Wiadomości archiwalne

Informacja o rozpoczęciu działalności

Aktualnie trwa nabór pracowników do Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Zostaną przyjęci do pracy lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne oraz personel pomocniczy. Zostanie zatrudniona kierownik działu farmacji, fizjoterapeuta, psycholog, rehabilitant.
Można już składać wnioski o przyjęcie pacjentów do Hospicjum i ZOL-u. Będą one przyjmowane w dniu
9 października 2017r w godzinach 9.00 do 12.00 
Już od najbliższego piątku będą uruchomione telefony stacjonarne i poczta elektroniczna.

====================================================

Otwarcie Hospicjum

2 października odbyła się uroczystość poświęcenia przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego obiektu Hospicjum w Busku. Na uroczystości było wielu znamienitych gości na czele z Adamem Jarubasem - Marszałkiem naszego Województwa, Jerzym Kolarzem - Starostą Buskim, Waldemarem Sikorą - Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Byli obecni Radni Powiatu Buskiego i Radni Miejscy. Przybyli liczni przedstawiciele sąsiednich samorządów, przedstawiciele służby zdrowia i opieki społecznej, mieszkańcy, harcerze i wolontariusze.
Pan Marian Jaworski-Prezes Fundacji Św. Brata Alberta złożył krótkie podziękowanie, które publikujemy. Po zwiedzeniu obiektu, uczestnicy uroczystości udali się na Mszę Świętą w intencji Dobrodziejów Dzieła. Na początku kościelnej części spotkania głos zabrał Jarosław Zatorski - wolontariusz, który w imieniu Fundacji zdał sprawozdanie z realizacji zadania oraz przedstawił plany na przyszłość. Następnie zabrał głos Waldemar Sikora - Burmistrz Buska-Zdroju serdecznie wszystkim dziękując. Piękną oprawę mszy przygotowali buscy Harcerze oraz kluby \\"Wolna Strefa\\" z Janiny, Szczaworyża i Buska. Po mszy  uczestnicy uroczystości udali się na kolację, która była sponsorowana ze środków prywatnych przez:Waldemara Sikorę, Mariana Jaworskiego, Pawła Piątka oraz Tadeusza Urę.

====================================================

Banki też wspierają Hospicjum

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju wespół z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu -Zdroju ufundowały EKG wartości 4800 zł dla potrzeb Hospicjum.

====================================================

Dary od buskich firm

W związku z planowanym uruchomieniem działalności Hospicjum, dla należytego przygotowania obiektu do otwarcia buskie firmy przekazały środki czystości i inne potrzebne materiały na tę okoliczność.
1.PSS \\"Społem\\" na kwotę 1000 zł
2.Hurtownia \\"SAWA\\" na kwotę 800 zł
3.Stanisław Michalski na kwotę 400 zł

====================================================

Informacja

Dobiegły końca prace adaptacyjno-remontowe na obiekcie Hospicjum.
W wyniku prac budowlanych zostało przygotowane 9 miejsc dla pacjentów w Hospicjum i 15 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Wyposażenie w sprzęt
medyczny i bytowy nastąpiło dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Trwa nabór pracowników. Docelowo w Hospicjum będzie pracowało ponad 40 osób. Nabór pacjentów będzie dokonywany na podstawie dokumentów przedstawionych we wcześniejszej informacji. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Kierownik Hospicjum, którą jest Pani Maria Jendrzejczyk.
W najbliższy poniedziałek 2 października nastąpi poświęcenie obiektu przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, a od 3 października Hospicjum rozpocznie działalność.

Adres Hospicjum
Hospicjum w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67

====================================================

Zasady przyjęcia do hospicjum i ZOL

HOSPICJUM
Dokumenty kwalifikujące przyjęcie do hospicjum
• Dokumentacja potwierdzająca, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej kwalifikującej do przyjęcia do hospicjum zostało zakończone.
• Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego.
• Oświadczenie wyrażające zgodę na objęcie opieką hospicyjną pacjenta poświadczone przez samego pacjenta lub osobę sprawującą opiekę prawną nad pacjentem.
Opieka w hospicjum nad pacjentem jest bezpłatna

ZOL
Dokumenty
• Wniosek o wydanie skierowania
• Skierowanie
• Wniosek do ZOL
• Skala Bartel
• Wywiad pielęgniarski
• Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do przyjęcia do ZOL
• Badania podstawowe:
    ✓ Antygen Hbs,
    ✓ HCV
    ✓ Kał na nosicielstwo
    ✓ Prześwietlenie RTG - klatka piersiowa
    ✓ Karta informacyjna z leczenia szpitalnego
• Decyzja o przyznaniu renty/emerytury
• Odcinek ostatniej renty/emerytury
• ksero dowodu osobistego
Koszt pobytu pacjenta w ZOL - 70% świadczenia pacjenta

====================================================