Aktualne informacje

Kolejne wpłaty na działalność Hospicjum.

Nasze Hospicjum weszło już w piąty miesiąc działalności. Bazujemy obecnie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 14 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 8 w Hospicjum,a posiadamy 15 łóżek na ZOL-u i 12 w Hospicjum.Nasze nadwykonania nie są w pełni płatne i ciągle borykamy się z brakiem wystarczającego finansowania usług.

Będziemy się starać o zwiększenie kontraktu, ale też ciągle apelujemy o wsparcie pieniężne. Okazją jest wpłata przez osoby rozliczające się w Urzędzie Skarbowym 1 procentu na naszą Fundację. Przez okres stycznia wpłynęły wpłaty indywidualne od następujących osób: Szcześniak Natalia, Baranów-100zł. Podraza Elżbieta, Owczary-500zł. Banasik Helena, Grabki Duże-500zł. Kumor Dorota, Mikułowice-1000zł. Plewa Tadeusz, Falęcin Nowy-600zł.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Szachiści wspomogli Hospicjum

Z inicjatywy grupy Wolontariuszy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju 3 lutego odbył się turniej szachowy pod nazwą "Szachy-fitness dla umysłu". Jego współorganizatorem był Katolicki Klub Sportowy LUKKS z Kielc. W turnieju startowało 85 uczestników z Buska-Zdroju i innych miejscowości, również z poza granic naszego województwa, w przedziale wiekowym od 6 do 81 lat.


Od prawej strony Dyrektor Lucyna Wojnowska, Kierownik Maria Jendrzejczyk, Agnieszka Partyka - nauczyciel, opiekun wolontariatu, z-ca Kierownika- Jadwiga Kalita

Wydarzenie było znakomicie przygotowane nie tylko od strony sportowej, ale wzbogaconej ciekawą ofertą rozrywkową w postaci gier i zabaw dla najmłodszych,konkursem plastycznym,kiermaszem ciast domowej roboty i występem Bernadetty Pietrzyk i Piotra Biesagi. Podczas turnieju zebrano 1800 zł na nasze Hospicjum. Składamy wielkie podziękowania na ręce Pani Lucyny Wojnowskiej-Dyrektora ZSTiO dla wszystkich organizatorów przedsięwzięcia i zapraszamy do dalszej współpracy w obszarze wolontariatu.

OSP w Zbludowicach wspiera Hospicjum

27 stycznia, podczas zabawy karnawałowej dla dzieci zebrano kwotę 417,64zł na wsparcie działalności Hospicjum w Busku-Zdroju. Imprezę jak co roku zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach, przy wielkim zaangażowaniu Radnego tej miejscowości- pana Roberta Burchana i pani Sołtys-Anny Gluzickiej. Ponad 130 dzieci bawiło się wspólnie z wolontariuszami Hospicjum: Alicją Grzywa, Pauliną Lachowicz, Julią Foryś i Patrycją Kuza. W animacji zabawy brała udział pani Teresa Leszczyńska-Komendant Hufca ZHP w Busku. Dziękujemy Organizatorom zabawy i wszystkim Darczyńcom.

Umowa na Hospicjum Domowe podpisana.

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach i Fundacją Gospodarczą Św. Brata Alberta pozwala na rozpoczęcie działalności w zakresie Hospicjum Domowego, które działać będzie na obszarze powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Fundacja otrzymała na ten cel 1.200 tysięcy zł. Projekt obejmie otoczenie bezpłatną opieką 45 chorych z terenu działania i udzieli wsparcia ich rodzinom przez okres 18 miesięcy. Projektem będą kierować: Jarosław Zatorski i Bożena Zoch, a wspomagać ich będą: Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku (szkolenia) i Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych(wypożyczalnia sprzętu). Początek realizacji zamierzenia to 1 marca 2018 rok.

