się do pomocy organizacyjnej tego spotkania.Skalbmierscy żałobnicy wspomagają Hospicjum.

Z inicjatywy rodzin św.p. Jana Jackiewicza i Janiny Mróz i przy aprobacie Księdza Mariana Fatygi,Proboszcza Parafii Skalbmierz, na pogrzebach wymienionych powyżej byłych pacjentów naszego Hospicjum przeprowadzono zbiórki pieniężne do puszek .Zamiast kwiatów- datek do puszki,z takim apelem zwrócono się do uczestników uroczystości, a Ci zebrali wspólnie kwotę 1506 złotych na pogrzebie Jana Jackiewicza i 705 złotych na pogrzebie Janiny Mróz.

Łącząc się z rodzinami w żalu po stracie bliskich,dziękujemy im za inicjatywę wsparcia Hospicjum w Busku-Zdroju.Wielkie podziękowania przesyłamy na ręce Księdza Mariana Fatygi oraz dla wszystkich ofiarodawców.

Szkolne odwiedziny.

Kolejne zaprzyjaźnione z nami szkoły odwiedziły nasze Hospicjum. Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej ze Złotej rozpoczęła się 22 maja u nas,aby mogli zapoznać się z działalnością hospicyjną i opiekuńczo-leczniczą,jaką świadczy nasza placówka.Po zwiedzeniu obiektu i wysłuchaniu informacji dyrektora na temat roli wolontariatu w procesie opieki nad chorymi, nasi mili goście zostali poczęstowani kiełbaskami z grila,otrzymanymi w darze od hurtowni KiM z Buska-Zdroju i słodyczami z hurtowni Sawa.Następnie wycieczkowicze udali się na tężnię i do kina na familijny film. Pani Mariola Warzecha,Dyrektor i towarzyszący jej nauczyciele przekazali na ręce Pani Grażyny Kurpisz kwotę 800 złotych ze zbiórki szkolnej na wsparcie Hospicjum.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nizinach zaproszone do nas po udanej zbiórce pieniężnej na rzecz Hospicjum, o której pisaliśmy niedawno, przybyły ze swoją Panią Dyrektor Bożeną Tałaj i towarzyszącymi jej nauczycielami. Zrealizowali podobny program , jak dzieci ze Złotej. Na spotkaniu z kierownictwem Hospicjum wykazały wielkie zainteresowanie opieką nad osobami potrzebującymi pomocy.Zadawali pytania i pilnie słuchali informacji o naszej działalności. Goście z Nizin przywieźli ze sobą dary dla chorych w postaci środków czystości i służących do pielęgnacji ciała. Reprezentanci klasy 8a ze Szkoły Podstawowej w Zbludowicach :Jessica Chrzanowska,Szymon Juszczyk oraz Antoni Maj odwiedzili naszych pacjentów przywożąc w darze również środki czystości i pielęgnacyjne.

Serdecznie dziękujemy Przyjaciołom z Nizin,Złotej i Zbludowic za odwiedziny i przekazane dary.Życzymy bardzo dobrych wyników w nauce i wdzięcznej pracy wolontariackiej.

Podziękowania wolontariuszom.

Po akcjach świątecznej pomocy dla Hospicjum wyróżniające się szkoły otrzymały od nas zaproszenia na wycieczki do Buska-Zdroju. Dzisiaj 8 maja, jako pierwszych gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drugni oraz z Zespołu Placówek Oświatowych z Wiślicy.

Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Hospicjum i spotkanie informacyjne z jego kierownictwem. Uczniowie zostali zaznajomieni z naszą działalnością,wysłuchali jak ważna w życiu człowieka jest wrażliwość na ludzką krzywdę i pomoc bezradnym i cierpiącym.Wysłuchali pogadanek o potrzebie kształtowania właściwych relacji rodzinnych i koleżeńskich oraz dbałości o własne zdrowie. W przerwie dzieci otrzymały grilowy poczęstunek ( dzięki sponsorom z hurtowni KiM) i udały się na zwiedzenie buskiej tężni.Pobyt w naszym mieście zakończył familijny seans filmowy w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Dziękujemy Panu Waldemarowi Sikorze ,Burmistrzowi Buska za bezpłatne udostępnienie dla naszych wolontariuszy obiektów kulturalnych i wypoczynkowych.Pogrzeb Michała Imosy i datki na Hospicjum.

Zgodnie z życzeniem jedynej córki Michała Imosy,Aleksandry uczestnicy pogrzebu Św.P. Michała zamiast kwiatów złożyli datki pieniężne do puszek z przeznaczeniem na działalność Hospicjum w Busku. Pan Michał przebywał u nas kilkakrotnie na coraz dłuższych wielomiesięcznych pobytach.Dzielnie walczył z cierpieniem spowodowanym ciężkimi chorobami.Tego wybitnego człowieka dosięgło kilkudziesięcioletnia niepełnosprawność spowodowana wypadkiem.Nie załamało go to jednak.Był aktywnym malarzem,poetą gawędziarzem ,regionalistą,a także miłośnikiem koni.Tą ostatnią pasję utrwalił w swojej "Imosowej Pacynie" kroczącą wystawą portretów znanych osób z Ponidzia i miłośników naszego regionu, utrwalając ich wizerunki w chomątach końskich.Wystawa jest niezwykłą atrakcją turystyczną i zapisem pamięci o ludziach ,którzy mieli szczęście poznać się bliżej z artystą. Większość z nich była obecna na uroczystości pogrzebowej w kaplicy na buskim cmentarzu i wykazała się wielką szczodrością podczas zbiórki wspomnianej powyżej. Zbiórkę tę przeprowadzili zuchy i harcerze z naszego Hufca pod kierunkiem Pani Teresy Leszczyńskiej.

Dziękujemy kwestującym :Izabeli Prokop,Kacprowi Gembali,Bartoszowi Drozdowskiemu,Kamilowi Skotnickiemu,Aleksandrze Czarneckiej,Magdalenie Pitek,Róży Wojnarowskiej,Aleksandrze Podgórskiej, Amelii Majcher,Nikodemowi Gwoździowi,Hannie Ficek,Jakubowi i Sarze Nowak ,którzy zebrali do puszek kwotę 3259 złotych i 43 grosze. Ponadto prowadzący Mszę Świętą pogrzebową,Ksiądz Marek Tazbir, Proboszcz Parafii Szaniec przekazał całą kwotę z tacy w wysokości 820 złotych także z przeznaczeniem na działalność Hospicjum.

Dziękujemy za przekazane datki,a rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Witaj maj,3 maj..

Jak przystało na narodową tradycję,w buskim Hospicjum obchodzono podobnie jak w całym kraju święto Maryji, Królowej Polski i kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Piękne,powszechnie znane pieśni sławiące Maryję przeplotły się z utworami patriotycznymi z różnych okresów naszej historii.Stało się to za sprawą naszych utalentowanych muzycznie Przyjaciół,którzy te pieśni zaprezentowali pacjentom i personelowi Hospicjum.

Na początku występu zespół SENIOR-AN,pod kierunkiem Andrzeja Walejnisa wprowadził nas w świąteczny klimat i zaprosił do wspólnego śpiewania. Głośno zabrzmiały pieśni Maryjne i i znane szlagiery muzyki popularnej.Następnie Pan Tadeusz Kwiatkowski na gitarze i akordeonie akompaniował sobie do śpiewu pieśni kościelnych i patriotycznych.Jego potężny głos porwał zebranych do emocjonalnych uniesień, zapanował nastrój oddania wyjątkowej czci Maryji i szacunku naszej Ojczyźnie. Po wspaniałej prezentacji artystycznej Tadeusza Kwiatkowskiego,nastąpił występ gości z Chmielnika Elżbiety Borek i Waldemara Kwiatkowskiego. To był koncert niezwykle starannie dopracowany i tematycznie i muzycznie.Pan Waldemar wraz ze swoją partnerką przeprowadził nas przez lata tęsknoty i walki o wolną, niepodległą Polskę, podczas których to lat piosenka była także orężem w walce z wrogiem. Utworem "Boże coś Polskę..." odśpiewanym wspólnie zakończono tegoroczne obchody majowego święta.

Majówki czas zacząć.

Już 30 kwietnia w przeddzień najpiękniejszego miesiąca roku odbyło się pierwsze maryjne spotkanie przy figurze Maryji na hospicyjnym wirydarzu.Podobnie jak w ubiegłym roku zespół teatralny z buskiego Koła Seniora rozpoczął majowe śpiewania przy kapliczkach Maryjnych usytuowanych na terenie Buska i najbliższych jego okolic.Jak przystało na wielowiekową tradycję nasi seniorzy kultywują ten piękny,ale niestety powoli zanikający obyczaj.

Pan Arkadiusz Szostak scenarzysta i reżyser śpiewno -muzycznego spektaklu osadził go w klimacie polskiej religijności,ale i polskiej gościnności,bowiem jedną z aktorskich ról zagrała Pani Natalia z Ukrainy, którą wojna rzuciła na naszą ziemię.W jej urokliwym śpiewie zawarta była cała tęsknota za ojczyzną i wielka wdzięczność dla przyjaciół Polaków. Zespół Pana Szostaka w składzie :Barbara i Jerzy Palusińscy,Maria Mazur,Elżbieta Durnaś,Marek Bucki, Ryszard Jopkiewicz,Maria Czaja,Teresa Brzyska,Maria Pacyga,Janusz Szczepański,Zdzisław Skoczylas, Aleksandra Kostyra, Roma Wrzostkiewicz oraz Andrzej Walejnis zaprosił do wspólnego śpiewania naszych podopiecznych , którzy poczuli się jak za młodych lat przed rodzimymi figurami w swoich wioskach . Uczestnikiem hospicyjnej majówki był również Skarbnik Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju,nasz wierny przyjaciel Janusz Rozborski .

Piękna pogoda sprzyjała tej pierwszej tegorocznej majówce,a my dziękujemy naszym Gościom za wzruszające przedstawienie modlitewne przeplatane pięknymi maryjnymi pieśniami.

Fotowoltaika coraz bliżej

W dniu 12 kwietnia 2023 r. zostały rozesłane zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Hospicjum Busko. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia przygotował mgr inż. elektryk Ireneusz Rokita. Zaproszenia zostały wysłane do następujących firm:
1. SolarX ul. Bohaterów Warszawy 57 28-100 Busko-Zdrój
2. Solar Technika Siesławice 200 N 28-100 Busko-Zdrój
3. Elektron Rafał Stradomski ul. Sądowa 4 28-100 Busko-Zdrój
4. Marcin Gorgoń - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mikułowice 46 28-100 Busko-Zdrój

Do dnia 27 kwietnia 2023 r. wpłynęły odpowiedzi w postaci złożonych ofert przez następujące podmioty:
1. SolarX 160 000 zł netto ( 196 800 zł brutto)
2. Solar Technika 187 800 zł netto ( 230 994 zł bruttto)
3. Elektron 159 349 zł netto ( 196 000 zł brutto)

Wszystkie oferty spełniały warunki specyfikacji.

Komisja w składzie:
1. Jarosław Zatorski- Przewodniczący
2. Włodzimierz Marchewka – Zastępca Przewodniczącego
3. Ireneusz Rokita – Członek Komisji
4. Ewa Sierlecka – Sekretarz Komisji wybrała w dniu 27 kwietnia 2023 r. ofertę firmy Elektron Rafała Stradomski, najkorzystniejszą cenowo i spełniającą wszystkie wymogi zamówienia.W dniu 27 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Hospicjum. Umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Rafał Stradomski,Właściciel firmy ELEKTRON,a ze strony Fundacji Św.Brata Alberta prowadzącej Hospicjum,Jarosław Zatorski,Dyrektor Oddziału Fundacji w Busku- Zdroju. Termin realizacji inwestycji to 31 maja 2023 roku,a płatności nastąpią w trzech ratach:na koniec czerwca 70 000 zł ,na koniec sierpnia 70.000 złotych i na koniec października 56.000 złotych. Całkowita kwota zapłaty zgodnie z umową wynosi 196.000 brutto.

Karmelici Bosi z wizytą w Hospicjum.

Klasztor Karmelitów Bosych w Piotrkowicach,gmina Chmielnik to wspaniała spuścizna historyczna i religijna nie tylko naszego województwa.Matka Boża Loretańska w wiernej kopii kaplicy z włoskiego Loretto patronuje i wspomaga rzesze wiernych ,a odpusty parafialne w dniu 8 września każdego roku są manifestacją naszej religijności i wdzięczności dla Maryji.

W dniu 27 kwietnia przybyła do nas delegacja Stowarzyszenia Dziedzictwa Piotrkowic na czele z jego Przewodniczącym,Edwardem Rzadkowskim.Delegacji towarzyszyli Przeorowie klasztoru,były, Ojciec Leszek Stańczewski i obecny, Ojciec Grzegorz Irzyk. Podczas uroczystej Mszy Świętej modliliśmy się wspólnie za naszych chorych, ale także za członków Stowarzyszenia Dziedzictwa Piotrkowic, którzy obchodzą w tym roku 10-lecie działalności. Z tej okazji gratulacje jubilatom i życzenia na przyszłość przekazał na ręce Pana Edwarda Rzadkowskiego w imieniu zebranych Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum wraz z pięknym albumem dokumentującym najpiękniejsze miejsca na świecie z obszaru przyrody i historii. Mszę Świętą uświetniła na wiolonczeli wspaniałą prezentacją muzyki Bacha Pani Justyna Rekść-Raubo, artystka i wolontariuszka z Warszawy. Spotkanie zakończył poczęstunek kawą i herbatą serwowanymi do domowej szarlotki.

Wiosenny kiermasz dla Hospicjum.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju po raz kolejny włączyła się w akcję pomocy pensjonariuszom Hospicjum w Busku-Zdroju.

Z inicjatywy Dyrektora Hospicjum, Pana Jarosława Zatorskiego, zostały rozprowadzone ozdoby wielkanocne, zaś dzięki uprzejmości Dyrekcji PSP nr2 zorganizowany został „Kiermasz Wiosenny”. Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele przygotowali wypieki i desery, których sprzedaż cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem kiermaszu czuwali nieocenieni wolontariusze ze szkolnego wolontariatu ,,Młodzi dla Świata”.

Do puszki udało się zebrać 1000zł, które przekazała Pani Dyrektor Małgorzata Chrzanowska z wolontariuszkami Natalią Ćwiertnią i Zuzanną Wilk oraz koordynatorkami szkolnego wolontariatu Paniami Anną Wilk i Magdaleną Lechowską-Brych. Ponadto ręcznie wyhaftowany obraz na rzecz hospicjum podarowała babcia jednej z wolontariuszek Pani Krystyna Wilk.Z imieninami w tle.

Pan Andrzej Pisula,muzyk z Kazimierza Dolnego,ulubieniec naszych pacjentów przyjechał do Buska,aby spotkać się imieninowo ze swoim przyjacielem Jarosławem Zatorskim.Wykorzystał okazję i dał wspaniały koncert na saksofon i akordeon dla swoich fanów.To było wzruszające spotkanie z piękną muzyką. W atmosferze imieninowych serdeczności Pan Andrzej rozweselił naszych podopiecznych i przybyłych gości.

Zagrał porywająco i zauroczył zebranych swoim aksamitnym głosem przypominając szlagiery muzyczne z różnych stron świata. Koncert bardzo się podobał,a Pan Andrzej bisował wielokrotnie. Miłe spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem cukierkami i ciastami własnego wypieku.Tulipanowe pola nadziei.

O Parafii Biechów pisaliśmy w ubiegłym roku informując o niezwykłej akcji przeprowadzonej z inicjatywy tamtejszego Proboszcza,Kajetana Burzyńskiego, a mającej na celu pomoc dla naszego Hospicjum. Oryginalny pomysł polegał na sprzedaży Parafianom wyhodowanych wokół plebani kwiatów. Ostatniej niedzieli,23 kwietnia powtórzono przedsięwzięcie i po mszy świętej jej uczestnicy chętnie zakupili ścięte w ogródku tulipany i żonkile.

Kwiaty zasadziła i wypielęgnowała Gospodyni Księdza,Pani Beata. Dorodne kwiaty rozeszły się jak świeże bułeczki, a ich nabywcy wrzucili do puszek 3 000 złotych. Tę znaczącą kwotę Ksiądz Kajetan przekazał na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju. Pomysłodawca akcji znalazł wsparcie u Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Wójczy, znajdującej się w obrębie Parafii Biechów.Księdza wspomógł również Pan Artur Tokarz, Skarbnik Gminy Busko-Zdrój dostarczając na stoisko z kwiatami rękodzieła wykonane przez pacjentów naszego Hospicjum, a były to serwetki,ozdobne serduszka, skarpety itp.zrobione na szydełku i drutach na terapii zajęciowej. Nabywcy kwiatów za większą kwotę otrzymywali dodatkowo rękodzieło z Hospicjum.

Jesteśmy wzruszeni życzliwością Parafian z Biechowa i okolic. Już dzisiaj zapraszamy tamtejszych wolontariuszy na wycieczkę do Buska-Zdroju,jako naszą wymierną wdzięczność za okazane serce.Miłosierdzie Gminy.

Podczas odwiedzin delegacji Świętokrzyskiego Parku Narodowego,kiedy to nastąpiło przekazanie wózka inwalidzkiego dla pacjenta naszego środka,Pana Dariusza Szymczyka,zakupionego przez jego koleżanki i kolegów z pracy, obecny na spotkaniu Burmistrz Bodzentyna,Pan Dariusz Skiba poruszony potrzebami pacjentów zadeklarował pomoc w zakupie kolejnego wózka.

Burmistrz Bodzentyna słów nie rzuca na wiatr. Dzisiaj, 20 kwietnia samorządowa delegacja z tego uroczego świętokrzyskiego miasta przybyła do nas z pachnącym nowością wózkiem dla chorych i przekazała go na ręce Pani Marty Koźmińskiej Kierownika Hospicjum. Przybyła w delegacji z Burmistrzem,Pani Beata Dulęba ,Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie przekazała z kolei Pani Ewie Sierleckiej,zastępcy Dyrektora Hospicjum dokument użyczenia zakupionego wózka dla naszych pacjentów.Panu Burmistrzowi towarzyszyła w tej przepojonej życzliwością wizycie jego mama,Pani Barbara Skiba,emerytowana pielęgniarka. To zapewne ona wychowała swego syna w duchu wrażliwości na ludzkie cierpienie.

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Miasta i Gminy Bodzentyn za udzieloną nam pomoc i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju Gminy.

Gwarancja dobiega końca.

Już wkrótce mija 3 lata od chwili zakończenia budowy siedziby Hospicjum w Busku-Zdroju. Mija także okres gwarancji budowlanych i rękojmi robót. Dokonaliśmy oceny stanu obiektu i zwróciliśmy się do wykonawcy o wyeliminowanie usterek budowlanych powstałych z nienależytej realizacji robót. Nie ma zbyt wielu uchybień, ale mamy świadomość, iż jest to "ostatni gwizdek", aby wykonawca koszty wynikające z usterek wziął na siebie. Ponadto zlecamy roboty dodatkowe wynikające z potrzeb funkcjonalnych np. zabudowa przestrzeni podschodowej z przeznaczeniem na magazynki, czy dodatkowe instalacje sanitarne i elektryczne. Celem ochrony ścian wewnętrznych przed zniszczeniem uzupełnimy odbojnice. Na zewnątrz dokonamy przeróbek skwerów, stosując palisadę zapobiegającą ich niszczeniu w okresie ulewnych opadów deszczu.

Prace budowlane zaczęliśmy od pomalowania wyblakłych ścian koloru czerwonego, bowiem zgodnie z zamysłem projektanta budynku intensywny kolor czerwony ma symbolizować męczeńską krew Chrystusa. Hospicjum to wyjątkowe miejsce cierpienia, ale i nadziei.Fotowoltaika już do końca maja.

Rozpoczęliśmy proces inwestycyjny ,którego celem jest instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hospicjum w Busku-Zdroju.Wynika on głównie z chęci obniżenia opłat za energię elektryczną,której koszty wzrosły od nowego roku ponad dwukrotnie.Jest to bardzo duży wydatek w bieżącym budżecie Fundacji prowadzącej Hospicjum.

Przygotowania do tej inwestycji trwają już pół roku.W przeróżnych zbiórkach i akcjach pomocowych od września ubiegłego roku zebraliśmy na ten cel ponad 60 000 złotych,o czym sukcesywnie informowaliśmy na stronie internetowej. Teraz oczekujemy na wpływy z 1,5 % odpisu podatkowego i kolejną zbiórkę planowaną do przeprowadzenia w okresie maj-wrzesień 2023 roku. Pod te oczekiwania dochodowe zaplanowaliśmy płatności za wykonaną instalację.Według wstępnych rozpoznań sądzimy,że koszty instalacji o mocy 50 kw wyniosą około 200 000 złotych.

W dniu 12 kwietnia rozpoczęliśmy postępowanie o zamówienie usługi,zwracając się z zaproszeniem składania ofert do 4 firm z naszego regionu, mających największe doświadczenie i dobre opinie w tym zakresie. Inspektorem nadzoru nad inwestycją został mgr inż Ireneusz Rokita,reprezentujący własne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,mające siedzibę w Busku-Zdroju.Pan Rokita przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia i on też będzie odpowiadał za stronę techniczną inwestycji.Stosowna umowa w tym zakresie została podpisana z dyrektorem Jarosławem Zatorskim,reprezentującym Fundację Św. Brata Alberta,prowadzącą Hospicjum w Busku-Zdroju.

Pozostało jeszcze kilka dni na roczne rozliczenie podatkowe.Apelujemy do tych,którzy jeszcze przystępują do rozliczeń z Urzędem Skarbowym,aby 1,5 % swojego odpisu podatkowego przekazali naszemu Hospicjum. To pomoże zrealizować nasze zamierzenia.Przyjazna nam Tężnia.

Tężnia w W Busku-Zdroju od chwili otwarcia przyciąga do siebie mieszkańców Buska,ich gości oraz rzesze kuracjuszy odwiedzających nasze miasto.To nie tylko miejsce ciekawe do zwiedzania,oferujące funkcje lecznicze, ale także różnorodne atrakcje kulturalne. Sprawnie działająca jednostka pod kierownictwem Pani Małgorzaty Donoch wpisała się już w krajobraz buskiej oferty zdrowotnej,turystycznej i wypoczynkowej. Jedną z form jej działalności jest współpraca z naszym Hospicjum.Nasi pacjenci korzystają z gościnności pracowników tężni , często w okresie letnim odwiedzając to miejsce przy wsparciu wolontariuszy. Ci ostatni z różnych szkół i instytucji Ponidzia przyjeżdżając z pomocą do Hospicjum odwiedzają bezpłatnie Tężnię w nagrodę za swoją pracę na rzecz pacjentów.Wycieczki szkolne chętnie korzystają z tej oferty. Dzięki zaangażowaniu Pani Donoch i jej załogi występują też inne inicjatywy wspierające naszą hospicyjną działalność . Otóż podobnie jak przed świętami Bożego Narodzenia, tak i przed Wielkanocą odwiedzający Tężnię mogli nabyć rękodzieła pacjentów Hospicjum oraz inne piękne ozdoby i smakołyki świąteczne przekazane tam przez życzliwych wytwórców.

Dzięki tej akcji zebrano do puszek darowizny w kwocie 633 złote,które to pieniądze Pani Kierownik przekazała na rzecz działalności Hospicjum w Busku-Zdroju.

Uroczystości żałobne w Rogowie.

Rogów to parafia w gminie Opatowiec,z której to przed laty zabrano zabytkowy,drewniany kościół,aby zdobił swym pięknem plac w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Chęcin.Na tym samym miejscu zbudowano nową świątynię, w której to wczoraj,12 kwietnia odbyła się msza pogrzebowa Śp. Wiktora Kozioła. Mszę celebrował Ksiądz Adam Dziadek,Proboszcz Parafii Rogów,który jest wyjątkowo zżyty ze swoimi parafianami.Podczas ponad 3-miesięcznego pobytu Pana Kozioła w naszym Hospicjum,Ksiądz Adam często odwiedzał chorego Wiktora ,przynosząc mu słowa pociechy i wsparcia.Interesował się także bardzo związanym z ojcem, synem Grzegorzem,który bardzo przeżywał chorobę jedynej,najbliższej mu osoby. Zapowiadając pogrzeb zmarłego Wiktora Kozioła ,Ksiądz Adam zaapelował do parafian, aby zamiast kwiatów na pogrzebie wrzucili do puszki datki pieniężne na rzecz Hospicjum.Apel odniósł wyjątkowy skutek, bowiem okazało się,że zebrano 2840 złotych,co dla nas stanowi olbrzymią sumę.

Składamy wyrazy współczucia Panu Grzegorzowi Koziołowi,synowi zmarłego i jego rodzinie, a uczestnikom pogrzebu i Księdzu Adamowi Dziadkowi podziękowania za finansowe wsparcie buskiego Hospicjum.

Szkoła w Pińczowie dołożyła swoją cegiełkę.

W wielkanocnej akcji rozprowadzenia rękodzieł świątecznych wykonanych przez pacjentów Hospicjum wzięła udział także Szkoła Podstawowa nr 1 z Pińczowa.Dzięki zaangażowaniu tamtejszego Koła Wolontariatu we współpracy z pińczowskim Hufcem ZHP, na kiermaszu szkolnym znaleziono nabywców ozdób wielkanocnych wykonanych na drutach,szydełku,czy też uszytych z resztek materiałów. Za kurki,zajączki i inne ręczne prace naszych pacjentów wrzucono do puszki kwotę 240 złotych.

W dniu 12 kwietnia przybyła do Hospicjum Pani Beata Krycha,nauczycielka,która wraz z córką Martą,ośmioklasistką przekazała w imieniu organizatorów akcji zebrane pieniądze wraz z życzeniami dla pacjentów.

My składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Pawła Rutkowskiego,Dyrektora SP nr 1 w Pińczowie za czynne włączenie się do akcji świątecznej pomocy naszemu Hospicjum.Po obfitym jadle,soki na deser.

Błoniec,to miejscowość w gminie Busko-Zdrój słynąca z produkcji owoców i warzyw. Rosnące na nasłonecznionych zboczach pagórkowatego terenu drzewa , rodzą wybarwione, o wielkich walorach smakowych owoce.Sady jabłoniowe,śliwowe,gruszowe ciągną się kilometrami okalając uroczo położoną wieś.Oprócz sadów dominują tu też uprawy truskawek,,przy zbiorze których pracują wszyscy mieszkańcy i dziesiątki zatrudnionych pracowników,również z Ukrainy. Państwo Izabella i Piotr Tutaj z Błońca prowadząc ekologiczną produkcję owoców przekazali nam własnoręcznie wytłoczony sok jabłkowy z przeznaczeniem dla pacjentów Hospicjum.Trafiony prezent w ilości ponad 100 litrów będzie wyjątkowo smakował po wielkanocnym ,obfitym jadle.

Państwu Izabelli i Piotrowi pomaga już w sadowniczych pracach ich syn Wojtek ,podtrzymując piękną, tradycję zawodową rodziny Tutajów. Dziękujemy Darczyńcom,życząc udanych i opłacalnych zbiorów w tegorocznym sezonie.Życzenia świąteczne

Droga Krzyżowa w Hospicjum.

Pod przewodnictwem Księdza Radosława Sobalkowskiego,naszego Kapelana już w piątkowe południe odbyły się uroczystości liturgii Wielkiego Piątku.O podniosły i piękny wystrój hospicyjnej kaplicy zadbały szczególnie Panie Danuta Czapla,Monika Szymańska i Grażyna Kurpisz.Panie Danuta i Grażyna czynnie wespół z Księdzem uczestniczyły w prowadzeniu poszczególnych sekwencji uroczystości. Doniosły nastrój modlitewnego spotkania ilustrują fotografie,które poniżej zamieszczamy.

Mamy więcej miejsc postojowych.

Udało się przed Świętami zakończyć bardzo potrzebną inwestycję.W jej wyniku powstało w pobliżu budynku Hospicjum 25 nowych miejsc postojowych dla samochodów.To zdecydowanie poprawia trudną sytuację w chwilach natężenia odwiedzin naszych pacjentów. Zadanie zrealizowała buska Firma Bud-Bet z pomocą przedsiębiorstwa Andrzeja Króla z Zagnańska. Bezpłatnie wspomogli nas : Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju wybierając ziemię i odwożąc ją z budowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju użyczając koparki,Kopalnia Morawica przekazując nieodpłatnie część potrzebnego kruszywa.

W Wielki Czwartek ,przy fatalnej,zimowej aurze prace zostały zakończone.Na finał robót przybyli do nas: Krzysztof Tułak,Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i jego współpracownik ,Jacek Lewicki,Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Andrzej Król ,Właściciel Firmy wykonawczej,Cezary Janowski,Dyrektor"Bud-Betu" oraz Krzysztof Kryczka,Prezes Spółki Komunalnej.Najważniejszym uczestnikiem spotkania był Waldemar Sikora, Burmistrz Buska-Zdroju,dzięki któremu ta inwestycja mogła być zrealizowana,bowiem to on w imieniu Gminy pozwolił na zajęcie gruntu komunalnego pod miejsca postojowe.

Dziękujemy wszystkim,którzy nam pomogli złagodzić wielki problem możliwości zaparkowania. Życzymy naszym Dobrodziejom miłego świątecznego wypoczynku.Radosnego Alleluja!Ostatnie przed świętami życzenia i darowizny.

Już po rozpoczęciu ferii świątecznych,w wielki czwartek odwiedziła nas Pani Paulina Niziołek, wychowawczyni z przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju,która przywiozła dla naszych pacjentów dary zebrane przez społeczność przedszkolną.Są to środki czystości i środki higieniczne wartości ponad 500 złotych.

Serdecznie dziękujemy za ten akt dobroci i przesyłami pociechom z przedszkola,ich rodzinom,nauczycielom i wychowawcom życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.Wesołego Alleluja.W wielki piątek z kolei dotarli do nas Goście ze szkoły w Cudzynowicach,nasi najwytrwalsi wolontariusze. Razem z Panią Małgorzatą Milką,opiekunką Szkolnego Koła Wolontariatu działającym w Zespole Szkół Rolniczych i Ekonomicznych przyjechały uczennice Aleksandra Czajka i Karolina Idziak,aby poczęstować wszystkich naszych pacjentów własnoręcznie przygotowanymi babeczkami wielkanocnymi.

Gratulujemy pomysłu i umiejętności kulinarnych i dziękując życzymy Przyjaciołom z Cudzynowic zdrowych i pogodnych Świąt oraz smacznego jajka.Na konto bankowe Fundacji Św.Brata Alberta,prowadzącej Hospicjum w Busku-Zdroju wpłynęły darowizny świąteczne od następujących osób i instytucji.Oto ich nazwiska i darowane kwoty:
1.Roman Sobczak,Dobrowoda-500 złotych
2.Alicja Kłonicka, Chmielnik -2 000 złotych
3.Stanisław Strąk,Pierzchnica-1 000 złotych
4.Konrad Adamiec,Kielce - 500 złotych
5.Aneta Cieślak, Pińczów - 200 złotych
6.Firma "Catobe",Zabrze - 300 złotych
7.Nadleśnictwo Kielce - 2 000 złotych

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pięknie świątecznie pozdrawiamy.Wesołego Alleluja!

Wewnątrzszkolne zbiórki na Hospicjum.

W wielkanocnej akcji na rzecz pomocy Hospicjum w Busku-Zdroju wzięły udział także szkoły podstawowe z Koszyc,Topoli ,Skalbmierza i Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej.Wszystkie te placówki oświatowe w ramach naszej wieloletniej współpracy pojęły się rozprowadzenia w środowisku szkolnym rękodzieł pacjentów buskiego Hospicjum.

Składamy podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkolnego Koła "Caritas" im Świętego Brata Alberta działającego w tymże Liceum za okazane serce,poświęcony czas na działania wspierające Hospicjum w Busku-Zdroju. Na kiermaszu szkolnym rozprowadzono ozdoby świąteczne naszych pacjentów pozyskując do puszek kwotę 365 złotych. Dziękujemy Pani Joannie Wrzesień,Dyrektorowi L.O. za życzliwość i składamy najlepsze życzenia wesołego Alleluja uczniom ,nauczycielom i pracownikom szkoły.Świątecznie pozdrawiamy Pana Jana Nowaka, Starostę Kazimierskiego.

Mimo wielkiej akcji pomocowej zorganizowanej przez wiele organizacji społecznych i kulturalnych na terenie gminy Skalbmierz, o czym informowaliśmy niedawno,kolejne szkoły dołączyły się do wspólnego dzieła. Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu na kiermaszu szkolnym zorganizowanym przez nauczycielki: Elżbietę Szafarską, Ewę Binkowską,Martę Tańculę,Beatę Gajewicz-Juszczyk,Ewę Pszczołę i Annę Surówkę pod okiem Dyrektora Piotra Binkowskiego pozyskano od nabywców rękodzieł pacjentów Hospicjum znaczącą kwotę 500 złotych.

Dziękujemy i przesyłamy całej społeczności Szkoły najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt.

Do skalbmierskich Darczyńców dołączyła Szkoła Podstawowa w Topoli,gdzie również w ramach szkolnego kiermaszu rozprowadzono prace świąteczne naszych pacjentów pozyskując do puszek kwotę 285 złotych. Na ręce organizatorki kiermaszu,Pani Magdaleny Lewickiej oraz Dyrektora placówki Anety Blicharz przesyłamy podziękowania i życzenia miłego,rodzinnego wypoczynku dla całej braci szkolnej.

Także Szkolne Koło Wolontariatu ze Szkoły w Koszycach(woj. Małopolskie) dołączyło do grona Darczyńców na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju. Podczas kiermaszu szkolnego rękodzieła naszych pacjentów znalazły nabywców,którzy wrzucili do puszek kwotę 170 złotych. Podziękowania przesyłamy dla Pani Dyrektor Anety Dziedzic-Zemełko,a życzenia udanych Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Gminy Koszyce na ręce Stanisława Rybaka,Burmistrza Miasta i Gminy.
Rataje Słupskie wtórują Pacanowowi.

Nadwiślańska Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich,w gminie Pacanów często bierze udział w akcjach charytatywnych, między innymi na rzecz buskiego Hospicjum.W przedświątecznej zbiórce szkolnej zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem nauczycielek Ewy Jamińskiej,Anny Lolo i Elżbiety Biskup zebrano kwotę 380 złotych od nabywców rękodzieł pacjentów Hospicjum.

Składamy podziękowania Panu Krzysztofowi Eliaszowi,Dyrektorowi Szkoły Podstawowej za wzięcie udziału w akcji pomocy ,mimo mnogości zbiórek, jakie ostatnio przeprowadzano. Przesyłamy życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Rataj i całej Gminy Pacanów.Pozdrawiamy świątecznie Pana Wiesława Skopa, Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów.Jak przystało na królewskie miasto...

Stopnica ,to jedna z najlepiej zagospodarowanych i świetnie zarządzanych gmin województwa świętokrzyskiego,a działający tam Zespół Szkolno-Przedszkolny to wizytówka tego królewskiego miasta. Wygląd tej placówki oświatowej,jej funkcjonalność i gospodarska ręka Pani Dyrektor Leokadii Zientarskiej powodują,że wyjeżdżając z tej szkoły każdy jest pod takim wrażeniem,jak przedstawiciel buskiego Hospicjum w osobie Dyrektora Jarosława Zatorskiego.

W ramach świątecznej pomocy, Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy podczas kiermaszu świątecznego rozprowadzając wśród uczestników własnoręcznie wykonane ciasteczka i rękodzieła pacjentów Hospicjum z Buska-Zdroju zebrało kwotę 1564 złote.Całość zbiórki nadzorowała komisja w składzie Karolina Kozłowska,Natalia Walasek,Anna Szot i Agnieszka Kwiecień. Kwota ta została nam przekazana wraz z życzeniami świątecznymi od całej społeczności szkolnej. Pacjenci,personel i kierownictwo Hospicjum przesyła także serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Stopnica na ręce Pana Ryszarda Zycha,Burmistrza i całego Samorządu.Niziny górą

Dzieci tej niewielkiej Szkoły Podstawowej w gminie Tuczępy dokonały wielkiego wyczynu,bowiem aż dwukrotnie przeprowadziły świąteczną akcję pomocy Hospicjum w Busku-Zdroju.Po otrzymaniu pierwszej partii rękodzieł naszych pacjentów działające w szkole Koło Wolontariatu "Pomocna Dłoń" pod kierunkiem Pań Sylwii Gruszki i Eweliny Łukawskiej oraz przy wsparciu Pani Agnieszki Król i Justyny Pabian rozprowadziły błyskawicznie ozdoby świąteczne i poprosiły nas o przekazanie kolejnego zestawu rękodzieł, aby w akcji pod nazwą "Gofry dla Hospicjum" na kolejnym kiermaszu znaleźć nabywców prac wykonanych przez pensjonariuszy naszego ośrodka. Wolontariuszy wspomogli ich rodzice na czele z Panią Magdaleną Zdziebko i Justyną Kwiecijasz. W ramach tego działania zebrano do puszek kwotę 2400 złotych,co w takiej małej miejscowości jest nie lada wyczynem.

W dniu 5 kwietnia reprezentująca uczniowską społeczność Gabrysia Banasik w asyście Pani Eweliny Łukawskiej oraz Pani Dyrektor Bożeny Tałaj przekazała zebraną kwotę na ręce Jarosława Zatorskiego,Dyrektora Hospicjum. Dyrektor Zatorski dziękując za ten wielki wysiłek na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych przekazał życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych również dla wszystkich mieszkańców Gminy Tuczępy i ich Wójta Jacka Wilka.Życzenia od sąsiadów,zawsze miłe.

Szkoła w Siesławicach,sąsiaduje z nami przez" miedzę " i przyjazny oddech tamtejszego grona nauczycielskiego i uczniowskiego czujemy bardzo często. Również wczoraj,4 kwietnia Pani Barbara Skrzypek,opiekunka harcerzy w tej szkole przybyła do nas z delegacją uczniowską. Goście z Siesławic przynieśli z sobą piękne życzenia dla pacjentów wykonane w formie dużych, świątecznych kart,malowane i wypisane ręcznie na zajęciach plastycznych oraz wiosenny stroik dla personelu Hospicjum.Pani Basia wraz z harcerską trójką odwiedzili chorych w ich pokojach przekazując uśmiech nadziei wielkanocnej i dobre słowo na święta.Wzruszeniom nie było końca. Ponadto tego dnia odwiedził nas Pan Bogdan Błaszczyk,Radny z Siesławic przekazując życzenia świąteczne , a także datek dla Hospicjum w wysokości 500 złotych .To już nie pierwsza darowizna wieloletniego,bardzo pracowitego i zaangażowanego w lokalne sprawy wybitnego społecznika.Dziękujemy Panie Bogdanie za ciągłe zainteresowanie naszymi problemami.

Życzymy uczniom,nauczycielom i pracownikom przyjaznej nam szkoły oraz wszystkim mieszkańcom Siesławic zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.Wesołego Alleluja!

W Solcu-Zdroju rękodzieł zabrakło.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Placówek Oświatowych w Solcu-Zdroju pod kierunkiem pani Justyny Pałys i Beaty Kupiec na kiermaszu świątecznym w tym uroczym,pięknie się rozwijającym uzdrowiskowym miasteczku rozprowadzili wśród mieszkańców i sanatoryjnych gości ozdoby świąteczne wykonane przez pacjentów buskiego Hospicjum.Okazało się,że akcja uczniów i harcerzy była niezwykle skuteczna i w krótkim czasie rękodzieła trafiły do nabywców,a oni przekazali datki pieniężne do puszek w kwocie 560 złotych. Zebrane pieniądze dostarczyła do Hospicjum Pani Beata Bonar,Dyrektor Szkoły wraz z życzeniami świątecznymi.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie i przekazujemy nie tylko dla społeczności szkolnej,ale także wszystkich mieszkańców Gminy Solec-Zdrój życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.Czynimy to na ręce Pana Adama Pałysa,Wójta Solca-Zdroju.

"Zlepce" artystyczną wizytówką "Jedynki"

Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju to już wielokrotnie sprawdzony Przyjaciel buskiego Hospicjum. Pani Katarzyna Siemieńska-Woźniak kierująca placówką wraz z całą społecznością szkolną bardzo się stara by nasi pacjenci doświadczyli pomocy nie tylko materialnej.Częste wizyty dzieci i młodzieży u nas przynoszą radość schorowanym pensjonariuszom poprzez artystyczne prezentacje i przekazywane plastyczne pamiątki. W dniu 4 kwietnia zawitały do nas "Zlepce",czyli członkowie zespołu artystycznego tej szkoły,którym od wielu już lat kierują Panie Jadwiga Lewicka i Anna Masłowska,nauczycielki i wybitnie uzdolnione osoby. Tessa Michalska,Maja Skarubowicz,Oliwia Milewska,Nikodem Kasza,Karol Kwolik l,Maciej Smodrzewski, Wojciech Skotnicki,Błażej Walasek i Dominika Domagała zaprezentowali spektakl przypominający polskie tradycje wielkanocne. Pacjenci naszego ośrodka ze wzruszeniem obserwowali teatralne sceny które w ich młodości były czymś naturalnym w życiu ówczesnej społeczności. Niejedna łza się zakręciła w oczach naszych pacjentów,a występ na długo pozostanie w ich pamięci.

Dziękujemy za te wzruszenia sympatycznym członkom zespołu "Zlepce", a ich prowadzącym składamy wielkie gratulacje.To wspaniała artystyczna wizytówka szkoły. W imieniu wolontariuszy z "Jedynki", młodzież przekazała na rzecz Hospicjum kwotę 1200 złotych,jaką uczniowie zebrali w sobotę 1 kwietnia na rynku w Busku-Zdroju ,podczas kiermaszu świątecznego. Palmy i inne ozdoby świąteczne znalazły licznych nabywców ,którzy docenili datkami pieniężnymi wysiłek uczniów i nauczycieli.

Bardzo dziękujemy za to finansowe wsparcie i przekazujemy najlepsze życzenia świąteczne całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.Zdrowia i wesołego Alleluja.
Świąteczni Goście ze Skalbmierza.

Pracownice Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Skalbmierzu Anna Kuliś i Małgorzata Wojtasik, pod kierunkiem Pani Katarzyny Wiejachy,Dyrektora przeprowadziły akcję świątecznej pomocy dla Hospicjum w Busku-Zdroju.W zbiórce wzięli udział członkowie Klubu Senior+ liczącego 20 członków pod wodzą Pani Ewy Buras, Koło Gospodyń Wiejskich "Skalbmierskie Babeczki",którym kieruje Pani Izabela Włosowicz,Centrum Edukacji Ustawicznej pod dyrekcją Pani Agnieszki Prządy oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,którym kieruje Pan Waldemar Czajka,Dyrektor, a Szkolne Koło Wolontariatu w tej szkole prowadzi Pani Anna Kruk.

W wyniku sprawnie przeprowadzonej akcji zebrano do puszek 4170 złotych na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju. Delegacja ze Skalbmierza odwiedziła 4 kwietnia pacjentów Hospicjum przekazując finansowy dar i życzenia świąteczne. My też dziękując rewanżujemy się najpiękniejszymi życzeniami dobrego zdrowia na nie tylko na święta dla całej społeczności Skalbmierza,co czynimy na ręce Pana Marka Juszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.


Życzenia z Nowego Korczyna.

Barwne i dynamiczne prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Szkolno-Przedszkolnych z Nowego Korczyna zawładnęły sercami naszych pacjentów i gości przedświątecznego spotkania. Inicjatorem i organizatorem pięknego występu w buskim Hospicjum była Pani Barbara Karnawalska,Dyrektor i nauczyciele Bogusława Woźniak,Anna Górak,Danuta Kostka i Anita Poborca Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Nowego Korczyna.Życzenia przekazane przez maluchów,tańce i ludowe przyśpiewki wzruszyły wszystkich obecnych na sali. Pani Dyrektor dołączając się do życzeń dzieci poinformowała o wynikach akcji świątecznej pomocy dla Hospicjum zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem Pani Marii Błach. Wolontariusze z Nowego Korczyna rozprowadzili wśród mieszkańców tego miasteczka rękodzieła pacjentów Hospicjum w Busku zbierając do puszek darowizny w wysokości 636 złotych., Ponadto w szkolnej zbiórce uczniowie dostarczyli dla Hospicjum środki higieniczne wartości ponad 3000 złotych. To bardzo owocna akcja pomocowa , za którą serdecznie dziękujemy,a dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Korczyn przesyłamy na ręce Pana Pawła Zagai,Burmistrza życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.


Kiermasz w Pacanowie

W Niedzielę Palmową, tradycyjnie jak co roku, społeczność Szkoły Podstawowej w Pacanowie zorganizowała kiermasz ciast oraz ozdób świątecznych na rzecz hospicjum im. Świętego Brata Alberta w Busku – Zdroju.

Mieszkańcy Pacanowa oraz ich goście, bardzo chętnie nabywali słodkości upieczone przez mamy naszych uczniów. Domowe wypieki, rozeszły się bardzo szybko, jak “ciepłe bułeczki”. Podobnie było z pięknymi kurkami, zajączkami oraz innymi ozdobami, które zostały wykonane przez pensjonariuszki hospicjum. Całość zebranej kwoty, czyli 5005zł z pewnością pomoże w funkcjonowaniu tej, jakże ważnej społecznie instytucji.

Podziękowania należą się p. Dyrektor Małgorzacie Stańczyk oraz nauczycielom, którzy zorganizowali i koordynowali całą akcję. Uczniom SP Pacanów za pomoc w sprzedaży ciast oraz rodzicom, którzy jak zawsze z chęcią włączyli się do pomocy.
Ze świątecznymi życzeniami u naszych Przyjaciół.

Okres przedświąteczny to czas składania sobie życzeń.Chcielibyśmy dotrzeć osobiście do jak największej rzeszy osób,które wspomagają działalność naszego Hospicjum,ale fizycznie nie jest to możliwe.Dlatego też wybiórczo odwiedzamy naszych Dobrodziejów przekazując im podziękowania i świąteczne życzenia.

Wśród osób ,do których dotarliśmy znalazł się między innymi Pan Mieczysław Sas,najbardziej zasłużony Przyjaciel Hospicjum w Busku-Zdroju.Jego pomoc, często opisywana na naszej internetowej stronie była zawsze podyktowana szczerymi intencjami wsparcia pomocy niesionej ciężko chorym i osamotnionym. Zawsze nam zabraknie słów,aby w pełni podziękować Panu Mieczysławowi za jego dobre serce i życzliwość. Przed tegorocznymi Świętami Wielkanocnymi odwiedziliśmy Pana Mieczysława z życzeniami i jednym z najpiękniejszych rękodzieł, jakie wyszło z naszej terapeutycznej pracowni.Najwięcej pracy włożyła w wykonanie tego dzieła Pani Wanda Drozdowska,95 letnia pacjentka pochodząca z Sułkowic,gmina Solec-Zdrój.


Kiermasz na buskim rynku.

W sobotę,1 kwietnia zgodnie już z wieloletnią tradycją buski rynek zapełnił się straganami z ofertą świąteczną.W bogatej propozycji ze strony przedsiębiorców,szkół,i wielu innych podmiotów nie zabrakło stoiska naszego Hospicjum.Zlokalizowane ono zostało tuż przy straganie Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.Miało to swoje znaczenie, bowiem Pani Wioletcie Drechnowicz i Łukaszowi Koźmińskiemu,opiekunom naszego stoiska bardzo wydatnie pomogły dzieci ze wspomnianej szkoły.Zachęcały one skutecznie klientów do zainteresowania się rękodziełem naszych pacjentów,które samo w sobie prezentowało się znakomicie. Świadczy o tym kwota wrzucona do puszek w zamian za ręcznie wykonane palmy,gąski,kurczaczki,zajączki czy też kolorowe pisanki zrealizowane różną techniką. Zebrano w sumie 960 złotych,a z satysfakcją informujemy, że tłuściutką kurkę nabył u nas Pan Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju zaproponowaną mu przez Panią Martę Koźmińską,Kierownika Hospicjum.

Przygotowania rękodzieł na kiermasze świąteczne w różnych miejscowościach Ponidzia trwały w pracowni Terapii Zajęciowej ponad 3 miesiące.Pacjenci pod kierunkiem Pań Wiolety Drechnowicz i Marzeny Zatorskiej wykonali blisko 600 rękodzieł,które nasi wolontariusze rozprowadzili na kiermaszach w całym regionie,bądź stały się one naszymi podarunkami dla Przyjaciół i Dobrodziejów Hospicjum. Wiele wsparcia przy pracy pacjenci otrzymali od fizjoterapeutów Wiesławy Kozłowskiej,Urszuli Wacławik, Łukasza Koźmińskiego i szczególnie od bardzo zaangażowanej i uzdolnionej Katarzyny Paradziej,a także od Pani psycholog Krzysztofy Nowak.

Była to olbrzymia praca ,dająca wielką satysfakcję pacjentom,ich opiekunom oraz nabywcom rękodzieł.


Kiełbaska do koszyczka.

Oprócz aspektów religijnych jakże ważne w naszej tradycji są przygotowania kulinarne. W każdym polskim domu oprócz generalnych porządków trwają przygotowania do zastawienia świątecznego stołu wyjątkowymi smakołykami.Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy od skosztowania poświęconych w Wielką Sobotę koszyczkowych różności.Oprócz jajka,soli i chlebka nie może zabraknąć w tymże koszyczku kiełbaski. Tejże kiełbaski nie zabraknie także w hospicyjnym koszyku.Stanie się to za sprawą naszego niezawodnego, wieloletniego już sponsora,Pana Andrzeja Chrząszcza,współwłaściciela hurtowni "KiM" w Busku-Zdroju. Pan Andrzej przekazał dla naszych podopiecznych,ale także dla osób z personelu zatrudnionych na stałe wysokiej jakości kiełbasę wartości ponad 2000 złotych.Dzięki również innym sponsorom pracownicy naszego zakładu otrzymali paczki świąteczne.Ponieważ w Hospicjum nie ma funduszu świadczeń socjalnych,ani dodatkowych wynagrodzeń,czy też premii, przekazane paczki wywołały duże zadowolenie wśród załogi.

Serdecznie dziękujemy za świąteczny podarunek i życzymy Panu Andrzejowi oraz jego Bliskim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz smacznego jajka.


Solidarność pracownicza.

W naszej placówce przebywa pacjent z Bodzentyna, były pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kiedy dawni koledzy z pracy przeczytali nasz apel o potrzebie zakupu nowych,wysokiej klasy wózków inwalidzkich przewidzianych do użytku spacerowego poza teren Hospicjum, postanowili zakupić taki egzemplarz dla swojego przyjaciela.

W dniu 30 marca delegacja Świętokrzyskiego Parku Narodowego w osobach Janusza Kuszewskiego i Szymona Raka,pełniących funkcję Głównych Specjalistów przy asyście Dariusza Skiby,Burmistrza Bodzentyna przybyła do buskiego Hospicjum,aby przekazać pachnący nowością wózek dla potrzeb Pana Dariusza Szymczyka.

Składamy serdeczne podziękowania za ten solidarny gest całej załodze Świętokrzyskiego Parku i na ręce Pana dr inż.Jana Reklewskiego,Dyrektora przesyłamy życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.


Będą miejsca postojowe.

Jak chyba większość zakładów i instytucji, my również borykamy się z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych przy budynku Hospicjum.Szczególnie podczas odwiedzin chorych osoby przyjeżdżające do nas mają problemy z zaparkowaniem.

Nie możemy pozyskać terenu pod nowe parkingi ze względu na przerażająco wysokie ceny gruntu,więc zwróciliśmy się do Pana Waldemara Sikory ,Burmistrza Buska-Zdroju o pomoc.Wspólnie znaleźliśmy doraźne rozwiązanie.W miejscu planowanego w przyszłości chodnika powstają tymczasowe miejsca postojowe. Pan Burmistrz zgodził się na położenie płasko istniejącego krawężnika i wykonanie przez nas zgodnie ze sztuką budowlaną podbudowy pod docelowy chodnik.

Po szeregu rozmów z różnymi podmiotami udało się nam znaleźć partnerów do realizacji zamierzenia. Na naszą prośbę roboty ziemne wykonuje ekipa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju,piasek i mieszankę cementową wraz z przełożeniem krawężnika realizuje firma Bud-Bet z Buska,będąca w strukturze przedsiębiorstwa TOM-BUD i Andrzeja Króla,kamień otrzymaliśmy z Kopalni Morawica. Dzięki życzliwości wielu osób już na Święta Wielkanocne wzbogacimy się o 25 nowych miejsc postojowych.
Życzenia od dzieci z Kazimierzy Wielkiej

Okres przedświąteczny obfituje w życzenia i podarunki.Nasi pacjenci wykonują ozdoby wielkanocne,które przekazujemy w dowód wdzięczności przyjaciołom Hospicjum,ale działa to również w drugą stronę. Przykładem są dzieci ze świetlic szkolnych działających przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Cudzynowicach,które w ramach zajęć świetlicowych wykonali piękne ozdoby wielkanocne i przekazali je w darze dla chorych przebywających w buskim Hospicjum. To bardzo miły gest radośnie przyjęty przez obdarowanych, bo przecież prace dzieci ozdobią stoliczki pacjentów w okresie nadchodzących świąt, przypominając o życzliwości i solidarności od młodego pokolenia.

W imieniu pacjentów składamy serdeczne podziękowania dzieciom i ich opiekunom ,nauczycielom i wychowawcom Annie Michno,Dorocie Celej , Ewie Gołdyn i Agnieszce Płaszewskiej przekazując im życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Goście z komputerowym darem.

Powiatowy Urząd Pracy kierowany przez Dyrektora Mariana Szostaka to partner naszej Fundacji od początku powstania Hospicjum w Busku-Zdroju.W chwili jego tworzenia,w 2017 roku otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe na zatrudnienie z grona bezrobotnych osób niezbędnych do skompletowania załogi nowego zakładu pracy.Również w okresie późniejszym często korzystaliśmy z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy przy zatrudnianiu kolejnych, potrzebnych nam pracowników.

Obecnie, w związku ze zmianą siedziby PUP-u trafiła nam się okazja z korzystania z kolejnego wsparcia działalności Hospicjum.Decyzją Zarządu Powiatu Buskiego w najbliższym czasie nastąpi przeniesienie biura z budynku przy ulicy Różanej do pięknie wyremontowanej siedziby przy ulicy Bohaterów Warszawy,opuszczonej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego.Zwróciliśmy się więc do Pana Jerzego Kolarza,Starosty Buskiego o nieodpłatne przekazanie naszemu Hospicjum 6 sztuk komputerów demontowanych w dotychczasowej siedzibie.Ponieważ sprzęt znajduje się w bardzo dobrym stanie na pewno spełni nasze oczekiwania i zaspokoi potrzeby.

Po wyrażeniu zgody na naszą prośbę, w dniu 26 marca nastąpiła wizyta wspólnej delegacji Starostwa Powiatowego z Panem Stanisławem Klimczakiem,vice-Starostą i Panem Sławomirem Dalachem, Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich,Zdrowia i Obrony Cywilnej oraz Panem Henrykiem Radoszem,zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Panią Elżbietą Kaszą,Główną Księgową.Reprezentantom PUP-u towarzyszył Pan Rafał Paradziej,który zorganizował całą akcję przewozu zestawów komputerowych.

Po podpisaniu porozumienia o przekazaniu, Goście zwiedzili nasz ośrodek zapoznając się z jego bieżącą działalnością. Poruszono także plany dalszej pomocy Powiatu Buskiego dla Hospicjum w Busku. Wizyta zakończyła się przekazaniem przybyłym ozdób świątecznych,wykonanych przez pacjentów oraz wzajemnymi życzeniami zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.


Złote serca ze szkoły w Złotej.

Szkoła Podstawowa w Złotej Pińczowskiej to nasz wieloletni partner w działalności wolontariackiej. Koło Wolontariatu prowadzone przez katechetkę Ewę Kozłowską wielokrotnie już w minionych latach przeprowadzało akcje pomocowe na rzecz buskiego Hospicjum. Szkoła zarządzana przez Panią Mariolę Warzechę również obecnie wzięła udział w akcji rozprowadzenia świątecznych rękodzieł naszych pacjentów. Pani dyrektor wraz z nauczycielami przekazali do puszki 550 złotych w zamian za ozdoby wielkanocne. Serdecznie dziękujemy całemu gronu pedagogicznemu za ten gest i w imieniu chorych składamy całej społeczności szkolnej życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Oprócz zebranych datek pieniężnych Pani Urszula Salmierak ze Złotej przekazała rzeczowy dar w postaci środków higienicznych dla potrzeb pacjentów buskiego Hospicjum.
Długo oczekiwani goście

Podczas budowy budynku Hospicjum korzystaliśmy z pomocy wielu firm produkujących materiały budowlane. Nie wszyscy ich przedstawiciele mogli przybyć na otwarcie wspólnego dzieła,a zaproszenie ciągle było aktualne. Dopiero wczoraj,23 marca po dwu i pół -letniej działalności obiektu ,Pani Anna Bujnowska-Prezes Świętokrzyskiego Okręgu Związku Zawodowego "Budowlani" zmobilizowała kilkoro z nich do odwiedzin naszego Hospicjum.Przybyli do nas : Pan Józef Dąbek,Prezes Kopalni "Morawica" wraz z małżonką Zdzisławą, Pan Janusz Głąbiński,zastępca Prezesa Związków Zawodowych "Budowlani" z Zakładów Gipsowych "Dolina Nidy" z Gacek oraz Pani Magdalena Fudała reprezentująca Panów-byłego Prezesa Krzysztofa Kieresa i obecnego Mirosława Majchrowicza zarządzających Zakładami Produkcji Cementu "Dyckerhoff" w Nowinach. Naszym Gościom towarzyszyli Pani Bożentyna Pałka-Koruba,była Wojewoda oraz Pan Marek Zatorski, Prezes Domu Seniora im.Sue Ryder z Pierzchnicy. Po zwiedzeniu obiektu Hospicjum i zaznajomieniu się z jego działalnością nasi Sponsorzy otrzymali w podzięce za wsparcie rękodzieła wykonane przez naszych pacjentów wraz z życzeniami zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Z kolei w imieniu Gości podobne życzenia dla pacjentów i personelu przekazała Pani Anna Bujnowska,a Pani Bożentyna Pałka-Koruba podarowała na ręce Jarosława Zatorskiego wspaniały dar do hospicyjnej kaplicy w postaci rzeźby przedstawiającej Jana Pawła II, autorstwa Pana Jacka Andrzeja Kucaby,wybitnego artysty,byłego Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków,którego dziełem jest m.in. "Ławeczka Belona" znajdująca się przy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. Wizytę zakończyła wspólna kawa zaserwowana wraz z szarlotką własnego wypieku .


Uroczystości na Grochowiskach z Hospicjum w tle.

Piękna ,wiosenna już pogoda przyciągnęła na Grochowiska tysiące ludzi,aby wspólnie świętować 160 rocznicę jednej z największych bitew Powstania Styczniowego,która rozegrała się na polach tej niewielkiej wioski w pobliżu Pińczowa. Na to wielkie wydarzenie znakomicie przygotowane przez Burmistrza Włodzimierza Baduraka i jego współpracowników przybyło wiele delegacji z kraju i zagranicy,grup rekonstrukcyjnych,pasjonatów historii i plenerowych widowisk oraz ponad 120 osobowa grupa harcerzy z rejonu Ponidzia. Wśród harcerskiej młodzieży dominowali harcerze z Hufca ZHP w Pińczowie pod wodzą Anny Steckiewicz i Wioletty Spychały,którzy przy wsparciu nauczycieli ze Szkoły nr 1 w Pińczowie Sylwii Skiby i Beaty Krychy podjęli inicjatywę promocji rękodzieł pacjentów buskiego Hospicjum .Na stoisku usytuowanym w samym centrum rocznicowych wydarzeń uczniowie SP nr 1 Maksymilian Rambuszek i Ziemowit Gawroński oferowali gościom prace rękodzielnicze w zamian za datek finansowy na Hospicjum w Busku-Zdroju.Wielkanocne ozdoby szybko się rozeszły,a we współpracy z Panią Aleksandrą Szymbra i Księdzem Damianem Jędrzejczykiem z Działoszyc zebrano do puszek kwotę 637 złotych i 41 groszy.

Serdecznie dziękujemy harcerzom i ich opiekunom za inicjatywę wspomagającą naszą działalność, a organizatorom rocznicowego widowiska historycznego dziękujemy za życzliwość i wyrozumiałość.


Odonów wsparł naszą wielkanocną akcję.

Szkolne Koło "Caritas" działające w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie,gm. Kazimierza Wielka wzięło czynny udział w rozprowadzaniu rękodzieł wykonanych przez pacjentów buskiego Hospicjum. Z inicjatywy Pani Jolanty Mizio,Dyrektora Zespołu Szkół,uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Zaręby, opiekuna Koła "Caritas" przeprowadziło kiermasz prac naszych pacjentów , który spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności szkoły. W zamian za wielkanocne ozdoby uczestnicy przekazali do puszek kwotę 500 złotych.

Uczniowie technikum o profilach hotelarskim,informatycznym i logistycznym,których do szkoły uczęszcza 167 są bardzo aktywną młodzieżą,realizując wiele wolontarystycznych działań w swoim środowisku.Cieszymy się,że ta placówka szkolna wspomogła także Hospicjum w Busku-Zdroju. Dziękujemy za pomoc i życzymy tej działającej od 1947 roku szkole jak najwięcej sukcesów edukacyjnych i wychowawczych.

Nowy wózek od dzieci Pani Władysławy.

Pisaliśmy już niejednokrotnie o potrzebie pozyskania przez nasze Hospicjum dobrej jakości wózków inwalidzkich dla potrzeb organizacji wycieczek dla chorych do Parku Zdrojowego i Tężni. Pragniemy,aby nasi podopieczni mogli przy sprzyjających warunkach pogodowych opuścić mury budynku i udać się wraz z wolontariuszami na spacer podziwiać przyrodę i ludzi. Na nasz apel odpowiedziała między innymi rodzina Pani Władysławy Biskup,przebywającej na oddziale opiekuńczo-leczniczym, zakupując na nasze potrzeby nowy wózek inwalidzki. Pani Regina Dalach,Pani Bernarda Szafar i Pan Czesław Biskup zakupiony wspólnie sprzęt przekazali w darze na ręce Pani Marty Koźmińskiej,Kierownika Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy za ten gest dobroci i życzymy Rodzinie Biskupów wszystkiego najlepszego.
Zaproszenie do "Dwójki"

W ramach ogólnopolskiej akcji "Czytamy Dzieciom" Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju zaprosili reprezentantów kilku instytucji z terenu miasta na spotkanie z dziećmi przy czytaniu książek.Wśród osób zaproszonych znalazł się również Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum,któremu postawiono zadanie przeczytania fragmentu opowieści o dzieciństwie Juliana Tuwima.Gość spotkania z drugoklasistami nawiązał szybko znajomość z uczniami opowiadając o swojej trwałej przyjaźni z książkami i ich bohaterami. Dopytał słuchaczy o ich zainteresowania,aby przejść do wątku choroby i samotności w podeszłym wieku. Nawiązał do potrzeby szacunku dla starszych i właściwego kształtowania swojej postawy w stosunku do rodziny,sąsiadów ,kolegów i nauczycieli.Demonstrując wielkanocne ozdoby wykonane przez pacjentów Hospicjum zachęcił dzieci do udziału w organizacji kiermaszu, na którym zbierano by datki pieniężne w zamian za hospicyjne rękodzieła.Na zakończenie przemiłego spotkania,dyrektor Zatorski oprócz życzeń przekazał dzieciom cukierki, a Paniom nauczycielkom Renacie,Agnieszce i Iwonie podziękowanie za zaproszenie.

Wizytę gości zakończyła wspólna herbata w gabinecie Pana Dariusza Kumora, Dyrektora Szkoły.
Pierwszy kiermasz wielkanocny za nami.

Stało się to za sprawą młodzieży należącej do Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Wiktoria Rzepa,Katarzyna Liberek i Emilia Gajos przeprowadziły kiermasz ozdób świątecznych wykonanych na Warsztatach Terapii Zajęciowej przez pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju. Rękodzieła zostały rozprowadzone w środowisku szkolnym z udziałem rodziców i gości szkoły, a także podczas zorganizowanego przez Dyrekcję Szkoły w dniu 5 marca biegu przełajowego "Tropem Wilczym", ku czci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorzy zebrali do puszek od nabywców ozdób kwotę 503 złote i 80 groszy z przeznaczeniem na potrzeby Hospicjum. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom,a w szczególności opiekunom Koła Wolontariatu- Ewie Rzepie i Jerzemu Wojtasikowi. Pozdrawiamy całą społeczność szkolną z zaproszeniem na wycieczkę do Buska.


Życzenia,muzyka i śpiew.

Te akcenty dominowały w środowe przedpołudnie 8 marca w buskim Hospicjum. Międzynarodowy Dzień Kobiet przyniósł wiele radości i wzruszeń naszym podopiecznym,personelowi, a sądzę że również zaproszonym gościom,którzy tego dnia odwiedzili naszą placówkę.Stało się to dzięki prezentacjom muzycznym i wokalnym znakomitych artystów na czele z multiinstrumentalistą Andrzejem Pisulą z Kazimierza Dolnego,któremu towarzyszyli w koncercie Elżbieta Borek i Waldemar Kwiatkowski z Chmielnika.Po powitaniu i złożeniu życzeń przez Jarosława Zatorskiego,dyrektora Hospicjum licznie zebraną publicznością zawładnął urok starannie dobranych na tę uroczystość znanych szlagierów muzycznych i wokalnych wykonanych na saksofony i akordeony. Pan Andrzej Pisula dał popis swoich niezwykłych umiejętności estradowych dobierając podczas koncertu różne rodzaje saksofonów,a w finałowym utworze zagrał rewelacyjnie na liściu zerwanego ze stojącego obok "beniaminka".Utwór "Gdybym był bogaczem", jak i cały koncert wywołał aplauz na sali i długo trwające brawa. Podczas występu gości z Chmielnika,Pan Waldemar Kwiatkowski patrząc na pacjentkę z pierwszego rzędu, Janinę Włodarską ze Śladkowa Małego przypomniał swoje życiowe zdarzenie,kiedy to ponad 20 lat temu wprowadzał się na święta do swojego nowego nieogrzewanego domu,sąsiadka,właśnie Pani Janina dała mu na dobranoc ciepłe skarpety,aby mógł zasnąć w lodowatym mieszkaniu.Wczoraj po latach Pani Włodarska wręczyła Panu Waldemarowi ponownie ręcznie wykonane na naszych warsztatach terapeutycznych ciepłe wełniane skarpety dziękując mu za brawurowy występ.Podobne skarpety otrzymała towarzysząca mu Pani Ela od Pana Mariana Zeliasia,który w ten sposób podziękował artystom za wzruszający koncert. Miłymi naszymi gośćmi byli w tym uroczystym dniu Seniorzy z buskiego Klubu Seniora, Pani Barbara Liberek z Pińczowa,właścicielka współpracującej z nami firmy LIB-MED,Pani Aleksandra Stachniak,Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki z Pacanowa oraz Panie Aneta Cieślak i Anna Garlej z Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,fundatorki środków czystości. Na sali dostrzegliśmy także Panów Andrzeja Króla,właściciela firmy ,która zbudowała budynek Hospicjum oraz Pana Janusza Rozborskiego,reprezentującego Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju.Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Danuta Bobowiec,znana w regionie solistka zespołu "Buskowianie". W imieniu licznej delegacji członków Klubu Seniora,podziękowania i życzenia dla pacjentów Hospicjum przekazała Pani Barbara Kobos,załączając w prezencie pięknie wykonane ozdoby wielkanocne.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zakończył słodki poczęstunek zasponsorowany przez Hurtownię "Sawa" współwłaścicieli Anny Sikory i Włodzimierza Wróbla z Buska-Zdroju.Dziękujemy.


Fryzjerskich zabiegów ciąg dalszy.

Śladem Pań Agnieszki i Lucyny,wolontariuszek z Buska, w przeddzień Dnia Kobiet Pani Sylwia Psuj,nauczycielka zawodu fryzjerskiego przywiozła do nas swoje najzdolniejsze uczennice,aby odświeżyć i upiększyć fryzury pacjentek naszego ośrodka.Pani Sylwia prowadzi swój salon fryzjerski SISSI w Kazimierzy Wielkiej i uczy zawodu w Zespole Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach. Chętne uczennice : Weronika Kasza,Aleksandra Czajka i Karolina Marzec już po raz kolejny przybyły z panią Sylwią do Buska,aby jako wolontariuszki wspomóc na duchu pacjentki Hospicjum.Nic tak bowiem im nie poprawia samopoczucia,jak zadbane włosy. Dziewczyny z Cudzynowic pracowały tego dnia w pocie czoła,bowiem Dzień Kobiet już jutro i okazja do wspólnego świętowania.

Dziękujemy Pani Sylwii i jej drużynie oraz organizatorce akcji,Pani Małgorzacie Milce,Przewodniczącej Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSRiE w Cudzynowicach.
Przed Dniem Kobiet.

Nasze Pacjentki,których w porównaniu do mężczyzn jest zdecydowana większość w oczekiwaniu na utrwalone w pamięci Święto przypadające 8 marca postanowiły zadbać o swoje fryzury.Pani Marta Koźmińska,Kierownik Hospicjum spełniła ich prośby zapraszając do nas mistrzynie fryzjerstwa,Panią Agnieszkę Klinicką i Panią Lucynę Bator. Wymienione osoby jako wolontariuszki przepracowały poniedziałkowy dzień podcinając i układając włosy schorowanym,ale bardzo zadowolonym z tej czynności pacjentkom . Panie Agnieszka i Lucyna zaskarbiły sobie wdzięczność kobiet, ale także kierownictwa Hospicjum swoją pracowitością,taktownością i przyjaznością w kontakcie z chorymi.

Dziękujemy Wolontariuszkom i życzymy im oprócz zdrowia wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Jesteśmy przekonani,że salony fryzjerskie N.1 przy ulicy Kopernika 12 Pani Agnieszki Klinickiej i "LOOK" w Zdroju Pani Lucyny Bator będą zawsze oblegane przez klientów doceniających poziom usług i miłą obsługę.


Zamiast kwiatów,datek na Hospicjum.

Zgodnie z życzeniem rodziny na pogrzebie Św.P. Marka Wnuka z Buska -Zdroju pojawili się harcerze z buskiego hufca,aby zebrać do puszek datki na rzecz Hospicjum.Wcześniej na klepsydrach informujących o uroczystościach pogrzebowych siostra zmarłego Barbara Wnuk-Spirowska ogłosiła prośbę ,aby uczestnicy pogrzebu zamiast kwiatów przekazali datki na Hospicjum. Zbiórkę zrealizowali Bartosz Drozdowski,Kacper Gębala, Mateusz Maj, Oktawian Krysiński, Emilia Gunia,Aleksandra Czarnecka, Nikola Krysińska pod opieką komendanta hufca Adama Gadawskiego i jego zastępcy Teresy Leszczyńskiej.Mimo przejmującego zimna ,a co za tym idzie niskiej frekwencji na pogrzebie, zebrano do puszek 334 złote,przekazując je buskiemu Hospicjum.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Marka Wnuka,a harcerzom dziękujemy za przeprowadzoną zbiórkę.
Środa Popielcowa w buskim Hospicjum.

Po miłym ostatkowym zakończeniu karnawału,nadszedł czas refleksji i pokuty na okres Wielkiego Postu. Na wspólnej, popielcowej Mszy Świętej poprowadzonej przez Księdza Kapelana Radosława Sobalkowskiego zgromadzili się pacjenci i personel Hospicjum.W łóżkach pozostali tylko najciężej chorzy. W wypełnionej po brzegi kaplicy uczestnicy nabożeństwa wysłuchali homilii Księdza Radosława,nawiązującej do słów Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty "Chcesz zmienić świat na lepsze, zacznij od poprawy swojego życia" zaapelował,aby zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem i przy wsparciu Pana Jezusa i Matki Boskiej odmienić go na lepsze. Zapomnieć o urazach,pomodlić się za grzeszników,spojrzeć na innych z życzliwością i miłością.