To oni wsparli buskie Hospicjum

Hospicjum w Busku-Zdroju działa już ponad 3 miesiące. Był to dla naszej Fundacji bardzo trudny okres. Staraliśmy się w jak najlepszy sposób świadczyć opiekę nad cierpiącymi osobami, które do nas trafiły, ale także borykaliśmy się z brakiem wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie działalności. Środki finansowe uzyskane na bazie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia były i są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania. Fundacja Św. Brata Alberta dopłacała do funkcjonowania pieniądze z własnych, skromnych zasobów, ale także otrzymała pomoc od szeregu instytucji i osób prywatnych. Przedstawiamy listę Darczyńców,którzy wsparli finansowo Hospicjum w okresie jego dotychczasowej działalności:

1. Mieczysław Sas, Busko-Zdrój- kwota 22.000 zł

2. Danuta Prędka, Oleszki 500 zł

3. Dariusz Musiał, Widuchowa 1000 zł

4. Leszek Skórski, Zbludowice 1000 zł

5. Tadeusz Krzemiński Motozbyt, Busko 1000 zł

6. Justyna,Anna i Henryk Nurek, Busko 500 zł

7. Andrzej Zwierz, Busko 50 zł

8. PSS Społem, Busko 2000 zł

9. Robert Burchan, Zbludowice 500 zł

10. Anonimowi Darczyńcy, Busko 500 zł

11. Anonimowy Darczyńca, Busko 300 zł

12. Fundacja RR, Pierzchnica 2000 zł

13. Dom Seniora im.Sue Ryder, Pierzchnica 1000 zł

14. Zakład Przet.Spożywczego, Pierzchnica 1000 zł

15. Kryspin Gruszka, Kielce 3000 zł

16. Ryszard Skowron,Pacanów 1000 zł

17. Anna i Waldemar Sikora, Widuchowa 2000 zł

18. Fundacja Ekorozwój Ponidzia, Pińczów 1000 zł

19. Anonimowy Darczyńca, Chmielnik 700 zł

20. Goście na imieninach Pana M.Sasa 12 500 zł

Rada Miejska z pomocą dla Hospicjum

Rada Miejska Buska-Zdroju podjęła uchwałę o poręczeniu gwarancji udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju dla Fundacji Gospodarczej Św.Brata Alberta z Kielc, która prowadzi nasze Hospicjum. Dzięki tej uchwale Fundacja mogła uwolnić środki pieniężne do tej pory zamrożone, jako zabezpieczenie gotówkowe dla Powiatowego Biura Pracy z tytułu umów dotacyjnych na wyposażenie 18 miejsc pracy w Hospicjum( 364 000 zł). Jak już informowaliśmy poprzednio wpływy środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające na bieżącą działalność Hospicjum. Fundacja jest zmuszona dopłacać do niej pieniądze z zasobów własnych i pozyskanych od sponsorów. Obecny kontrakt z NFZ dotyczył finansowania jedynie 5 łóżek hospicyjnych i 10 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Od nowego roku udało nam się zwiększyć kontrakt odpowiednio do 8 i 14 łóżek. Ten poziom finansowanie również nie zabezpieczy w pełni potrzeb, ale zdecydowanie poprawi sytuację. Będzie nam brakowało miesięcznie ok 35 000 zł, a może wpłyną jeszcze pieniądze z nadwykonania, bowiem prowadzimy opiekę mając do dyspozycji 12 łóżek hospicyjnych i 15 w ZOL-u. Aby móc się samofinansować należy podwoić liczbę miejsc, co ma uzasadnienie względem potrzeb, ale nie ma pomieszczeń na rozszerzoną działalność. Istnieją dwa rozwiązania: albo użyczyć od Powiatu parter budynku oddziału zakaźnego, gdzie można by umieścić dodatkowo 25 łóżek, albo czekać na dokończenie budowy nowego budynku, gdzie powstanie docelowo 51 miejsc i pozwoli to na zbilansowanie dochodów z wydatkami.

Na dzisiaj dzięki pomocy Rady Miejskiej i Pana Burmistrza, a także pomocy sponsorów (ujawnimy ich wpłaty w styczniu) udało nam się ustabilizować sytuację i zakończyć rok 2017 bez zobowiązań wymagalnych. Nadal apelujemy do Ludzi Dobrej Woli o finansowe wsparcia funkcjonowania Hospicjum. Zapraszamy wszystkich nieprzekonanych do złożenia wizyty w Hospicjum i zapoznania się z jego działalnością.