Pamiętając o kruchości życia doczesnego i o nieuchronnie przemijającym czasie wskazał nadzieję życia z Chrystusem.W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pana Jezusa poprzez pokutę i umartwienie kapłan posypał głowy modlących się popiołem powstałym ze spalenia zeszłorocznych palm wielkanocnych. Radosne,piękne palmy ogień zamienił w garstkę popiołu.Tak jak w życiu człowieka. PROCHEM JESTEŚ I W PROCH SIĘ ZAMIENISZ.


Na warsztatach praca wre...

Czas nieuchronnie prze do przodu i na Warsztatach Terapii Zajęciowej już trwają przygotowania do Świąt Wielkanocnych.Pragniemy wzorem ubiegłego roku wespół z Wolontariuszami z rejonu Ponidzia przeprowadzić akcję wykonania i zachęcenia do nabycia przez mieszkańców naszego terenu ozdób wielkanocnych. Udana akcja bożonarodzeniowa pozwoliła nam zgromadzić pieniądze na zakup materiałów potrzebnych do wykonania zajączków,kaczuszek,gąsek ,ozdobnych jajeczek itp. Teraz pacjentki pod okiem instruktorów robią na drutach,haftują ,szydełkują, kleją i malują.Dołączają do nich mile widziani wolontariusze ze szkół Ponidzia.

Jako pierwsza ich grupa przybyła do Hospicjum młodzież z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Z inicjatywy nauczycieli Ewy Rzepy i Jerzego Wojtasika uczniowie : Oliwia Kula,Emilia Gajos, Natalia Czerw i Piotr Niedziela odbyli warsztaty w hospicyjnej pracowni.W pierwszej części odbyło się szkolenie prowadzone przez instruktorów Marzenę Zatorską i Wiolettę Drechnowicz, a w drugiej przeprowadzono zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów.Manualne zręczności doskonalili także opiekunowie uczniów.Ustalono harmonogram współpracy , a wolontariusze zobowiązali się do przeprowadzenia akcji przedświątecznej rozprowadzenia wspólnie wykonanych ozdób i zebrania z tego tytułu pieniędzy na rzecz Hospicjum.

Niezależnie jakie efekty przyniesie to zamierzenie, już dzisiaj składamy na ręce Pani Ewy Rzepy i Pana Jerzego Wojtasika serdeczne podziękowania, a Pani Annie Wach, dyrektorowi szkoły przesyłamy gratulacje za piękną inicjatywę Szkolnego Koła Wolontariatu.
Karnawałowe ostatki.

Tradycji stało się zadość i we wtorek 21 lutego odbyły się w naszym Hospicjum "ostatki". Jak przystało na koniec karnawału oprócz słodkiego poczęstunku nasi Goście przywieźli do nas wesołą muzykę i regionalne przyśpiewki. Te ostatnie,mimo nie najlepszego poczucia zaprezentowała liderka zespołu folklorystycznego"Buskowianie",Pani Danuta Bobowiec. Akompaniował jej mistrz gry na akordeonie Pan Waldemar Kwiatkowski z Chmielnika,który przybył do nas w gościnę ze swoją koleżanką panią Elżbietą Borek,znaną w regionie pod imieniem "Chmielnickiego Słowika". Pan Waldemar i Pani Ela zaprezentowali przed naszymi podopiecznymi wspaniały koncert regionalnej muzyki ludowej i biesiadnej. Kolejnym artystą,który umilił chorym ostatkowe spotkanie był Pan Tadeusz Kwiatkowski, buszczanin pochodzący z Chmielnika,znany artysta i pedagog muzyczny, który przy akompaniamencie gitary zaśpiewał kilka lubianych przez wszystkich przebojów muzycznych.Temu gronu wybitnych wykonawców towarzyszył zaprzyjaźniony z nami zespół" SENIOR-AN" z buskiego Klubu Seniora,prowadzony przez Pana Andrzeja Walejnisa. Członkowie tego zespołu występując w bardzo eleganckich strojach zademonstrowali radość i wielką serdeczność w stosunku do widzów,rozweselając ich swoimi pięknymi piosenkami. Ostatkowa biesiada przeciągnęła się aż do obiadu ,który też miał ostatkowe menu.

Dziękujemy Gościom za uświetnienie śpiewem i muzyką naszego spotkania, a sponsorom za przekazane słodycze.Buscy Seniorzy dla Hospicjum.

Klub Seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrzesza ponad 300 osób. Dzięki staraniom Samorządu Buska-Zdroju ,a w szczególności Burmistrza Waldemara Sikory od ubiegłego roku Klub mieści się w nowym budynku przy ulicy Bocznej ,gdzie emeryci czują się znakomicie przy realizacji wielu projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. Pani Anna Kania, Dyrektor MOPS-u przy pomocy Rady Senioralnej sprawnie zarządza Klubem, pozyskując środki finansowe w ramach projektów unijnych i krajowych. Właśnie po podsumowaniu ich realizacji i podliczeniu wymaganego wkładu własnego członków w postaci ich finansowych składek okazało się ,że powstały oszczędności w wysokości 2154 złote. Tę kwotę postanowiono przekazać na rzecz pomocy dla buskiego Hospicjum w postaci zakupu środków higienicznych dla jego pacjentów.

W środę,15 lutego delegacja Seniorów pod przewodnictwem Skarbnika Ryszarda Jopkiewicza przekazała dar na ręce kierownictwa Hospicjum, a następnie zwiedziła ośrodek, odwiedzając chorych i zapoznając się z warunkami ich pobytu w naszej placówce. Dyrektor Hospicjum zaprosił przedstawicieli Klubu Seniora na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet planowane na 8 marca w naszej siedzibie.

Na wiosenne spacery.

Wyjście poza budynek Hospicjum to marzenie wielu pacjentów,tych szczególnie którzy przebywają u nas już długi okres.Przygotowujemy się do wiosennych spacerów naszych chorych na tężnię i do Parku Zdrojowego. Omówiliśmy z Siostrą Chrystianą pracującą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Mikołaja Kopernika plan współpracy wolontariuszy tej szkoły przy realizacji tych zamierzeń.Otóż w ciepłe ,pogodne dni zespół wolontariuszy pod kierunkiem fizjoterapeutów będzie prowadził pacjentów na wózkach w uzgodnione miejsca i w określonym ściśle czasie. Będzie to grupa około 20 osób z pozwoleniem na wyjście od lekarza. Aby móc zrealizować plany musimy posiadać na stanie odpowiednie spacerowe wózki inwalidzkie.Niestety, większość posiadanego przez nas sprzętu jest słabej jakości o dużym stopniu zużycia.Podczas ubiegłorocznych wyjazdów poza siedzibę dochodziło do wielu awarii kół.Chcąc temu zapobiec rozpoczęliśmy wymianę części wózków i postanowiliśmy zakupić kilka nowych charakteryzujących się dobrą jakością.

Po przedstawieniu naszego problemu zaprzyjaźnionym samorządom otrzymaliśmy już wsparcie na ten cel od gminy Kazimierza Wielka,kiedy to podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego,Pani Edyta Molo, Dyrektor tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała nam kwotę 3 500 złotych. Tym śladem poszła także gmina Bodzentyn zakupując dla nas odpowiedni wózek.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom w imieniu chorych,którzy będą korzystać z efektów tej pomocy.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO w buskim Hospicjum.

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego i z tej to okazji kierownictwo buskiego Hospicjum zorganizowało uroczystość z udziałem Księdza Andrzeja Kalety ,Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej oraz wielu innych zaproszonych gości.

Na wstępie spotkania Jarosław Zatorski, Dyrektor Hospicjum w imieniu przedstawicieli Zarządu Fundacji Św. Brata Alberta ,który reprezentowali Marian Jaworski,Prezes i Piotr Jaworski, Zastępca Prezesa powitał zebranych i nawiązał do podsumowania minionego roku 2022. W obecności licznie zebranych pacjentów i personelu podziękował przybyłym Przyjaciołom naszego Hospicjum.Wśród zebranych byli między innymi Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju, Delegacja Kazimierzy Wielkiej reprezentowana przez Burmistrza Adama Bodziocha i Edytę Molo,Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Ryszard Zych, Burmistrz Stopnicy, Marek Juszczyk,Burmistrz Skalbmierza, Adam Pałys,Wójt Gminy Solec-Zdrój, Paweł Zagaja,Burmistrz Nowego Korczyna i Mariola Lotko,Dyrektor tamtejszego Domu Kultury, Jerzy Służalski, Sekretarz Powiatu Buskiego,Tadeusz Gryc,Zastępca Dyrektora Sanatorium "Wókniarz",Adam Gadawski,Komendant Hufca ZHP w Busku-Zdroju i jego Zastępca Teresa Leszczyńska, Leszek Gadawski ,Prezes Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju,Marek Zatorski,Prezes Domu Opieki im.Sue Ryder z Pierzchnicy, Ilona Modrzewiecka, Dyrektor Szkoły w Młodzawach,Marianna Wira,Prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"z Chmielnika wraz z grupą Przyjaciół Jarosława Zatorskiego z tego miasta.

Następnie Prezes Marian Jaworski wręczył w podziękowaniu za pomoc Hospicjum pamiątkowe grawertony najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom : Spółdzielni "Społem" w Busku Zdroju, Hurtowni "Sawa" Współwłaścicieli Anny Sikory i Włodzimierza Wróbla, Towarzystwu Miłośników Buska-Zdroju reprezentowanego przez Vice Prezesa Tadeusza Urę, Iwonie i Markowi Wieczorkom,Właścicielom Firmy WITALPOL ze Świniar, Krzysztofowi Półtorakowi i Piotrowi Czyszczoniowi , Przedsiębiorcom z Nowego Korczyna,Marianowi Kopale, Właścicielowi Firmy METAL-KOP z Młynów i Mieczysławowi Sasowi,Przedsiębiorcy z Buska-Zdroju. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez Biskupa Andrzeja Kaletę oraz Księdza Seniora Marka Podymę,Księdza Andrzeja Jankoskiego,Proboszcza Parafii Św. Alberta w Busku-Zdroju, Księdza Tadeusza Szlachtę,Proboszcza Parafii NMP w Busku-Zdroju,Mariana Janika,Proboszcza Parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju,Księdza Adama Dziadka,Proboszcza Parafii w Rogowie oraz Księdza Franciszka Siarka, Proboszcza Parafii Miechów.Biskupowi asystował Ksiądz Mirosław Kowalski.

Tuż przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup przyjął podziękowanie za przybycie do nas od delegacji pacjentów Hospicjum. Z kolei na ręce pacjentki Janiny Maj życzenia chorym przekazała delegacja ze Szkoły Podstawowej w Siesławicach,uczeń Mateusz Adamczyk i nauczycielki Ewa Złotnik i Barbara Skrzypek. Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup w asyście obecnych Księży odwiedził pozostałych chorych przebywających w pokojach i zwiedził nasz ośrodek. Uroczyste spotkanie zakończył obiad zasponsorowany przez Pana Mieczysława Sasa.Podsumowanie działalności za rok 2022.

Hospicjum w Busku-Zdroju,prowadzone przez Fundację Gospodarczą Świętego Brata Alberta świadczyło opiekę nad chorymi głównie z powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego na oddziale hospicyjnym posiadającym 23 miejsca oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z zasobem 73 miejsc. Na oddziale hospicyjnym w ciągu ostatniego roku przebywało 181 nieuleczalnie chorych pacjentów,a spośród nich zmarło 118 osób.Na własne żądanie hospicjum opuściło 6 osób. Z kolei w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przebywało 169 pacjentów przewlekle chorych,z których zmarło 19 osób,a 10 opuściło oddział po skutecznej rehabilitacji. Ponadto ,dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, świadczyliśmy opiekę domową nad 116 osobami niesamodzielnymi poprzez dojazd do ich miejsc zamieszkania lekarzy,pielęgniarek,opiekunek i fizjoterapeutów. Niestety ten program trwa jedynie do końca kwietnia 2023 roku i ze względu na brak porozumienia rządu z Unią Europejską nie będzie dalej realizowany.Pozostanie jedynie możliwość bezpłatnego korzystania z naszej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Hospicjum,jako zakład pracy zatrudnia 7 lekarzy, w tym Pan Bernard Solecki świadczy pracę jako wolontariusz. Oprócz lekarzy zatrudniamy na umowę o pracę i umowy zlecenia 38 pielęgniarek, 25 opiekunek medycznych, 5 fizjoterapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej,2 w obsłudze kuchni,10 osób sprzątających oraz 4 w administracji w różnym wymiarze czasu pracy.Korzystamy też z usług zewnętrznych w zakresie wyżywienia, pralni,nadzoru technicznego,BHP itp. Zatrudniamy kapelana,psychologa i logopedę. Współpracujemy w zakresie wolontariatu z wieloma szkołami i instytucjami,opisując zakres i formę współpracy na bieżąco na naszej stronie internetowej. Podstawą zabezpieczenia finansowego naszej działalności jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia.Pacjenci przyjęci na oddział hospicyjny nie ponoszą jakichkolwiek opłat na naszą rzecz,a pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego płacą miesięcznie za pobyt u nas 70 % świadczenia jakie posiadają (emerytury lub renty ). U naszych pacjentów przeważają niskie świadczenia emerytalne,głównie rolnicze, stąd koszty utrzymania trudno nam zbilansować z pozyskanymi wpływami finansowymi.
Rok 2022 zamknęliśmy bez zobowiązań i kredytów.Stało się to dzięki pomocy wielu życzliwych osób i instytucji,o czym pisaliśmy na naszych łamach.Dużą pomocą jest dla nas wpływ z 1 % odpisu podatkowego. To dzięki niemu mogliśmy wdrożyć podwyżki wynagrodzeń,wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dużą pomocą są dla naszej działalności dotacje samorządów w ramach konkursów pożytku publicznego.

W ubiegłym roku taką pomoc otrzymaliśmy od następujących Gmin:
1.Busko-Zdrój -kwota 125 000 złotych
2.Stopnica -kwota 30 000 złotych
3.Skalbmierz - kwota 10 000 złotych
4.Kazimierza Wielka-kwota 10 000 złotych
5.Solec-Zdrój -kwota 8 000 złotych
6.Nowy Korczyn -kwota 6 000 złotych
7.Czarnocin -kwota 5 000 złotych

Składamy podziękowania za udzieloną nam pomoc ,co przekłada się na jakość usług przez nas świadczonych. Dzięki ofiarodawcom mogliśmy w ubiegłym roku oddać do użytku tak bardzo przydatną pacjentom altanę i dokupić potrzebny sprzęt medyczny i pomocniczy.

Nieoceniona jest życzliwość wielu ludzi przejawiająca się w różny sposób.Za nią szczególnie dziękujemy.

WOŚP zagrała też dla nas.

W dniu 29 stycznia w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, tak jak w wielu miejscach w Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poruszając serca uczestnikom tego festiwalu dobroci.Podczas prezentacji kulturalnych odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych na rzecz inicjatywy Jerzego Owsiaka. Wśród nich był nowy ,wysokiej klasy wózek inwalidzki,którego wspólnie wylicytowali koledzy Aleksander Kozioł z Broniny i Robert Burchan ze Zbludowic. Wylicytowali oni wózek za kwotę 1500 złotych i następnego dnia podarowali go Hospicjum w Busku.

Przyjęliśmy z radością potrzebny naszym podopiecznym dar i serdecznie dziękujemy za niezwykły pomysł. Nasi Darczyńcy to znani w środowisku przedsiębiorcy i społecznicy. Pan Robert Burchan , pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Buska-Zdroju wraz z żoną Beatą prowadzi Zakład Instalacji Elektrycznych,a Pan Aleksander Kozioł, syn znanego społecznika Stanisława Kozioła, sołtysa Broniny to właściciel przedsiębiorstwa ART-WOJ,które prowadzi wraz z żoną Agnieszką. Firma Pana Kozła to piękna karta rodzinnej tradycji metaloplastyki rozsławiającej wyrobami naszą gminę.

Życzymy rodzinom Burchanów i Koziołów wiele zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Szczodra Wiślica.

Ze względu na chorobę dopiero teraz dotarł do naszego Hospicjum Pan Artur Hazura,Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wiślicy.Towarzyszyły mu Panie Magdalena Kochańska-Szostak i Agnieszka Cerazy,nauczycielki tej placówki. Goście z tego historycznego miasteczka przywieźli puszkę z pieniędzmi zebranymi na kiermaszu przedświątecznym,który odbył się w grudniu ubiegłego roku na wiślickim rynku. Organizatorem kiermaszu była Pani Dorota Madej,Kierownik świetlicy szkolnej oraz wspomniane powyżej nauczycielki wraz z harcerzami .Podczas kiermaszu oferowali oni prace świąteczne wykonane przez uczniów oraz stroiki przekazane przez pacjentów Hospicjum z Buska-Zdroju.Nabywcy świątecznych ozdób przekazali w zamian do puszki kwotę 2010,68 złotych,co jest największą sumą spośród wszystkich zbiórek organizowanych na obszarze naszego działania.

Szkoła w Wiślicy w minionych latach aktywnie uczestniczyła w akcjach pomocowych dla naszego ośrodka , a Samorząd tego miasta wspierał działalność Hospicjum, za co serdecznie dziękujemy.

Życzymy wszystkim uczniom,których uczęszcza do szkoły 405 bardzo dobrych wyników w nauce,a nauczycielom i dyrekcji jak najwięcej satysfakcji z pracy. Składamy też najlepsze życzenia pomyślności dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica.Fermata z kolędami.

Wedle tradycji kolędy śpiewamy do 2 lutego t.j.do święta Matki Boskiej Gromnicznej.Te piękne pieśni w kościele p.w. Św. Brata Alberta zabrzmiały 22 stycznia w wykonaniu zespołu chóralnego "Fermata" z Kielc.Na ten niezwykle piękny koncert zaprosił parafian Ksiądz Andrzej Jankoski, Proboszcz wraz z Buskim Stowarzyszeniem Kulturalnym,reprezentowanym tego wieczoru przez Ewę Sierlecką i Włodzimierza Marchewkę.Ten ostatni jest autorem zdjęć,które zamieszczamy poniżej.

Chór kameralny "Fermata" powstał 25 lat temu z inicjatywy Pani Ewy Robak,kierownika zespołu i jego dyrygentki.W jego skład wchodzą głównie absolwenci i studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Repertuar "Fermaty" jest różnorodny,ale w buskim kościele zaprezentował najpiękniejsze kolędy, bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzonych parafian. Chór uświetnił także mszę świętą we współpracy z organistą Janem Kowalikiem,którą celebrował Ksiądz Senior Marek Podyma,wielki znawca i miłośnik muzyki. On też skierował słowa podzięki i gratulacje członkom tego wybitnego zespołu.

Rozśpiewana szkoła.

Takim mianem można nazwać Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju znanym w środowisku jako "Ekonomik". To bardzo zaskakujące,że w placówce oświatowej kształcącej młodzież głównie w obrębie przedmiotów ścisłych jest tak olbrzymi pęd do śpiewu i muzyki.Przekonaliśmy się o tym podczas występu grupy młodzieży tej szkoły,której przyjazd do nas zorganizowała Siostra Christiana, pracująca z uczniami.Zaprezentowano pacjentom i gościom wydarzenia znakomity w odbiorze spektakl słowno-muzyczny o świętach Bożego Narodzenia. W poetyckich utworach naszych poetów przypomniano tradycję i znaczenie tego corocznego okresu świętowania dla naszej tożsamości narodowej i wartości społecznej. Religijny charakter śpiewanych kolęd młodzi artyści wzbogacili współczesnymi piosenkami, pięknie się  wpisującymi w charakter przedstawienia.

Scenariusz i opracowanie prezentacji dokonali sami uczniowie i sami też zorganizowali występy kolędowe w wielu miejscach na terenie Buska.Można podsumować,że kolędowali jak dawniej bywało.Siostra Chrystiana, a właściwie Helena Budzyńska zaprzyjaźniona z naszym Hospicjum zaprosiła młodzież do nas ,za co serdecznie jej dziękujemy.

Ekonomik znany jest w Busku i okolicach z corocznego ,wyjątkowo pięknego świętowania Święta 11 Listopada, kiedy to szkolna sala gimnastyczna pęka w szwach od nadmiaru gości chcących obejrzeć i wysłuchać patriotycznego wydarzenia. To wspaniała wizytówka szkoły i wielka praca Pana Andrzeja Żądło,nauczyciela muzyki.

Trudne byłyby do osiągnięcia sukcesy szkoły bez dobrej atmosfery tu panującej,co jest zasługą całego środowiska szkolnego i Rady Rodziców, ale przede wszystkim dzięki umiejętnościom i oddaniu w pracy Pana Andrzeja Bilewskiego ,Dyrektora Zespołu Szkół. Gratulujemy.

Dziękujemy artystom,a byli nimi: Aleksandra Wójcik, Dominika Kołodziej, Marcel Trzeszkowski, Bartosz Wach, Filip Gunia, Anna Maj, Kamila Maj, Kacper Ździebko, Mikołaj Davis, Julia Lelas, Hubert Kwaśniewski, Weronika Schab, Monika Laska, Martyna Kwiecień, Patrycja Majcher, Aleksandra Biały, Natalia Pudło, Gabriela Farmas, i Zofia Pałys.

Umieć się podzielić,nawet jak ma się nie za dużo.

Tak potrafią się zachować druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach w gminie Busko-Zdrój.  Już za cztery lata ta jednostka będzie obchodzić 100 lecie swojego powstania. Jej działalność zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko w zakresie ochrony pożarowej, ale także w szerokim działaniu prewencyjnym i wspomagającym miejscową ludność podczas przeróżnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Dzisiaj aktywność jednostki jest nadal bardzo potrzebna tej dużej,nowoczesnej wsi jak i całej gminie. Strażacy Ochotnicy są zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt i posiadają dobre warunki lokalowe.Współpracę ze środowiskiem widać na każdym polu,podczas uroczystości kościelnych i gminnych oraz miejscowym przedszkolem. Pacjenci naszego Hospicjum również doznali troski Strażaków z Mikułowic. Delegacja OSP przybyła do nas z noworocznymi życzeniami załączając potrzebny nam prezent w postaci środków czystości , które darczyńcy wygospodarowali w minionym roku.

Dziękując Druhom z Mikułowic składamy im najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia,pomyślności w życiu osobistym i tyle powrotów co wyjazdów z akcji ratunkowych.Jasełka na wesoło.

Nikt chyba z widzów nie przypuszczał, że figlarne diabełki mogą tak zamieszać w tradycyjnym scenariuszu jasełek. Stało się to podczas występu trzecioklasistów klasy "B" ze Szkoły Podstawowej nr.2 imienia Janusza Korczaka w Busku-Zdroju dla pacjentów naszego Hospicjum. Panie nauczycielki :Alicja Zdziarska,Marcelina Płonka, Anna Wilk oraz Magdalena Lechowska-Brych wpadły na znakomity pomysł, aby oprócz tradycyjnych ról Matki Boskiej,Świętego Józefa,pasterzy i królewskich mędrców utworzyć grupkę żywiołowych diabełków, którzy namową i groźbą zniechęcą mieszkańców Betlejem do przyjęcia w gościnę brzemienną Maryję z Józefem. Wartkie,zabawne dialogi były z uśmiechem przyjęte przez publiczność.Uzupełniły je indywidualne i zbiorowe pięknie wykonane pieśni.Każdy z młodych artystów znakomicie się prezentował w dobranym do roli kostiumie.

Blisko 2 miesiące prób dało wspaniały efekt.Oskar Barylak, Oliwier Bączek, Nikola Brych, Wiktor Gawrołek, Michał Gradek, Tymoteusz Hopek, Krzysztof Kałużny, Oliwier Kuś, Natan Karcz, Juliusz Mysior, Wiktoria Mystek, Antoni Papaj, Maciej Pyrz, Gabriella Siołek, Zuzanna Sagan, Kacper Szczygieł, Arkadiusz Terlecki, Adam Tokarz,Maria Wróblewska, Zagnański Jakub i Maksymilian Zdziebko spisali się na szóstkę i w pełni zasłużyli na gromkie brawa, jakie otrzymali w podziękowaniu od zadowolonych pacjentów i towarzyszącego im personelu.Ta 24 osobowa klasa licząca 19 chłopców i 5 dziewczynek została w podzięce zaproszona przez kierownictwo Hospicjum na słodki poczęstunek , wcześniej jednak w imieniu artystów "Matka Boska" i "Józef Stary" z wielkiego,niesionego wspólnie kosza poczęstowali obecnych na sali cukierkami składając im najlepsze noworoczne życzenia.

Na ręce Pana Dariusza Kumora,Dyrektora tej liczącej 550 uczniów Szkoły Podstawowej nr.2 w Busku-Zdroju przesyłamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udany występ,życząc wszystkiego najlepszego na przyszłość dla całej społeczności tej ambitnej szkoły.Szkoła z Drugni z kolędową wizytą.

Miłą pamięcią wspominaliśmy zeszłoroczny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drugni,gmina Pierzchnica podczas obchodów Dnia Chorego w buskim Hospicjum.Stąd ponowny przyjazd uczniów z tej szkoły tym razem z programem jasełkowym bardzo nas ucieszył. I nie zawiedliśmy się.Starannie przygotowane dzieci przedstawiły bardzo atrakcyjny i urozmaicony program ,który wywarł na widzach duże wrażenie.Na widowni zasiedli oprócz pacjentów również goście wydarzenia,wśród których byli Jerzy Kolarz,Starosta Buski i Stanisław Strąk,Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.Pan Starosta tuż po pierwszej scenie tańca z szarfami w biało-czerwonych barwach zabrał głos składając podziękowania młodym artystom z Drugni. Nie omieszkał także złożyć najlepszych życzeń noworocznych pacjentom naszego ośrodka.Po dynamicznym tańcu Mikołajów dzieci z grupy przedszkolaków życzenia dla chorych i personelu przekazał Pan Burmistrz Pierzchnicy.

Po podziękowaniach za występ, dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek,dzieląc się cukierkami z oklaskującymi ich widzami.Pani Danuta Kmiecik Oddziałowa ZOL-u,pochodząca z rejonu Drugni przekazała na ręce Pani Elżbiety Stemplewskiej,Dyrektora Szkoły gadżety na szkolne konkursy,a Pani Marta Koźmińska, Kierownik Hospicjum podziękowała za obecność Panu Stanisławowi Strąkowi publikacją książkową Pana Profesora Krzysztofa Bieleckiego.

Życzymy uczniom Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Drugni w Nowym Roku zdrowia i jak najlepszych wyników w nauce.Wolontariusze z Chrobrza pierwsi w nowym roku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, to szkoła z wielką tradycją i zasługami oświatowymi nie tylko dla rejonu Ponidzia.Pokolenia jej absolwentów wdrażało zdobytą tu wiedzę w praktykę rolniczą rozwijając gospodarczo polską wieś.Pomni historycznych tradycji ziemiańskich Ordynacji Rodziny Wielopolskich uczniowie do dzisiaj kultywują dobrą naukę i aktywność w życie społeczne Ponidzia. Dowodem na to ostatnie jest działalność Szkolnego Koła Wolontariatu we współpracy z Hospicjum w Busku-Zdroju.Już na etapie budowy Hospicjum, chroberska społeczność włączyła się w akcje pomocowe dla tej wzniosłej idei.Kilka lat temu procesowi przewodziła niestety już nie istniejąca Szkoła Podstawowa w Chrobrzu,ale cenna jest w tej chwili aktywność Szkoły Rolniczej.

W dniu 4 stycznia delegacja tej szkoły w składzie:uczniowie,Katarzyna Liberek,Natalia Czerw i Igor Judasz wraz z opiekunami Ewą Rzepą i Jerzym Wojtasikiem przybyła do nas,aby po zapoznaniu się z bieżącą działalnością Hospicjum podjąć wspólne plany na najbliższą przyszłość.W rozmowie z kierownictwem,uczniowie i nauczyciele ustalili zakres tegorocznych działań wolontariuszy,mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów dla środowiska szkolnego,a przede wszystkim dla pacjentów buskiego Hospicjum. Dziękujemy za wizytę i życzymy realizacji ustalonych zamierzeń.

Imieninowy początek roku.

Imię Mieczysław ,świętowane 1 stycznia, nosi Pan Sas,nasz nieoceniony Przyjaciel i Dobrodziej. Człowiek Wielkiego i Dobrego serca,Przemysłowiec i Społecznik. Całe jego dotychczasowe życie jest wzorem aktywności obywatelskiej,zmysłu przedsiębiorczości i wrażliwości na potrzeby ludzi w duchu nauki kościoła,którego jest wiernym członkiem.

Zasługi Pana Mieczysława dla buskiego Hospicjum na etapie budowy i w trakcie działalności opisywaliśmy wielokrotnie. Pamiętamy o jego zasługach i życzliwości,stąd wizyta naszej delegacji z imieninowymi życzeniami.Przekazaliśmy Solenizantowi wyjątkowy i oryginalny prezent w postaci wykonanego z wełny na drutach miniatury amerykańskiego businessmena, którego bez wątpienia przypomina Pan Mieczysław. Przepiękną pracę wykonała jedna z naszych najzdolniejszych i najpracowitszych pacjentek,Pani Wanda Drozdowska z Sułkowic,Gmina Solec-Zdrój.Pomogły jej w tym dziele fizjoterapeutki Wiesława Kozłowska i Katarzyna Paradziej oraz instruktorka terapii zajęciowej,Pani Wioletta Drechnowicz,które przygotowały szkielet wizerunku , mocowanie do drewnianej podstawy i dobrały guziczki wraz z szarfą z napisem "SAS". Efekt przeszedł oczekiwania,co było widać na twarzy przyjmującego prezent Solenizanta.

Panie Mieczysławie,życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pożegnanie mijającego roku.

Gdy piszę te słowa,rok 2022 powoli kończy bieg.Nadszedł czas podsumowań i ocen. Sprawozdanie z działalności zamieścimy już w styczniu nowego roku,ale na gorąco możemy określić minione 12 miesięcy jako czas dobrze zrealizowanych zadań.

Mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności za pacjentów nie tylko chorych,ale także zagubionych i bardzo nieszczęśliwych.Ich stan udziela się rodzinom i naszym pracownikom.Opiekunki i pielęgniarki są na co dzień powiernikami ich stanu ducha.To też ciężkie brzemię.

Cenimy sobie bardzo pomoc,jakiej doznajemy od ludzi dobrego serca.Na naszych łamach piszemy o pięknych ich postawach nie tylko w sferze materialnej. Każdy gest skierowany do cierpiącego człowieka ma znaczenie. Na dzisiejsze podsumowanie wybrałem dwa przykłady. Pierwszy to postawa młodej dziewczyny z Szydłowa Weroniki Wawszczyk,która z własnej inicjatywy postanowiła sprawić podarunek naszym pacjentom organizując internetową akcję zakupu dla nich środków czystości.Zadając sobie wiele trudu zebrała od internetowych Darczyńców zakupione dla chorych środki do ochrony i pielęgnacji ciała wartości blisko 1000 złotych i przekazała dary do buskiego Hospicjum.

Drugim przykładem jest postawa Pana Tadeusza Kwiatkowskiego,nauczyciela muzyki i twórcy zespołu"Legato". Od wielu już lat objeżdża on wraz z uczącą się młodzieżą Domy Pomocy Społecznej,aby muzyką i piosenką umilić pobyt przebywającym w nich starszym i schorowanym,a często samotnym ludziom. W dniu 30 grudnia zawitał on ponownie do naszego Hospicjum.Młodzi artyści przynieśli do nas radość pięknie wykonanych kolęd i popularnych piosenek.Twarze chorych wyraziły zachwyt i wdzięczność za te chwile miłego zapomnienia o przykrej rzeczywistości.

 Dziękujemy Weronice Wawszczyk,Panu Kwiatkowskiemu z zespołem "Legato" i Wszystkim co wspomagali nasze Hospicjum jak tylko mogli i umieli w całym 2022 roku.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2023 ROKU.

Noworoczna niespodzianka z Biniątek.

Biniątki to niewielka wioska należąca do Parafii Oleszki w Gminie Busko-Zdrój.Mieszkańcy tej miejscowości poza pracą najemną żyją tu głównie z pracy na roli uprawiając czosnek i ogórki,które to warzywa stanowią dominujące dochody dla tamtejszych producentów.

Kilka lat temu spełniając warunek konieczności remontu świetlicy,narzucony przez władze Gminy powstało tutaj Koło Gospodyń Wiejskich.Ta grupująca 16 osób organizacja ostro zabrała się do działania i przy wsparciu znanej działaczki społecznej,a zarazem Radnej tego okręgu,Pani Danuty Prędkiej pokazała nowe oblicze tej zapracowanej wsi.Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez kobiety z Biniątek na parafialne święto plonów i czynny udział w wydarzeniach gminnych dały świadectwo nowej jakości wsi. W gronie członków Koła dominują kobiety,których jest w nim 13 i to one kierują organizacją. Przewodniczącą Koła jest Pani Barbara Dziadek, a jej zastępczynią Pani Elżbieta Śledzik. To one napisały wnioski o pieniądze unijne i pozyskane dobrze spożytkowały.Godne wspomnienia są też efekty współpracy KGW z oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach,skąd pozyskano pieniądze na rozmaite działania społeczne.

Jak na kobiety przystało,pozyskanymi pieniędzmi gospodarowano oszczędnie i dzięki temu wygospodarowano oszczędności w kwocie 4 000 złotych,za które wspólną decyzją zakupiono środki czystości i przekazano je na potrzeby funkcjonowania Hospicjum w Busku-Zdroju.

W dniu 29 grudnia Przewodniczące KGW z Biniątek odwiedziły nasz ośrodek ,zwiedziły go oraz przekazały dla nas ten jakże przydatny dar noworoczny.

Dziękujemy całej społeczności Biniątek i składamy wszystkim mieszkańcom tej wioski życzenia wszelkiej pomyślności na 2023 Rok.

Finansowe prezenty pod choinkę.

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia od szeregu osób i instytucji otrzymaliśmy różnorakie wsparcie. Większość inicjatyw zbiórkowych opisaliśmy w ostatnim czasie na naszej stronie internetowej. Za wszystkie jeszcze raz dziękujemy.Uzupełniamy nasze informacje w tym zakresie listą osób,które dokonały wpłat w postaci darowizn finansowych.Oto nazwiska naszych świątecznych Darczyńców:

1.Barbara Czerwińska ,Kielce-kwota 300 złotych
2.Konrad Adamiec,Busko-Zdrój-kwota 1000 złotych
3.Adrian Grochowina,Śladków Mały-kwota 300 złotych
4.Adam Sroka,Busko-Zdrój-kwota 1000 złotych
5.Roman Sobczak,Dobrowoda-kwota 500 złotych
6.Elżbieta i Czesław Siekierscy,Warszawa-kwota 2500 złotych
7,Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju-kwota 3000 złotych z przeznaczeniem na zakup koncentratora tlenu dla potrzeb chorych z niewydolnością oddechową.
8. Józef Wójcikowski z Pińczowa - kwota 2000 złotych z przeznaczeniem również na zakup koncentratora tlenu dla potrzeb chorych z niewydolnością oddechową.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Wigilijne spotkanie w Hospicjum.

 Podniosłą Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Marka Podymę rozpoczęło się wigilijne spotkanie w przeddzień tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.Hospicyjna Kaplica wypełniła się po brzegi gronem pacjentów,którym stan zdrowia pozwolił na to,przedstawicielami personelu medyczno-opiekuńczego,oraz gronem zaproszonych gości.Zarząd Fundacji Świętego Brata Alberta prowadzącej buskie Hospicjum reprezentował pod nieobecność chorego Prezesa Mariana Jaworskiego, jego Zastępca Piotr Jaworski. W poruszającej homilii Ksiądz Marek Podyma skierowując ciepłe słowa głównie do pacjentów pocieszył ich nadzieją związaną z narodzeniem Pana Jezusa, a na jej koniec złożył wszystkim życzenia zdrowych i refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego nadchodzącego Nowego 2023 Roku.

Po zakończeniu mszy z zapowiedzią dalszej części wigilijnego spotkania wystąpili przed zebranymi Pani Barbara Szostak,dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju oraz dyrektor Hospicjum Jarosław Zatorski, który powitał i przedstawił gości przybyłych na spotkanie .Byli to Pan Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pan Mieczysław Sas- buski przedsiębiorca i społecznik, Pani Danuta Bobowiec-solistka zespołu "Buskowianie" i wieloletni pracownik kultury, Pan Janusz Rozborski- skarbnik  Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju i wiele innych osób zaprzyjaźnionych z naszym ośrodkiem. Dyrektor Hospicjum podziękował gościom za życzliwą pomoc jakiej Hospicjum doznaje od nich , a Pani Barbara Szostak zaprosiła wszystkich na jasełkowy występ dzieci z przedszkola, którym kieruje. Młodzi artyści : Wojciech Czarnecki, Fabian Domagała, Julia Domagała, Stanisław Kobus, Iga Kochańczyk, Katarzyna Kolarz, Franciszek Maj, Kacper Maj, Lena Marońska, Marcelina Milewicz, Martyna Orzeł, Jan Szmalec, Michał Szulc, Natalia Tracz, Mikołaj Wężowicz, Julia Widz, Filip Zieliński i Maciej Zwolski zaprezentowali rewelacyjne przedstawienie.Znakomicie wyuczone role, zgrane prezentacje rytmiczne, dopracowane kostiumy, i ogólnie zgrabnie i ciekawie ułożony scenariusz wywarły na widzach wielkie wzruszenie i podziw. Pojawiły się nawet łzy radości u pacjentów i gości.Gratulujemy przygotowania dzieci nauczycielkom Agacie Kuładze, Izabeli Węziak, nauczycielom rytmiki Marzenie Czai i Łukaszowi Kosali, który także świetnie akompaniował  na akordeonie dzieciom w partiach śpiewanych. Gratulacje i podziękowania należą się także Siostrze Helence.  Po zakończeniu prezentacji dzieci i opiekunowie pozostali przed ołtarzem, a pacjenci Hospicjum swoimi własnoręcznie wykonanymi stroikami podziękowali gościom za obecność. W podsumowaniu życzenia dla wszystkich obecnych przekazał wyraźnie wzruszony Pan Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju. Dzieci wychodząc z sali wręczyli na pożegnanie obecnym pięknie przyozdobione woreczki z siankiem i opłatkiem, a uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali kolędy.

Na zakończenie dyrektor Jarosław Zatorski zaprosił wszystkich na wigilijny,tradycyjny poczęstunek zasponsorowany przez Pana Mieczysława Sasa i Pana Bogdana Błaszczyka,Radnego Rady Miejskiej Buska, także obecnego na tym wyjątkowo wzruszającym spotkaniu. Po wspólnej modlitwie i opłatku oprócz gorących dań, smakowano wypieki dostarczone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Broniszowa.

Podsumowanie akcji "Rękodzieła w podzięce"

Pacjenci buskiego Hospicjum przez kilka miesięcy poprzedzające tegoroczne Święta Bożego Narodzenia wykonywały na Warsztatach Terapii Zajęciowej ozdoby świąteczne pod okiem instruktorek Pań Wioletty Drechnowicz i Marzeny Zatorskiej. Pomagali im również fizjoterapeuci: Wiesława Kozłowska,Katarzyna Paradziej, Urszula Wacławik i Łukasz Koźmiński oraz Pani Krzysztofa Nowak,psycholog.

Powstały ozdoby choinkowe wykonane z wełny na drutach i na szydełku,stroiki z szyszek,jedliny i różnych dostępnych materiałów.Prawdziwe dzieła sztuki według możliwości naszych podopiecznych. Wykonane ozdoby przekazaliśmy młodzieży i dzieciom z różnych miejscowości Ponidzia ,aby mogły je nabyć na kiermaszach ludzie pragnący wesprzeć Hospicjum.

A oto wyniki naszej świątecznej akcji .Pieniądze nabywcy wrzucili dobrowolnie do puszek.
1 Szkoła Podstawowa nr.2 w Busku-Zdroju-240,03 złotych.
2.Szkoła Podstawowa w Zagości-300 złotych
3.Szkoła Podstawowa w Pacanowie -300 złotych
4.Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie-580 złotych
5.Szkoły Podstawowe w Solcu -Zdroju i Zborowie-1150 złotych
6.Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu -470 złotych
7.Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej-710,50 złotych
8.Tężnia Busko-210 złotych
9.Kiermasz na rynku w Busku-735 złotych
10.Odwiedzający Hospicjum-165 złotych
11.Małgorzata Pawelec ze Zborówka-560 złotych

W sumie do puszek zebrano 5417,53 złotych.Pieniądze te będą przeznaczone na zakup materiałów do wykonania następnych rękodzieł. Wszak Święta Wielkanocne już tuż,tuż..

Patron byłby dumny.

Szkoła Podstawowa nr.2 im.Janusza Korczaka w Busku-Zdroju to bardzo ceniona i lubiana przez buszczan szkoła. Bierze czynny udział w życiu społecznym miasta, a Szkolne Koło Wolontariatu często organizuje akcje pomocowe dla potrzebujących. Tym razem za namową Pana Dyrektora Dariusza Kumora, uczniowie rozprowadzili w swoim środowisku prace rękodzielnicze pacjentów Hospicjum. Ich nabywcy wrzucili do puszki dobrowolne wpłaty na Hospicjum w wysokości 240,03 złotych.

Uczniowie Urszula Sołtys, Gabriel Wojciechowski i Zuzanna Wilk pod opieką nauczycielki Pani Anny Wilk razem z przepięknym stroikiem przybyli do nas 22 grudnia przekazując zebrane pieniądze i składając  życzenia świąteczne naszym pacjentom.

My też na ręce Pana Dariusza Kumora-dyrektora szkoły i jego zastępczyni Małgorzacie Chrzanowskiej przesyłamy świąteczne pozdrowienia i życzymy samych dobrych dni w Nowym 2023 Roku.Zagość ze świątecznym wsparciem.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Zagości, gmina Pińczów zawsze jest wypełniona życzliwością dla buskiego Hospicjum. Nasze kontakty za sprawą dyrektora tej skromnej placówki oświatowej, Pani Teresy Zawartki są częste i owocne dla obydwu stron. My lubimy gościć u nas Busku dzieci i młodzież z tej szkoły, a jej uczniowie zapraszają nas do siebie i przy okazji organizują pomoc dla naszych podopiecznych. W wyniku przedświątecznej zbiórki szkolnej wolontariusze z Zagości zebrali na potrzeby Hospicjum kwotę 300 złotych, którą wraz z życzeniami na święta 22 grudnia delegacja tej szkoły w składzie: Teresa Zawartka- dyrektor, Beata Majka-nauczyciel oraz uczennice Amelia Kotuła i Kamila Śledzik przywiozła do Hospicjum.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za życzenia i serdeczność z jaką odnosicie się do naszych pacjentów. Ślemy do Zagości życzenia pięknych, zdrowych Świąt i pomyślnego Nowego 2023 Roku.Olbrzymi stół pełen świątecznych życzeń.

Stół otrzymany w darze od Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju wypełnił się 22 grudnia przepięknymi kartkami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju. Dzięki zaangażowaniu Szkolnego Koła Wolontariatu oprócz życzeń od uczniów zebrano także środki czystości o wartości ponad 2000 złotych. Życzenia i dary dla pacjentów Hospicjum dostarczyła do nas delegacja z tej szkoły w osobach:Anny Buckiej - zastępcy dyrektora, Agaty Korczak - pedagoga i Agnieszki Kumor - wychowawcy świetlicy.

Bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorom akcji pomocy dla Hospicjum, a na ręce Pana Marka Madetko, dyrektora szkoły oprócz podziękowań przesyłamy dla całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w 2023 Roku.

Życzenia z Nowego Korczyna.

 Pan Paweł Zagaja, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wraz z Panią Mariolą Lotko, Dyrektorem Biblioteki Centrum Kultury odwiedzili Hospicjum w Busku-Zdroju z życzeniami i prezentami dla pacjentów. W wyniku akcji przeprowadzonej w korczyńskim Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych zebrano od pracowników środki czystości o wartości ponad 500 złotych. Ponadto, dzięki uprzejmości Pani Barbary Karnawalskiej, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Korczynie tamtejsze Koło Wolontariatu przeprowadziło kiermasz prac rękodzielniczych naszych pacjentów, w wyniku którego uzbierano do puszek na rzecz Hospicjum kwotę 470 złotych.

Pan Burmistrz wraz z Samorządem wspiera corocznie finansowo nasz ośrodek i interesuje się jego działalnością. Jego osobistą wizytę odebraliśmy bardzo pozytywnie. Wymieniliśmy między sobą życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego dla społeczności Gminy Nowy Korczyn w 2023 Roku."Jedynka" pamiętała o naszych pacjentach.

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju to piękna historia buskiej oświaty i chluba współczesnego szkolnictwa pod opieką Samorządu Buska-Zdroju. Pani Katarzyna Siemieńska-Woźniak,Dyrektor tej szkoły przewodziła delegacji ze świątecznymi życzeniami przyjeżdżając 21 grudnia do naszego Hospicjum. Wcześniej, w sobotę na gminnym kiermaszu świątecznym uczniowie "Jedynki" sprzedali wykonane przez siebie stroiki targując 1000 złotych.Pogoda tego dnia była fatalna,więc tym bardzie należy podziwiać wyczyn dzieci i młodzieży tej szkoły.

Przyjeżdżając do nas z utargiem zaprezentowali pacjentom i personelowi występ śpiewno-taneczny. Pod kierunkiem nauczycielek,Pani Anny Masłowskiej i Anny Lewickiej szkolny zespół "Zlepce" zaśpiewał na głosy popularne kolędy, a zespół Mażoretek zaprezentował układy taneczne.Ich występ wywołał entuzjazm wśród widzów zapoczątkowując cudowną, świąteczną atmosferę.Wszyscy zaczęli śpiewać i składać sobie nawzajem życzenia,które rozpoczęła Pani Katarzyna Siemińska-Woźniak , a uzupełniła Pani Anna Lewicka.  Gustowny stroik okrasił życzenia dla pacjentów i personelu.W rewanżu pacjenci podziękowali za wizytę wykonanymi przez siebie świątecznymi rękodziełami.

Życzymy społeczności "Jedynki" zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego 2023 Roku.Świąteczne przysmaki z Broniszowa.

Ta niewielka wioska leżąca w gminie Kazimierza Wielka może się pochwalić aktywnością społeczną , którą można by obdarować kilka większych miejscowości. Dzieje się to za sprawą samorządu wiejskiego,a w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety z Broniszowa :Jolanta Pietrzyk, Alina Kwiecień, Ewa Pietras, Anna Motyka, Krystyna Baran ,Agnieszka Bomba, Wioletta Kular od kilku już lat na każde święta przygotowują wszelakie  rarytasy dla podopiecznych Hospicjum w Busku. Wkładają w to nie tylko całe swoje umiejętności , ale także serce.Każdorazowo przyjeżdżając do nas są ubrane w przepiękne,ludowe stroje ,a na twarzach mają radosny uśmiech. Tegoroczny wigilijny stół będzie u nas za sprawą Pań z Broniszowa zastawiony wyjątkowej urody i doskonałego smaku pasztecikami,piernikami,ziołowymi chlebkami, rogalikami z makiem, miodownikami, sernikami i upodobnionymi do krasnali mufinkami. To dzieła artystyczne wedle starych, ludowych przepisów.

 Delegacja KGW w osobach Aliny Kwiecień, Ewy Pietras, Anny Motyki i męża Pani Jolanty Pietrzyk,Pana Aleksandra przekazując nam świąteczne dary ,obdarowała także wszystkich pacjentów obrazkami świętych z życzeniami zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Aniołki z nad niemieckiego stawu.

Przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju jest pięknie położone nad zbiornikiem wodnym zwanym "Stawem Niemieckim".Okazała siedziba przedszkola jest świadectwem dbałości samorządu Buska o sprawy najmłodszych jego obywateli. Sam budynek jednak byłby niewiele warty,gdyby w nim nie kwitło przedszkolne życie naszych maluchów pod opieką znakomitych nauczycieli,opiekunów i całego personelu pomocniczego pod kierownictwem  Pani Dyrektor Marzeny Kornaś. Jakie są efekty przedszkolnych zajęć mogliśmy się powtórnie już przekonać goszcząc dzieci z tegoż przedszkola w murach naszego Hospicjum.

Po listopadowej prezentacji patriotycznego programu nie trzeba było nikogo zachęcać do obejrzenia jasełek w wykonaniu małych artystów. Pacjenci ,personel, zaproszeni goście wypełnili salę do ostatniego miejsca. Panie nauczycielki : Dorota Dziadek, Celina Obora, Sylwia Gajocha przy wsparciu Justyny Coś przygotowały dynamiczny ,radosny i barwny program przedstawienia. Niezwykle pomysłowe i plastycznie prezentowane sceny były gromko oklaskiwane przez widzów .Stronę muzyczną opracował i nią wspaniale pokierował Pan Paweł Korepta,jak przystało na wybitnego artystę. Wystąpili ze swadą i bez tremy :Oliwia Bąk, Mia Błasińska ,Sophia Chapman, Iwo Grochowina, Józef Janicki, Nela Kasza, Marcelina Kliś, Gabriela Kuś, Mikołaj Kuźma, Wiktoria Maj ,Izabela Marek, Wojciech Matyjas, Nel Michalska, Emilia Misterkiewicz, Inga Piątek, Jan Pisarczyk, Kewin Sakwa, Kacper Sarnecki, Ksawery Sędzielewski, Oliwia Siołek, Stanisław Stępień, Jakub Siołek, Zofia Szarlińska, Maciej Szybalski i Marcelina Wójcik.

Pani Marzena Kornaś ,Dyrektor Przedszkola przekazując stroik na ręce Jarosława Zatorskiego złożyła serdeczne życzenia świąteczne pacjentom i personelowi Hospicjum.Z kolei pacjenci przekazali podziękowania za występ wraz ze stroikiem z ręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi. Kosz słodyczy dla dzieci był wyrazem  wielkiego naszego uznania dla przedszkolaków.Tym razem ze świątecznymi pierniczkami.

Wolontariuszki z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach są u nas stałymi bywalczyniami pielęgnującymi fryzury i dłonie naszym pacjentom.Ich wizyty dość często odnotowujemy na stronie internetowej. W środę,21 grudnia zaskoczyła nas nie wizyta delegacji z Cudzynowic,ale stos pierniczków świątecznych samodzielnie wykonanych pięknie opakowanych z przeznaczeniem na wigilijne spotkanie chorych naszego ośrodka. Opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, Pani Małgorzata Milka wraz z uczennicami Martyną Skalską i Julią Kozik przywiozły ze sobą także wykonane w szkole przez ich koleżanki i kolegów piękne kartki świąteczne z najlepszymi życzeniami dla chorych.

Dziękujemy pięknie Pani Małgorzacie za wieloletnią współpracę z Hospicjum,a całej społeczności szkoły w Cudzynowicach życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym 2023 Roku.

Królewscy wolontariusze.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju posiada iście królewskie,wzorowane na patronie Szkolne Koło Wolontariatu.Systematyczna praca ,stawianie przed sobą trudnych wyzwań i chęć niesienia pomocy innym cechuje uczniów należących do tego koła.Przykładem dla nich są opiekunki wolontariatu,Agnieszka Partyka i Urszula Okońska,a zainteresowany ich efektami pracy jest na co dzień Dyrektor Grzegorz Owsiński. On to właśnie patronował świątecznej zbiórce w szkole dla Hospicjum. Uczniowie,którzy kilka ostatnich tygodni przebywali w buskim Hospicjum wykonując wraz z pacjentami ozdoby choinkowe,tym razem do puszki zebrali od swoich kolegów ,nauczycieli i pracowników szkoły kwotę 1060 złotych.

W dniu 21 grudnia,Pan Dyrektor w asyście wolontariuszy przekazał kierownictwu Hospicjum zebraną kwotę, a będzie ona przeznaczona na założenie fotowoltaiki na budynku naszej placówki. Dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne całej społeczności Zespołu Szkół.Jasełka po młodzawsku.

Społeczna Szkoła Podstawowa z Młodzaw,gmina Pińczów sprawiła nam w dniu 20 grudnia wspaniałą przedświąteczną ucztę duchową wystawiając w kaplicy Hospicjum misternie przygotowane jasełka. Podczas występu dzieci czuć było wyjątkową serdeczność w każdym słowie i melodii dla naszych pacjentów. Pięknie recytowane teksty i wyuczone role zauroczyły licznie zebranych widzów,wśród których oprócz chorych byli pracownicy Hospicjum oraz goście ,którzy nas wspierają.Gościom podziękowanie za pomoc przekazał Dyrektor Jarosław Zatorski ,obdarowując ich pięknymi rękodziełami świątecznymi wykonanymi przez pacjentów.Podziękowania otrzymali : Nadleśniczy Roman Wróblewski z Kielc wraz z żoną Katarzyną i wieloletni sekretarz Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniew Pająk z żoną Zdzisławą za przekazane choinki dla Hospicjum oraz Pani Dyrektor Ilona Modrzewiecka z Młodzaw za całoroczną współpracę. Pani Ewa Sierlecka w imieniu pracowników podziękowała młodym artystom z Młodzaw za udany występ cukierkami ,a Pani Monika Szymańska zaprosiła uczniów na słodki poczęstunek.

Oprócz świątecznych życzeń składamy na ręce Pani Moniki Cugowskiej,Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw "Nasza Przyszłość" oraz Pań nauczycielek Renacie Basąg i Agnieszce Kordyl serdeczne gratulacje za przygotowanie wyjątkowo pięknych jasełek.

Betlejemskie światełko już świeci w buskim Hospicjum.

Od wielu już lat buscy harcerze przenoszą wraz ze świątecznymi życzeniami betlejemskie światełko po różnych instytucjach naszego miasta.We wtorek,20 grudnia delegacja z miejscowego Hufca zawitała do Hospicjum,aby przekazać światełko nadziei i pokoju.Zuchy w osobach Marysi i Zosi Cerazy oraz Komendant Hufca Adam Gadawski i jego Zastępca Teresa Leszczyńska przekazując symboliczny ogień Pani Marcie Koźmińskiej, Kierownikowi Hospicjum otrzymany w sztafecie od słowackich skautów złożyli życzenia świąteczne pacjentom i personelowi Hospicjum.Zapalona świeca będzie stanowić podczas naszej wigilii inspirację do zadumy nad tajemnicą Narodzenia Pana Jezusa.

Jak na sąsiada przystało.

Szkoła w Siesławicach to nasz sąsiad tuż za miedzą.Piękna,ponad stuletnia tradycja tej szkoły jest kontynuowana w środowisku gminy.Dzięki bardzo zaangażowanej pracy nauczycieli tej placówki,mamy ciągłe dowody sympatii kierowanej do podopiecznych Hospicjum. Uczniowie z Siesławic są zawsze obecni i gotowi do pomocy.

We wtorek,20 grudnia odwiedziła nas delegacja z tej szkoły w składzie:opiekun,Pani Barbara Skrzypek oraz zuchy Agata Kolarz,Monika Kępińska oraz Veronica Szybalska.Nasi goście oprócz wielu życzeń przywieźli nam wykonane przez uczniów ozdoby choinkowe.

Dziękujemy za sympatyczną wizytę i odwzajemniamy się serdecznymi życzeniami dla całej braci szkolnej oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Siesławicach.Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Kazimierskie aniołki.

Takiego prezentu dla naszych podopiecznych jeszcze nie było.Stało się to za sprawą nauczycielek i opiekunek świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Cudzynowicach ,Pań Anny Michno i Ewy Gołdyn.Wraz z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą na świetlicowe zajęcia wykonały one blisko 100 aniołków z materiału,każdy dla osobnego pacjenta .Wraz z pięknymi życzeniami aniołki zostaną przekazane w wigilię adresatom.Do kazimierskiej delegacji dołączył także pochodzący z tego pięknego miasteczka znany przedsiębiorca Paweł Piątek ,który przekazał oryginalne słodkości na świąteczny stół.

Dziękujemy kolejnym Darczyńcom życząc im wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2023 Rok.Nasze stoisko na kiermaszu świątecznym.

 W sobotę,17 grudnia na rynku w Busku-Zdroju miał miejsce kiermasz bożonarodzeniowy. Nasze Hospicjum na własnym stoisku przedstawiło ofertę świątecznych ozdób wykonanych przez pacjentów na warsztatach terapii zajęciowej.Prace z wełny,szyszek,gałązek zimozielonych drzew i krzewów prezentowały się dobrze i wzbudzały wśród uczestników zainteresowanie. Mimo mnóstwa wszelakich ofert kupców i sprzedawców prace z Hospicjum znalazły nabywców, którzy w zamian za stroiki wrzucili do puszki dobrowolny datek. Po podliczeniu, okazało się,że środku znalazło się 735 złotych.Pieniądze te będą przeznaczone na zakup materiałów dla potrzeb ręcznej rehabilitacji chorych podczas wykonywania kolejnych rękodzieł. Na tegorocznym kiermaszu stoisko przygotowali i przy nim dyżurowali pracownicy Hospicjum :Wioletta Drechnowicz,terapeutka zajęciowa i Łukasz Koźmiński,fizjoterapeuta.

Dziękujemy wszystkim ,którzy przyczynili się do przygotowania naszej oferty świątecznej,a najbardziej chorym, dla których był to wielki wysiłek i przeżycie.Piękne stroiki z życzliwej Gminy.

Gmina Solec-Zdrój należy do czołówki samorządowej sprzyjającej naszemu Hospicjum od początku jego istnienia.Na każdym polu czujemy powiew z Solca życzliwego wiatru.Pan Adam Pałys,Wójt Gminy wraz z gminną Radą wspomaga finansowo działalność hospicyjną , a przedsiębiorcy z tego rejonu również nam pomagają,że wspomnimy tu Marka Wieczorka i Krzysztofa Dziekana.Parafia w Świniarach była w czołówce zbiórek na budowę Hospicjum,a postawa jej Proboszcza Sławomira Grabca imponująca w tym dziele. Również szkoły z terenu gminy są nam bardzo pomocne.Zespół Szkół w Solcu-Zdroju wcześniej pod dyrekcją Ś.p. Pawła Ślusarskiego,a obecnie Beaty Bonar znakomicie z nami współpracuje.Podobnie jest w Zborowie, gdzie Dyrektor Zbigniew Szot angażuje swoich uczniów w akcje wspierające Hospicjum w Busku-Zdroju.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w obydwu szkołach i w Zborowie i w Solcu przeprowadzono konkursy stroików świątecznych,a najpiękniejsze z nich otrzymali nasi pacjenci.Prace dzieci inspirowali nauczyciele w Zborowie Barbara Walasek, a w Solcu-Zdroju Justyna Pałys. Ponadto przeprowadzono akcję sprzedaży rękodzieła pacjentów Hospicjum,zbierając do puszek w pierwszej turze 500 złotych,40 groszy,a w drugiej 665 złotych. Koordynatorem przedświątecznej akcji pomocy dla Hospicjum była Maria Lisowska,która wcześniej na etapie budowy pomagała nam w aranżacji urządzenia Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim powyżej wymienionym,a na ręce Pana Adama Pałysa przesyłamy dla wszystkich mieszkańców Gminy Solec-Zdrój najlepsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Święta coraz bliżej...

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja z Topoli, gmina Skalbmierz swoimi przedświątecznymi odwiedzinami wprowadziły naszych pacjentów w świąteczny nastrój. Przybyło do nas 25-cioro dzieci reprezentujący klasy 2-8 z pięknymi i pożytecznymi upominkami. Każda klasa upiekła według swoich wzorów bajkowe pierniczki,a towarzyszące dzieciom Monika Konowiewska i Karolina Porębska z Koła Gospodyń Wiejskich przekazały własnoręcznie wykonane wałki rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych.

Spotkanie z chorymi otworzyły kolędy,pięknie wykonane przez uczniów przy akompaniamencie Pana Czesława Sornata,organisty z kościoła p.w.Najświętszej Marii Panny w Topoli,który pełni też funkcję nauczyciela religii w miejscowej szkole. Następnie dyrektor Hospicjum zadał kilka pytań dzieciom na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia w ich regionie.Uczniowie bardzo pięknie odpowiedzieli na wszystkie pytania wzbogacając odpowiedzi o opis ich ukochanych miejscowości z całego obwodu szkolnego. Po prezentacji kolęd Panie nauczycielki Magdalena Lewicka i Danuta Niedbała przekazały dyrektorowi Hospicjum puszkę z pieniędzmi pozyskanymi na kiermaszu szkolnym rękodzieła naszych pacjentek.Kilkoro dzieci nabyło też dla swoich bliskich prace wykonane na warsztatach terapii zajęciowej. W sumie była to kwota 485 złotych. Wizytę zakończyło wspólne przełamanie opłatkiem , życzeniami świątecznymi oraz słodkim poczęstunkiem. Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Anety Blicharz,Dyrektora Szkoły w Topoli oraz dla Pana Marka Juszczyka,Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz za zorganizowanie tej jakże serdecznej wizyty.

Konferencja nauczycielska w buskim Hospicjum.

Już po raz drugi w historii z inicjatywy Pani Ireny Sobieraj,Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Oddział w Busku-Zdroju w siedzibie Hospicjum odbyła się konferencja na tematy związane z bieżącą działalnością szkół w obszarze nowelizacji przepisów oświatowych.W konferencji uczestniczyło 45 dyrektorów szkół lub ich zastępców z terenu powiatów buskiego i pińczowskiego.Oprócz tematów oświatowych jednym z punktów programu było rozwijanie wolontariatu szkolnego i współpraca z Hospicjum w Busku-Zdroju.Dyrektor Jarosław Zatorski podsumował dotychczasową współpracę , dziękując za jej efekty. Zaprosił wszystkich obecnych do partnerskich działań z pożytkiem dla obydwu stron.

Przybyłym Dyrektorom zaprezentowano rękodzieło o tematyce bożonarodzeniowej wykonane przez naszych podopiecznych z propozycją zorganizowania stoisk wystawienniczych w miejscowościach skąd pochodzą, celem ewentualnego nabycia tych dzieł przez tamtejszych mieszkańców,na zasadzie dobrowolnej wpłaty na rzecz naszej Fundacji w zamian za daną ozdobę świąteczną.

Jako pierwsza temat podjęła już wcześniej Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju,gdzie tamtejsi wolontariusze rozprowadzili 20 sztuk pięknych ozdób świątecznych wykonanych z wełny na drutach ,bądź szydełku przez naszych pacjentów.Nabywcy tych rękodzieł wrzucili do puszki kwotę 500 złotych i 40 groszy. Serdecznie dziękujemy.Uczniowie ze Zbludowic śladem starszych kolegów.

Szkoła Podstawowa w Zbludowicach to jedna z większych szkół na terenie Gminy Busko-Zdrój.Ta podmiejska wieś liczy ponad 1000 mieszkańców.W nagrodę za gospodarność i czystość Pan Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora powierzył w bieżącym roku samorządowi tej miejscowości organizację Dożynek Gminnych, bardzo udanych pod każdym względem.Stąd wywodzi się Pan Robert Burchan,obecny Przewodniczący Rady Miejskiej Buska-Zdroju,a miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna z jej Prezesem Rafałem Paradziejem jest nam pomocna w każdej sytuacji.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Przemysława Nowaka,Dyrektora Szkoły w Zbludowicach za zorganizowanie akcji zbiórki środków czystości dla pacjentów Hospicjum oraz przyzwolenie dla Szkolnego Koła Wolontariatu,aby jego członkowie czynnie działali na rzecz naszego ośrodka. Dzisiaj,8 grudnia pod opieką Pań:Anny Kanickiej-Kudły,Katarzyny Majcher i Moniki Piłat-Maj grupa młodzieży odwiedziła nas włączając się w przedświąteczną akcję przygotowania ozdób choinkowych na kiermasze bożonarodzeniowe.

Jessica Krzanowska,Natalia Durnaś,Filip Burchan,Adam Brożek,Oliwia Rączka,Antonina Kudła,Antoni Maj, Gabriela Majcher,Zuzanna Kwiatkowska,Jakub Nowak,Bartłomiej Maj,Borys Dąbrowski,Maja Sikora,Marcel Guła i Szymon Juszczyk śladem swoich starszych kolegów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z wielkim zaangażowaniem wspomagali pracujące pacjentki ucząc się na razie wzrokowo trudnej sztuki robienia na drutach i szydełku.Samodzielnie zaś wykonali piękne medaliony świąteczne. Dziękujemy im za tę owocną wizytę.Pokłosie wizyty uczniów z "Kazimierza Wielkiego"

Przed kilkoma dniami nasze Hospicjum odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.Po zapoznaniu się z naszą działalnością większość z nich zdecydowała się zostać wolontariuszami. Tak się też stało.Już wczoraj ,6 grudnia Klaudia Kapusta,Nikola Gaweł,Karolina Jamioł,Dominika Jarosz,Oliwia Mechela,Aleksandra Piekarska, Małgorzata Kozłowska i Aleksandra Wójcik pod opieką Pani Agnieszki Partyki przybyły na zajęcia rehabilitacyjne z chorymi i do pracowni terapii zajęciowej, gdzie nie tylko obserwowały pracę naszych podopiecznych przy wykonywaniu ozdób świątecznych, ale także im w tym pomagały. Nadzorująca zajęcia Pani Wioletta Drechnowicz tak skwitowała zapał młodzieży"z tej mąki będzie dobry chleb".

Mikołaj w Hospicjum.

Dzięki staraniom wielu osób i wsparciu Fundacji Biedronka, Mikołaj który zawitał do nas miał wór pełen prezentów nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu naszego ośrodka.Zanim jednak Mikołaj wraz ze Śnieżynkami wręczył prezenty, swoje niemałe już umiejętności muzyczne zademonstrował zespół "Legato" pod kierownictwem muzycznym Tadeusza Kwiatkowskiego,utalentowanego muzyka i pedagoga.Zespół zaprezentował licznie przybyłym pacjentom i sponsorom wydarzenia starannie dobrane, znane i lubiane przez wszystkich pastorałki i piosenki biesiadne związane tematycznie z nadchodzącymi świętami.Po koncercie młodzieży z "Legato" swoją porcję kolęd i pastorałek zaprezentowali stali bywalcy w naszych progach, członkowie grupy muzycznej "SENIOR-AN" pod kierownictwem Andrzeja Walejnisa.

Po muzycznej części spotkania przyszła kolej na prezenty.Każdy z pacjentów otrzymał torbę ze świątecznymi smakołykami otrzymanymi od Fundacji Biedronka. Z kolei stali pracownicy Hospicjum zostali obdarowani słodkościami ufundowanymi przez PSS Społem w Busku-Zdroju i wędlinami przekazanymi przez hurtownię "KiM" z Buska Zdroju.Smakowicie wyglądające szyneczki i kiełbaski już kolejny raz znajdą się na naszych stołach dzięki Panu Andrzejowi Chrząszczowi,któremu tak jak innym sponsorom dziękujemy z całego serca. W rolę Mikołaja wcielił się Pan Włodzimierz Marchewka i nasze fizjoterapeutki Panie Wiesława Kozłowska i Katarzyna Paradziej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili się do zorganizowania mikołajkowego świętowania.Adwentowe rekolekcje.

Nasz Kapelan,Ksiądz Radosław Sobalkowski zaprosił na tegoroczne rekolekcje adwentowe swojego kolegę ,Księdza dr Leszka Sikorskiego,Proboszcza Parafii Bodzentyn.Nabożeństwo z jego udziałem było wielkim przeżyciem dla zgromadzonych w kaplicy pacjentów.Ksiądz Leszek nawiązał w swojej wzruszającej homilii do oczekiwania,jakie towarzyszy naszemu ziemskiemu życiu. Zawsze oczekujemy na kogoś,na wydarzenie,ale dla chrześcijanina najważniejsze oczekiwania związane są z Osobą Jezusa Chrystusa. Teraz nadszedł czas na oczekiwanie narodzin Syna Bożego. Jakże ważne jest przygotowanie duchowe do Jego przyjścia na świat. Przyjmujmy więc nasze ziemskie troski z nadzieją niesioną nam przez Chrystusa.

Miłą, przedświąteczną atmosferę spotkania modlitewnego wzbogacił adwentowy wystrój kaplicy przygotowany przez pracownice Hospicjum, Danutę Czaplę i Grażynę Kurpisz.

Nowi wolontariusze chętni do pracy.

Rzadko się zdarza,aby wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego tak liczna grupa uczniów chciała przystąpić do wolontaryjnych działań w naszym Hospicjum.Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu,Panie Agnieszka Partyka i Agnieszka Sajdłowska w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju przywiozły do nas kilkunastu uczniów tej szkoły,aby zapoznali się ze specyfiką pracy w Hospicjum oraz ustalili dyżury opieki nad pacjentami.Dyrektor Hospicjum oprowadził grupę po obiekcie oraz przedstawił rodzaje działań pomocowych,które mogliby realizować wolontariusze.Wspomniał także młodym osobom o konieczności kształtowania swoich zachowań w obcowaniu z ciężko chorymi pacjentami,a w szczególności cierpliwości, wyrozumiałości i systematyczności.

Dziękujemy za miłą wizytę i deklarację współpracy.

Powitać Świętego Mikołaja z piękną fryzurą.

Przedmikołajkowa wizyta uczennic z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych przebiegła pod hasłem "Piękna fryzura na Mikołaja". Wolontariuszki z Cudzynowic dołożyły starań, aby hasło wdrożyć w życie. Pacjenci naszego ośrodka z radością poddały się pomysłom na uczesanie dziewczętom z klasy fryzjerskiej wspomnianej powyżej szkoły pod nadzorem i przy doradzie Pani Sylwi Psuj,właścicielki zakładu fryzjerskiego "Sissi" z Kazimierzy Wielkiej,która przeprowadza praktyki z przyszłymi fryzjerkami. Weronika Kasza,Karolina Marzec,Aleksandra Czajka,Natalia Jarząbek,Angelika Żarnowiecka,Katarzyna Dębowska i Amelia Wrzesień z zapałem wykonały swoje zadanie ku wielkiemu zadowoleniu naszych podopiecznych.

Ponadto Wolontariuszki z Cudzynowic przywiozły w mikołajkowym podarunku dla naszych pacjentek 35 kilometrów włóczki (taka odległość dzieli Cudzynowice od Buska-Zdroju) na potrzeby zajęć artystycznych na warsztatach terapii zajęciowej,gdzie przygotowywane są ozdoby świąteczne na szydełku i drutach. Ozdoby te już wkrótce będą sprzedawane na świątecznym stoisku w Domu Zdrojowym przy tężni.

Dziękujemy po raz kolejny Dyrekcji Zespołu Szkół w Cudzynowicach,a w szczególności Opiekunce Szkolnego Koła Wolontariatu,Pani Małgorzacie Milce za zaangażowanie i pomoc niesioną pacjentom Hospicjum w Busku.Z imieninowymi życzeniami.

Imieniny Andrzeja,to bardzo popularne święto mężczyzn posiadających to piękne imię. Spośród wielu przyjaciół buskiego Hospicjum rozpoczęliśmy składanie życzeń od Księdza Andrzeja Jankoskiego, naszego Proboszcza Parafii pw. Św.Brata Alberta w Busku-Zdroju ,do której administracyjnie przynależymy.

Ksiądz Andrzej od niedawna czyni posługę kapłańską w Busku-Zdroju,ale my go pamiętamy z wielu akcji pomocowych na rzecz budowy nowego budynku Hospicjum,kiedy jeszcze sprawował funkcję Proboszcza w Parafii Działoszyce. Tak więc udaliśmy się do niego z najlepszymi życzeniami imieninowymi , jak do dobrego znajomego.Wspólnie wypita znakomita kawa towarzyszyła spotkaniu przy smacznych ciastach przygotowanych przez siostrę Księdza Halinę. Prezentem imieninowym od nas był niezwykły anioł wykonany z wełny na warsztatach terapii zajęciowej w naszym Hospicjum głównie przez niezwykle uzdolnioną i pracowitą 92-letnią pacjentkę z Sułkowic,Panią Wandę Drozdowską. Miło nam było oglądać sympatyczną reakcję solenizanta na widok upominku.Buskie "Społem" z Mikołajowymi prezentami.

Okres świąteczno-noworoczny kojarzony jest nie tylko przez dzieci z niestrudzonym Mikołajem, wędrującym z prezentami .Każdy z nas na niego czeka.Mimo doświadczenia nie byłby w stanie pozyskać tak dużo upominków,gdyby nie pomoc kochających ludzi.