Jeszcze raz składamy podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej - Pani Justyny Nurek za zrozumienie problemu i udzieloną pomoc.

Pierwsza wigilia w buskim Hospicjum

Niezwykle wzruszający charakter miała wigilia Bożego Narodzenia w buskim Hospicjum. W sobotę 23 grudnia od mszy świętej w intencji Pana Mieczysława Sasa - Dobrodzieja tego dzieła rozpoczęło się uroczyste spotkanie chorych, opiekunów, kierownictwa oraz przybyłych gości, aby wspólnie przeżyć opłatek i złożyć sobie nawzajem życzenia. Obecni byli : Marian Jaworski-Prezes Fundacji Św. Brata Alberta z Kielc, która prowadzi hospicjum, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Justyna Nurek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Buska-Zdroju, Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Marek Zatorski-Vice Burmistrz Pińczowa, Anna Kania - Dyrektor MGOPS, Pan Mieczysław Sas - Radny Wojewódzki, Przedsiębiorca. Oprawę mszy przygotowali buscy Harcerze pod kierunkiem Pani Teresy Leszczyńskiej. Po mszy i podzieleniu się opłatkiem wszyscy skosztowali potraw wigilijnych zasponsorowanych przez Pana Pawła Piątka - buskiego restauratora.Trudny okres działalności Hospicjum

Pierwsze miesiące działalności Hospicjum potwierdziły nasze obawy o jego możliwości funkcjonowania. Koszty za październik i listopad nawet w połowie nie zostały pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika to głównie z niewielkiego kontraktu, bowiem tylko 5 łóżek hospicyjnych i 10 w ZOL-u jest w jego ramach finansowanych. Co prawda udało nam się od nowego roku zwiększyć kontrakt do 9 miejsc w Hospicjum i 14 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, ale problemem dla nas jest znalezienie pieniędzy na wydatki bieżące grudnia. Nie da się obniżyć kosztów działalności, co wynika ze specyfiki naszych usług. Przypadki chorobowe są tak ciężkie, że wielu pacjentów potrzebuje ciągłego dyżuru opiekuńczego, a skala wydatków na leki uśmierzające ból i środki czystości jest ogromna.

Nasze zabiegi pozyskania dodatkowych pieniędzy są mało skuteczne. Owszem otrzymujemy wsparcie, ale ono jest niekiedy tylko symboliczne. Jedyna istotna pomoc od przedsiębiorców płynie jak zwykle od Pana Mieczysława Sasa, który przekazał na naszą rzecz kolejne 10 000 zł oraz zakupił partię pieluch. Ponadto z przedsiębiorców Powiatu Buskiego pomógł nam Dariusz Musiał z Widuchowej. Również na nasz apel o pomoc odpowiedzieli pojedynczy przedsiębiorcy z Pińczowa, Chmielnika, Pierzchnicy i Kielc. Szczegółowe informacje w tym zakresie opublikujemy w styczniu. Martwi nas obojętność na nasze prośby władz różnych szczebli. Jedynie Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko prywatnie i służbowo niesie nam pomoc w tym trudnym okresie. Zdarzają się sporadyczne darowizny od osób fizycznych. Podajemy jeden przykład jako godny najwyższego uznania. Otóż tydzień po śmierci w naszym Hospicjum osoby, zjawiła się u nas bliska mu skromna kobieta z podziękowaniem za opiekę w czasie trwania cierpienia chorego i wychwalając poziom świadczonych usług przekazała na działalność Hospicjum 300 złotych ze swojej renty, która wynosi 900 złotych. Ten znamienny przykład wzmocnił w nas chęć dalszych starań, aby utrzymać funkcjonowanie Hospicjum.

Prosimy, aby w obliczu zbliżających się świąt spróbować wspomóc finansowo Hospicjum w Busku.

Mikołajkowe dary "Mrówki" dla Hospicjum

W odpowiedzi na nasz wniosek Członek Zarządu Polskich Składów Budowlanych w Busku-Zdroju Pan Mirosław Lubarski zaakceptował naszą prośbę i sklep "Mrówka" przekazał na rzecz Hospicjum narzędzia i przedmioty (wiertarki, szlifierki, wszelakie klucze, zegary ścienne, tablice korkowe i inne) niezbędne w bieżącej konserwacji i doposażeniu naszego budynku. Dary przekazali w imieniu Darczyńcy w bardzo oryginalny sposób (patrz zdjęcia): Pan Piotr Olszewski-zastępca kierownika sprzedaży sklepu oraz Pan Michał Janiec-sprzedawca. Wartość handlowa podarunku to 1365 zł i 87 gr.
Dziękujemy.Dwa miesiące funkcjonowania Hospicjum.

Minęło dwa miesiące od przyjęcia pierwszego pacjenta do buskiego Hospicjum.Nowo otwarta placówka prowadzona przez Fundację Św.Brata Alberta świadczy usługi stacjonarne w zakresie hospicyjnym i opiekuńczo-leczniczym.Mamy do dyspozycji 15 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 9 w Hospicjum,przy zamiarze zwiększenia ilości tych ostatnich do 12.Przyjmujemy chore osoby z całego rejonu powiatów:buskiego,pińczowskiego i kazimierskiego.Mamy głównie przypadki o zaawansowanym stanie chorobowym,a więc wymagających wyjątkowo troskliwej opieki.Musi więc być zatrudniowych dodatkowo więcej osób do opieki nad cierpiącymi.Cenna staje się pomoc wolontariuszy wywodzących się z grona senioralnego i przygotowywanych do takiej roli przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku.Mimo naszych starań nie udało nam się to tej pory zbilansować finansowo naszej działalności. Wynika to głównie ze skromnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.Brakujące środki na bieżącą działalność pochodzą z zasobów Fundacji i od Darczyńców.Zabiegamy o wsparcie nie tylko finansowe,ale i rzeczowe.Przykładem potrzeb jest zużycie miesięczne pieluch i środków czystości na kwotę 10.000 zł.Cenna jest wszelaka pomoc choćby w niewielkim wymiarze.Dlatego składamy najserdeczniejsze podziękowania dla osób pomagających nam w prowadzeniu Hospicjum i zachęcamy innych do niesienia pomocy,wszak Hospicjum w Busku to dzieło nas wszystkich.

Hospicjum Domowe bliskie uruchomienia.

Wniosek dla projektu Hospicjum Domowe w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.3 przeszedł ocenę merytoryczną i ma szansę na realizację.Zgodnie z założeniami będzie on realizowany od marca 2018 roku na obszarze powiatów:buskiego,kazimierskiego i pińczowskiego. Opieką hospicyjną będzie objęte 45 osób przez 18 miesięcy.Partnerami Fundacji Brata Alberta będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku oraz Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. Wartość projektu po korektach to blisko 1.200.000 zł.

Duże zapotrzebowanie na pobyt w ZOL-u.

Po drobnych pracach adaptacyjnych udało nam się zwiększyć ilość miejsc w Hospicjum z 9 do 12. Aktualnie mamy przyjętych na tym oddziale 5 osób,natomiast nie posiadamy na dzisiaj już wolnych łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Przebywa u nas 14 pacjentów,a kolejnych 25 czeka na wolne miejsce.Wiele pytań zainteresowanych jest kierowane pod adresem Hospicjum Domowego, które zamierzamy uruchomić za kilka miesięcy.Już w tej chwili można ocenić,że istnieje duże zapotrzebowanie tą formą pomocy.

Aktualne informacje teleadresowe.

Hospicjum w Busku prowadzi Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta w Kielcach. Adres: 25-725 Kielce ul.Sienna 5 telefon-

Prezes Marian Jaworski 41 366 07 34

Oddział Fundacji w Busku-Zdroju sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Hospicjum.

-Dyrektor Oddziału Fundacji Jarosław Zatorski 601 913 045


Hospicjum kierują:

-Maria Jendrzejczyk

Z-ca Kierownika Jadwiga Kalita

Telefony stacjonarne:

Administracja- 41 370 62 51

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 41 370 62 52

Hospicjum- 41 370 62 53