Zarząd PSS "Społem"w Busku-Zdroju postanowił zasilić mikołajowy wór wszelakimi słodkościami z przeznaczeniem dla pacjentów Hospicjum oraz ich opiekunów.Kawa,napoje,czekolady,cukierki i inne smakołyki umilą świąteczny czas spotkań z rodzinami i wolontariuszami.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Arturowi Patrzałkowi,Prezesowi Zarządu, jego Zastępczyni, Małgorzacie Kucharskiej oraz członkini Zarządu, Marcie Obarzanek, za ten wartości 1590 złotych prezent.Życzymy wszystkiego najlepszego dla Pracowników PSS Społem i ich Kierownictwa.Woda z serca "Sawy"

Współwłaściciele hurtowni "Sawa" niejednokrotnie już w minionym okresie dawali dowody wspaniałomyślności naszemu Hospicjum.Schorowani pacjenci wielokrotnie doznali dobroci Pani Anny Sikory i Włodzimierza Wróbla. Produkty otrzymane w darze od nich nie tylko wzbogaciły codzienne menu,ale także osłodziły gorzki pobyt u nas.Ponadto jednoprocentowe odpisy podatkowe przekazane przez kierownictwo hurtowni na rzecz naszej Fundacji w poważny sposób poprawiły jej kondycję finansową.

W poniedziałek,28 listopada Pani Anna i Pan Włodzimierz przekazali kolejny dar w postaci ponad 500 dużych butelek wody mineralnej wartości ponad 1000 złotych dla potrzeb pacjentów naszego ośrodka. Serdecznie im za to dziękujemy,życząc pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.Kolejne wsparcie od Pana Mieczysława.

Tym razem doceniając potrzebę instalacji fotowoltaiki w Hospicjum,Pan Mieczysław Sas przekazał nam na ten cel kwotę 10 000 złotych.To wielka pomoc dla nas w tych ciężkich czasach,otrzymana w chwili, gdy firma naszego Darczyńcy znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej kryzysem w jakim jest Polska. Ta kolejna dotacja przybliża perspektywę realizacji inwestycji bardzo nam potrzebnej, mającej na celu obniżenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej,która stanowi pokaźną część ponoszonych przez nas kosztów prowadzonej działalności.

Rozpoczęliśmy zbiórkę na fotowoltaikę we wrześniu, mając nadzieję zebrania w ciągu roku kwoty 200 000 złotych,bo tyle orientacyjnie będzie wynosił koszt jej instalacji.Zamierzamy ją kontynuować na obszarze działania Hospicjum i jednocześnie starać się korzystać z funduszy pomocowych o ile takie będą dostępne. Darowizny Pana Sasa i wcześniejsza Pana Wieczorka oraz przeprowadzone zbiórki w Pacanowie i Skalbmierzu pozwoliły na zebranie już ponad 30 000 złotych. Dziękujemy za otrzymaną pomoc,a naszym Dobrodziejom życzymy dobrego zdrowia i prosperity gospodarczej.

To był spektakl godny Pałacu Prezydenckiego.

Publiczne Przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju zaprezentowało 18 listopada w buskim Hospicjum patriotyczne przedstawienie godne najwyższego uznania.Każdy szczegół był znakomicie dopracowany począwszy od ról przedszkolaków,poprzez scenografię i oprawę muzyczną ,dokonaną przez Pana Pawła Koreptę. To było niezwykłe widowisko ze starannie dobranymi rekwizytami i strojami dzieci.Każdy z widzów,a byli to oczywiście pacjenci naszego ośrodka, otrzymał od przedszkolaków biało-czerwony kotylion i chorągiewkę w narodowych barwach. Wszyscy byli oczarowani bezbłędnym występem dzieci oraz pięknem scenariusza opracowanego przez nauczycielki i opiekunki dzieci.Dynamiczne tempo,urokliwe prezentacje taneczne,doskonały dobór pieśni wywołały zachwyt i aplauz widzów , wśród których byli goście w osobach Pani Ireny Sobieraj,wizytatora Kuratorium Oświaty ,Pani Edyty Ciopińskiej,Radnej z Piotrkowic,oraz zawsze nas wspierających Pana Mariana Zeliasia i Pana Janusza Rozborskiego z Buska. Słodycze i słowa podzięki przekazali artystom i ich nauczycielom gospodarze Hospicjum ,Pani Ewa Sierlecka i Jarosław Zatorski.

Poniżej prezentujemy nazwiska przybyłych do nas nauczycieli z Przedszkola nr 2 oraz ich przedszkolaków, których występ na długo pozostanie w naszej pamięci.Zdjęcia z wydarzenia wykonał Pan Włodzimierz Marchewka.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 - Marzena Kornaś

nauczyciele - wychowawcy:

1. Dorota Dziadek
2. Celina Obora
3. Sylwia Gajocha - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Obsługa:

1. Justyna Coś

Dzieci z grupy "Tygryski"

1. Bąk Oliwia<
2. Błasińska Mia
3. Chapman Sophia
4. Grochowina Iwo
5. Janicki Józef
6. Kasza Nela<
7. Kliś Marcelina
8. Kuś Gabriela
9. Kuźma Mikołaj
10. Maj Wiktoria
11. Marek Izabela
12. Matyjas Wojciech
13. Michalska Nel
14. Misterkiewicz Emilia
15. Piątek Inga
16. Pisarczyk Jan
17. Sakwa Kevin
18. Sarnecki Kacper
19. Sędzielewski Ksawery
20. Siołek Oliwia
21. Stępień Stanisław
22. Sułek Jakub
23. Szarlińska Zofia
24. Szybalski Maciej
25. Wójcik Marcelina
Przedszkolacy pamiętali o Dniu Seniora.

Jakże miłe dla naszych pacjentów były odwiedziny przedszkolaków z życzeniami z okazji Dnia Seniora. Tuż po śniadaniu pierwsza przybyła delegacja z Przedszkola nr1 w Busku pod opieką nauczycielek Anny Wilk i Magdaleny Ścisło oraz rodziców. Piękne życzenia i podarunki wzruszyły nie tylko Seniorów, ale także obserwujący to wydarzenie personel.

Tuż przed obiadem natomiast z pobliskich Siesławic przywędrowali przedszkolacy należącymi do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Diamentowa Dłoń" na czele z Panią Joanną Kamińską,Dyrektorem oraz nauczycielkami :Eweliną Łukawską, Ewą Kępińską, Pauliną Wolską i Julitą Parką. Dzieci zaśpiewały gronu pacjentów gromkie "100 lat" i złożyły pięknie przygotowane życzenia. Co śmielsze siadły na kolanach u nowo poznanych babć i wspólnie zjadły pyszne cukierki.

Serdecznie dziękujemy za niezwykle miłe odwiedziny. Tą wizytą przedszkolaki sprawiły wspaniałe chwile radości Pacjentom-Seniorom w dniu ich święta.To też patriotyczny czyn.

W okresie,gdy padają wokół słowa o miłości do ojczyzny,a 11 listopada jest wielką patriotyczną manifestacją, są też osoby które oprócz świętowania pokazują swoją postawą jak można kochać swój kraj i jego mieszkańców. W przeddzień Święta Niepodległości do naszego Hospicjum przybyły już kolejny raz Panie pracujące w gabinecie podologicznym,aby bezinteresownie pomóc chorym i poprawić ich samopoczucie. Monika Grochala-Poros i Iwona Andruchów w fachowy sposób zajęły się stopami i paznokciami naszych podopiecznych. W wielu przypadkach były to stany ciężkie wymagające właśnie specjalistycznej pomocy. Tym razem Aniołom Dobroci nie towarzyszyła ich koleżanka Natalia Zając, inicjatorka wolontariatu ,ale i tak kilkanaście chorych osób zaznało wielkiej ulgi w złym samopoczuciu.

Dziękujemy Wolontariuszkom za zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących wsparcia i serdeczność jaką z sobą przyniosły. To przykład wspaniałej patriotycznej postawy.Święto Niepodległości w buskim Hospicjum.

Już dzisiaj 9 listopada z inicjatywy Pani Marii Nogaś odbyła się w naszym Hospicjum uroczystość z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Pani Maria ,nauczycielka ze Szkoły nr.1 w Busku-Zdroju, prowadzi w tejże placówce szkolnej Grupę Teatralno-Rekonstrukcyjną "Pegaz",a znana jest także w naszym mieście z wielu innych działalności społecznych i kulturalnych.Tym razem jej młodzi artyści :Gabriela Kokoszczyk, Katarzyna Mazanka,Amelia Kępa,Adam Stęplewski,Wojciech Skotnicki i Xawery Tomala ubrani w stroje z epoki zaprezentowali program historyczny w duchu patriotycznym.Towarzyszyli im uczniowie: Jagoda Kępińska, Lena Rajch,Agnieszka Nowak,Maria Pankiewicz i Monika Kępińska pod opieką Pani Doroty Wleciał i Barbary Skrzypek ze Szkoły Podstawowej w Siesławicach.Ubrani w mundurki harcerskie pięknie przedstawili piosenki i wiersze przypominające wspaniałe tradycje oręża polskiego.Występ dzieci spotkał się z gorącym odbiorem naszych pacjentów.Znane melodie przypomniały im ich szkolne lata i dawne uroczystości. Oprócz dzieci wystąpił też zespół Senior-An ,przypominając znane szlagiery wojskowe i pieśni wojenne. Znakomitym występem solowym popisał się przed widownią Pan Ryszard Farnas,członek zespołu Andrzeja Walejnisa.

Pięknie dziękujemy naszym gościom za patriotyczną wizytę w Hospicjum.Rodzinne trio w koncercie dla wolontariuszy.

Klaudia,Emilia i Nikola Kozłówny z Kobieli w Gminie Opatowiec zaśpiewały w Hospicjum dla wolontariuszy, którzy wspomagają nas w różny sposób. Niezwykle utalentowane i urodziwe siostry przybyły do nas w piątek, 4 listopada wraz ze swoimi rodzicami Wiesławą i Pawłem,aby dać wspaniały koncert w darze dla tych, którzy bezinteresownie i z wielką życzliwością pomagają podopiecznym Hospicjum. Dziewczęta otrzymały w podzięce oprócz długich braw także upominki ręcznie wykonane przez pacjentki na terapii zajęciowej. Wręczył je w imieniu chorych Pan Władysław Filosek.

Słowo podzięki wraz z modlitwą skierował do uczestników wieczoru Ksiądz Andrzej Jankoski, Proboszcz naszej parafii w Busku-Zdroju.Szczególnie odniósł się do honorowych gości,członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu w uznaniu ich zaangażowania w niesienie pomocy Hospicjum. Po koncercie muzycznym przedstawiciele strażackiej delegacji przekazali dla chorych upominki, a sami otrzymali w podziękowaniu od pacjentki Wandy Drozdowskiej figurę strażaka,własnoręcznie przez nią wykonaną z wełny, która wywarła na wszystkich wielkie wrażenie i podziw. To wspaniałe rękodzieło i wyjątkowy prezent- skomentowali Joanna Wojtasik i Piotr Dębowski w imieniu obdarowanych. Oprócz strażaków ze Skalbmierza na dziękczynnym wieczorze byli obecni: Pani Justyna Dziadek, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie oraz wierni nasi przyjaciele:Pan Janusz Rozborski i Marian Zeliaś z Buska -Zdroju.Na wszelki wypadek.

Mając na uwadze nadchodzące późnojesienne i zimowe chłody,co zapewne przyczyni się do wzrostu liczby przeziębień,a być może do powrotu zwiększonej ilości zakażeń COVID-19,zabezpieczyliśmy się w zapasy odzieży i sprzętu ochronnego dla naszych pacjentów i personelu pracowniczego.Stało się to możliwe dzięki służbom Wojewody Świętokrzyskiego, które nam bezpłatnie przekazały znaczne ilości maseczek,rękawiczek i kombinezonów ochronnych.Ten dar nie tylko stanowi pomoc w zakresie medycznym, ale także zmniejszy nasze wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej , a więc poprawi kondycję finansową naszej Fundacji. Składamy serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Koniuszowi,Wojewodzie oraz Panu Robertowi Sabatowi Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dzień zaduszny w Hospicjum.

Wypominkami rozpoczęła Pani Danuta Czapla wspólną modlitwę za dusze tych ,którzy odeszli do wieczności w ciągu ostatniego roku będąc pacjentami naszego ośrodka.Pani Danuta wymieniła z imienia i nazwiska 115 osób zmarłych w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w okresie 1 listopada 2021 do 1 listopada 2022 roku.

Następnie Ksiądz Kapelan Radosław Sobalkowski przewodniczył mszy świętej w intencji zmarłych pacjentów i zmarłych z ich rodzin oraz z rodzin pracowników Hospicjum polecając ich dusze Panu Bogu. W okolicznościowej homilii Ksiądz Radosław nawiązał do ewangelii wg. Świętego Jana mówiącej w końcowej części o symbolicznej liczbie 144 000 zbawionych życząc, aby Ci za których się modlimy znaleźli się w tym gronie.Chude skarbony.

Na terenie Buska-Zdroju trwa stała zbiórka pieniężna na rzecz Hospicjum do skarbon umiejscowionych w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, 21 Wojskowym Szpitalu Leczniczo-Rehabilitacyjnym oraz w Sanatorium "Marconi". Po zakończeniu budowy nowego budynku Hospicjum hojność osób przechodzących obok skarbon znacznie osłabła. Potwierdziło ten fakt kolejne otwarcie i policzenie zebranych pieniędzy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy do skarbony w Sanatorium Wojskowym wrzucono 242,50 złotych, a do skarbony w "Marconim" 568,50 złotych. Skarbony w Buskim Samorządowym Centrum Kultury nie otwarto ze względu na awarię zamka,ale przez szybę stwierdzono bardzo niewielką zasobność pieniędzy. Mimo tych niewielkich kwot serdecznie dziękujemy za datki na naszą działalność.

Z kolei do skarbon znajdujących się w holu budynku Hospicjum odwiedzający swoich bliskich wrzucili pieniądze w kwocie 885,76 złotych.Również serdecznie dziękujemy.

Niespodzianka Pana Marka.

Miłym dla nas zaskoczeniem jest darowizna jakiej na rzecz Hospicjum dokonał Pan Marek Wieczorek, Właściciel i Dyrektor Generalny Firmy VITAPOL ze Świniar. Nie przypuszczaliśmy,że prosząc o pomoc otrzymamy od Pana Wieczorka tak znaczącą dla nas kwotę,bo aż 10 000 złotych.

Nasz Dobroczyńca to uznany Przedsiębiorca kierujący zakładem będącym jednym z największych eksporterów polskiej fasoli na rynki światowe.Oprócz tej podstawowej działalności Pan Marek Wieczorek zajmuje się także innymi obszarami produkcji i handlu branży spożywczej.Pomaga finansowo i rzeczowo wielu organizacjom nie tylko z macierzystej Gminy Solec-Zdrój i naszego regionu. To człowiek wrażliwy i serdeczny dla ludzi. Jego pasją jest strzelectwo i myśliwstwo. Dziękując, życzymy mu oprócz dobrego zdrowia dla całej rodziny nadal znakomitych wyników gospodarczych i wielu imponujących trofeów myśliwskich.

Otrzymaną darowiznę przeznaczymy na budowę fotowoltaiki na budynku Hospicjum.

Wzruszenie licealistów.

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Grabskiej,nauczycielki w I L.O,a jednocześnie Z-cy Prezesa Buskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, licealiści z Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki oraz młodzież z Zespołu Szkół Informatyczno-Budowlanych im.Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju byli uczestnikami spektaklu filmowego"Johnny" opowiadającego o działalności hospicyjnej zmarłego 6 lat temu Księdza Jana Kaczkowskiego z Pucka.Przed seansem filmowym słowo wstępne do 240 uczniów obecnych na sali kinowej skierowali zaproszony przez Panią Małgorzatę Ksiądz Profesor Rafał Dudała z Kieleckiego Seminarium Duchownego i Jarosław Zatorski,dyrektor Hospicjum w Busku.Dyrektor Zatorski przedstawił przykłady postaw wolontaryjnych oczekiwanych przez pacjentów, a ksiądz Dudała nawiązał do sensu posługi kapłańskiej wprowadzając zebranych w filmową opowieść o Janie Kaczkowskim.

Film wywarł olbrzymie wrażenie na widzach,co objawiło się idealną ciszą podczas projekcji.Znakomita fabuła zaparła młodym widzom dech w piersiach.Skupione twarze opuszczających buskie kino mówiły wszystko. Młodzież zebrała pośród siebie kwotę 300 złotych przekazując ją na słodycze dla pacjentów Hospicjum w Busku. Dziękujemy w ich imieniu. Organizatorzy dziękują Pani Barbarze Liberek,właścicielce firmy" LIB-MED" z Pińczowa za 50% wsparcie zakupu biletów dla młodzieży kwotą 2000 złotych.

Papieskie kremówki i skalbmierscy strażacy.

Pomysłodawcą kremówkowej akcji pomocy Hospicjum w Busku był Proboszcz Parafii Skalbmierz, Ksiądz Marian Fatyga.Zakupił on w hurtowej cenie 800 kremówek,aby w Dniu Papieskim,16 października wystawić je do nabycia po mszach świętych przed miejscowym kościołem.W jego imieniu legendarne już ciastka oferowali wiernym wolontariusze,którymi w tym dniu byli strażacy ze skalbmierskiej Ochotniczej Straży Pożarnej , a w większości członkinie kobiecej drużyny pożarniczej pod kierunkiem Joanny Wojtasik. W akcji wzięli udział :Monika Dębowska,Katarzyna Bątkowska, Barbara Kwiecień, Marianna Stępień, Mariola Szymczyk, Monika Stępień, Szymon Stępień, Marzena Wójcik, Julia Wójcik, Katarzyna Łach, Karolina Gola, Małgorzata Gola, Maria Gola, Agnieszka Łakota, Barbara Kaczmarczyk, Norbert Gola,Adam Dębowski, Piotr Dębowski, Paweł Bątkowski i Sebastian Stępień. Kremówki rozeszły się błyskawicznie,a do puszek zebrano od nabywców kwotę 3710 złotych.

W dniu 20 października w remizie OSP zebrane pieniądze w imieniu strażaków na ręce Jarosława Zatorskiego, dyrektora Hospicjum w Busku przekazała Joanna Wojtasik.Dyrektor Zatorski wraz ze swoim współpracownikiem Włodzimierzem Marchewką zainteresowali się działalnością jednostki w długiej rozmowie z Prezesem dh. Piotrem Dębowskim,W-ce Prezesem dh. Pawłem Bątkowskim oraz Naczelnikiem dh. Adamem Dębowskim. Konserwatorzy sprzętu,dh.Damian Skwarczyński i dh. Krzysztof Konewecki pokazali gościom wypucowany,nowy samochód bojowy i pochwalili się wzorowym porządkiem panującym w strażnicy. Na zakończenie spotkania gospodynie remizy zaprosiły wszystkich na herbatę i jak że inaczej, kremówkę papieską.

Pieniądze od Parafian ze Skalbmierza zasilą tworzony fundusz na instalację fotowoltaiczną planowaną do realizacji w buskim Hospicjum.Ogrodnicze hobby naszego Starosty.

Chociaż Pan Jerzy Kolarz,Starosta Buski jest osobą powszechnie znaną,to jednak mało kto wie o jego wielkiej pasji.Ogrodnictwo,a w szczególności praca w sadzie pochłania mu każdą wolną chwilę.Zimą prześwietla drzewka,wiosną chroni je przed szkodnikami i chwastami i zgodnie z zasadami ekologii nawozi. Latem zaś i jesienią zrywa owoce i najczęściej rozdaje znajomym i przyjaciołom. Gleba w Broninie wydaje wspaniałe plony,więc czereśnie,śliwy,grusze i jabłka są olbrzymich rozmiarów,pięknie wybarwione dojrzewając na południowym stoku pól w Broninie ,koło Buska-Zdroju.

Przekonaliśmy się niejednokrotnie osobiście o walorach owoców Starosty, bowiem nasi pacjenci i personel zajadają się podarowanymi naszemu Hospicjum najpiękniejszymi jabłkami i śliwami.Dziękujemy.

Występ godny jubileuszu.

Piąta rocznica działalności Hospicjum w Busku,Dzień Nauczyciela oraz święto Pracowników Ratownictwa Medycznego to powody zorganizowania okolicznościowego spotkania.Wydarzeniem wieczoru 13 października stało się niezwykle widowiskowe przedstawienie Amatorskiego Teatru Muzycznego"Nad Kamienną" ze Starachowic.Było to możliwe dzięki przyjacielskim relacjom z artystami naszego Dobrodzieja,byłego Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Starachowicach,a obecnie Dyrektora d/s Rozwoju Uzdrowiska w Busku-Zdroju, Jarosława Chrobota.

Nikt się z widzów chyba nie spodziewał,że amatorski teatr zaprezentuje tak wysoki poziom artystyczny i stworzy tak piękną atmosferę wieczoru. Oprócz podopiecznych naszego ośrodka na prezentacji byli obecni nauczyciele ze szkół w Pacanowie i Młodzawach,zaproszeni przez nas z wdzięczności za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Hospicjum. Gronu przybyłych nauczycieli na czele z dyrektorami szkół,Panią Małgorzatą Stańczyk i Iloną Modrzewiecką podziękowania za współpracę i życzenia z okazji Dnia Nauczyciela przekazał Jarosław Zatorski, dyrektor Hospicjum w Busku.Gościem honorowym spotkania była Pani Doktor Barbara Szabłowska,Kierownik Oddziału Ratownictwa Sanitarnego w Busku-Zdroju,otrzymując od grona Pacjentek wielkiego czarnego kota wykonanego z wełny.Na szczęście.

Artyści ze Starachowic zaprezentowali niezwykłe widowisko, pełne tańca i znanych piosenek.Przeprowadzili muzycznie widzów przez narodowe tańce Węgier,Ukrainy,Grecji,Hiszpanii, no i oczywiście znane hity polskie i cygańskie. Ekspresja wykonania,barwne stroje i piękne głosy zauroczyły publiczność. Wieczór zakończyła wspólna kolacja sponsorowana przez Sponsorów z Chmielnika i Piotrkowic.Dziękujemy.Hospicjum w Busku działa już 5 lat.

Dnia 2 października 2017 roku Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta w Kielcach utworzyła tymczasowe Hospicjum w użyczonych od Szpitala Powiatowego pomieszczeniach.Jego organizacji przy wsparciu Zarządu Fundacji na czele z Prezesem Marianem Jaworskim i Burmistrza Buska Waldemara Sikory podjął się Jarosław Zatorski i jako wolontariusz objął funkcję dyrektora nowo powstałej placówki.Jednocześnie jako koordynator z ramienia Fundacji ,Jarosław Zatorski prowadził budowę nowego budynku Hospicjum przy ulicy Solankowej. Przez 3 lata,czyli do momentu zakończenia budowy docelowego obiektu,Hospicjum funkcjonowało mając 2 oddziały: 12 łóżkowy oddział hospicyjny i 15 łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Dokładnie 3 lata później,2 października 2020 roku po oddaniu do użytku nowego budynku, Fundacja przeniosła do niego swoją działalność. Rozpoczęliśmy pracę mając do dyspozycji 24 miejsca na oddziale hospicyjnym i 72 miejsca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Ponadto objęliśmy opieką 50 pacjentów w ramach Hospicjum Domowego i 50 osób niesamodzielnych korzystając z projektów unijnych.Utworzyliśmy także wypożyczalnię specjalistycznych łóżek i sprzętu rehabilitacyjnego.

Przez 5 lat działalności przyjęliśmy do Hospicjum stacjonarnego 457 osób ,a do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 361 osób, udzieliliśmy pomocy 360 osobom poprzez opiekę domową.

Na dzisiaj zatrudniamy 50 pracowników na umowę o pracę i 53 osoby na umowę zlecenie w różnym wymiarze czasu pracy.Dysponujemy 7 lekarzami, 37 pielęgniarkami i 31 opiekunkami medycznymi.Czynności czysto administracyjne wykonuje 4 osoby w Busku i 3 w Kielcach,gdzie znajduje się Zarząd Fundacji oraz księgowość. Dzięki pomocy Samorządów,Wolontariuszy i Ludzi Dobrej Woli możemy na bazie pieniędzy otrzymywanych z NFZ prowadzić działalność na wysokim poziomie nie mając aktualnie jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Najbliższymi naszymi planami jest założenie fotowoltaiki (na co już zbieramy pieniądze) oraz w dłuższej perspektywie czasowej dobudowa pawilonu dla potrzeb ZOL na 50 łóżek (takie są potrzeby) chcąc skorzystać z nowej perspektywy finansowej programów Unii Europejskiej.

Tęsknota za słońcem.

Nastała wreszcie "Złota Polska Jesień", a wśród naszych podopiecznych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tęsknota za ciepłymi promieniami październikowego słońca. Kiedy rozeszła się wiadomość o organizowanej wycieczce do Parku Zdrojowego, wśród grona zdrowszych pacjentów wybuchła euforia. Wszyscy chcieli uczestniczyć w długim spacerze po zaścielonych kolorowymi liśćmi alejkach parkowych. Liczna grupa chorych pod opieką ich opiekunek i fizjoterapeutów na czele z panią psycholog zawędrowały na inwalidzkich wózkach pod tężnię, letnią scenę i bajeczne dla nich fontanny. Wrażeń było co nie miara, aż żal było wracać na obiad. Oby to jesienne lato trwało jak najdłużej z tak wielką korzyścią także dla naszych pacjentów.

Oto kilka ujęć fotograficznych z radosnego wydarzenia.Od 01.05.2022 do 31.12.2022 r Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta realizuje zadanie pn. Wolontariusze dla seniorów, seniorzy dla wolontariuszy współfinansowane ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

Odwiedziny naszych Przyjaciół.

Mimo deszczowej,chłodnej pogody dzieci ze szkół z Topoli,Skalbmierza i Pacanowa przyjęły zaproszenie i odwiedziły nasze Hospicjum. To właśnie te szkoły należą do czołówki wolontariuszy buskiego Hospicjum. Uczniowie zwiedzili obiekt spotykając się z chorymi,ich opiekunami i kadrą zarządzającą Hospicjum. Z zainteresowaniem wysłuchały relacji dyrektora i innych przedstawicieli personelu Hospicjum o codziennych problemach pacjentów i o ich oczekiwaniach.Szczególnym tematem spotkania była rola wolontariuszy w opiece nad chorymi.

Tuż po wizycie młodzieży szkolnej, do naszej placówki przybyła w odwiedziny delegacja z Drożejowic i Sielca w Gminie Skalbmierz,którą zaprosił dyrektor Jarosław Zatorski w rewanżu za znakomicie przeprowadzoną zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum,o której szerzej informowaliśmy przed ponad miesiącem. Spotkanie z Gośćmi wzbogacił muzycznie zespół SENIOR-AN,który zawsze bezinteresownie pomaga nam w tworzeniu pięknych opraw kulturalnych wydarzeń.Tak było i tym razem. Po występie Seniorów zaprosiliśmy naszych Przyjaciół na poczęstunek grilowy i ciasta własnego wypieku. Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy od sprawdzonych już wielokrotnie Sponsorów :Mariana Zeliasia,Andrzeja Chrząszcza i Mieczysława Sasa.

Nowe uczennice podtrzymują tradycję.

Z żalem żegnaliśmy się w czerwcu z grupą wolontariuszek z Cudzynowic,które zakończyły naukę w Zespole Szkół Rolniczych i Ekonomicznych.Okazuje się,że nowo przybyłe do szkoły uczennice z nie mniejszym zapałem postanowiły kontynuować wizyty w naszym Hospicjum. Aleksandra Czajka,Karolina Marzec i Weronika Kasza pod kierunkiem Mistrza Fryzjerstwa,Pani Sylwi Psuj z podobnym zaangażowaniem całe popołudnie 28 września przepracowały podcinając i układając włosy pacjentkom naszego Hospicjum. Odbiór ze strony schorowanych Pań był bardzo ciepły.To dla nich jedno z najmilszych wydarzeń podczas pobytu w buskim ośrodku.

Dziękujemy organizatorce wizyty ,Pani Małgorzacie Milce.opiekunce Koła Wolontariatu w cudzynowickim Zespole Szkół.Mimo niepogody, serca gorące u Pacanowian.

Przy niższej frekwencji na odpuście w Pacanowie,co było podyktowane dniem roboczym i kiepską pogodą tradycyjny już kiermasz ciast przygotowany przez dzieci,rodziców i nauczycieli wypadł doskonale. Już kolejny raz z rzędu z okazji odpustu parafialnego-Święta Podwyższenia Krzyża Świętego miejscowa społeczność szkolna przyrządziła smakowite ciasta,które w ilości 160 paczek rozeszły się błyskawicznie. Całą akcję wspomógł właściciel miejscowej piekarni,Pan Henryk Wawrzyniec , przekazując na kiermasz 60 pączków. Wolontariusze zebrali na kiermaszu 5200 złotych, co jest nie lada wyczynem. Zebrane pieniądze trafią do naszego Hospicjum i stanowią pokaźny zaczyn na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Małgorzaty Stańczyk,Dyrektora pacanowskiej podstawówki, dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły.Pozdrawiamy Pana Wiesława Skopa,Burmistrza oraz całą społeczność Miasta i Gminy.

Zbiórka na instalację fotowoltaiczną.

W dobie wielkiego kryzysu energetycznego mamy świadomość ,że nie tylko oszczędności prądu pomogą nam sprostać zadaniu pokrycia coraz wyższych opłat za energię elektryczną. Budując budynek Hospicjum ograniczyliśmy zakres robót budowlanych do minimum ze względu na niewystarczające zasoby finansowe. Zamontowaliśmy panele słoneczne do ogrzewania wody rezygnując z montażu paneli fotowoltaicznych.

Po dwóch latach działalności w nowym obiekcie postanowiliśmy powrócić do zaniechanego tematu. Będziemy czynić starania o pozyskanie pieniędzy na ten cel z Funduszu Ochrony Środowiska, ale musimy posiadać środki na tak zwany wkład własny. Wyznaczyliśmy sobie wstępny termin realizacji tego przedsięwzięcia na wrzesień przyszłego 2023 roku. O aktualnej cenie inwestycji poinformujemy po procesie rozpoznania ofert firm zajmujących się montażem paneli fotowoltaicznych, a ostateczną cenę ustali przetarg.

Rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na wspomniany powyżej cel. Liczymy na kolejny Dar Serca w trosce o nasze wspólne dzieło jakim jest Hospicjum w Busku-Zdroju.

Po wakacjach znów do chorych.

Pani Natalia Zając,nasza wieloletnia wolontariuszka nie opuściła pacjentów i wraz ze swoimi koleżankami Moniką Grochal-Poros oraz Iwoną Andruchów 15 września cały roboczy dzień poświęciła posłudze w Hospicjum. Podolożki udzieliły pomocy osobom mającym problemy z obolałymi stopami i wrastającymi paznokciami. Nie pierwsza to wizyta niezwykłych kobiet,które mimo oblężenia przez ludzi swoich gabinetów podologicznych zamknęły je w tym dniu, aby pomóc ciężko chorym pacjentom Hospicjum.

Kolejny raz dziękujemy "Aniołom Dobroci" i życzymy im dobrego zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Skalbmierz znów nam pomaga.

SMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu ma z naszym Hospicjum stały kontakt oparty na wzorowej współpracy.My opiekujemy się osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi z tamtego terenu, a Gmina pomaga nam rzeczowo i finansowo w prowadzeniu działalności.To partnerstwo przynosi pozytywne efekty dla obydwóch stron.Szczególnie jest to ważne w opiece nad ludźmi opuszczonymi przez bliskich, a potrzebującymi natychmiastowej pomocy. Wczoraj,7 września odwiedziła nas delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w osobach Damiany Banasik i Aleksandry Kucy dostarczając dla naszych podopiecznych środki czystości i napoje wartości ponad 1000 złotych. Jest to kolejna darowizna pochodząca ze zbiórek organizowanych przez MOPS.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Katarzyny Wiejachy,Kierownika Ośrodka w Skalbmierzu oraz jej współpracowników.Dobre informacje z Urzędów Skarbowych.

Dopiero w sierpniu otrzymaliśmy informacje o 1% odpisie podatkowym od osób fizycznych z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego.Nasza Fundacja prowadząca Hospicjum w Busku do nich się zalicza. Po szeroko prowadzonej akcji informacyjnej tegoroczne odpisy były bardzo owocne. Stanowią one kwotę ponad 130 000 złotych i dają wzrost blisko dwukrotny w porównaniu do roku poprzedniego. Te pieniądze spadły nam jak z nieba,bowiem pozwoliły wprowadzić obligatoryjne podwyżki płac zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na które nie otrzymaliśmy jeszcze w pełni pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc i osobom rozliczającym podatki w biurach rachunkowych za życzliwość.

Piknik rodzinny w Drożejowicach i zbiórka "Sielczanek"

Z rozmachem zorganizowany przez mieszkańców Drożejowic piknik miał oprócz aspektu radosnego spotkania rodzinnego i sąsiedzkiego piękny cel solidarności z Panem Krzysztofem Wątkiem, poszkodowanym w nieszczęśliwym wypadku, lubianym przez wszystkich mieszkańcem wsi. Pan Krzysztof,człowiek uczynny i życzliwy znalazł się z ciężkimi obrażeniami w buskim Hospicjum. Organizatorzy pikniku :Strażacy OSP, Człońkinie KGW na czele z Panem Zbigniewem Fucią, Sołtysem i wspomagającą go Julią Wąż postanowili zorganizować zbiórkę na rzecz Hospicjum ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowej rehabilitacji Krzysztofa Wątka. Przy wielkim zaangażowaniu Drożejowiczan i Księdza Proboszcza Mariana Fatygi ze Skalbmierza, który po okolicznościowej Mszy Świętej całą zebraną tacę przekazał na ten szczytny cel ,zebrano ogółem 3298,91 złotych.

Tego samego dnia 14 sierpnia, Koło Gospodyń Wiejskich "Sielczanie" z Sielca zorganizowało zbiórkę pomocową dla naszego Hospicjum po Mszach Świętych w kościele w Skalbmierzu. Przy aprobacie i wielkiej życzliwości Księdza Proboszcza Mariana Fatygi ,Panie z Sielca zebrały do puszek kwotę 2313,00 złotych. Wolontariuszki w osobach Pani Sołtys Beaty Jackiewicz oraz jej wnuków Wiktorii Solarz i Szymona Solarza wraz z Reginą Płatek, Dagmarą Derelą,Agnieszką Gaweł, Beatą Przyjemską ,Wiolettą Dubaj, Beatą Krakowiak, Teresą Gaweł, Anną Radziszewską, Barbarą Słabosz i Wiolettą Wilk zbierały pieniądze nie tylko pod kościołem, stąd jest taka imponująca kwota. Po odbiór zebranych pieniędzy zgłosił się zaproszony przez Księdza Mariana Fatygę Dyrektor Hospicjum,Jarosław Zatorski, który oprócz podziękowań przywiózł zebranym na plebani delegacjom z Sielca i Drożejowic zaproszenie do Hospicjum w Busku. W dniu 3 października,dyrektor chce gościć na grilu z pacjentami nie tylko autorów zbiórek ,ale także delegacje dzieci ze szkół w Skalbmierzu i Topoli. Do zobaczenia w altanie buskiego Hospicjum.Wsparcie od Wojewody

W związku z nowym zagrożeniem covid-19 zwróciliśmy się do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o bezpłatne przekazanie naszemu Hospicjum materiałów ochronnych dla pacjentów, personelu i osób odwiedzających chorych.Pan Robert Sabat,Dyrektor Wydziału pozytywnie rozpatrzył wniosek akceptując przekazanie nam fartuchów,butów ochronnych,rękawic,czepków i płynów dezynfekcyjnych na kwotę ponad 25.500 złotych. Jest to bardzo istotna pomoc dla naszej Fundacji,szczególnie teraz w dobie spiętrzenia wydatków podyktowanych obligatoryjnym wzrostem płac personelu.

Dziękujemy Panu Wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi i jego służbom za okazaną pomoc.

Wizyta w Kazimierzy Wielkiej

Samorząd Gminy Kazimierza Wielka adaptował budynek byłego Gimnazjum na nową siedzibę Miejsko- Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.Po wielu latach pracy w ciasnych pomieszczeniach pracownicy będą mogli przebywać w nowoczesnych ,przestronnych pokojach i przyjmować potrzebujących pomocy w intymnej atmosferze, co dla wielu petentów przyciśniętych biedą ma szczególne znaczenie. Ośrodek w Kazimierzy Wielkiej wzorowo współpracuje z naszym Hospicjum pomagając w wielu trudnych sprawach związanych z umieszczeniem chorych ludzi pod właściwą opieką.

Pan Adam Bodzioch,Burmistrz zaprosił naszą delegację na uroczystość otwarcia nowej siedziby MGOPS. Zostaliśmy tam bardzo miło przyjęci,za co serdecznie dziękujemy.Podczas oficjalnej części spotkania Jarosław Zatorski w imieniu pracowników Hospicjum przekazał na ręce Pani Edyty Molo,Dyrektora kazimierskiej placówki najserdeczniejsze gratulacje i życzenia na przyszłość.Nie tylko na ostatnie dni życia.

Nasze Hospicjum jest najczęściej kojarzone z ostatnim, najtrudniejszym okresem życia chorych osób. To prawda, ale zdarzają się przypadki zatrzymania postępu nieuleczalnej choroby i pacjent wraca do swojego rodzinnego środowiska. Natomiast w prowadzonym przez nas Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym możemy się pochwalić sporymi osiągnięciami w rehabilitacji osób po wylewach, udarach i złamaniach. W minionym 2021 roku takich ozdrowieńców, którzy powrócili zdrowi do swoich domów było 25 osób, a więc trzecia część przebywających u nas pacjentów. Stało się to dzięki oddanej pracy naszego personelu z fizjoterapeutami na czele. To znakomita wiadomość dla chorych kierowanych do naszego ośrodka. Wiele zależy bowiem nie tylko od pracy personelu. Chęć życia i pilne ćwiczenia rehabilitacyjne czynią cuda. Takim przykładem z ostatnich dni jest Pani Krystyna Pająk z Chmielnika. Trafiła ona do naszego ZOL-u po złamaniu kości biodrowej. Posłuszna poleceniom lekarzy i pielęgniarek zawzięcie wykonywała zalecone ćwiczenia. Po dwóch miesiącach ta 85 latka w pełni sprawna powróciła do swego domu. Pani Krystyna jest wzorem dla innych pacjentów upartości i wiary w przywrócenie zdrowia. Uradowany zaistniałą sytuacją syn Zbigniew wraz ze swoją małżonką Zdzisławą przywieźli z wdzięczności smakowite ciasta dla pracowników i pozostałych pacjentów. Zabrali swoją mamę z nadzieją na długie jeszcze wspólne życie.

Darowizna prosto z Wiednia

Państwo Jolanta i Andrzej Filoskowie od dawna są mieszkańcami Wiednia,stolicy Austrii,ale chętnie odwiedzają rodzinne Ponidzie.Miło,że zaglądają do swoich bliskich, bo nie zawsze w przypadku innych to się zdarza.Pan Władysław Filosek jest pacjentem naszego Hospicjum i wizyta dzieci z odległego kraju bardzo go cieszy.Pan Zdzisław wraz ze swoim bratem Andrzejem podczas wczorajszego pobytu nie tylko pocieszyli odwiedzinami swojego ojca, ale także przekazali darowiznę na działalność naszego ośrodka w kwocie 6119 złotych. Rzadko nam się zdarza otrzymywać tak dużą pomoc, więc jesteśmy Darczyńcom bardzo wdzięczni.Przemiła wizyta.

Pani Maria Kasperek,Wójt Gminy Czarnocin jest naszym wieloletnim sympatykiem, ale dopiero teraz zdecydowała się odwiedzić osobiście nasz ośrodek. Samorząd, który reprezentuje Pani Wójt od początku istnienia Hospicjum w Busku wspierał finansowo jego budowę i działalność.Szkoła w Sokolinie z tejże Gminy była każdego roku w czołówce zbiórek na naszą rzecz.Bardzo miło wspominamy kontakty z Dyrektorem tej placówki oświatowej Panią Elżbietą Bielecką,pełnej zapału i empatii dla charytatywnych działań. Podczas wizyty w Busku Pani Wójt towarzyszyła Pani Małgorzata Pieron,Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Czarnocinie. Nasi Goście zaznajomili się z działalnością Hospicjum i zapewnili o dalszej współpracy.Wydaje nam się ,że opuszczając naszą siedzibę ,były przekonane,że pieniądze pomocowe są dobrze wydawane z korzyścią dla pacjentów.

Dziękujemy delegacji z Czarnocina za odwiedziny i słodycze przekazane dla chorych.Skalbmierskie serce.

To piękne i gospodarne miasteczko jak i cała otaczająca go gmina nie tylko rozwija się gospodarczo i kulturalnie, ,ale także z należytą starannością dba o swoich starszych mieszkańców potrzebujących wsparcia.Przykładem jest nasza współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skalbmierzu. Kierując osoby chore do Hospicjum w Busku ,pracownicy Ośrodka odwiedzają ich oraz wspomagają naszą placówkę w niezbędne do opieki środki higieniczne. W dniu 11 lipca pracownicy skalbmierskiego MGOPS w osobach Małgorzaty Wojtasik i Damiany Banasik dostarczyli nam środki czystości wartości około 2000 złotych.Samochód do przewozu darów użyczył Pan Burmistrz Marek Juszczyk,a kierowca Stanisław Janik sprawnie wykonał zadanie.

Słowa wdzięczności kierujemy na ręce Pani Katarzyny Wiejachy,Dyrektora MGOPS i Samorządu Skalbmierza, który corocznie wspomaga naszą działalność również finansowo.Dziękujemy.Tadeusz Kwiatkowski i jego uczniowie z muzyczną ucztą.

Chciało by się rzec "Kto nie widział i nie słyszał,niech żałuje".Tak najkrócej można się odnieść do wspaniałego koncertu dla pacjentów Hospicjum w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej z Buska pod kierunkiem Pana Tadeusza Kwiatkowskiego,multiinstrumentalisty,wybitnego muzyka pochodzącego z Chmielnika, z uzdolnionej muzycznie rodziny.Oprócz talentu,Pan Kwiatkowski słynie z wielkiego serca do ludzi.Znamy go w Busku z wielu charytatywnych działań.Przykładem są właśnie dobroczynne koncerty muzyczne prezentowane przez jego zespół w wielu Domach Opieki Społecznej w naszym rejonie.

Zespół ma nazwę "Legato", co znaczy "Ściśle łącząc" tworzą oprócz Pana Kwiatkowskiego uczniowie: Jakub Nowak,Karol Treliński,Marcin Dufaj,Jan Radosz,Magdalena Pokot, Martyna Kolarz,Barbara Puszyńska, Marcin Gałka.Grają na różnych instrumentach ,również śpiewając.Robią to znakomicie, o czym mogliśmy się przekonać na koncercie z okazji Dnia Ojca w poniedziałek 27 czerwca. Pacjenci obecni na występie oraz przybyli goście gromkimi brawami nagradzali wykonawców,a dzięki sponsorom w osobach Mariana Zeliasia i Andrzeja Chrząszcza koncert uwieńczyła grilowa biesiada.

Dziękujemy artystom oraz gościnnie z nimi występującemu Andrzejowi Walejnisowi, na którego zawsze można liczyć.Zbiórka w Siesławicach na pożegnanie roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Siesławicach,nasz sąsiad zza miedzy to placówka z ponad 100-letnią tradycją. Właśnie miesiąc temu odbyły się odłożone ze względu na pandemię uroczystości jubileuszowe, na których był obecny nasz przedstawiciel.Szkoła z wielką tradycją spełnia i obecnie mimo niżu demograficznego wielką rolę w środowisku.Piękna karta historii zobowiązuje do zaznaczenia swojej obecności również na arenie Gminy Busko-Zdrój.Czyni to znakomicie.Zuchy i Harcerze z tej szkoły są mocnym ogniwem buskiego Hufca ZHP. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w wydarzeniach patriotycznych i konkursach przedmiotowych. Społeczność szkolna zalicza się także do grona Przyjaciół Hospicjum.Do tradycji już należy coroczna wizyta delegacji siesławickiej szkoły z olbrzymim bukietem tulipanów i życzeniami dla pacjentów z okazji Dnia Chorego. Szkoła ściśle współpracuje z samorządem wiejskim na czele z Sołtysem tej wioski,Panią Anną Szymańską. Z tej miejscowości pochodzą wyróżniający się pracą społeczną Radni Powiatowi i Miejscy:Bogdan Błaszczyk, Jerzy Służalski i Wiesław Marzec. Pan Błaszczyk jest jednym ze sponsorów wydarzeń kulturalnych w Hospicjum. Wspólnota wsi Siesławice przekazała nam 20 000 złotych na wannę kąpielową dla naszych podopiecznych.

W przeddzień zakończenia roku szkolnego nauczycielki :Barbara Skrzypek i Ewa Złotnik zorganizowały w szkole zbiórkę na rzecz Hospicjum.Zebrano do puszek kwotę 525,35 złotych, co stanowi dużą kwotę jak na taką niewielką placówkę. Pieniądze te będą przekazane na zakup środków higienicznych dla chorych. Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Beaty Durnaś,Dyrektora Szkoły wraz z życzeniami miłego wakacyjnego wypoczynku.Szkoła w Zbludowicach z sercem dla Hospicjum.

Uczniowie,nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II dołączyli do grona instytucji wspomagających naszą działalność. Nauczycielki Luiza Wojciechowska-Zoch oraz Anna Majsak zorganizowały zbiórkę rzeczową,w wyniku której pozyskano środki higieniczne i pielęgnacyjne wartości ponad 1583 złote.Są to :mydło w płynie,pieluchomajtki,płyny do utrzymania czystości,ręczniki papierowe, a więc dla naszych pacjentów środki pierwszej potrzeby. W zbiórkę włożono wiele trudu,bowiem zebrane od dzieci dary należało posegregować i pogrupować,aby w idealnym porządku przekazać nam.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Przemysława Nowaka,Dyrektora Szkoły w Zbludowicach dla całej społeczności szkolnej za ten tak bardzo użyteczny dar dla naszych pacjentów. Życzymy wspaniałego ,wakacyjnego wypoczynku.Przedwakacyjne podstrzyżyny.

Młodzież ze szkoły w Cudzynowicach ostatni raz przed wakacjami przybyła do naszych pacjentów celem zadbania o ich fryzury.Uczennice pod nadzorem Pani Sylwi Psuj, Właścicielki salonu fryzjerskiego "SISI" w Kazimierzy Wielkiej sprawiły wiele radości szczególnie naszym Paniom układając im włosy wedle życzenia.Karolina Marzec,Weronika Kasza i Natalia Jarząbek ucząc się zawodu fryzjerskiego od tak wspaniałego fachowca , jakim jest Pani Sylwia posiadły już spore umiejętności zawodowe. Nas najbardziej cieszy ich chęć do pracy wolontaryjnej w naszym Hospicjum.

To wyjątkowa postawa społeczna, za którą serdecznie dziękujemy.Piękne podziękowania kierujemy dla Pani Małgorzaty Milki,Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach. Korzystając z obecności w Hospicjum Pani Małgorzaty,Jarosław Zatorski w imieniu pacjentów przekazał jej najlepsze życzenia imieninowe.Szkoły z odwiedzinami.

Osiem wyróżniających się szkół we współpracy z Hospicjum odwiedziło naszą siedzibę 6 czerwca w ramach wycieczki do Buska-Zdroju. Dzięki uprzejmości Pana Waldemara Sikory,Burmistrza Buska-Zdroju i Pani Marii Wiśniewskiej,Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury mogliśmy podjąć ponad 400 dzieci nie tylko w Hospicjum, ale także w tężni i w kinie. Nasi Goście ze Szkół Podstawowych w Drugni,Pierzchnicy, Bejsc,Rataj Słupskich,Pacanowa,Wójczy,Zagości oraz Siesławic zapoznali się z działalnością Hospicjum, wysłuchali informacji o sposobach opieki nad chorymi i ich potrzebami, a także spotkali się z Panem Michałem Imosą,naszym pacjentem,który zapoznał ich ze swoją książką,dalszymi przygodami Koziołka Matołka na Ponidziu. Po obfitym poczęstunku kiełbaskami z grila i słodyczami dzieci udały się na tężnię,a następnie do kina na film" Detektyw Bruno".Wielkie wrażenie wywarła na zwiedzających tężnia,gdzie byli wspaniale podjęci przez Panią Małgorzatę Donoch,Kierownika tego obiektu.

Dziękujemy Sponsorom :Andrzejowi Chrząszczowi,Marianowi Zeliasiowi,Mieczysławowi Sasowi,Bogdanowi Błaszczykowi,Zofii Rasale,Adamowi Sroce,Gościom z Chmielnika,Księdzu Franciszkowi Siarkowi z Miechowa, Anecie i Zbigniewowi Widomskim z Łagiewnik koło Chmielnika za sfinansowanie poczęstunku dla dzieci i ich opiekunów. Dla wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego z Buska,Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych z Cudzynowic oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Buska otrzymaliśmy od Pana Jerzego Chrobota,Właściciela Agencji "Pop Art" 40 biletów na "Noc Kabaretową",która się odbędzie 25 czerwca na kieleckiej Kadzielni. Również serdecznie dziękujemy.Altana poświęcona

Zanim to imponujące dzieło powstałe ze składek Ludzi Dobrego Serca poświęcił Ksiądz Kajetan Burzyński,Proboszcz Parafii Biechów sercami licznie zebranej publiczności zawładnęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drugni, gmina Pierzchnica.To było piękne i wzruszające widowisko poświęcone Janowi Pawłowi II. Pieśni,wiersze i nauki naszego Świętego w znakomitym wykonaniu świetnie przygotowanych dzieci nagrodzono długimi brawami.Serdeczne gratulacje spłynęły na ręce Pani Elżbiety Stemplewskiej,Dyrektora szkoły. Gratulacje wraz z przepięknym portretem Jana Pawła II ozdobionym bursztynem przekazał Ksiądz Franciszek Siarek,Proboszcz Parafii Miechów. Ksiądz Franciszek ofiarował podobny wizerunek Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Hospicjum w Busku.

W części oficjalnej Jarosław Zatorski przedstawił krótko historię działalności Hospicjum,nawiązując do 30-lecia istnienia Fundacji Gospodarczej im.Świętego Brata Alberta w Kielcach go prowadzącą. Omawiając efekty zbiórki na budowę altany podkreślił wyróżniający wkład w jej realizację społeczności Szkoły Podstawowej w Pacanowie. Otóż ta szkoła przekazała na ten cel ponad 11.500 złotych.Podziękowania Pani Małgorzacie Stańczyk, Dyrektorowi Szkoły oraz innym obecnym Sponsorom przekazał oprócz Dyrektora Hospicjum Pan Waldemar Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Po poświęceniu altany Goście wraz z pacjentami i personelem zasiedli do grilowego poczęstunku.Kiełbaski, i inne smakołyki także ufundowali Sponsorzy. Każdy z Gości, na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał w podarunku książkę Franciszka Rusaka zakupioną dla nas przez Panią Barbarę Liberek,właścicielkę firmy "Lib-Med" z Pińczowa.

Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Pana Leszka Gadawskiego,Prezesa Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju oraz Pana Janusza Rozborskiego, Sekretarza,którzy w imieniu swojego stowarzyszenia przekazali na zakup zamrażarki do Hospicjum kwotę 2000 złotych.To dla nich i innych Sponsorów przy grilowej biesiadzie zaprezentował jak zawsze udany koncert muzyczny zespół "SENIOR-AN". Dziękujemy.Pierwsze spotkanie w nowej altanie.

W czwartek, 2 czerwca odbyła się swoista prapremiera użytkowania nowej altany. Była to próba generalna przed uroczystością oddania jej do użytkowania z udziałem Sponsorów i zaproszonych Gości, którą zaplanowaliśmy na poniedziałek, 6 czerwca. Celem próby było sprawdzenie właściwego ustawienia stołów i dróg komunikacji dla chorych na wózkach inwalidzkich. Należało też przetestować nowy gazowy grill zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Marszałka naszego województwa. Uczynił to sprawnie Pan Włodzimierz Marchewka, który zajmuje się na co dzień techniczną stroną funkcjonowania budynku Hospicjum. Przygotował on grilowane, bardzo smakowite kiełbaski, które cieszyły się wielkim powodzeniem u uczestników spotkania. Ponadto nasi podopieczni zostali poczęstowani usmażonymi w naszej kuchni przez Panie Zosię i Elę placuszkami z ciasta naleśnikowego z nadzieniem kwiatu akacji, którego w obecnym czasie jest mnóstwo na otaczających Hospicjum drzewach. Nie zabrakło też świeżutkich ciast drożdżowych podarowanych przez rodzinę jednego z pacjentów oraz słynnych rogalików od Państwa Koziarów z Siesławic.

Altana wywarła olbrzymie wrażenie na chorych i ich opiekunach,a samo grilowe spotkanie było dla nich wielkim przeżyciem.

Rzutem na taśmę Pińczów też z nami buduje.

Zespół Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica oraz I liceum Ogólnokształcące im. Hugo Kołątaja w Pińczowie też postanowiły wspomóc budowę altany przy budynku Hospicjum w Busku-Zdroju. Szkolne Koło Wolontariatu w ZSZ kierowane przez Panią Annę Opokę zebrało ze składek uczniów 217,60 złotych, a Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem Pani Sylwii Smaczyńskiej w Liceum Ogólnokształcącym pozyskało w ten sam sposób kwotę 241,16 złotych.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Anny Golik,Dyrektora LO i Pana Tadeusza Niewygody,Dyrektora ZSZ.Życzymy dla uczniów i dla nauczycieli udanych wakacji.

Kościuszkowcy też wspierają.

Budowa altany przy buskim Hospicjum dobiegła końca.Trwają przygotowania do poświęcenia obiektu i spotkania ze Sponsorami co zaplanowaliśmy na 6 czerwca.W radosnym spotkaniu z chorymi przy grilowanej kiełbasce i słodkościach będą uczestniczyć Goście ze szkół Ponidzia,instytucji i osoby fizyczne,które uczestniczyły w zbiórkach na budowę altany.

Do tego grona dołączyli dzisiaj,2 czerwca wolontariusze z I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. W ich imieniu opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu,Panie Agata Iwan i Barbara Galant przekazały na cel budowy kwotę 800 złotych.

Dziękujemy młodzieży szkolnej za ten dar ,życząc dobrych wyników na świadectwach szkolnych i udanych wakacji.Składamy także podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników Liceum na ręce Pana Tomasza Galanta,Dyrektora szkoły.Na Bejsce zawsze można liczyć.

W tych trudnych czasach,kiedy wielkim wysiłkiem pozyskuje się pomoc dla Hospicjum kwitnie znakomita współpraca pomiędzy naszą placówką i Gminnym Ośodkiem Pomocy Społecznej w Bejscach, powiat kazimierski.My staramy się zawsze pomóc pacjentom z tej Gminy,świadcząc na ich rzecz usługi opiekuńcze,Ośrodek z Bejsc z kolei pomaga nam rzeczowo zakupując sprzęt,bądź środki higieniczne dla potrzeb chorych. W piątek,27 maja Pani Ewelina Czyżewska ,Kierownik GOPS wraz z Panią Justyną Pasisz, pracownikiem GOPS przywiozły dary dla Hospicjum w Busku w postaci środków higienicznych wartości ponad 2000 złotych.
Serdecznie dziękujemy za tę kolejną pomoc.Dzień Matki z ukraińską nutą.

Żanetta i Nadija były na wczorajszej uroczystości z okazji Dnia Matki nie tylko honorowymi Gośćmi,ale także autorkami wspaniałych wzruszeń artystycznych.Naszych przyjaciół z Winnicy zaprosiła na spotkanie do Hospicjum Pani Teresa Leszczyńska wraz ze swoimi zuchami i harcerzami.Liczna grupa harcerskiej młodzieży wraz z Komendantem buskiego Hufca ZHP ,Panem Adamem Gadawskim i jego zastępcą wspomnianą już Panią Teresą Leszczyńską przybyla do naszych pacjentek z życzeniami oraz kwiatami i czekoladami .Znakomicie zaprezentowali się w tańcu irlandzkim i również tańcem uświetniali koncert Żanetty i Nadiji Muzyka i taniec rozbawiły publiczność, w składzie której oprócz pacjentów byli również Goście z Kazimierzy Wielkiej i Przyjaciele Hospicjum z Buska-Zdroju. Artystki z Ukrainy zaprezentowały najpopularniejsze piosenki z tego kraju,ale również znane utwory polskie.Brawom nie było końca,pojawiły się również łzy radości.Przedstawiciel personelu Hospicjum,Łukasz Koźmiński wędrował między rzędami widzów z koszem pełnym cukierków,częstując nimi do woli rozbawionych widzów. Artyści i Goście na zakończenie spotkania zostali poczęstowani szarlotką,która jest specjalnością naszej kuchni.

Dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili się do zorganizowania Święta Matki w buskim Hospicjum.

Kwiaty z serca kazimierskich uczniów.

Kazimierza Wielka zawsze potrafi miło zaskoczyć naszych podopiecznych.Tym razem w Dniu Matki Panie Anna Michnio,nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3, będąca jednocześnie koordynatorką świetlicy socjoterapeutycznej Caritasu oraz Pani Ewa Gołdyn,nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 przybyły do nas z naręczami kwiatów wykonanych z bibuły i innych materiałów plastycznych przez uczniów wspomnianych szkół i świetlic.Do kwiatów dołączyły serdeczne życzenia dla wszystkich matek z naszego ośrodka lepszego samopoczucia i oczywiście zdrowia. Ponadto Pani Ewa przekazała kwotę 500 złotych na budowę altany.

Pięknie dziękujemy uczniom i nauczycielom z Kazimierzy Wielkiej oraz gratulujemy im wspaniale wykonanych kompozycji kwiatowych,które możemy podziwiać na załączonych fotografiach.Przedsiębiorca jakich mało.

Po drogach nie tylko kielecczyzny suną wielkie ciężarówki transportujące materiały budowlane z napisem "PARA". Tak od 1975 roku,kiedy to Stefan Para ze swoim bratem Zygmuntem założyli niewielką, rodzinną firmę ,która stała się powoli potentatem w dziedzinie zaopatrzenia w materiały budowlane. Z czasem firma się rozrosła,bracia rozdzielili działalność, każdy na własny rachunek,a Pan Stefan rozszerzył działalność na branżę sanatoryjną.Oprócz zmysłu handlowego,przejawia Pan Stefan zrozumienie dla spraw społecznych. Doświadczyło tego nasze Hospicjum.Od początku jego budowy Pan Para wspierał finansowo przedsięwzięcie, a w końcowej fazie budowy również materialnie przekazując kilka ton cementu. Obecnie przy budowie altany zabrakło nam kostki brukowej na posadzkę.Jeden telefon wystarczył,aby za dwie godziny samochód z firmy "Para" dostarczył nam brakujące 42 m kwadratowe kostki wartości ponad 2000 złotych.

Dziękujemy Panu Stefanowi i jego synowi Rafałowi za okazaną pomoc. Życzymy Panom dobrego zdrowia i powodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.Pan Mieczysław też wśród Sponsorów altany.

Zakład Kotlarski "Sas", to bez wątpienia wiodąca firma w naszym regionie. Zatrudnia ponad 160 pracowników i jest wytwórcą kotłów grzewczych ,pomp ciepła i pieców gazowych. Znana z solidnej i nowoczesnej produkcji oraz znakomitej organizacji pracy. Jej właściciel to przyjazny człowiek dla pracowników i wielki filantrop dla środowiska całego Ponidzia.Nie ma chyba wydarzenia kulturalnego ,czy też sportowego bez udziału finansowego Pana Sasa. Szczególnym sentymentem obdarzył on jednak nasze Hospicjum. Na całym etapie budowy wniósł olbrzymi wkład pomocowy w to wspólne dzieło. Obecnie również nas systematycznie wspiera. Przy budowie altany otrzymaliśmy od niego kolejną pomoc w wysokości 10 000 złotych.
Dziękowaliśmy Panu Mieczysławowi już wiele razy ,ale mamy świadomość ,że ciągle za mało. Niech radość naszych pacjentów z potrzebnego dla nich obiektu będzie zapłatą za dobro jakie czyni nasz Dobrodziej.

Cegiełka od uczniów Kazimierza Wielkiego.

Imię wielkiego króla, który zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną nosi w Busku-Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Patron zobowiązuje i tak jest w przypadku nauczycieli i uczniów tej szkoły. Jest ona zauważalna w buskim środowisku nie tylko z powodu dobrego poziomu nauczania, ale także z osiągnięć sportowych i aktywności społecznej. Organizowane turnieje szachowe, czy konkursy kulinarne były znakomitą wizytówką szkoły. Obecnie przysparza jej też chwały Szkolne Koło Wolontariatu działające pod kierunkiem Pani Agnieszki Partyki, która wraz z Panią Urszulą Okońską i liczną grupą zaangażowanej młodzieży realizuje wiele ciekawych i wartościowych przedsięwzięć. Jednym z nich jest współpraca z naszym Hospicjum. Młodzież chętnie zagląda do nas niosąc serdeczność i uśmiech chorym. Daje także namacalne dowody wsparcia naszego ośrodka. Kiedy uczniowie tej szkoły dowiedzieli się o rozpoczęciu budowy altany dla chorych przy budynku Hospicjum, natychmiast zorganizowali zbiórkę pieniężną wśród koleżanek i kolegów na wsparcie tego dzieła.
W dniu 25 maja delegacja w składzie Karolina Gajda,Oliwia Guzewicz i Marcin Gągol , uczniowie wraz z Panią Urszulą Okońską,nauczycielką oraz Panią Lucyną Wojnowską,dyrektorem przybyła do Hospicjum, aby przekazać zebrane pieniądze w kwocie 1420 złotych na budowę altany. Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Wolontariuszka Agnieszka

Podziwiamy Panią Agnieszkę Klinicką za jej wielki temperament i ochotę do życia. Zgrabna, pełna energii jest przykładem kobiety uniwersalnej. Potrafi pogodzić pracę zawodową z obowiązkami domowymi i jeszcze jej wystarcza czasu na pasje sportowe(hippika) i miłość do psów. Jej wielkie serce mieści ponadto potrzebę niesienia pomocy chorym i zapomnianym. Podejmując pracę w charakterze wolontariuszki w Hospicjum daje przykład szacunku do bliźniego. Szybko nawiązuje nić sympatii z chorymi i sprawia im radość obcinając i układając włosy.Tak było również w poniedziałek,23 maja.Bez chwili wytchnienia spełniała prośby pacjentek naszego ośrodka przynosząc im poprawę samopoczucia.
Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za bezinteresowną pomoc i życzymy dobrego zdrowia dla utrzymania tempa jakże pięknego życia.

Altana rośnie w oczach.

Na 6 czerwca,w drugi dzień "Zielonych Świątek" zaplanowaliśmy oddanie do użytkowania altanę,którą wznosimy przy budynku Hospicjum.Aktualnie ekipa firmy Zbigniewa Widomskiego z Łagiewnik koło Chmielnika przystąpiła do składania drewnianej konstrukcji.Pogoda sprzyja,więc roboty posuwają się szybko. Jednocześnie trwa zbiórka pieniędzy na zapłacenie należności wykonawcom prac budowlanych.Mamy wiele przykładów serdecznego wsparcia naszej inwestycji, ale jeszcze brakuje nam pieniędzy na ten cel.
Oprócz samej altany chcemy także zakupić wyposażenie do niej,to jest ławki,stoły i inne potrzebne przedmioty. Altana tak jest zaplanowana,że będzie można z niej korzystać również przez chorych przebywających na łóżkach.Kiermasz Wielkanocny 2022 w Ratajach Słupskich.

11 kwietnia 2022r. odbył się zainicjowany przez Dyrekcję, Kiermasz wielkanocny z przeznaczeniem na wsparcie działalności Hospicjum w Busku Zdroju. Uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich licznie włączyli się w to dzieło, piekąc ciasta, ciasteczka, babeczki baranki, baby wielkanocne oraz wykonując wspaniałe ozdoby świateczne. W zorganizowanie kiermaszu włączyły się wszystkie organizacje szkolne, opiekunowie grup i wychowawcy wraz z pracownikami szkoły. Nikt w tym dniu nie szczędził grosza i uzbieraliśmy 1645zł, a ponieważ ozdoby jeszcze zostały, to mamy nadzieję na więcej. Pieniądze w całości zostaną przekazane dla Hospicjum w Busku Zdroju. Dziękujemy za wielkie serca wykonawcom i kupującym. Dobro na pewno do Was powróci, czego życzymy wszystkim z okazji Świąt Wielkanocnych.

Serwis szkolny.Szkoła w Ratajach Słupskich dołącza do Sponsorów altany.

Długo już zapowiadana budowa altany przy budynku Hospicjum w Busku-Zdroju staje się faktem. Ekipa Pana Zbigniewa Widomskiego z Łagiewnik koło Chmielnika zaczęła wznosić drewnianą konstrukcję, a do Sponsorów tego dzieła dołączają kolejne "Dobre Serca". Dzisiaj 13 maja odwiedziła nas delegacja Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich z Panem Krzysztofem Eliaszem,Dyrektorem,który wraz z Panią Ewą Jamińską,opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu, przywiózł z przeznaczeniem na budowę altany kwotę 1650 złotych.Pieniądze te pochodzą z wielkiej świątecznej akcji dobroczynnej,mającej miejsce przed Wielkanocą, polegającą na wypieku świątecznych ciast przez rodziny dzieci uczęszczających do szkoły w Ratajach ,a następnie ich sprzedaży podczas okolicznościowego kiermaszu.Podziwiamy uczniów i ich rodziców,dziękując nauczycielom i opiekunom.Podziękowania i gratulacje składamy na ręce Pana Krzysztofa Eliasza,Dyrektora i naszego Przyjaciela.Granty od Wojewody i Marszałka.

Rozstrzygnięto konkursy w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. W ich wyniku postanowiono przekazać dotacje między innymi dla Hospicjum w Busku-Zdroju. W ramach konkursu "Wolontariusze dla Seniorów,Seniorzy dla Wolontariuszy" przeprowadzonego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nasza Fundacja otrzymała dotację 6 000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie sali do prowadzenia terapii zajęciowej.

W konkursie przeprowadzonym przez służby Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pozyskaliśmy dotację w wysokości 10 000 złotych na zakup sprzętu do działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia.

Dziękujemy Panu Zbigniewowi Koniuszowi,Wojewodzie i Panu Andrzejowi Bętkowskiemu,Marszałkowi naszego województwo za zainteresowanie naszymi potrzebami i przyznaną pomoc finansową.

Natalia i Monika nie zapominają.

Uśmiechnięte,urocze i pełne wolontarystycznego zapału Panie Podolożki znów z dokładnością zegarka szwajcarskiego jak co miesiąc stawiły się w Hospicjum, aby przynieść ulgę pacjentom z obolałymi stopami i wrośniętymi paznokciami.To iście benedyktyńska posługa , ale jakże ważna w opiece nad chorymi.Natalia Zając i Monika Grochal-Poros pracują w gabinecie podologicznym przy ulicy Chopina,ale jeden dzień w miesiącu są wolontariuszkami Hospicjum.

Dziękujemy im za tę postawę życząc zasobnych i wdzięcznych klientów w praktyce prywatnej.Bejsce pomagają.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach ,powiat kazimierski to nasz wzorowy partner w pomocy na rzecz osób potrzebujących wsparcia.Stałe kontakty powodują,że wspólnie udzieliliśmy pomocy wielu ciężko chorym mieszkańcom tej gminy. Ośrodek w Bejscach ufundował nam kilka specjalistycznych łóżek dla naszych pacjentów oraz wsparł nas innymi zakupami rzeczowymi.

W dniu 13 maja otrzymaliśmy kolejne dary,które dostarczyły do naszej siedziby Panie Ewelina Czyżewska, Kierownik OPS i Justyna Pasisz,Pracownik OPS. Wartość przekazanych środków czystości i odzieży przekracza 2 000 złotych. Dziękujemy za okazaną pomoc,mając świadomość,że nie jesteśmy jedynymi beneficjentami akcji charytatywnych organizowanych w Bejscach.Podziwiamy chociażby rozległą działalność na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. Życzymy wytrwałości w pracy dla dobra ludzi.Wydział Bezpieczeństwa zabezpiecza.

Na nasz wniosek Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazał nam środki ochronne na ewentualne ponowne zagrożenie epidemią covid-19.

Nauczeni zeszłorocznym doświadczeniem postanowiliśmy dokonać niezbędnych zapasów na wypadek powrotu zagrożenia epidemiologicznego.Zwróciliśmy się do Pana Roberta Sabata,Dyrektora wspomnianego powyżej Wydziału o pomoc i otrzymaliśmy z rezerwy Wojewody środki ochronne(rękawice,płyny do dezynfekcji,ochraniacze na buty,czepki i maseczki) wartości ponad 25 000 złotych.

Jesteśmy wdzięczni Służbom Pana Wojewody za sprawne rozpatrzenie wniosku i wymierną pomoc.

Zwiastun dobrego roku finansowego.

Jednoprocentowy odpis podatkowy to dla naszego Hospicjum szansa na wsparcie skromnego budżetu opartego na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i darowiznach od osób fizycznych,bądź pomocy samorządów.Dlatego zabiegamy w pierwszych miesiącach każdego roku,aby osoby rozliczające podatek ewentualny odpis przekazały na naszą Fundację prowadzącą Hospicjum w Busku-Zdroju.

2 maja minął termin rozliczeń i już otrzymaliśmy pierwszą informację o wynikach odpisów. Zwiastunem dobrych wiadomości stał się Pan Teofil Walasek,Którego Biuro Rachunkowe "Walasek" dokonało odpisów na kwotę minimum 26 278,40 złotych. Potwierdzenie tych informacji otrzymamy z Urzędu Skarbowego najwcześniej w lipcu,ale już dzisiaj składamy Panu Walaskowi wielkie podziękowania za zaangażowanie w proces wsparcia działalności Hospicjum. Podziękowania przesyłamy również klientom biura Pana Teofila, którzy decyzję o odpisie podjęli. Życzymy wszystkiego najlepszego.

W smutku po Bliskim pomyśleli o innych.

Rodzina Pana Bogusława Koruby z Buska-Zdroju,który był pacjentem naszego ośrodka postanowiła,że na jego pogrzebie zamiast kwiatów odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek na rzecz pomocy chorym naszego Hospicjum.Ten szlachetny pomysł okazał się bardzo owocny,bowiem zebrano w ten sposób 1360 złotych. Pieniądze przekazała Kierownikowi Hospicjum córka Pana Bogusława,Pani Beata Karbowniczek wraz ze swoją koleżanką,panią Elżbietą Mazurek.Posłużą one na zakup środków czystości dla pacjentów naszego ośrodka.

Składamy bliskim zmarłego Bogusława wyrazy współczucia oraz podziękowania za zrealizowany pomysł wsparcia Hospicjum,a także dziękujemy uczestnikom pogrzebu za szczodrość.Robert i Przyjaciele

Pan Robert Burchan to znany społecznik,wieloletni Radny do Rady Miejskiej ze Zbludowic,jej Przewodniczący,a jednocześnie szanowany Przedsiębiorca z branży elektrycznej kolejny raz pomaga naszemu Hospicjum.Tym razem stał się koordynatorem zbiórki wśród buskich Bisnesmenów,której celem stała się pomoc w budowie altany dla chorych przy budynku Hospicjum. Efektem tej akcji jest suma 3000 złotych dostarczona przez Pana Roberta na zapłatę ekipie wykonującej posadzkę altany.

Serdecznie dziękujemy następującym Darczyńcom:
1.Firma DEXWAL,własności Doroty i Dariusza Walkiewicz
2.Firma Handlowa Rafała Szumilasa
3.Firma ART-WOJ Aleksandra Kozioła
4.Firma HYDROCOMPLEX Mariusza Kozery
5.Hurtownia "MAJ" własności Anny i Arkadiusza Majów
6.Firma PARA własności Pawła i Wojciecha Para
Oprócz podziękowań przesyłamy wszystkim Sponsorom życzenia dobrego zdrowia i powodzenia w interesach.

Pod figurą Maryji.

Na wewnętrznym dziedzińcu budynku Hospicjum w Busku stoi figura Matki Boskiej podarowana i odnowiona przez ludzi wielkiej wiary.Stała się ona jednym z najważniejszych elementów codziennego życia naszych pacjentów.To tu, szczególnie w maju zanoszone są prośby o lepsze zdrowie śpiewem i gorącą modlitwą.

Pan Arkadiusz Szostak, scenarzysta i reżyser wraz z senioralnym zespołem S-60 Plus działającym w buskim Klubie Seniora realizując projekt odświeżenia tradycji spotkań maryjnych przy figurach Matki Bożej postanowił, że w tegorocznym cyklu spotkań pod figurami na terenie Buska, jako pierwsze odbędzie się w Hospicjum.

30 kwietnia w barwnej scenerii odbył się spektakl ,w którym przedstawiono przygotowanie do tego wydarzenia (mycie figury,zachęcanie osób do uczestnictwa), a następnie niezwykle widowiskowo zaprezentowano przepiękne pieśni maryjne i starannie dobrane modlitewne teksty. Zaproszono do udziału w widowisku pacjentów i personel.Mury budynku drżały od wspaniałego brzmienia wykonywanych znanych wszystkim pieśni. Echo śpiewu niosło głosy na całą okolicę.To było fascynujące i wzruszające zarazem.

Świąteczni Darczyńcy.

W okresie Wielkanocnym wpłynęły na rzecz Hospicjum następujące wpłaty :

1.Danuta Szymańska z Gniezna- 100 złotych

2.Leszek Kopeć z Ostrowiec - 500 złotych

3.Leszek Kwiatkowski z Buska - 500 złotych

4.Ewa Urban z Buska -500 złotych

5 Barbara Ździebko z Buska - 500 złotych

6.Rodzina Dymałów z Buska -2500 złotych z przeznaczeniem na budowę altany.

Serdecznie dziękujemy wymienionym i anonimowym Darczyńcom za okazaną pomoc

Tulipany z Biechowa dla Hospicjum w Busku

Od kilku już lat w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Biechowie jest organizowana akcja polegająca na sprzedaży uprawianych przy plebani tulipanów z przeznaczeniem utargu dla potrzebujących wsparcia.W tym roku Rada Parafialna wraz z Księdzem Proboszczem Kajetanem Burzyńskim postanowiła utargowane pieniądze przekazać na pomoc Hospicjum w Busku-Zdroju. W niedzielę 24 kwietnia młodzież przygotowująca się do bierzmowania sprzedała po mszach świętych parafianom 400 sztuk tulipanów pozyskując kwotę 2050 złotych.

Pięknie wyglądała plebania w Biechowie ukwiecona tulipanami,ale jakże piękną rolę odegrały te wspaniałe kwiaty w idei wsparcia szlachetnego celu.Z roku na rok rośnie tulipanowe pole i rosną dobre serca Biechowian. Serdecznie dziękujemy Księdzu Kajetanowi Burzyńskiemu za niezwykłą inicjatywę , a Parafianom życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłość.

Otrzymane pieniądze przeznaczymy na budowę altany dla chorych,a Księdza Kajetana wraz z delegacją już dzisiaj zapraszamy na uroczystość jej poświęcenia.BRUK BET wspiera budowę altany.

Już po raz drugi ta znana Firma z Niecieczy pomaga naszej Fundacji.Dwa lata temu Zarząd BRUK BETU przekazał nam nieodpłatnie 350 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami na zagospodarowanie parkingu. Obecnie otrzymaliśmy 95 m2 kostki na budowę posadzki altany dla chorych. Wartość darowizny wynosi około 5000 złotych. Cieszymy się,że kolejny Darczyńca wspomaga nasze tak bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie.

Składamy najserdeczniejsze podziękowanie Panu Krzysztofowi Witkowskiemu,Prezesowi Firmy BRUK BET za szczodrość i życzymy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i rodzinnym.

Podsumowanie świątecznej współpracy z Tężnią.

Przez okres kilku tygodni poprzedzających Wielkanoc rękodzieła pacjentów Hospicjum były prezentowane w buskim Domu Zdrojowym położonym w pobliżu Tężni. Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Donoch, Kierownika Tężni można było stworzyć tam wystawę prac plastycznych o tematyce wielkanocnej.Odwiedzający to miejsce kuracjusze nie tylko podziwiali urokliwe dzieła naszych chorych, ale także nabywali piękne , świąteczne ozdoby. W zamian wrzucali do puszek datki na rzecz Hospicjum.Okazało się,że w sumie zebraliśmy blisko 4000 złotych. Dziękujemy Panu Waldemarowi Sikorze,Burmistrzowi Buska za wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji oraz wszystkim pracownikom Domu Zdrojowego za życzliwą pomoc w jej przebiegu.

Osobne,bardzo serdeczne gratulacje i podziękowania składamy na ręce wykonawców rękodzieł, czyli Pacjentów naszego ośrodka. Dołączamy podziękowania instruktorom terapii zajęciowej,Paniom Wioli Drechnowicz i Marzenie Zatorskiej oraz wspierających je fizjoterapeutów : Wiesławy Kozłowskiej,Urszuli Wacławik,Katarzynie Paradziej, Łukaszowi Koźmińskiemu oraz Pani Krzysztofie Nowak,psychologowi.

Życzenia ŚwiąteczneLiturgia Wielkopiątkowa w buskim Hospicjum

Ksiądz Radosław Sobalkowski, Kapelan Hospicjum poprowadził uroczystości liturgii wielkopiątkowej z bezpośrednim udziałem części pacjentów u nas przebywających. Niestety większość z nich te uroczystości przeżyła w swoich łóżkach, bowiem stan zdrowia nie pozwolił im przemieścić się do kaplicy.

Przygotowanie symbolicznego grobu Chrystusa i dekoracji dokonali pracownicy w osobach Danuty Czapli,Andrzeja Smolano i Moniki Szymańskiej przy pomocy Grażyny Kurpisz. Oto relacja fotograficzna z uroczystości.Kolejna rekordowa zbiórka w Pacanowie

W obecnych czasach kiedy wokoło mnóstwo wszelakich akcji pomocowych osiągnięcie z Pacanowa to olbrzymi sukces. Wielkie zaangażowanie dzieci, młodzieży,nauczycieli i opiekunów na czele z Panią Dyrektor szkoły Małgorzatą Stańczyk przyniosło wyjątkowy efekt. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na sfinansowanie budowy altany dla chorych przy budynku Hospicjum w Busku-Zdroju. Poniżej publikujemy tekst ze strony internetowej Szkoły w Pacanowie.

KOCHANI, BARDZO DZIĘKUJEMY ZA SERCE I HOJNOŚĆ. Kiermasz na rzecz Hospicjum im. Brata Alberta w Busku - Zdroju po raz kolejny pokazał, że jesteście zawsze gotowi na niesienie pomocy potrzebującym. Wasza otwartość i wrażliwość na potrzeby innych, często chorych i cierpiących zaskakuje nas nieustannie. Kwota jaką zebraliśmy to 5000 zł. DZIĘKUJEMY!!!

Dziękujemy również Rodzicom, Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za fantastyczne, domowe wypieki i pomoc w organizacji kiermaszu. Państwu Wawrzyńcom - piekarnia "U Wawrzyńca" za dowiezienie i wypożyczenie pojemników na ciasta, Centrum Bajki w Pacanowie za wypożyczenie namiotu oraz P. Ryszardowi Zabagło za pomoc. Pracownikom szkoły za transport ciast na miejsce kiermaszu. Naszym Nauczycielom i Wolontariuszom za dyżury w czasie zbiórki. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. JESTEŚCIE NIEOCENIENI!❤️❤️❤️ Opiekunowie wolontariatu.

W imieniu Kierownictwa Hospicjum składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzoną zbiórkę oraz przekazujemy najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.Od sąsiadów życzenia bardzo cieszą.

Szkoła z pobliskich Siesławic to życzliwy dla nas sąsiad,zawsze pamiętający o naszych pacjentach. Do tradycji już weszły ogromne bukiety kwiatów przynoszone przez tamtejszych harcerzy na Dzień Chorego wraz życzeniami i słodkościami. Pani Barbara Skrzypek, organizatorka wizyt również w przeddzień Wielkanocy odwiedziła z grupą zuchów Hospicjum w Busku.Daria Czerw,Marcel Śpiewla i Franciszek Majchrzyk-Siołek złożyli piękne życzenia pacjentom i personelowi oraz przekazali własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne. Dziękujemy za miłą wizytę i składamy na ręce Pani Dyrektor życzenia pogodnych i zdrowych Świąt uczniom,nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły w Siesławicach.Słowem i śpiewem o historii Świąt Wielkanocnych

To było niezmiernie cenne spotkanie tuż przed nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy. Nikt z uczestników nawet wcześniej nie przypuszczał, że za sprawą młodzieży z Koła teatralnego PEGAZ, działającego w Szkole Podstawowej nr1 w Busku-Zdroju przypomni sobie od kiedy są obchodzone święta wielkanocne i jakie obrzędy im towarzyszyły w dawnych czasach. W czytelny sposób te informacje przekazały zgromadzonym osobom członkowie zespołu: Gabriela Kokoszczyk,Katarzyna Mazanka,Maja Durek, Laura Jarosz,Nadia Jarosz,Amelia Kępa, Wiktoria Trela i Ksawery Tomala. Poszczególne partie informacji były wzbogacone pieśniami pasyjnymi. Stroje z minionej epoki dopełniły uroku całości przedstawienia.Gratulujemy Pani Marii Nogaś,nauczycielce i opiekunce koła udanego występu i życzymy jej dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Po zakończeniu prezentacji młodych artystów przed pacjentami naszego Hospicjum wystąpił znany i lubiany przez wszystkich zespół SENIOR-AN,prowadzony przez Andrzeja Walejnisa. Zaprezentował on 7 pieśni wielkanocnych znanych wszystkim z kościoła. Piękny śpiew członków zespołu wspomagali w refrenach wszyscy obecni,co dało znakomity efekt. Na zakończenie spotkania życzenia świąteczne dla pacjentów i gości przekazał Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum,a jego zastępczyni Ewa Sierlecka poczęstowała wszystkich czekoladowymi zajączkami.Dzieci z zespołu Pegaz podały chorym własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi. Członkowie zespołu SENIOR-AN z kolei podarowali nam kwotę 300 złotych na świąteczne słodkości.Piękne z pożytecznym.

Pisaliśmy już o rękodziełach naszych podopiecznych, które tak miło przyjęli kuracjusze i mieszkańcy Buska podczas kiermaszu świątecznego na tężni.Zajączyki, kurki,kurczaki, gąski i ozdobne jajka znalazły nabywców również na codziennej okolicznościowej wystawie w Domu Zdrojowym przy tężni. Nabywcy tych mozolnie wykonanych przez naszych pacjentów dzieł wrzucili do puszek jako darowiznę kwotę 2150 złotych. Ponieważ wcześniej pozyskano za te świąteczne cacka ponad 1100 złotych, w sumie daje to kwotę ponad 3200 złotych. To duży sukces finansowy wspierający Hospicjum. Cieszymy się, że warsztaty rehabilitacyjne z terapii zajęciowej sprawiły frajdę pacjentom, ich opiekunom oraz rzeszy odbiorców.

Wielką nagrodą dla autorek prac jest kartka z podziękowaniem od kuracjuszki z Poznania, której treść zamieszczamy poniżej.

Do koszyczka i na stół.

Święta Wielkanocne oprócz najważniejszego, aspektu religijnego, kojarzone są z tradycją święconki. Jajeczka i kiełbaska obowiązkowo w każdym koszyczku do święcenia, by następnie w godnym miejscu spocząć na świątecznym stole. W tym roku tę piękną tradycję pomógł nam podtrzymać stały sponsor naszego Hospicjum Pan Andrzej Chrząszcz z Buska-Zdroju. To znany i uznany przedsiębiorca. Jego pracowitość i kreatywność są godne naśladowania. Ponadto zawsze stara się podzielić swoim dobrem z innymi mając na uwadze, że ono pomnożone o ludzką wdzięczność wraca. Należy do licznego grona naszych Dobrodziejów.

Pan Andrzej przekazał nam świąteczny dar w postaci ponad 100 kilogramów najwyższej jakości szynki i kiełbasy. Wystarczy tych smakołyków nie tylko dla chorych, ale także dla personelu, któremu dzięki również hurtowni Sawa przygotowaliśmy świąteczne paczki. To bardzo ważne, bowiem nasze opiekunki, pielęgniarki i pozostali pracownicy nie posiadają funduszu socjalnego i nie otrzymują żadnych świadczeń dodatkowych t.j. trzynastek czy premii.

Dziękujemy Panu Andrzejowi, jego rodzinie i wspólnikom życząc wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

"Smerfuś" z życzeniami dla chorych.

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Smerfuś" w osobach Zosi,Igi,Kariny,Filipa i Juliana pod opieką nauczycielki Anny Sakwa-Wolskiej oraz z Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w osobach Zuzi i Kaji pod opieką nauczycielki Anny Ciech odwiedziły pacjentów naszego Hospicjum, aby przekazać życzenia spokojnych i zdrowych świąt wraz z niezwykle pięknymi kompozycjami plastycznymi o wielkanocnym charakterze. Prace dzieci wywarły wielkie wrażenie na pacjentach i na pracownikach Hospicjum.Widać w nich wiele zaangażowania,serca i sporych umiejętności.Są wspaniałą wizytówką wspomnianych powyżej placówek oświatowych.Gratulujemy Pani Dyrektor Annie Mazur i odwzajemniamy się życzeniami zdrowego i miłego wypoczynku świątecznego dla dzieci,ich rodziców i pracowników przedszkola i szkoły z Buska-Zdroju.

Dzięki Radnym Powiatowym altana coraz bliżej.

Opisywaliśmy już wielokrotnie zamiar budowy altany dla pacjentów Hospicjum.Zbliżają się ciepłe dni ,a więc czas sprzyjający pobytowi chorych na świeżym powietrzu.Będzie to możliwe w miejscu do tego przygotowanym. Dzięki wsparciu wielu życzliwych nam osób udało się zebrać na to zadanie już ponad 25 000 złotych,a więc połowę potrzebnej na ten cel kwoty. W ślady Radnych Miejskich Buska-Zdroju kolejnym sponsorem naszego wymarzonego obiektu stała się grupa Radnych Powiatu Buskiego w osobach :Andrzej Gądek, Jerzy Kolarz, Stanisław Klimczak, Tomasz Duda,Tadeusz Jewiarz, Teresa Krupska, Wiesław Marzec,Bogusława Majcherczak, Krzysztof Wojtaś oraz organizator zbiórki Tomasz Mierzwa, którzy przekazali nam kwotę 5 000 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za Dar serca i przekazujemy im życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz wesołego Alleluja.

Festiwal Zdrowia w Hospicjum

Jesteśmy bardzo zadowoleni,że dzięki decyzji głównego organizatora tegorocznego jubileuszowego XX Festiwalu Zdrowia,Pana Jerzego Kolarza,Starosty Buskiego,nasze Hospicjum mogło się czynnie włączyć się w organizację tego prestiżowego wydarzenia.Koordynatorem organizacyjnym przedsięwzięcia był Oddział Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju,reprezentowanym przez Panie Irenę Sobieraj i Elżbietę Szczęsną-Kusak,Wizytatorów Oświaty.To one znakomicie przygotowały program Festiwalu zapraszając uznanych w Polsce wykładowców i wzbogacając wydarzenie obecnością zespołu "Pectus".

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach można się zapoznać z przebiegiem Festiwalu oraz z treścią niezwykle interesujących wykładów na temat profilaktyki zdrowia.

Celem kierownictwa Hospicjum było pokazanie,że nasz ośrodek chce czynnie działać na rzecz współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i być obecnym na obszarze Ponidzia we wszelakich przedsięwzięciach tego rodzaju.Pragniemy także przekazać na forach dyskusyjnych nasze doświadczenia,już blisko pięcioletnie obserwacji znaczenia zdrowego trybu życia oraz właściwych relacji rodzinnych jakże ważnych w życiu codziennym, a szczególnie potrzebnych w okresie choroby i niepełnosprawności.

Konferencja w drugim dniu Festiwalu była nie tylko wspaniałą lekcją dbałości o zdrowie ,ale zaprezentowane przez prelegentów swoje doświadczenia zapewne wiele dały uczestnikom,których większość stanowili nauczyciele szkół z naszego rejonu.Swego rodzaju hitem prezentacji stał się wykład Profesora Krzysztofa Bieleckiego,który z niezwykłą swadą przedstawił zasłuchanym odbiorcom wycinek swojej olbrzymiej wiedzy i przekazał w czytelny sposób rady na zdrowe życie.

Konferencji towarzyszyła wystawa rękodzieła pacjentów naszej placówki.Piękne prace spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości,którzy nabywając świąteczne ozdoby wrzucili do puszek ,jako darowiznę 560 złotych.Wspaniałą niespodziankę sprawili wszystkim obecnym członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Broniszowa w gminie Kazimierza Wielka.Przywieźli oni wraz z okazałą,świąteczną palmą wielkanocną wyjątkowo piękne i jak się okazało bardzo smaczne baby wielkanocne.Było ich tak wiele,że wystarczyło do poczęstunku pacjentów,gości i personelu Hospicjum. Towarzysząca delegacji z Broniszowa,Pani Agnieszka Styczeń z Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przekazała w imieniu Pana Adama Bodziocha,Burmistrza życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.Dziękujemy i odwzajemniamy się życzeniami miłego,rodzinnego wypoczynku.

Święta tuż,tuż...

Milowymi krokami nadchodzi Wielkanoc,szczególnie oczekiwana w naszym Hospicjum.To czas podniosłej modlitwy wspominającej mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, ale także refleksji nad Zmartwychwstaniem Pańskim. Głęboka wiara pomaga w zniesieniu cierpienia i bólu.Pacjenci oczekują na świąteczne odwiedziny bliskich. Personel dokłada starań, aby święta miały domowy charakter,a pacjenci skosztowali świątecznych smakołyków. Pomagają nam w przygotowaniach buscy przedsiębiorcy.Współwłaściciele hurtowni Sawa,Pani Anna Sikora i Pan Włodzimierz Wróbel postarali się, jak już często bywało,aby dobrej herbaty,kawy,słodyczy i napojów nie zabrakło na naszym wielkanocnym stole. Wartość przekazanych produktów przekracza kwotę 2000 złotych. Z całego serca dziękujemy Pani Ani i Panu Włodzimierzowi za ten odruch serca i życzymy im zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.

Ponadto ślemy podziękowania Kuracjuszom Sanatorium Marconi i Sanatorium Wojskowego za zebrane do tamtejszych skarbon datki dla naszych potrzeb.W skarbonie Marconiego było 1153,12 złotych,a w skarbonie znajdującej się w holu Wojskowego naliczyliśmy 546,62 złotych.Pieniądze te przeznaczymy na potrzeby rozpoczętej budowy altany dla chorych,która już wkrótce stanie przy południowo- wschodniej ścianie budynku Hospicjum.

Forum Zdrowia

Rękodzieła z Hospicjum oczarowały kuracjuszy

Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Donoch, kierownika tężni w parku zdrojowym prace plastyczne z naszego Hospicjum są oferowane kuracjuszom odwiedzającym Dom Zdrojowy. Są to przeróżne rękodzieła wykonane na warsztatach terapii zajęciowej przez nasze pacjentki pod kierunkiem Pań Wioli Drechnowicz i Marzeny Zatorskiej.Dominuje oczywiście akcent zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Urocze gąski,zajączyki i kurczaczki mozolnie uplecione na szydełku i drutach, prześliczne kartki z życzeniami wykonane z przeróżnych,odpadowych materiałów, kolorowe pisanki różnej wielkości zdobione wymyślnymi sposobami to tylko część z wielu oferowanych swoistych arcydzieł wypracowanych tygodniami w naszym warsztacie.Celem zajęć z chorymi jest ich aktywizacja ruchowa i ćwiczenie umysłu ,ale ileż radości przynosi im wspólna praca w wyniku której osiągane są tak piękne efekty.

Dowodem potwierdzającym wysoki poziom prac jest fakt,że w pierwszym dniu prezentacji na tężni aż 37 z 40 dzieł zostało nabyte przez kuracjuszy.Ucieszyło to nas wszystkich i zachęciło do dalszego wysiłku, gdyż pieniążki ofiarowane do puszek przez nabywców rękodzieł zostaną wykorzystane na wspólne świętowanie Wielkanocy.

Radni Miejscy pomagają w budowie altany

Doświadczenia minionego lata pokazały jak wielką potrzebą staje się dalsze zagospodarowanie otoczenia budynku Hospicjum. Działka, na której został zlokalizowany obiekt jest bardzo niewielka ,a próba dokupienia terenu podczas budowy nie powiodła się. Nie ma możliwości utworzenia ogrodu ze spacerowymi alejkami dla chorych i infrastrukturą do wypoczynku na świeżym powietrzu. Pozostają do dyspozycji skrawki trawników tuż przy budynku. Zapadła decyzja, aby na jednym z nich wybudować drewnianą altanę celem przebywania tam naszych podopiecznych w upalne, letnie dni. Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęliśmy zbieranie pieniędzy na ten cel i otrzymaliśmy od Darczyńców ponad 8000 zł. Musimy jednak zabezpieczyć na koszty inwestycji ponad 40 000 zł. Jest to trudne zadanie, bowiem mnogość wszelakich akcji pomocowych nie sprzyja znalezieniu kolejnych sponsorów.

Na nasz apel odpowiedział jednak Pan Robert Burchan, Przewodniczący Rady Miejskiej Buska-Zdroju i przeprowadził pośród Radnych zbiórkę na to zadanie. W jej wyniku Radni oraz Pan Burmistrz Waldemar Sikora złożyli się na kwotę 10 500 zł. Składka oczywiście miała prywatny i dobrowolny charakter.

W czwartek,10 marca zebrane pieniądze na ręce kierownictwa Hospicjum przekazali Pan Przewodniczący Robert Burchan oraz Vice-Przewodnicząca, Pani Lucyna Wojnowska. Podarowana kwota przybliża zdecydowanie powodzenie przedsięwzięcia. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękując składamy życzenia naszym samorządowym Włodarzom pomyślności w życiu osobistym i samych trafnych decyzji w zarządzaniu Miastem i Gminą Busko-Zdrój.

Dwie odsłony pięknego święta

Jakże nie lubić i szanować "Święta Kobiet",jeżeli przebiega w tak miłej atmosferze, jaka była wczoraj w buskim Hospicjum. To był prawdziwie świąteczny dzień i dla naszych pacjentek,jak również dla personelu,który prawie w całości stanowią kobiety.

Tuż po śniadaniu przybyli do nas przedstawiciele Stowarzyszenia "Pro Memoria" w osobach Rafała Walasa i Piotra Zeliasia przynosząc naręcza dorodnych,białych róż.Każda kobieta będąca w obiekcie otrzymała od przesympatycznych Panów oprócz kwiatu także bombonierkę z ptasim mleczkiem i sok wieloowocowy. Prezenty były przyjęte z uśmiechem szczęścia, a nawet ze łzami radości.Zapanowała wspaniała atmosfera przyjacielskiego spotkania. Nigdy w historii Święta Kobiet nie otrzymaliśmy takiego prezentu.Dziękujemy Panom Piotrowi i Rafałowi oraz wszystkim Sponsorom,którzy wsparli finansowo zakup tak trafionych w gusta naszych Pań upominków. Gratulujemy także członkom Stowarzyszenia pomysłu na sprawienie świątecznej radości pacjentkom i ich opiekunkom.Po ulubionym przez chorych obiedzie (biały barszcz z ziemniakami i pierogi z różnym nadzieniem),dyrektor zaprosił lepiej się czujące pacjentki oraz Panie z obsługi na znakomity koncert wojskowego zespołu "Konsonans" z Pacanowa.Zespołowi towarzyszyło grono Gości,którzy odwiedzili tego dnia Hospicjum.Ze słodyczami przybyły Panie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej na czele z Panią Edytą Molo,Dyrektorem Ośrodka.Przybył z nimi także Pan Adam Bodzioch,Burmistrz Kazimierzy Wielkiej wraz z najbliższymi współpracownikami. Wśród gości byli obecni : Pani Aleksandra Stachniak,Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie,Pan Jan Klamczyński,były Wójt Szydłowa,Pani Alicja Kłonicka,Skarbnik Szydłowa oraz grono Przyjaciół naszego Hospicjum.

Koncert przebiegł w iście świątecznej,radosnej wzajemnej sympatii pacjentów,personelu i zaproszonych gości. Pan Jarosław Banasik,kierownik zespołu "Konsonans" aktorsko recytował okolicznościowe wiersze i bawił zebranych dykteryjkami i zgrabnie dobranymi dowcipami.Cały zespół wspaniale się prezentował,a wykonane piosenki stały na najwyższym poziomie.Brawom nie było końca. Świąteczny wieczór zakończył słodki poczęstunek.

Przed Dniem Kobiet.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy zdecydowana większość pacjentów naszego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego stanowią kobiety. Każda z nich szczególnie przed Dniem Kobiet chce o siebie wyjątkowo zadbać .Jedną z najważniejszych kwestii jest troska o wygląd fryzury. Ciężka choroba i izolacja od zewnętrznego świata odsuwa jednak tę sprawę na dalszy plan. Od czego jednak są wolontariusze? To oni właśnie swoim staraniem poprawiają samopoczucie naszych samotnych Kobiet.

Tak też było w ostatnich dniach.Już w piątek,4 marca niezawodna grupa dziewcząt z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, klasy fryzjerskiej pod nadzorem Pani Sylwi Psuj, właścicielki salonu fryzjerskiego "SISI" w Kazimierzy Wielkiej, która jest instruktorką grupy, do późnego wieczoru podcinały i modelowały włosy pensjonariuszek.Ponadto Weronika Derek, Wiktoria Gajówka,Natalia Jarząbek, Karolina Marzec oraz Aleksandra Czajka poczęstowały uradowane Panie słodyczami, przekazując jednocześnie najlepsze życzenia z okazji nadchodzącego święta. Akcję zorganizowała Małgorzata Milka, nauczycielka i opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna Dłoń", na której ręce składamy serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów ZSR w Cudzynowicach.

Z kolei 7 marca tuż przed Dniem Kobiet odwiedziła Hospicjum mistrzyni fryzjerstwa, Pani Agnieszka Klinicka z Buska- Zdroju.Jako wolontariuszka poświęciła czas przekazując pacjentkom swoje umiejętności i serdeczność, jakich ta skromna osoba ma wiele. Powstały fryzury po jakie do salonu fryzjerskiego Pani Agnieszki czekają w kolejce najelegantsze mieszkanki Buska i okolic. Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych, życząc Pani Klinickiej jak najwięcej radości w życiu osobistym i dalszych sukcesów w pracy zawodowej.Przed Wielkim Postem

Msza Święta w ostatkowy wtorek zgromadziła grono pacjentów i personelu Hospicjum na modlitwie,ale także na uroczystym poświęceniu monstrancji,która została zakupiona ze składek Ludzi Dobrej Woli. Inicjatorem i pierwszym sponsorem tego jakże ważnego elementu wyposażenia naszej kaplicy stał się Ksiądz Marek Tazbir,Proboszcz Parafii Szaniec.Za jego przykładem wpłat na zakup monstrancji dokonali: Teresa Słowak,Maria Mazur,Sabina Andruszko oraz Danuta Gajek.

Podczas mszy poświęcenia monstrancji dokonał Ksiądz Marek w asyście Księdza Radosława,Kapelana Hospicjum.Ten ostatni w płomiennej homilii podkreślił znaczenie adoracji Pana Jezusa i powagi monstrancji w tym akcie.Ksiądz Radosław nawiązał do rozpoczynającego się Wielkiego Postu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa. Skierował słowa nadziei i pocieszenia dla chorych i ich rodzin.

Dyrektor Jarosław Zatorski podziękował wszystkim Darczyńcom i poinformował zebranych o dotacji na zakup wózka kąpielowego, którą Hospicjum otrzymało od Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju w kwocie 7 000 zł. Podziękowania przekazał na ręce obecnego na mszy Pana Janusza Rozborskiego ,skarbnika TMBZ. W ciepłych słowach wspomniał także o wieloletniej,owocnej współpracy z tym znanym z inicjatyw społecznych i kulturalnych stowarzyszeniem.

Podstrzyżyny

Informacja o wizycie fryzjera w Hospicjum zelektryzowała pacjentów. Szczególnie Panie już od rana 21 lutego wyglądały Agnieszkę Klinicką, uznaną fryzjerkę prowadzącą zakład przy ulicy Kopernika w Busku-Zdroju. Pani Agnieszka postanowiła zostać naszą wolontariuszką i w wolnym od pracy dniu przybyła, aby zadbać o fryzury naszych podopiecznych. W iście ekspresowym tempie podcięła i ułożyła włosy kilkunastu osobom zaskarbiając sobie ich wdzięczność. Dziękujemy Pani Agnieszce za wspaniałą postawę i gratulujemy efektów pracy.Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka - za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenia Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Z racji kolejnych fal pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu dla osób starszych w dużej mierze ograniczają obecnie odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. W całej Polsce tablety otrzymały aż 253 placówki!

– Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce – mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych. Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia, na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania różnego rodzaju informacji wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić sprawności umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat .

O Fundacji Biedronki
Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w czasie pandemii koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacji Biedronki rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać – seniorzy spożywają więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna.
Więcej informacji o Fundacji Biedronki można znaleźć na stronie: www.fundacjabiedronki.pl

Podziękowania

Pani Anna Maciąg z Radzanowa przekazała dla Hospicjum specjalistyczne łóżko dla chorych oraz inny sprzęt medyczny wspomagający codzienne czynności życiowe naszych podopiecznych.Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Annie za ten dar serca.

Z kolei Ksiądz Marek Tazbir,Proboszcz Parafii Szaniec z okazji Dnia Chorego podjął inicjatywę zakupu dla potrzeb kaplicy w Hospicjum monstrancji.Do tej pory nie mieliśmy jej ,a jest nam niezbędna do wspólnych modlitw.Ksiądz Marek wpłacił na ten cel 400 złotych,rozpoczynając zbiórkę pieniężną,dzięki której już 1 marca podczas nabożeństwa poprzedzającego Wielki Post monstrancja stanie na ołtarzu.

Bardzo dziękujemy Księdzu Markowi i pozostałym sponsorom w modlitwie i pamięci.

Światowy Dzień Chorego

Tegoroczne diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się z udziałem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Ordynariusza Kieleckiego w buskim Hospicjum. Podczas uroczystej mszy świętej Księdzu Biskupowi towarzyszyli:Ksiądz Marcin Rokita, Ksiądz Marek Podyma, Ksiądz Franciszek Siarek, Ksiądz Wojciech Polit, Ksiądz Radosław Sobalkowski oraz Ojciec Paweł Mazanka ,Redemptorysta z Warszawy.Wśród gości byli między innymi obecni: Kazimierz Mądzik,Kurator Oświaty w Kielcach,Marian Jaworski, Prezes Fundacji św.Brata Alberta w Kielcach, Jerzy Kolarz,Starosta Buski, Waldemar Sikora,Burmistrz Buska- Zdroju, Adam Bodzioch,Burmistrz Kazimierzy Wielkiej, Marek Juszczyk,Burmistrz Skalbmierza,Bernard Solecki Dyrektor Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego,Marek Zatorski,Prezes Fundacji Sue Ryder z Pierzchnicy, Czesław Maj,Dyrektor Zakładu Energetycznego w Busku-Zdroju,Józef Podsiadło,Sekretarz Gminy Stopnica, Alicja Kłonicka,Skarbnik Gminy Szydłów,Leszek Gadawski,Prezes Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju.

Księdza Biskupa powitał Prezes Marian Jaworski,a w imieniu Chorych podziękowała za przybycie Janina Szamota.Po wzruszającej homilii Księdza Biskupa nawiązującej również do roli wolontariuszy w opiece nad potrzebujących pomocy, modlitwę wiernych przedstawili reprezentanci różnych środowisk prosząc Pana Boga o łaskę zdrowia dla chorych i siłę wiary w posłudze bliźniemu. Mszę świętą uświetniły pieśni religijne w wykonaniu zespołu SENIOR-AN przy współpracy z Jackiem Liburskim, organistą z Zagości.

Po mszy życzenia dla chorych wraz z bukietem kwiatów i laurkami od dzieci przekazała delegacja ze szkoły w Siesławicach pod opieką Barbary Skrzypek i Ewy Złotnik. Ksiądz Biskup z kolei uhonorował Pana Mieczysława Sasa medalem "Zasłużony dla Diecezji Kieleckiej" przekazując mu podziękowania za wkład w powstanie i działalność Hospicjum w Busku-Zdroju.Do podziękowań i życzeń dołączył Pan Burmistrz Waldemar Sikora,darowując Panu Sasowi herb Buska-Zdroju.Życzenia z okazji 80-tych urodzin Pana Mieczysława przekazali mu w imieniu pacjentów i pracowników Hospicjum Dyrektor Jarosław Zatorski i jego zastępczyni Ewa Sierlecka.Na zakończenie Pan Kazimierz Mądzik,Kurator Oświaty wyróżnił dyplomami osoby z terenu Ponidzia, przodujące w działalności wolontaryjnej.Dyplomy przyjęły: Małgorzata Stańczyk ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie,Małgorzata Milka z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach oraz Ilona Modrzewiecka ze Szkoły Podstawowej w Młodzawach.

Uroczystości zakończył wspólny obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Widuchowej oraz restaurację "Cynamonowa".Dziękujemy wszystkim,którzy wsparli organizację Dnia Chorego w naszym Hospicjum.

Czy to deszcz,czy słoneczna spiekota,

zawsze można liczyć na wolontaryjną posługę pacjentom Hospicjum czynioną przez Panią Natalię Zając. Przemiła,uwielbiana przez pacjentów Pani Podolog jest obecna raz w miesiącu u nas, aby cały dzień poświęcić na opatrzenie obolałych stóp u chorych.Czyni to zawsze z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem.8 lutego pomagała jej w pracy Pani Iwona Andruchów,podobnie jak Pani Natalia oddana bez reszty swojej pasji niesienia ulgi potrzebującym pomocy. Wprost nie do wiary,że w obecnym tak bardzo konsumpcyjnym świecie młode osoby promują swoją postawą dobroć dla drugiego człowieka doświadczonego przez chorobę. Dziękujemy Pani Natalii i jej koleżankom za systematyczne ,bardzo potrzebne wizyty w naszym Hospicjum.Choinkę czas rozebrać

W atmosferze miłego spotkania pożegnaliśmy w naszym Hospicjum bożonarodzeniowy,świąteczny okres.Święto Matki Boskiej Gromnicznej jest ostatnim dniem śpiewania kolęd i dlatego też zespół SENIOR-AN goszcząc u nas 2 lutego przypomniał i zachęcił do wspólnego śpiewania najpiękniejsze z nich.Oprócz kolęd Pan Andrzej Walejnis ze swoimi przyjaciółmi zaprezentowali karnawałowe melodie przeplatane skeczami i humorystycznymi wierszykami w wykonaniu Pani Marii Mazur,która tego dnia obchodziła imieniny. Zespół zachwycił elegancją tworzących go osób tworząc znakomitą atmosferę wesołej zabawy.

Gośćmi wieczoru byli Pan Jarosław Chrobot,Dyrektor Generalny Uzdrowiska oraz Pan Janusz Rozborski, Skarbnik Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju, organizacji wspomagającej Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy artystom-amatorom :Jadwidze Karczewskiej,Marii Mazur,Barbarze Jędryczkowskiej- Jarosz,Marii Pacyga, Aleksandrze Kostyra,Teresie Brzyskiej, Sabinie Andruszko, Elżbiecie Durnaś, Marianowi Banertowi i oczywiście kierownikowi zespołu Andrzejowi Walejnisowi.Jasełka z "Jedynki"

Jak przystało na najstarszą szkołę w Busku tradycji stało się zadość.Tak jak od zawsze jasełka w wykonaniu najmłodszych dzieci tej szacownej szkoły wzruszały rodziców,nauczycieli i całą brać uczniowską, tak goszcząc 2 lutego w Hospicjum wzruszyły i uradowały naszych pacjentów.Kolejny rocznik, tym razem uczniowie "0" zaprezentowały wspaniałe przedstawienie.Podopieczni Hospicjum i ZOL-u podziwiali stroje małych artystów,wsłuchiwali się w każde słowo recytowane,bądź śpiewane przez dzieci.Uśmiech wdzięczności i gromkie brawa nagradzały pięknie wyuczone kwestie.Było naprawdę czym się zachwycać.Spektakl przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr.1 z Buska-Zdroju,Panie Paulina Zabielska i Beata Mazanka wraz z opiekunką, Panią Małgorzatą Załęcką. Nad wszystkim czuwała Pani Katarzyna Siemieńska-Woźniak,Dyrektor ,która też zorganizowała gościnny występ w Hospicjum. W przedstawieniu wzięły udział następujące dzieci z klasy "0" :Julia Białoskórska, Jadzia Ganszyniec-Łakomy, Lena Wojciechowska, Zuzanna Wójcikiewicz, Ignacy Ćwiek, Piotr Jędracha, Jakub Smak, Jaś Pazur, Agatka Czerw,Wiktoria Grzegorczyk,Maja Świerk, Tatiana Libuda, Antoś Podolski, Natan Podkowa, Jowitka Słota, Ewa Rycerz i Alan Żyła.Miło nam też poinformować,że podczas bożonarodzeniowego kiermaszu świątecznego , który odbył się w grudniu pod tężnią, dzieci z "Jedynki" zebrały pieniądze w kwocie 600 złotych,za które zakupiono środki higieniczne dla pacjentów Hospicjum.

Składamy na ręce Pani Dyrektor najserdeczniejsze podziękowania za okazane serce i jasełkową wizytę w buskim Hospicjum.Dzieciakom życzymy samych "6"i dobrego zdrowia całej społeczności szkolnej.„Szansa dla osób zależnych – hospicjum domowe” - zakończenie projektu

Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta zakończyła realizację projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych pn. „Szansa dla osób zależnych – hospicjum domowe” adresowanego dla osób zależnych (niesamodzielnych), które chorują na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, o których mowa w zał. nr 1 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2019r. do 30.09.2021r. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS powstało hospicjum domowe, w którym ludzie chorzy na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe otrzymali wsparcie w postaci wizyt lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, psychologa oraz wolontariuszy. Dostępny również sprzęt medyczny w wypożyczalni sprzętu medycznego prowadzonej przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta mieszczący się w Busku – Zdroju bardzo pomógł w codziennym funkcjonowaniu rodzin, w których znajdują się osoby chore. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na terenie trzech powiatów to główny cel, który udało nam się osiągnąć poprzez realizację w/w projektu. Pomimo zakończenia projektu „Szansa dla osób zależnych – hospicjum domowe” nie kończy działalność. Wsparcie jest nadal kontynuowane. Zapraszamy osoby zainteresowane do korzystania z oferowanych świadczeń Hospicjum domowego (wsparcia medycznego oraz korzystania z wypożyczalni, która czynna jest w każdy wtorek od 7.00 do 15.00). Kontakt telefoniczny: 41 370-62-51 lub 601 913 045.

Babcie i Dziadkowie tęsknią za wnukami

Z okazji święta Babci i Dziadka zaplanowaliśmy w Hospicjum odwiedziny dzieci z buskiej "Jedynki" z występem jasełkowym oraz okolicznościowy występ zespołu SENIOR-AN. Jednak w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i gości postanowiliśmy przesunąć termin świętowania na 2-go lutego. Stąd to ważne wydarzenie spędziliśmy we własnym gronie. Pani Wiola Drechnowicz,pełniąca funkcję terapeutki zajęciowej przy pomocy opiekunek chorych przygotowała słodki poczęstunek zapraszając nań wszystkich pacjentów mogących się samodzielnie poruszać.Przy herbatce i ciasteczku opowieściom o wnukach i prawnukach nie było końca. Potwierdziła się znana prawda, że babcie i dziadziusiowie najbardziej na świecie kochają swoje wnuki i za nimi najbardziej tęsknią.

Zewsząd słychać było westchnienia o marzeniu ich ujrzenia i przytulenia. Wszyscy mówili o ich wyjątkowości podkreślając przywiązanie jakie do nich żywią.

W imieniu kierownictwa Hospicjum życzenia lepszego zdrowia i miłości od wnuków złożyła naszym Babciom i Dziadziusiom Pani Ewa Sierlecka ,zastępca dyrektora naszej placówki.

To dzięki Waszej pomocy

Nasze Hospicjum weszło w piąty rok swojej działalności, a w nowym budynku prowadzimy opiekę nad chorymi już 16 miesięcy. Ustabilizowaliśmy kadrę lekarską i pielęgniarsko-opiekuńczą. Stanowimy duży zakład pracy, bowiem nad chorymi opiekę sprawuje w różnej formie zatrudnienia i różnym wymiarze czasu pracy 86 osób. Posiadamy kontrakt na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale środki finansowe z kontraktu są niewystarczające do prowadzenia działalności na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego wszelka pomoc otrzymana od samorządów , osób fizycznych i ze zbiórek publicznych była dla nas bardzo istotna.

Opisywaliśmy akcje dobroczynne, dary serca od niekoniecznie zamożnych ludzi i wrażliwość na nasze potrzeby Włodarzy Gmin i Przedsiębiorców. Jeszcze raz wszystkim naszym Dobrodziejom serdecznie dziękujemy. Zakończyliśmy miniony rok bez zobowiązań finansowych, co w czasach pandemii jest nie lada wyczynem. Wiemy jednak ,że bez Waszej pomocy byłoby to bardzo trudno osiągnąć.

Apelujemy do wszystkich Ludzi dobrej woli o przekazanie nam 1% przy tegorocznym rozliczeniu podatkowym. Nasza Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i może z tej formy wsparcia skorzystać. Prowadzimy działalność "non profit" i możecie Państwo być pewni właściwego wykorzystania Waszych pieniędzy. Bardzo cenna jest też bieżąca pomoc rzeczowa(np. środki czystości, ubrania ochronne) i finansowa. Z początkiem roku otrzymaliśmy już wsparcie w zakresie zakupu środków czystości od Mariana Zeliasia z Buska, Dariusza Musiała z Widuchowej, Ewy Gołdyn z Kazimierzy Wielkiej i Krystyny Tustanowskiej z Uściszowic, gmina Bejsce. Dziękujemy bardzo za okazaną pomoc.

Ogłoszenie

W związku z kolejnym nasileniem zagrożenia pandemicznego COVID-19 informuję, że w okresie 20 stycznia 2022r do 1 lutego 2022r. zawieszam odwiedziny chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dopuszczam jedynie odwiedziny ciężko chorych pacjentów Hospicjum po uzgodnieniu terminu odwiedzin z Panią Martą Koźmińską, Kierownikiem Hospicjum -telefon kontaktowy 691 916 186.

Jarosław Zatorski
Dyrektor

Msza Dziękczynna wieńcząca rok 2021.

Zakończyliśmy działalność wspólną modlitwą na zakończenie roku.Mszę celebrował kapelan Radosław Sobalkowski,który w homilii nawiązał do cierpienia w świętości Ojca Pio.Złożył wszystkim obecnym życzenia wzajemnej miłości.Dyrektor Jarosław Zatorski podsumował mijający rok.W 2021 roku przebywało na oddziale hospicyjnym i w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 280 pacjentów. Dyrektor podziękował podległemu personelowi za ofiarną służbę i oddanie chorym potrzebującym stałej opieki. Wyróżnił za wielką empatię do nieuleczalnie chorych opiekunkę Panią Agnieszkę Bracichowicz oraz za niezwykłą staranność i kompetencje wsparte życzliwością do pacjentów i współpracowników pielęgniarkę ,Panią Danutę Kmiecik.Podziękował też szczególnie Pani Danucie Czapli za prowadzenie wspólnych modlitw i opiekę nad kaplicą.Po mszy świętej nastąpiło spotkanie zdrowszych pacjentów wraz z personelem przy lampce bezalkoholowego szampana.Wzajemne życzenia i słodycze wypełniły sylwestrowy czas. SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2022 ROKU.


Państwo Siekierscy z Noworocznymi Życzeniami.

Pan Czesław Siekierski ,Poseł na Sejm RP to nasz sprawdzony przyjaciel.W czasach budowy Hospicjum wspomagał proces przyznania nam środków unijnych na dokończenie budowy. Podczas otwarcia obiektu w niezwykły sposób uhonorował największego naszego Dobrodzieja,Mieczysława Sasa fundując rzeźbę jego popiersia ,która znalazła miejsce w holu Hospicjum. Zawsze o nas pamięta i wspomaga .Oprócz tradycyjnych życzeń przekazał nam na Nowy 2022 Rok prezenty oraz wspólnie z żoną Elżbietą kwotę 1000 złotych.

Dziękujemy i życzymy szczęśliwego Nowego 2022 Roku w życiu osobistym i służbie na rzecz naszego kraju.

Z anonimowego serca

Podobnie,jak w latach minionych,również w 2021 roku otrzymaliśmy wiele ciepłego wsparcia od osób, które pragną w swej pomocy być anonimowe.W wykazie z Urzędów Skarbowych przy kwotach przekazujących nam 1 % darowiznę z okazji rozliczeń podatkowych w wielu przypadkach brak nazwisk naszych Dobrodziejów. Dziękujemy bardzo za tę pomoc ogólnie tym znanym i nieznanym.Pozyskaliśmy od nich ponad 70 000 złotych.Na tę kwotę składało się ponad 600 przelewów w różnych wysokościach od kilkunastozłotowych do ponad kilkutysięcznych.

Odbieraliśmy także darowizny rzeczowe ,bardzo przydatne w naszej działalności.Były to książki,środki higieniczne,przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych,łóżka i wózki dla chorych. Z pośród osób fizycznych największym naszym Darczyńcą jest tak, jak w latach minionych Pan Mieczysław Sas. Odnotować należy także anonimowego Darczyńcę prowadzącego działalność w gminie Stopnica,który na koniec tego roku przekazał nam kwotę 10 000 złotych.

Dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrego Serca za okazane wsparcie i wszelaką życzliwość. Uśmiech naszych pacjentów niechaj będzie dla nich największym podziękowaniem.

Życzenia z Widuchowej

Wizyta delegacji Koła Gospodyń Wiejskich z Widuchowej była dla nas miłym akcentem mijającego powoli roku.Tamtejsze Koło liczy obecnie 12 osób,a są to: Teresa Rasała-Przewodnicząca,Henryka Marcinkowska, Stanisława Nogacka,Grażyna Grochowina,Wanda Szumilas,Stanisława Musiał,Elżbieta Maj,Barbara Czapla, Krystyna Szumilas,Krystyna Papier,Anna Sikora i Jadwiga Lewicka. Są to zgrane kobiety widoczne na arenie gminy i powiatu,znane z wielu przedsięwzięć kulinarnych i obrzędowych,pielęgnujące piękne regionalne tradycje. Wśród tego grona znajduje się żona obecnego Burmistrza Buska-Zdroju Waldemara Sikory,Pani Anna. Ta skromna i pracowita osoba na równi z koleżankami zawsze stara się dać dobre świadectwo reprezentując rodzinną miejscowość naszego Włodarza. Jest jego podporą i niezawodną pomocą.
Po zapoznaniu się z działalnością Hospicjum,Panie z KGW Widuchowa zobowiązały się wspomóc organizację Światowego Dnia Chorego,które to wydarzenie na mocy decyzji Jana Piotrowskiego,Biskupa Kieleckiego odbędzie się 11 lutego 2022 roku w buskim Hospicjum.Zapewne w tym dniu nie zabraknie dla naszych chorych, personelu i oczywiście Gości pierogów "dworskich",sztandarowego dania kobiet z tej pięknej podbuskiej wsi.


Dziękujemy za otrzymane życzenia i pragniemy,aby Nowy 2022 Rok był łaskawy dla Koła Gospodyń Wiejskich z Widuchowej.

Pomoc finansowa dla Hospicjum od Samorządów i Wojewody w 2021 roku

Hospicjum w Busku-Zdroju działa głównie na obszarze powiatów :pińczowskiego,buskiego i kazimierskiego. Współpracujemy z 18 gminami z tychże powiatów.Mijający rok był bardzo trudny dla naszej współpracy głównie ze względu na panujące zagrożenie pandemią koronawirusa. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej wspomnianych gmin i powiatów była mimo wszystko bardzo dobra,pomagająca w rozwiązaniu wielu problemów rodzinnych i społecznych.

Informujemy o wysokości pomocy finansowej jaką w mijającym roku otrzymaliśmy w ramach konkursów zgodnie z ustawą o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie:

1.Gmina Busko-Zdrój- 125.000 złotych
2.Gmina Stopnica- 25.000 złotych
3.Urząd Marszałkowski - 14.000 złotych
4.Gmina Kazimierza Wielka - 10 000 złotych
5.Gmina Pińczów- 10 000 złotych
6.Gmina Skalbmierz- 10 000 złotych
7.Wojewoda Świętokrzyski- 7.000 złotych
8.Powiat Buski- 6.000 złotych
9.Gmina Czarnocin- 5 000 złotych
10.Gmina Działoszyce- 5.000 złotych


Dziękujemy Włodarzom Gmin,Powiatów i Województwa oraz Panu Wojewodzie za wsparcie naszej działalności i życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym 2022 Roku dla wszystkich Mieszkańców,których reprezentują.

Upragniona pasterka

Dla większości pacjentów pasterka ,to wyczekiwana chwila spotkania z Nowonarodzonym Jezusem niosącym nadzieję i miłość dla całego świata.Również dla nich,schorowanych,słabych i samotnych. Nasz nowy Kapelan, Ksiądz Radosław Sobalkowski zadbał o oprawę pasterki.Zaprosił na mszę organistę Jacka Liberskiego,który akompaniował zebranym podczas śpiewania kolęd.Uroczysta liturgia wzruszyła obecnych,pojawiły się łzy.Pięknie przybrana świątecznymi ozdobami kaplica rozbrzmiewała słowami kapłana niosącymi radość z narodzenia Pana. Jacek Liberski świetnie zaaklimatyzował się w nowym dla siebie miejscu intonując melodie najpiękniejszych polskich kolęd.

Kierownictwo Hospicjum reprezentowała na pasterce Pani Grażyna Kurpisz,która złożyła serdeczne życzenia świąteczne na ręce Księdza Radosława i jego Organisty. Informujemy również,że nasz Kapelan jest na co dzień Proboszczem Parafii Zagość,a w buskim Hospicjum czyni posługę z nadania Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego.

Wigilijne spotkanie w Hospicjum

Był to bardzo wzruszający wieczór dla wszystkich uczestników wigilii w Hospicjum.Wspaniałą oprawę świąteczną kaplicy przygotowali pracownicy naszego ośrodka.Panie Monika Szymańska,Danuta Czapla, Grażyna Kurpisz wraz z koleżankami dołożyły wiele starań ,aby to miejsce było przytulne i przyjazne dla chorych i ich gości.Niestety, ze względu na stan zdrowia tylko nieliczna grupa pacjentów mogła być obecna bezpośrednio na spotkaniu. Dyrektor Jarosław Zatorski powitał wszystkich,a następnie złożył życzenia świąteczne odnosząc się szczególnie do polskiej tradycji przeżywania narodzin Jezusa,przynoszącego dla świata nadzieję i miłość.

Następnie zabrał głos Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju,który skupił się w swoim wystąpieniu na roli Hospicjum w środowisku i konieczności wsparcia osób dotkniętych chorobą i cierpieniem,szczególnie tych samotnych i bezradnych.Pan Burmistrz przekazał podziękowania personelowi Hospicjum za ofiarną pracę,a chorym życzył lepszego zdrowia i miłych Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu zebranych podziękowania Panu Burmistrzowi za troskę i pomoc złożyła Pani Danuta Kmiecik, pielęgniarka koordynująca pracę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Po oficjalnych wystąpieniach zespół muzyczny SENIOR-AN zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy przeplatając je świątecznymi dowcipami.Pan Andrzej Walejnis,Maria Pacyga,Barbara Jędryczkowska-Jarosz, Maria Mazur,Elżbieta Durnaś,Jadwiga Karczewska,Aleksandra Kostyra,Ryszard Jopkiewicz i Marian Bannerdt zaprezentowali wzruszający koncert,a wspomogła ich Pani Danuta Bobowiec humorem i pastorałkami.

Gośćmi honorowymi wieczoru wigilijnego byli sponsorzy:Marian Zeliaś,Janusz Rozborski oraz Marian Kopała. Kiedy milkły kolędy ,każdy otrzymał opłatek wigilijny,a nasi podopieczni prezenty od Fundacji Biedronki. Na stoliczki chorych powędrowały ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Broniszowa i Wełcza.Z przedświąteczną wizytą u naszego Przyjaciela.

Pan Mieczysław Sas przyjął nas z tradycyjnie wielką gościnnością i serdecznością.Pytaniom o bieżącą działalność i przyszłość Hospicjum nie było końca.Pan Mieczysław ciągle nam pomaga i z troską odnosi się do naszych problemów.Jego życzliwość jest zbyt wielka,aby wyrazić ją słownie.Nie dotyczy ona tylko kwestii pomocy finansowej,ale także przyjacielskich relacji z nami.

Podczas wizyty Pani Ewa Sierlecka i Jarosław Zatorski przekazując świąteczny stroik złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku dla Pana Sasa,jego Rodziny i Pracowników jego Firmy.

Życzenia ze Skotnik Dużych i Zbludowic

Idąc za przykładem Kół Gospodyń Wiejskich z Broniszowa i Wełcza, również Panie z KGW Skotniki Duże dostarczyły ciasta świąteczne do Hospicjum.Dziękujemy Paniom: Małgorzacie Czekaj,Jadwidze Nowocień, Agnieszce Przybyle,Barbarze Kawalec,Janinie Zaborowskiej,Anecie Zielińskiej,Beacie Kluk,Grażynie Kołton i Edycie Maj za ten słodki podarunek i życzenia świąteczne dla naszych pacjentów.Pozdrawiamy mieszkańców Skotnik Dużych na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2022 Rok.

Otrzymaliśmy także stroik świąteczny od Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. Serdecznie dziękujemy za życzenia Panu Przemysławowi Nowakowi,Dyrektorowi Szkoły i również życzymy zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły w Zbludowicach.

Serca uczniów zawarte w darach.

Zdjęcie poniżej tekstu mówi wszystko.W każdym opakowaniu środków higienicznych zebranych w akcji szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka"w Busku jest zawarta odrobina serca Ucznia i jego Rodziców,którzy zakupili te potrzebne nam środki do utrzymania czystości w Hospicjum. Dary te złożyli pod świąteczną szopką Panie Nauczycielki tej szkoły Agata Korczak i Agnieszka Kumor wraz z Panią vice Dyrektor Joanną Bucką przekazując na ręce kierownictwa Hospicjum życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrektor Jarosław Zatorski podziękował Panu Markowi Madetce,Dyrektorowi Szkoły za przeprowadzoną akcję i przekazał najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne:zdrowia,pogody ducha ,pomyślności w pracy i nauce i wielu radości dnia codziennego dla uczniów, ich rodziców,nauczycieli i pracowników szkoły.

Wełecz nie tylko czosnkiem słynny.

Wieś w sąsiedztwie Buska-Zdroju to piękna miejscowość znana z produkcji czosnku ,ale także ze znakomitej organizacji samorządu wiejskiego.Oprócz Jednostki OSP działa tu liczne Koło Gospodyń Wiejskich,którego członkinie są uczestnikami wielu wystaw i konkursów kulinarnych. Ogrom nagród,które trafiły do ich rąk jest od dzisiaj poszerzony o wdzięczność pacjentów buskiego Hospicjum.To co delegacja KGW z Wełcza w składzie :Krystyna Kula,Dorota Kula,Wiesława Bugaj i Danuta Lechowska przywiozła w darze do nas oczarowało wyglądem i urzekło smakiem chorych i ich opiekunów.Urokliwe placki,ciasteczka i paszteciki smakują wybornie i na pewno przyniosą wiele świątecznych radości naszym podopiecznym.

Dziękujemy bardzo za dary i życzenia.Przesyłamy wszystkim Paniom z KGW oraz mieszkańcom Wełecza życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Betlejemskie światełko już w Hospicjum.

Stało się to za sprawą buskich Harcerzy.Pani Teresa Leszczyńska,Komendant Hufca i jej zastępca Adam Gadawski z zuchami Mają Musiał i Olą Kozioł dostarczyli to symboliczne światło wraz z życzeniami od Harcerzy i darem dla naszego ośrodka.Podczas zbiórek zebrano: 117 Buska Drużyna Wielopozimowa im. Juliana Dytkowakiego ,,Zielone berety" wraz z drużynową Teresą Leszczyńską - 300 zł, 30 Buska drużyna z Raczyc wraz z drużynową z Anetą Jurkowską - 263 zł, 109 Buska Drużyna Wielopozimowa im. Stefana Żeromskiego z Oleśnicy wraz z drużynową Kamilą Wójtowicz-Bator- 150 zł, 127 Buska Drużyna Wielopozimowa ,,Wioska Smerfów" z Siesławic z drużynową Barbarą Skrzypek - 120 zł, 89 Buska Drużyna Wielopozimowa im. Andrzeja Małkowskiego ze Zbludowic wraz z drużynową Martą Kiełb - 100 zł, 118 Buska Drużyna Wielopozimowa - Placówka Opiekuczo-Wychowawcza w Winiarach -114 zł, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Busko-Zdrój -Teres Leszczyńska -200 zł, Komendant Hufca ZHP Adam Gadawski -200zł. Razem za kwotę 1447 zł zakupiono na nasza potrzeby środki czystości i ochrony osobistej.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną życzliwość i troskę o nasze potrzeby i przesyłamy dla wszystkich Zuchów i Harcerzy najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2022 Roku.

Słoneczna wizyta

"Słoneczko',czyli Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe po raz kolejny dało wyraz swojej życzliwości dla pacjentów Hospicjum w Busku. Mała Zosia Zabielska przyniosła stroik pełen pięknych życzeń świątecznych dla chorych i ich opiekunów.Pani Anna Korczyńska-Wieloch ,Dyrektor Przedszkola tym razem nie mogła towarzyszyć delegacji,ale jej koleżanki z grona nauczycielskiego Panie Sylwia Obora i Iwona Zabielska przekazały życzenia od wszystkich maluchów i ich rodziców.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za pamięć i przesyłamy również życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku Gronu Pedagogicznemu tej radosnej placówki przedszkolnej oraz wszystkim przedszkolakom i ich Rodzinom.

Patron zobowiązuje

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących to ambitna placówka szkolna mająca piękne tradycje i uznany dorobek na arenie Powiatu Buskiego. Dyrektor,Pani Lucyna Wojnowska jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy społeczne.Jako wieloletnia Radna przenosi swoje zainteresowania do szkoły i wspiera osobiście Szkolne Koło Wolontariatu,prowadzone przez Panie Agnieszkę Partykę i Urszulę Okońską.

Wczoraj delegacja tej szkoły odwiedziła buskie Hospicjum przekazując świąteczne dary i życzenia dla chorych i personelu opiekuńczego. W czasie zbiórki szkolnej zebrano 950 złotych,za które zakupiono środki czystości i pielęgnacyjne dla pacjentów Hospicjum .Wraz ze stroikiem i słodyczami uczniowie Karolina Gajek, Marcin Gągol i Bartosz Okoński przekazali na ręce Pani Ewy Sierleckiej życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego 2022 Roku.

Bardzo dziękujemy za miłe odwiedziny i odwzajemniamy się najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi dla całej społeczności szkolnej ze szkoły imienia Kazimierza Wielkiego.Przesyłka z Cudzynowic

Pandemia pokrzyżowała plany uczennic klasy fryzjerskiej Zespołu Szkół w Cudzynowicach,które miały zamiar przed świętami zadbać o fryzury pacjentek w Hospicjum.Zawód to był dla tych ostatnich olbrzymi. Tak bardzo czekały na nasze wolontariuszki z Cudzynowic.Na osłodę tego niespełnionego marzenia przybyła do nas ze świątecznymi pierniczkami wykonanymi własnoręcznie Pani Małgorzata Milka, opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu,aby złożyć życzenia świąteczne i noworoczne.

Dziękujemy i też przesyłamy dla nauczycieli i uczniów cudzynowickiej szkoły życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego 2022 Roku.

Świąteczne smakołyki z Broniszowa

O Umiejętnościach kulinarnych członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Broniszowa głośno jest od wielu już lat nie tylko w Gminie Kazimierza Wielka.Panie z tej miejscowości są wspaniałym ambasadorem tradycji ziemi kazimierskiej.Pracowitość,wielkie umiejętności i olbrzymia życzliwość dla ludzi cechuje te wyjątkowe kobiety.Ich życzliwości doznało już wielokrotnie liczne grono pacjentów naszego Hospicjum. Z życzeniami i smakowitymi ciastami delegacja z Broniszowa pojawiła się znowu przed nadchodzącymi świętami.Przywiezione makowce,serniki,miodowniki i pierniki konkurowały urodą i smakiem z pasztecikami i przedstawiającymi twarze aniołków babeczkami.Ileż pracy włożyły Panie Jolanta Pietrzyk,Anna Kwiecień, Agnieszka Bomba,Katarzyna Polak,Lidia Nowak,Beata Widłak,Krystyna Baran,Anna Motyka i Maria Oracz aby powstały te arcydzieła.

Dziękujemy z całego serca za przyjaźń,jaką nas obdarzacie.Dziękujemy Panu Adamowi Bodziochowi, Burmistrzowi Kazimierzy Wielkiej oraz Koordynatorowi pomocy dla Hospicjum Pani Agnieszce Styczeń. Życzymy Samorządowi Kazimierzy Wielkiej i wszystkim mieszkańcom tej Gminy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2022 Roku.Życzenia z Nowego Korczyna

Pani Małgorzata Łuczka,nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie przywiozła kosz pięknych życzeń od społeczności szkolnej.Są to ślicznie malowane,bądź wyklejane własnoręcznie przez dzieci rozmaite prace związane ze Świętami Bożego Narodzenia.Ponadto przekazała na ręce Pani Marty Koźmińskiej prezent w postaci figury Anioła Stróża z życzeniami lepszego zdrowia dla pacjentów i wszystkiego dobrego dla personelu.

Dziękujemy za pamięć o naszych podopiecznych i przesyłamy dla Pani Dyrektor Szkoły ,Barbary Karnawalskiej oraz Pana Burmistrza Pawła Zagaji najpiękniejsze życzenia świąteczno-noworoczne z pozdrowieniem dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.

Fundacja Biedronki z podarunkami dla Hospicjum

Podobnie jak w zeszłym roku miłą niespodziankę sprawiła nam Fundacja Biedronki.Ten najpopularniejszy w Polsce dyskont przekazał nam w darze świątecznym szampony i odżywki do włosów,kremy do ciała, herbaty owocowe i duże ilości słodyczy .Darczyńcza dostarczył także dla personelu upominki w postaci kawy. Wartość przekazanych produktów to ponad 6700 złotych. Składamy serdeczne podziękowania za ten przemiły upominek na ręce Pani Katarzyny Scheer,Prezesa Zarządu Fundacji Biedronki oraz dla Pani Justyny Rysiak,Koordynatora przedsięwzięcia. Ta świąteczna akcja pozwoli osłodzić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i okres poświąteczny.

W imieniu pacjentów i personelu Hospicjum w Busku-Zdroju przesyłamy wdzięczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2022 roku dla Właścicieli i Pracowników Biedronki.

Przyjacielska Hurtownia

Współwłaściciele hurtowni KiM Kazimierz Krzemiński i Andrzej Chrząszcz żywo interesują się naszą placówką.Czynili to również w przeszłości.Na etapie budowy Hospicjum wspomagali nas finansowo, podczas procesu wyposażenia zasponsorowali specjalistyczne łóżko dla chorych,a w czasie prowadzonej działalności przekazują nam świąteczne prezenty.Tym razem zawitała do nas pyszna szynka wartości hurtowej około 800 złotych,za którą bardzo dziękujemy nie tylko Panom Andrzejowi i Kazimierzowi, ale także ich Małżonkom i Pracownikom Hurtowni KiM.

Przesyłamy naszym Dobrodziejom najpiękniejsze życzenia zdrowych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Pani Małgorzata zawsze o nas pamięta

Pani Małgorzata Stańczyk piastująca funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Pacanowie jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób na rzecz pomocy buskiemu Hospicjum.Szkoła,którą reprezentuje od wielu lat przeprowadza niezwykłe akcje polegające na pieczeniu ciast przez rodziców i dzieci,a następnie ich sprzedawanie przez wolontariuszy podczas wrześniowego odpustu parafialnego.To ogromne przedsięwzięcie, gdyż uroczystości odpustowe trwają kilka dni,a ciast nie może zabraknąć.Ostatnim razem chętni smakołyków wrzucili jako zapłatę do puszek ponad 6500 złotych.Pieniądze te trafiły do Hospicjum. Szkoła w Pacanowie działa na wielu płaszczyznach ,a dzieci odnoszą sukcesy w rywalizacjach przedmiotowych i sportowych.Atmosfera stworzona przez Panią Dyrektor i Grono Pedagogiczne udziela się środowisku miasta i okolic.Pan Burmistrz ma powody do dumy. 16 grudnia Pani Małgorzata odwiedziła nasze Hospicjum przekazując pacjentom i pracownikom życzenia świąteczne i noworoczne.Przywiozła dla nas przepiękne stroiki wykonane w ramach zajęć plastycznych szkoły. Dyrektor Hospicjum złożył podziękowania dla całej braci uczniowskiej i jej Rodziców,a także Nauczycielom i Pracownikom szkoły.Przekazał także najlepsze życzenia na Święta i Nowy 2022 rok.Młodzież do Buska na łyżwy i do Hospicjum

Młodzież szkolna z Chrobrza,Mozgawy i Młodzaw połączyła przyjemne z pożytecznym.Jazda na łyżwach na lodowisku w tężni to kuszące wyzwanie. Kiedy jednak połączy się radość łyżwowania z wizytą w Hospicjum, to wycieczka szkolna ma podwójny wymiar.Na ten pomysł wpadła Pani Ilona Modrzewiecka,Dyrektor szkoły w Młodzawach,która wraz z nauczycielami Edytą Sopel i Łukaszem Białym zorganizowała wycieczkę do Buska-Zdroju.Po przyjeździe do Zdroju uczniowie na początek zawitali do Hospicjum z życzeniami świątecznymi dla jego pacjentów i personelu. Dyrektor Zatorski po powitaniu gości przedstawił działalność ośrodka i omówił rolę wolontariuszy w procesie opieki nad chorymi.Zaapelował o wrażliwość i chęć niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.Następnie zaprosił przybyłych na słodki poczęstunek,gdzie była okazja rozmowy i smakowania ciast przygotowanych przez lokalnych wolontariuszy.Goście przekazali dary świąteczne i podziękowali za lekcję pokory jaką odbyli w Hospicjum.Dyrektor Zatorski zaprosił młodzież do stałej współpracy i przekazał życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Samorząd szkolny I L.O.dla Hospicjum

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to szkoła z ponad 50-letnimi tradycjami,mająca olbrzymi dorobek i uznanie w naszym regionie.Na tę markę pracują również obecni uczniowie,(a uczęszcza ich do tej szkoły ponad 700-et) pod opieką znakomitej kadry nauczycielsko-wychowawczej. Szkoła jest obecna w życiu miasta i powiatu,o czym świadczy chociażby działalność wolontaryjna.Liczne Koło Wolontariatu prowadzone przez Panie Agatę Iwan i Barbarę Galant realizuje wiele działań,a pośród nich utrzymuje stałe kontakty z naszym Hospicjum.W dobie pandemii nasza współpraca nieco osłabła,ale nadchodzące święta zmobilizowały szkolnych wolontariuszy do przeprowadzenia akcji zbiórki pieniędzy, celem zakupu potrzebnych produktów dla pacjentów Hospicjum. Zebrano wśród grona uczniowskiego kwotę 1750 złotych, którą przeznaczono na zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych.W dniu 15 grudnia delegacja uczniów na czele z Dominikiem Śledziem,Przewodniczącym Samorządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju z koszami pierniczków pakowanych po kilka dla każdego pacjenta odwiedziła z darem i życzeniami świątecznymi Hospicjum.Towarzyszyli im nauczyciele: Małgorzata Grabska,Barbara Galant i Agata Iwan. Podczas miłego spotkania z kierownictwem Hospicjum zaplanowano dalszą współpracę w następnym roku.Wszyscy byli zgodni,że czekają na ustąpienie pandemii, by móc odwiedzać chorych,którzy na to z utęsknieniem czekają. Składamy wielkie podziękowania i serdeczne życzenia Świąteczno-Noworoczne,zdrowia i powodzenia w życiu szkolnym i osobistym na ręce Pana Tomasza Galanta,Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.

KGW Młodzawy ze śpiewem i życzeniami

Ileż radości naszym pacjentom sprawiła wizyta Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Młodzaw Małych. Koncert pieśni ludowych,biesiadnych oraz kolęd przeplatany recytacją wierszy o pamięci i miłości do drugiego człowieka spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.Panie:Irena Rutkowska,Elżbieta Towarek-Rusak, Elżbieta Strączek,Dorota Szymczyk,Barbara Kurczyna,Renata Wojciechowska,Teresa Wolter,Anna Grudzień, Krystyna Tomaska,Anna Smaczyńska,Monika Szymczyk i Małgorzata Pikulska przekazały życzenia świąteczne ,piękny stroik i kosz wymyślnych formą pierniczków.Ponadto ofiarowały zebrane w swoim gronie pieniądze na środki czystości w kwocie 108 złotych.Spotkanie zakończyło się wspólną herbatą i podziękowaniem kierownictwa Hospicjum dla niezwykłych Gości.Życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2022 Roku przekazał sympatycznym młodzawiankom Jarosław Zatorski w imieniu pacjentów i personelu Hospicjum.Życzenia z Nizin

Pani Bożena Tułaj,Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nizinach,Gmina Tuczępy przybyła do nas z Panią Katarzyną Nowak,pedagogiem szkolnym,aby przekazać piękne świąteczne stroiki i kartki wykonane przez dzieci wraz z życzeniami lepszego zdrowia dla pacjentów Hospicjum. Do szkoły w Nizinach uczęszcza ponad 100 dzieci,wśród których jest wielu wolontariuszy.Podczas budowy Hospicjum,to oni zbierali pieniądze na nasze wspólne dzieło.Podczas przedświątecznego spotkania omówione zostały plany współpracy na kolejny rok.Dyrektor Hospicjum przekazał na ręce Pani Tułaj podziękowania i najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Informacja

Informujemy, iż od dnia 18.12.2021 wznawiamy możliwość odwiedzin pacjentów. Każdy kto chce odwiedzić bliską osobę zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia terminu z Kierownikiem Panią Martą Koźmińską tel. 691 916 186. Odwiedzający jest zobligowany do założenia stroju ochronnego oraz okazania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19. Osoby niezaszczepione nie będą miały możliwości odwiedzin pacjentów.

Kuratorium z sercem dla Hospicjum.

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach z okazji świąt corocznie organizują zbiórkę pieniężną w swoim gronie na wybrany cel.W tym roku postanowiono wesprzeć Hospicjum w Busku-Zdroju. Zapewne decyzja o wyborze zapadła po konferencji dotyczącej wolontariatu szkolnego ,która odbyła się w listopadzie w siedzibie Hospicjum.Pan Kazimierz Mądzik,Świętokrzyski Kurator Oświaty z niezwykłą wrażliwością odniósł się wtedy do problemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi i roli wolontariuszy w opiece nad potrzebującymi pomocy.We wtorek,14 grudnia Pan Kurator zaprosił do swojego biura Jarosława Zatorskiego,Dyrektora Hospicjum,aby w obecności Zbigniewa Wojciechowskiego,Dyrektora Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium w Kielcach wręczyć mu zebrane wśród pracowników pieniądze.Kwota 1910 złotych zostanie przeznaczona na zakup lampy jonizującej o działaniu bakterio i wirusobójczym.

W imieniu pacjentów buskiego Hospicjum przesyłamy Pracownikom Kuratorium na czele z Panem Kuratorem najserdeczniejsze podziękowania za ten Dar Serca i przekazujemy Darczyńcom najpiękniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2022 Roku.Przedświąteczne spotkanie u Starosty.

Pan Jerzy Kolarz to jedyny starosta w województwie świętokrzyskim,który pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 22 lat,czyli od reformy samorządowej przywracającej to stanowisko. Ogrom osiągnięć buskiego powiatu w tym czasie nie sprowadza się tylko do zrealizowania najlepszej jakości dróg powiatowych w naszym województwie,ale także do wykonania wielu trudnych zadań poprawiających poziom życia jego mieszkańców.

Nasza Fundacja niejednokrotnie odczuła gospodarską rękę Pana Starosty.To dzięki jego wsparciu możliwe było uruchomienie tymczasowego Hospicjum w Szpitalu Powiatowym w Busku.W ramach konkursów dla organizacji pożytku publicznego corocznie nasza placówka otrzymuje wsparcie finansowe na działalność bieżącą,dzięki czemu możemy świadczyć usługi na wyższym poziomie.Korzystając z zaproszenia Pana Kolarza odbyło się spotkanie podsumowujące naszą współpracę w bieżącym roku.Oprócz kierownictwa Hospicjum w rozmowie uczestniczył vice-Prezes Fundacji Gospodarczej św.Brata Alberta w Kielcach,Pan Piotr Jaworski.Pani Ewa Sierlecka,zastępca dyrektora Hospicjum przekazała w imieniu pacjentów i personelu Hospicjum na ręce Pana Starosty podziękowania za troskę i złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dla władz samorządowych Powiatu Buskiego.Piękny stroik był symbolem naszej wdzięczności.

Słowakowie i Karczewscy to zgrana rodzina.

Kolejny już raz Hospicjum w Busku-Zdroju otrzymuje pomoc od Pani Jadwigi Karczewskiej,która tym razem ze swoim mężem Czesławem oraz bratem Ryszardem Słowakiem z żoną Teresą wspiera nasz ośrodek środkami ochrony osobistej i produktami do utrzymania czystości.Tym razem Pani Jadzia dostarczyła nam dar wartości ponad 400 złotych.To bardzo potrzebna nam pomoc ze względu na zagrożenie wirusem covid-19. Borykamy się z wielkimi problemami zabezpieczenia pacjentów przed zakażeniami,co jest bardzo kosztowne. Wszelka pomoc w tym zakresie jest dla nas bardzo ważna, a więc tym większe słowa podzięki dla naszych Darczyńców. Życzymy Państwu Słowakom i Karczewskim wielu świątecznych radości i dobra w Nowym 2022 roku.

Mikołaj przybył z Solca-Zdroju.

Przemiłą niespodziankę mikołajkową sprawiła nasza wolontariuszka Maria Lisowska ,która wraz z Panią Justyną Pałys,pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Solcu -Zdroju przywiozła do Hospicjum najpiękniejsze prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej.Konkurs tychże prac zorganizowało Centrum Kultury w Solcu-Zdroju,a przeprowadziła go Pani Agnieszka Kozłowska.Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,wychowawców i rodziców powstało wiele uroczych kompozycji stroikowych oraz pięknych kartek świątecznych i ozdób choinkowych.Ozdobią one sale chorych oraz kaplicę w Hospicjum. Dziękujemy Pani Justynie Błaszczyk, Dyrektor Centrum Kultury w Solcu Zdroju oraz Pani Beacie Bonar, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Solcu Zdroju.Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Pani Marii Lisowskiej,a oprócz podziękowań przesyłamy najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne Panu Adamowi Pałysowi,Wójtowi Gminy Solec Zdrój i wszystkim mieszkańcą gminy.

Spotkanie z wolontariuszami w Zagości.

Do niewielkiej szkoły w Zagości,powiat pińczowski prowadzonej przez Stowarzyszenie jej Dyrektor Pani Teresa Zawartka zaprosiła Pana Jarosława Zatorskiego,kierującego Hospicjum w Busku-Zdroju. Na lekcji wychowawczej poruszono wspólnie problem współpracy naszej placówki ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu. Pan Zatorski podziękował aktywnym uczniom za dotychczasową owocną współpracę. Opowiedział o potrzebie kontaktu młodzieży z często osamotnionymi,chorymi pacjentami.Podał wiele przykładów pozytywnych efektów działań wolontariuszy na rzecz potrzebujących nie tylko w Hospicjum.Nawiązał także ze słuchaczami rozmowę na temat wartości,jakie należy rozwijać na rzecz swojego środowiska,a szczególnie własnej rodziny.Wspomniał o wdzięczności dla rodziców za ich codzienny trud i o szacunku dla starszego pokolenia.Dobitnie podkreślił,że zawsze bardziej cieszy dobry uczynek dla drugiego człowieka, aniżeli otrzymane dobro.Na zakończenie gość przekazał uczniom świąteczne życzenia oraz słodycze i książki.

Sam niewiele mam,ale jak mogę pomagam.

Takich osób jest wiele wokół nas.Żyjących ze skromnych emerytur,czy niewielkich dochodów. To nie bogaci myślą o potrzebujących wsparcia,bo dla nich ważne są kolejne materialne zdobycze i życiowe przyjemności.Obserwujemy to na przykładzie naszego Hospicjum.W czasie budowy i teraz w działalności wspomagają nas głównie skromni ludzie.To ich odpisy podatkowe,przekazane dary rzeczowe są wymierną pomocą dla naszej Fundacji. To ich zaangażowanie pozwala nam utrzymać wysoki standard opieki nad ciężko chorymi pacjentami.Takim przykładem ,jednym z wielu jest Pani Elżbieta Jabłońska z Buska-Zdroju. Na jej ręce składamy podziękowania dla licznego grona Darczyńców.Przesyłamy oprócz podziękowań życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.Świąteczny prezent dla wolontariuszy.

Pan Marek Kowaluk,współwłaściciel przedsiębiorstwa EKO-TRANS, z Buska-Zdroju zakupił dla naszych wolontariuszy książki za kwotę 1000 złotych. Autorem niezwykłej publikacji jest Honorowy Obywatel Buska-Zdroju, znakomity chirurg,Pan Profesor Krzysztof Bielecki z Warszawy. W książce autor opisuje swoje kontakty kulturalne z kuracjuszami sanatorium Marconi,które są już organizowane od 25 lat. Pan Profesor przez ten czas odbył mnóstwo pogadanek promujących zdrowie,ale także prezentował wspaniałe koncerty, będąc wykonawcą pieśni religijnych,patriotycznych i popularnych,na które zawsze czekały i czekają tłumy wielbicieli talentów Pana Profesora.Książka zawiera nie tylko wspomnienia buskich spotkań,ale także dykteryjki,smaczki sanatoryjnego życia między zabiegami zdrowotnymi oraz wiele uniwersalnych myśli autorstwa wybitnych uczonych i filozofów.Są też przesłania doświadczeń Pana Profesora ku przestrodze.

Pan Marek Kowaluk,Sponsor i Przyjaciel Hospicjum,w minionych latach wspomagał budowę i organizację naszego ośrodka. Jesteśmy mu wdzięczni za kolejną pomoc,a zakupione przez niego książki będą miłym, mikołajkowym prezentem dla naszych wolontariuszy. Dziękujemy i przesyłamy życzenia wszystkiego najlepszego dla Pana Marka,jego rodziny i pracowników EKO-TRANSU.

Pomoc od Wojewody

W czasie narastającego zagrożenia ze strony pandemii koronawirusa ,zwróciliśmy się o pomoc do Pana Zbigniewa Koniusza,Wojewody Świętokrzyskiego w zaopatrzenie naszej placówki w środki ochrony osobistej dla pracowników Hospicjum. Działający w imieniu Wojewody,Pan Robert Sabat,Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazał nam bezpłatnie fartuchy ochronne, rękawice,maseczki i płyny do dezynfekcji wartości ponad 5000 zł.To kolejna bezpłatna pomoc naszemu Hospicjum, za którą bardzo dziękujemy.

Wsparcie od Firmy "Metrol"

Pan Stanisław Kiepura,Właściciel Zakładu Przemysłu Drzewnego "Metrol" w Zwierzyńcu koło Buska to nie tylko znany przedsiębiorca,ale także sponsor wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych.Od wielu lat prowadzi z powodzeniem przedsięwzięcia w branży drzewnej najpierw w Chmielniku,a obecnie w Zwierzyńcu. Pan Stanisław pochodzi z Jordanowa,powiat Sucha Beskidzka,gdzie znajduje się jego macierzysty zakład o tym samym profilu działalności.Jego produkty trafiają nie tylko na rynek polski,ale także europejski. Firma w Zwierzyńcu zatrudnia kilkadziesiąt osób i współpracuje z wieloma podwykonawcami.Zakładem Panu Stanisławowi pomaga zarządzać jego syn Dariusz wraz z Panią Kierownik Jolantą Milewicz.

Miło nam poinformować,że Pan Stanisław Kiepura przekazał na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju kwotę 6000 złotych. W dobie kolejnych ataków pandemii Covid-19 pomoc od firmy "Metrol" ma olbrzymie znaczenie. W całości pieniądze te posłużą nam na zakup środków higieny osobistej i ochronnej dla pacjentów Hospicjum.

Dziękujemy za wspaniały gest dobroci i życzymy Panu Stanisławowi oraz załodze "Metrolu" wszystkiego najlepszego.

SENIOR-AN znów w Hospicjum

Pan Andrzej Walejnis,założyciel i kierownik zespołu SENIOR-AN działającego przy Klubie Seniora w Busku-Zdroju po raz kolejny zorganizował koncert muzyczny dla naszych podopiecznych.Ci ostatni zawsze z niecierpliwością oczekują na występ jakże miłego grona ludzi kochających muzykę i mających estradowe zacięcie.Pięknie się prezentowali amatorscy artyści,elegancko ubrani,z uśmiechem śpiewając znane szlagiery, a w przerwach opowiadając wesołe dykteryjki.Gościem honorowym wieczoru był profesor Krzysztof Bielecki, który dołączył do Marii Pacygi,Barbary Jędryczkowskiej-Jarosz,Aleksandry Kostyry,Sabiny Andruszko,Marii Mazur,Elżbiety Durnaś,Jadwigi Karczewskiej,Ryszarda Jopkiewicza,Mariana Bannerdta i oczywiście akompaniującego na gitarze Andrzeja Walejnisa. W repertuarze nie zabrakło piosenek patriotycznych,związanych ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości,a profesor Bielecki w oratorskim wystąpieniu wspomniał o właściwym pojmowaniu wolności i solidarności międzypokoleniowej.Występ zakończyła wiązanka pieśni religijnych z finałową "Barką". W trakcie jej wykonywania profesor Bielecki podchodził do chorych z mikrofonem i taktownie zapraszał do wspólnego śpiewania. Była to wyjątkowo wzruszająca chwila,co widoczne było nie tylko na twarzach pacjentów,ale także pracowników obsługi i sponsorów słodkiego poczęstunku ,Janusza Rozborskiego i Mariana Zeliasia.W imieniu zebranych podziękowania na ręce Pana Andrzeja Walejnisa dla wszystkich artystów złożyła Anna Wojciechowska,opiekunka medyczna naszego Hospicjum.
Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 informuję, że zawieszam od dnia 15 listopada 2021 do odwołania odwiedziny chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dopuszczam odwiedziny ciężko chorych pacjentów w Hospicjum po uzgodnieniu terminu wizyty z Panią Martą Koźmińską, Kierownikiem Hospicjum tel. kontaktowy 691 916 186.

Dyrektor
Jarosław Zatorski

Drugi dzień konferencji

Tym razem dyrektorzy szkół z powiatów kazimierskiego i pińczowskiego byli uczestnikami konferencji zorganizowanej przez wydział zamiejscowy Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju. Panie wizytatorki Irena Sobieraj i Elżbieta Szczęsna Kusak przeprowadziły szkolenie "Rola Dyrektora w rozwoju szkoły" z ukierunkowaniem na rozwój wolontariatu szkolnego.Dobre praktyki w tym zakresie zaprezentowała Pani Ilona Modrzewiecka, pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły w Młodzawach. O współpracy z wolontariuszami opowiedziała zebranym Pani Aldona Kawalec,przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku-Zdroju.Zaapelowała o tworzenie kół PCK w szkołach ,dając przykłady osiągnięć w pomocy dla organizacji charytatywnych.W imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nagrody dla laureatów pieśni patriotycznych przekazała Pani Wizytator Elżbieta Szczęsna-Kusak.Odebrali je : Pani Dyrektor Joanna Wrzesień z L.O. w Kazimierzy Wielkiej dla uczennicy Nikoli Kozioł oraz Pan Dyrektor Grzegorz Kozioł ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu dla uczennicy Natalii Wróbel.Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem,przy którym uczestnicy konferencji wymienili swoje doświadczenia w działalności Szkolnych Kół Wolontariatu. Dyrektor Jarosław Zatorski podziękował wszystkim za okazaną pomoc przy tworzeniu Hospicjum i zaprosił do dalszej współpracy.Bardzo ciepło odniósł się do obecności na spotkaniu dyrektorów szkół w Drugni,Elżbiety Stemplewskiej i Pierzchnicy,Piotra Makucha, z poza terenu działalności Hospicjum, a bardzo zaangażowanych w jego powstanie.


Konferencja oświatowa w Hospicjum

Panie Elżbieta Szczęsna-Kusak i Irena Sobieraj,reprezentujące Oddział Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju zorganizowały szkolenie dla Dyrektorów Szkół z Powiatu Buskiego p.t. "Rola Dyrektora w rozwoju szkoły". Jednym z głównych tematów spotkania było przedstawienie działalności wolontariatu szkolnego na przykładzie współpracy z Hospicjum w Busku-Zdroju.Gośćmi konferencji byli :Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty i Zbigniew Wojciechowski,Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.Spotkanie otworzył Jarosław Zatorski,Dyrektor Hospicjum w Busku ,wcześniej Koordynator budowy Hospicjum, który serdecznie podziękował przybyłym za pomoc wolontarystyczną w procesie budowy Hospicjum i jego prowadzeniu.W swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił rolę wolontariuszy w bezpośrednim kontakcie z chorymi.Jako wzorową praktykę przywołał współpracę z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie i Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach. Pani Małgorzata Stańczyk,Dyrektor Szkoły z Pacanowa podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoimi doświadczeniami z pracy wolontariatu szkolnego. Pan Kurator i Dyrektor Wydziału Oświaty podziękowali za pracę wolontariatu szkolnego i zachęcili do dalszych starań w tym zakresie z korzyścią nie tylko dla potrzebujących pomocy,ale także dla samych uczniów w ich procesie kształtowania osobowości.Korzystając z okoliczności spotkania Pan Kurator wręczył nagrody w konkursie pieśni patriotycznej.Otrzymali je: na ręce Pani Dyrektor Barbary Karnawalskiej dla Eleny Sadowskiej w grupie dzieci 0-3 z Nowego Korczyna, na ręce Pani Dyrektor Bożeny Kruk dla Blanki Pytlik,uczennicy Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, na ręce Pani Dyrektor Lucyny Wojnowskiej dla Wiktorii Nowosielskiej,uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Słodki poczęstunek zakończył pierwszą część konferencji przeznaczoną dla Dyrektorów Szkół Powiatu Buskiego, jutro odbędzie się druga część, na którą organizatorzy zaprosili Dyrektorów Szkół z Powiatów Kazimierskiego i Pińczowskiego.


Podziękowania dla SINIATU

Jak już informowaliśmy, firma SINIAT z miejscowości Leszcze w gminie Pińczów zajmująca się produkcją płyt gipsowych, udzieliła wsparcia rzeczowego Hospicjum w Busku. Kilkakrotnie w ostatnich latach przekazano nam płyty gipsowe, a także ufundowano specjalistyczne łóżko dla chorych. To była bardzo istotna pomoc dla naszej Fundacji. W dniu 5 listopada nasi przedstawiciele udali się do siedziby firmy, aby osobiście złożyć podziękowania na ręce Dyrektora zakładu w Leszczach, Pana Vitalija Litvinyuka. Wizytę zorganizowała Pani Dorota Nowak, Kierownik d/s administracyjnych,która wraz z Panią Dorotą Jurczuk,Kierownikiem d/s produkcji organizowała przekazywanie darów. Pan Vitaliy przyjął nas bardzo miło,a rozmowa miała bardzo przyjacielski charakter. W imieniu naszej delegacji upominki wdzięczności przekazała Panu Dyrektorowi Pani Ewa Sierlecka, z-ca Dyrektora Hospicjum. Wśród upominków była m.in. płyta z utworami Stanisława Moniuszki śpiewanymi po polsku i po rosyjsku.
Ćwiczenia straży w Hospicjum

Państwowa Straż Pożarna w Busku-Zdroju przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w naszym Hospicjum. Grupa strażaków pod dowództwem st. kpt. Jarosława Barana zapoznała się z obiektem oraz lokalizacją zainstalowanymi w Hospicjum urządzeniami ratowniczo-gaśniczymi jak też możliwościami ewakuacji pacjentów Hospicjum. Ćwiczenia nie powodowały utrudnień w funkcjonowaniu Hospicjum.


Różne formy wsparcia Hospicjum

Drugiego października minął rok naszej działalności w nowym budynku .Razem z okresem istnienia tymczasowego Hospicjum w budynku szpitala, mamy za sobą już cztery lata trudnej działalności. Okazuje się,że mimo posiadania 94 łóżek, brakuje miejsc dla potrzebujących pomocy. Borykamy się z wieloma problemami,w tym finansowymi.Każda pomoc dla naszego ośrodka ma znaczenie. Otrzymujemy ją coraz rzadziej ,więc godnym odnotowania są przypadki jej niesienia.
W dniu 18 października na pogrzebie ś.p. Mariana Jabłońskiego z Buska, z inicjatywy jego żony Elżbiety zebrano do puszek na naszą rzecz kwotę 894 zł. Z kolei Pani Anna Nowak z miejscowości Gluzy podarowała dla naszych chorych 6 opakowań pieluchomajtek. To wymierna forma pomocy, za którą w imieniu pacjentów serdecznie dziękujemy.

Przyjazne gesty

Pani Jadwiga Karczewska wraz ze swym bratem Ryszardem Słowakiem dostarczyli dla pacjentów Hospicjum środki pielęgnacyjne przydatne w zapobieganiu odleżynom.To kolejna darowizna tych osób dla naszej placówki. Pani Jadwiga jest autorką wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym przewodnicząc Buskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków.Jej aktywność w Klubie Seniora owocuje wieloma działaniami.Ostatnio przeprowadziła zbiórkę wśród koleżanek i kolegów z Senioralnego Zespołu Muzycznego "Senior-An" pozyskując dla Hospicjum 230 zł.Ponadto jej przyjaciele z Buska,Alicja i Jan Żurek przekazali na zakup lodówki do sali chorych kwotę 500 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim Dobrodziejom Hospicjum.

Dar od Siniatu

Firma SINIAT to znany producent wyrobów gipsowych,którego jeden z oddziałów prowadzi działalność w Gackach koło Pińczowa. W czasie budowy Hospicjum ,Pani Dorota Jurczuk w imieniu Dyrekcji Zakładu przekazała nam znaczne ilości płyt gipsowych do prac wykończeniowych.Wczoraj,7 października otrzymaliśmy kolejny dar.Tym razem Pani Dorota Nowak,kierownik administracyjny wraz z Panem Krzysztofem Jakubowskim, kierownikiem logistyki i Panem Mariuszem Wiąckiem,koordynatorem magazynów dostarczyli nam specjalistyczne łóżko dla potrzeb pacjentów Hospicjum. Dar przekazany przez SINIAT to bardzo potrzebna pomoc dla naszego zakładu.Aktualnie ,sprawując opiekę nad 94 pacjentami,korzystamy nadal z kilkunastu pożyczonych nam łóżek.
Przesyłamy serdeczne podziękowania dla pracowników Darczyńcy,życząc wszystkiego dobrego na przyszłość.
Anioły Dobroci z Cudzynowic.

Pani Małgorzata Milka ,nauczycielka z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych w Cudzynowicach, Gmina Kazimierza Wielka wraz ze swoją koleżanką Sylwią Psuj od czterech już lat,czyli od momentu powstania Hospicjum w Busku-Zdroju z wielkim zaangażowaniem pomaga naszym pacjentom.Formy pomocy są różne,ale najbardziej wyglądaną przez chore Panie jest układanie włosów i inne zabiegi kosmetyczne.To piękne chwile dla każdej chyba kobiety,a co dopiero dla osoby dalekiej na co dzień od przyjemności życia.
Dziękujemy wspomnianym powyżej nauczycielkom i Panu Dyrektorowi Szkoły ,a najbardziej uczennicom- wolontariuszkom : Karolinie Marzec i Natalii Jarząbek,które tym razem w ograniczonym przez choroby innych uczennic składzie dały radę zadbać o 14 chorych pacjentek.Jeszcze raz dziękujemy.
Jakże miła wizyta.

Późnym popołudniem 20 września reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z Przybenic i Sielca Biskupiego w gminie Skalbmierz złożyły wizytę w naszym Hospicjum.Przywiozły z sobą piękne bukiety kwiatów,śliczne, uszyte własnoręcznie woreczki z suszoną lawendą na każdy stoliczek pacjentów oraz pieniądze w kwocie 2518,20 zł. Okazało się,że w niedzielę 19 września dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Mariana Fatygi pod kościołem w Skalbmierzu odbyła się zbiórka przeprowadzona przez kobiety z wymienionych Kół Gospodyń Wiejskich.Mimo kiepskiej pogody przyniosła ona nadspodziewanie dobre efekty.Ta spora kwota będzie przeznaczona na budowę altany przy budynku Hospicjum w Busku.
Panie Halina,Małgorzata,Sylwia,Marysia i Wiola ,które przyjechały z darami zapoznały się z działalnością Hospicjum i przyjęły zaproszenie dyrektora Jarosława Zatorskiego do złożenia kolejnej wizyty w Busku,tym razem do tężni.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi Skalbmierza,Markowi Juszczykowi za czynne zainteresowanie się akcją Kół Gospodyń Wiejskich "Sielczanie" i Przybenice oraz Ogrodu "U Zbyszka i Haliny". Należy dodać,że wyżej wymienieni podobną akcję pomocową przeprowadzili na rzecz Hospicjum w Miechowie.
Informacja o zbiórce w Pacanowie

14 września 2021r., podczas Odpustu Podwyższenia Krzyża w Bazylice Mniejszej w Pacanowie, uczniowie i nauczyciele tutejszej szkoły, po raz kolejny zorganizowali kiermasz ciast i zbiórkę na rzecz buskiego hospicjum. Ponad 100 ciast przygotowali rodzice i nauczyciele. Domowe słodkości cieszyły się powodzeniem. Kwestowało 35 uczniów i 18 nauczycieli, wiele osób bardzo chętnie wrzucało datki do puszek. Udało się zebrać 6320 zł.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i organizatorom: Nauczyciele: Małgorzata Król, Edyta Świąder, Teresa Kseń, Wiesława Ptak, Barbara i Dawid Kondkowie, Sławomir Skiba, Katarzyna Kopeć, Justyna Gumuła, Marta Golonka, Iwona Zych-Żak, Anna Jaworska, Renata Moussa, Władysława Grochowska, Justyna Zdziebko, Barbara Tomalska, Dorota Sosin, Ewelina Stankiewicz.
Dyrekcja szkoły: Małgorzata Stańczyk i Elżbieta Cybulska
Pacanów serdeczny i szczodry.

Od kilku już lat nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pacanowie w dzień odpustu parafialnego organizują akcję pomocy dla buskiego Hospicjum. Angażują się wszyscy bez wyjątku.Dzieci wraz z Rodzicami przygotowują ciasta, które w dzień odpustu są sprzedawane na pięknie przystrojonych stoiskach. Pieniądze ze sprzedaży są wrzucane do puszek.Charakterystyczne dla tego miasta jest to,że nikt nie przechodzi koło stoisk obojętnie,nawet niechętni słodkościom wrzucają do puszki swój datek.Stąd taka udana zbiórka.
Pieniądze z tegorocznej akcji będą przeznaczone na budowę altany przy budynku Hospicjum w Busku.To jedno z marzeń pacjentów i ich opiekunów,szczególnie w upalne dni. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Pacanowianom na ręce wyjątkowo życzliwej Osoby ,Małgorzaty Stańczyk,Pani Dyrektor Szkoły w tym przyjaznym mieście. Przesyłamy też najlepsze życzenia dla Samorządu Pacanowa na ręce Pana Wiesława Skopa, Burmistrza Miasta i Gminy.


Po wakacyjnej przerwie.

Wznawiamy informacje na temat działalności Hospicjum w Busku. Aktualnie wszystkie miejsca dla chorych są zajęte.Na oddziale hospicyjnym ze zrozumiałych względów rotacja trwa szybciej.Posiadamy tu 24 łóżka.W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wszystkie łóżka, a jest ich 70 są zajęte i czeka w kolejce do przyjęcia blisko 30 osób.

Musieliśmy wdrożyć w życie od 1 lipca podwyżkę wynagrodzeń pielęgniarek i opiekunek medycznych, co wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia ,która niestety nie w pełni będzie zrekompensowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mieliśmy kłopoty z zabezpieczeniem pieniędzy na wynagrodzenia,ale nadeszły środki finansowe z urzędów skarbowych w kwocie ok. 70 000 zł z tytułu odpisu 1% rozliczeń podatkowych.Musimy pozyskać dodatkowe pieniądze na kolejne miesiące,aby się zbilansować. Rozpoczynamy więc zbiórki pieniędzy przez Szkolne Koła Wolontariatu.Na początek w Pacanowie.

Dziękujemy naszym Dobrodziejom i Wolontariuszom za niesłabnącą pomoc.Pani Anna Korczyńska- Wieloch przekazała nam kolejną partię sprzętu rehabilitacyjnego, a nasze wierne wolontariuszki, Panie Natalia Zając i Monika Grochal-Poros przez cały czwartek 2 września pracowały przy pielęgnacji wrastających paznokci u stóp chorych.Panie podolożki pomagają nam w tej dziedzinie systematycznie od początku powstania Hospicjum,czyli od 4 lat.Dziękujemy za wielkie serce i wierną przyjaźń.


Sawa z ochłodą na upalne dni.

Właściciele hurtowni "Sawa' to nasi sprawdzeni przyjaciele.Zawsze można liczyć na ich hojność i życzliwość. Pani Anna Sikora i Pan Włodzimierz Wróbel żywo interesowali się i pomagali w budowie Hospicjum,a obecnie wspomagają jego działalność. W dniu 22 lipca sprawili nam wielką niespodziankę ,dostarczając dla naszych pacjentów paletę wody mineralnej 'Buskowianka". Serdecznie dziękujemy za tak trafiony prezent. Łatwiej będzie funkcjonować w to gorące lato z zimną wodą mineralną.
Wszyscy chcą na tężnię.

Pacjenci naszego ośrodka zasłuchani w informacje radiowe i opowieści znajomych zapragnęli obejrzeć tężnię,która stała się symbolem rozwoju i atrakcyjności Buska-Zdroju. Niestety,tylko niektórzy z nich ze względu na stan zdrowia mogli skorzystać z wycieczek,które zorganizowała Pani Danuta Kmiecik,Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.Wraz z fizjoterapeutkami ,korzystając z możliwości bezpłatnych wejść odbyły kilka wypraw na tężnię. Piękna pogoda sprzyjała wyprawom na wózeczkach inwalidzkich,a wspaniałe alejki i piękna zieleń dopełniła radości naszych podopiecznych.Dziękujemy Pani Małgorzacie Donoch,Kierownikowi tężni za życzliwe przyjęcie i wielką gościnność.


III Rajd Żonkila dla Hospicjum w Busku.

W dniu 18 czerwca Komenda Hufca ZHP w Busku -Zdroju przeprowadziła III Rajd Żonkila mający na celu promocję i zbiórkę na rzecz buskiego Hospicjum.Rajd przebiegł znanymi drogami naszej gminy ,a podczas postoi harcerze zaznajamiali się z zasadami bezpieczeństwa,udzielania pierwszej pomocy,a także odbył się konkurs wiedzy o Hospicjum przygotowany przez Panią Izabellę Prokop.Na terenie "Glinianiek",Pani Teresa Leszczyńska uczyła uczestników zabaw i pląsów, a przy stawie niemieckim strażacy wykonali pokazy ratownictwa wodnego.
Przy okazji tego wydarzenia harcerze przeprowadzili zbiórki na rzecz Hospicjum.Oto jej wyniki:
1.127 BDWp z Siesławic pod opieką phm Barbary Skrzypek zebrała 416,63 zł.Warto tu podkreślić niezwykłą postawę Bartosza Nieznalskiego,który opróżnił swoją skarbonkę przekazując do puszki 100 zł.W imieniu tej drużyny piękny rysunek na szkle przedstawiający żonkila przekazał nam Sebastian Nowak.
2.1BDW z ZSP nr 1 pod kierunkiem Pani Iwony Kąkol uzbierali 209 zł,które to pieniądze przekazali nam harcerze Kinga Osak i Lzabela Strózik.
3.109 BDWp z Oleśnicy pod kierunkiem dh. Kamili Wójtowicz-Bator uzbierali dla nas 150 zł.
4.8BDW ze Szkolnego Ośrodka dla Niepełnosprawnych Ruchowo za zebrane pieniądze kupili dla podopiecznych Hospicjum środki higienicze wartosci ok.500 zł. Ich przekazania dokonali Edyta Bugajna i Marta Kolanowska opiekunowie 8 Drużyny Wędrowniczej Nieprzetartego Szlaku "Górka" wraz z uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju,Norbertem Rusinem.
5.Komenda Hufca w Busku reprezentowana przez hm.Teresę Leszczyńską i hm. Adama Gadawskiego przekazała na wsparcie Hospicjum kwotę 200 zł.]
Razem uzbierano 975,63 zł. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy niezawodnych Darczyńców.
Jarosław Zatorski - Buskowianinem roku 2020.

SENIOR-AN z piosenką i uśmiechem.

W Klubie Seniora w Busku,przy ulicy Różanej działa zespół muzyczny założony i prowadzony przez Pana Andrzeja Walejnisa.Pan Andrzej,emerytowany urzędnik i projektant sieci wodno -kanalizacyjnych jest pasjonatem muzyki i tańca.Gra na gitarze,śpiewa i może przetańczyć wiele godzin bez odpoczynku,bowiem mimo upływu lat posiada wzorową sylwetkę,a co za tym idzie lekkość i zgrabność. Doskonała kondycja pozwala mu na bardzo aktywne życie,co przekłada się głównie na jego działalność w Klubie Seniora.


W środę,16 czerwca z jego inicjatywy zespół SENIOR-AN dał wspaniały popis swoich umiejętności wokalno-muzycznych dla pacjentów Hospicjum w Busku-Zdroju. Uśmiech chorych i gromkie brawa personelu były reakcją na piękne piosenki zaprezentowane przez zespół w składzie : Maria Mazur,Aleksandra Kostyra,Jadwiga Karczewska, Elżbieta Durnaś, Maria Pacyga, Ryszard Jopkiewicz, Marian Bannert oraz Andrzej Walejnis.To była muzyczna uczta dla spragnionych oderwania się od chorej rzeczywistości pacjentów naszego ośrodka.

Dziękujemy z całego serca i zapraszamy ponownie.
Wycieczki do "Małpiego Gaju"

Piękny,nowoczesny park zrewitalizowany przez buski samorząd zwany potocznie od zawsze Małpim Gajem stał się wspaniałym miejscem spacerowym dla pacjentów naszego Hospicjum.W każdy ciepły i słoneczny dzień panie opiekunki i fizjoterapeutki zabierają chętne osoby,którym zdrowie pozwala się poruszać na wózkach inwalidzkich,aby zakosztowały uroków przyrody w tak pięknym i przyjaznym miejscu , jakim jest park. Wyprawy z każdym dniem stają się coraz dalsze i może z czasem niektórzy z naszych podopiecznych dotrą chociażby na chwilę do tężni,której zobaczenie jest ich marzeniem.
Jak ucieszyć kobiety?

O tym wiedzą najlepiej uczennice i ich opiekunowie z Zespołu Szkół Rolniczo- Ekonomicznych w Cudzynowicach.Nasze pacjentki są szczęśliwe ,kiedy następują ich odwiedziny w Hospicjum. Przeżywają bardzo chwile modelowania fryzur.
Tak było również 14 czerwca, kiedy to Ola Czajka,Karolina Marzec, Natalia Jarząbek, Weronika Kasza oraz Patrycja Łach pod opieką Małgorzaty Milki całe popołudnie czesały,obcinały i układały włosy naszym podopiecznym.Pracy było dużo ,ale jeszcze więcej radości.Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za tę wzorową akcję wolontariuszek z Cudzynowic.


Długo oczekiwany Gość

Pani Lucyna Wojnowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Buska-Zdroju była przez cały okres budowy Hospicjum zaangażowana w wsparcie tej inicjatywy. W okresie naszej działalności w użyczonych nam pomieszczeniach szpitala wolontariusze Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju chętnie pomagali w opiece nad chorymi oraz przeprowadzali akcje pomocowe na rzecz naszego ośrodka. Z ogólnym uznaniem spotkały się charytatywne turnieje szachowe, czy też konkursy kulinarne.

Pani Lucyna, dyrektor szkoły czynnie uczestniczyła w tych wydarzeniach. Z przyczyn zdrowotnych nie mogła być obecna na uroczystości otwarcia nowego budynku Hospicjum. Wczoraj,31 maja odpowiedziała na zaproszenie i odwiedziła naszą placówkę. W rozmowie z kierownictwem zapewniła o dalszej współpracy Szkolnego Koła Wolontariatu z Hospicjum. Pani Dyrektor przyniosła także prezent w postaci 1000 złotych zebranych podczas szkolnej zbiórki. Szczególne podziękowania składamy na ręce jej organizatorki, Pani Agnieszki Sławijskiej, nauczycielki języka niemieckiego w szkole zarządzanej przez Panią Lucynę Wojnowską .Przesyłamy także dla nauczycieli i uczniów serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.


Teresa Leszczyńska dla MatekPani Radna,a jednocześnie Komendant Hufca ZHP w Busku-Zdroju Teresa Leszczyńska sprawiła miłą niespodziankę organizując Święto Matki w naszym Hospicjum.Pani Teresa znana z działalności społecznej nie tylko na arenie Buska potrafiła tym razem przygotować własny program ze swoimi harcerzami,ale także zaprosić gości z Chmielnika w osobach Elżbiety Borek i Waldemara Kwiatkowskiego.Podziwialiśmy występy uzdolnionej buskiej młodzieży ciesząc się z zadowolenia pacjentów,obserwujących z zapartym tchem prezentacje poetyckie i muzyczne harcerzy.Szczególne wrażenie na chorych wywarł taniec nowoczesny duetu Sary Ździebło i Zuzanny Pyrz i prezentacje solistów :Jana Cieplucha, Moniki Bogdalskiej i Zuzanny Borzęckiej.Wtórowali im w śpiewie i tańcu przesympatyczne zuchy :Aleksandra Czarnecka,Klaudia Osak,Kinga Osak i Izabela Prokop.Pani Teresa nie ustępowała swoim wychowankom nadając ton artystycznym występom.Harcerze przygotowali dla publicznosci ciasteczka własnego wypieku z serduszkiem i napisem Dzień Matki.


Na zakończenie spotkania wystąpił duet z Chmielnika.Pani Ela zaprezentowała kilka znanych piosenek biesiadnych i cygańskich, a Pan Waldemar jak przystało na niezrównanego akordeonistę nie tylko akompaniował koleżance,ale także porwał słuchaczy siarczystymi oberkami i polkami. Na sali zapanował entuzjazm i podziw dla umiejętności artystów i ich elegancji. Dziękujemy wszystkim,którzy umilili chorym ten świąteczny dzień.


Kolejna pomoc z Kazimierzy WielkiejTym razem Stowarzyszenie "Widzieć Dobro" potęguje znakomite relacje tego pięknego miasta z naszym Hospicjum. W minionym okresie na stronie internetowej częste były sprawozdania z przeróżnych akcji kazimierskich Przyjaciół adresowanych do naszych podopiecznych.Zbiórki pieniężne,dotacje samorządowe, smakołyki od Kół Gospodyń Wiejskich,czy fryzjerskie usługi od uczniów z Cudzynowic potwierdziły to pozytywne nastawienie kazimierskiej społeczności do ludzi potrzebujących pomocy.

26 maja, w Dzień Matki Pani Dorota Gruszka pełniąca funkcję Prezesa Stowarzyszenia "Widzieć Dobro" przekazała nam dla potrzeb chorych dwa wózki inwalidzkie oraz zapas środków higienicznych.Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom tej organizacji i potwierdzamy,że widzimy dobro w Waszej działalności.


Pan Profesor na każdą pogodę.Maj to miesiąc wiosennej radości otaczającej nas przyrody,ale także śpiewu ptaków i tradycji śpiewania przy figurach Maryjnych.Po okresie chłodu w ogródku Maryjnym naszego Hospicjum codziennie rozbrzmiewają pieśni i modlitwy.Te spotkania gromadzą chorych i ich opiekunów.Wyjątkowo 14 maja do nich dołączył Profesor Krzysztof Bielecki,znakomity chirurg i Honorowy Obywatel Buska-Zdroju, na codzień zamieszkały w Warszawie,znany z programów Pani Jaworowicz.To życzliwy człowiek wielu talentów,a jednym z nich jest śpiew.W jego repertuarze są pieśni patriotyczne,religijne i biesiadne.Pan profesor porywa do śpiewu, czyniąc koncert prawdziwym spektaklem teatralnym.Tak było i w ostatni piątek.Przy akompaniamencie Pana Pawła Korepty,Pan Krzysztof zachęcił obecnych do wspólnego śpiewania wywołując u uczestników radosne uniesienie.Dykteryjki pomiędzy utworami rozweselały naszych pacjentów,stwarzając przemiłą atmosferę. To była prawdziwa muzykoterapia,za którą wyjątkowemu Gościowi bardzo dziękujemy.Dziękujemy także za czynną obecność Paniom Marii Mazur i Jadwidze Karczewskiej,które towarzyszyły Panu Profesorowi. Do rychłego,ponownego zobaczenia.


Trafiony prezent.

W poniedziałek 10 maja , pierwszy gorący dzień po długich chłodach przypomniał nam o uzupełnieniu zapasów napojów dla chorych i personelu Hospicjum.Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawił się przed naszym budynkiem samochód hurtowni" Sawa" przywożąc nam w darze paletę(504 butelki 1,5 litra)wody mineralnej "Buskowianka". To się nazywa strzał w dziesiątkę. Dziękujemy Współwłaścicielom" Sawy", Pani Annie Sikorze i Panu Włodzimierzowi Wróblowi za kolejne wsparcie dla naszego ośrodka.Wcześniej wielokrotnie otrzymywaliśmy od nich pomoc finansową i rzeczową,a Właściciele od wielu lat rozliczają podatki z darowizną na buskie Hospicjum. Życzymy naszym Dobrodziejom dobrego zdrowia i pomyślności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Służby Pana Wojewody zadbały też o nas.

Pan Robert Sabat,Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pozytywnie odniósł się do naszej prośby i przekazał w mieniu Pana Zbigniewa Koniusza,Wojewody Świętokrzyskiego sprzęt ochronny w postaci fartuchów,czepków,obuwia,rękawic i maseczek dla personelu Hospicjum w Busku. Wartość podarowanego sprzętu wynosi ok 9000zł.To dla nas olbrzymia pomoc,bowiem w dobie pandemii nasza jednostka nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej od Rządu,jak na przykład szpitale.Niestety takie organizacje jak nasza Fundacja musi sobie radzić sama.Cenne zatem jest wsparcie od każdego Darczyńcy. Dziękujemy Panu Wojewodzie i Panu Dyrektorowi za udzieloną pomoc.


Kopiowanie życzliwości.

Wiele życzliwości doznaliśmy w czasie budowy i zagospodarowania nowego budynku Hospicjum ,ale okazuje się ,że ona trwa nadal również w symboliczny sposób. Dwie kopiarki marki Canon są od 20 kwietnia własnością naszej placówki.Stało się to za sprawą właściciela firmy "M-Copy",Pana Dominika Masalskiego z Buska-Zdroju. Pan Dominik(na zdjęciu poniżej pierwszy z lewej) przekazał nam w darze sprzęt tak bardzo potrzebny pracownikom administracyjnym Hospicjum. Jesteśmy bardzo wdzięczni Sponsorowi i życzymy dalszych sukcesów jego firmie oraz zadowolenia klientów ze współpracy z "M-Copy" przy ulicy Szanieckiej 2.
Czekoladowe nutridrinki w prezencie dla chorych.

Firma NUTRICIA to znany i ceniony producent diet do żywienia medycznego.Jej produkty są powszechnie używane w placówkach szpitalnych i opiekuńczych w żywieniu dojelitowym kierowanym do pacjentów z różnymi schorzeniami. Pani Katarzyna Czarnecka,Przedstawiciel Regionalny firmy zaprezentowała szeroką gamę produktów dla naszych podopiecznych , ale jednocześnie nieodpłatnie przekazała pacjentom Hospicjum 50 opakowań nutridrinków o smaku czekoladowym. Są to wysokobiałkowe produkty wspierające żywienie doustne.Te bardzo smaczne skondensowane napoje są mile widziane w diecie naszych chorych.

Podziękowania za podarunek przekazała na ręce Pani Katarzyny Czarneckiej Oddziałowa Hospicjum,Pani Anna Pietrzykowska, odpowiadająca między innymi za właściwe odżywianie hospicyjnych pacjentów.
Dobra woda zdrowia doda.

Nasza "Buskowianka" jest dumą Buska-Zdroju i uznaną w całej Polsce wodą mineralną o zdrowotnych właściwościach.To obok usług sanatoryjnych znakomita oferta eksportowa przedsiębiorstwa "Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A." Pandemia spowodowała wiele problemów dla tego największego zakładu pracy w mieście,ale produkcja "Buskowianki" idzie pełną parą,co bez wątpienia jest zasługą zdyscyplinowanej załogi ,jak również Kierownictwa Zakładu Produkcji tego smacznego,a przede wszystkim zdrowego napoju. Jak przystało na przyjazną firmę,jej Prezes dr inż. Stanisław Grzesiak odpowiedział pozytywnie na naszą prośbę o nieodpłatne przekazanie dla pacjentów buskiego Hospicjum palety (około 1500 butelek o pojemności 0,5 l) "Buskowianki". To bardzo miły gest,a dla chorych przydatna pomoc,bowiem woda mineralna na ich stoliczkach to codzienna potrzeba.

Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy zrealizowania planów budowy nowego zakładu produkcyjnego w miejscowości Wełecz,wiedząc,że jest to priorytet w rozwoju Uzdrowiska.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu: "wsparcie osób niesamodzielnych".

 • Opis całość oraz wzór oferty


 • Potrzeby przewyższają możliwości.

  W czasie poświątecznym nastąpił gwałtowny przypływ zgłoszeń chorych do naszej placówki.Utworzyła się kilkunastoosobowa kolejka do przyjęcia.Ze względu na brak łóżek ograniczamy ilość przyjętych pacjentów od wpływów pieniędzy na ich zakup. Przygotowujemy sale oraz kompletujemy personel,aby jak najszybciej po pozyskaniu łóżek przyjąć pod opiekę kolejne osoby potrzebujące naszej pomocy. Co prawda mamy ograniczony kontrakt finansowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,ale żywimy nadzieję jego zwiększenia , co pozwoli nam pokryć koszty rozszerzonej działalności. Tymczasem zabiegamy o pieniądze, gdzie tylko to jest możliwe . Dzisiejszego dnia otrzymaliśmy darowizny od Pana Arkadiusza Konaja ze Skroniowa w wysokości 200 zł oraz Pana Mariusza Podsiedlika z Siesławic w wysokości 3000 zł.

  Dziękujemy Darczyńcom i liczymy na kolejnych.

  Pracowity i uczynny na wszystko znajdzie czas.

  Pani Natalia Zając z Buska-Zdroju jest z nami związana od blisko3 lat.Jako podolog i wolontariusz.Młoda,skromna dziewczyna przybyła do Buska z Pińczowa przez Katowice,gdzie się uczyła i podjęła pierwszą w życiu pracę.W naszym mieście dała się poznać jako sumienny,kompetentny specjalista w dziedzinie podologii.Zyskała stałych pacjentów,których zauroczyła nie tylko fachowością ,ale także grzecznością i serdecznością.Kiedy wyszła za mąż i zaczęła pracować na własny rachunek, jej gabinet przy ulicy Chopina jest oblegany przez ludzi.Dobrała więc do siebie współpracownika w osobie Pani Moniki Grochal-Poros ,oczywiście o podobnym, niezwykle miłym usposobieniu.Obydwie, mimo wypełnionych kalendarzy z umówionymi wizytami znajdują czas, aby przynajmniej raz w miesiącu przybyć do Hospicjum i zaopiekować się chorymi stopami cierpiących pacjentów.Wdzięczność tych ostatnich nie ma granic. We wtorek,tuż po świętach Wielkanocnych Panie Natalia i Monika przepracowały sumiennie cały dzień niosąc ulgę chorym.Z uśmiechem zadowolenia z wykonanej pracy opuszczały budynek Hospicjum zdradzając,że najchętniej wypoczywają w wolnych chwilach nad uroczym zalewem w Andrzejówce. Pięknie dziękujemy.
  Wielkanoc w Hospicjum

  Radosne Alleluja obwieściło na uroczystej Mszy Świętej Zmartwychwstanie Pana Jezusa i napełniło nadzieją zgromadzonych na niej chorych. Celebrujący ją Ksiądz Marcin Rokita w ciepłych słowach nawiązał do tego najważniejszego w religii katolickiej wydarzenia. "Jesteśmy wszyscy silni Chrystusem, jego życiem, cierpieniem, męczeńską śmiercią i Zmartwychwstaniem. Radujmy się i ufajmy Panu".  Podczas tej wielkanocnej mszy zgromadzeni modlili się między innymi o zdrowie Pana Mariana Jaworskiego, Prezesa naszej Fundacji św.Brata Alberta.Pan Marian potrzebuje ,ze względu na złe samopoczucie nie tylko pomocy medycznej, ale i naszej modlitwy. Ksiądz Marcin po zakończeniu mszy dotarł z komunią świętą i dobrym słowem do tych, którzy nie mogli w niej uczestniczyć, jako że są bardzo ciężko chorzy i w ogóle nie wstają ze swych łóżek.  Kierownictwo Hospicjum przekazało pacjentom życzenia lepszego samopoczucia oraz czekoladowe zajączki. Nasz sponsor, Paweł Piątek, właściciel restauracji "Dersław" zadbał o świąteczne menu. Barszcz z jajkiem i białą kiełbasą oraz inne świąteczne potrawy smakowały jak w domu.


  Minęło pół roku w nowym Hospicjum.

  W Wielki Piątek,2 kwietnia mija 6 miesięcy od uruchomienia działalności Hospicjum w nowym budynku przy ulicy Solankowej.Od 2 października 2020roku przebywało,bądź nadal przebywa 159 pacjentów.Zmarło niestety w tym okresie 61 osób,18 opuściło nasze mury po okresie rehabilitacji,bądź na własne żądanie. Aktualnie na dzień 2 kwietnia przebywa u nas w sumie 80 chorych,22 osoby na oddziale hospicyjnym i 58 osób w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Posiadamy aktualnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 15 osób w Hospicjum i 51 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.Zdecydowaliśmy się zwiększyć przyjęcia ponad kontrakt,bowiem rozumiemy dramaty potrzebujących opieki ludzi.Kolejka do przyjęć z każdym dniem rośnie.Mamy jeszcze miejsce na przyjęcie kolejnych pacjentów,ale nie posiadamy wystarczających środków finansowych na zakup łóżek dla chorych. Potrzebujemy ich jeszcze 14.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za okazywane nam wsparcie rzeczowe i finansowe. Dziękujemy Samorządowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój za pomoc w wysokości 125.000zł.Wsparł nas też Samorząd Miasta i Gminy Stopnica przekazując nam 25 000 zł.Ponadto wpłynęły ostatnio darowizny od następujących osób i firm: Pani Justyna Nurek z Buska-1000 zł,Pan Tadeusz Lalewicz z Buska-500 zł, Pani Oliwia Róża Gołpyś z Łyczby-3 500 zł,Pani Barbara Czerwińska z Kielc-1000zł, ECO-ABC Spółka z O.O. z Bełchatowa-3000 zł.Dziękujemy za życzliwość Panu Jerzemu Cicheckiemu,Kierownikowi Gazowni w Busku-Zdroju i wszystkim tym ,którzy w różnej formie pomagają nam prowadzić działalność.
  Wdzięczność i szacunek dla naszych Kapłanów

  Liturgia Wielkiego Czwartku w kaplicy Hospicjum miała tego roku wyjątkowy charakter.Stało się to za sprawą Księdza Marcina Rokity,który znalazł czas,aby kilka godzin być z naszymi pacjentami nie tylko w kaplicy,ale także przy łóżkach tych najciężej chorych.Świąteczny wystrój i oprawa mszy świętej zostały starannie przygotowane przez Panie Danutę Czaplę,Monikę Szymańską i Grażynę Kurpisz. Podczas homilii Księdza Marcina padły znamienne słowa o szacunku dla Kapłanów i modlitwie w ich intencji."Niech nie ocenia Kapłanów ten,który za nich się nie modli", to cytat z jego wystąpienia.Wspominając Wieczerzę Pańską i sakrament Kapłaństwa zachęcił zebranych do wzajemnego zaufania i szacunku dla samych siebie. Nas nie trzeba przekonywać jaką olbrzymią rolę odgrywają Księża sprawujący posługę w naszym Hospicjum.Niosą ukojenie duszy i nadzieję zbawienia.

  Dziękujemy im za zaangażowanie godne powołania jakie posiedli.


  Społeczność szkolna ze Zbludowic na świątecznie.

  Mimo panujących obostrzeń związanych z pandemią, szkolny samorząd aktywnie działa pod wodzą Pani Małgorzaty Górewicz, która także prowadzi Szkolne Koło PCK.Towarzyszą jej w tym Panie Justyna Kawacz-Piątek oraz Anna Majsak prowadzące Szkolne Koło Wolontariatu.Wspólnie z Panią Martą Kiełb, dowodzącą Harcerską Buską Drużyną Wielopoziomową zorganizowały wśród uczniów szkoły świąteczną akcję pomocy dla Hospicjum.Propagując ideę wsparcia najbardziej potrzebujących, zaprosiły uczniowską brać do zbiórki środków higienicznych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych buskiego Hospicjum. Akcja przyniosła nadspodziewane efekty.Kiedy Panie Marta Kiełb i Anna Majsak wypakowywały z samochodu zebrane dary,Pani Marta Koźmińska,Kierownik Hospicjum stwierdziła: "To bardzo duża i potrzebna pomoc,prawdziwie świąteczna, a wasz stroik dołączy do najpiękniejszych ,jakie otrzymaliśmy"

  Składamy serdeczne podziękowania organizatorom,uczniom i ich rodzicom za okazane serce,a Panu Jackowi Nowakowi,Dyrektorowi Szkoły w Zbludowicach gratulacje za postawę szkolnej społeczności oraz życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
  Niedziela Palmowa.

  Dla pacjentów Hospicjum modlitwa to droga dotarcia do jedności z Chrystusem. Szczególnie nasila się ona w okresie Wielkiego Postu , kiedy rozpamiętując mękę Pana Jezusa, chory jednoczy się z nim we własnym cierpieniu. Drogi Krzyżowe odbywające się w naszej kaplicy są mocno przeżywane przez ich uczestników. Także Niedziela Palmowa,z pozoru radosna zapowiada przecież nadchodzący nieubłaganie koniec życia ziemskiego naszego Zbawiciela . Ksiądz Proboszcz Marek Podyma przewodził modlitwie i dobrym słowem wzmacniał ducha uczestnikom mszy świętej.Bratał się z ich bólem fizycznym,rozstaniem z rodziną i wspomniał o sensie cierpienia Chrystusa.Przywołał przykład Świętego Jana Pawła II,który odszedł w cierpieniu do Pana.

  Składamy Księdzu Markowi serdeczne podziękowania za posługę kapłańską dla naszych chorych.Życzymy mu zdrowych,obfitych w łaski Boże Świąt.


  Nie tylko stroiki na świąteczny stół

  Przepiękne życzenia i stroiki jakie otrzymali nasi podopieczni i personel Hospicjum zostały wzbogacone świątecznymi przysmakami.Hurtownia "Sawa" z Buska -Zdroju przekazała nam kilkadziesiąt paczek herbaty i kawy oraz pyszne słodycze . Hurtownia "KIM" z Buska-Zdroju natomiast zaopatrzyła nas w pachnącą i delikatną o wybornym smaku szynkę na wielkanocne śniadanie. Składamy serdeczne podziękowania Państwu Prezesom "Sawy",Annie Sikora i Włodzimierzowi Wróblowi oraz Panom Tadeuszowi, Markowi Krzemińskim i Panu Andrzejowi Chrząszczowi za umiejętność podzielenia się efektami swojej pracy dla radości innych.
  Przesyłamy Właścicielom i pracownikom przyjaznych nam firm życzenia zdrowych Świąt i miłego rodzinnego wypoczynku.


  Przedszkolaki ze Zborowa z koszami życzeń.  Panie Barbara Walasek, Katarzyna Osak, Justyna Pałys i Barbara Ratuszniak,nauczycielki z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie,gmina Solec-Zdrój zorganizowały wśród przedszkolaków i uczniów z klasy "O" świąteczną akcję życzeń dla chorych w buskim Hospicjum.W jej ramach dzieci wykonały wiele pięknych prac zawierających serdeczne przesłania dla naszych podopiecznych. Najpiękniejsze z nich przywiozła do Hospicjum jedna z mam,której córeczka jest jedną z autorek malowanych życzeń,Pani Maria Lisowska z Solca-Zdroju. Pani Maria,to nasza wyróżniająca się aktywnością wolontariuszka,osoba o artystycznym usposobieniu i wdzięku.

  Dziękujemy Panu Zbigniewowi Szotowi ,Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Zborowie,a na ręce Pana Adama Pałysa,Wójta Gminy Solec-Zdrój przesyłamy najlepsze życzenia dobrego zdrowia i świątecznej wielkanocnej radości dla wszystkich mieszkańców gminy.


  Bank ma nowoczesny wygląd,a my korzyści.

  Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju,to świetnie zarządzana jednostka,przyjazna wielkiej rzeszy klientów indywidualnych i zbiorowych z naszego regionu.Jak przystało na instytucję sukcesu Zarząd tej jednostki podjął decyzję o kompleksowej modernizacji siedziby przy ulicy Batorego.Unowocześniono systemy bankowe, dostosowując je do współczesnych wymogów,a przy okazji wymieniono wyposażenie, w tym meble.Te ostatnie Zarząd postanowił podarować Hospicjum.Już w październiku ubiegłego roku przekazano ich większość ,co umożliwiło rozpoczęcie naszej działalności.W czwartek,25 marca ostatnia partia szaf,biurek i innego sprzętu pozwoliła nam zakończyć proces urządzania pomieszczeń administracyjnych i magazynowych. To wielka dla nas pomoc,za którą składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Anny Karwat,Przezesa Zarządu i Pani Doroty Kumor,z-cy Prezesa. Należy przypomnieć,że wszystkie operacje dla Hospicjum,Bank Spółdzielczy realizuje bezpłatnie.
  Dla wszystkich pracowników banku przesyłamy życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.


  Z palmą i życzeniami dla Hospicjum.  Gmina Kazimierza Wielka to nasz wierny i wypróbowany Przyjaciel.Kolejny raz tego doświadczyliśmy.W piątek ,26 marca tuż przed Niedzielą Palmową złożyła nam wizytę delegacja z tego serdecznego miasta.Na jej czele z życzeniami lepszego zdrowia i wielkanocnej nadziei od Pana Adama Bodziocha,Burmistrza Kazimierzy Wielkiej przybyła Pani Agnieszka Styczeń,Naczelnik Wydziału Promocji kazimierskiego ratusza. Towarzyszyła jej delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Broniszowa,której reprezentantki Panie Jolanta Pietrzyk i Alina Kwiecień podarowały naszemu Hospicjum wspaniałą palmę wielkanocną,a na poczęstunek dla pacjentów przekazały olśniewającej urody i znakomitego smaku baby wielkanocne i inne domowej roboty smakołyki. Dziękujemy autorkom tych prezentów :Wioletcie Kular,Agnieszce Bombie,Katarzynie Polak,Lidii Nowak,Beacie Widłak,Dorocie Słoka,Annie Motyce,Krystynie Baran, Ewie Pietras,Marii Oracz,Agnieszce Krzysztofczyk,Joannie Pietrzyk no i oczywiście Jolancie Pietrzyk i Alinie Kwiecień.

  Wszystkim Darczyńcom przekazujemy serdeczne podziękowania,a na ręce Pana Burmistrza przesyłamy najlepsze życzenia wielkanocne dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.


  Życzenia od dzieci z Siesławic.  Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego postanowili wykonać kartki świąteczne dla pacjentów Hospicjum.Pod kierunkiem Pań Barbary Skrzypek i Marty Bonar namalowali,wykleili i podpisali piękne prace z motywami Świąt Wielkanocnych.Skierowali je do każdego naszego podopiecznego,aby umiliły im pobyt w naszym ośrodku.Wszystkie te prace nauczycielki dostarczyły do Hospicjum wraz z serdecznymi życzeniami lepszego zdrowia i wielkanocnej nadziei.

  Bardzo dziękujemy uczniom i ich nauczycielom,a na ręce Pani dyrektor Beaty Durnaś przesyłamy wyrazy wdzięczności za pamięć i życzenia radosnych Świąt oraz smacznego jajka.


  Piękna zapowiedź Świąt.  Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami,czego zwiastunem są napływające życzenia świąteczne dla naszych podopiecznych i personelu Hospicjum.Jedne z pierwszych przybyły do nas Panie z buskiego Klubu Seniora,przynosząc życzenia radosnych i zdrowych świąt.Przygotowały dla naszych pacjentów wyszukane w formie i niezwykle urocze ,dopracowane pod każdym względem stroiki wielkanocne.Ileż pracy i serca włożyły w te arcydzieła : Teresa Garula,Janina Walczak,Barbara Wilk,Barbara Kobos, Marianna Kosałka,Jadwiga Meus,Zofia Wybraniec,Bogusława Król i Krystyna Balant. Panie są uczestniczkami projektu artystycznego "Rękodzieło"realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju pod kierunkiem Pani Marzeny Zatorskiej.

  Serdecznie gratulujemy efektów zajęć rękodzielniczych i dziękujemy za pamięć o naszych podopiecznych i pracownikach Hospicjum.


  Kobieta dwóch pasji.

  Szczególnie w obecnych uwarunkowaniach, znalezienie sił na pracę zawodową i społeczną to wielka sztuka.Są jednak takie osoby, które to potrafią.Do nich należy Pani Anna Korczyńska-Wieloch z Buska-Zdroju,kobieta sukcesu zawodowego z wrażliwym sercem na potrzeby innych.Pani Ania prowadzi od 10 lat Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SŁONECZKO",a ponadto od 8 lat Fundację "SŁONECZNA PRZYSZŁOŚĆ",która zajmuje się promowaniem profilaktyki przeciw nowotworowej.Razem z Panią Agnieszką Nowak i całym swoim zespołem realizuje wiele bardzo pożytecznych społecznie inicjatyw.Jedną z nich jest pomoc naszemu Hospicjum.Doświadczyliśmy jej już w minionych latach ,a obecnie otrzymaliśmy kolejne dary w postaci specjalistycznego łóżka dla chorych,sprzętu rehabilitacyjnego, a dzięki staraniom Pani Ani sponsor z Kielc,Pan Maciej Barański przekazał na hospicyjną świetlicę duży,wysokiej klasy telewizor.
  Dziękujemy Pani Annie jej przyjaciołom,współpracownikom i kolegom tworzącym łańcuch życzliwości za okazane serce i wymierną pomoc.


  Nie przestają pomagać.

  Jesteśmy bardzo wdzięczni kolejnym osobom,które pomagają naszemu Hospicjum. Ma to duże znaczenie dla prowadzonej przez naszą Fundację działalności .Wzrost cen usług ,leków i materiałów medycznych powoduje ,że każda pomoc się liczy.Mamy wiernych przyjaciół,jak chociażby Panią Jadwigę Karczewską,która wraz ze swoim bratem,Ryszardem Słowakiem kolejny raz dostarczyła nam partię środków higienicznych. Z kolei Pani Doktor Lucyna Krekora przyniosła dla chorych kilkanaście książek. Natomiast Pani Katarzyna Biała na pogrzebie Pani Zofii Nowak zorganizowała zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum ,w wyniku której zebrano do puszek 418 złotych.

  Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

  Darczyńcy dla Hospicjum

  W trudnym okresie działalności,kiedy wydajemy dużo pieniędzy na zabezpieczenia przed pandemią, znajdujemy pomoc u wielu osób.Ich działania pomocowe są zróżnicowane,ale wszystkie bardzo przydatne. Pani Jadwiga Skrzypek z Siesławic przekazała nam nowe specjalistyczne łóżko dla chorych,Dariusz Segda z Palonek podarował wózek inwalidzki,a Lidia Kozioł z Pińczowa przekazała nam kwotę 425 zł zebraną na uroczystości pogrzebowej swojej mamy Teresy Ciacia. Z kolei anonimowy mieszkaniec Buska-Zdroju przywiózł do hospicyjnej biblioteki dwie olbrzymie paczki książek o różnej tematyce ,czym ucieszył wielu pacjentów, dla których książka jest codziennym przyjacielem. W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

  Święta ciąg dalszy.  Wolontariuszki z Zespołu Szkół w Cudzynowicach wiedzą,czym można sprawić przyjemność naszym pacjentkom, szczególnie z okazji Dnia Kobiet.Grupa dziewcząt pod kierunkiem Pań Małgorzaty Milki i Sylwi Psuj przywiozły kosz pięknych, wykonanych samodzielnie sztucznych kwiatów i upieczone także własnymi siłami smakowite ciasta. Po przekazaniu naszym podopiecznym życzeń i podarunków, uczennice Technikum Fryzjerskiego zajęły się pielęgnacją fryzur czekających na tę chwilę pań.Karolina Marzec, Aleksandra Czajka,Natalia Jarząbek,Weronika Kasza i Magdalena Żarnowiecka sprawnie czesały ,podcinały i układały włosy miło reagujących na to schorowanych osób. W ich oczach było widać ogromną wdzięczność i zadowolenie.Nie wszystkie panie mogły skorzystać z usług uczennic ze względu na ograniczony czas jakim te ostatnie dysponowały,ale padły obietnice o kolejnej wizycie wolontariuszek,co zostało przyjęte z olbrzymim zadowoleniem.

  Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za okazane serce. Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Ekonomicznych w Cudzynowicach koło Kazimierzy Wielkiej składamy także najpiękniejsze podziękowania.


  Dzień pełen życzeń i kwiatów  Pacjentki czekały na ten dzień z niecierpliwością.Nie zawiodły się na naszych wolontariuszach i sponsorach.Dzień Kobiet w Hospicjum miał okazały i niezwykle serdeczny przebieg.Po życzeniach przekazanych od Burmistrza Buska,Dyrektor Jarosław Zatorski przedstawił gości uroczystości,którymi byli: Maria Wiśniewska,Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury,Jadwiga Karczewska,Prezes Buskiego Stowarzyszenia Diabetyków,Alicja Kłonicka,Skarbnik Gminy Szydłów oraz Maria Mazur i Andrzej Walejnis,przedstawiciele Klubu Seniora.  Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne.Na salę wkroczyli buscy harcerze z naręczami kwiatów i wykonanymi przez siebie serduszkami.Zaprezentowali taniec irlandzki,a potem bardzo ciepło przyjęty taniec w sukniach ślubnych,po którym artyści wręczyli kwiaty wszystkim obecnym na sali kobietom.Tancerkami były:Aleksandra Czarnecka,Monika Czarnecka,Kinga Osak,Klaudia Osak,Izabela Prokop,Adrianna Kłuskiewicz i Harcmistrz Teresa Leszczyńska.Nad całością czuwał Adam Gadawski, Komendant Hufca.Pomiędzy prezentacjami tanecznymi wystąpiły dziewczęta z Zespołu Szkół im.Mikałaja Kopernika w Busku-Zdroju.Zaprezentowały one znane piosenki we własnej aranżacji otrzymując od publiczności gromkie brawa.Również opiekunka grupy,Pani Profesor Iwona Kąkol,była z występu Aleksandry Borzęckiej,Moniki Czerw i Agnieszki Czerw bardzo zadowolona. Następnie pokazała swoje umiejętności wokalne Agata Zatorska,uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach,która z werwą i uśmiechem zaprezentowała piosenki dobrane do klimatu Święta Kobiet.  Na zakończenie koncertu wystąpił w galowym mundurze ułańskim Jarosław Banasik wykonując wiele przedwojennych szlagierów tej elitarnej formacji,jaką byli ułani.Pomiędzy piosenkami sypał jak z rękawa dykteryjkami z życia Wieniawy-Długoszewskiego oraz współczesnymi dowcipami na temat kobiet.Muzycznie towarzyszył mu w występie Mariusz Maliga,przypominając przeboje Zbigniewa Wodeckiego. To świąteczne wydarzenie zakończył poczęstunek sponsorowany przez Marię Mazur,Mariana Zeliasia i Pawła Piątka,właściciela restauracji "Dersław", na który zaprosiła Marta Koźmińska,Kierownik Hospicjum.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia,jego organizatorom i sponsorom.
  Wspólnota solidarna z Hospicjum.

  Przy kościele p.w. św,Brata Alberta w Busku działa od wielu lat organizacja katolików świeckich pod nazwą Wspólnota Świętego Brata Alberta.Dała się ona poznać społeczności Buska z wielu inicjatyw o charakterze religijnym i społecznym. Jej członkowie z dużym zaangażowaniem pracowali przez lata na rzecz budowy Hospicjum,a obecnie są naszymi przyjaciółmi w dziele prowadzenia już istniejącego Domu Miłosierdzia.Otrzymaliśmy od wspólnoty wiele pomocy przy organizowanych zbiórkach pieniężnych,kwiatów i ozdób przy urządzaniu budynku ,a ostatnio członkowie Wspólnoty przekazali składkę na zakup środków czystości w wysokości 250 zł.Jest to znacząca kwota,biorąc pod uwagę fakt,że grupę Darczyńców stanowią głównie emeryci zmagającymi się często z dużymi problemami dnia codziennego.

  Składamy serdeczne podziękowania za życzliwe wsparcie między innymi Państwu: Aleksandrowi Palmowskiemu,Celinie Szczubiał,Andrzejowi Banasiowi,Danucie Tomasik, Jolancie Dabińskiej,Krystynie Bogacz,Wojciechowi Kalecie,Januszowi Pawełczykowi, Halinie Kluzik i wszystkim niewymienionym z nazwiska.

  Pomóc nie tylko swoim.

  Obserwując zachowania rodzin w obliczu śmierci kogoś bliskiego,u wielu osób zauważamy chęć pomocy tym,którzy jeszcze cierpią w chorobie,obcych dla nich ludzi. Ciężka,nieuleczalna choroba bliskiej osoby,to wielka trauma dla każdej rodziny. Szczególnie jest to dotkliwe w dobie pandemii,kiedy obostrzenia sanitarne nie pozwalają być przy łóżku chorego.Śmierć często następuje w samotności.Rodziny bardzo to przeżywają.Zdarzają się przypadki,że po odejściu bliskiej osoby krewni niosą pomoc pozostałym w Hospicjum pacjentom.Takim przykładem jest zachowanie rodziny śp.Krzysztofa Kałamagi, którego rodzeństwo przekazało na rzecz Hospicjum 1500 zł darowizny.Pani Jadwiga Ściug z Pawłowa,gmina Nowy Korczyn po śmierci męża przekazała dla pacjentów naszego ośrodka znacznej wartości środki czystości i ochrony osobistej. Mieliśmy w przeszłości także przypadki apeli rodzin zmarłego, aby na pogrzebie zamiast kwiatów przeprowadzić zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum. Podziwiamy tego typu zachowania i w imieniu pacjentów za nie dziękujemy.

  Wielki Post w Hospicjum  Z wdzięcznością dziękujemy Ks. Proboszczowi Markowi Podymie za posługę kapłańską w Środę Popielcową rozpoczynającą czas Wielkiego Postu. To dzięki jego postanowieniu w każdy piątek tego okresu liturgicznego będą się odbywać spotkania na Drodze Krzyżowej w hospicyjnej kaplicy. W piątek 19 lutego odbyła się pierwsza Droga Krzyżowa prowadzona przez Ks. Diakona Nikodema Wawrzyniaka z kościoła pw. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Ks. Proboszcz zadeklarował, że kolejne Drogi Krzyżowe będą prowadzić inni kapłani z parafii, której jest Proboszczem. Ponieważ Hospicjum buskie nie ma stałego kapelana, stąd dobrowolna posługa kapłańska ma nieocenione znaczenie dla pacjentów naszego ośrodka.


  Inicjatywa Księdza Marka  Ksiądz Marek Tazbir, proboszcz parafii Szaniec postanowił wesprzeć nas w założeniu wewnętrznego nagłośnienia z kaplicy Hospicjum do pokoi chorych.Dzięki jego pomysłowi będzie można transmitować msze święte i inne wydarzenia odbywające się w kaplicy. To bardzo cenna inicjatywa, bowiem aktualnie na 70 pacjentów naszego ośrodka tylko 20 osobom stan zdrowia pozwala na osobisty udział we mszy świętej,czy też innych spotkaniach.Większość jest "przywiązana" do łóżek i dla nich będzie to bardzo użyteczne.Aby zrealizować swój zamysł Ksiądz Tazbir przeprowadził zbiórkę parafialną, której efektem było zebranie 740 złotych oraz pozyskał sponsora darującemu na ten cel 1000 zł.Dziękujemy bardzo za cenną inicjatywę i otrzymane pieniądze.

  Księże Marku,Szczęść Boże

  Piosenka żołnierska na "ostatki"  Zespół KONSONANS z Pacanowa sprawił miłą niespodziankę pacjentom i personelowi naszego Hospicjum ,umilając piosenką pożegnanie karnawału.

  W tych trudnych i smutnych czasach znaleźli się ludzie chcący w ten właśnie sposób poprawić choćby na chwilę samopoczucie chorym odrywając ich od monotonii pobytu z daleka od rodziny i znajomych.Występ zespołu został niezwykle ciepło przyjęty przez widzów,a znane przeboje gorąco oklaskiwane.Te entuzjastyczne uniesienia zawdzięczamy znakomitym i niezwykle sympatycznym artystom-amatorom: Mariuszowi Malidze,Rafałowi Rojowi,Sylweriuszowi Tomalskiemu oraz kierownikowi zespołu Jarosławowi Banasikowi.

  Dziękujemy bardzo naszym Gościom z Pacanowa za okazane serce i gratulujemy wspaniałych umiejętności artystycznych.Zapraszamy ponownie.

  Światowy Dzień Chorego w buskim Hospicjum  11 lutego 2021 roku przejdzie do historii jako wyjątkowy dzień dla naszych podopiecznych i personelu.Stało się to za sprawą wielu pamiętających o nas ludzi. Ksiądz Marek Tazbir,Proboszcz z Szańca przygotował niezwykle piękną oprawę uroczystej mszy świętej z indywidualnym błogosławieństwem fatimskim i namaszczeniem dla chorych.Goście z Chmielnika oraz Pani Teresa Leszczyńska,Komendant Hufca ZHP przywieźli pączki i inne słodycze ,Pan Maciej Gawin,Radny Sejmiku wraz z Panią Magdaleną Różycką-Konieczną,Radną Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Panem Markiem Grędą przekazali podarunek dla Hospicjum w postaci pulsoksymetrów. Przybyli Darczyńcy naszego Ośrodka : Pan Mieczysław Sas,Pani Doktor Barbara Czerwińska z Kielc wraz ze swoim bratem Józefem Flagą z Krakowa,Pani Maria Lisowska z Solca Zdroju oraz Pan Andrzej Król,budowniczy obiektu Hospicjum.

  Jak zwykle niezawodne Wolontariuszki:Panie Natalia Zając i Monika Grochala-Poros od rana pracowały przy pacjentach czyniąc zabiegi podologiczne.Gościem honorowym uroczystości był Profesor Krzysztof Bielecki.Życzenia dla chorych od Pana Waldemara Sikory przekazał Jarosław Zatorski. Wspaniale zaprezentowała się delegacja Szkoły w Siesławicach ,w osobach Pań Barbary Skrzypek i Ewy Złotnik przekazując na ręce reprezentantki chorych życzenia i śliczny bukiet kwiatów.

  Hospicyjna kaplica rozbrzmiewała pięknem śpiewu pieśni kościelnych i tradycyjnych, w których dominował swoim mocnym głosem Pan Profesor Bielecki.Na zakończenie uroczystości wystąpili przyjaciele naszego Ośrodka ,Pan Paweł Korepta ze swoją nie mniej utalentowaną córką Julią.Muzyka klasyczna i popularna w ich doskonałym wykonaniu dopełniła całości wydarzenia.Dziękujemy wszystkim naszym Gościom za obecność na tej wzruszającej uroczystości.

  Jak ważna jest dobra rodzina


  Obserwując pobyt chorych w naszym Hospicjum,łatwo można zauważyć,jak rodzina wspomaga bliską osobę w cierpieniu i osamotnieniu.Są bliscy,którzy niezależnie od miejsca zamieszkania mają stały kontakt z naszymi pacjentami.Są przykłady nawet nadopiekuńczości.W dobie pandemii powodującej utrudniony kontakt osobisty,jest wiele osób proszących zobaczyć ukochaną osobę choćby przez okno, przekazać jej coś miłego,czy znaleźć czas na krótką rozmowę telefoniczną z chorym,czy personelem pytając o stan zdrowia.Jak to jest ważna sprawa,niech świadczy codzienne badanie stanu psychicznego pacjentów przez psychologa ,który zauważa zwiększoną ilość osamotnionych chorych z myślami samobójczymi.Ileż radości choremu może sprawić rodzina przesyłając życzenia,czy też słodycze,co jest wyrazem pamięci i miłości.

  Wczoraj 2 lutego mieliśmy jeden z wielu miłych przykładów,gdyż rodzina przekazała naszej podopiecznej Sabinie Chadzak wspaniały tort z okazji jej imienin i 90 rocznicy urodzin. Dzisiaj natomiast rodzina pamiętała o Helenie Chochołek, która ukończyła 80 lat. Gratulujemy i dziękujemy.


  Babeczki na dzień Babci.


  Przeważająca większość pacjentów naszego Hospicjum to kobiety i babcie zarazem.

  To dla nich głównie zorganizowaliśmy 30 stycznia wieczór z okazji Dnia Babci.Msza Święta celebrowana przez Wolontariusza Hospicjum,Księdza Marcina Rokitę miała wyjątkowy przebieg, gdyż Ksiądz oprócz oprawy duchowej przeprowadził swoistą gimnastykę dla uczestników mszy. Przy stosownych pieśniach wszyscy mieli zadanie w rytm melodii gestykulować swoim ciałem zobrazowując treść pieśni.Bardzo wszystkim ta zabawa przypadła do gustu,wywołując zbiorową wesołość.

  O oprawę kulinarną zadbali Goście,delegacja z Kazimierzy Wielkiej,z Panią Agnieszką Styczeń, przedstawicielką Pana Burmistrza Adama Bodziocha do spraw promocji gminy.Pani Agnieszka przywiozła z sobą Panie Annę Motykę i Jolantę Pietrzyk z Koła Gospodyń Wiejskich z Broniszowa. Kobiety z tego Koła,a jest ich 14 przygotowały dla Babć piękne i pyszne babeczki ,a dla Dziadków smakowity chrust,czyli faworki.Radości było co nie miara. Przesyłamy dla Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Broniszowie najpiękniejsze podziękowania za podjęty trud, a Pani Agnieszce Styczeń dziękujemy za znakomity pomysł.


  Miłe z pożytecznym


  Niejednokrotnie już wspominaliśmy jak ciepło i miło są przyjmowane przez pacjentów Hospicjum wizyty wolontariuszy.Szczególnie wtedy,gdy są nimi młodzi,pełni radości i dobroci ludzie.Do takich bez wątpienia należą uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Ekonomicznych w Cudzynowicach koło Kazimierzy Wielkiej.Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w poniedziałek 25 stycznia przybyły do nas tylko dwie uczennice Technikum Fryzjerskiego z wyżej wymienionej szkoły:Natalia Jarząbek i Karolina Marzec,które pod nadzorem nauczyciela zawodu ,Pani Sylwi Psuj zadbały o fryzury chętnych Pań z grona chorych.Ileż było radosnych przeżyć przy pielęgnacji włosów i doboru fryzur.Wdzięczność naszych pacjentek nie miała końca.Pracowite i wiele już umiejące uczennice spędziły długi wieczór z chorymi,a odjeżdżając z uśmiechem zostawiły zapewnienie,że jeszcze tutaj wrócą.

  Dziękujemy wolontariuszkom,a szczególnie organizatorce wizyty,Pani Małgorzacie Milce. Dyrekcji Szkoły,oprócz podziękowań przesyłamy serdeczne gratulacje z tytułu aktywności Szkolnego Koła Wolontariatu.


  Rok 2020 w statystyce pacjentów.


  W ubiegłym roku świadczyliśmy usługi w dwóch lokalizacjach. Do 5-go października pracowaliśmy w użyczonych od szpitala pomieszczeniach dysponując jednorazowo 12 łóżkami w Hospicjum i 15 w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym.Od 5 października prowadziliśmy działalność w nowym budynku przy ulicy Solankowej przy większej ilości miejsc, ale z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. W 2020 roku przebywało łącznie w Hospicjum 75 osób,najwięcej z gmin:Busko-Zdrój, Pińczów, Stopnica i Solec Zdrój.W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z kolei z naszych usług skorzystało 81 pacjentów głównie z gmin :Busko-Zdrój, Pacanów, Kazimierza Wielka i Nowy Korczyn. Aktualnie w styczniu 2021 roku przebywa u nas 18 pacjentów w Hospicjum i 48 pacjentów w ZOL-u. Posiadamy docelowo łącznie 94 miejsca,ale brakuje nam pieniędzy na zakup dodatkowych łóżek ,a ponadto płynność przyjęć krępują obostrzenia związane z covid 19. W ostatnim czasie praktycznie zanikła pomoc dla naszej placówki,do wyjątków należy zakup środków czystości przez Pana Michała Nowaka z Legionowa i Państwa Jadwigi i Kazimierza Jędrzejskich z Chmielnika.Bardzo dziękujemy i prosimy o wsparcie 1 % z odpisu podatkowego.
  Pomoc Wojewody nie ustaje.


  Zagrożenie epidemią koronawirusa nadal trwa ,a w związku z tym istnieje olbrzymie zużycie ubrań ochronnych w Hospicjum.Pacjentami,których jest 70 opiekuje się personel liczący 58 osób. Tak więc codzienne zapotrzebowanie na środki ochronne jest bardzo duże.Nie poradzilibyśmy sobie z tym problemem,gdyby nie życzliwość wielu ludzi i różnych instytucji.Największa pomoc napływa od służb Pana Wojewody.Dzięki decyzji Pana Roberta Sabata,Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy kolejne wsparcie w postaci:
  Kombinezonów ochronnych w ilości 200 sztuk,
  Rękawic ochronnych w ilości 1800 par,
  Czepków medycznych w ilości 200 sztuk,
  Osłon na buty w ilości 80 par.

  Dziękujemy Panu Zbigniewowi Koniuszowi,Wojewodzie Świętokrzyskiemu i jego współpracownikom za okazaną pomoc.


  Mimo pandemii tradycja podtrzymana.


  Od wielu już lat Pan Mieczysław Sas,znany przedsiębiorca z Buska z okazji swoich imienin organizował przyjęcie,na którym zamiast kwiatów, czy prezentów jego koledzy i przyjaciele zgodnie z wolą solenizanta przekazywali pieniężne datki na Hospicjum. W tym roku tradycyjne spotkanie nie doszło do skutku z wiadomych przyczyn,ale Pan Mieczysław nie zapomniał o nas,przekazując na potrzeby naszego ośrodka kwotę 10.000zł.Jest to już kolejna olbrzymia pomoc od tego niezwykłego ,pełnego dobra i życzliwości Przyjaciela ludzi.

  Dziękujemy Panie Mieczysławie,życząc zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym


  Myślą o nas i w dalekich stronach.


  Miło nam poinformować o wyrazach solidarności z buskim Hospicjum,jakie otrzymujemy w życzliwych słowach i wymiernych działaniach.Wiele osób i instytucji z poza obszaru naszej działalności pomogło nam w budowie,wyposażeniu i w bieżącym utrzymaniu Hospicjum.Często napływają do nas datki,bądź dary rzeczowe,które świadczą o dobroci serca często anonimowych osób z odległych Busku miejscowości.Jednymi z takich Darczyńców są Pani Barbara Czerwińska z Kielc i Pan Józef Kowalczyk z Dąbrowy Górniczej przekazując nam po raz kolejny pomoc finansową,odpowiednio 500zł i 800zł.

  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom z dalekich stron,mając na uwadze,że niektórzy bardzo bogaci buszczanie,czy pińczowianie nigdy nas nie wsparli ani złotówką.


  Kolejne wsparcie od Wojewody


  W dobie ciągłego zagrożenia wirusem COVID 19 z każdym dniem wzrastają w Hospicjum wydatki na odzież ochronną dla personelu opiekującego się naszymi pacjentami.To już poważny odsetek budżetu ośrodka.Narodowy Fundusz Zdrowia nie przekazuje jakichkolwiek środków finansowych na ten cel.Musimy sobie radzić sami.Ślemy prośby o wsparcie do wszelakich instytucji , ale jedynie służby Pana Wojewody,Zbigniewa Koniusza odpowiedziały kolejny raz pozytywnie na nasz apel o pomoc.Otrzymaliśmy w darze kombinezony ochronne,fartuchy i rękawice,co prawda w małych ilościach,ale pozwala to zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby.Jeden kombinezon ochronny kosztuje blisko 80zł,a wykorzystuje się go jednorazowo,a więc przekazane 50 sztuk to równowartość kwoty blisko 4000zł.

  Dziękujemy Panu Robertowi Sabatowi ,Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego za udzielenie pomocy naszemu Hospicjum.


  Noworoczni Darczyńcy


  Z początkiem Nowego Roku oprócz wielu życzeń otrzymaliśmy wsparcie na bieżące działanie Hospicjum.Wpłat dokonali: Teresa Łuszcz z Pacanowa- 1000zł Piotr Oszywa z Buska-Zdroju 1000 zł- Elżbieta Siekierska z Warszawy(prywatnie żona Pana Posła Czesława Siekierskiego)-1000zł Miłą niespodziankę sprawili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Suliszowa,gmina Chmielnik fundując specjalistyczne łóżko dla chorych.Ten jakże potrzebny nam dar dostarczył osobiście Naczelnik suliszowskiej OSP,Pan Marcin Gola,znany przedsiębiorca prowadzący wraz ze swoją żoną Aldoną firmę budowlaną znaną z wysokiej jakości prac wykończeniowych i dociepleniowych.

  Dziękujemy serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego naszym Dobrodziejom.


  Życzenia noworoczne

  Niezmordowane Wolontariuszki


  O Pani Natalii Zając można by mówić bez końca :miła,uczynna,wrażliwa i bardzo opiekuńcza.Ta wspaniała Pani Podolog przynajmniej raz w miesiącu przybywa do Hospicjum,aby nieść ulgę schorowanym pacjentom.Tak było i 28 grudnia,kiedy to wraz z Panią Moniką Grochalą-Poros przez cały dzień czyniła zabiegi na stopach i paznokciach osób potrzebujących pomocy.Wdzięczne oczy chorych są wielką podzięką za okazane serce, a my doceniamy pracę wiernych Wolontariuszek serdecznym" dziękujęmy".

  Pani Natalia przekazała także dla naszych podopiecznych 8 kompletów pięknej pościeli i najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym 2021 Roku.


  Wigilijne odwiedziny z prezentem pod choinkę.


  W wigilię Bożego Narodzenia przybyła do naszego Hospicjum Pani Katarzyna Czapla-Dębowska,właścicielka gabinetu kosmetycznego "Atelier of Beauty" ,aby złożyć życzenia świąteczne dla chorych przebywających w Hospicjum oraz przekazać dla nich prezent w postaci 20 kompletów wysokiej jakości pościeli.Ten piękny i jakże potrzebny podarunek został z wdzięcznością przyjęty przez Panią Martę Koźmińską, Kierownika Hospicjum.

  Bardzo dziękujemy za wsparcie i życzliwość Pani Katarzynie Czapli-Dębowskiej i polecamy nie tylko eleganckim kobietom usługi w jej renomowanym gabinecie przy ulicy Sądowej 11.


  Życzenia świąteczne
  Kolejna świąteczna pomoc dla Hospicjum


  Pan Zbigniew Koniusz ,Wojewoda Świętokrzyski przekazał nam środki ochrony osobistej w postaci 7 opakowań rękawiczek,50 przyłbic oraz 20 opakowań fartuchów ochronnych.Uprzejmie dziękujemy Panu Wojewodzie i jego służbom na czele z Panem Robertem Sabatem,Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za okazaną pomoc.
  Wpłynęły również darowizny finansowe od następujących osób:
  Aldony Zawady z Drugni-400zł.
  Anny Kawalec z Sandomierza-2500zł.
  Arkadiusza Szostaka z Kielc-500zł.
  Teresy Kolanowskiej z Siesławic-200zł

  Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy i życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 roku.

  Z życzeniami u Pana Mieczysława.


  Staramy się pamiętać o wszystkich Darczyńcach i Przyjaciołach Hospicjum w Busku, ale nie możemy osobiście dotrzeć z podziękowaniami i życzeniami do każdego z osobna. Wszak zrobiliśmy jeden wyjątek ze względu na wyjątkowe zasługi naszego Dobrodzieja. Tuż przed świętami odwiedziliśmy Pana Mieczysława Sasa,któremu tyle zawdzięczamy. To on zapisał się złotymi głoskami w długim procesie budowy i wyposażenia Hospicjum. Podziękowaliśmy za jego serdeczność i hojność,ale też wyjątkową dobroć dla ludzi. W obliczu nadchodzących świąt i jego imienin składamy Panu Mieczysławowi życzenia dobrego zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
  Szkoła Trójka na szóstkę.


  Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im.Płk.Aleksandra Krzyżanowskiego:Wilka" Marek Madetko ma powód do zadowolenia obserwując aktywność swoich dzieci,młodzieży i ich nauczycieli.To wprost niesamowite,że społeczność szkolna potrafiła w tak trudnym czasie przeprowadzić szlachetną i bardzo owocną akcję.W ramach inicjatywy "Razem na Święta" wspartej patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzono zbiórkę rzeczową dla pacjentów buskiego Hospicjum. W jej wyniku uczniowie dostarczyli do szkoły środki ochrony osobistej oraz środki czystości na kwotę około 4000zł.Ponadto wykonali własnoręcznie ponad 200 pięknych kartek świątecznych,które wraz z zebranymi darami dostarczyła do nas delegacja nauczycieli w składzie:Joanna Bucka,Z-ca Dyrektora,Agata Kądziela i Agnieszka Kumor.Panie nauczycielki w pokoju wolontariuszy rozłożyły na stole prace dzieci i przekazały kierownictwu Hospicjum najlepsze życzenia dla chorych i ich opiekunów.Serdecznie dziękujemy całej społeczności Trójki,a Panu Dyrektorowi przekazujemy najlepsze życzenia dla całego grona pedagogiczno-opiekuńczego szkoły,a uczniom samych dobrych wyników w nauce.Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2021 Roku.
  Zdalny wolontariat też skuteczny.


  Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki działająca w licznym Kole Szkolnego Wolontariatu w ubiegłym roku często gościła w murach naszego Hospicjum.Przebywali z chorymi zajmując ich rozmową,czytaniem czy też karmieniem.Najważniejszy dla pacjentów był sam widok młodych,uśmiechniętych twarzy.Pandemia odmieniła wszystko ,ale buscy wolontariusze postanowili działać zdalnie. Rozprowadzili wśród znajomych cegiełki na Hospicjum,zbierając w ten sposób 1000 zł. Z okazji nadchodzących świąt dostarczyli do swojej szkoły własnoręcznie wykonane i pięknie opakowane ciasteczka oraz stroiki.Te dary serca przywieźli do nas opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu,Panie Barbara Galant i Agata Iwan.Dla pacjentów i personelu placówki Panie Barbara i Agata złożyły życzenia świąteczne i noworoczne. Bardzo serdecznie dziękujemy i przesyłamy na ręce Pana Tomasza Galanta,Dyrektora I L.O. w Busku-Zdroju świąteczne pozdrowienia,a całej społeczności szkolnej najlepsze życzenia na Nowy 2021 Rok.
  Pan Burmistrz z życzeniami w Hospicjum.


  W ostatnią niedzielę adwentu,20 grudnia w kaplicy naszego Hospicjum odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez Księdza Marka Podymę, Proboszcza Parafii p.w.Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju.Na mszy wśród chorych i personelu pojawili się :Waldemar Sikora,Burmistrz Buska-Zdroju, Bernard Solecki,Dyrektor Szpitala Wojskowego,a jednocześnie Wolontariusz Hospicjum oraz Marian Jaworski,Prezes Fundacji Gospodarczej św.Brata Alberta w Kielcach,prowadzącej Hospicjum w Busku.Po zakończeniu mszy świętej , pracownicy Hospicjum złożyli Gościom podziękowania za okazaną pomoc w procesie tworzenia naszej placówki i przekazali im najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.Pan Waldemar Sikora w swoim wzruszającym wystąpieniu złożył podziękowania dla załogi Hospicjum i przekazał życzenia lepszego zdrowia dla pacjentów. Wizyta Pana Burmistrza jest dla nas kolejnym świadectwem wielkiej troski naszego Włodarza o ludzi potrzebujących pomocy.Dziękujemy


  Świąteczna Buskowianka


  Miły i bardzo potrzebny prezent otrzymaliśmy z inicjatywy Pana Wojciecha Lubawskiego, Prezesa Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. - 1368 butelek wody mineralnej w 0,5 litrowych opakowaniach dostarczonych przez Pana Gerarda Jakubowskiego Kierownika Działu Rozwoju, Promocji i Marketingu.Ten bardzo ważny składnik diety naszych pacjentów jest codziennie obecny na każdym stoliczku chorego.Jesteśmy przekonani,że w myśl zasady "świeża woda zdrowia doda" ten podarunek poprawi samopoczucie podopiecznych. Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezesa Wojciecha Lubawskiego, Pani Elżbiety Śliwy, Kierownik Działu Produkcji i Sprzedaży "Buskowianki" , Pana Adama Sroki Kierownika Produkcji oraz życzymy pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2021 Roku.
  Stroiki na Chorych stoliki


  Pani Anna Korczyńska-Wieloch,Prezes Fundacji "Słoneczna Przyszłość" z Buska-Zdroju wraz ze swoją zastępczynią Panią Agnieszką Nowak przekazały dla naszych pacjentów 70 świątecznych stroików wykonanych w przedszkolu artystyczno-językowym "Słoneczko" przez dzieci , ich nauczycieli oraz opiekunów.Składając życzenia Pani Prezes podkreśliła cel realizacji tego pomysłu,aby powstały emocjonalne relacje pomiędzy najmłodszymi,a chorymi spoglądającymi na dzieło tych pierwszych stojące na stoliczku przy łóżku każdego pacjenta.Dziecko wie,że tworzy coś bardzo ważnego dla bezradnego człowieka,a obdarowany ma poczucie wielkiej radości,że ktoś o nim pamięta.

  Fundacja "Słoneczna Przyszłość już wielokrotnie nas wspierała,ale obecna inicjatywa jest godna najwyższego uznania.Serdecznie dziękujemy za dar serca i składamy przedszkolakom,ich rodzicom i nauczycielom najlepsze życzenia udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu pomyślności w Nowym 2021 Roku. Przy okazji przesyłamy na ręce Pani Anny Korczyńskiej-Wieloch gratulacje z okazji uzyskania doktoratu.Podziwiamy,że przy tak intensywnych działaniach znalazł się czas na pracę naukową i jej pozytywną obronę.
  Senioralne Koło niezwykłych talentów


  W Klubie Seniora prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju działa w ramach projektu unijnego Koło "Rękodzieło" prowadzone przez Panią Marzenę Zatorską.Grupa Seniorek przygotowała niezwykle pracochłonne,ale zarazem wyjątkowo piękne stroiki i ozdoby choinkowe dla naszego Hospicjum.Delegacja w składzie: Teresa Garula,Janina Walczak,Barbara Wilk oraz Marzena Zatorska przybyła do Hospicjum 17 grudnia z życzeniami dla naszych podopiecznych, przekazując na ręce Kierownictwa placówki wykonane mozolną pracą i całym sercem swoiste dzieła sztuki.Patrząc na nie można się przekonać ileż talentu i życzliwości Drogich Seniorek jest w nich zawarte. Dziękujemy tym,które odwiedziły nas,ale także tym które pracowały przy stroikach: Annie Służalskiej,Jagodzie Bachrij,Barbarze Kobos,Mariannie Kosałce i Jadwidze Meus.

  W imieniu pacjentów i personelu Hospicjum składamy serdeczne podziękowania i przekazujemy najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia oraz obfitego w dobro Nowego 2021 Roku.
  Kolejne "Gwiazdki" dla Hospicjum


  Tuż przed świętami darowizny dla Hospicjum to przysłowiowe gwiazdki dla naszych podopiecznych.Za pieniądze przekazane przez szczodrych ludzi dokonujemy na bieżąco zakupu kolejnych łóżek dla oczekujących w kolejce osób.Aktualnie przebywa u nas 68 chorych.Doposażamy na bieżąco budynek Hospicjum i planujemy do końca marca osiągnąć stan 94 pacjentów.Uzależnione to jednak jest od pozyskania pieniędzy na dokończenia zakupu wyposażenia obiektu i zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  Ostatnio wspomogli nas następujący Darczyńcy:

  Pani Dorota Walkiewicz prowadząca firmę PPUH Dexwal z Dobrowody kwotą 500zł,

  Pan Grzegorz Tomal z Kępy Lubawskiej w gminie Pacanów kwotą 2500zł,

  Pan Józef Kowalczyk z Dąbrowy Górniczej kwotą 800 zł,

  Pan Kamil Siemaszko z Dąbrowy Górniczej kwotą 2500 zł.

  Serdecznie dziękujemy za wsparcie i przekazujemy dla Sponsorów najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.


  Kazimierza sercem Wielka


  Samorząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z Panem Adamem Bodziochem, Burmistrzem od początku istnienia Hospicjum wspomaga w różnoraki sposób naszą działalność,a tamtejszy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na czele z Panią Edytą Molo jest znakomitym naszym partnerem w codziennej pracy. Odbieramy ich jak niezawodnych Przyjaciół Ludzi potrzebujących pomocy. We wtorek 15 grudnia po raz kolejny mogliśmy się o tym przekonać.Delegacja tej Gminy z Panem Burmistrzem oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego, Agnieszką Styczeń,którym towarzyszyły przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Broniszowie Jolanta Pietrzyk i Anna Motyka przybyli do Hospicjum ,aby przekazać świąteczne podarunki dla chorych.Były to broniszowskie wspaniałe ciasta,slicznie opakowane ciasteczka oraz wspaniała piernikowa szopka bożonarodzeniowa. Od Pana Burmistrza otrzymaliśmy kalendarze na 2021 rok i inne materiały promocyjne Kazimierzy Wielkiej.Chcemy podkreślić pomysłowość i urok gminnych gadżetów,co bez wątpienia jest zasługą m.in. Pani Agnieszki Styczeń.

  Składamy na ręce Pana Burmistrza serdeczne podziękowania,a mieszkańcom Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ślemy życzenia wszelkiej pomyślności na Święta i na Nowy Rok.
  Fundacja Biedronki świątecznie dla Hospicjum.


  W odpowiedzi na naszą prośbę Fundacja Biedronki z siedzibą w Poznaniu przekazała dla naszych podopiecznych podarunek związany ze Świętami Bożego Narodzenia.Otrzymaliśmy "pod choinkę" słodycze,środki czystości oraz środki ochrony osobistej wartości ponad 5000zł.
  W imieniu wdzięcznych pacjentów składamy serdeczne podziękowania dla Sponsora na ręce Pani Justyny Rysiak,przedstawiciela Fundacji Biedronki. Życzymy także Darczyńcy wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok.


  Uśmiechnięte życzenia


  Kiedy zjawia się w naszym Hospicjum delegacja z Zespołu Szkół Rolniczych i Ekonomicznych z Cudzynowic robi się zawsze cieplej i weselej.Od początku funkcjonowania przyjeżdżają do chorych przywożąc im uśmiech i serdeczność.Tak samo było i 14 grudnia, kiedy to wolontariuszki z zaprzyjaźnionej szkoły przywiozły z sobą życzenia bożonarodzeniowe i przez siebie wykonane upominki.Uczennice : Kamila Witek,Karolina Cichy i Magdalena Jarząbek wraz z nauczycielkami:Sylwią Psuj i Małgorzatą Milką przekazały pomysłowo wykonane kartki świąteczne , bombki na choinkę własnoręcznie zdobione i słodkości.Ze względu na panujące obostrzenia spowodowane pandemią prezenty odebrane zostały przez Panią Martę Koźmińską,Kierownika Hospicjum i będą przekazane pacjentom.Mili Goście zapowiedzieli,że po ustaniu zagrożenia wirusem będą kontynuować pracę wolontarystyczną na rzecz chorych.

  Dziękujemy za wzruszającą wizytę i składamy na ręce Dyrekcji szkoły równie serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2021 Roku.
  Mikołajki dla Hospicjum


  W odpowiedzi na naszą prośbę Pan Rafał Łysiak,Burmistrz Osieka ufundował nam specjalistyczne łóżko dla naszych chorych.Ten prezent jest bardzo trafiony, bowiem wstrzymaliśmy przyjęcia pacjentów właśnie ze względu na brak łóżek. Składamy Panu Burmistrzowi oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,Pani Magdalenie Wilk serdeczne podziękowania i przesyłamy najlepsze życzenia dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Osiek. Kolejnym Darczyńcą okazał się Pan Dariusz Musiał,przedsiębiorca z Widuchowej. On także zakupił nam specjalistyczne łóżko dla chorych.Pan Musiał to znany nie tylko na ziemi buskiej właściciel firmy budowlanej,ceniony za jakość i terminowość realizacji robót.Dziękujemy z całego serca za okazaną pomoc i życzymy dla całej rodziny Pana Dariusza wiele zdrowia,a dla firmy opłacalnych zamówień.


  Ksiądz,którego pokochali chorzy.


  Przez wiele miesięcy przyjeżdżał w odwiedziny do swojej matki,a naszej pacjentki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Ksiądz Marcin Rokita.Zawsze znajdował czas na kontakt nie tylko ze swoją ukochaną mamą,ale także na rozmowę z innymi chorymi. Poprzez swoją wielką cierpliwość i dobroć zaskarbił sobie uznanie cierpiących osób. Po śmierci matki Ksiądz Marcin nadal jest częstym gościem w Hospicjum i ZOL-u spowiadając,pocieszając i odprawiając msze święte.Robi to wszystko z wyjątkowym zaangażowaniem i olbrzymim sercem,a pacjenci i ich opiekunowie czekają na kolejną jego wizytę.Ksiądz Marcin stał się Dobrym Duchem naszego ośrodka i jego najbardziej wyczekiwanym Gościem.


  Niestrudzeni Wolontariusze.


  Mimo zagrożeń epidemiologicznych Pani Natalia Zając(dawniej Opiatowska) systematycznie każdego miesiąca odwiedza Hospicjum pomagając zadbać o zdrowie naszych pacjentów.We wtorek 24 listopada wraz ze swoją koleżanką Moniką Grochala-Poros w ciągu 8 godzin pracy pielęgnowały stopy i paznokcie u wszystkich chorych przebywających na oddziałach hospicyjnym i ZOL-owskim . Jesteśmy bardzo wdzięczni obydwu Paniom za ich wspaniałą bezinteresowną postawę.Serdeczie dziękujemy.
  Polecamy wszystkim potrzebującym pomocy podologa gabinet Pani Natalii Zając mieszczący się przy ulicy Chopina ,naprzeciw hotelu "Gromada" w Busku-Zdroju.


  Firma KiM dołącza do grona Darczyńców.


  Panowie Marek Krzemiński i Andrzej Chrząszcz ,współwłaściciele firmy KiM z Buska-Zdroju przekazali kwotę 2500zł na zakup łóżka dla Hospicjum.Hurtownia prowadzona przez naszych Sponsorów ,to dobrze prowadzone przedsiębiorstwo od wielu już lat wpisane w życie gospodarcze Buska i okolic.Solidność i konkurencyjne ceny przynoszą sukces właścicielom i stabilizację ekonomiczną pracownikom.Piękną postawą firmy jest wsparcie dla wielu inicjatyw sportowych,kulturalnych i społecznych.Hojność właścicieli odczuwa także nasze Hospicjum,za co serdecznie Darczyńcom dziękujemy. Życzymy jak najlepszych wyników w prowadzeniu działalności i powodzenia w życiu osobistym.


  Koce i pidżamy darem z Warszawy


  Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu z Warszawy znana jest w Polsce z wielu działań pomocowych nie tylko w obszarze służby zdrowia i opieki społecznej.To instytucja wrażliwa na potrzeby innych i bardzo skuteczna w pomocy dla wielu inicjatyw. Jej aktywność przyniosła także wymierne efekty dla Hospicjum w Busku-Zdroju. Fundacja przekazała nam pomoc w wysokości 5 000 zł na zakup kocy i pidżam dla pacjentów naszego ośrodka.To bardzo ważne wsparcie, za które składamy serdeczne podziękowanie na ręce Pani Prezes Fundacji Kamili Andruszkiewicz.
  Trudny czas również dla działalności Hospicjum.


  Podobnie,jak większość placówek medyczno-opiekuńczych,również nasze Hospicjum w czasie pandemii napotyka wiele przeszkód w swojej działalności.Przede wszystkim przyjęcia chorych trwają bardzo długo.Badanie na obecność koronawirusa przeprowadzane przez SANEPID trwa nawet 15 dni,często otrzymujemy wynik już po śmierci pacjenta. Jako Fundacja nie otrzymujemy dodatkowego wsparcia od rządu i borykamy się z brakiem pieniędzy głównie na środki ochrony osobistej typu rękawiczki ,fartuchy i maseczki. Pojawiają się problemy z obsadą pielęgniarsko-opiekuńczą wynikającą z plagi zachorowań. Straciliśmy zmarłego na COVID-19 jednego z lekarzy,wspaniałego człowieka i fachowca. Staramy się o pomoc finansową w różny możliwy sposób,ale z mizernym rezultatem. W ostatnich dniach wpłynęło do nas 1000 zł ze skarbon na datki stojących w holu budynku oraz 1500zł od anonimowego Darczyńcy z Kielc na zakup maseczek i rękawiczek. Na domiar złego z dniem 30 listopada zrezygnowała z funkcji Kierownika Hospicjum Pani Agnieszka Wojtyś,z powodów osobistych.Dyrektor powierzył funkcję Kierownika z dniem 1 grudnia dotychczasowej Zastępcy Kierownika ,Pani Marcie Koźmińskiej. Aktualnie w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przebywa u nas 47 pacjentów. W grudniu planujemy przyjąć dalsze 20 osób.Docelowo posiadamy 94 miejsca,ale brakuje nam jeszcze 30 łóżek,o których zakup prosimy ewentualnych Sponsorów. Najtańsze łóżko specjalistyczne bez wyposażenia kosztuje 2500 zł.Materac antyodleżynowy z pościelą około 1000 zł.

  Parafianie z "Alberta" wykupili cegiełki.


  Ksiądz Marek Podyma,Proboszcz Parafii p.w.św.Brata Alberta w Busku-Zdroju przekazał pieniądze dla Hospicjum w kwocie 2740 zł.Pochodzą one ze sprzedaży cegiełek wsród Parafian,które rozprowadzane były w ostatnich tygodniach po mszach świętych w cenie 10 zł za sztukę.

  Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Podymie za kolejną inicjatywę ,a wszystkim nabywcom cegiełek za wsparcie naszej działalności.

  Kopalnia "Leszcze" nas wspomaga.


  W tym ciężkim dla wszystkich okresie pandemii coraz trudniej znaleźć Sponsora,który ma możliwość i ochotę udzielić wsparcia potrzebującym.Nasze Hospicjum w przeszłości miało wiele szczęścia do spotkania Dobrych Ludzi i życzliwych instytucji. W obecnej sytuacji gospodarczej tym bardziej jesteśmy wdzięczni Panu Prezesowi Kopalni "Leszcze" Leszkowi Irli za pomoc w zakupie środków ochrony osobistej dla pracowników Hospicjum. Przekazane nam 1000zł pozwoli zakupić 50 maseczek z filtrem,tak bardzo teraz nam potrzebnych.

  Na ręce Pana Prezesa składamy serdeczne podziękowania i życzymy wszystkiego najlepszego dla pracowników Firmy.

  Pomoc rzeczowa w związku z pandemią.


  Koszty ochrony przed wirusem wzrastają w naszym zakładzie z dnia na dzień.W związku z brakiem wystarczających środków finansowych zwróciliśmy się do różnych instytucji i firm o zakup dla Hospicjum środków ochronnych i nieodpłatne ich nam przekazanie.Pozytywnie do naszej prośby odniosły się służby Wojewody Świętokrzyskiego.Oddział Zabezpieczeń technicznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazał nam:
  maseczki-800 sztuk
  przyłbica ochronna-30 sztuk
  rękawiczki-2000sztuk
  płyn do rąk-30 litrów
  płyn do dezynfekcji-30 litrów

  Ponadto Firma "ADMA" ze Staszowa własności Pana Mariana Adamczyka zakupiła 100 maseczek ochronnych z filtrem za kwotę 2000 zł.

  Pan Sławomir Kowalczyk,Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec w imieniu swojego Samorządu podarował nam środki czystości wartości 2000 zł.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim Darczyńcom.

  Zapisane w książce


  Z okazji zakończenia budowy Hospicjum w Busku-Zdroju została wydana książka p.t. "Ziemia Buska w poezji i prozie widziana oczami Seniorów". Materiał do tej publikacji zebrali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej pod kierownictwem Pani Ewy Marciniec.Przeprowadzono konkurs wśród Seniorów na najciekawsze opowiadanie i interesujący wiersz dotyczące tematyki zmian jakie zaszły w ostatnich latach w Busku i okolicach.Wybrano najlepsze prace,wśród których znalazło się kilka opowiadań Franciszka Rusaka i wiersze Artura Osińskiego. Ponadto do wybranych pozycji dołączono opisy historii tworzenia Hospicjum wraz z dokumentacją fotograficzną z placu budowy i z działalności wolontariuszy oraz osób w różny sposób wspomagających to wielkie przedsięwzięcie.Jest też wykaz Parafii,Szkół i Gmin najbardziej zaangażowanych w pomoc dla Hospicjum. Książka będzie dostępna w siedzibie Biblioteki Publicznej na osiedlu Orła Białego. Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Buska-Zdroju za inicjatywę i sprawną organizację wydania publikacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej za zebranie,opracowanie i redakcję materiałów do książki, Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie za sfinansowanie wydawnictwa.
  Spektakl teatralny uświetnił otwarcie Hospicjum.


  Teatr senioralny S-60+ powstał na początku 2019 roku z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Wydziału Promocji Miasta,Jarosława Zatorskiego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.Dzięki przychylności Pani Dyrektor Anny Kani znalazł on siedzibę w Klubie Seniora przy ulicy Różanej.Tam odbywają się aktorskie próby i przygotowania do występów artystów-amatorów.Mózgiem całego przedsięwzięcia jest pochodzący z Buska,obecnie zamieszkały w Kielcach scenarzysta i reżyser Arkadiusz Szostak.Współpracuje on z gronem pracowników Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.Grupę aktorów stanowią członkowie Koła Emerytów z Buska-Zdroju.Dobór tematów na przedstawienia teatralne odbywa się po konsultacji z Kierownikiem Organizacyjno-Impresaryjnym,Jarosławem Zatorskim.
  Pierwsza sztuka teatralna p.t."Pielgrzym" z racji Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego opowiadającą o życiu tego współczesnego pisarza była niezwykle mile przyjęta przez odbiorców nie tylko Buska,ale zaprezentowano ją na scenach Domów Kultury w Kielcach,Staszowie,Miechowie i Pierzchnicy. Kanwę scenariusza kolejnego przedstawienia stanowiła książka pochodzącego z Buska,a obecnie mieszkającego w Warszawie pisarza Jana Chruślińskiego p.t. "Złapcie Go"opowiadająca o codziennym losie żołnierzy w czasach PRL-u.To zabawne widowisko ukazało absurdy tamtych czasów oraz dramaturgię przygód głównego bohatera nimi spowodowanych. Kiedy nastał rok 2020 jasne się stało,że z racji otwarcia nowego Hospicjum należy przygotować spektakl o życiu Patrona naszej Fundacji,Brata Alberta-Adama Chmielowskiego.Pan Arkadiusz Szostak zabrał się do dzieła z olbrzymim zaangażowaniem i wielką wizją przygotowując dzieło,którego nie powstydziłyby się zawodowe teatry. To co zobaczyliśmy na deskach buskiego Domu Kultury 2 października 2020roku przerosło chyba nasze oczekiwania,Wspaniała scenografia,wartkie dialogi,wyszukane kostiumy,niezwykła oprawa muzyczna i multimedialna oraz dopracowane aktorstwo wywarło na widzach piorunujące wrażenie.To było żywe,dynamiczne i bardzo wzruszające.Godne uczczenia tak ważnego dla Buska wydarzenia zakończenia po 20 latach budowy Hospicjum-Dzieła Ludzi dobrego Serca.Serdecznie gratulujemy i najpiękniej dziękujemy.
  Oto informacja o sztuce "ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK"
  Obsada:
  Adam Chmielowski-Brat Albert -ZDZISŁAW SKOCZYLAS
  Leon Wyczółkowski-MARIAN CZAJA
  Józef Chełmoński- JERZY PALUSIŃSKI
  Stanisław Witkiewicz-ARKADIUSZ SZOSTAK
  Aleksander Gierymski,uliczny grajek-ANDRZEJ WALEJNIS
  Żul -MARIAN BANNERT


  Niewiasty z przytuliska
  ALEKSANDRA KOSTYRA
  BARBARA KUZIEL
  BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA
  DANUTA BACZEWSKA
  JADWIGA KARCZEWSKA
  TERESA ROMAŃSKA-FAŚCISZEWSKA
  Chór Płaczek
  JOANNA JĘDRYCZKOWSKA-JAROSZ
  ELŻBIETA DURNAŚ
  HALINA MARCINIAK
  MARIA PACYGA
  MARYLA MAZUR
  SABINA ANDRUSZKO
  TERESA MATULEWICZ
  Opracowanie muzyczne
  PAWEŁ KOREPTA, ARKADIUSZ SZOSTAK
  Realizacja dźwięku
  SERGIUSZ WACHOWSKI,JERZY SZCZEPANEK
  Światło i animacje multimedialne
  MIROSŁAW STYCZEŃ,JAN DARANOWSKI
  Scenariusz i Reżyseria
  ARKADIUSZ SZOSTAK
  Praca w dobie pandemii


  Trafiliśmy na bardzo trudny okres działalności.Sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na płynne przyjęcia pacjentów.Chorzy czekają tygodniami na badania kontrolne na obecność wirusa,cierpiąc w domach lub zajmują łóżka szpitalne. My nie możemy ich przyjąć bez badań.Koło się zamyka. Ponadto cały czas zabiegamy o dalsze wyposażenie obiektu.Brakuje nam jeszcze ponad 30 łóżek dla chorych, na zakup których szukamy pieniędzy.Mile widziani są ewentualni sponsorzy tacy jak ostatnio okazał się Samorząd Skalbmierza.Pan Andrzej Juszczyk,Burmistrz tego miasta wraz z Radą Miejską zakupił nam jedno specjalistyczne łóżko.To kolejny gest ze strony przyjacielsko nastawionej do nas Gminy.Dziękujemy.

  Obrus sercem zakupiony


  Pani Janina Nizioł,Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju była inicjatorką zbiórki pieniężnej wśród pracowników Urzędu Miasta.W jej wyniku zakupiono dla Hospicjum kompletnie wyposażone łóżko dla chorych o czym już pisaliśmy.Ponieważ napłynęły kolejne składki,Pani Janina zakupiła piękny,bogato zdobiony obrus na stół ofiarny w naszej kaplicy.Serdecznie dziękujemy za trafny upominek.

  Szkoła w Górach Pińczowskich pamięta o nas


  Uczniowie tej niewielkiej szkoły koło Michałowa Kacper Kaleta i Magdalena Ryńska pod opieką Pani Dyrektor Katarzyny Drogosz postanowili przeprowadzić zbiórkę do puszek pod miejscowym kościołem na wyposażenie Hospicjum w Busku.W niedzielę 17 października parafianie wrzucili do puszek kwotę287,35zł.Koordynatorem przedsięwzięcia był Pani Agnieszka Bochen,odpowiadająca za sprawy oświaty w gminie Michałów. Bardzo dziękujemy za życzliwość i pomoc.

  Ksiądz Marek Podyma nie tylko opiekunem duchowym.


  Ksiądz Prałat Marek Podyma jako Proboszcz Parafii p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju ma pod opieką nasze Hospicjum.Od początku jego budowy żywo interesował się jego powstaniem. W ostatnim okresie budowy nasilił swoje wizyty na placu budowy,szczególnie interesując się pracami w kaplicy. Na każdym etapie służył doradą co do jej wyglądu i funkcjonalności.Przyczynił się także do jej odpowiedniego wyposażenia.Tabernakulum przekazał nam Ksiądz Biskup,Jan Piotrowski,ale stół ofiarny,naczynia liturgiczne, mszał,klęcznik oraz 6 ozdobnych krzeseł i inne elementy niezbędne do sprawowania mszy otrzymaliśmy właśnie od Księdza Podymy.Serdecznie dziękujemy.

  Dzień Edukacji Narodowej z chwilą dobroci dla Hospicjum


  Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju podczas obchodów swojego święta postanowili przeprowadzić zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum.Zebrano kwotę 405 zł, przekazując ją na wyposażenie sali chorych. Szkoła ta już wcześniej przejawiła wielką aktywność w akcji upiększania wnętrz Hospicjum.Pani Barbara Spirowska,nauczyciel plastyki wybrała i oprawiła najpiękniejsze prace dzieci,które zawisły na korytarzach naszej placówki. Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Siemieńskiej- Woźniak,a całemu gronu pedagogicznemu przesyłamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

  Chory Chorego najbardziej rozumie.


  Buskie Stowarzyszenie Diabetyków działa w naszym mieście już od 25 lat .Założył go chorujący na cukrzycę Pan Jerzy Krawczyk.Obecnie od kilku lat na czele Zarządu tego Stowarzyszenia stoi Pani Jadwiga Karczewska,emerytowana nauczycielka.Jako osoba bardzo aktywna społecznie,zainteresowała się naszymi pacjentami mającymi jako chorobę współistniejącą,właśnie cukrzycę.Po stwierdzeniu,że nadal potrzebujemy pomocy w zakresie łóżek dla chorych, Zarząd Stowarzyszenia podjął jednogłośną uchwałę o zakupie dla Hospicjum specjalistycznego łóżka.Jesteśmy bardzo zbudowani troską o innych ludzi ,tych którzy sami potrzebują wsparcia. Z całego serca dziękujemy.

  Gość Państwa Stodolnych naszym Sponsorem.


  Państwo Jadwiga i Jerzy Stodolni to wielcy orędownicy budowy Hospicjum w Busku-Zdroju.Na uroczystości otwarcia Pan Jerzy w swoim znakomitym,profesorskim wystąpieniu wyraził swoje uznanie dla twórców tego dzieła.Państwo Stodolni propagują informację o naszej działalności wśród swoich kuracjuszy.Jeden z nich,Pan Grzegorz Jan Kilewicz z Warszawy,poruszony opowieścią o 20 letnim trudzie budowy Hospicjum przekazał na jego wyposażenie 5000zł.Serdecznie dziękujemy wrażliwemu Gościowi ze stolicy za ten szlachetny odruch serca.


  Artystyczny wolontariat.


  Pan Artur Jaroń,Dyrektor Festiwalu im.Krystyny Jamroz i Dyrektor Szkoły Muzycznej w Kielcach wraz ze swoimi przyjaciółmi artystami odbył w ostatnich miesiącach muzyczną pielgrzymkę po kościołach,gdzie zbieraliśmy pieniądze na wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju.W ten sposób postanowił wspomóc nasze działania i rozpropagować muzykę klasyczną w małych miejscowościach.Ta przyjacielska inicjatywa grupy muzyków zaowocowała pięknymi koncertami między innymi w Skalbmierzu,Świniarach, Strożyskach czy Pacanowie. Ostanim kościołem odwiedzonym przez artystów była świątynia w Oleśnicy.Piękną muzyką nasza Fundacja dzięki tym niezwykłym wolontariuszom podziękowała za owocne zbiórki organizowane przez miejscową szkołę pod wodzą Pani Teodory Ambroży i Anny Adamczyk,przy życzliwej postawie Księdza Proboszcza Marka Lejczaka.Na tej wspaniałej uczcie muzycznej były obecne władze gminy z Panem Burmistrzem Oleśnicy,Leszkiem Judą na czele.
  Kolejni hojni kuracjusze.


  Państwo Krystyna i Ryszard Smolejowie z Łukty koło Olsztyna w ubiegłym roku przebywali na kuracji w Busku-Zdroju.Spacerując po terenie odwiedzili budowę Hospicjum.W związku z zakończeniem tej budowy przekazali nam na wyposażenie obiektu sumę 1000zł. Dziękujemy serdecznie za ten odruch serca. Pozdrawiamy.


  Gminy Gnojno i Michałów dołączyły do Darczyńców.


  Bardzo serdecznie dziękujemy władzom gmin Gnojno i Michałów za pomoc w wyposażeniu Hospicjum w Busku.Gminy te zakupiły dla naszych pacjentów po jednym specjalistycznym łóżku.W ten sposób obydwa samorządy dołączyły do licznego grona gmin Ponidzia,które wsparły to wspólne dzieło. Przesyłamy na ręce Wójta Michałowa,Mirosława Walaska i Wójta Gnojna Zbigniewa Janika życzenia wszelkiej pomyślności.


  Wizyta Pana Wójta


  Pan Adam Pałys,Wójt Solca Zdroju tuż po otwarciu nowego budynku Hospicjum przybył do nas z gratulacjami i prezentami.Przekazał nam piękny obraz pejzażu Solca namalowany przez Panią Beatę Borek oraz przekazał informację,że Gmina którą on reprezentuje zakupi nam specjalistyczne łóżko dla chorych . Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za tak miłą i owocną dla nas wizytę,bowiem brakuje nam jeszcze do pełnego wyposażenia Hospicjum ponad 30 łóżek.
  Owoc pracy i kontaktów Pani Marii.


  Pani Maria Lisowska z Solca Zdroju prze wiele ostatnich miesięcy bardzo się zaangażowała w sprawy ostatecznego wyglądu wnętrz buskiego Hospicjum.Kolorystyka ścian,aranżacja pokoi,konkursy plastyczne w szkołach organizowane w celu pozyskania najpiękniejszych prac dziecięcych, dla przyozdobienia przestrzeni budynku to zasługa jej oraz Pani Barbary Spirowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju. Ta ostatnia,Osoba o niezwykłej pracowitości i talencie wybrała oraz oprawiła wszystkie prace konkursowe i pomogła w ich rozmieszczeniu w budynku. Ponadto dzięki osobistym kontaktom Pani Marii,Firma Defro z Warszawy przekazała na wyposażenie Hospicjum 3500 zł.
  Pan Tadeusz też o nas pamięta.


  Pan Tadeusz Krzemiński,to jeden z niewielu buskich przedsiębiorców ,który zawsze życzliwie odnosi się do spraw Hospicjum. Przekazał nam na otwarcie nowego budynku kwotę 2000zł.Nasz Dobroczyńca jest właścicielem Motozbytu i Stacji Obsługi Pojazdów przy ulicy Partyzantów w Busku-Zdroju i bardzo aktywną osobą na arenie naszego miasta.Serdecznie dziękujemy.

  Datki do skarbon.


  Po uroczystości otwarcia nowego budynku Hospicjum przeliczono datki pieniężne wrzucone do ustawionych na tę okoliczność skarbon.Zawierały one kwotę 3050 zł. Ponadto opróżniono skarbony znajdujące się w sanatorium Marconi,gdzie było 332 zł i w sanatorium wojskowym znajdując tam 560 zł. Serdecznie dziękujemy anonimowym Darczyńcom.

  Przeprowadzka


  W trzy lata po rozpoczęciu działalności Hospicjum w Busku,5 października 2020roku przeprowadziliśmy się z gościnnych progów Szpitala do własnej siedziby przy ulicy Solankowej 6.W przeprowadzce pomogła nam Pani Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,Marta Solnica. Podległe jej służby nieodpłatnie przewiozły wszystkich Pacjentów na nowe miejsce. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wielką życzliwość dla naszej placówki.
  Z wdzięczności dla Pana Sasa


  Wielokrotnie wspominaliśmy na naszych łamach osobę Pana Mieczysława Sasa i jego działalność na arenie Gminy Busko-Zdrój,Powiatu Buskiego i Województwa Świętokrzyskiego jako Przedsiębiorcy,Przewodniczącego Rady Miejskiej Buska, Radnego Wojewódzkiego,ale przede wszystkim Wielkiego Społecznika.To dzięki Jego staraniom i hojności przetrwało w naszym mieście harcerstwo i może działać wiele organizacji społecznych.Każde Stowarzyszenie i każda Fundacja doświadczyła dobroci Pana Mieczysława.Wspomaga on przez wiele lat Festiwal im.Krystyny Jamroz i właściwie każde wydarzenie sportowe czy kulturalne.Najwięcej jednak pomógł naszemu Hospicjum.Bez zaangażowania i pieniędzy Pana Mieczysława nigdy nie rozpoczęto by tego dzieła i trudno byłoby je zakończyć.

  Jest nam bardzo miło,że naszą inicjatywę upamiętnienia tej niezwykłej osoby w formie wizerunku rzeźbiarskiego poparł finansowo przyjaciel Pana Mieczysława,Czesław Siekierski,Poseł RP i to piękne popiersie wykonane przez znakomitego artystę kieleckiego,Sławomira Micka mogło zawisnąć w holu Hospicjum.  Mieczysław Sas
  Przedsiębiorca i Filantrop
  Dobrodziej Hospicjum

  Uroczystość poświęcenia nowego budynku hospicjum – 2.10.2020 r.

  Wystąpienie Mariana Jaworskiego – Prezesa Fundacji.  W imieniu Fundatorów i ich prawnych następców oraz Rady i Zarządu Fundacji Gospo-darczej św. Brata Alberta w Kielcach bardzo gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia i serdecznie witam: Jego Ekscelencję Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Księdza Biskupa JANA PIO-TROWSKIEGO wraz z Czcigodnymi Kapłanami, Dostojnych przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, Szanownych Państwa Gości i Dobroczyńców - na uroczystości poświęcenia BUSKIEGO HOSPICJUM. Szanowni Państwo dokładnie 3 lata temu 2 października 2017 roku, Ksiądz Biskup Ordy-nariusz, który również dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością, poświęcił nasze tymcza-sowe Hospicjum Stacjonarne (12 łóżek) oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (15 łóżek) w użyczonym Fundacji budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Bohaterów Warszawy 67. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć starania o dotację z funduszy strukturalnych Unii Euro-pejskiej. Owocem tego jest dzisiaj ten piękny budynek nowego hospicjum. Istotnym elementem każdej większej inwestycji jest wmurowywanie kamienia węgielnego dla powstającego obiektu. W tym Buskim Hospicjum wbudowane zostały dwa kamienie węgielne, które nie miały takiego pierwotnego przeznaczenia, ale dziwnym z rządzeniem losu trafiły one w moje ręce i za zgodą Biskupa Ordynariusza znalazły tu swoje docelowe miejsce. Historia tych kamieni nie jest pospolita, ale czy jest to tylko przypadek, niemożliwe to rozstrzygnąć.

  Pierwszy – to kawałek skały wielkości dłoni, z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, który miał być kamieniem węgielnym dla Kaplicy Św. Brata Alberta w nieustalonym miejscu Polski. Został on poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Po jego poświęceniu nikt nie ode-brał tego kamienia, a Kuria Sandomierska przekazała go Fundacji św. Brata Alberta w Kielcach. Mimo usilnych starań nie udało się nam jednak ustalić jego właściciela. W ubiegłym roku, w dwudziestą rocznicę poświęcenia tego kamienia przez wyniesionego już na ołtarze Świętego Jana Pawła II, moim pragnieniem było, aby stał się on kamieniem węgielnym dla kaplicy w budowanym buskim Hospicjum. Za aprobatą Biskupa Ordyna-riusza wmurowany został w ścianę hospicyjnej kaplicy – widoczny jest w przeszklonej wnęce na lewo od ołtarza.

  Drugi – płyta marmurowa o wymiarach 60x40 cm z wyrytym złotym napisem; << POMNIK CHRYSTUSA ZBAWICIELA ŚWIATA W KIELCACH. KAMIEŃ WĘGIELNY POŚWIĘ-CIŁ OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 8 CZERWCA 1997 R >> Kamień ten poświęcony przez Papieża Polaka w Krakowie podczas VI pielgrzymki Papieża do Ojczyzny, w moim osobistym odczuciu stał się ziarnem rzuconym na ziemię świętokrzyską, z którego z Woli Opatrzności Bożej wyrosło buskie hospicjum. Przeznaczony był do wmurowania w statuę Chrystusa, która wraz z Centrum Polonijnym, na przełomie tysiącleci miała stanąć w Kielcach u podnóża góry Telegraf. Idea takiego pomnika zrodziła się w grupie działaczy polonijnych w Chicago USA, w którą włączył się również Kościół Kielecki, a z woli ówczesnego ordynariusza Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana także nasza Fundacja. Zgodnie z podpisaną UMOWĄ – ZOBOWIĄZANIEM, Polonia miała sfinansować całość inwestycji a Fundacja podjęła się jej realizacji. Mimo wielkiego zaangażowania sił i środków ze strony Fundacji, Kieleckiej Kurii Diecezjalnej oraz Władz samorządowych Kielc, Związek Klubów Polskich z Chicago bez żadnych wyjaśnień odstąpił od umowy. Tym samym zniweczył możliwość realizacji dzieła, dla którego Papież Jan Paweł II poświęcił ten kamień węgielny. Szczegóły tej historii opisał ks. prof. Jan Śledzianowski w książce pt. „POMNIK MARZEŃ w Kielcach” (Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2001). Za zgodą autora jej treść zamieszczona zostanie na stronie internetowej Fundacji. Czas wykonania tego kamienia węgielnego zazębia się z okresem powstania inicjatywy budowy hospicjum. Gdy 3 lata później już w roku milenijnym (6.09.2000 r.) upadła sprawa budowy pomnika Chrystusa w Kielcach to niemal jednocześnie bo 29.09.2000 r. Fundacja otrzymała notarialnym aktem darowizny działkę pod budowę tego buskiego hospicjum. Zadziwiające są również okoliczności i osoby związane z wykonaniem tego kamienia.

  Po dziwnych perturbacjach kamień ten powstał niemal w ostatniej chwili tuż przed poświęceniem, staraniem księdza Marka Podymy, proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Wykonawcą napisów na tej płycie marmurowej był również artysta z Buska. To na terenie tej parafii nasza Fundacja z Kielc, także pod wezwaniem św. Brata Alberta wybudowała to hospicjum. Za zgodą Biskupa Ordynariusza ten kamień węgielny został zamontowany w holu hospicjum - pod wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

  DOBROCZYŃCY budowy hospicjum w Busku Zdroju. Nad wejściem głównym do budynku hospicjum widnieje napis DZIEŁO LUDZI DOBREGO SERCA. Tymi słowami Fundatorzy i Ustanowieni Następcy Fundacji św. Brata Alberta w Kielcach wyrażają głęboką wdzięczność za ofiarność, zaangażowanie i bezinteresowność tysiącom Dobroczyńców - nie sposób dziś wszystkich wymienić - którzy na przestrzeni 20 lat wnieśli swój wkład w powstawanie tego buskiego hospicjum. Serdecznie dziękujemy wszystkim Szanownym Państwu, którzy na różnych etapach realizacji tej budowy przyczynili się do powstania tego pięknego dzieła. W tej ogromnej rzeszy Ludzi Wielkich i Dobrych Serc jest kilkadziesiąt osób, bez których to hospicjum nie mogłoby powstać. Wymienię, chociaż tych, których udział w ostatnim okresie tego długiego procesu inwestycyjnego był decydujący i są nimi:

  1. Pan Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Buska Zdroju. Wiosną 2015 r., kiedy już naprawdę zgasły wszystkie światła nad budową hospicjum, zwróciłem się do Pana Burmistrza z prośbą, aby pomógł rozwiązać Fundacji problem z darowizną działki pod budowę, którą w 2000 r. otrzymaliśmy od Gminy. Zainwestowaliśmy w budowę ponad 2 miliony zł, ale był to już kres naszych możliwości i na różny sposób próbowaliśmy uwolnić się od tego ponad siły brzemienia. Burmistrz prosił, aby jednak nie rezygnować z budowy, spróbuje nam pomóc i może wspólnymi siłami uda nam się doprowadzić ją do końca. W niedługim czasie przedstawił mi Pana Jarosława Zatorskiego, jako swojego przedstawiciela we wszystkich sprawach związanych z budową hospicjum. Przez następne kolejne lata często osobiście pomagał nam przy rozwiązywaniu problemów prawie nierozwiązywalnych. Dosłownie dźwigał nas, gdy komplikowały się sprawy i narastały problemy z hospicjum tymczasowym uruchomionym przez Fundację w wydzierżawionym budynku Szpitala Powiatowego w Busku. Pochłonęło ono niemal milion złotych, a kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywał i do dziś nie pokrywa kosztów jego działalności. O potrzebie istnienia hospicjum w tej południowej części województwa świętokrzyskiego najlepiej zaświadcza to, że do dziś zapewniliśmy 200 osobom nieuleczalnie chorym godne przetrwanie ostatniego etapu życia.

  2. Pan Jarosław Zatorski – Przedstawiciel Burmistrza w naszej Fundacji. Wkład Pana Jarosława Zatorskiego w budowę hospicjum jest nie do wycenienia. Bez jego wiedzy i doświadczenia, ogromnego zaangażowania, pracowitości, ofiarności i hartu ducha, nie wiem czy w ogóle mogłoby ono powstać. Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za postawienie go na naszej drodze w momencie, gdy ważyły się losy budowy tego buskiego hospicjum.

  3. Pan Mieczysław Sas – Przedsiębiorca, producent znanych kotłów grzewczych SAS. Od samego początku rodzącego się pomysłu budowy hospicjum w Busku na wszelkie możliwe sposoby wspierał to przedsięwzięcie i czyni to do dziś. Bez jego zaangażowania się w proces pozyskiwania środków strukturalnych z Unii Europejskiej nie wiadomo czy byłyby one Fundacji w ogóle przydzielone.

  4. Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poprzedniej kadencji. Dzięki Panu Marszałkowi na dokończenie budowy hospicjum w Busku przyznano Fundacji 10.177.000 zł dotacji, ze środków Unii Europejskiej, za co wszyscy jesteśmy ogromnie wdzięczni.

  5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król z Kajetanowa Gmina Zagnańsk, które wygrało przetarg na budowę hospicjum i w dwa lata go wybudowało. Właścicielowi Firmy pełniącemu także funkcję kierownika budowy, załodze Firmy z mgr inż. Marcinem Błaszykiem kierownikiem robót, wszystkim podwykonawcom i kooperantom za włożony trud i solidność, składamy z serca płynące najserdeczniejsze podziękowania.

  6. Firma J&Z INVESTMENTS sp. z o.o. z Kielc z przedstawicielem Zarządu Panem Alojzym Jakóbikiem, która podjęła się obsługi prawnej i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową hospicjum. Wszystkim osobom wykonującym te ważne czynności składamy najserdeczniejsze podziękowania. Szczególne podziękowanie dla Inspektora Nadzoru Pana inż. Andrzeja Wożniaka.

  7. ZESPÓŁ AUTORSKI KRAKOWSKICH mgr inż. ARCHITEKTÓW – w osobach Maja Bujak, Jan Dryja, Artur Pawelski z Krzysztofem Stokłosą - koordynatorem branżowych biur projektowych opracowujących dokumentację projektowo - techniczną budynku hospicjum w wersji pierwszej w 2001 r. i jego przeprojektowanie w 2015 r. Projektantom wszystkich branż, konstruktorom, konsultantom i osobom wspomagającym prace projektowe składamy jak najserdeczniejsze podziękowania.

  Dziękuję Państwu za uwagę.

  Jego Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu i Czcigodni Kapłani gorąco prosi-my o odprawienie Mszy Świętej Dziękczynnej i poświęcenie nowego budynku BU-SKIEGO HOSPICJUM.

  Galeria z otwarcia nowego budynku Hospicjum w Busku-Zdroju  Bank przyjazny Hospicjum


  W chwili otwarcia nowego budynku Hospicjum nadszedł czas podziękowań dla wszystkich sprzymierzeńców Fundacji św. Brata Alberta przy jego budowie .Jedną z najważniejszych instytucji pomagającej nam od początku realizacji pomysłu Księdza Mariusza Kozy powstania Hospicjum był Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju.Przez ponad 20 lat Zarząd tego Banku zdecydował o niepobieraniu jakichkolwiek opłat z tytułu naszych operacji finansowych. Ponadto pracownicy banku przyjmowali pieniądze po zbiórkach licząc je skrupulatnie,a była to często góra grosza,więc praca była mozolna. Ponadto otrzymaliśmy od Banku meble, które rozwiązały nam problem wyposażenia pomieszczeń administracyjnych.

  Dziękujemy Pani Prezes Annie Karwat,jej Zastępcy Dorocie Kumor,wieloletniemu pracownikowi Stanisławowi Rawskiemu,obecnej kasjerce Pani Annie Szcześniak i jej koleżankom. Składamy także życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość.

  UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU HOSPICJUM W BUSKU-ZDROJU NASTĄPI
  2 PAŹDZIERNIKA 2020 R. O GODZ. 14.00
  WEDŁUG PONIŻSZEGO PROGRAMU
  Kwiaty dla Hospicjum


  Panie z Buskiego Kola Emerytów w ramach projektu plastycznego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonały bukiety pięknych sztucznych kwiatów do pokoi chorych. Te pracochłonne rękodzieła będą zdobić okna sal przebywających u nas pacjentów. Dziękujemy opiekunowi grupy Pani Marzenie Zatorskiej i wszystkim uczestnikom warsztatów rękodzielniczych za tak miły gest na otwarcie nowego budynku Hospicjum.
  Pokłosie pobytu w Busku-Zdroju


  Pan Stanisław Osmenda ,Kustosz Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Miechowie kilka miesięcy temu odwiedził swoją żonę Zofię,będącą na kuracji w naszym mieście i zainteresował się budową Hospicjum.Ponieważ ten znany Przedsiębiorca zawsze wspiera cenne społecznie inicjatywy,postanowił przekazać kwotę 2 000zł na wyposażenie tego obiektu.Dziękujemy Państwu Zofii i Stanisławowi za ten dar serca.

  Ci ,którzy mogli i chcieli dać najwięcej.


  Tuż przed otwarciem nowego Hospicjum publikujemy listę Darczyńców, którzy wsparli budowę i wyposażenie kwotami powyżej 1000 zł. Na liście nie ma tych ,o których już informowaliśmy na naszej stronie. Informacje na temat darowizn poniżej 1000 zł możemy opublikować na życzenie.

  1.Tadeusz Krzemiński,Busko-Zdrój - 1 000 zł
  2.Leszek Skórski, Zbludowice- - 1 000 zł
  3.Dariusz Musiał, Widuchowa - 1 000 zł
  4,Krzysztof Dziekan, Zielonki - 2 000 zł
  5.Nadleśnictwo Kielce - 2 000 zł
  6.Maciej Andrzej Ubowski,Busko - 1 100 zł
  7.Józef Wesołowski,Kielce - 10 000 zł
  8.Jan Trela,Pacanów - 2 500 zł
  9.Krzysztof Łuszcz, Kawczyce - 2 000 zł
  10.Joanna Orszulak, Kraków - 1 000 zł
  11.Anna Kotecka, Owczary - 2 000 zł
  12.Fundacja Rozwoju, Pierzchnica - 2 400 zł
  13.Jolanta Dabińska, Busko - 1 000 zł
  14.NSZZ Solidarność K.Z. Skarżysko - 5 000 zł
  15.Marek Nita, Częstochowa - 1 000 zł
  16.Paweł Rzepa ,Lubniewice - 1 000 zł
  17.Studio Kolporpress,Kielce - 3 500 zł
  18.Gminna Spółdzielnia S.Ch.Chmielnik - 2 000 zł
  19.Patrycja Landek,Gorzyczki - 3 000 zł
  20.Zbigniew Kuźlak, Bieńkówka - 30.000 zł
  21.LIB-MED Pińczów - 2 000 zł
  22.Barbara Gawrońska-Kuziel,Busko - 5 000 zł
  23.Adam Sroka Busko - 1 000 zł
  24.Maria Judaszewska,Kielce - 4 000 zł
  25.DYCKERHOFF Nowiny - 1 000 zł
  26.Maria Salwa, Starachowice - 1 000 zł
  27.Krzysztof Kieres, Kielce -1 000 zł
  28.Rodzina Flagów,z Krakowa i Kielc - 4100 zł
  29.Fundacja Słoneczna Przyszłość,Busko -3 500 zł
  30.Dom Seniora Su Ryder,Pierzchnica - 3 000 zł
  31.Czesław Maj,Bartłomiej Maj,Busko - 1 000 zł
  32.Jadwiga i Kazimierz Jędrzejscy,Chmielnik -2 000 zł

  Sokolina zakończyła akcję zbiórek.


  Szkoła Podstawowa w Sokolinie ,w gminie Czarnocin zakończyła kolejną edycję zbiórek pieniężnych na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju.Młodzież z tej szkoły przez ostatnie cztery lata z wielkim zaangażowaniem nas wspomagała. W ostatnią niedzielę 27 września tamtejsi Wolontariusze :Łukasz Wolski, Kacper Gruszka,Filip Korczak oraz Arkadiusz Rej pod opieką Księdza Adama Bałchanowskiego oraz nauczycielek Jolanty Wierzbowskiej i Anny Warszawa zebrali do puszek po mszach świętych kwotę1102,34 zł.

  Serdeczne dzięki składamy na ręce Pani Dyrektor SP Elżbiety Bieleckiej za zorganizowanie zbiórki i za miłe przyjęcie w progach swej sympatycznej szkoły.

  Szkoła,którą warto odwiedzić.


  Zespół Placówek Oświatowych w Solcu Zdroju przyjął nas z wielką serdecznością prezentując wielkie zaangażowanie w obszarze działania wolontariatu i harcerstwa. Cztery ostatnie lata współpracy z nieżyjącym już Dyrektorem Pawłem Ślusarskim i obecną Panią Dyrektor Beatą Bonar dowiodło,że w tej szkole trwa systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie właściwych postaw społecznych i obywatelskich. Ostatnia zbiórka do puszek przed miejscowym kościołem dzięki Wolontariuszom: Mileny Bartusiak,Liliany Fijał,Edyty Grochowskiej,Bartłomieja Jabłońskiego, Wiktora Kopcia,Wiktori Kozłowskiej,Ameli Mudryk,Zofi Pałys,Maji Patrzałek,Zuzanny Patrzałek,Leny Pochopień,Julji Wójcickiej,Maji Zając pod opieką Beaty Kupiec,Teresy Pater,Justyny Pałys,nauczycielek i Marii Lisowskiej,rodzica dowiodła również skuteczności działań,bowiem zebrano kwotę 2450 zł. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Tomasikowi za życzliwość i wszystkim Wolontariuszom za pomoc dla Hospicjum w Busku-Zdroju w dniu 27 września 2020r.
  Wielkie serce w pięknej szkole.


  Szkoła Podstawowa w Wójczy leżąca w sercu ziemi pacanowskiej okazała się jedną z aktywniejszych w zbiórkach na rzecz Hospicjum.Jej uczniowie stanęli na wysokości zadania i w niedzielę 27 września pod kościołem w Biechowie i przed kaplicą w Piestrzcu zebrali 1419,03 zł.Biorąc pod uwagę jak mała liczba Parafian na tym obszarze mieszka jest to wyczyn w obecnym czasie nie lada.Ponadto widać wokoło szkoły dbałość Pani Dyrektor i Rady Rodziców o jej otoczenie.Dziękujemy jej i Księdzu Proboszczowi Parafii Biechów za zaangażowanie w pomoc dla buskiego Hospicjum.
  Janina i Tuczępy też nas wspierają.


  W niedzielę 27 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach przeprowadzili zbiórkę do puszek przed kościołem w Janinie.Wolontariusze: Gabriela Głuszek,Amelia Łuszcz,Oliwia Pawełczyk,Joanna Bucka,Angelika Raj, Zuzanna Sikora pod opieką Kingi Skwark,Kingi Kurasińskiej-Bodzioch i Wioletty Przybylskiej-Kajtek zebrali kwotę 605,20 zł.

  Składamy podziękowanie na ręce Pani Dyrektor Anny Pacholec oraz Księdzu Proboszczowi za wyrozumiałość.

  W Tuczępach w związku z odmową przeprowadzenia zbiórki przez szkołę, Ksiądz Proboszcz tamtejszej Parafii sam zebrał pieniądze na tacę z przeznaczeniem na nasze Hospicjum.Parafianie ofiarowali na ten cel 1500zł. Dziękujemy serdecznie.

  Zbiórka w Opatowcu.


  Miło nam ,że gmina Opatowiec dołączyła do naszych Darczyńców.Tamtejszy Zespół Placówek Oświatowych poprzez swoich uczniów-wolontariuszy przeprowadził zbiórkę do puszek 27 września pod kościołami w Rogowie,Kocinie i Opatowcu.Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Alicja Witkoś-Kłos i Anna Kaczmarczyk.Ich Wolontariusze: Kacper Czosnek,Nikola Kłos,Julia Kaczmarczyk zebrali na wyposażenie Hospicjum: w Parafii Rogów kwotę 486,25 zł, w Parafii Kocina kwotę 211,00 zł, w Parafii Opatowiec kwotę 159,00 zł

  Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły za zorganizowanie zbiórki ,Nauczycielom i Uczniom za jej przeprowadzenie i Księżom Proboszczom za pozwolenie jej zrealizowania.


  Koszyce solidarne z naszym Hospicjum


  Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Koszycach kwestowali 20 września pod kościołami w Książnicach Wielkich,Przemykowie i Koszycach.Mimo,iż Gmina Koszyce należy już do województwa Małopolskiego,jej Burmistrz Stanisław Rybak bez chwili zastanowienia wyraził zgodę ,aby tamtejsi Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę. W Przemykowie Wolontariusze :Monika Jazgarzyńska,Anna Sumińska,Dawid Gustak,Dominik Gustak,Amelia Nowak,Kacper Toboła,Paweł Rasała i Daniel Kapusta do puszek zebrani 407,70zł i 2 euro. W Książnicach Wielkich Martyna Niedojad,Filip Domińczyk,Jakub Konik,Patrycja Grzyb, Marlena Wilk,Amelia Ilga i Martyna Kuras zebrali kwotę 862,00zł i 2 euro. W Koszycach natomiast Tomasz Ptasznik,Dawid Gawron,Bartłomiej Zając,Patryk Marzec, Wojciech Pluciński,Oliwia Wilk i Nikola Skalska zebrali kwotę 602,71 zł. Razem w Gminie Koszyce zebrano 1872,71zł. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Szkoły Małgorzacie Domagale i jej zastępcy Annie Król za zorganizowanie zbiórki.

  Wiślica też kwestowała


  W niedzielę 20 września Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy przeprowadzili zbiórki do puszek pod kościołami w Jurkowie,Chotlu Czerwonym i Wiślicy. W Jurkowie Wolontariusze:Amelia Sagan,Nikola Koral i Anna Grzęda pod opieką Nauczycielki Magdaleny Kochańskiej-Szostak zebrali kwotę 236,36 zł.

  W Chotlu Czerwonym Wolontariusze:Wiktoria Szcześniak i Gabriela Chwalik pod opieką Eweliny Piły zebrały do puszek kwotę 200,03 zł.

  W Wiślicy wolontariusze ze Szkoły Podstawowej :Oliwia Cholewa,Kinga Tłustochowicz, Barbara Głowacka,Julia Zaręba,Roksana Krawiec,Wiktoria Chwalik,Amelia Strączek, Wiktoria Matysek pod opieką Anwty Łuczyńskiej,Ewy Wilk,Klaudii Piwowarczyk, Karoliny Wanay-Kucięby i Joanny Prządo-Grelich zebrali do puszek kwotę 741,50 zł.

  Dziękujemy Księżom Proboszczom za umożliwienie zbiórki,Wolontariuszom i ich opiekunom oraz Pani Dyrektor Szkoły ,Joannie Białkiewicz za jej przeprowadzenie.

  Pracowita niedziela Wolontariuszy z Pińczowa.


  W niezbyt szczęśliwym terminie ze względu na komunie święte 20 września odbyła się zbiórka do puszek pod kościołami Pińczowa. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 zbierali pieniądze na rzecz wyposażenia naszego Hospicjum w parafii p.w. św.Jana Apostoła i Ewangelisty,gdzie zebrano kwotę 1458,48zł. Kwestowali wolontariusze:Zuzanna Kręgiel,Katarzyna Kucia,Nela Pietrzykowska, Natalia Fostriak,Wiktoria Chlewicka,Roksana Włodarczyk,Marta Krycha,Daria Trzcińska, Amelia Gadawska,Iga Lolo,Piotr Bogdan,Julia Bielaś,Julia Ścieżka,Alicja Kamińska, Julia Gajos,Alicja Wdówka,Pola Pietrzykowska,Aleksandra Błach,Weronika Błach, Aleksandra Herzyk,Julia Herzyk,Estera Ciepły,Wiktoria Dziabała. Opiekunami pod wodzą Pani Wioletty Mitręgi,zastępcy Dyrektora były:Beata Krycha, Kamila Pietrawska-Bielaś,Elżbieta Siemińska,Lidia Zaborowska,Sylwia Skiba. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom,ich Opiekunom,Dyrektorowi Pawłowi Rutkowskiemu i za wielką życzliwość Księdzu Janowi Staworzyńskiemu.

  W klasztorze Wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego Sara Smaczyńska,Katarzyna Kazimierowska,Katarzyna Kozłowska, Emilia Kupiec i Filip Maj pod opieką nauczycieli:Sylwi Smaczyńskiej i Beaty Oleksy zebrali kwotę 135,38zł

  W parafii na Grodzisku przy kościele pw Miłosierdzia Bożego Wolontariusze: Julia Lenty,Dominika Szostak,Justyna Maj Aleksandra Nowak ,uczennice I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli :Marcina Karpińskiego i Rafała Kawiorskiego zebrali kwotę 714,92 zł.

  Dziękujemy Annie Golik,Dyrektor L.O. i Księżom Proboszczom za życzliwość dla nas.
  Na Pacanów zawsze można liczyć.


  Już od kilku lat zbiórki w Pacanowie są znakomicie zorganizowane przez Grono Pedagogiczne tamtejszej szkoły podstawowej pod kierunkiem Pani Małgorzaty Stańczyk,jej dyrektora. W dniach 13 i14 września było podobnie. Wymieniające się grupy Wolontariuszy spisały się na medal zbierając do puszek kwotę 4000,66 zł/ z przeznaczeniem na wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju.

  Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za umożliwienie zbiórki i wszystkim Darczyńcom za okazane serce.

  Wolontariusze biorący udział w zbióre:

  Gręda Victoria, Trela Magdalena, Stańczyk Kacper, Maj Julian. Korczak Wioletta, Nawrot Dawid, Pluta Magdalena, Mierzwa Amelia, Wieczorek Ernest, Obrochta Eryk, Kobos Karol, Głodek Michał, Gołębiowska Katarzyna, Nalepa Julia, Kozioł Julia, Pawelec Karol, Grabowska Nikola, Gręda Mateusz, Woś Katarzyna, Sosin Magdalena, Kuranda Oliwia, Grusiecka Aleksandra, Biegacz Urszula, Topór Roksana, Rusek Gabriela, Kumoń Filip, Sarek Konrad, Zaród Zuzanna, Zajdel Martyna, Matus Aaleksandra, Dyl Bartosz, Dyl Szymon, Grusiecki Filip, Ślusarczyk Mateusz, Bednarz Krystian, Wójtowicz Kacper, Laska Wiktoria, Kogut Wiktoria, Rusek Patrycja, Madej Patrycja, Lenartowicz Oliwia, Garstka Magdalena, Plewa Zuzanna , Lewińska Kinga, Wadowiec Grzegorz, Wadowiec Bartłomiej, Godek Oliwia, Kogut Maria, Drzazga Karolina, Kapciak Marta, Kotlarz Karolina, Machynia Oliwia


  Oleśnica i Stopnica kwestowały.


  W niedzielę,13 września po wszystkich mszach świętych Wolontariusze Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy zbierali do puszek pieniądze na wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju.Pod opieką Pani Anny Adamczyk i Wikarego Rafała Nowińskiego zespół w składzie Julia Jaworska,Jakub Jaworski,Sebastian Stępień,Paweł Kosałka,Nikola Wach,Patrycja Jaskóła,Maja Sowińska,Irmina Majkowska-Ślusarczyk,Kaja Dzidowska,Lena Wawroń, Magdalena Ptak,Wiktoria Siudak,Alicja Strzelecka,Jakub Ratusznik,Kornelia Janicka, Bartłomiej Marzec zebrała kwotę 2572,30 zł.

  Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość Księdzu Markowi Lejczakowi,Proboszczowi Parafii Oleśnica.Dziękujemy także Dyrekcji Szkoły,w szczególności Pani Teodorze Ambroży.

  W Stopnicy Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej :Zuzanna Gryz,Zofia Segda, Maria Jarosz,Natalia Nowak,Daria Grosicka,Zuzanna Banaś pod opieką nauczycieli Małgorzaty Borowiec i Cezarego Borowca zebrali do puszek pod kościołami pod wezwaniem Św.Antoniego Padewskiego w Kątach Starych i pod wezwaniem Św.Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy kwotę 1782,25 zł. Składamy serdeczne podziękowania Księżom Proboszczom za życzliwość i Pani Dyrektor Leokadii Zientarskiej za zaangażowanie w zbiórkę.
  Koncert w Pacanowie


  Pan Artur Jaroń wraz z Ludmiłą Worobec-Witek,Marzeną Trzebińską i Jakubem Milewskim zaprezentowali licznemu gronu Pacanowian perły muzyki klasycznej w koncercie dziękczynnym za pomoc przy budowie Hospicjum w Busku-Zdroju. Pan Artur wraz z Przyjaciółmi jest Wolontariuszem naszej Fundacji ,w taki właśnie sposób nam pomagając.Młodzież ze Szkoły Podstawowej pod kierunkiem nauczycieli na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Stańczyk 13 września rozpoczęła zbiórkę do puszek pod kościołem,gdzie odbył się koncert.Zbiórka potrwa do 14 września z racji odpustu parafialnego.Przed koncertem podziękowanie dla parafian oraz władz Miasta i Gminy przekazał Koordynator budowy Hospicjum,Jarosław Zatorski. W swoim wystąpieniu w kościele podkreślił wyjątkowe zaangażowanie Pacanowa w dzieło powstania Hospicjum.

  Dziękujemy całej społeczności Pacanowa i wiosek z terenu tej Gminy.Serdecznie też dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas w kościele prze Księdza Proboszcza Leszka Domagałę.
  Wodociągi Kieleckie Fundatorem.


  Pan Henryk Milcarz,Prezes Wodociągów Kieleckich przekazał w imieniu swojej firmy kwotę 3500zł na zakup łóżka dla chorych w naszym Hospicjum.To znakomicie zarządzane przedsiębiorstwo wspiera społeczne inicjatywy w całym województwie świętokrzyskim.Dziękujemy,że firma wygospodarowała pieniądze także na wsparcie buskiego Hospicjum

  W Holandii też o nas pamiętają.


  Pani Anna Matla-Pichler, rodzona siostra Pani Jadwigi Stodolnej z Buska pamięta o swoim ukochanym mieście.Podczas ostatniego w nim pobytu odwiedziła budowę Hospicjum ,a po wyjeździe przesłała nam kwotę 4000zł.W załączniku przekazała informację,że podarowane pieniądze są darem również od jej zmarłego już męża Eugena Floriana Pichlera ,dla którego nasze miasto stało się jego drugą po żonie miłością.

  Serdecznie dziękujemy.

  Przyjacielski Skalbmierz.


  Rzadko w ostatnich czterech latach byliśmy tak podjęci jak w tym pięknym miasteczku na południu naszego województwa.Na spotkaniu organizującym zbiórkę pieniężną przybyli :Proboszcz miejscowej parafii,Burmistrz i jego zastępca,Przewodniczący Rady Miejskiej,Sekretarz Gminy oraz dyrektorzy podległych samorządowi gminnemu szkół w Skalbmierzu i Topoli.Przy takim zaangażowaniu władz zbiórka na wyposażenie Hospicjum musiała się udać.Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu:Wiktoria Grzyb, Weronika Grzyb,Maria Ziemlańska,Patrycja Kasperczyk,Maria Gala,Natalia Wiśniowska, Wiktoria Wypuch,Oliwia Osuch,Patrycja Czekaj,Szymon Mostek,Wojciech Buczek, Aleksandra Blady,Mateusz Blady,Aleksander Belski,Emilia Gałka, Alicja Olesińska, Jan Majewicz,Aleksandra Blady(Tempoczów), Maciej Adamek,Alicja Białczyk,Oliwia Kałat, Maria Białczyk,Roksana Kaczmarczyk i Alicja Żarnowiecka zebrali do puszek pod skalbmierskim kościołem i pod kaplicami w Rosiejowie i Kobylnikach kwotę 4256,86 zł ,co jest swoistym rekordem.
  Ponadto pod kościołem w Topoli wolontariusze miejscowej Szkoły Podstawowe zebrali do puszek kwotę 1511 zł.
  Dziękujemy Panu Dyrektorowi Szkoły w Skalbmierzu,Piotrowi Binkowskiemu (osobiście kwestował) i jego koleżankom nauczycielkom: Marii Placek, Ewie Pełce i Joannie Niewiadomskiej oraz Księdzu Proboszczowi Marianowi Fatydze za ogromną życzliwość.
  Serdeczne podziękowania kierujemy także na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topoli ,Elżbiety Krupy i jej nauczycieli oraz wolontariuszy.Kłaniamy się w podziękowaniach Księdzu Jackowi Rembasowi,Proboszczowi Parafii Topola za wielkie zaangażowanie w zbiórkę na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju.

  Hurtownia "Sawa"wśród Dobrodziejów Hospicjum.


  Już nie pierwszy raz przekonaliśmy się o szczodrości Współwłaścicieli hurtowni Pani Anny Sikory i Włodzimierza Wróbla.Przekazali oni na wyposażenie nowego budynku Hospicjum 4000zł.Serdecznie dziękujemy.

  Pan Sas kolejny raz pomaga.


  Tym razem na wyposażenie Hospicjum wpłynęło 10 000zł od Pana Mieczysława Sasa, znanego buskiego przedsiębiorcy i społecznika.Nasz Przyjaciel od początku inwestycji wspomaga budowę Hospicjum finansowo i organizacyjnie.To między innymi jego wielkie zaangażowanie jako Radnego wojewódzkiego spowodowało otrzymanie przez nas dotacji unijnej w wysokości ponad 10 milionów złotych. Jesteśmy na etapie zakupu łóżek dla chorych.Wybrany przez nas model kosztuje ok 3500zł,a więc pieniądze od Pana Mieczysława pozwolą na zakup 3 łóżek. Po raz kolejny serdecznie dziękujemy.

  Pomagają również inni.


  Robert Dusza,buszczanin prowadzący obecnie firmę w Kielcach przesłał nam 3500zł na zakup łóżka dla chorych.Pan Robert,mimo iż od wielu lat mieszka poza Buskiem, żywo interesuje się jego rozwojem.Bardzo serdecznie mu dziękujemy.

  Związek Kombatantów z Nowej Słupi przekazał nam 1000zł na wyposażenie Hospicjum.Przekazujemy podziękowania dla Prezesa Związku,Jarosława Chrobota. Przebywał on ostatnio na kuracji w Busku,przekazał informację o naszej inwestycji swojemu Zarządowi,stąd pomoc dla nas.

  Wynik rozeznania cenowego


  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

 • Plik wyniku


 • Chroberz i Złota też wspierają.


  Parafie z podpińczowskiej gminy 30 sierpnia kwestowały na rzecz wyposażenia Hospicjum w Busku-Zdroju.Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Złotej pod opieką nauczycieli ,Ewy Kozłowskiej i Katarzyny Marzec zebrali po mszach świętych do puszek przed kościołem kwotę 890 zł.Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Marioli Warzecha za organizację przedsięwzięcia.

  Z kolei w jednej z najstarszych parafii Ponidzia tysiącletnim Chrobrzu uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej :Karina Karpińska,Iga Świetlik,Klaudia Borowiec, Maja Kowalska,Julia Magdziarz i Joanna Lozia pod opieką Pań nauczycielek, Barbary Kasperkowicz,Małgorzaty Stępień oraz przedstawicielki rodziców Anicie Lozi zebrały do puszek kwotę 845,95 zł.Zbiórkę zorganizowała Pani Dyrektor SP w Chrobrzu, Renata Magdziarz,której również serdecznie dziękujemy.

  Jesteśmy wdzięczni za życzliwość Księżom Proboszczom:Chrobrza,Robertowi Boreckiemu i Złotej,Jackowi Miernikowi.

  Przeprowadzone zbiórki to duży sukces,biorąc pod uwagę słabe frekwencje w kościołach spowodowane sytuacją sanitarną.


  List, który do głębi porusza


  (otrzymaliśmy ten anonimowy list drogą pocztową).
  Publikujemy go ponieważ nasze spotkania z nieuleczalnie chorymi utwierdziły nas w przekonaniu jak bardzo trzeba kochać i szanować innych. Wszyscy jesteśmy Braćmi.
  Emocje najmłodszych w pracach dla Hospicjum


  Z inicjatywy Pani Marii Lisowskiej,dekoratorki wnętrz i naszej wolontariuszki został przeprowadzony konkurs plastyczny wśród dzieci przedszkolnych i klas I-III na prace plastyczne dla udekorowania nowego budynku Hospicjum.Prace oceniła Pani Barbara Wnuk-Spirowska,nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju i wspólnie z Panią Marią wybrała najciekawsze.Wybrane prace zostały stosownie oprawione i rozlokowane na ścianach korytarzy Hospicjum.Prace napłynęły ze szkół podstawowych w Busku-Zdroju,Stopnicy,Zborowie,Solcu-Zdroju,Chmielnika,z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego"Słoneczko"i z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju. Dziękujemy Pani Marii za kolejny udany pomysł upiększenia naszego Hospicjum i pokazanie poprzez prace plastyczne emocjonalnych odczuć dzieci.
  Rekordowa niedziela

  Mimo deszczowej pogody i niskiej frekwencji w kościołach zebrana kwota przez wolontariuszy jest imponująca.Na wyposażenie Hospicjum kwestowaliśmy w 5 miejscach. W Daleszycach i Miechowie zbiórkę do puszek wsparł Pan Artur Jaroń ze swoim zespołem. Znakomite grono muzyków przedstawiło świetne koncerty muzyki klasycznej w miejscowych kościołach.Ksiądz Franciszek Siarek,Proboszcz Parafii Miechów osobiście zaangażował się w przeprowadzenie zbiórki.Jego ministranci zebrali od miechowskich parafian kwotę 7765,50 zł.Ksiądz Siarek to wielki miłośnik muzyki i przyjaciel naszego Hospicjum.W przeszłości był Wikarym w Busku i wieloletnim Proboszczem w Chmielniku. Zespół Pana Jaronia po południu zagrał koncert w kościele w Daleszycach.Tamtejsi melomani nie byli tak szczodrzy jak miechowianie Zebrano do puszek jedynie 324 zł. Kwestowały:Judyta Bąk i Marta Stępień. Zbiórka w niewielkiej parafii piotrkowickiej była znakomicie zorganizowana przez Edytę Ciopińską,Mieczysława Rutkowskiego i Dorotę Serhej.Przy wielkim zaangażowaniu tamtejszego Proboszcza udało się do puszek po mszach świętych zebrać w kościele w Piotrkowicach i w kaplicy we Włoszczowicach kwotę 2014,30 zł. Wolontariuszami min. byli:Monika Nowak i Leszek Rzadkowski. Niedziela 23 sierpnia była w Busku świętem muzyki ludowej.Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych zakłóciła deszczowa pogoda.Widzów było jak na lekarstwo. Mimo tego Pani Teresa Leszczyńska ze swoimi harcerzami zebrali od nich do puszek kwotę 830,75 zł.Wolontariuszami byli:Ada Kuskiewicz, Ewelina Gunia,Bartosz Drozdowski, Kacper Gembala,Kaja Wójcik, Aleksandra Podgórska. Tego dnia byliśmy również w Kazimierzu Dolnym,korzystając z zaproszenia byłego Burmistrza tego miasta Pana Andrzeja Pisuli. Jego charytatywny koncert(Pan Andrzej to wspaniały muzyk) na kazimierzowskim rynku zepsuła deszczowa pogoda,ale nasi wolontariusze i tak uzbierali do puszek kwotę 1730,10 zł.

  W sumie zebraliśmy tej pracowitej niedzieli 12 664,65 zł.

  Dziękujemy z całego serca wszystkim wolontariuszom i życzliwym nam ludziom.  Złaknieni słońca


  Jedną z większych przyjemności,jaką mają obecni pacjenci naszego Hospicjum to pobyt na niewielkim tarasie, jaki został wygospodarowany nad klatką schodową. Bardzo lubią tam przebywać i rozkoszować się sierpniowym słońcem. Nie tylko Oni,ale także pielęgniarki i opiekunki marzą o nowym budynku,w którym miejsca na podwórzu,tarasach i balkonach będzie już do woli.W budynku przy ulicy Solankowej przewidziano nawet wyjazd pacjenta łóżkiem na świeże powietrze.
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


  dokumentacja PDF

 • Plik zaproszenia
 • Radni Powiatu Buskiego solidarni z Hospicjum.


  Rada Powiatu Buskiego wspiera powstanie Hospicjum w Busku-Zdroju. To dzięki akceptacji Rady Pan Grzegorz Lasak-Dyrektor Szpitala Powiatowego wyraził 3 lata temu zgodę na użyczenie pomieszczeń szpitala na prowadzenie Hospicjum przez Fundację św. Brata Alberta.Ponadto dwukrotnie wspomogła finansowo naszą działalność w 2018 roku kwotą 24 000zł oraz w 2019 kwotą 20 000zł. Tym razem 18 Radnych prywatnie złożyło składkę w wysokości 1800zł na potrzeby wyposażenia Hospicjum . Serdeczne podziękowania na ręce Pana Andrzeja Gądka-Przewodniczącego Rady Powiatu i Pana Jerzego Kolarza-Starosty Buskiego.


  Dar od Pracowników Urzędu


  Urzędnicy buskiego Magistratu w różny sposób wspomagają budowę Hospicjum. Czynią to od wielu lat swoją wiedzą i doświadczeniem.Wielu z nich osobiście pomogło Fundacji w pokonaniu wszelakich trudności organizacyjnych i swoją życzliwością wsparło długotrwały proces inwestycyjny .Obecnie zebrali pośród siebie kwotę 3520 zł na zakup specjalistycznego łóżka dla chorych,co w obliczu kosztownego etapu wyposażenia obiektu ma dla nas ogromne znaczenie.Serdecznie dziękujemy wszystkim Urzędnikom, a szczególnie Organizatorom zbiórki.


  Serdecznie i hojnie


  Spotkanie z wolontariuszami i parafianami Działoszyc na długo pozostanie w naszej pamięci.Podniosła atmosfera na popołudniowej mszy świętej w dniu 16 sierpnia we wspaniałych wnętrzach ponad 800-letniej świątyni przeniosła się na plac przed kościołem.Zgromadziło się na nim około 100 osób,aby wspólnie spędzić czas na pikniku zorganizowanym wspólnie z przedstawicielami Hospicjum w Busku-Zdroju. Piękne opowieści o Działoszycach,czytanie opowiadań Adolfa Dygasińskiego,trafne odpowiedzi na pytania dotyczące roli wolontariatu przy muzyce i słodkim poczęstunku stworzyły życzliwą atmosferę.W finale tego miłego spotkania Pani Anna Miszczyk-opiekun wolontariuszy przekazała puszki z zebranymi po mszach świętych pieniędzmi na ręce przedstawicieli Hospicjum.W Działoszycach wolontariusze:Amelia Grębosz,Bartłomiej Wójcik,Natalia Ceputowicz, Maja Wójcik, Elia Driche,Nikola Jędruch,Victoria Rząsa, Amelia Stec,Julia Grelewicz,Emilia Grelewicz,Olaf Wójcik i Dawid Trociński zebrali kwotę 2618,00zł.Ponadto ich koledzy w Sancygniowie uzbierali 1004,10zł.Opiekę nad nimi sprawował katecheta Piotr. Z kolei w parafii Dzierążnia zbiórka zakończyła się zebraniem do puszek w kościele w Dzierążni i kaplicy w Orkanowie kwoty 707,94zł. Pieniądze zbierali:Brayan Musiał,Anna Kumor,Oliwia Twardowicz,Emilia Walasek,Michał Książek i Błażej Walasek, a w Orkanowie Monika Obałek. Dziękujemy wszystkim,ale szczególnie księżom proboszczom: w Działoszycach-Andrzejowi Jankoskiemu,w Dzierążni-Władysławowi Kutusiowi i w Sancygniowie-Markowi Połońskiemu.


  Dzieło sztuki w kaplicy Hospicjum


  W sali stanowiącej przedsionek kaplicy powstało niezwykłe dzieło.To rzeźbiona "Droga Krzyżowa"Poszczególne stacje są wykonane przez artystę plastyka z Krakowa Pana Romana Woźniaka.Wszystkie one są osłonięte "okiennicami" z wizerunkami najpiękniejszych kościołów Ponidzia i Powiśla.Fundatorem tego dzieła sztuki jest pochodzący z Buska Ksiądz Józef Żółtak.Dziękujemy z całego serca.Zapraszamy do obejrzenia .Pierwszą podziwiającą to dzieło była Pani Ewa Satora,Dyrektor stowarzyszenia "Królewskie Ponidzie",która nas zawsze wspiera.
  Najwierniejsza Wolontariuszka


  Pani Natalia Zając,dawniej Opiatowska służy bezinteresownie naszym pacjentom już od ponad dwóch lat. Jej praca przynosi bardzo wymierne korzyści,bowiem Pani Natalia dba o stopy chorych,a szczególnie zapobiega wrastaniu paznokci w ciało, co jest niezwykle bolesne dla zmęczonych cierpieniem pacjentów.Jest ponadto bardzo ciepłą,miłą i cierpliwą osobą nawiązując bardzo dobre kontakty z przebywającymi u nas osobami.Bardzo serdecznie dziękujemy i stale podziwiamy.


  Wolontariusz Pani Milki dotarł do Stradowa


  9 sierpnia równolegle do przeprowadzanych zbiórek w Kazimierzy Wielkiej ,jeden z wolontariuszy Bartłomiej Jajeśnik z Zespołu Szkół Rolniczych z Cudzynowic zebrał pieniądze do puszki po mszach świętych w kościele w Stradowie.Bartek był pod opieką nauczycielki z tejże szkoły Pani Małgorzaty Milki,która stale współpracuje z naszym Hospicjum.Parafianie przekazali do puszek kwotę 233,50zł. Dziękujemy Bartkowi ,Pani Małgorzacie i Księdzu Proboszczowi za życzliwe zaangażowanie.

  Gorące popołudnie w Kazimierzy Wielkiej


  W wędrówce po parafiach południa województwa 9 sierpnia zawitaliśmy do gorącej nie tylko w temperaturę,ale przede wszystkim w serdeczność Kazimierzy Wielkiej.Przyjęto nas w najpiękniejszym chyba amfiteatrze parkowym w tej części województwa.Festyn dla Hospicjum zorganizowała Pani Agnieszka Styczeń ,zajmująca się promocją miasta wraz z wolontariuszami.Przy muzyce w wykonaniu Tomka i Wojtka oraz wokalnych występach solowych Martyny Bugaj,Miłosza Nawrot i Agaty Zatorskiej przekazano pieniądze zebrane do puszek pod kościołami w Kazimierzy Wielkiej i Cudzynowicach. Wolontariusze :Victoria Pogoda,Natalia Zabaglo.Amanda Rzepa,Ada Klimczyk,Jakub Czarnota i Kamil Erbel pod kierunkiem Pani Katarzyny Erbel,przewodniczącej szkolnego Koła Caritas w S.P.nr 2 zebrali w parafii p.w.Podwyższenia Krzyża -1462,81 zł

  Wolontariusze z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Milki zebrali do puszek przed tamtejszym kościołem kwotę 635,00zł, a pod kościołem pw.Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej kwotę 1100,00zł. Ponadto pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonali składki pośród siebie w wysokości 213,99zł, którą na scenie przekazały na rzecz Hospicjum Pani Edyta Molo ,dyrektor wraz z zastępcą panią Jolantą Rogala. Składamy serdeczne podziękowania na ręce Burmistrza Kazimierzy Wielkiej,Adama Bodziocha dla wszystkich organizatorów przedsięwzięcia.Specjalne podziękowania przesyłamy dla Księży Proboszczów za okazaną pomoc i życzliwość.Dziękujemy także za ufundowanie słodkiego poczęstunku Panu Pawłowi Piątkowi.


  Stary i Nowy Korczyn kwestowały na Hospicjum


  Barbara Karnawalska, dyrektor szkoły w Nowym Korczynie zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju. Wolontariusze ze szkoły w Starym Korczynie :Lena Wawrzyk,Weronika Tomal,Ewelina Szydłowska,Barbara Tomal ,Julia Curyło pod opieką Pana Krzysztofa Błacha zebrali do puszek 371,04zł. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi tamtejszej Parafii oraz Pani dyrektor szkoły w Starym Korczynie Bożenie Kruk za okazaną życzliwość. W Nowym Korczynie wolontariusze:Natalia Smulikowska, Oliwia Stankiewicz,Tomasz Kaczmarczyk, Kacper Kaczmarczyk pod opieką Marii Błach,prowadzącą Szkolne Koło Caritas zebrali do puszek pod kościołem po mszach świętych kwotę1131,70zł. Składamy serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi za okazaną wyrozumiałość i pomoc.


  Wielkie wydarzenie w wiekowym kościele.


  Tego na pewno jeszcze nie słyszały ponad 600-letnie mury kościoła w Strożyskach. W ramach projektu "Z klasyką przez Polskę" do tejże świątyni zjechali 2 sierpnia znakomici artyści z Warszawy :Anna Radziejewska,Milena Lange i Paweł Sommer, aby przybliżyć parafianom i ich gościom muzykę Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina. W taki właśnie sposób postanowili artyści wspomóc akcję zbiórki pieniędzy na wyposażenie Hospicjum w Busku-Zdroju. Nieliczni uczestnicy tego wydarzenia muzycznego przekazali do puszek kwotę 381,30zł. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Markowi Wesołowskiemu za serdeczne przyjęcie naszych gości i umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniężnej.
  Artysta z Krakowa dla Hospicjum w Busku.


  Roman Woźniak to znany krakowski plastyk,którego dzieła zdobią muzea w wielu europejskich miastach jest autorem ołtarza i witraża okiennego w kaplicy naszego nowego Hospicjum.To fascynujące dzieło artysta realizował kilka miesięcy,aby w darze od siebie i swojej żony Marty Kozłowskiej-Woźniak zdobiło wnętrze kaplicy. Prywatnie Pan Woźniak jest zięciem Leopolda Kozłowskiego,wybitnego kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia,urodzonego w Przemyślanach koło Lwowa,którego pomnik stoi w Busku na deptaku przy sanatorium wojskowym.


  Roman Woźniak ze swoją żoną Martą i doktorem Bernardem Soleckim przed nowym budynkiem Hospicjum.

  TE NIESAMOWITE ŚWINIARY


  To był wyjątkowy dzień dla tych , którzy.2 sierpnia skorzystali z zaproszenia Proboszcza Parafii Świniary ,Ks. Słwomira Grabca.Kościół i jego otoczenie wywarło na wszystkich olbrzymie wrażenie.Historyczne piękno świątyni, zieleń i kwiaty wokoło zachwyciło gości,którzy tego dnia przybyli tu na koncert charytatywny.Wszędzie ład, porządek i wspaniała atmosfera.Pan Artur Jaroń,pianista,Ludmiła Worobec-Witek, skrzypce oraz Marzena Trzebińska, wokal wpisali się swoim występem w podniosłą atmosferę spotkania.Kosciół rozbrzmiewał wspaniałymi utworami muzycznymi,które były darem artystów dla parafian.Ci ostatni przekazali na wyposażenie Hospicjum w Busku kwotę 2851,80zł. Pieniądze do puszek zbierali następujący wolontariusze:Elżbieta Kostyra, Sylwia Kostyra,Iwona Walasek,Małgorzata Kopeć, Agnieszka Dyrduk i Oliwia Dyrduk. Zebrana kwota to swoisty rekord,gdyż Parafia liczy tylko 800 ludzi. Po południu na spotkaniu z wolontariuszami przy muzyce i słodkim poczęstunku, przedstawiciele Hospicjum złożyli serdeczne podziękowania na ręce Księdza Proboszcza dla całej społeczności parafialnej.


  Wolontariusze z Drugni i Pierzchnicy kwestowali na rzecz Hospicjum


  W niewielkiej parafii Drugnia Wolontariusze z miejscowej szkoły zebrali do puszek w niedzielę 26 lipca 500, 00 zł. Mimo niewielkiej frekwencji w kościele uczniowie pod opieką Pani Dyrektor Elżbiety Stemplewskiej dołożyli starań, aby mieć wymierny finansowy udział w procesie wyposażenia Hospicjum w Busku-Zdroju. Po wszystkich Mszach świętych pieniądze do puszek zbierali: Tomasz Stępień, Oliwia Barańska, Adam Rajca, Antoni Kowal, Julia Idzik i Lena Stemplewska. Na zakończenie zbiórki z wolontariuszami i Dyrekcją szkoły spotkał się przedstawiciel Fundacji św. Brata Alberta przekazując na ich ręce serdeczne podziękowania za wykonaną pracę.


  Parafia Pierzchnica już czwarty rok z rzędu przyszła z pomocą dla Hospicjum w Busku. Wolontariuszami pod opieką Pani Martyny Gaworek byli: Weronika Burkat, Julia Kruk, Zuzanna Wojnowska, Julia Lipa, Oliwia Pasternak, Julia Pasternak, Roksana Kręgiel, Klaudia Latosińska, Nikola Kaletura, Agnieszka Wójcik, Paulina Kaletura, Katarzyna Powałka, Teresa Gwadowska, Olga Gwadowska. Wielkiej pomocy w organizacji zbiórki udzielili Piotr Makuch, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy oraz Pani Anna Skuza – opiekun koła wolontariatu w poprzednich latach. Zebrano do puszek 1738, 60 zł. Na podsumowanie akcji na placu szkolnym w Pierzchnicy odbyło się spotkanie przedstawiciela Fundacji św. Brata Alberta w Kielcach prowadzącej budowę Hospicjum z wolontariuszami i ich opiekunami. Przy muzyce i słodkim poczęstunku podziękowano serdecznie za zaangażowanie w kwestę i przekazano zaproszenie na uroczystość otwarcia Hospicjum w dniu 2 października 2020 r.


  W imieniu Fundacji św.Brata Alberta składamy serdeczne podziękowania Księżom Proboszczom z Drugni i Pierzchnicy za umozliwienie przeprowadzenia zbiórki.

  Gościnne Powiśle


  Zbiórka pieniędzy w parafiach; Zborówek , Rataje Słupskie i Oblekoń okazały się pod każdym względem udane.Zbiórkę w parafii Zborówek zorganizowało Stowarzyszenie "Silni Razem w Zborówku" na czele z Małgorzatą Pawelec,radną gminy Pacanów i Moniką Gołębiowską,vice przewodniczącą Stowarzyszenia przeprowadzając ją pod najstarszym kościołem na Powiślu,dzięki życzliwości ks.Proboszcza Pawła Staroszczyka. Wolontariusze :Maja Pawelec, Karol Kobos i Karol Pawelec zebrali do puszek 1736,36 zł. 19 lipca na spotkaniu z przedstawicielami Hospicjum było ponad 50 osób,w tym większość dzieci i młodzieży.Świetna organizacja sprzyjała rozmowom i śpiewom.Towarzyszył temu słodki poczęstunek. Gratulujemy i pięknie dziękujemy.


  W Ratajach Słupskich zbiórkę zorganizował Pan Krzysztof Eliasz,dyrektor tamtejszej szkoły wraz z nauczycielkami:Moniką Surdel,Joanną Gondek i Ewą Jamińską. Wolontariusze:Magdalena Nogaś,Aleksandra Babiarz,Kacper Korbaś iWiktor Nasieniak zebrali do puszek pod ratajskim kościołem 2329,70 zł. Na podsumowującym spotkaniu w szkole Wiktor Nasieniak i Kacper Korbaś pięknie odpowiadali na pytania dyrektora Hospicjum.Spotkanie przy pączkach,napojach i miłej dla ucha muzyce zakończyło się przyjęciem przez dyrektora Eliasza zaproszenia dla delegacji Rataj na uroczystości otwarcia nowego budynku Hospicjum w Busku 2 października bieżącego roku. Serdeczne podziękowania dla ks.Proboszcza Tomasza Grajdka.


  Oblekoń to mała,licząca jedynie 700 ludzi parafia bezpośrednio sąsiadująca z Wisłą. Zbiórka na rzecz wyposażenia Hospicjum w Busku-Zdroju stała się dla tej parafii ważnym wydarzeniem.Zaangażowali się wszyscy:Ksiądz Proboszcz,Koło Gospodyń Wiejskich,OSP, właściciele miejscowych sklepów,młodzieżowy zespół muzyczny "Zgraja".Wolontariusze: Stanisława Łuszcz,Halina Malinowska-Czekaj ,Marta Kula, Agata Adaś,Zbigniew Satora,Bożena Gmyrek,Tadeusz Kołodziej zebrali do puszek 1459,04zł i 10 euro. Na podsumowujące spotkanie w remizie OSP przybył ks.Lucjan Sańpruch ,który razem z gośćmi z Hospicjum wysłuchał koncertu zespołu "Zgraja".Składamy mu serdeczne podziękowania za wielką życzliwość.


  Parafianie w Zagości i Młodzawach dla Hospicjum


  W upalną niedzielę 5 lipca w niewielkich parafiach naszego Ponidzia kwestowano na rzecz wyposażenia Hospicjum w Busku.Wolontariusze w Zagości Nikola Okaz i Natalia Łyko zebrały do puszek 466,60zł.Podobną zbiórkę przeprowadzono w Młodzawach,gdzie wolontariusze:Zuzanna Modrzewiecka,Natalia Czekalska, Julita Świt, Julia Zaciora, Anna Wójcik i Patrycja Mąciuk zebrali 681,80zł. Na podsumowanie zbiórek przedstawiciele Hospicjum wraz z nauczycialami miejscowych szkół zorganizowali festyny dla wolontariuszy i rodzin osób niepełnosprawnych . Bardzo serdecznie dziękujemy za sympatyczne i owocne spotkania przy muzyce i słodkościach.Podziękowania składamy na ręce Księży Proboszczów ,pani dyrektor szkoły w Zagości Teresy Zawartki oraz pani dyrektor szkoły w Młodzawach, Ilony Modrzewieckiej , a także całego grona pracowników szkół.


  Pan Piotr kolejny raz nas wspomaga.

  Ponad 7.500zł darowizny przekazał na wyposażenie nowego budynku Hospicjum Pan Piotr Czyszczoń z Nowego Korczyna.To nie pierwsza darowizna dla nas od niego i jego żony Anny Czyszczoń, właścicielki "Lawendowego Zdroju". Pan Piotr jest współwłaścicielem firmy KANWOD,chętnie dzieląc się owocami swojej pracy z potrzebującymi pomocy.Czynił to już wielokrotnie wspomagając wiele organizacji społecznych.

  Dziękujemy.

  Rodzinny dar dla Hospicjum

  W związku ze śmiercią Państwa Krystyny i Longina Wadowskich zaprzestała działalności wypożyczalnia sprzętu kuchennego i zastawy stołowej.Rodzina Państwa Wadowskich,czyli Anita i Krzysztof Bożkowie wraz z synami Gabrielem i Adrianem postanowili przekazać całość wyposażenia dla potrzeb Hospicjum. Dar będący w bardzo dobrym stanie został przyjęty z wdzięcznością.

  Dziękujemy.

  Finał projektu " ENEA DLA SENIORÓW "

  W surowych jeszcze wnętrzach kaplicy w budowanym Hospicjum odbyło się podsumowanie projektu społecznego ENEA DLA SENIORÓW.Przedstawiciele elektrowni Połaniec:Pani Joanna Dróżdż i Justyna Kosowicz wręczyli Panu Prezesowi Marianowi Jaworskiemu w ramach partnerstwa społecznego Enea Elektrownia Połaniec wsparcie w wysokości 20 000 zł.Posłuży ona do zakupu części wyposażenia nowej kaplicy.Związek zawodowy SOLIDARNOŚĆ ,działający w tejże elektrowni wspomógł nasze Hospicjum sprzętem ochronnym w postaci przyłbic i maseczek. Na spotkaniu obecni byli m.in. Pan Piotr Wawrzyk,Poseł na Sejm RP,Radni wojewódzcy Mieczysław Sas i Maciej Gawin, Burmistrz Buska Waldemar Sikora,Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pan Waldemar Bartosz oraz Ks.Marek Podyma. Wolontariuszy Hospicjum reprezentowali: Pani Maria Mazur z Buska i Panie Ilona Modrzewiecka oraz Edyta Sopel,nauczycielki ze szkoły w Młodzawach. Wydarzenie uświetnił znakomity występ muzyczny w wykonaniu Pana Pawła Korepty i jego córki Julii. Piosenkę "Nadzieja" zaśpiewała Agata Zatorska,uczennica II L.O. w Kielcach.
  Parafie w Szańcu i Balicach dla Hospicjum

  W deszczową niedzielę 21 czerwca odbyły się zbiórki przy kościołach w Szańcu i Balicach.W Szańcu wolontariusze :Julia Dybko i Albert Górka pod opieką Ewy Sierleckiej zebrali do puszek pieniądze w kwocie 1929,30zł.Z kolei w Balicach wolontariuszki : Maja Mierzwa z Suskrajowic i Wiktoria Michalczyk z Kostery,uczennice Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku uzbierały 406,90zł. Dziękujemy Księżom Proboszczom za umożliwienie zbiórki i Panu Dyrektorowi ZDZ w Busku ,Krzysztofowi Ćwiekowi za pomoc organizacyjną.
  Pan Mieczysław Sas nie ustaje z pomocą.

  Znany i ceniony przedsiębiorca Mieczysław Sas,właściciel zakładu metalowego produkującego kotły grzewcze przekazał kolejny finansowy dar na rzecz wyposażenia Hospicjum w wysokości 15.000 zł.Pan Mieczysław wspiera wiele inicjatyw z naszego rejonu,ale Hospicjum dostało najwięcej pomocy właśnie od niego.Przez cały 20-letni okres budowy był stałym sponsorem budowy i działalności Hospicjum.Jako radny wojewódzki walnie przyczynił się do przyznania nam dotacji unijnej.Ten szlachetny człowiek działa zawsze bez rozgłosu.Jest skromny i bardzo zaangażowany w działalność społeczną.Brak nam dosłownie słów aby opisać postawę życiową Pana Mieczysława.

  Dziękujemy.

  POLBRUK głównym Sponsorem

  Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Hospicjum. Musieliśmy to zadanie zrealizować bez udziału środków unijnych,bowiem te ostatnie zostały nam przyznane tylko na budowę budynku.Wsparł nas Urząd Marszałkowski ze środków PFRON w wysokości 99.000zł, znaczne wsparcie przekazała również firma POLBRUK.
  Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Pawła Żelechowskiego- Dyrektora Regionalnego POLBRUKU w Kielcach.
  Wynik rozeznania cenowego


  Dostawa wyposażenia zespołu zywieniowego

 • Plik wyniku


 • Wizyta wolontariuszy z ENEA Połaniec

  W ramach projektu"Enea dla Seniorów" 18 czerwca 2020r wolontariusze z Połańca: Joanna Kierys-Puto i Tomasz Podsiadło odbyli wizytę w naszym Hospicjum.W kaplicy spotkali się z Seniorami(pacjentami) i nawiązali z nimi kontakt poprzez czytanie im fragmentów życiorysu naszego Patrona św.Brata Alberta.Towarzyszyła im najbardziej aktywna wolontariuszka z Buska,pani Natalia Zając-podolog.Goście z Połańca przywieźli w darze :1000 maseczek ochronnych,1000 par rękawic, 100 fartuchów, 100 sztuk przyłbic oraz 50 litrów płynu do dezynfekcji. Serdecznie dziękujemy.
  Wyniki postępowania na zakup sprzętu rehabilitacynego w ramach projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"


  dokumentacja PDF

 • Plik wyniku
 • Gmina Busko-Zdrój wspomaga naszą działalność.

  Od początku istnienia Hospicjum prowadząca je Fundacja św. Brata Alberta korzysta z pomocy finansowej Gminy Busko pozyskując pieniądze w organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy konkursach w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W bieżącym roku otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 127 000 zł ,celem podniesienia jakości świadczonych przez nas usług. Składamy podziękowania dla Radnych naszej Gminy na czele z jej Przewodniczącym Robertem Burchanem oraz dla Pana Burmistrza Waldemara Sikory za inicjatywę w tej tak ważnej dla nas sprawie.

  Maseczki ochronne od Ministerstwa.

  Dzięki staraniom Pana Adama Sroki,z-cy Dyrektora Handlowego Buskowianki w Uzdrowisku ,Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało dla Hospicjum 500 sztuk maseczek ochronnych.Nie jest to pierwsza inicjatywa Pana Adama, bowiem od początku działalności wspiera on w różny sposób naszą placówkę. Serdecznie dziękujemy za pomoc.

  Niedziela hojna dla Hospicjum.

  W ostatnią niedzielę,14 czerwca nieliczni wolontariusze przeprowadzili kwestę na wyposażenie Hospicjum w dwóch parafiach Buska.były to:parafia pod wezwaniem św.Brata Alberta(w kościele głównym i w kaplicy św.Anny w Zdroju) oraz parafia pod wezwaniem Bożego Ciała.Zebrano następujące kwoty:
  1.Parafia p.w. Bożego Ciała -2098zł. Wolontariuszami byli:Magdalena Kielian, Mikołaj Para,Mikołaj Daris, Ksawery Para, Wiktoria Molenda, Emila Rynia,Jadwiga Lewicka i Anna Masłowska.
  2.Parafia p.w. św.Brata Alberta- 4.700,10 zł.Ciekawostką jest ,że większą część tej kwoty (2 500zł) zebrano w kaplicy św.Anny w Zdroju. Wolontariuszami byli: Maria Nogaś, Barbara Skrzypek i Renata Karwat. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom, wolontariuszom i Księżom Proboszczom za wsparcie naszej akcji.

  W Boże Ciało na wyposażenie Hospicjum.

  Teresa Leszczyńska,Komendant Hufca ZHP w Busku-Zdroju wraz ze swoimi wolontariuszami przeprowadziła zbiórkę do puszek wśród uczestników uroczystości Bożego Ciała w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju. Zebrano na wyposażenie nowego budynku Hospicjum 4024,13 zł,1 dolar USA oraz 2 EURO. Wolontariuszami byli: Izabela Prokop. Bartosz Drozdowski,Kacper Gembala, Kacper Czarnecki, Aleksandra Czarnecka i Kinga Osak. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i specjalne podziękowanie składamy na ręce Księdza Proboszcza Tadeusza Szlachty za wielkie zaangażowanie w sprawy Hospicjum.  Oddział ZOL-u ma nowego Kierownika

  Z dniem 31 maja zrezygnowała z pracy w naszym zakładzie Pani Jadwiga Kalita. Do tej pory pełniąc funkcję zastępcy Pani Marii Jendrzejczyk kierowała ona oddziałem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym.Z dniem 1 czerwca funkcję Kierownika ZOL-u Dyrektor Jarosław Zatorski powierzył Pani Agnieszce Wojtyś,dotychczasowej pielęgniarce na tym oddziale.Pani Wojtyś otrzymała zadanie nie tylko bieżącego nadzorowania pracy,ale również starannego zorganizowania dużo większego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w nowym budynku Hospicjum.  Strona społeczności Hospicjum Busko-Zdrój na Facebooku

  W dniu 4 czerwca br., uruchomiliśmy oficjalną stronę na portalu społecznościowym Facebook Hospicjum w Busku-Zdroju. Będziemy umieszczać tam bieżące informacje dotyczące fukncjonowania Hospicjum i ZOL w Busku-Zdroju. Zapraszamy do odwiedzin i polubień materiałów !

 • Link do strony


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"


  Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

 • Plik zaproszenia
 • Wizyta Pana Posła

  1 czerwca przy okazji otwarcia swojego Biura Poselskiego w Busku-Zdroju,Pan Piotr Wawrzyk-poseł na sejm i jednocześnie wiceminister Spraw Zagranicznych RP odwiedził budowę Hospicjum .Towarzyszyli mu między innymi Pan Marian Jaworski prezes naszej Fundacji oraz Pan Michał Maroński, zastępca Burmistrza Buska-Zdroju. Kierownik budowy,Pan Andrzej Król przedstawił dostojnemu Gościowi stan zaawansowania prac budowlanych,a Jarosław Zatorski,dyrektor Oddziału Fundacji w Busku-Zdroju zapoznał Pana Posła z działalnością Hospicjum i planami na przyszłość.Nasz Gość i obecni z nim:Pani Jolanta Szmit,dyrektor Biura w Kielcach oraz Pan Piotr Ryk,dyrektor Filii w Busku-Zdroju żywo reagowali na przekazywane im informacje,a Pan Poseł zapewnił o swoim zainteresowaniu pomocą w wyposażenie obiektu.

  informacja o wynikach postępowań w projektach unijnych:


 • Rozpoznanie cenowe na dowóz sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania uczestnika projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"

 • Rozpoznanie cenowe na na dowóz sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania uczestnika projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"
 • Ostatni etap budowy

  Do końca czerwca musimy zakończyć prace budowlane Hospicjum. Trwają intensywne prace wykończeniowe.Po roku starań udało nam się podłączyć gaz do obiektu.Zakładane są solary do ogrzewania wody.Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.Na ten cel pozyskaliśmy od Pana Marszałka z PFRON kwotę 99.000zł. Otrzymaliśmy także pomoc od firmy "ATLAS" z Łodzi w postaci 1200 kg kleju do płytek. Wszystkim życzliwym dla nas serdecznie dziękujemy. Od 1 lipca do 31 sierpnia musimy nowo wybudowany budynek Hospicjum wyposażyć w sprzęt medyczny i socjalny.Niestety nie posiadamy na ten cel pieniędzy.W ostatnich latach organizowaliśmy zbiórki pieniężne w 84 parafiach z terenu działania Hospicjum w Busku. Ze względów zagrożenia epidemiologicznego nie możemy tego dokonać obecnie. Planujemy w związku z tym przeprowadzenie zbiórki internetowej w miesiącu czerwcu. Prosimy także o dary rzeczowe(po konsultacji) w postaci sprzętu socjalnego(meble,lodówki sprzęt AGD itp.).

  Wolontariuszka projektuje wnętrza Hospicjum

  Pani Maria Lisowska, projektant wnętrz, podjęła się nieodpłatnie zaprojektować kolorystykę i urządzenie pokoi chorych i części wspólnych Hospicjum.Pani Maria, prywatnie żona Radosława Lisowskiego prowadzącego w Busku firmę FOX jest od kilku tygodni częstym gościem na budowie, pomagając w decyzjach dotyczących ostatecznego wyglądu wewnętrznego Hospicjum. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym dla uczestników projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"


  Dostawa wyposażenia zespołu żywieniowego

 • Plik zaproszenia
 • Zaproszenie do rozeznania cenowego  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na dowóz sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"

 • dowóz sprz. rehab. Szansa dla osón zależnych hospicjum domowe
 • Zaproszenie do rozeznania cenowego  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na dowóz sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"

 • Dowóz sprzętu rehabilitacyjnego Wsparcie osób niesamodzielnych.
 • Pan Marian Kopała daje przykład innym.

  Rozliczenia podatkowe to wspaniała okazja do wsparcia naszego Hospicjum w ramach 1 % odpisu na organizacje pożytku publicznego.W tym roku właściciel firmy METAL-KOP z Młynów przekazał na wyposażenie nowego budynku 5380zł odpisu podatkowego.

  Polskie Składy Budowlane też nam pomagają.

  Pan Mirosław Lubarski dyrektor d/s marketingu PSB w Wełczu w imieniu Zarządu tej firmy przekazał na budowę Hospicjum farby malarskie wartości rynkowej ok. 4000zł. Serdecznie dziękujemy.

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie badań diagnostycznych dla uczestników projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"


  Przeprowadzenie badań diagnostycznych

 • Plik zaproszenia

 • Hospicjum wolne od koronawirusa

  Po badaniach przeprowadzonych w ostatnich dniach, wśród pacjentów i personelu Hospicjum oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Busku-Zdroju NIE STWIERDZONO obecności koronawirusa.

  Wielkanocne Dary Serca

  Mimo trudnej sytuacji w kraju spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym nasza Fundacja otrzymuje wsparcie rzeczowe i finansowe. Na prace związane z zagospodarowaniem terenu otrzymaliśmy następującą pomoc:
  Cementownia Dyckerhoff -3 tony cementu
  Stefan Para ,Busko Zdrój-1,5 tony cementu
  POLBRUK ,Oddział Kielce-kostka brukowa o wartości ok.78.000zł
  BRUK-BET,Nieciecza-kostka brukowa o wartości ok. 18.000zł
  EKO-Trans ,Busko-Zdrój-transport materiałów wartości ponad 20 000zł
  Wspólnota Gruntowa wsi Siesławice -20 000zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej wanny kąpielowej dla pacjentów Hospicjum
  Towarzystwo Miłośników Buska- Zdroju 15 000zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika kąpielowego dla pacjentów Hospicjum
  Rafał Kalita,Stąporków -2 500zł z przeznaczeniem na zakup łóżka dla chorych
  Kopalnia Celiny-kamień na podbudowę kostki brukowej o wartości ponad 13 000zł
  Kopalnia Morawica-kamień na podbudowę kostki brukowej o wartości ponad 6 000zł
  Pan Zbigniew Koniusz,Wojewoda Świętokrzyski przekazał na rzecz Hospicjum 35 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

  Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy.

  Wyniki rozpoznań cenowych w ramach projektu  Rozpoznanie cenowe:

 • Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla personelu hospicjum domowego w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych-hospicjum domowe".

 • Rozpoznanie cenowe na poradnictwo - Doradca ds. osób niepełnosprawnych/opiekun wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych-hospicjum domowe".

 • Rozpoznanie cenowe na poradnictwo specjalistyczne- psycholog w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych-hospicjum domowe".
 • Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach realizuje projekt konkursowy „Szansa dla osób zależnych –hospicjum domowe” w ramach RPO Ś 2014 – 2020, Oś. 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.3. Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Planowane rozpoczęcie usług pielęgniarskich i lekarskich od 01.04.2020r.

  Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren powiatu buskiego, powiatu pińczowskiego i powiatu kazimierskiego. Głównym celem projektu jest objęcie opieką hospicjum domowego 50 osób zależnych (niesamodzielnych), które chorują na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, o których mowa w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjne. Uczestnikom projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
  1. Osoby zamieszkujące teren powiatu: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego;
  2. Osoby nieuleczalnie chore na choroby:
  a) Choroby wywołane przez HIV;
  b) Nowotwory;
  c) Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego;
  d) Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;
  e) Kardiomiopatia;
  f) Niewydolność oddechowa nieklasyfikowana gdzie indziej;
  g) Owrzodzenia odleży nowe;
  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY W związku z panującym stanem epidemiologicznym osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o przesłanie formularza drogą mailową lub pocztową, a także o wyrażenie zgody na wizyty kadry specjalistycznej tj. lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego i psychologa. Wszelkie informacje o projekcie i rekrutacji pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 62 51 e-mail: hospicjumdomowe@o2.pl strona internetowa: www.hospicjum.domowe.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

  UWAGA!


  Informujemy, że dokumentację medyczną do Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przyjmujemy tylko za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.

  Kontakt:
  www.hospicjum.busko.pl
  adres email: hospicjum.busko@o2.pl
  telefon: (41) 370 62 51 - administracja do godz. 14:00.

  adres:
  Hospicjum Stacjonarne ul. Bohaterów Warszawy 67,
  28-100 Busko-Zdrój  Zaproszenia do rozeznania cenowego

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla personelu hospicjum domowego w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na poradnictwo specjalistyczne - psycholog w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe"
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych/opiekun wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe" • Cegiełki na wyposażenie Hospicjum

  Zbliża się termin zakończenia budowy nowego Hospicjum Po ponad 20 latach starań 30 czerwca bieżącego roku budynek będzie gotowy do zagospodarowania. Aktualnie trwają prace wykończeniowe oraz są wykonywane roboty związane z uporządkowaniem terenu wokół budynku.Pomagają nam w tym firmy:Bruk-Bet, Polbruk ,Siniat,kopalnia kamienia "Celiny" i kopalnia kamienia "Morawica".Pomoc w transporcie świadczy nam buski "Eko-Trans". Zanim dokonamy otwarcia nowego obiektu,co nastąpi 2 października 2020r musimy budynek oddać do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami budowlanymi oraz wyposażyć go w sprzęt.Na to ostatnie potrzebujemy jeszcze ponad milion złotych.Uruchomiliśmy wielką akcję zbiórki pieniędzy na ten cel.W pierwszej połowie czerwca planujemy przeprowadzenie zbiórki pieniężnej w 84 parafiach ośmiu dekanatów południowej części diecezji kieleckiej.Prowadzone są rozmowy z szefami większych firm i instytucji na temat ewentualnego zakupu przez te firmy elementów wyposażenia Hospicjum.Planujemy także przeprowadzenie internetowej zbiórki pieniędzy,organizację okolicznościowych festynów i charytatywnych akcji na obszarze powiatów buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego.Liczymy na darowizny z jednoprocentowego odpisu podatkowego.Nasi wolontariusze rozprowadzają "cegiełki" o nominale 10 zł,które podlegają ścisłemu zarachowaniu i rozliczeniu. W bieżącej działalności w 2019 roku wsparły nas samorządy :Miasta i Gminy Busko- Zdrój(130 000zł), Kazimierzy Wielkiej(7 000zł),Stopnicy(20 000zł),Skalbmierza(5 000zł) Gmin:Kije( 5 000zł) i Czarnocina(2 000zł oraz Powiatu Buskiego (20.000zł). Wszystkim serdecznie dziękujemy.


  Wizyta Duszpasterza

  Ksiądz Biskup Jan Piotrowski podczas swojej duszpasterskiej wizyty w Busku-Zdroju 16 lutego odprawił również mszę świętą w kaplicy naszego Hospicjum.W asyście Księży Proboszczów:Marka Podymy i Tadeusza Szlachty,a także Księży: Marcina Rokity i Księdza Kapelana Tadeusza Domagały Ksiądz Biskup przewodził modlitwie w intencji chorych buskiego Hospicjum.Podczas wzruszającej homilii oprócz treści religijnych dostojny Gość przekazał serdeczne podziękowania dla ludzi niosących pomoc osobom cierpiącym i swoją solidarność z tymi ostatnimi. Po mszy, mimo napiętego programu pobytu w Busku, Goście znaleźli czas na rozmowę z pacjentami i pracownikami Hospicjum.


  Kolejne dary dla chorych

  Życzliwe osoby dbają o podopiecznych naszego Hospicjum.Obecnie grupy wolontariuszy z buskich szkół pełnią stałe dyżury przy łóżkach pacjentów.Także osoby prywatne przekazują dary w postaci środków czystości. Należą do nich Państwo Walęzakowie i Państwo Srokowie z Buska -Zdroju. Ponadto zawsze możemy liczyć na Panią podolog,Natalię Zając,która już kolejny raz przyniosła pomoc w leczeniu stóp chorym w Hospicjum.


  Informacja o wynikach do rozpoznania cenowego na potrzeby uczestników projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych"


  Rozpoznanie cenowe:

  Zakup i dostawa laptopa wraz z systemem operacyjnym

 • Plik zaproszenia
 • Wynik:
 • Plik wyniku

 • Zakup i dostawa materiałów piśmienniczych na potrzeby wypożyczalni

 • Plik zaproszenia

 • Wynik:
 • Plik wyniku

 • Zakup i dostawa materiałów zużywalnych

 • Plik zaproszenia

 • Wynik:
 • Plik wyniku

 • Zakup i dostawa materiałów piśmienniczych

 • Plik zaproszenia

 • Wynik:
 • Plik wyniku
 • Jasełka w Hospicjum

  Dzieci z zespołu "Albertowe Słoneczka" przedstawiły naszym podopiecznym jasełka,wywołując na twarzach chorych uśmiech radości.Niezwykle udane przedstawienie młodych artystów było miłym akcentem tegorocznego okresu świątecznego nie tylko dla pacjentów, ale również dla personelu. "Albertowe Słoneczka" działają przy kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Busku-Zdroju w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży prowadzonego przez Panią Dorotę Kowalczyk i księdza Dariusza Węgrzyna. Przedstawienie przygotowała Pani Beata Bitner. Serdecznie dziękujemy.
  Z Panem Mieczysławem w Nowy Rok

  Zgodnie z wieloletnią tradycją początek pierwszego weekendu Nowego Roku to imieniny Pana Mieczysława Sasa, znanego buskiego przedsiębiorcy i filantropa .Pan Mieczysław to także radny do sejmiku woj. świętokrzyskiego i wierny przyjaciel naszego Hospicjum. Na jego imieniny przybywają osoby związane z rzemiosłem, samorządowcy,ludzie kultury i biznesmeni z całego Ponidzia. Tradycją stało się już ,że zamiast imieninowych prezentów solenizant oczekuje od gości pieniężnej datki do puszki przeznaczonej na działalność buskiego Hospicjum.Tak było i tym razem.Zebrano w sumie kwotę 5200 zł ,przekazując ją na ręce przedstawicieli kierownictwa tej placówki.


  Spotkanie Wigilijne

  W niedzielę 22 grudnia już po raz trzeci w historii działalności Hospicjum odbyło się przedświąteczne spotkanie wigilijne. Ksiądz Marcin Rokita podczas sprawowanej eucharystii nawiązał do cierpienia i wiary w miłosierdzie Boga. Odniósł się w swojej poruszającej homilii do pacjentów i ich relacji z bliskimi i Bogiem , przywołując przykłady ze Starego Testamentu. Po mszy świętej głos zabrał Marian Jaworski ,prezes Fundacji prowadzącej Hospicjum podsumowując mijający rok. Jarosław Zatorski podziękował pracownikom za oddanie w sprawowaniu opieki nad chorymi a także wszystkim wolontariuszom wspomagającym Hospicjum. Zapoznał także uczestników spotkania z przyszłorocznymi planami zakończenia budowy nowej siedziby. Złożył na ręce obecnego wśród gości Mieczysława Sasa podziękowania dla wszystkich darczyńców na rzecz tego dzieła. Waldemar Sikora, Burmistrz Buska-Zdroju oprócz podziękowań przekazał życzenia świąteczne dla chorych ,personelu i zapewnił o dalszym wsparciu działalności Hospicjum. Wigilijny wieczór zakończyła wieczerza sponsorowana przez Pana Pawła Piątka, właściciela restauracji "Dersław"
  Betlejemskie światełko zawitało do Hospicjum.

  Pani Teresa Leszczyńska, komendant hufca ZHP w Busku-Zdroju wraz ze swoim zastępcą Adamem Gadawskim przewodzili zuchom podczas wizyty w buskim Hospicjum. Przywiezione z Wiednia światełko betlejemskie zostało przekazane przez harcerzy na ręce kierownika, Pani Marii Jendrzejczyk. Dzieci w pięknych, poetyckich słowach złożyły życzenia świąteczne dla pacjentów i personelu naszego ośrodka.

  Świąteczny nastrój nie ominął Hospicjum

  Przyjaciele i Wolontariusze pamiętają o naszych Podopiecznych. Młodzież z kół wolontariatu Zespołu Szkół Rolniczych z Cudzynowic, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Buska w okresie przedświątecznym nasiliła swoją aktywność w naszej placówce.Nie tylko odwiedziny chorych ze słodkimi upominkami,ale także piękne występy kolędowe wprowadziły wśród pacjentów radosne ożywienie. Szczególnie Ci opuszczeni przez rodziny przyjmują Anioły(bo tak nazywają młodzież) z uśmiechem wdzięczności. Tegoroczny okres swiąteczny został w naszym Hospicjum ozdobiony przepiękną krakowską szopką podarowaną przez artystę plastyka z Krakowa ,Pana Romana Woźniaka. Pan Roman jest zięciem św.pamięci Leopolda Kozłowskiego ,którego pomnik stanął niedawno na deptaku przy Sanatorium Wojskowym. Serdecznie wszystkim dziękujemy za okazane odruchy serca.


  Projekt: „Wsparcie osób niesamodzielnych” - informacje

  Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach w rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych”, współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO Ś 2014 – 2020. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

  Projekt skierowany jest tylko do osób zamieszkujących teren:
  - powiatu buskiego: miasto i gmina Busko-Zdrój, miasto Stopnica, miast Pacanów, miasto Nowy Korczyn, miasto Wiślica
  - powiatu pińczowskiego: miasto Pińczów, miasto Działoszyce,
  - powiatu kazimierskiego: miasto Opatowiec, miasto Kazimierza Wielka, miasto Skalbmierz.

  Uczestnikom projektu zapewniamy ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:
  - świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych;
  - świadczenie usług pielęgniarskich opieki środowiskowej;
  - świadczenie usług usprawniająco – rehabilitacyjnych;
  - świadczenie usług lekarskich;
  - konsultacje specjalistyczne (pedagog, doradca ds. osób niepełnosprawnych);
  - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

  W miesiącu grudzień 2019 i styczeń 2020 będzie prowadzony nabór uczestników do projektu.

  Planowany termin rozpoczęcia realizacji w/w usług to: 01.02.2020r.
  Formularze rekrutacyjne dostępne są stronie internetowej http://hospicjum.busko.pl/, które można składać osobiście lub na adres e-mail: hospicjumbusko@o2.pl

 • FORMULARZ REKRUTACYJNY do pobrania


 • Biuro Projektu: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 62 51 Adres e-mail: hospicjumbusko@o2.pl


  Zaproszenie do udziału w projekcie: 'Wsparcie osób niesamodzielnych'  Pani Natalia tym razem w roli Mikołaja

  Kolejny już raz nasza najwytrwalsza wolontariuszka Pani Natalia Zając (poprzednio Opiatowska) zawitała do chorych. Dnia 6 grudnia z mikołajkowym prezentem w postaci zabiegów na obolałych stopach Pani Natalia niosła ulgę cierpiącym. Pani podolog systematycznie odwiedza pacjentów Hospicjum nie tylko w celach leczniczych ,ale także pocieszając ich uśmiechem i dobrym słowem.


  ZSTiO - "Razem dla Hospicjum"

  27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju odbył się kiermasz charytatywny ,,Razem dla Hospicjum". Szkolni wolontariusze wraz z opiekunami przygotowali pyszne i zdrowe potrawy, którymi częstowali społeczność szkolną. Degustacji towarzyszyła kwesta na rzecz Hospicjum w Busku- Zdroju. Uczniowie i pracownicy szkoły po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca i sukcesywnie zasilali puszki datkami. "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba"- te piękne słowa św. Brata Alberta przyświecają idei szkolnego wolontariatu, który już planuje następne działania. W wyniku kwesty zebrano 672 złote i 20 groszy.


  Wolontariuszki z Cudzynowic pomagają.

  Uczennice z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach koło Kazimierzy Wielkiej bardzo aktywnie działają na rzecz naszego Hospicjum. Po zbiórce pieniędzy na wywiadówce szkolnej(zebrano 520 zł) przyszła kolej na roboczą wizytę u naszych pacjentów. Natalia Jarząbek, uczennica technikum fryzjerskiego tego zespołu szkół przy asyście Aleksandry Bojko i Aleksandry Jochacy z technikum ekonomicznego zajęła się pielęgnacją włosów pacjentów poprzez podstrzyżyny i uformowanie fryzur .Szczególnie Panie przebywające w naszej placówce bardzo ciepło przyjęły ten zabieg serdecznie dziękując miłym dziewczętom wdzięcznym uśmiechem. My podziękowania składamy nie tylko im ,ale także Pani Małgorzacie Milce, opiekunowi szkolnego koła wolontariatu oraz nauczycielce,Pani Sylwi Psuj.
  Wizyta Marszałka

  Pan Andrzej Bętkowski,Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 listopada odwiedził nasze Hospicjum.Gospodarzem wizyty był Jarosław Zatorski,koordynator budowy nowego budynku i zarazem dyrektor oddziału Fundacji św. Brata Alberta,prowadzący już istniejące Hospicjum w użyczonych pomieszczeniach buskiego szpitala. Pan Marszałek po zapoznaniu się z aktualnym stanem zaawansowania budowy nowego obiektu odwiedził funkcjonujące Hospicjum,spotykając się z chorymi i pracownikami placówki.Wiele uwagi skupił nasz Gość na rozmowie z opiekunkami chorych i wolontariuszami.Zainteresował go szczególnie problem relacji nieuleczalnie chorych z rodzinami i towarzyszącym w cierpieniu personelem Hospicjum. Na zakończenie wizyty omówiono problem zakupu wyposażenia do nowej siedziby po wykonaniu prac budowlanych ,co planuje się na 30 czerwca 2020 r.
  Trwałość projektu - HOSPICJUM DOMOWE

  31 sierpnia 2019 roku Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta zakończyła realizację projektu konkursowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych pn. „Hospicjum domowe” adresowanego dla osób chorych z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2019r. do 31.08.2019r. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS powstało hospicjum domowe, w którym ludzie chorzy na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe otrzymali wsparcie w postaci wizyt lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz wolontariuszy. Dostępny również sprzęt medyczny w wypożyczalni sprzętu medycznego prowadzonej przez partnera Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” bardzo pomógł w codziennym funkcjonowaniu rodzin, w których znajdują się osoby chore. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na terenie trzech powiatów to główny cel, który udało nam się osiągnąć poprzez realizację w/w Projektu. Pomimo zakończenia projektu „Hospicjum domowe” nie kończy działalność. Wsparcie jest nadal kontynuowane. Zapraszamy osoby zainteresowane do korzystania z oferowanych świadczeń Hospicjum domowego (wsparcia medycznego oraz korzystania z wypożyczalni, która czynna jest w każdy wtorek od 7.00 do 15.00). Kontakt telefoniczny: 41 370-62-53 lub 601 913 045.

  Szkoła w Cudzynowicach pomaga

  Pacanów znowu nam pomaga.

  Podobnie jak przed rokiem Uczniowie, ich Rodzice oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie postanowili wykorzystać mnogość uczestników odpustu parafialnego, aby przeprowadzić pośród nich zbiórkę na rzecz buskiego Hospicjum. 4-września już tradycyjnie dzieci i młodzież szkolna przy pomocy swoich rodziców przygotowała wymyślne smakowo i piękne wyglądem ciasta,które sprzedała odpustowym Gościom.Zachęcające smakołyki były chętnie nabywane, co sprawiło wiele radości ich twórcom.Utargowano kwotę 5 700 zł ,która została przekazana na potrzeby Hospicjum w Busku -Zdroju. Serdeczne podziękowania składamy na ręce głównego koordynatora całego przedsięwzięcia ,Pani Małgorzaty Stańczyk,Dyrektora Szkoły w Pacanowie.  Kolejny wolontariusz pomaga cierpiącym

  Pani Aleksandra Szydłowska,podolog z Buska-Zdroju idąc w ślady Natalii Opiatowskiej w dniu 11 września 2019r przeprowadziła w Hospicjum zabiegi na stopach u ośmiu pacjentów naszej placówki.Chore osoby z wielką wdzięcznością przyjęły pomoc pani Aleksandry,a kierownictwo Hospicjum bardzo dziękuje Pani Podolog za piękną postawę.

  Pogrzeb Pani Zofii

  Pani Zofia Skoczylas z Buska-Zdroju była wielką orędowniczką idei budowy Hospicjum. Współpracowała jako wolontariusz z organizatorami budowy z Fundacji św. Brata Alberta. Jej ostatnim życzeniem przed śmiercią było przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz Hospicjum na własnym pogrzebie.Tak też uczyniła jej rodzina ,która przeprowadziła zbiórkę pośród uczestników uroczystości pogrzebowych.W poniedziałek 9 września jej wnuk,Piotr Borkowski przekazał na ręce z-cy kierownika Hospicjum,pani Jadwigi Kality pieniądze zebrane podczas pogrzebu w kwocie 1338,00 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i łączymy się w modlitwie za spokój duszy ś.p.Zofii Skoczylas.

  Hospicjum domowe przerywa działalność.

  Z dniem 31 sierpnia 2019 r. kończy się unijny projekt realizowany przez Fundację św. Brata Alberta na obszarze powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego..Przez półtora roku działalności Hospicjum domowego objęto opieką 111 pacjentów.Niestety projekt dobiega końca,a osoby aktualnie prowadzone przez nas przejmą z dniem 1-go września inne podmioty. Aby kontynuować opiekę nad chorymi. Fundacja stara się o uczestnictwo w nowym projekcie, aby wznowić działalność Hospicjum domowego.


  Zamiast kwiatów,zbiórka pieniężna.

  Rodzina śp.Jana Sztuka z Buska-Zdroju zaapelowała do uczestników pogrzebu Pana Jana,aby zamiast kwiatów dokonać zbiórki pieniędzy na działalność Hospicjum w Busku.W wyniku tej zbiórki zebrano kwotę 581 zł.Dziękujemy za przekazane środki ,które przeznaczymy zakup środków czystości.


  W Parafii Dzierążnia też zbierano na Hospicjum.


  23 czerwca wolontariusze Natalia Szostak,Kinga Olesińska i Szymon Skwark pod opieką Pani Anny Miszczyk,wszyscy z Gimnazjum w Działoszycach zebrali do puszek przy kościele w Dzierążni kwotę 685,55 zł. Serdecznie dziękujemy!

  Fotorelacja ze zbiórki w parafiach Buska-Zdroju


  Kwestowali: Patrycja Kuza, Emilia Gunia, Alicja Borto, Monika Czarnecka Adrianna Kłuskiewicz, Wanessa Jasińska, Kacper Gembala, Bartłomiej Grzywa, Szczepan Miklewicz, Klaudia Osak, Kinga Osak, Bartosz Drozdowski pani Marta Kiełb i Teresa Leszczyńska - te osoby kwestowały cały dzień. Ponadto 117 Buska Drużyna Wielopoziomowa im. Juliana Dytkowskiego, 3 Buska Wolontariacka Drużyna Wędrownicza i 89 Buska Drużyna Harcerska ze Zbludowic. DZIĘKUJEMY!!  Zbiórka na Hospicjum z dnia 23 czerwca 2019r. - Informacja

  DEKANAT PIŃCZOWSKI
  1. Parafia Michałów 314,25 zł (Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie pod opieką pani Anety Koselarz. )
  2. Parafia Góry Pińczowskie 585,00(Pieniądze zebrali wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Górach.)

  DEKANAT BUSKI
  1. Parafia Szczaworyż 737,50 zł. (zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Klubu "Wolna Strefa":Paulina Durnaś, Wiktor Durnaś,Hubert Durnaś,Aleksandra Blaut pod opieką Barbary Gracy.)
  2. Parafie Buska:Św.Alberta, NPNMP i Bożego Ciała 7876,33 zł (Zbiórkę przeprowadzili harcerze z Hufca w Busku-Zdroju pod opieką Teresy Leszczyńskiej i Adama Gadawskiego)
  3.Parafia Szaniec 1336,50 zł (Zbiorkę przeprowadzili uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu pod opieką Pani Dominiki Mrożek)
  4.Parafia Janina wraz z Kaplicą w Widuchowej 1105,97zł(Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze:Kornelia Kwaśniewska,Nikodem Kwaśniewski, Hubert Kwaśniewski pod opieką Dominiki Mrożek i Anny Kwaśniewskiej.)
  5.Parafia Zagość 449,60 zł(Pieniądze zebrali wolontariusze:Nikola Okaz,Amelia Kotuła,Igor Kuśmierek pod opieką Beaty Majki i Teresy Zawartki.)

  DEKANAT CHMIELNICKI
  1. Parafia Sędziejowice wraz z Kaplicą w Szarbkowie 368,20 zł (Kwestowali wolontariusze:Wiktoria Sternak,Karolina Mrożek,Lena Matuszczyk,Szymon Nowak Lena Kwiecień pod opieką Eweliny Rysiak,Kamili Nowak i Dominiki Mrożek)


  Całkowita kwota zbiórki:
  13 193,35 ZŁ.

  DZIĘKUJEMY!!


  Fotorelacja:

  Szczaworyż

  Szarbków


  Widuchowa
  Janina  Zbiórka na rzecz Hospicjum w Busku-Zdroju 16.06.2019r.

  Dekanat Wiślicki
  1. Parafia Wiślica – 505,40 zł (Zbiórkę przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiślicy)
  2. Parafia Jurków – 218,50 zł (Zbiórkę przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiślicy)
  3. Parafia Chotel Czerwony – 296,60 zł (Zbiórkę przeprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiślicy)
  4. Parafia Sokolina – 1 409, 40 zł (Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z miejscowej szkoły: Elżbieta Bielecka, Kacper Gruszka, Szymoo Jach,)
  5. Parafia Złota – 637,55 zł
  6. Parafia Pełczyska – 457,50 zł(Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Gimnazjum w Złotej: Oskar Paździur, Paulina Raciantowicz, Kacper Remion, Kacper Dudzik, Nikola Trocka, Natalia Salwierak, Julia Kowalska, Anna Górniak, Aleksandra Bożęcka, Julia Purchla, Szymon Cei, Jakub Dolatowksi), pod opieką: Ewy Kozłowskiej i Marioli Warzeckiej.
  7. Parafia Kocina – 356,70 zł

  Dekanat Pińczowski:
  1. Parafie Miasta Pińczowa – 2 250,40 zł (Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego i. H. Kołłątaja w Pińczowie: wolontariusze – Zapart Seweryn. Basikiewicz Patrycja, Socha Aleksanrda, Koprowska Julia, Grabowska Joanna, Cedro Alicja, Laskowska Aleksandra. Różalska Amelia, Garula Anna, Koprowski Maciej, Wójtowicz Patrycja, Słota Wiktoria, opiekunami byli nauczyciele: Michałkiewicz Artur, Urszula Pietrzykowska, Rafał Kaiorski, Marcin Karpiński, Dariusz Pikul, Sylwia Smaczyńska, Krzysztof Roliński, Wojciech Koza.
  2. Parafia Młodzawy – 674,40 zł (Zbiórkę Przeprowadzili Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młodzawach. Wolontariuszami byli: Natalia Doroz, Magdalena Szymczyk, Marta Śpiewak, opiekunami byli: Paulina Sobieszczańska i Ilona Modrzewiecka)
  3.Parafia Chroberz – 877,23 zł (Wolontariuszami byli: Katarzyna Liberek, Majka Natwora, Anna Steckiewicz)

  Dekanat Nowokorczyński:
  1. Parafia Nowy Korczyn – 434,50 zł (Wolontariuszami byli: Igor Kaczmarczyk, Paweł Jasiak, Julia Marek, Antonina Stefańska, Kinga Marek, opiekunami byli: Maria Błach i Anna Marek)
  2. Parafia Brzostków – 456,80 zł (Wolontariuszami byli: Agnieszka Jasiak, Martyna Curyło, Mateusz Trela, Julia Borczuch, Wiktoria Król, Maja Kaczmarczyk, opiekun: Małgorzata Jasiak)
  3. Parafia Stary Korczyn – 389,50 zł (Wolontariusze: Karol Tomal, Kacper Bartkowisak, Julia Curyło, Aleksnadra Mącznik, Piotr Trybała, opiekun Barbara Witkoś)
  4. Parafia Opatowiec – 430,69 zł
  5. Parafia Rogów – 444,90 zł

  Dekanat Stopnicki:
  1. Parafia Czyżów – 170,20 zł (Wolontariusze: Kinga Kosmala, Katarzyna Rokita)
  2. Parafia Kąty Stare – 561,50 zł (Wolontariusze: Zuzanna Schabowska, Maria Sanecka)
  3. Parafia Stopnica – 2130,83 zł (Wolontariusze : Patrycja Skuza, Martyna Mazur)
  4. Parafia Kargów – 573,80 zł (Wolontariusze: Agnieszka Jamroży, opiekun Bożena Banasik)
  5. Parafia Tuczepy – 241,00 zł (Opiekunami wolontariuszy z Gimnazjum w Jarosławicach byli: Zofia Kańska, Iwona Głąb)
  6. Parafia Niziny – 501,00 zł (Opiekunami wolontariuszy z Gimnazjum w Jarosławicach byli: Zofia Kańska, Iwona Głąb)
  7. Parafia Oleśnica – 1529,00 zł (Wolontariuszami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Oleśnicy: Julia Jaworska, Jan Król, Małgorzata Król, Julia Gałgan, Amelia Malec, Paweł Kosałka, Wiktorka Nowosielska, Julia Cichoń, Katarzyna Nawrot, Alicja Strzelecka, Malwina Maruszewska, Sylwia Strzeleceka, Opiekunowie: Barbara Dyrdół, Todora Ambroży)
  8. Parafia Rataje Słupskie – 678,00 zł (Wolontariusze: Klaudia Dudek, Gabriela Religa, opiekun Monika Surdel).
  9. Parafia Oblekoń – 506,15 zł, 5 dolarów (Wolontariusze: Oliwia Wybraniec, Wiktoria Dziura, opiekun Anna Jędo )
  10. Parafia Biechów – 809,45 zł
  11. Parafia Pacanów – 599,96 zł
  12. Parafia Zborówek – 497,80 zł (Wolontariuszami z trzech powyższych parafii byli: Zych Natalia, Juszczyk Agnieszka, Gubała Paulina, Lewińska Monika, Dziura Weronika, Plesowicz Martyna, Musiał Daniel, Godos Mariusz, Sosin Michał, Mazur Aneta, Bednarz Natalia, opiekunowie Dawid Kondek, Sławomir Skiba )

  Dekanat Chmielnicki:
  1. Parafia Pierzchnica – 1650,00 zł + 820,00 zł ze szkolnej „góry grosza” razem 2470,00 zł (Wolontariusze: Aleksandra Wacek, Julia Jamioł, Teresa Gwadowska, opiekunowie: Anna Skuza, Bożena Petrus)
  2. Parafia Drugnia – 396,02 zł (Wolontariusze ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni: Adam Rajca, Wiktor Łata, Kacper Basa, Kornel Misztal. Lena Stęplewska, Oliwia Barańska, pod opieką Małgorzaty Radomskiej, Elżbiety Stęplewskiej)

  Dekanat Kazimierski:
  1. Parafia Bożego Miłosierdzia w Kazimierzy Wielkiej – 1033,60 zł (Wolontariusze z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach: Koło Wolontariackie „Pomocna Dłoń”: Bernadetta Niedźwiedź, Roksana Fryt, Magdalena Żarnowiecka, opiekun Magdalena Milka)
  2. Parafia Gorzków – 506,50 zł Wolontariusze z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach: Koło Wolontariackie „Pomocna Dłoń”:Kamila Witek, Katarzyna Wojtasik, opiekun Małgorzata Milka)
  3. Parafia Książnice Wielkie – 883,41 zł (Wolontariusze: Monika Gdziec, Klaudia Nowiska, opiekun Karolina Gola - Pawełek)
  4. Parafia Koszyce – 832,50 zł + 5 dolarów (Wolontariusze: Antonina Zioło, Julia Szczęsna, opiekun Karolina Gola-Pawełek)
  5. Parafia Przemyków – 426,00 zł (Wolontariusze: Igor Jędrzejczyk, Oliwia Widłak. Opiekun Karolina Gola-Pawełek)

  Dekanat Skalbmierski:
  1. Parafia Stradów – 604,70 zł (Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach: Koło Wolontariackie „Pomocna Dłoń”: Bartłomiej Jajeśniak, Oskar Tytko, opiekun Małgorzata Milka)
  2. Parafia Sancygniów – 900,00 zł (Wolontariusze: Przemysław Adamczyk,Szostak Weronika, Wiktoria Banasik)
  3. Parafia Skalbmierz – 2995,97 zł (Wolontariusze Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu: Wojciech Buczek, Wiktoria Grzyb, Weronika Grzyb, Zuzanna Skuza, Jakub Banaś, Aleksandra Blady, Martyna Słabosz, Natalia Jaros, Amelia Jaros, Patrycja Kotorz, Aleksander Belski, Magdalena Czekaj, Aleksandra Jastrzębska, Kamila Hebel, Julia Leśniewska, Dominika Wójcik, Mateusz Blady, opiekunami byli: Jolanta Niewiadomska, Elżbieta Pełka, Maria Placek, koordynator zbiórki: Dyrektor ZPO Piotr Bińkowski )
  4. Parafia Topola – 715,50 zł (Wolontariusze z Gimnazjum Publicznego w Topoli: Alicja Buras i Zuzanna Wiertek, opiekun Dyrektor Elżbieta Grupa)
  5. Parafia Działoszyce – 2069,00 zł (Wolontariusze uczniowie Gimnazjum w Działoszycach)


  Całkowita kwota zbiórki:
  32 471,96 zł 10 dolarów


  Fotorelacja:

  Pierzchnica  Oblekoń
  Skalbmierz

  Wycieczka z przystankiem w Hospicjum

  Uczennice z Zespołu Szkół Rolniczych z Cudzynowic,gm. Kazimierza Wielka otrzymały od swoich kolegów bilety do buskiego kina z okazji Dnia Kobiet.Przybywając do Buska postanowiły odwiedzić chorych w naszej placówce.19 dziewczyn wraz z wychowawcą Małgorzatą Muchą oraz opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Małgorzatą Milką postanowiły, że oprócz przyjemności obejrzenia ciekawego filmu poznają funkcjonowanie Hospicjum. Poczynając od wspólnej modlitwy i odwiedzin chorych ,odbyli spotkanie z kierownictwem ośrodka, poznając jego codzienność. Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów naszym gościom z Cudzynowic za wizytę ,która na pewno ich uwrażliwi na sprawy ludzi potrzebujących pomocy.

  Pani Natalia nie zwalnia tempa

  29 kwietnia Pani Podolog znów odwiedziła chorych w naszym Hospicjum.Jest ona w tej chwili najwierniejszą wolontariuszką starającą się ulżyć w cierpieniach przebywającym u nas pacjentów. Jej zabiegi są wyczekiwane ,a Pani Natalia swoją młodzieńczą werwą wywołuje przyjazny uśmiech wdzięczności. Kolejny raz w imieniu przebywających w Hospicjum serdecznie dziękujemy.  W oczekiwaniu Wielkanocy

  W Wielką Sobotę na spotkaniu z chorymi, ich rodzinami oraz załogą Hospicjum Ksiądz Tadeusz Domagała pomodlił się w intencji pacjentów i wszystkich przybyłych oraz poświęcił przygotowane świąteczne potrawy ,których sponsorem była restauracja "Dersław". Prezes Fundacji św,Brata Alberta Pan Marian Jaworski przekazał zebranym świąteczne życzenia

  Pacanowskie dzieci świątecznie dla Hospicjum

  Po raz kolejny dzieci i młodzież pacanowskiej szkoły przy pomocy rodziców i nadzorem swoich nauczycieli przeprowadzili świąteczną akcję pomocy dla Hospicjum.Wzorem poprzednich działań przygotowano domowe ciasta i sprzedawano je na kiermaszu świątecznym w niedzielę palmową. Utargowane pieniądze trafiły do hospicyjnych puszek. Po ich otwarciu okazało się,że zebrano 3.500 zł.Pani Małgorzata Stańczyk,dyrektor szkoły przywiozła pieniądze do naszego Hospicjum,przekazując je na ręce Pani Marii Jendrzejczyk, kierownika placówki. Wykorzystując okazję pobytu w Busku pani Stańczyk odwiedziła także budowę nowego Hospicjum, zaznajamiając się z postępem prac. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i życzymy społeczności szkolnej z Pacanowa udanych świąt.

  Młodzież też nas wspiera

  Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zorganizowało kiermasz ciast i sałatek,z którego dochód przeznaczono na rzecz Hospicjum. Uczniowie chętnie wykupili zaoferowane smakołyki,a za utargowane pieniądze w wysokości 240 zł zakupiono środki czystości,przekazując je naszym podopiecznym. Uczniowie tej szkoły pod wodzą Pani Agnieszki Partyki,która jest opiekunką Koła już wielokrotnie w różny sposób nas wspomagali,za co składamy serdeczne podziękowania na ręce Pani Lucyny Wojnowskiej,dyrektora szkoły.

  Pani Natalia znów pomaga

  Siedmioro chorych z Hospicjum doznało ulgi po zabiegach jakie przeprowadziła Pani Natalia Opiatowska w dniu 22 marca.Dotyczyły one wrastających paznokci u nóg pacjentów naszego ośrodka.Pani podolog z wielkim zaangażowaniem po raz kolejny podjęła się bezpłatnej pomocy ludziom cierpiącym. Serdecznie dziękujemy za ten dar serca.  Miłe zaproszenie

  Samorząd Skalbmierza zaprosił Dyrektora Jarosława Zatorskiego na sesję Rady Miejskiej,która odbyła się w skalbmierskim Domu Kultury w dniu 28 marca 2019 roku .Miesiąc wcześniej Hospicjum odwiedziła delegacja tego miasta na czele z Burmistrzem Markiem Juszczykiem, zastępcą Burmistrza Kamilem Włosowiczem i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatą Wiejachą. Goście zwiedzili naszą placówkę a także zapoznali się z postępem prac na budowie nowej siedziby.Pozytywnie ocenili funkcjonowanie Hospicjum oraz dotychczasową współpracę.Wyrażono wolę dalszych kontaktów w kwestii pomocy pacjentom wymagającym objęcia opieką Hospicjum stacjonarnego ,bądź domowego. Na sesji Rady Miejskiej Pan Zatorski przedstawił Radnym i Sołtysom dotychczasową działalność buskiego Hospicjum oraz jego problemy.Odpowiedział na wiele pytań zebranych i zaapelował o pomoc finansową. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem miłego przyjęcia w Salbmierzu i niezwykle rzeczowej i kulturalnej atmosfery spotkania.

  Nie zwalniamy tempa

  Sprzyjająca,prawie już wiosenna aura pozwala zgodnie z harmonogramem realizować budowę Hospicjum.Zakończone zostało wznoszenie ścianek działowych, sprawnie przebiegają prace związane z montażem więźby dachowej i wykonawca przystąpił do prac elewacyjnych.Wprawdzie do końca budowy mamy jeszcze ponad rok, ale prace wykończeniowe w tego typu budynkach są trudne i bardzo czasochłonne.

  Niespodziewany dar dla Hospicjum

  Rzadko się zdarza,aby Ktoś z własnej inicjatywy chciał pomóc naszej placówce. Dlatego też mieszkanka Buska bardzo nas zaskoczyła przekazując nowy sprzęt medyczny na potrzeby chorych.Wartość daru przekracza 4 000 zł. Darczyńczyni nie życzyła sobie podawania jej nazwiska do publicznej wiadomości ,ani zdjęciowego wizerunku,stąd na umieszczonym przez nas zdjęciu osoba jest nierozpoznawalna. W imieniu chorych serdecznie dziękujemy.

  Najmłodsi też wspierają Hospicjum

  Podczas zabawy choinkowej w dniu 9 lutego,która odbyła się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach, maluchy z tej największej po Busku miejscowości gminnej nie tylko pomyśleli o zabawie, ale także o chorych z Hospicjum.Podczas zbiórki nasze pociechy zebrały 200 złotych, które Radny tej wsi przekazał na zakup środków czystości dla naszej placówki. Dziękujemy i jesteśmy z Was dumni.

  Światowy Dzień Chorych w buskim Hospicjum

  W wyjątkowy sposób Pani Natalia Opiatowska postanowiła wspomóc naszych pacjentów w dniu 11 lutego,kiedy to przypada Światowy Dzień Chorego.Pani Natalia jest podologiem prowadzącą własną działalność gospodarczą na ulicy Kusocińskiego w Busku-Zdroju. Dzisiaj w ramach promocji swoich usług przez kilka godzin pielęgnowała stopy naszych podopiecznych.Szczególnie dużo czasu zajęły jej zmagania z wrastającymi w ciało paznokciami, które to schorzenie jest bardzo popularne nie tylko u osób starszych. Zadośćuczynieniem dla Pani Natalii było bez wątpienia westchnienie ulgi i uśmiech wdzięcznych pacjentów Hospicjum.  Zima nie przerwała prac budowlanych

  Mimo nie najlepszych warunków pogodowych ,po krótkiej,świątecznej przerwie wznowiono prace budowlane na budynku Hospicjum.Trwają przygotowania do wykonania więźby dachowej na najwyższej kondygnacji obiektu oraz prace budowlane polegające na wznoszeniu ścianek działowych i robotach instalacyjnych.10 stycznia został odebrany kolejny zakres prac przez inspektora nadzoru i dyrektora oddziału Fundacji w Busku.Płatności są realizowane w terminach miesięcznych.

  br>
  Goście Pana Mieczysława hojni dla Hospicjum

  Imieniny Pana Mieczysława Sasa, znanego przedsiębiorcy ,radnego do sejmiku, a przede wszystkim wyjątkowo szlachetnego człowieka są rokrocznie dużym wydarzeniem na Ponidziu. Z imieninowymi życzeniami przybywają na przyjęcie z tej okazji znani bisnesmeni,ludzie kultury,polityki i przyjaciele. Tradycją już się stało,że zgodnie z życzeniem solenizanta goście zamiast kwiatów przekazują datki na rzecz Hospicjum.Tym razem było podobnie,do puszki wrzucano pieniądze według uznania i możliwości.Znalazły się tam oprócz "dziesiątek" i "dwudziestek" również setki ,a nawet dwusetki, w sumie ponad 9 000 zł.Solenizant po przeliczeniu pieniędzy przez przedstawicieli Hospicjum, zaokrąglił zebraną kwotę do 10 000 zł. i przekazał ją na działalność tej tak potrzebnej naszemu środowisku placówki. Dziękujemy Panu Mieczysławowi za ten piękny gest,życząc mu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów zawodowych. Pan Mieczysław Sas prowadząc największy zakład przemysłowy na ziemi buskiej utrzymuje działalność Hufca ZHP,wspomaga większość stowarzyszeń nie tylko z naszego rejonu,jego dotacja jest ważną częścią budżetu Festiwalu im.Krystyny Jamroz,a żadna osoba poszkodowana w wyniku nieszczęścia nie pozostała bez pomocy tego Dobrego Człowieka.Jest w Busku wielu ludzi bogatszych od niego,ale oni żyją tylko dla siebie.Pan Mieczysław Sas potrafi żyć i pracować także dla innych.  Wigilijne spotkanie w Hospicjum

  W godzinach południowych 22 grudnia w Hospicjum doszło do świątecznego spotkania pacjentów, personelu oraz gości naszej placówki. Uroczystą mszę świętą celebrował ks, kapelan Tadeusz Domagała, który we wzruszającej homilii nawiązał do pojęć szczęścia i nadziei-fundamentów naszej wiary. Oprawę śpiewem i pięknym czytaniem uświetniły pielęgniarki i opiekunki Anna Wojciechowska, Danuta Czapla i Agnieszka Wojtyś, pracujące na co dzień z chorymi. Do idei pomocy potrzebującym nawiązał Prezes Fundacji św. Brata Alberta ,prowadzącej Hospicjum -Pan Marian Jaworski. Mijający rok podsumowali Dyrektor Jarosław Zatorski i Kierownik ds. medycznych Maria Jendrzejczyk. Podziękowania i życzenia przekazał także Pan Burmistrz Waldemar Sikora. Przed wigilijnym poczęstunkiem wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędy. Wigilijne dania przygotował bezpłatnie zespół restauracji "Dersław",a sponsorami prezentów choinkowych dla załogi byli: Jadwiga Jędrzejska, Marianna Wira, Alicja Kłonicka, Bożena Stępień i Marek Zatorski.

  Podziękowania dla Dobrodziejów Hospicjum

  W piątkowe popołudnie 14 grudnia w Kaplicy Fatimskiej przy Kościele Św.Brata Alberta w Busku-Zdroju odbyła się Msza Święta Dziękczynna w intencji Dobrodziejów naszego Hospicjum. Wśród gości byli obecni: Starosta Buski-Jerzy Kolarz, Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora, Burmistrz Stopnicy-Ryszard Zych, Wójt Nowego Korczyna-Paweł Zagaja, Radny do Sejmiku-Mieczysław Sas, przedstawiciele instytucji, zakładów i prywatni Sponsorzy, którzy wspomogli w mijającym roku naszą placówkę.

  Ksiądz Marek Podyma w pięknych, wzruszających słowach podziękował wszystkim, którym leży na sercu pomoc najbardziej bezradnym i cierpiącym na nieuleczalne choroby. Pan Prezes Fundacji św.Brata Alberta, prowadzącej Hospicjum wspomniał swoją solidarnościową drogę zaangażowanej pracy na rzecz naszego regionu i osób potrzebujących. Dyrektor Oddziału Fundacji w Busku-Zdroju-Jarosław Zatorski zdał uczestnikom spotkania relację z działalności Hospicjum,Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,Hospicjum Domowego,a także z postępu prac na budowie nowego obiektu Hospicjum.

  Po mszy i części oficjalnej Ksiądz Marek Podyma zaprosił przybyłych na wieczerzę wigilijną do "Domu Chleba",znajdującego się obok kaplicy kościelnej.Zamiast opłatkiem wszyscy połamali się świeżo upieczonymi podpłomykami w tradycyjnym piecu chlebowym.Życzeniom nie było końca.

  Dobre tempo prac na budowie Hospicjum

  Zgodnie z założeniami postępują prace budowlane przy wznoszeniu siedziby buskiego Hospicjum.Ekipa Firmy Andrzeja Króla z Kajetanowa zdążyła wykonać przed zimą wszystkie prace ziemne związane z izolacją i dociepleniem fundamentów,rozprowadzeniem instalacji w części piwnicznej,budową schodów i szybów windowych piwnic,a także wykonała stropy nad pierwszą kondygnacją. Jeśli pozwoli pogoda,to teraz nastąpi wykonanie ścian I piętra budynku,a w przypadku trudnych warunków pogodowych,będą kontynuowane prace w podpiwniczeniu. W tym roku przewidziane są płatności za realizację wyżej wymienionego zakresu prac w wysokości ponad 1 miliona złotych.

  Kandydat na Burmistrza daje przykład innym

  Pan Waldemar Sikora przekazał 5000 zł na funkcjonowanie Hospicjum w Busku-Zdroju. Ograniczając wydatki na kampanię wyborczą postanowił zachęcić innych, aby wspomogli finansowo naszą placówkę. Jest to kolejny gest Pana Sikory, jako osoby prywatnej, wspierający bieżącą działalność Hospicjum. Kilkakrotnie już Pan Waldemar zasilał w przeszłości nasz skromny budżet.

  Dziękujemy za życzliwość i wymierną pomoc.

  Rocznica

  Minął rok od uruchomienia Hospicjum w Busku. Przeżyliśmy bardzo trudny, początkowy okres naszej działalności. Brakowało nam pieniędzy i lekarzy do pracy. Dzięki życzliwości wielu szlachetnych ludzi i sprzyjających nam instytucji przetrzymaliśmy najtrudniejszy czas i osiągnęliśmy małą stabilizację. Co prawda nadal musimy zabiegać w prośbach i zbiórkach o finansowe wsparcie, ale panujemy nad sytuacją. Uzyskaliśmy pomoc niektórych samorządów, co publikujemy poniżej,ale najbardziej zaangażowani w niesienie jej byli: Pan Mieczysław Sas,Burmistrz Waldemar Sikora, starosta Jerzy Kolarz, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, a także Szkoła Podstawowa w Pacanowie. Dziękujemy raz jeszcze za zbiórki w Parafiach i organizowane festyny na naszą rzecz..Dziękujemy wszystkim anonimowym ofiarodawcom.Z 1% odpisu podatkowego otrzymaliśmy w sumie za 2017 rok ok 38.000zł, z czego połowę tej kwoty z Urzędu skarbowego w Busku-Zdroju. Jest to dużo mniej, aniżeli w latach minionych.
  Przez rok działalności objęliśmy opieką 118 osób w Hospicjum stacjonarnym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,a także 70 osób w Hospicjum Domowym. Staliśmy się sporym zakładem pracy,zatrudniającym w różnym wymiarze czasu pracy ponad 40 osób.

  Oprócz zadań bieżących realizujemy budowę nowego obiektu Hospicjum.Korzystając z szerokiego strumienia pieniędzy unijnych mamy plany oddania do użytku nowoczesnego obiektu 1 września 2020 roku.

  Na uroczystej mszy św.w dniu 5 października Prezes Fundacji św.Brata Alberta-pan Marian Jaworski podsumował roczny okres działalności Hospicjum w Busku i podziękował wszystkim za życzliwość i wsparcie.Szczególne podziękowania złożył na ręce obecnego na mszy Pana Waldemara Sikory- Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.Ten ostatni w krótkiej formie wyraził zadowolenie z naszej pracy i złożył obietnicę niesienia dalszego wsparcia Hospicjum.

  Kolejna inicjatywa Krystyny Musiał

  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pani Radna Krystyna Musiał zorganizowała koncert charytatywny,z którego dochód w wysokości 2777,77zł przeznaczono na Hospicjum w Busku-Zdroju.Panią Krystynę wspomogli w organizacji pracownicy sanatorium Marconi na czele z Panią Dorotą Bracichowicz. Znakomici artyści z Jackiem Szyłkowskim w roli głównej dali popis swoich umiejętności wokalnych i muzycznych. Zachwyciła grą na gitarze Zosia Nurek Rozbawiona publiczność mimo nie najlepszej pogody nie chciała się rozstać z artystami,którzy tego dnia zawładnęli muszlą koncertową buskiego parku zdrojowego. Szczególne podziękowania przesyłamy na ręce Pani Teresy Leszczyńskiej,która przy pomocy Anny Pawełczyk zorganizowała wraz z harcerzami zbiórkę pieniędzy do puszek.Oto nazwiska harcerzy biorący udział w kweście:Lena Francuz,Ola Podgórska, Hania Ficek,Zuzia Lasia, Patrycja Kuza, Emilia Gunia, Angelika Bąk, Weronika Bańka, Kacper Gembala, Bartłomiej Grzywa, Szczepan Milewicz i Kamil Skotnicki.

  Roboty budowlane na Hospicjum w pełni

  Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac wykonano znaczny ich zakres, aczkolwiek niewidoczny na zewnątrz. Zgodnie ze zmienioną dokumentacją dokonano wyburzeń niektórych ścianek i schodów, odkopano i docieplono ściany fundamentowe, odwodniono cały budynek włączając instalację do kanalizacji burzowej, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne na całym budynku, wzniesiono część nowych ścianek działowych, wykopano szyb pod główną windę.Prace nadzoruje inspektor nadzoru - Andrzej Woźniak, a całości dogląda dyrektor oddziału Fundacji-Jarosław Zatorski. Tempo prac jest zgodne z harmonogramem robót. Przypominamy,że termin zakończenia prac budowlanych to 30 czerwca 2020 roku.

  Odpustowa zbiórka

  Z inicjatywy Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej w Pacanowie, dzieci i młodzież z tejże szkoły jak również miejscowi gimnazjaliści przeprowadzili kolejną akcję na rzecz pomocy dla naszego Hospicjum.Okazją do tego działania stał się odpust parafialny w dniu 14 września.Rodzice uczniów przy pomocy swych pociech przygotowali ciasta,które uczniowie sprzedali podczas odpustu(były tak smaczne,że nie dla wszystkich wystarczyło) targując ponad 5000 zł.Forma pomocy jaką zrealizowali pacanowscy uczniowie jest imponująca. Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności Pacanowa i odpustowych Gości,a w szczególności Organizatorom przedsięwzięcia na czele z Panią Małgorzatą Stańczyk-dyrektorem szkoły wraz z gronem pedagogicznym.Dziękujemy także Proboszczowi parafii Pacanów za pomoc organizacyjną i wielką życzliwość.

  "Serce Pacanowa"

  W dniu 14 września 2018 roku, w świąteczny odpustowy dzień, społeczność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zorganizowała zbiórkę funduszy na rzecz Hospicjum w Busku – Zdroju. Akcja ta odbyła się już po raz drugi. Podbudowani pozytywnym odzewem mieszkańców parafii podczas poprzedniej zbiórki, postanowiliśmy kolejny raz włączyć się w pomoc potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, którzy upiekli pyszne ciasta, uczniów oraz ofiarności parafian i gości ostateczny efekt przeszedł nasze oczekiwania. Zebraliśmy kwotę 5140 zł i 10 euro. Oprócz ciast dużą popularnością cieszyły się również słodkie bułki i pączki, które przekazał pan Henryk Wawrzyniec, za co serdecznie dziękujemy.

  Ofiarodawcom, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne dzieło, składamy najszczersze podziękowania.

  Małgorzata Stańczyk- dyrektor szkoły i członkowie koła wolontariatu

  Na "Dniach Seniora" pamiętano o Hospicjum.

  W ostatnią niedzielę 2 września podczas trwających obchodów święta buskich Seniorów harcerze pod kierunkiem Teresy Leszczyńskiej przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz Hospicjum. Zebrano kwotę 1329 złotych,dając kolejny raz dowód solidarności z naszym ośrodkiem.Seniorzy stanowią jedną z najaktywniejszych grup społecznych naszego powiatu w kwestii niesienia pomocy dla Hospicjum.Dziękujemy.

  Skarbona w Marconim opróżniona.

  Ze względu na mechaniczne uszkodzenie dokonaliśmy przedterminowego opróżnienia skarbony w sanatorium Marconi.Pozyskana kwota zbiórki od Kuracjuszy to 246 zł i70 groszy. Za każdy grosik serdecznie dziękujemy.

  Dziękujemy!

  Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju od początku naszej działalności na tym terenie wspomaga nas w różny sposób. Dzięki życzliwości kierownictwa na czele z Panią Anną Karwat-Prezesem oraz Panią Dorotą Kumor vice-Prezesem wszystkie organizowane zbiórki pieniężne są bezpłatnie obsługiwane przez bank. Zebrane pieniądze po wstępnym policzeniu przez wolontariuszy są drobiazgowo liczone w banku(są to głównie monety) ,a następnie deponowane na koncie Fundacji. Technicznie czynią to pracownicy,a ich pracą do tej pory kierował Pan Stanisław Rawski. Ze względu na wiek emerytalny, Pan Stanisław odszedł już z pracy po ponad 40 latach nienagannie wykonywanych obowiązkach. Pragniemy przekazać na jego ręce serdeczne podziękowania za okazaną nam pomoc i życzyć dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  STANISŁAW RAWSKI

  Informacja o wynikach

  Świadczenie usłu w postaci opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe

 • Skan informacyjny .pdf
 • Wznowienie prac budowlanych.

  Po kilku latach przerwy i w 18 lat od rozpoczęcia budowy wreszcie zostały wznowione prace budowlane. 12 lipca doszło do poświęcenia nowego etapu prac przez Księdza Dziekana dekanatu buskiego-Marka Podymę. Na uroczystości byli obecni : Adam Jarubas-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Waldemar Sikora-Burmistrz Miasta i Gminy Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz-Starosta Buski, Mieczysław Sas Radny Sejmiku naszego województwa oraz przedstawiciele wykonawcy robót-Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego z Kajetanowa i przedstawiciele działającego obecnie w użyczonych przez szpital pomieszczeniach Hospicjum.

  Przekazanie placu budowy.

  W dniu 4 lipca 2018 roku w obecności Pana Waldemara Sikory- Burmistrza Miasta i Gminy Buska-Zdroju oraz Pana Mariana Jaworskiego- Prezesa Fundacji św.Brata Alberta w Kielcach nastąpiło przekazanie placu budowy Hospicjum Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu z Kajetanowa,gm.Zagnańsk.

  Zamawiającego reprezentowali: Jarosław Zatorski-Koordynator Budowy Hospicjum i Andrzej Woźniak-Inspektor Nadzoru,a Wykonawcę Andrzej Król-Właściciel Firmy oraz Tomasz Biskup-Kierownik Budowy.

  Zgodnie z przyjętą ofertą przetargową Wykonawca zobowiązuje się wybudować obiekt Hospicjum za 10 000 000 zł w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  Całkowity koszt realizacji inwestycji z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem planowany jest na 12 087 187,82 zł z czego pozyskano unijne wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 175 718,82 zł.Termin oddania obiektu do użytkowania zaplanowano na 31 sierpnia 2020 roku.  Świadczenie usług w postaci opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci opieki w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe. 2. Zakres rzeczowy usługi wraz z wymogami i warunkami usługi został określony w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Zaproszenia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:  ZADANIE 1 – świadczenie usługi w postaci opieki lekarskiej w ramach realizacji projek-tu konkursowego pn. Hospicjum domowe.  ZADANIE 2 –świadczenie usługi w postaci opieki pielęgniarskiej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. Hospicjum domowe. UWAGA Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane przez siebie zadanie i na jedno zadanie może zostać udzielone zamówienie. W przypadku złożenie oferty na większą ilość zadań zostanie przyjęte pierwsze zadanie w hierarchii liczb od najmniejszej do naj-większej, oferta na pozostałe zadania zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ

 • Opis całość na bazie konkurencyjności
 • UMOWA PODPISANA

  Dnia 26 czerwca 2018 roku podpisana została umowa na dokończenie budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Ze strony Fundacji św.Brata Alberta podpisy na umowie złożyli: Marian Jaworski-Prezes Fundacji i Piotr Jaworski- vice-Prezes Fundacji,a ze strony wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usługowo- Budowlanego z Kajetanowa, gmina Zagnańsk, jego właściciel-Andrzej Król. Całkowity koszt budowy obiektu bez wyposażenia to 10 000 000 zł. Termin zakończenia prac budowlanych "pod klucz" zaplanowany jest na 30 czerwca 2020 roku. Nadzór budowlany i prawny nad inwestycją będzie sprawowała Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba z Kielc. Wykona ona tę pracę za kwotę 280 000 zł. Koordynatorem budowy Hospicjum z ramienia Fundacji jest Jarosław Zatorski.  Zbiorcze zestawienie ofert na budowę budynku Hospicjum w Busku-Zdroju

 • Plik .pdf do pobrania z zestawieniem ofert

 • Jacek Szyłkowski z koncertem dla Hospicjum

  Z inicjatywy Pani Krystyny Musiał-Radnej Rady Miejskiej Buska-Zdroju, 10 czerwca w parku zdrojowym odbył się koncert znanego i niezwykle lubianego przez publiczność warszawskiego artysty-Jacka Szyłkowskiego. Utrzymany w sentymentalno-patriotycznym duchu występ poprzedził recital z gitarą Bartłomieja Rożka ,wsparty przez pianistę,Pawła Koreptę. Wspaniała atmosfera sprzyjała zbiórce pieniężnej przeprowadzonej przez buskich harcerzy pod opieką pani Teresy Leszczyńskiej. Zebrano kwotę 1968,91 zł na potrzeby Hospicjum w Busku-Zdroju. Dziękujemy panu Marcinowi Nurkowi, pani Dorocie Bracichowicz,a szczególnie pani Krystynie Musiał za wspaniałą i tak nam potrzebną inicjatywę.

  Relacja i zdjęcia ze zbiórki na hospicjum podczas "Rajdu Żonkila"

  35 Jubileuszowa Wędrówka Zuchowa „Bartek” zorganizowana w dniach 25-26.05.2018r. przez Komendę Hufca ZHP Busko-Zdrój otrzymała nazwę „Rajd Żonkila”, która miała na celu propagowanie budowy hospicjum w Busku-Zdroju i zgromadziła ponad 300 zuchów i harcerzy wraz z opiekunami. Przybyły patrole rajdowe z 1 BDW (phm. Mirosława Gajda, Iwona Kąkol) Zbludowic ( phm. Marta Kiełb), Solca-Zdroju (phm. Beata Kupiec), Zborowa (hm. Teresa Pater i pwd. Janina Bąk), Stopnicy ( hm. Grażyna Żyglicka-Paradziej), Opatowca (dh. Alicja Witkoś-Kłos i dh. Anna Kaczmarczyk), Siesławic (phm. Barbara Skrzypek), Gnojna (pwd. Elżbieta Ciechanowska), z Zespołu Szkół Specjalnych „Górka” (pwd. Elżbieta Gubała i pwd. Marzena Kilijanek), SOSW Bronina (hm. Adam Gadawski i pwd. Janusz Paterek), 2 BRDW im. Leszka Marcińca (phm. Szymon Wójcik) oraz najliczniejsza drużyna Hufca 117 BDWp im. Juliana Dytkowskiego i 3 BWDW „Amicus” (hm. Teresa Leszczyńska).

  W rajdzie gościnnie wystąpiły dzieci i młodzież z Klubu Młodzieżowego „Wolna Strefa w Busku-Zdroju, Szczaworyżu i Janinie wraz ze swoimi kierownikami i wychowawcami – Dominiką Mrożek, Iwoną Słomińską, Mariuszem Kapustą i Barbarą Gracą, które również zapragnęły wspierać budowę naszego hospicjum.

  Rajd wyruszył spod Domu Harcerza w okazałych żółtych koszulkach, skąd z przystanku „Słonecznego Expresu” pod przewodnictwem pana Jerzego Libudy uczestnicy rajdu przejechali melexami do Wełcza pod pomnik przyrody – słynną Sosnę. Tam czekała na nich kolejna atrakcja : spotkanie z funkcjonariuszami Buskiej Policji mł. aspirant Justyna Konopka i mł. aspirant Zdzisław Patalita, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. Kolejny etap rajdu prowadził „ścieżką rowerową” do Buska-Zdroju pod fontannę w rynku. Tutaj uformował się szyk prowadzący do Parku Zdrojowego, na czele którego jechali na motocyklach policjanci – aspirant sztabowy Artur Ciba i aspirant sztabowy Grzegorz Mysior , a za nim szli komendanci Hufca hm. Teresa Leszczyńska i hm. Adam Gadawski, dalej mażoretki ze Skalbmierza i pozostali rajdowicze. Wszyscy uczestnicy dotarli na Festyn „Nie ma jak Rodzina”, gdzie oglądali występy artystyczne przedszkolaków oraz układy taneczne zaproszonego przez Hufiec zespołu „Rytm” ze Skalbmierza a następnie zbierali do puszek datki na rzecz buskiego Hospicjum.

  Wieczorem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 gościł uczestników wędrówki na tradycyjnym corocznym „Białym Balu” były okazję do podziękowania drużynom, które organizowały zbiórkę pieniężną w swoich środowiskach . Po tym pełnym emocji i wrażeń dniu uczestnicy wędrówki przenocowali w bardzo gościnnym „Ekonomiku” w warunkach turystycznych. Przed snem każda drużyna na znak solidarności z osobami cierpiącymi wypuściła do nieba żółty balonik napełniony helem z napisem hospicjum Busko-Zdrój.

  Łączna kwota zebranej gotówki na Festynie „Nie ma jak rodzina” to 2228,78 zł

  Ponadto zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca z własnej inicjatywy zbierali pieniądze w swoich szkołach i uzbierali 4056,59. • Wykaz drużyn Hufca ZHP Busko-Zdrój zbiórka dla hospicjum
 • Podziękowania

  Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Smulczyńskiemu za umożliwienie nam przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na festynie "Nie ma to jak Rodzina" zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 25 maja b.r. Wolontariusze zebrali od uczestników festynu kwotę 2228,59zł.

  Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku-Zdroju

  Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1 Formularz_oferty
 • Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach
 • Załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji
 • załącznik nr 2 istotne_postanowienia
 • Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu
 • Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia
 • Załącznik nr 5 oświadczenie o powiazaniach kapitałowych
 • Załącznik nr 6 Wykaz_osob
 • Załącznik nr 7 Wzór_umowy
 • Załącznik nr 8 Wykaz_robót

 • ARCHITEKTURA
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM. Architektera -Przedmiar
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM Konstrukcja-Przedmiar Robót
 • DOM OPIEKI ZDROWOTNEJ - HOSPICIUM.- Roboty zewnętrzne- Przedmiar Robót

 • ARCHITEKTURA
 • Opis całość
 • RZUT_PIWNIC
 • RZUT_PARTERU
 • RZUT_PIETRA
 • RZUT_POLACI
 • a-a przekroje
 • b-b przekroje
 • c-c przekroje
 • d-d przekroje
 • e-e przekroje
 • SCHEMAT CHODNIKOW
 • ELEWACJE
 • ZESTAWIENIE
 • A13-SUFITY
 • A14-SUFITY
 • A15-SUFITY
 • A16-SUFITY
 • D1-BALUSTRADY
 • D2-BALUSTRADY
 • D3-BALUSTRADY

 • KONSTRUKCJA
 • opis
 • Rzut-fundamentów
 • Strop-nad-parterem-deskowanie
 • Strop-nad-I-piętrem-deskowanie
 • Fundamenty-zbrojenie
 • Strop-nad-parterem-zbrojenie
 • Strop-nad-I-piętrem-zbrojenie
 • Słupy-żelbetowe-S1-S3
 • K8-Podciągi-żelbetowe-P1-P5
 • Podciągi-żelbetowe-P6-P7,wieniec-W
 • Klatka-schodowa-poz. 6.1
 • Klatki-schodowe-poz.-6.2-i-poz.-6.3
 • Obudowa-klatek-schodowych-poz. 6.1-i-6.3
 • Dozbrojenie-otworów

 • KONSTRUKCJA_dach
 • PW-_84._zest.Hospicjum
 • PW_str tytulowa+opis _84._Hospicjum
 • PW-K_1_rev.0
 • PW-K_2_rev.0
 • PW-K_3_rev.0
 • PW-K_4_rev.0
 • PW-K_5_rev.0
 • PW-K_6_rev.0
 • PW-K_7_rev.0

 • CZĘŚĆ SANITARNA
  Przedmiar robót-instalacje sanitarne
 • Strona-tytułowa-przedmiar
 • Przedmiar
 • Centralne ogrzewanie.
 • OPIS
 • CO-strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • Instalacje gazowe.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • Kotłownia.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • Wentylacja Mechaniczna.
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • Urządzenia
 • 2286_KR_2015_1
 • 2286_KR_2015_2
 • 2286_KR_2015_3
 • 2286_KR_2015_4
 • okap_Hospicjum_Busko
 • Kształtki.
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • rys.16
 • rys.17
 • rys.18
 • rys.19
 • rys.20
 • rys.21
 • rys.22
 • rys.23
 • rys.24
 • rys.25
 • rys.26
 • rys.27
 • rys.28
 • rys.29
 • rys.30
 • rys.31
 • rys.32
 • rys.33
 • rys.34
 • rys.35
 • rys.36
 • rys.37
 • rys.38
 • rys.39
 • rys.40
 • rys.41
 • rys.42
 • Instalacja Wodno-Kanalizacyjna
 • OPIS
 • Strona-tytułowa
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12

 • TECHNOLOGIA
 • Technologia_tytulowa
 • Technologia
 • ST1-TECH-PIWNICA
 • T2-TECH-PARTER
 • T3-TECH-PIETRO

 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 • Hospicjum_instalacje_elektryczne_i_slabopradowe_przedmiar
 • Hospicjum-strona_tytulowa_przedmiar_robot
 • Pismo PGE
 • Hospicjum-opis
 • rys.1
 • rys.2
 • rys.3
 • rys.4
 • rys.5
 • rys.6
 • rys.7
 • rys.8
 • rys.9
 • rys.10
 • rys.11
 • rys.12
 • rys.13
 • rys.14
 • rys.15
 • rys.16
 • rys.17
 • rys.18
 • rys.19
 • rys.20
 • rys.21
 • rys.22
 • rys.23
 • rys.24
 • rys.25
 • rys.26
 • rys.27
 • rys.28
 • rys.29
 • rys.30
 • rys.31
 • rys.32
 • rys.33
 • rys.34
 • rys.35
 • rys.36
 • rys.37
 • rys.38
 • rys.39
 • rys.40

 • Wizualizacje
 • widok_1
 • widok_2
 • widok_3


 • Szczodre "Pola Nadziei"

  13 maja przy wielkim wsparciu Księży Proboszczów parafii dekanatu buskiego oraz parafii Sędziejowice z dekanatu chmielnickiego wraz z filią w Szarbkowie , wolontariusze pod wodzą Pani Teresy Leszczyńskiej- Komendanta Hufca ZHP w Busku-Zdroju,przy wsparciu klubów "Wolna Strefa" z Buska,Szczaworyża i Janiny oraz Sędziejowic przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum w Busku Zdroju. Zebrano następujące kwoty:

  1.Parafia Oleszki-836,60 zł,zbiórkę przeprowadzili ministranci.

  2.Parafia Szczaworyż-746,00 zł,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze: Patrycja Manierak, Zuzanna Manierak,Paulina Durnaś,Nikola Durnaś, Aleksandra Blaut, Wiktor Durnaś, Hubert Durnaś pod opieką wychowawcy-Barbary Gracy.

  3.Parafia Janina- 1091,52 zł, zbiórkę przeprowadzili wolontariusze: Iwona Słomińska (opiekunka), Wiktoria Siemińska, Dominik Siemiński,Mateusz Gozdek, Patrycja Gozdek, Patrycja Mrozicka,Kasia Kopeć,Lucyna Skwark,Karolina Olszowa,Bartosz Trela,Wiktoria Maj, Kornelia Kowalczyk,Julia Ryczek,Konrad Rusiecki,Patrycja Boroń,nikola Sztuk Opiekun-Stanisława Kocjan.

  4.Parafia Szaniec- 1881,20 zł,zbiórkę przeprowadzili: Julia Dypko,Patrycja Kopacz, Wiktoria Sternak,Oliwia Kisiel,Karolina Mrożek.Opiekun-Dominika Mrożek oraz wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu:Wiktoria Włusek,Julia Przyłudzka,Oliwia Kasza, Agata Mrożek,Patrycja Majcher, Aleksandra Gręda, Karol Koruba i Kacper Kochański. Opiekunami byli: Aicja Kryczka, Justyna Maj i ks. Stanisław Lodziński.

  5.Parafia Dobrowoda- 657,79 zł, zbiórkę przeprowadzili :Dorota Olszowa,Natalia Orzeł, Natalia Kolarz,Aleksandra Milewska,Aleksandra Kubasik. Filia w Kikowie oraz Szkoła Podstawowa w Zborowie-528,30 zł,zbiórkę przeprowadzili: Druhny Teresa Pater i Janina Bąk wraz z harcerzami,oraz druh Sebastian Nowak. Opiekun-Joanna Czapla.

  6.Balice- 722,00zł i 20 euro,zbiórkę przeprowadzili:Oliwia Frankiewicz,Tatiana Parada, Zuzanna Hynek,Maciej Hynek,Elżbieta Ciechanowska,Małgorzata Samburska,Wanda Hynek i Jadwiga Bezdral.

  7.Parafia Zagość- 348,60 zł,zbiórkę przeprowadzili ministranci tamtejszej parafii.

  8.Parafia NP NMP w Busku-Zdroju-6888,11 zł,zbiórkę przeprowadzili:Halina Wielogórska, Iwona Kąkol,Sabina Andruszko,Irena Legutko,Wiesław Kasza,Anna Krzyżanowska, Wanda Wawrzyk,Angelika Bąk,Emilia Gunia,Patrycja Kuza,Celina Kasza, 117 BDW im.Juliana Dytkowskiego "Zielone Berety",I BDW im.Zdzisława Zemły, 3 Buska Wolontariacka Drużyna Wędrowna pod opieką Teresy Leszczyńskiej.

  9.Parafia Bożego Ciała w Busku-Zdroju-3350,88 zł,zbiórkę przeprowadzili harcerze pod kierunkiem Teresy Leszczyńskiej.

  10.Parafia Św.Brata Alberta W Busku-Zdroju -4049,35,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze pod kierunkiem Marty Kiełb. Kaplica Św Anny w Zdroju-1309,58 zł,zbiórkę przeprowadzili wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Busku ,pod kierunkiem Marty Kiełb.

  11.Parafia Sędziejowice wraz z filią w Szarbkowie-405,30 zł,zbiórkę przeprowadzili: Julia Dybko,Wiktor Sternak,Karolina Mrożek,Wiktor Mentel,Szymon Nowak,Lena Matuszczyk, Lena Kwiecień,Kamila Nowak pod opieką Eweliny Rysiak i Dominiki Mrożek.

  Łącznie zebrano kwotę 22 815,23 zł.

  Dziękujemy z całego serca Wolontariuszom i ich Opiekunom,Ministrantom,Księżom Proboszczom, a najbardziej Pani Teresie Leszczyńskiej za ogromny wkład pracy w organizację zbiórki.


  Marszałek potwierdził dobre wieści z Kielc.

  9 maja stał się niezwykle ważnym dniem w historii buskiego Hospicjum. Została bowiem podpisana pre-umowa na dofinansowanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego budowy nowego budynku ze środków unijnych w kwocie ponad 10 mln zł. We wczorajszym wydarzeniu uczestniczyli: Adam Jarubas-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z osobami towarzyszącymi, Marian Jaworski-Prezes Fundacji Gospodarczej św.Brata Alberta i jego zastępca -Piotr Jaworski, Waldemar Sikora-Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Jerzy Kolarz-Starosta Buski,Grzegorz Lasak-Dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku, Grzegorz Gałuszka-Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kierownictwo Hospicjum, w imieniu chorych i pracowników obsługi serdecznie podziękowało Panu Marszałkowi za finansowe wsparcie i życzliwość. Niezwykle wzruszające było wystąpienie Pani Danuty Podrazy, która w imieniu chorych i ich rodzin wyraziła wdzięczność Panu Marszałkowi za troskę o ludzi potrzebujących pomocy.
  Pola Nadziei

  W najbliższą niedzielę, 13 maja przed buskimi kościołami zażółci się od żonkili i balonów, które harcerze będą rozdawać osobom uczestniczącym w dekanalnej zbiórce pieniężnej na rzecz budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Akcja przeprowadzona przez wolontariuszy ma za zadanie oprócz zebrania pieniędzy na ten szczytny cel, uświadomić potrzebę naszej solidarności z nieuleczalnie chorymi, dania im nadziei i otuchy. Przed niedzielną zbiórką opróżniono skarbony stacjonarne, do których można wrzucać pieniądze przez cały rok. Oto zebrane kwoty:


  1 Sanatorium Wojskowe - 859,26 zł

  2.Sanatorium "Marconi" - 332,26 zł

  3.B.S.Centrum Kultury - 298,29 zł

  4.Hospicjum - 592,20 zł

  5.Z.M. "SAS" - 0,95 zł

  W sumie zebrano 2077,99 zł

  Oprócz tego w miesiącu kwietniu dokonano następujących wpłat:

  1.Leokadia Dziekan, Busko-Zdrój - 100 zł

  2.Renata Królikowska, Zborówek, gm.Pacanów - 200 zł

  3.Natalia Szcześniak, Busko-Zdrój - 100 zł

  4.Danuta Podraza, Owczary,gm. Busko-Zdrój - 500 zł  WNIOSEK NR 1/2018 Z DNIA 23.04.2018 roku

  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO REALIZACJI ZADANIA - 1) ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. HOSPICJUM DOMOWE

  2) SPORZĄDZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO PN. HOSPICJUM DOMOWE

  Pobierz plik

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Oferta na świadczenie opieki lekarskiej w ramach projektu konkursowego pn. "Hospicjum Domowe"


 • Plik .pdf do pobrania 18.04.2018r.

 • Są pieniądze unijne na Hospicjum w Busku.

  Dnia 5 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał kwotę 10 175 718,82 zł dla Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta z Kielc na dokończenie budowy Hospicjum w Busku-Zdroju. Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem wyniesie 12 137 187,92 zł. Wkładem własnym Fundacji jest częściowy stan surowy obiektu oraz sprzęt już zakupiony do istniejącego Hospicjum. Należy natomiast po zakończeniu robót budowlanych pozyskać środki finansowe na zagospodarowanie terenu wokół budynku(ok 300 000 zł) oraz zakupić brakujące wyposażenie (ok 500 000 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2020 roku. Aktualnie są przygotowywane procedury przetargowe. W imieniu Fundacji koordynatorem całości zadania jest Jarosław Zatorski-dyrektor oddziału Fundacji w Busku-Zdroju, prowadzącej już od 2 października 2017r Hospicjum Stacjonarne,Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz od 1 marca 2018 r. Hospicjum Domowe.

  Święcenie pokarmu w buskim Hospicjum

  Zgodnie z tradycją, w Wielką Sobotę odbyło się poświęcenie koszyków z pokarmami na terenie buskiego Hospicjum.


  Dar serca dla buskiego hospicjum

  Społeczność Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie, czyli dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, a także rodzice zorganizowała w Niedzielę Palmową kiermasz pysznych ciast. Zostały one przygotowane przez mamy uczniów uczęszczających do szkoły. Po Mszach Świętych młodzież chętnie zbierała do puszek datki na buskie hospicjum, a każdy darczyńca otrzymał pudełeczko z pysznościami. Uczniom udało się zebrać 1932,05 zł. Cała kwota została przekazana na potrzeby w/w placówki. Wszyscy zaangażowani stwierdzili zgodnie, że akcja udała się, cel jest szczytny i na pewno nastąpi jej kontynuacja. Wolontariusze, którzy zbierali datki to następujące osoby: Robert Pluta, Oliwia Sekuła, Dawid Wadowiec, Amelia Chłosta i Ola Wójtowicz.
  Koncert charytatywny

  W niedzielne popołudnie 18 marca w sali koncertowej sanatorium "Marconi" z inicjatywy Pani Krystyny Musiał-Radnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju odbył się niezwykle udany koncert na rzecz Hospicjum J acek Szyłkowski, wybitny artysta z Warszawy pięknie zaprezentował popularne melodie porywając licznie zebraną publiczność do wspólnego śpiewania. Ten gorąco przyjęty przez kuracjuszy recital był darem artysty dla ludzi potrzebującej pomocy hospicyjnej. Zaproszeni na spotkanie buscy harcerze: Kamil Skotnicki, Michał Sieradzki, Bartłomiej Grzywa, Kacper Gembala, Patrycja Kuza, Paulina Lachowicz, Alicja Grzywa, Julia Foryś, Angelika Bąk, Emilia Gunia, Anna Cieślak wraz z Komendantką Hufca-Teresą Leszczyńską zebrali wśród publiczności do puszek kwotę w wysokości 1545,57 zł. Dziękujemy serdecznie Pani Krystynie za inicjatywę,a Panu Marcinowi Nurkowi-Dyrektorowi "Marconiego" za życzliwe wsparcie tego szczytnego działania.
  Ruszył nowy projekt

  Od marca do grudnia br. będzie realizowane przez naszą Fundację zadanie publiczne pt.Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. W ramach tego przedsięwzięcia wolontariusze wspomogą opiekę nad chorymi, a Gmina Busko-Zdrój będzie współfinansować zakupy środków sanitarnych. Kwota współfinansowania zadania przez Gminę to 120 000 zł.

  Rusza Hospicjum Domowe
  Kolejne wpłaty na działalność Hospicjum.

  Nasze Hospicjum weszło już w piąty miesiąc działalności. Bazujemy obecnie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 14 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 8 w Hospicjum,a posiadamy 15 łóżek na ZOL-u i 12 w Hospicjum.Nasze nadwykonania nie są w pełni płatne i ciągle borykamy się z brakiem wystarczającego finansowania usług.

  Będziemy się starać o zwiększenie kontraktu, ale też ciągle apelujemy o wsparcie pieniężne. Okazją jest wpłata przez osoby rozliczające się w Urzędzie Skarbowym 1 procentu na naszą Fundację. Przez okres stycznia wpłynęły wpłaty indywidualne od następujących osób: Szcześniak Natalia, Baranów-100zł. Podraza Elżbieta, Owczary-500zł. Banasik Helena, Grabki Duże-500zł. Kumor Dorota, Mikułowice-1000zł. Plewa Tadeusz, Falęcin Nowy-600zł.

  Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

  Szachiści wspomogli Hospicjum

  Z inicjatywy grupy Wolontariuszy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju 3 lutego odbył się turniej szachowy pod nazwą "Szachy-fitness dla umysłu". Jego współorganizatorem był Katolicki Klub Sportowy LUKKS z Kielc. W turnieju startowało 85 uczestników z Buska-Zdroju i innych miejscowości, również z poza granic naszego województwa, w przedziale wiekowym od 6 do 81 lat.


  Od prawej strony Dyrektor Lucyna Wojnowska, Kierownik Maria Jendrzejczyk, Agnieszka Partyka - nauczyciel, opiekun wolontariatu, z-ca Kierownika- Jadwiga Kalita

  Wydarzenie było znakomicie przygotowane nie tylko od strony sportowej, ale wzbogaconej ciekawą ofertą rozrywkową w postaci gier i zabaw dla najmłodszych,konkursem plastycznym,kiermaszem ciast domowej roboty i występem Bernadetty Pietrzyk i Piotra Biesagi. Podczas turnieju zebrano 1800 zł na nasze Hospicjum. Składamy wielkie podziękowania na ręce Pani Lucyny Wojnowskiej-Dyrektora ZSTiO dla wszystkich organizatorów przedsięwzięcia i zapraszamy do dalszej współpracy w obszarze wolontariatu.

  OSP w Zbludowicach wspiera Hospicjum

  27 stycznia, podczas zabawy karnawałowej dla dzieci zebrano kwotę 417,64zł na wsparcie działalności Hospicjum w Busku-Zdroju. Imprezę jak co roku zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach, przy wielkim zaangażowaniu Radnego tej miejscowości- pana Roberta Burchana i pani Sołtys-Anny Gluzickiej. Ponad 130 dzieci bawiło się wspólnie z wolontariuszami Hospicjum: Alicją Grzywa, Pauliną Lachowicz, Julią Foryś i Patrycją Kuza. W animacji zabawy brała udział pani Teresa Leszczyńska-Komendant Hufca ZHP w Busku. Dziękujemy Organizatorom zabawy i wszystkim Darczyńcom.

  Umowa na Hospicjum Domowe podpisana.

  Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach i Fundacją Gospodarczą Św. Brata Alberta pozwala na rozpoczęcie działalności w zakresie Hospicjum Domowego, które działać będzie na obszarze powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Fundacja otrzymała na ten cel 1.200 tysięcy zł. Projekt obejmie otoczenie bezpłatną opieką 45 chorych z terenu działania i udzieli wsparcia ich rodzinom przez okres 18 miesięcy. Projektem będą kierować: Jarosław Zatorski i Bożena Zoch, a wspomagać ich będą: Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku (szkolenia) i Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych(wypożyczalnia sprzętu). Początek realizacji zamierzenia to 1 marca 2018 rok.

  To oni wsparli buskie Hospicjum

  Hospicjum w Busku-Zdroju działa już ponad 3 miesiące. Był to dla naszej Fundacji bardzo trudny okres. Staraliśmy się w jak najlepszy sposób świadczyć opiekę nad cierpiącymi osobami, które do nas trafiły, ale także borykaliśmy się z brakiem wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie działalności. Środki finansowe uzyskane na bazie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia były i są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania. Fundacja Św. Brata Alberta dopłacała do funkcjonowania pieniądze z własnych, skromnych zasobów, ale także otrzymała pomoc od szeregu instytucji i osób prywatnych. Przedstawiamy listę Darczyńców,którzy wsparli finansowo Hospicjum w okresie jego dotychczasowej działalności:

  1. Mieczysław Sas, Busko-Zdrój- kwota 22.000 zł

  2. Danuta Prędka, Oleszki 500 zł

  3. Dariusz Musiał, Widuchowa 1000 zł

  4. Leszek Skórski, Zbludowice 1000 zł

  5. Tadeusz Krzemiński Motozbyt, Busko 1000 zł

  6. Justyna,Anna i Henryk Nurek, Busko 500 zł

  7. Andrzej Zwierz, Busko 50 zł

  8. PSS Społem, Busko 2000 zł

  9. Robert Burchan, Zbludowice 500 zł

  10. Anonimowi Darczyńcy, Busko 500 zł

  11. Anonimowy Darczyńca, Busko 300 zł

  12. Fundacja RR, Pierzchnica 2000 zł

  13. Dom Seniora im.Sue Ryder, Pierzchnica 1000 zł

  14. Zakład Przet.Spożywczego, Pierzchnica 1000 zł

  15. Kryspin Gruszka, Kielce 3000 zł

  16. Ryszard Skowron,Pacanów 1000 zł

  17. Anna i Waldemar Sikora, Widuchowa 2000 zł

  18. Fundacja Ekorozwój Ponidzia, Pińczów 1000 zł

  19. Anonimowy Darczyńca, Chmielnik 700 zł

  20. Goście na imieninach Pana M.Sasa 12 500 zł

  Rada Miejska z pomocą dla Hospicjum

  Rada Miejska Buska-Zdroju podjęła uchwałę o poręczeniu gwarancji udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju dla Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta z Kielc, która prowadzi nasze Hospicjum. Dzięki tej uchwale Fundacja mogła uwolnić środki pieniężne do tej pory zamrożone, jako zabezpieczenie gotówkowe dla Powiatowego Biura Pracy z tytułu umów dotacyjnych na wyposażenie 18 miejsc pracy w Hospicjum( 364 000 zł). Jak już informowaliśmy poprzednio wpływy środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające na bieżącą działalność Hospicjum. Fundacja jest zmuszona dopłacać do niej pieniądze z zasobów własnych i pozyskanych od sponsorów. Obecny kontrakt z NFZ dotyczył finansowania jedynie 5 łóżek hospicyjnych i 10 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Od nowego roku udało nam się zwiększyć kontrakt odpowiednio do 8 i 14 łóżek. Ten poziom finansowanie również nie zabezpieczy w pełni potrzeb, ale zdecydowanie poprawi sytuację. Będzie nam brakowało miesięcznie ok 35 000 zł, a może wpłyną jeszcze pieniądze z nadwykonania, bowiem prowadzimy opiekę mając do dyspozycji 12 łóżek hospicyjnych i 15 w ZOL-u. Aby móc się samofinansować należy podwoić liczbę miejsc, co ma uzasadnienie względem potrzeb, ale nie ma pomieszczeń na rozszerzoną działalność. Istnieją dwa rozwiązania: albo użyczyć od Powiatu parter budynku oddziału zakaźnego, gdzie można by umieścić dodatkowo 25 łóżek, albo czekać na dokończenie budowy nowego budynku, gdzie powstanie docelowo 51 miejsc i pozwoli to na zbilansowanie dochodów z wydatkami.

  Na dzisiaj dzięki pomocy Rady Miejskiej i Pana Burmistrza, a także pomocy sponsorów (ujawnimy ich wpłaty w styczniu) udało nam się ustabilizować sytuację i zakończyć rok 2017 bez zobowiązań wymagalnych. Nadal apelujemy do Ludzi Dobrej Woli o finansowe wsparcia funkcjonowania Hospicjum. Zapraszamy wszystkich nieprzekonanych do złożenia wizyty w Hospicjum i zapoznania się z jego działalnością.

  Jeszcze raz składamy podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej - Pani Justyny Nurek za zrozumienie problemu i udzieloną pomoc.

  Pierwsza wigilia w buskim Hospicjum

  Niezwykle wzruszający charakter miała wigilia Bożego Narodzenia w buskim Hospicjum. W sobotę 23 grudnia od mszy świętej w intencji Pana Mieczysława Sasa - Dobrodzieja tego dzieła rozpoczęło się uroczyste spotkanie chorych, opiekunów, kierownictwa oraz przybyłych gości, aby wspólnie przeżyć opłatek i złożyć sobie nawzajem życzenia. Obecni byli : Marian Jaworski-Prezes Fundacji Św. Brata Alberta z Kielc, która prowadzi hospicjum, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Justyna Nurek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Marek Zatorski-Vice Burmistrz Pińczowa, Anna Kania - Dyrektor MGOPS, Pan Mieczysław Sas - Radny Wojewódzki, Przedsiębiorca. Oprawę mszy przygotowali buscy Harcerze pod kierunkiem Pani Teresy Leszczyńskiej. Po mszy i podzieleniu się opłatkiem wszyscy skosztowali potraw wigilijnych zasponsorowanych przez Pana Pawła Piątka - buskiego restauratora.  Trudny okres działalności Hospicjum

  Pierwsze miesiące działalności Hospicjum potwierdziły nasze obawy o jego możliwości funkcjonowania. Koszty za październik i listopad nawet w połowie nie zostały pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika to głównie z niewielkiego kontraktu, bowiem tylko 5 łóżek hospicyjnych i 10 w ZOL-u jest w jego ramach finansowanych. Co prawda udało nam się od nowego roku zwiększyć kontrakt do 9 miejsc w Hospicjum i 14 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, ale problemem dla nas jest znalezienie pieniędzy na wydatki bieżące grudnia. Nie da się obniżyć kosztów działalności, co wynika ze specyfiki naszych usług. Przypadki chorobowe są tak ciężkie, że wielu pacjentów potrzebuje ciągłego dyżuru opiekuńczego, a skala wydatków na leki uśmierzające ból i środki czystości jest ogromna.

  Nasze zabiegi pozyskania dodatkowych pieniędzy są mało skuteczne. Owszem otrzymujemy wsparcie, ale ono jest niekiedy tylko symboliczne. Jedyna istotna pomoc od przedsiębiorców płynie jak zwykle od Pana Mieczysława Sasa, który przekazał na naszą rzecz kolejne 10 000 zł oraz zakupił partię pieluch. Ponadto z przedsiębiorców Powiatu Buskiego pomógł nam Dariusz Musiał z Widuchowej. Również na nasz apel o pomoc odpowiedzieli pojedynczy przedsiębiorcy z Pińczowa, Chmielnika, Pierzchnicy i Kielc. Szczegółowe informacje w tym zakresie opublikujemy w styczniu. Martwi nas obojętność na nasze prośby władz różnych szczebli. Jedynie Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko prywatnie i służbowo niesie nam pomoc w tym trudnym okresie. Zdarzają się sporadyczne darowizny od osób fizycznych. Podajemy jeden przykład jako godny najwyższego uznania. Otóż tydzień po śmierci w naszym Hospicjum osoby, zjawiła się u nas bliska mu skromna kobieta z podziękowaniem za opiekę w czasie trwania cierpienia chorego i wychwalając poziom świadczonych usług przekazała na działalność Hospicjum 300 złotych ze swojej renty, która wynosi 900 złotych. Ten znamienny przykład wzmocnił w nas chęć dalszych starań, aby utrzymać funkcjonowanie Hospicjum.

  Prosimy, aby w obliczu zbliżających się świąt spróbować wspomóc finansowo Hospicjum w Busku.

  Mikołajkowe dary "Mrówki" dla Hospicjum

  W odpowiedzi na nasz wniosek Członek Zarządu Polskich Składów Budowlanych w Busku-Zdroju Pan Mirosław Lubarski zaakceptował naszą prośbę i sklep "Mrówka" przekazał na rzecz Hospicjum narzędzia i przedmioty (wiertarki, szlifierki, wszelakie klucze, zegary ścienne, tablice korkowe i inne) niezbędne w bieżącej konserwacji i doposażeniu naszego budynku. Dary przekazali w imieniu Darczyńcy w bardzo oryginalny sposób (patrz zdjęcia): Pan Piotr Olszewski-zastępca kierownika sprzedaży sklepu oraz Pan Michał Janiec-sprzedawca. Wartość handlowa podarunku to 1365 zł i 87 gr.
  Dziękujemy.  Dwa miesiące funkcjonowania Hospicjum.

  Minęło dwa miesiące od przyjęcia pierwszego pacjenta do buskiego Hospicjum.Nowo otwarta placówka prowadzona przez Fundację Św.Brata Alberta świadczy usługi stacjonarne w zakresie hospicyjnym i opiekuńczo-leczniczym.Mamy do dyspozycji 15 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 9 w Hospicjum,przy zamiarze zwiększenia ilości tych ostatnich do 12.Przyjmujemy chore osoby z całego rejonu powiatów:buskiego,pińczowskiego i kazimierskiego.Mamy głównie przypadki o zaawansowanym stanie chorobowym,a więc wymagających wyjątkowo troskliwej opieki.Musi więc być zatrudniowych dodatkowo więcej osób do opieki nad cierpiącymi.Cenna staje się pomoc wolontariuszy wywodzących się z grona senioralnego i przygotowywanych do takiej roli przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku.Mimo naszych starań nie udało nam się to tej pory zbilansować finansowo naszej działalności. Wynika to głównie ze skromnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.Brakujące środki na bieżącą działalność pochodzą z zasobów Fundacji i od Darczyńców.Zabiegamy o wsparcie nie tylko finansowe,ale i rzeczowe.Przykładem potrzeb jest zużycie miesięczne pieluch i środków czystości na kwotę 10.000 zł.Cenna jest wszelaka pomoc choćby w niewielkim wymiarze.Dlatego składamy najserdeczniejsze podziękowania dla osób pomagających nam w prowadzeniu Hospicjum i zachęcamy innych do niesienia pomocy,wszak Hospicjum w Busku to dzieło nas wszystkich.

  Hospicjum Domowe bliskie uruchomienia.

  Wniosek dla projektu Hospicjum Domowe w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 przeszedł ocenę merytoryczną i ma szansę na realizację.Zgodnie z założeniami będzie on realizowany od marca 2018 roku na obszarze powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego. Opieką hospicyjną będzie objęte 45 osób przez 18 miesięcy.Partnerami Fundacji Brata Alberta będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku oraz Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. Wartość projektu po korektach to blisko 1.200.000 zł.

  Duże zapotrzebowanie na pobyt w ZOL-u.

  Po drobnych pracach adaptacyjnych udało nam się zwiększyć ilość miejsc w Hospicjum z 9 do 12. Aktualnie mamy przyjętych na tym oddziale 5 osób,natomiast nie posiadamy na dzisiaj już wolnych łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Przebywa u nas 14 pacjentów,a kolejnych 25 czeka na wolne miejsce.Wiele pytań zainteresowanych jest kierowane pod adresem Hospicjum Domowego, które zamierzamy uruchomić za kilka miesięcy.Już w tej chwili można ocenić,że istnieje duże zapotrzebowanie tą formą pomocy.

  Aktualne informacje teleadresowe.

  Hospicjum w Busku prowadzi Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta w Kielcach. Adres: 25-725 Kielce ul.Sienna 5 telefon-

  Prezes Marian Jaworski 41 366 07 34

  Oddział Fundacji w Busku-Zdroju sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Hospicjum.

  -Dyrektor Oddziału Fundacji Jarosław Zatorski 601 913 045


  Hospicjum kierują:

  -Maria Jendrzejczyk

  Z-ca Kierownika Jadwiga Kalita

  Telefony stacjonarne:

  Administracja- 41 370 62 51

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 41 370 62 52

  Hospicjum- 41 370 62 53